FEKTEFORBUNDETS JULE- OG NYTTÅRSHILSEN 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Des 2023

Etter et kalenderår med mye aktivitet og flere gode resultater, følger Fekteforbundet opp tradisjonen med en jule- og nyttårshilsen inkludert en oppsummering av fekteåret. 

Etter nedgang i medlemstallene under pandemien, tydet den siste samordnete rapportering på at frafallet har stoppet opp.

Fekteforbundet håper at dette betyr at klubbene holder lenger på medlemmene, og at nyrekrutteringen faktisk fører til fornyet vekst i norsk fekting. 

Tilbake på rett spor
Fra å være en av de prosentvis raskest voksende idrettene i Norges Idrettsforbund, ble norsk fekting sterkt påvirket av begrensningen som ble satt til trening og konkurranser innendørs under pandemien.

Fra 2010 til 2019 økte antallet aktive medlemskap i klubbene med om lag 70 prosent. Bare i årene 2016 til 2019 økte antallet nesten 30 prosent.

Deretter stoppet veksten opp, og om lag 30 prosent av medlemmene ble borte i årene 2019 til 2022.

Flere fekteklubber arbeider må målrettet for å beholde medlemmene, og stadig flere synliggjør klubben og markedsfører nybegynnerkurs for å få flere medlemmer.

Fekteforbundet håper derfor at klubbenes innrapportering av inneværende års medlemstall viser en oppgang.

Ung medlemsmasse
Frafallet under pandemien var størst i aldersgruppen over 26 år. Altså den aldersgruppen som var utsatt for de strengeste restriksjonene. 

Dette har medført at medlemsmassen nå har en lavere gjennomsnittsalder enn tidligere.

Fekteforbundet er nå blant de særforbundene med størst andel aktive i aldersgruppen 6–12 år, og et av forbundene med høyest andelsvekst i aldersgruppen 13 til 25 år. 

Fekteforbundet er også blant de særforbundene med med størst vekst i kvinneandelen og har dermed blitt jevnere kjønnsfordelt enn tidligere.

Norsk fekting har dermed et godt grunnlag for videre vekst, og til å oppnå bedre fremtidige sportslige resultater.

Økt fokus på klubbutvikling
I tillegg til de aktive medlemmene, forsvant mange ildsjeler og frivillige i klubbstyrene.

De reduserte medlemstallene medførte dessuten lavere inntekter for både fekteklubbene og for Fekteforbundet.

For å bistå klubbene i å snu utviklingen, satte Fektetinget i 2022 klubbutvikling høyt på agendaen.

Det ble vedtatt et ekspansivt budsjett med bruk av oppsparte midler for  blant annet å forsterke administrasjonen med ansettelse av en utviklingsansvarlig. 

Dette har gjort det mulig å bistå fekteklubbene i enda større grad enn tidligere. Dessuten har administrasjonen nå fått bedre mulighet til å bedrive utvikling og strategisk arbeid i tråd med kravene og forventningene til særforbund i Norges Idrettsforbund.

Fekteforbundet har blant annet utarbeidet en manual med maler for hvordan fekteklubbene kan planlegge og gjennomføre en rekke aktiviteter for å stoppe frafallet og for å rekruttere flere medlemmer.

NIFs Klubbguide er blitt forbedret i år, og Fekteforbundet har stått i bresjen for at NIF har utviklet et digitalt årshjul som tilbys gratis til klubbene.

Fekteforbundet dessuten søkt og fått inn over kr. 900 000,- fra ulike støtteordninger. Dette er benyttet til innkjøp av rekrutteringsutstyr og parautstyr, som har gått rett ut til fekteklubbene.

Dessverre var det lav respons på medlemsundersøkelsen som ble igangsatt i år. Hadde flere besvart, kunne dette hjulpet hver enkelt fekteklubb med å identifisere og iverksette de mest målrettete tiltakene for å forbedre tilbudet for å forhindre frafall og bli mer attraktiv for nye medlemmer.

Den aggregerte rapporten gir imidlertid noen indikasjoner som Fekteforbundet tar meg seg i arbeidet med ny langtidsplan som skal presenteres for Fektetinget i 2024.

Fekteforbundet håper allikevel at overnevnte har hjulpet de ansvarlige i klubbenes drift og utvikling. Ikke minst bidratt til at kontinuiteten og informasjonsoverføringen ved fremtidige utskiftninger i klubbstyrene blir enklere.

Fekteforbundets kurs og utviklingsaktiviteter
Fekteforbundet har i løpet av året avholdt et Trener 1-kurs som går over flere helger.

I tillegg har forbundet arrangert et stevnelederkurs og et våpenstellkurs, samt fire dommerkurs inkludert en eksamen som resulterte i fem nye dommere fra fire ulike klubber med nasjonal dommerlisens

Fekteforbundet har dessuten bekostet en p-lisens for dømming av rullestolfekting.

Det har også vært avholdt et to-delt Ophardt Touch-webinar med en generell innføring og oppfriskning i alle funksjonalitetene klubbadministratorer og stevneansvarlige har bruk for.

Alle kursene har vært åpne for alle, og gratis for deltakerne.

Dessverre ble det planlagte Trener 2-kurset avlyst på grunn av sviktende påmelding. Det samme har de to siste dommerkursene som var satt opp i 2023, mens ett er flyttet til 2024.

Vi håper på større interesse for disse kursene neste år. Norsk fekting har stort behov for både flere kvalifiserte trenere og dommere.

Treningssamlinger, nasjonalt og regionalt
Fekteforbundet har i år arrangert en rekke treningssamlinger.

Seks av disse var for fekterne i Utviklingsgruppen. Årets siste treningssamling for denne gruppen avholdes i romjulen sammen med det svenske landslaget i Stockholm.

Fekteforbundet har dessuten arrangert syv regionale samlinger for barn og ungdommer. 

I tillegg ble det i år også organisert to lengre sommerleirer for barn og ungdom. Stavern Fektecamp ble arrangert for fekterne på Østlandet sammen med Njård Fekting og Bygdø FK. Sommerleiren i Ulvik ble arrangert for fekterne på Vestlandet sammen med Bergens FK og Stavanger FK.

Alle de regionale samlingene har vært åpne og gratis for barn og ungdommer.

Tanken er at disse samlingene både skal supplere klubbtreningene, men like fullt bidra til å skape et gode relasjoner på tvers av klubb- og regionale skiller i norsk fekting.

Samlingene ledes både av ansatte i Fekteforbundet og innleide klubbtrenere. På denne måten håper Fekteforbundet også at treningsmetoder og øvelser blir spredt ut til alle klubbene.

For å bidra ytterligere, har Fekteforbundet utviklet og delt videoer av treningsmetoder og annet materiell. Dette finnes både på et nyopprettet trenerforum for alle trenere i norsk fekting, og via videoer på Fekteforbundets Youtubekanal som markedsføres på forsiden av Fekteforbundets nettside.

Gode sportslige resultater
Fekteforbundet har tro på at den sportslige satsingen har gitt godt resultater. 

Året begynte med én gull- fire sølv- og åtte bronsemedaljer på Kungsbacka Masters i Sverige. Senere har flere norske fektere fulgt opp med gode resultater i andre utenlandske stevner.

I februar tok Viktor Jarl Breivik Hagen topp 16 plassering på Europa Cup-stevnet for kadetter i Krakow. Aleksander Malvik fulgte opp med en topp 16 plassering på World Cup-stevnet for juniorer i Vrsac.

Det gror også blant i de yngre klassene. Alexander Allport Fossum tok bronsemedalje i et stort ungdomsstevne i Polen i mars. I tillegg var det norsk deltagelse på Verdensmesterskapet for studenter (les. Universiaden) i Kina.

Selv om resultatene i mesterskapene, både EM og VM for juniorer og kadetter var under pari, har de norske fekterne vist at de kan hevde seg i store internasjonale konkurranser.

På høsten har det vært gode resultater på nordisk nivå. På Nordisk Mesterskap i Käariku tok norske fektere fem medaljer. I Örebro Masters senere i oktober ble det hele 11 medaljer.

Kalenderåret ble avsluttet med at Vilde Tengesdal kom til kvartfinalen på et stort World Cup-stevne for juniorer. Hun er dermed den første norske fekteren som er kvalifisert for kadett og junior VM i april neste år.

I tillegg til fekteklubbenes egne stevner, har Fekteforbundet dessuten avholdt den andre Masterfinalen, som kårer vinnerne av Norgescupen, og Norgesmesterskap for både ungdom, senior og veteran med Bergens FK og Stavanger FK som tekniske arrangører.

I tillegg ble Ungdomsserien avsluttet med fine finaler på Bogstad Gård.

Det bør også nevnes at Magrete Mørch er nytt medlem i Sportskomiteen. Med 13 senior-NM, nordisk juniormesterskap og sammenlagtvinner i juniorverdenscupen, samt OL-deltaker blir hun et godt tilskudd til det sportslige utviklingsarbeidet for hele norsk fekting.

Idrettspolitikk
Den mest synlige delen av Fekteforbundets arbeid er nok oppfølging av konkurransereglene, organiseringen av stevnekalenderen, tildeling av Norgesmesterskap, uttak til EM og VM, gjennomføring av nasjonale- og regionale treningssamlinger, samt utdanning av dommere og trenere.

Som en paraplyorganisasjon for tilsluttete fekteklubber er forbundets oppgave å fremme fekteklubbenes interesser i den norske, den nordiske, den europeiske og den internasjonale fekteorganisasjonen.

De norske fekteklubbene i stor grad er relativt små særidrettslag som styres av få ildsjeler på frivillig basis. Det er derfor en prioritert oppgave å jobbe for at det i alle vedtak og prioriteringer som gjøres i Norges Idrettsforbund skal gjøre hverdagen så enkel som mulig for de tillitsvalgte i fekteklubbene.

Som alltid er også rammebetingelsene i fordeling av spillemidler og innretningen på de ulike støtte- og tilskuddsordningene for fekteklubbene sentrale temaer.

Aktuelle saker i år har vært økte kostnader pga. prisoppgang, økte rapporteringskrav, synliggjøring av fekteklubbenes behov for anlegg og treningstider og tilpasning av de administrative verktøy som utvikles sentralt for å forenkle klubbdriften i den organiserte idretten. 

Det var derfor en seier da Fekteforbundet og flere andre mindre særforbund fikk lovfestet den forenklete lov normen for mindre klubber på årets Idrettsting i Bergen.

Dette vil gjøre det enklere for frivillige å starte opp, og å drifte mindre klubber.

Når det gjelder forbedrete rammebetingelser, har vi sammen med resten av idrettsbevegelsen fått gjennomslag for full momskompensasjon for tredje året på rad. 

Under regjeringens budsjettforhandlinger ble det nylig dessuten plusset på 50 millioner kroner til inkludering av barn og unge i 2024, og 20 millioner ekstra i aktivitetshjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser.

For bare to uker siden ble det i tillegg varslet 100 millioner kroner over statsbudsjettet i 2023 til styrking av idrettslagenes arbeid med å sørge for at ingen barn skal falle utenfor.

Vi er langt fra i mål med disse vedtakene, men disse politiske gjennomslagene er et tegn på at det nytter å jobbe sammen over tid.

Krigen i Ukraina
Krigen i Ukraina har i stor grad preget Fekteforbundets internasjonale idrettspolitiske arbeid.

Fordi både fektere og ledere fra Russland og Belarus er tett knyttet opp til forsvaret, har forbundet arbeidet tett med de andre nordiske forbundene i Nordisk Fekteunion for å utestenge disse fra idretten.

Et tiltak som sendte et klart signal, var å holde årets Oslo Cup ble holdt utenfor FIE-kalenderen. Stevnet inngikk i imidlertid i Nordic Challenge, sammen med tilsvarende stevner i Sverige og Finland, som også nekter russere og belarusere å delta.

Fjorårets Oslo Cup, med 154 fektere fra 23 nasjoner var historiens største. Selv om noen land manglet, samlet årets stevne allikevel 160 fektere fra 14 land.

Det var ekstra hyggelig at sammenlagtseieren i år gikk til Njårdfekteren Benjamin Humlen Dahlbo, og at Stavangerfekteren Alexey Skachkov som vant herreklassen i Oslo Cup. Benjamin var dessuten på pallen i Turku, ett av Nordic Challenge-stevnene, der han tapte finalen med knappest mulig margin.

Vi håper at ved å vise sympati med Ukraina og de ukrainske fekterne, og ha en fast holdning i forhold til de som ikke tar avstand fra krigshandlingene, vil påvirke positivt for å få en slutt på krigshandlingene.

Selv om arbeidet er krevende, har vi lykkes med å holde fektere som ikke tar avstand fra krigen ute, og fått fjernet flere russiske ledere fra posisjoner i den Europeiske Fektekonføderasjonen (EFC) og i det Internasjonale Fekteforbundet (FIE).

Synliggjøring av Fekteforbundets aktiviteter
Fekteforbundet ønsker i størst mulig grad å informere om aktivitetene som gjøres i regi av forbundet.

I år er det hittil i år skrevet og publisert nesten 70 nyhetssaker. 

Disse og andre saker er også delt på Fekteforbundets Facebookprofil. I Facebook gruppen Fektebilder er det dessuten publisert mange flotte bilder fra både stevner og samlinger.

Nettsiden blir holdt oppdatert med mye fast informasjon og alle protokoller fra styre- og komitemøter blir publisert fortløpende. Det samme gjelder de ulike høringssvarene i det idrettspolitiske arbeidet. 

Vi oppfordrer alle til å følge, like og dele Fekteforbundets innlegg. Ved å gjøre det, holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteting i 2024
Neste års ting skal avholdes innen 15. juni og innkallingen vil bli sendt i god tid.

Arbeidet med forslag til revidert langtidsplan er i gang, og vil følge sakspapirene.

Valgkomiteen har også startet arbeidet med å identifisere og vurdere aktuelle kandidater til forbundsstyret og til kontrollutvalget. Interesserte i stille til valg bes derfor om å ta kontakt med Valgkomiteen.

Forbundskontoret vil være stengt i romjulen, så vi ønsker nå alle god jul og godt nytt år!

En stor takk sendes også til tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle dere som bidrar på ulike måter. Uten dere hadde norsk fekting ikke vært mulig!
ETTERLYSNING FRA VALGKOMITEEN

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Des 2023

De som ønsker å stille til valg for å bidra i arbeidet med å videreutvikle norsk fekting på forbundsnivå, oppfordres til ta kontakt med Fekteforbundets Valgkomite.

Neste Fekteting, som i følge Lov for Norges Fekteforbund skal avholdes innen 15. juni 2024, vil blant annet velge tillitsvalgte til forbundsstyre, kontrollutvalg og valgkomite for neste tingperiode. 

Valgkomiteen har igangsatt arbeidet med å identifisere og vurdere aktuelle kandidater til forbundsstyret og til kontrollutvalget. I det arbeidet ønsker de innspill fra klubbene. Er du selv interessert i å stille til valg eller kjenner du noen som kan egne seg, så ikke nøl med å ta kontakt. 

Fordi minimum ett styremedlem skal være under 26 år på valgtidspunktet, er Valgkomiteen spesielt interessert i yngre personer som kan tenke seg å utvikle seg gjennom erfaring i organisasjonsarbeid, og få spennende innsikt i hvordan norsk idrett fungerer.

I sammensetning av styrer og utvalg er også Fekteforbundet underlagt idrettsforbundets regler, blant annet knyttet til krav om kjønnsfordeling. 

Spennende og lærerikt
Som ett av 55 særforbund i Norges Idrettsforbund, er Norges Fekteforbund og hele den organiserte idretten inne i spennende og utfordrende tid. 

Fekteforbundet er derfor avhengige av dyktige og engasjerte styre- og komitemedlemmer som ønsker å bidra i arbeidet med å videreutvikle norsk fekting på forbundsnivå. 

Idrettsforbundets anbefaling til egnete egenskaper er samarbeidsevner, ydmykhet, innsiktsfullhet og kjennskap til forbundets utfordringer, samt evne til å prioritere og fullføre og ikke minst tilstrekkelig tid til oppgaven.

Kjenner du deg igjen, eller har andre du vil anbefale, ta kontakt med valgkomiteens leder Nina Steenland på epost: nina.steenland@gmail.com

Valgkomiteens øvrige medlemmer: Stig Herbern, Theodor Barndon Helland og Camilla Draugedalen (vara).

HUSK Å BESTILLE NF-LISENSER FOR 2024

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Des 2023


 

Nytt kalenderår innebærer at alle fekterne må fornye den nasjonale fektelisensen (NF-lisens) for å kunne bli påmeldt stevner.

Lisensbestillingene gjøres samlet for hver klubb av klubbens ansvarlige for Ophardt-systemet. Den samme personen som også har tilgang til å melde fekterne på stevner. 

Husk å betale faktura for inneværende års lisenser
Fekteforbundet har nylig sendt ut faktura til fekteklubbene for inneværende års lisenser. Antallet lisenser er basert på fekteklubbenes innrapporterte aktivitetstall på den siste samordnete rapporteringen.

Denne fakturaen må være betalt for at bestillingen av 2024-lisensene blir innløst.

Mer informasjon om lisenser finnes via denne lenken
FIE-KONGRESSEN 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Des 2023

Delegatene fra de ulike lands særforbund som stilte på årets kongress i det internasjonale fekteforbundet (FIE) som ble avholdt i Sharm El Sheikh, Egypt. Foto: FIE.

Årets kongress i det internasjonale fekteforbundet (FIE), ble avholdt i Egypt 25. november. Kongressen diskuterte flere viktige temaer, delte ut en rekke utmerkelser og vedtok blant annet hvor VM skal arrangeres i 2025 og 2026.

Årets kongress samlet 105 delegater fra 155 medlemsland. På grunn av høye reisekostnader, vedtok NF-styret i år å gi den norske stemmen til det danske fekteforbundets delegat. Vår president, Bjørn Faye hadde derfor en gjennomgang av sakslisten med presidenten i det danske fekteforbundet i forkant av kongressen for å informere om det norske forbundets standpunktet i sakene som skulle behandles.

God utvikling på flere områder
Krigen i Ukraina, og reaksjonen på denne, har økt det idrettspolitiske samarbeidet i Norden. Norges Fekteforbund blant annet tatt sterk avstand fra de russiske krigshandlingene i Ukraina, og arbeidet både nasjonalt og sammen med de andre nordiske og baltiske fekteforbundene som er tilsluttet Nordiske Fekteunion (NFU) for utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett for å vise sympati med Ukraina og de ukrainske fekterne.

Det økte samarbeidet og kontaktet har også gjort det enklere å arbeide sammen for å få gjennomført flere endringer. 

Kvalifiseringsreglene til OL
En viktig sak, som spesielt det svenske fekteforbundet har gått i bresjen for, er endring av de olympiske kvalifiseringsreglene. Gjeldene regler favoriserer større fektenasjoner. Målet med en endring er å gjøre det enklere for fektere fra mindre nasjoner uten sterke lag å kvalifisere seg.

Etter flere år med motgang, viste årets kongress vilje til å vurdere en modifisering av reglene. At også flere ledende europeiske fektenasjoner ønsker å samarbeide om dette, er forhåpentligvis et skritt i riktig retning.

Demokratisk styresett
Et annet viktig tema for de nordiske fektenasjonene er styresettet i FIE. Med det svenske fekteforbundet i spissen, har det i lang tid vært ønske om større åpenhet om økonomi, mer likestilling og likeverd og økt fokus på demokratiske prinsipper i vedtakene. Dette har blant annet vært et tema i valg av president og styremedlemmer, og i valget av arrangørland for verdensmesterskapene. 

Opptrinnet under fjorårets FIE-kongress som ble filmet fikk stor oppmerksomhet. Måten den svenske fektepresidenten sto opp for overnevnte er blant annet gitt ham Sportspegelpriset 2023.

Etter flere år med motgang, tydet stemningen under årets kongress på at den internasjonale fektefamilien er blitt mer opptatt av disse verdiene. Om dette er et resultat av endringene på styrenivå som følge av krigen i Ukrainia er vanskelig å si.

Uansett så har FIE nå åpnet for et proaktivt samarbeid med det svenske fekteforbundet og det bør være viktig for det norske og de andre nordiske fekteforbundene å støtte oppunder dette arbeidet.

Tildeling av verdensmesterskap
Et viktig punkt på FIE-kongressene er som nevnt tildeling av arrangøransvaret for kommende verdensmesterskap. Flertallet på årets kongress stemte på følgende steder som blant annet innebærer lang og kostnadskrevende reisevei for de norske fekterne som kvalifiserer seg:

 • VM seniorer 2025: Tbilisi, Georgia
 • VM juniorer og kadetter 2025: Wuxi, Kina
 • VM seniorer 2026: Hong Kong, Kina
 • VM juniorer og kadetter 2026: Wuxi, Rio, Brasil

Om krigen i Ukraina
Et ukrainsk forslag om å suspendere det russiske og hviterussiske fekteforbundet ble ikke vedtatt. Dette betyr at russiske og hviterussiske idrettsutøvere vil fortsette å konkurrere som nøytrale i alle FIE-konkurranser.

Les mer om FIE-kongressen 2023 via denne lenken

Sammendrag av beslutningene fattet på FIE-kongressen 2023
TOPP RESULTAT I VERDENSCUPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Des 2023

F.v. Else Hellebø, Njård Fekting, Vilde Tengesdal, Bergens FK og Caroline Piasecka, reiseleder og tidligere norsk landslangsfekter. Foto: Norges Fekteforbund. 

Vilde Tengesdal oppnådde i helgen en imponerende 8. plass på et verdenscupstevne i Tyskland. Dette er det beste norske plasseringen siden 2012, og kvalifiser til deltakelse i Junior-VM i 2024.

Helgens tyske verdenscupstevne for juniorer, Uhlman-Cup i Laupheim, hadde samlet over 200 fektere.

Etter å ha slått flere av de høyst rangerte fekterne, fikk Bergensfekteren Vilde Tengesdal en imponerende 8. plass. Med denne plasseringen er hun kvalifisert til Junior-VM i Saudi-Arabia i 2024.

Dette stevnet var Njårdfekteren Elsa Hellebø sin debut i verdenscupen. Med tanke på den tøffe konkurransen var hennes plassering som nummer 162 ikke bare godkjent, men helt akseptabel. 

Se resultatene fra Uhlman-Cup 2023 via denne lenken

Historisk plassering
Vilde sin plassering er den beste norske verdenscupplasseringen på elleve år. Den forrige var Elisabeth Lind sin kvartfinaleplass i Burgos 2012. Vilde skal også delta på dette stevnet så det blir svært spennende å se om hun fortsatt har toppformen inne. 

Før Elisabeth, var åttendeplassen til Caroline Piasecka i Dijon 2010 best. Det var derfor spesielt at det nettopp var Caroline som var innleid reiseleder for Fekteforbundet på dette verdenscupstevnet.

Vi takker for øvrig Caroline for en svært god jobb! Ikke bare med coaching av fekterne. På grunn av det store snøfallet i Tyskland ble organisering av hjemreisen en vanskelig oppgave, som hun løste eksemplarisk.


BERGENSJENTENE BEST PÅ HJEMMEBANE

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Nov 2023

F.v: Kristina og Vlada Osharova, Liv Marhaug og Ada-Sofie Gilderne foran Bergens FK sin nye trener Vitaliy Osharov. Foto: Bergens FK. 

I helgen arrangerte Bergens Fekteklubb Bergen Cup i Haukelandshallen. Dette var sesongens tredje stevne i Norgescupen for de yngre aldersklassene.

Årets Bergen Cup hadde 129 starter fra ni fekteklubber. I tillegg hadde stevnearrangøren laget en uhøytidelig konkurranse for de som er for unge til å delta i Norgescupen. Her var alle vinnere og fikk utdelt deltakermedaljer.

Frivillige fra Bergens FK og dommere fra deltakerklubbene sørget for en god konkurranse, og stevnekiosken tilbød alle mat og drikke.

Bjørn Faye, president i Norges Fekteforbund, og styremedlem i arrangørklubbene Bergens FK stilte opp som dommer på helgens Norgescupstevne, Bergens Cup 2023. Foto: Bergens FK.

Klassevinnere Bergen Cup 2023
Fektere fra fire klubber ble klassevinnere i helgens stevne. Selv om det fekterne fra de de større og etablerte klubbene som vanligvis regjerer på toppen, er det gledelig å se en fekter Drammen FK på toppen av premiepallen. Vi gratulerer uansett alle med gullmedaljene!

 • U20-årsklassene: Vilde Tengesdal, Bergens FK og Aleksander Malvik, Njård Fekting
 • U17-årsklassene: Liv Marhaug, Bergens FK og Filip Zeljkovic, Njård Fekting
 • U15-årsklassene: Liv Marhaug, Bergens FK og Ricardo Alexander Aires, Titan FK
 • U13-årsklassene: Lujainah Ahmed Daar, Bergens FK og Kristian Husemoen-Zhang, Drammen FK

Alle resultater finnes via denne lenken

Norgescup og Masters
På grunn av økende påmelding, og dermed større press på stevnegjennomføringen, blir Norgescupstevene denne sesongen delt i to som en prøveordning.

Inndelingen av de ulike aldersklassene blir gjort på samme måte som på Norgesmesterskapene. Både Siddis Cup, Vinterstøtet og helgens Bergens Cup, fungerte dette veldig bra.

Som Norgescupstevne teller Bergens Cup med i Masters-serien. Finalene for de åtte beste fekterne, sammenlagt i alle aldersklasser gjennomføres i mai 2024. Mer informasjon om Masters her.

Deling av bilder og film
Det er flott at mange fekteklubber har publisert bilder med gratulasjoner av klubbmedlemmene på egne nettsider og profiler i sosiale medier. Vi oppfordrer flest mulig, også både fekterne selv og deres foresatte, til å dele bilder og film på sosiale medier.

Gjerne også til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet minner om Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no) og om at film og bilder av barn også kan gjøres i den lukkete norske Facebook gruppen Fektebilder. I denne gruppen finnes det også mye fint fra treningssamlinger, stevner og mesterskap i inn- og utland.
KOMBINER FEKTING MED VIDEREGÅENDE UTDANNING

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Nov 2023

Hvis du vurderer å kombinere satsing på fekting med videregående skole bør du sjekke ut WANG Toppidrett.

En viktig del av Norges Fekteforbund sin strategi for å utvikle topp seniorutøvere for landslaget, er å tilrettelegg for et toppidrettstilbud til elever på videregående skole.

Norges Fekteforbund har derfor sammen med de andre kampidrettsforbundene inngått en samarbeidsavtale med WANG Toppidrett. Avtalen gjelder skolene i Oslo, Fredrikstad, Tønsberg og Stavanger.

Kombinerer fekting og skolefag
WANG Toppidrett tilbyr en helhetlig oppfølging av skolefag og idrett i et godt treningsmiljø. Målet er å skape kompetente og selvreflekterende seniorutøvere i samarbeid med klubb og forbund.

Alle skolene har et solid kampidrettstilbud, kvalifiserte trenere og gode treningsfasiliteter som gir de beste muligheter til både å utvikle seg som fekter, og som toppidrettsutøver.

Tilrettelagt undervisning
Både undervisning og instruksjon er tilrettelagt i samarbeid med Norges Fekteforbund, og er tråd med forbundets utviklingstrapp. På treningene legges det vekt på kampidrettsrelevant basistrening, som styrke, hurtighet, bevegelighet, koordinasjon og kondisjon.

Høres dette ut som noe for deg, så ta kontakt med Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki for mer informasjon. Søknadsfrist 1. mars.

Du finner også mer informasjon på Toppidrett - WANG

REGIONAL TRENINGSSAMLING PÅ VESTLANDET

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Nov 2023

Teknikktrening på den regionale treningssamlingen i Stavanger. Foto: Stavanger FK.

Fekteforbundet arrangerte i helgen regional treningssamling for fekterne i klubbene på Vestlandet i Stavanger.

Helgens regionale treningssamling for fekterne på Vestlandet ble avholdt i Stavanger. 23 fektere i alderen 9 – 17 år fra Stavanger FK og Bergens FK deltok. Samlingen ble avholdt i Stavanger FKs nye fektesal på Tjensvoll som ble innviet tidligere i år. 

Samlingen ble ledet av de innleide trenerne Leila Chevalier og Aleksei Skachkov. Begge gjennomførte i år Fekteforbundets Trener 1-utdannelse.

Trenerne gjorde en flott jobb med å tilpasse treningen til hver enkelt fekters nivå for at alle skulle ha mest mulig nytte av samlingen. Deltakerne fikk to fysiske økter innenfor styrke, reaksjon, og beinarbeid, en økt med fekteteknikk med oppgaver og to fekteøkter med kamptrening.

Regionale treningssamlinger
Regionale treningssamlinger er et gratis tilbud som Fekteforbundet tilbyr barn og ungdom i de ulike regionene. Utover sportslige utvikling og motivasjon, ønsker forbundet at samlingene skal stimulere til økt samhold på tvers av klubbene. Derfor blir det blant annet derfor alltid servert et fellesmåltid for deltakerne på disse samlingene.
ZORRO CUP 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Nov 2023

Det var mange deltakere på årets Zorro Cup i Hovseterhallen. Foto: Norges Fekteforbund.

Det var stor deltakelse på lørdagens Zorro Cup, sesongens andre stevne i Ungdomsserien som ble arrangert av Oslo Fekteklub i Hovseterhallen.

Årets Zorro Cup ble et stort og flott stevne. Syv fekteklubber på Østlandet var representert og med 91 starter var deltakelsen nesten 50 prosent større enn i fjor. 

I tillegg til fektingen i konkurranseklassene, ble det også arrangert en uformell konkurranse for de som var for unge til å delta. Her var alle vinnere. Totalt var det derfor rundt 100 starter på lørdag. 

Etter mange spennende kamper, fikk fektere fra hele fra seks fekteklubber medaljer. At også klassevinnerne kom fra fem fekteklubber, kan tyde på et jevnt nivå klubbene i mellom. 

Fekteforbundet gratulerer klassevinnerne, og gir Oslo FK med alle de frivillige som bidro, honnør for gjennomføringen av et stort stevne!

Klassevinnerne i Zorro Cup 2023

 • Kadettklassen: Zion Lundesgaard, Drammen FK og Felix Assum, Njård Fekting
 • U15 år: Pandora Stokke, Bygdø FK og Zakaria Alizadeh, Titan FK
 • U13: Mathilda Skuterud, Bekkestua Fekting og Kristian Husemoen-Zhang, Drammen FK

Finn alle resultatene via denne lenken.

Positiv utvikling 
Ungdomsserien, som er ett av tiltakene Fekteforbundet har igangsatt for å øke aktiviteten blant barn og unge, består av fire stevner i fire klubber på Østlandet. 

Alle stevnene er åpne for alle som ønsker å delta og skal være uhøytidelig, men også gi spennende opplevelser, og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. 

Målet er dessuten å skape et tettere samarbeid og stimulere til vennskap mellom fekterne i ulike byer og klubber. At deltakelsen, både i antall starter og antall deltakende fekteklubber er veldig positivt. 

Vi håper derfor på stor deltakelse på det neste stevnet, Njård Fektings Vårstøtet i mars 2024 som er det nest siste i sesongens Ungdomsserie. 

Les mer om Ungdomsserien via denne lenken

Deling av bilder og film 
Det er flott at mange fekteklubber har publisert bilder med gratulasjoner av klubbmedlemmene på egne nettsider og profiler i sosiale medier. Vi oppfordrer flest mulig, også fekterne selv og deres foresatte, til å dele bilder og film på sosiale medier.

Følg, lik og del også gjerne innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet minner samtidig om Retningslinjer for publisering av bilder og film og i den forbindelse om at film og bilder av barn også kan publiseres i den lukkete norske Facebook gruppen Fektebilder. I denne gruppen finnes det også mye fint fra treningssamlinger, stevner og mesterskap i inn- og utland.
INTRODUKSJONSKURS I PARAFEKTING FOR TRENERE

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Nov 2023

Trener Dan Lundesgaard i Drammen FK omkranset av Aleksei Skachkov fra Stavanger FK og Morten Westgaard fra Njård Fekting. Foto: Norges Fekteforbund.

I helgen arrangerte Fekteforbundet introduksjonskurs om parafekting for klubbtrenere. Trenere fra fekteklubbene som låner forbundets parautstyr deltok. 

Fekteforbundet har over lang tid ønsket at fekteklubbene kunne tilby et treningstilbud i den paralympiske øvelsen parafekting. Håpet er også at sporten skal få et tilstrekkelig antall utøvere til å innføres som konkurransesport i Norge.

Selv om alle klubbene har ønsket personer med funksjonsnedsettelser velkommen, har et fåtall hatt ressurser til å kjøpe inn parautstyr, og tilstrekkelig kompetanse til å organisere et fullgodt tilbud.

Godt initiativ
I 2019 igangsatte Drammen Fekteklubb et treningstilbud, og ønsket med støtte fra Fekteforbundet å bidra til at flere klubber skulle gjøre det samme. Dette ble beskrevet i form av en plan som ble presentert på Klubbseminaret i forbindelse med Fektetinget i 2020.

Planen inneholder både lokale tiltak for å forbedre klubbens tilbud, og tiltak for å etablere en kompetansebase for videre utbredelse i andre klubber i samarbeid med Fekteforbundet.

Støtte fra Stiftelsen Dam og Fekteforbundet
På bakgrunn av dette ble det utviklet en tre-åring prosjektplan, som Drammen FK søkte, og har mottatt årlig støtte på kr. 450 000,- fra Stiftelsen Dam til i årene 2021, 2022 og 2023.

Selv om årene med pandemi og nedstengning har vært utfordrende, har det vært fremdrift i prosjektet.

Fekteforbundet har meldt seg inn i det internasjonale forbundet for rullestolfekting IWAS og innstilt Drammen FK sin trener Dan Lundesgaard som medlem i IWAS sin utviklingskommisjon.

Underveis har Fekteforbundet også bekostet Lundesgaards internasjonale dommerutdannelse, og støttet han med reisebidrag som reiseleder for norske parautøveres deltakelse på internasjonale stevner.

For å bidra ytterligere, gikk Fekteforbundet i år til innkjøp av spesifikt utstyr for parafekting. Dette ble tilbudt klubbene i august og er nå etter søknader utlånt til Stavanger FK, Trondheim FK og Njård Fekting.

Kompetanseoppbygging i klubbene
Selv om paraidrett er et eget tema i Fekteforbundets trenerutdanning, ønsket Fekteforbundet også å tilby et femtimers-kurs for trenere i klubbene som har lånt parautstyret.

Innleid kursholder var Dan Lundesgaard. Last ned hans kurspresentasjon via denne lenken 

Fekteforbundet håper at kompetansen i Drammen FK, utlånet av utstyr og nå sist trenerkurset vil stimulere norsk parafekting ytterligere.

På sikt håper vi at antall utøvere også gir grunnlag for norske konkurranser, slik at parafektere ikke behøver å reise til utlandet om de ønsker å konkurrere.

Les mer om Parfekting via denne lenken.
VIKTIG OM BARNE- OG UNGDOMSFEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Nov 2023

Fra Angelini Cup i Ungdomsserien 2019. Foto: Norges Fekteforbund. 

Både Fekteforbundet og fekteklubbene jobber aktivt med å beholde og rekruttere flere barn og unge. Dette er svært viktig for fektesportens fremtid.

For å øke antallet fektere, er det ekstra viktig at barn og ungdom føler seg velkommen. At de opplever miljøet som trygt og inkluderende - i tillegg til at de får drive med en spennende og utviklende aktivitet.

Klare rammer for å skape trygge og gode miljøer
Fekteforbundet har i år igangsatt en undersøkelse for å kartlegge medlemmenes tilfredshet og utarbeidet en manual med tips og råd for å bistå fekteklubbene i deres arbeid med å rekruttere og beholde klubbmedlemmer.

Dette kommer i tillegg til de rammene og forventningene Norges Idrettsforbund har til fekteklubbene. De mest grunnleggende kjørereglene for å sikre trygg og god barne- og ungdomsidrett er følgende:

Barneidrettsbestemmelsene
I forbindelse med påmeldinger, har det også forekommet diskusjoner om aldersbestemmelsene. De særnorske Barneidrettsbestemmelsene forklares som en av suksessfaktorene for norsk idrett. Både de mange toppresultatene, og den store bredden av utøvere. De skal sørge for at leken beholdes så lenge som mulig for å unngå frafall.

Fekteforbundet minner derfor om at barn kan delta i lokale stevner, primært i egen klubb fra det året de fyller 6 år. De kan delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 9 år og på stevner i Norge, Norden og Barentsregionen fra det året de fyller 11 år. Barn til og med det året det fyller 12 år kan ikke delta i mesterskap som NM, EM, VM og tilsvarende.

Huskeliste for fekteklubbene
Norges Idrettsforbund har også bestemmelser som gjelder alle medlemsklubbene. Disse er vedtatt nettopp for å være en attraktiv medlemsorganisasjon, og skal være nedfelt i fekteklubbenes egne lover. Her er en huskeliste over noen av de viktigste:

a) Alle klubber skal ha en barneidrettsansvarlig
Alle medlemsklubber, som tilrettelegger for barn, skal ha utnevnt en barneidrettsansvarlig. 

Denne personen bør påse at alle trenerne i klubben er godt kjent med Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser for barneidrett, samt med retningslinjer for ungdomsidrett. Les mer om oppgavene til den barneidrettsansvarlige her.

b) Obligatorisk trenerattest
Å ta trenerattesten, er nå obligatorisk for alle trenere i norsk idrett. Denne inneholder de viktigste forhold knyttet det å skape trygge og gode arenaer for barn og unge. Les mer om trenerattesten og ta den her

c) Obligatorisk politiattest
Fektesporten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Derfor skal alle som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Les mer om politiattestordningen her

d) Brudd på barneidrettsbestemmelsene sanksjoneres
Norsk idretts bestemmelser om barneidrett regulerer alle konkurranseaktiviteter for barn til og med det året det fyller 12 år. Forbundsstyret behandler saker ved brudd på bestemmelsen, og sanksjonering er hjemlet i NIFs lov § 11-2 og i Fekteforbundets sanksjonsbestemmelser for overtredelse av bestemmelsene

e) Inkludering 
I norsk fekting skal vi legge til rette for at alle som ønsker å fekte, finner et tilbud i en klubb. Dersom man trenger hjelp til å legge til rette for, eller tilpasse aktivitet for parafekting, ta kontakt med Fekteforbundet, eller med parakontakten i klubbens idrettskrets. Se norsk idretts egen nettside om paraidrett

Inkludering handler også om å sikre at barn og unge med innvandrerbakgrunn, og de som vokser opp i familier med lav inntekt, kan delta på idrettsaktiviteter. Vi oppfordrer derfor alle om å lese NIFs nettside om inkludering

f) Nulltoleranse for mobbing og trakassering
Det er nulltoleranse for mobbing og trakassering i norsk idrett. Fekteklubbene kan finne råd og tips om hvordan tak i denne problematikken Via denne lenken

Fekteforbundet har dessuten en egen varslingskanal. Les mer om varslinger og finn varslingskanalen her.

I fekting er forventningene til fekternes oppførsel beskrevet i konkurransereglene. For ytterligere tydeliggjøre fektesportens kultur og verdier, har Fekteforbundet beskrevet Fair Play, og utarbeidet bestemmelser for ønsket oppførsel også utenfor fektepisten.

Disse gjelder for alle som er involvert i norsk fekting.  Les om Våre verdier - Sammen Fremover her

g) Sunn idrett
Ungdomsårene kan være utfordrende – også unge utøvere i fektesporten kan få utfordringer knyttet til mat, kropp og mental helse. Ungdommene er i en sårbar utviklingsfase, og det hersker mange myter om kosthold, trening og dietter. Les mer på nettsidene til Sunn Idrett
VINTERSTØTET 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Nov 2023

Nils Koppang omkranset av de første vinnerne av "Nils Koppangs Pokal", Emilis Krasikovas og Leila Chevalier fra Stavanger FK. Foto: Tom Helge Vik. 

I helgen arrangerte Njård Fekting Vinterstøtet i Njårdhallen. Dette var sesongens andre stevne i Norgescupen for de yngre aldersklassene. Nytt av året var utdeling av "Nils Koppangs Pokal", en vandrepokal til beste fekter i jente- og gutteklassen under 20 år.

Konkurransen hadde 154 starter fra hele 12 fekteklubber. Inkludert den svenske klubben WFF Örebro. I tillegg hadde stevnearrangøren Njård Fekting laget en uhøytidelig konkurranse for de som er for unge til å delta i Norgescupen. Her var alle vinnere og fikk utdelt deltakermedaljer.

Det ble et meget godt gjennomført stevne. Med god bistand fra Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki, bidro frivillige fra arrangørklubben og dommerne til en velsmurt arrangement. Det var flott rigget med streaming av finalene på Njård Fekting sine Facebook-profil og servering av god mat og drikke til både tilskuere og fektere i stevnecafeen. 

Nils Koppangs Pokal
Nytt av året var utdeling av "Nils Koppangs Pokal", en vandrepokal til beste fekter i jente- og gutteklassen under 20 år.

Nils Koppang vant blant annet 11 individuelle NM-gull, og ble juniorverdensmester i Wien i 1977 og i Madrid i 1978.

Han er behørig omtalt i Jubileumsskrivet som ble utgitt i forbindelse med Norges Fekteforbund sitt 100-årsjubilum i 2011. Enda flere av hans meritter er listet opp i nyhetssaken om vandrepokalen som ble publisert på Njård Fektings sine nettside i forkant av årets stevne.

Mange hadde møtt opp og fikk mulighet til å treffe en av norsk fekting store profiler. Nils som er æresmedlem i Oslo Fekteklub, med tidligere tilhold i Njårdhallen, delte selv ut pokalene.

Klassevinnere Vinterstøtet 2023
Fektere fra fem klubber ble klassevinnere i helgens stevne. Vi gratulerer følgende med gullmedaljene!

 • U20-årsklassene: Leila Chevalier og Emilis Krasikovas, Stavanger FK
 • U17-årsklassene: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK og Filip Zimmermann, WFF Örebro
 • U15-årsklassene: Olympia Stokke, Bygdø FK og Zakaria Alizadeh, Titan FK
 • U13-årsklassene: Lujainah Ahmed Daar, Bergens FK og Alexander Hellkås Mørch, Bygdø FK

Alle resultater finnes via denne lenken

Norgescup og Masters
På grunn av økende påmelding, og dermed større press på stevnegjennomføringen, blir Norgescupstevene denne sesongen delt i to som en prøveordning.

Inndelingen av de ulike aldersklassene blir gjort på samme måte som på Norgesmesterskapene. Både på Siddis Cup 202, som var det første og helgens Vinterstøt, fungerte dette veldig bra.

Som Norgescupstevne teller Vinterstøtet med i Masters-serien. Finalene for de åtte beste fekterne, sammenlagt i alle aldersklasser gjennomføres i mai 2024. Mer informasjon om Masters her.

Deling av bilder og film 
Det er flott at mange fekteklubber har publisert bilder med gratulasjoner av klubbmedlemmene på egne nettsider og profiler i sosiale medier. Vi oppfordrer flest mulig, også både fekterne selv og deres foresatte, til å dele bilder og film på sosiale medier.

Gjerne også til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet minner om Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no) og om at film og bilder av barn også kan gjøres i den lukkete norske Facebook gruppen Fektebilder. I denne gruppen finnes det også mye fint fra treningssamlinger, stevner og mesterskap i inn- og utland.

NILS KOPPANG HEDRES MED VANDREPOKAL PÅ VINTERSTØTET

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Nov 2023

Bildet av Nils Koppang som vinner sitt første Junior-VM i Wien i 1977 mot sveitseren Michel Poffet havnet på forsiden av Aftenposten.

Til helgen er det klart for Njård Fektings Vinterstøtet. Det er sesongens andre Norgescupstevne for de yngre aldersklassene. Nytt av året er utdeling av "Nils Koppangs Pokal", en vandrepokal til beste fekter i jente- og gutteklassen under 20 år.

Nils Bjørn Koppang (født i 1958) tok blant annet 11 individuelle NM-gull, og ble juniorverdensmester i Wien i 1977 og i Madrid i 1978. Nils som er æresmedlem i Oslo Fekteklub, med tidligere tilhold i Njårdhallen, vil selv dele ut pokalen. 

Møt opp og få mulighet til å treffe en av norsk fekting store profiler som ble omtalt i Jubileumsskrivet som ble utgitt i forbindelse med Norges Fekteforbunds 100-årsjubilum i 2011.

Les mer om Vinterstøtet 2023 og Nils Koppang på Njård Fekting sine nettsider

Husk å melde på til dommerkurs (AVLYST PGA INGEN PÅMELDTE)
Fekteforbundet arrangerer dommerkurs Trinn 1 og 2 i forbindelse med Vinterstøtet.

Teorikurset (Trinn 1) avholdes i Njårdhallen på fredag 3. november kl. 18:00-21:00 med Kristian S. Christensen i Fekteforbundets dommerkomite som kursholder. Denne delen vil også inkludere en gjennomgang av våpenkontroll etc. på pisten uten fektere til stede.

Den praktiske delen (Trinn 2) avholdes på søndag. Oppmøte i Njårdhallen kl. 08:15 for en praktisk gjennomgang av målsettinger/kompetansemål før dommermøtet, og deretter dømming.

Kursdeltakerne bes om å gjøre seg kjent med innholdet i den generelle del, kårde og t.170 i   Fektereglene.

Det er flott om også de som har gjennomgått trinn 1 og 2 tidligere stiller som dommere på Vinterstøet slik at Kristian også kan følge de opp mot trinn 3 og 4, og kvalifisering som nasjonale fektedommere.

Påmelding til dommerkurset i Njårdhallen gjøres via denne lenken innen torsdag.

Les mer om Fekteforbundets dommerutdanning og finn nyttig informasjon via denne lenke
MEGET GODE NORSKE RESULTATER PÅ ÅRETS OSLO CUP

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Okt 2023

Fv: Stavangerfekteren Alexey Skachkov som vant herreklassen og Njårdfekteren Benjamin Humlen Dahlbo som ble årets sammenlagtvinner i Nordic Challenge. Foto: Norges Fekteforbund.

Bygdø Fekteklubb og Norges Fekteforbund arrangerte i helgen årets Oslo Cup i Bygdøhus. Det ble god norsk uttelling i konkurranse med 160 fektere fra 14 land.

Oslo Cup er kjent for god stevnegjennomføring og høyt sportslig nivå. Etter at stevnet fikk status som satelittstevne med rankingpoeng i verdenscupen for 20 år siden, har flere av verdens beste fektere deltatt. Dette har gitt mulighet til å se fekting på høyt nivå og gitt norsk fekting viktige impulser til videre utvikling. 

I tillegg seniorklassene, også ble det i år også arrangert konkurranser i U23-årsklassen. Dette gjorde at også våre yngre fektere fikk vist seg frem, og ikke minst befestet sitt gode nivå på hjemmebane.  

Norsk vinner av Nordic Challenge
Som en reaksjon på den russiske invasjonen i Ukraina, ble Oslo Cup og tilsvarende nordiske satelittstevner holdt utenfor verdenscupen i år. For å beholde internasjonal deltakere, inngår Oslo Cup i den nordiske konkurranseserien Nordic Challenge med over 40 000 kroner i premiepotten.

Sammenlagt etter Challenge Bernadotte i Sverige, Kupittaa Tournament i Finland og Nordisk Mesterskap i Estland var plasseringene i Oslo Cup det som skulle avgjøre. 

Vi gratulerer Njårdfekteren Benjamin Humlen Dahlbo (bildet over) og svenske Louise Ulltjärn (bilder under) med sammenlagtseirene. Sistnevnte vant dessuten både senior og U23-årsklassen i Oslo Cup.

Resultatene sammenlagt: 

Damer:

 1. ULLTJÄRN Louise SWE, 25p – 1000 EUR
 2. ZUIKOVA Veronika EST, 68p – 700 EUR
 3. BELJAJEVA Julia EST, 69p – 300 EUR 

Se sammenlagtresultatene via denne lenken

Herrer:

 1. DAHLBO Benjamin NOR, 58p – 1000 EUR
 2. KUHTA Marko FIN, 90p – 700 EUR
 3. BÄCKSTRÖM Ian SWE, 93p – 300 EUR

Se sammenlagt resultatene via denne lenken

Norsk vinner i herrenes seniorklasse på Oslo Cup
Herreklassen som samlet 64 fektere med 11 ulike nasjonaliteter, ble vunnet av Stavangerfekteren Alexey Skachkov. Bygdøyfekteren Viktor Jarl Breivik Hagen, vinneren av U23-årsklassen fikk en flott bronsemedalje. 

Det ble i seniorklassene overrakt en premie til den beste veteranfekteren. I herreklassen gikk denne til sveitseren Patrick Merky som fekter i Njård Fekting for hans plassering som nummer åtte.

Premiene ble overrakt av styremedlem i Norges Fekteforbund, Ragnhild Andenæs.

F.v: Jakob Fagerstedt, DIF Stockholm, Alexey Skachkov, Stavanger FK, Patrick Merky, Njård Fekting, Viktor Jarl Brevik Hagen, Bygdø FK og Ragnhild Andenæs, Styremedlem i Norges Fekteforbund. Foto: Norges Fekteforbund.

To norske medaljer i dameklassen
Dameklassen ble vunnet av svenske Louise Ulltjärn. Hun gikk også av med sammenlagtseieren i Nordic Challenge. Bergensfekterne Ada Sofie Gildernes og Vilde Tengesdal fikk henholdsvis sølv og bronse. Dameklassen hadde samlet 31 fektere med seks nasjonaliteter.

Premien for beste veteranfekter i dameklassen gitt til Njårdfekteren Pia Albertson for hennes 11. plass.

F.v: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK, Louise Ulltjärn, FFF Stockholm, Vilde Tengesdal, Bergens FK, Engla Sennerlid Holm, FKC Karlskrona og Pia Albertson, Njård Fekting. Foto: Bygdø FK.

Norsk vinner i guttenes U23-årsklasse
Nordmennene var i flertall på premiepallen i guttenes U23-årsklasse. Bygdøfekteren Viktor Jarl Breivik Hagen vant, mens klubbkameraten Kristoffer Mikael Solvikaas og Njårdfekteren Marcus Vokes Brobakken fikk bronsemedaljer etter en lang konkurransedag der de 31 deltakerne med seks nasjonaliteter fektet med repechage.

F.v: Ian Bäckström, FFF Stockholm, Viktor Jarl Breivik Hagen, Bygdø FK, Marcus Vokes Brobakken, Njård Fekting og Kristoffer Mikael Solvikaas, Bygdø FK. Foto: Norges Fekteforbund.

Norsk sølv i jentenes U23-årsklasse
Også i jentenes U23-årklasse ble vunnet av svenske Louise Ulltjärn. Også i denne klassen var finalemotstanderen Bergensfekteren Ada Sofie Gildernes. Denne klassen hadde samlet 18 fekter med 5 nasjonaliteter.

F.v: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK, Louise Ulltjärn, FFF Stockholm, Alma Harding, AFiL Lund, Eden Rose Renda, FFF Stockholm og Ragnhild Andenæs.

Norges Fekteforbund takker
Vi takker Bygdø Fekteklubb og spesielt Samuil og Tatjana Kaminski for god stevneledelse. Dessuten takkes alle de frivillige som har stilt opp i opp- og nedrigging, baking og kiosksalg og alle som kreves av en teknisk arrangør av et fektestevne!

SE ALLE RESULTATENE VIA DENNE LENKEN

Treningssamling i regi av Fekteforbundet
Norges Fekteforbund avholdt en treningssamling for fekterne i U23-årsklassen parallelt med konkurransene. Samlingen ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki og utviklingsansvarlig Fredrik Backer.

I tillegg til relevant stevneforberedende våpenstellekurs, konkurranseoppvarming og planlegging, inneholdt samlingen både informasjon om viktigheten av og øvelser innenfor både stabilitets- og bevegelighetstrening. 

Fredrik Backer omsluttet av en del av guttene som deltok på Fekteforbundets treningssamling under årets Oslo Cup. Foto: Norges Fekteforbund. 

Deling av bilder og film 
Det er flott at mange fekteklubber har publisert bilder med gratulasjoner av klubbmedlemmene på egne nettsider og profiler i sosiale medier. Vi oppfordrer flest mulig, også både fekterne selv og deres foresatte, til å dele bilder og film på sosiale medier.

Gjerne også til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet minner om Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no) og om at film og bilder av barn også kan gjøres i den lukkete norske Facebook gruppen Fektebilder. I denne gruppen finnes det også mye fint fra treningssamlinger, stevner og mesterskap i inn- og utland.
NJÅRDFEKTER LEDER NORDIC CHALLENGE

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Okt 2023

Njårdfekteren Benjamin Humlen Dahlbo leder Nordic Challenge som avgjøres på Oslo Cup: Foto: Privat

Etter gode plasseringer på stevnene i Sverige, Finland og Estland, kan Benjamin Humlen Dahlbo vinne årets Nordic Challenge. Det hele avgjøres til helgen på Oslo Cup.

Oslo Cup med Bygdø Fekteklubb som teknisk arrangør førstkommende helg er det siste stevnet i den nordiske konkurranseserien Nordic Challenge som har over 40 000 kroner i premiepotten for medaljørene i seniorklassene.

Stillingen etter Challenge Bernadotte i Stockholm, Kupittaa Tournament i Åbo og Nordisk Mesterskap i Kääriku viser at Benjamin Humlen Dahlbo fra Njård Fekting topper listen på 129 i herrekonkurransen. Bergensfekteren Vilde Tengesdal ligger på 28. plass i dameklassen.

Last ned hele stillingen i Nordic Challenge før Oslo Cup her

Oslo Cup
Dette stevnet er norsk fektings årlige stormønstring. Hele 160 fektere fra 14 land  er påmeldt. Nytt av året er at det, i tillegg seniorklassene, også arrangerer konkurranser i U23-årsklassen.

Her vil våre beste fektere mulighet til å få vist seg frem mot internasjonale fektere på hjemmebane, og de mindre erfarne får stimulans og impulser til videre utvikling. 

Last ned programbladet for Oslo Cup 2023 her

Oslo Cup fikk status som et satellittstevne i verdenscupen for 20 år siden. I år holdes dette og de andre nordiske satellittstevnene i Nordic Challenge utenfor verdenscupen for å unngå russisk og belarusisk deltakelse pga. den russiske invasjonen i Ukraina.

Finalene seniorklassene begynner ca. klokken 16 begge dager. Det er gratis inngang i Bygdøhus, og både fekteinteresserte og alle som er nysgjerrig på fekting inviteres til å heie hele dagene! 
REGIONAL TRENINGSSAMLING OG PARAFEKTING I OSLO

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Okt 2023

En forøyd fektegjeng fra fem klubber på Østlandet i Bygdøhus. Foto: Norges Fekteforbund. 

Fekteforbundet arrangerte i helgen regional treningssamling, og presenterte parafekting på Oslo Idrettskrets paraidrettsdag. 

Det deltok 34 unge lovende fektere i alderen 12-16 år på helgens regionale treningssamling i Bygdøhus. Det ble en flott samling med deltagere fra fem forskjellige klubber i Østlandsområdet.

Fekterne fikk utfordringer innenfor koordinasjon, kondisjon, styrke, tekniske fekteøvelser og kamptrening. Jens Sørum og Emil Friis-Ruud var innleide trenere, og gjorde en herlig innsats med å tilpasse treningen til hver enkelt fekters nivå for at alle skulle ha mest mulig nytte av samlingen. 

Regionale treningssamlinger er et gratis tilbud som Fekteforbundet tilbyr barn og ungdom i de ulike regionene. Utover sportslige utvikling og motivasjon, ønsker forbundet at samlingene skal stimulere til økt samhold på tvers av klubbene. Det vektlegges også det sosiale miljøet på disse samlingene. 

Det var derfor fint å se at de eldre og mer erfarne utøverne hjelper og tok hensyn til de yngre og mindre erfarne, uansett hvilke klubber de kom fra på helgens samling.

Paraidrettsdag på Stovner
På lørdag arrangerte Oslo Idrettskrets åpen paraidrettsdag på Stovner. Dette var et arrangement som skal bidra til å vise frem hvilke idrettstilbud funksjonshemmede har i Oslo og omegn.

Fekteforbundet og Njård Fekting presenterte fekting for rullestolbrukere på en fin måte.

Det var mange som viste interesse, og de fikk prøve rullestolfekting, lasersabler, konkurranser og sett filmer med verdens fremste parafektere på paraidrettsdagen på Stovner. Foto: Norges Fekteforbund.

Parafekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. I Norge er sporten fortsatt i oppstartsfasen.

I 2019 igangsatte Drammen Fekteklubb et tilbud og hadde ambisjoner om å bli et kompetansesenter for etablering av parafekting i Norge.

I forbindelse med Fektetinget 2020 ble Fekteforbundets plan for innføring av rullestolfekting i Norge presentert.

På bakgrunn av denne, utarbeidet Drammen FK en søknad til Dam Stiftelsen for et tre-årlig prosjekt som gikk igjennom. Les mer om dette via denne lenken.

Inntil i år er det kun Drammen FK, Molde FK og Trondheim FK som har hatt tilbud for parafektere. For at flere klubber skal igangsette et paraidrettstilbud, har Fekteforbundet derfor også kjøpt inn parautstyr som lånes ut. Blant annet til Njård Fekting. 

Åpne dager/idrettsdager som Oslo Idrettskrets gir flotte muligheter for å synliggjøre sporten for målgruppene. Vi håper derfor nå at flere fekteklubber etablerer et paratilbud, og synliggjør dette så alle som synes at parafekting er spennende, tar kontakt med fekteklubbene. 

LES MER OM PARAFEKTING VIA DENNE LENKEN

Bilder og film 
Om foresatte og andre ønsker å dele bilder av barn, kan dette gjøres i den lukkete norske Facebook gruppen Fektebilder . Her finnes det både bilder og film fra treningssamlinger og fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Gruppen holdes lukket, og Fekteforbundet minner om Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no) 

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å dele egne bilder på egne sosiale mediekaner og til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil som er åpen. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

DIGITAL VEILEDER FOR INTERNASJONAL REPRESENTASJON

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Okt 2023

Fra Nordisk Mesterskap 2019 som ble arrangert i Sandefjord. Foto: Norges Fekteforbund.

En digitale veileder for internasjonal representasjon er nå lansert. Denne vil bistå delegatene som representerer norsk fekting internasjonalt, og være nyttig for fektere og støtteapparat som konkurrerer i utlandet.

Idretten har en unik posisjon til å fremme positive verdier og skape endring. Idretten speiler også de utfordringene samfunnet står overfor, og er stadig mer eksponert for politiske og økonomiske interesser som setter idrettens verdier under press.

Norsk idrett skal ikke kun utmerke seg på idrettsarenaen. Vi skal også ha en tydelig og engasjert stemme i det nasjonale og internasjonale idrettssamarbeidet. Både sportsvasking og krig har derfor aktualisert det idrettspolitiske arbeidet internasjonalt.

Fekteforbundets idrettspolitiske strategi
I likhet med hele norsk idrett, er også Fekteforbundet møtt med forventninger om å spille en tydeligere rolle i idrettspolitikken. Både for å fremme fektesporten nasjonalt, men også for å bidra i arbeidet med å befeste idrettens samfunnsrolle i Norge, og for å fremme våre verdier internasjonalt.  

Norges Fekteforbund er et lite særforbund som representerer få klubber og utøvere i Norges Idrettsforbund. Forbundet er også en liten aktør det Europeiske Fekteforbundet og i det Internasjonale Fekteforbundet.

For å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer og fremme medlemmenes interesser, både i den norske idrettsorganisasjonen og internasjonalt, må Fekteforbundet være ekstra synlige og tydelige i alle relevante fora som har betydning for de norske fekteklubbene og deres medlemmer.

Dette fordrer aktivitet på både politiske og administrative møteplasser, som å svare på høringer - gjerne i samarbeid med andre særforbund, nasjonalt og internasjonalt der dette er hensiktsmessig.

Fekteforbundet har dessuten arbeidet tett med de andre nordiske fekteforbundene for å stå samlet i viktige verdispørsmål som behandles i det Europeiske- og det internasjonale Fekteforbundet.

En veileder som supplerer den internasjonale strategien
Norsk idretts mål for det idrettspolitiske arbeidet er å bidra til en mer demokratisk, åpen og transparent internasjonal idrettsbevegelse med nulltoleranse for korrupsjon. Dessuten skal vi fremme en mer bærekraftig idrett, fair play og menneskerettigheter.

For å ha et felles grunnlag med rammer og retning, vedtok det ekstraordinære idrettstinget i 2021, en felles internasjonal strategi. Med denne også etiske leveregler for internasjonal representasjon fra alle organisasjonsledd i Norges idrettsforbund.

På det samme tinget ble det vedtatt at det skulle utarbeides en internasjonal veileder som skulle supplere strategien.

Målgruppen for veilederen er utøvere som konkurrerer internasjonalt, ansatte og tillitsvalgte i særforbundene som jobber internasjonalt og personer fra norsk idrett som besitter internasjonale verv/posisjoner. 

I denne finnes det også informasjon, råd og tips for utøvere og deres støtteapparat som ønsker å være best mulig forberedt på internasjonale forhold utover selve idrettskonkurransen.

Last ned den nye Internasjonale veilederen via denne lenken

DIGITAL VEILEDER FOR INTERNASJONAL REPRESENTASJON

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Okt 2023

Fra Nordisk Mesterskap 2019 som ble arrangert i Sandefjord. Foto: Norges Fekteforbund.

En digitale veileder for internasjonal representasjon er nå lansert. Denne vil bistå delegatene som representerer norsk fekting internasjonalt, og være nyttig for fektere og støtteapparat som konkurrerer i utlandet.

Idretten har en unik posisjon til å fremme positive verdier og skape endring. Idretten speiler også de utfordringene samfunnet står overfor, og er stadig mer eksponert for politiske og økonomiske interesser som setter idrettens verdier under press.

Norsk idrett skal ikke kun utmerke seg på idrettsarenaen. Vi skal også ha en tydelig og engasjert stemme i det nasjonale og internasjonale idrettssamarbeidet. Både sportsvasking og krig har derfor aktualisert det idrettspolitiske arbeidet internasjonalt.

Fekteforbundets idrettspolitiske strategi
I likhet med hele norsk idrett, er også Fekteforbundet møtt med forventninger om å spille en tydeligere rolle i idrettspolitikken. Både for å fremme fektesporten nasjonalt, men også for å bidra i arbeidet med å befeste idrettens samfunnsrolle i Norge, og for å fremme våre verdier internasjonalt.  

Norges Fekteforbund er et lite særforbund som representerer få klubber og utøvere i Norges Idrettsforbund. Forbundet er også en liten aktør det Europeiske Fekteforbundet og i det Internasjonale Fekteforbundet.

For å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer og fremme medlemmenes interesser, både i den norske idrettsorganisasjonen og internasjonalt, må Fekteforbundet være ekstra synlige og tydelige i alle relevante fora som har betydning for de norske fekteklubbene og deres medlemmer.

Dette fordrer aktivitet på både politiske og administrative møteplasser, som for eksempel å svare på høringer - gjerne i samarbeid med andre særforbund, nasjonalt og internasjonalt, i saker der dette er hensiktsmessig.

Fekteforbundet har dessuten arbeidet tett med de andre nordiske fekteforbundene for å stå samlet i viktige verdispørsmål som behandles i det Europeiske- og det internasjonale Fekteforbundet.

En veileder som supplerer den internasjonale strategien
Norsk idretts mål for det idrettspolitiske arbeidet er å bidra til en mer demokratisk, åpen og transparent internasjonal idrettsbevegelse med nulltoleranse for korrupsjon. Dessuten skal vi fremme en mer bærekraftig idrett, fair play og menneskerettigheter.

For å ha et felles grunnlag med rammer og retning, vedtok det ekstraordinære idrettstinget i 2021, en felles internasjonal strategi. Med denne også etiske leveregler for internasjonal representasjon fra alle organisasjonsledd i Norges idrettsforbund.

På det samme tinget ble det vedtatt at det skulle utarbeides en internasjonal veileder som skulle supplere strategien.

Denne skal bistå tillitsvalgte og representanter i internasjonale idrettsorganisasjoner. Her finnes det også informasjon, råd og tips for utøvere og deres støtteapparat som ønsker å være best mulig forberedt på internasjonale forhold utover selve idrettskonkurransen.
11 NORSKE MEDALJER I ØREBRO MASTERS 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Okt 2023

Ørebro Masters 2023 er et tradisjonsrikt fektestevne i Sverige. Foto: Wadköpings Fäktförening.

Med tre gull-, en sølv- og syv bronsemedaljer preget de norske fekterne de fleste aldersklassene i helgens Ørebro Masters. Det var dessuten respektabel norsk innsats i årets Veteran-VM i USA.

Etter den norske medaljefangsten i forrige helgs Nordisk Mesterskap i Estland, viste de norske fekterne muskler denne helgen også. Ørebro Masters arrangeres av Wadköpings Fäktförening er et svensk rankingstevne, som også gir norske rankingpoeng i U20-, U17- og U15-årsklassene.

11 norske medaljer
De norske medaljene har god spredning mellom de ulike aldersklassene, og norske fektere i begge kjønn fra flere fekteklubber er representert på premiepallene:

Tre gullmedaljer:
Julius Edelmann (Bergens FK) i U17-årklassen, Philip Sæle-Meyer (Bergens FK) i U15-årsklassen og Magnus Spusta (Njård Fekting) i U13-årsklassen.

En sølvmedalje:
Franz Philip Pap Holmen (Bygdø FK) i U20-årsklassen.

Syv bronsemedaljer:
Vilde Tengesdal (Bergens FK) og Marcus Vokes Brobakken (Njård Fekting) i seniorklassene. Viktor Jarl Breivik Hagen (Bygdø FK) og Inge Sørum (Bygdø FK) i U20-årsklassen. Ada Sofie Gildernes (Bergens FK) og Filip Zejkovic (Njård Fekting) i U17-årsklassene.  Dessuten India Aarseth (Njård Fekting) i U13-årsklasssen.

I tillegg til medaljørene, var det også denne helgen flere andre fektere som fortjener honnør for gode plasseringer.

Se alle resultater fra Ørebro Masters 2023 via denne lenken

Veteran-VM i USA
I år arrangeres verdensmesterskapet for veteraner i Daytona Beach i Florida. Den eneste norske deltakeren, Stavangerfekteren Cord von Brandis, kom på 36. plass på fredagens konkurranse i aldersgruppen over 70 år. Med tanke på at Cordt er 80 år, er dette et svært respektabelt resultat. 

Vi gratulerer for øvrig svensk fekting og Jan Tivenius gull- og Annica De Groote med sølvmedalje!

Se alle resultatene fra Veteran VM 2023 via denne lenken

Bilder og film 
Stevnearrangøren Wadköpings Fäktförening har publisert mange flott bilder fra helgens stevne på sin Facebookprofil. Det samme har det internasjonale fekteforbundet (FIE) gjort fra Veteran-VM.

Også i den lukkete norske Facebook gruppen Fektebilder blir det publisert bilder og film fra treningssamlinger og fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Gruppen holdes lukket, og Fekteforbundet minner om Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no) 

Vi oppfordrer derfor også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil som er åpen. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

NØKKELTALLSRAPPORT MED NYTTIG INFO

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Okt 2023

Det norske damelaget i Nordisk Mesterskap 2023. Foto: Janne Von Koss Torkildsen.

Norges Idrettsforbund publiserte i forrige uke en nøkkeltallsrapport for 2022. Denne gir en samlet oversikt over medlemstall, og utviklingen av disse samt innenfor andre sentrale områder i norsk idrett, deriblant norsk fekting. 

Som tidligere informert om, blant annet i årets sommerhilsen, hadde norsk fekting en eventyrlig vekst med over 70 prosent økning i antall aktive medlemmer i perioden 2010 til 2019.

Nøkkeltallsrapporten viser at antall aktive medlemskap i norsk fekting bare mellom 2016 og 2019 økte med nesten 30 prosent. Dessverre var nedgangen tilsvarende stor fra 2019 til 2022 under pandemien. 

Rapporten viset at frafallet var stort i også andre idretter som hadde begrenset trenings- og konkurransemuligheter under nedstengningen. Og at at idretter uten disse begrensningene har vokst og blitt større. Det er derfor grunn til å tro at nedstengningen har mye skyld i frafallet fra norsk fekting.

Ung medlemsmasse
Fekting er ikke på listen over idretter med størst nedgang. Norges Fekteforbund er nå det fjerde minste særforbundet i Norges Idrettsforbund, og scorer godt på flere måleparametere i Nøkkeltallsrapporten.

Sammenlignet med de andre 55 særforbundene i Norges Idrettsforbund rangeres Fekteforbund som:

 • 2. beste særforbund i å speile kvinneandelen i medlemsmassen på styrenivå
 • 8. beste særforbund av de med størst vekst i kvinneandelen blant de aktive
 • 8. beste særforbund av de med størst andel aktive i aldersgruppen 6–12 år
 • 12. beste særforbund av de med størst andelsvekst i aldersgruppen 20-25 år
 • 13. beste særforbund av de med størst andel aktive i aldersgruppen 13-19 år.

Dessverre er Fekteforbundet også på 13. plass av særforbund med størst prosentvis nedgang i voksne medlemmer over 26 år. De som var utsatt for de strengeste restriksjonene under nedstengningen.

Last ned og les hele Nøkkeltallsrapporten 2022 via denne lenken

Medlemstallenes betydning for inntektene
Fekting er en liten idrett, som ikke er like synlig som de større sommer- og vinteridrettene som dominerer i media. Dette har gjort det vanskelig å få kommersielle inntekter fra eksempelvis sponsing og salg av tv-rettigheter.

Fekteklubbenes inntekter kommer primært fra tilskudd samt medlemskontingenter og treningsavgifter. I tillegg beholder klubbene som får arrangere stevner i Norgescupen og Ungdomsserien samt Norgesmesterskap og verdenscupstevnet Oslo Cup, alle startkontingentene og inntektene fra kiosksalg og annonser i programblad. 

Fekteforbundets inntekter kommer i all hovedsak fra offentlige øremerkete tilskudd. Størrelsen er basert på antall aktive medlemskap i fekteklubbene, og myndighetenes og Idrettsforbundets vurdering av i hvilken grad tilskuddene benyttes etter hensikten.

De siste årenes konkurransebegrensninger og medlemsfrafall har derfor medført et betydelig inntektsfall. Både i fekteklubbene og i Fekteforbundet.

Medlemstallenes betydning for medlemskostnadene
Under og etter pandemien tilgjengeliggjorde myndighetene ekstraordinære midler som fekteklubbene kunne søke på for å få kompensert for tapte inntekter og for å igangsette tiltak for holde på medlemmer og tillitsvalgte.

Det siste Fektetinget vedtok dessuten en ekspansiv langtidsplan, med et tilhørende underskudds-budsjett, som tærer på Fekteforbundet egenkapital, med tiltak som bistår fekteklubbene i å snu den negative medlemsutviklingen.

Uten økte inntekter vil ikke denne satsingen være bærekraftig over særlig lang tid.

Det er derfor viktig at fekteklubbene lykkes med å stoppe frafallet og rekruttere flere medlemmer. Både for å unngå at gjenstående medlemmer må velge mellom økte medlemskostnader eller begrensete aktivitetstilbud i regi av klubbene og forbundet. Og for at Fekteforbundet ikke kommer i en økonomisk situasjon som kan medføre eventuell sammenslåing med andre særforbund. 

Lys i tunnelen
Mye tyder på at de igangsatte tiltakene har hatt effekt. Medlemstallene fra den siste samordnete rapporteringen tyde på at nedgangen har stoppet opp.

Om utviklingen dermed snur så medlemstallene kommer opp på det nivået som var før pandemien, får vi vite fra neste samordnet rapportering.

Nøkkelrapporten viser at norsk fekting heldigvis har en relativt ung medlemsmasse, og mange fekteklubber har dessuten intensivert arbeidet med å stoppe frafallet og rekruttere nye medlemmer. 

Fekteforbundet håper i så møte at medlemsundersøkelsen som er igangsatt i år, vil gjøre det enklere for klubbene å igangsette tiltak i klubbutviklingsarbeidet. Målet er at alle skal tilby attraktive og konkurransedyktige aktivitetstilbud i konkurransen med andre idretter og tilgjengelige fritidsaktiviteter slik at den gode veksten i norsk fekting kan komme tilbake.
FEM NORDISKE MESTERSKAPSMEDALJER

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Okt 2023

F.v: Vilde Tengesdal, Adrian Grandal, Inge Sørum, Emilis Krasikovas, Alexander Malvik, Zakaria Alizadeh og Philip Sæle-Meyer. Foto: Ole Eeg. 

Årets Nordiske Mesterskap i alle våpengrenene ble avholdt i Estland i forrige uke. Det ble konkurrert i 48 klasser fra onsdag til søndag. De norske fekterne fikk fire individuelle- og én lagmedalje i kårde.

Norges Fekteforbund gratulerer Vilde Tengesdal (Bergens FK) og Emilis Krasikovas (Stavanger FK) med sølvmedaljer i juniorklassen, samt Philip Sæle-Meyer (Bergens FK) med sølv- og Zakaria Alizadeh (Titan FK) med bronsemedalje i U15-årsklassen. 

Dessuten gratuleres det norske herrelaget bestående av Adrian Grandal (Oslo FK) Emilis Krasikovas (Stavanger FK), Alexander Malvik (Njård Fekting) og Inge Sørum (Bygdø FK) med sølvmedalje i lagkonkurransen.

Flere holder et høyt nivå
Selv om det norske damelaget ikke nådde helt opp i år, besto også dette laget av fektere fra tre ulike fekteklubber. I tillegg til medaljørene var det dessuten mange fektere fra flere fekteklubber som fortjener honnør for gode plasseringer. 

Dette viser at norsk fekting nå har et mangfold av fektere fra ulike klubber som holder et høyt nivå.

Se alle resultater via denne lenken

Bilder og film 
I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder finnes mange bilder fra året mesterskap.

I denne gruppen blir det også publisert bilder og film fra treningssamlinger og fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Gruppen holdes lukket og Fekteforbundet minner om Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no) 

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil som er åpen. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Et stort og krevende arrangement
Å arrangere et Nordiske Mesterskap i alle våpengrener samtidig ble gjort for første gang i fjor i Danmark. Målet var å revitalisere dette mesterskapet, og stimulere til tettere kontakt og vennskap på tvers av landegrenser og våpengrener.

Omfanget stiller imidlertid store krav til både planlegging og gjennomføring. Blant annet har derfor ikke noen norske fekteklubber mulighet til å påta seg arrangøransvaret. 

Arrangøren kunne i år ikke stille med egne dommere. Norges Fekteforbund måtte derfor bekoste reise- og oppholdsutgifter for fire nasjonale dommere for å unngå en høy avgift.

Lengden på arrangementet, fra onsdag til søndag krever dessuten at både tilreisende fektere, trenere og dommere må ta seg fri fra skole og jobb.

Plasseringen på årets mesterskap, et lite sted som heter Kääriku, var dessuten lite tilgjengelig med begrensete transportmuligheter. 

Samlet sett var nok dette årsaken til at årets mesterskap hadde lav deltakelse i flere av klassene.

Ønsker endringer
Det er kongressen i den Nordiske Fekteunionen (NFU), som består av utnevnte delegater fra hvert av de nordiske særforbundene, som vedtar formatet og plasseringen av de Nordiske Mesterskapene.

På grunn av strømbrudd ble ikke den planlagte kongressen avholdt i forbindelse med mesterskapet i år. Denne ble utsatt og vil avholdes på et senere tidspunkt, med Bjørn Faye som norsk delegat. 

Norges Fekteforbund har tidligere uttrykt skepsis til dette formatet på det Nordiske Mesterskapet, og vil derfor fremme forslag om å gå tilbake til egne konkurranser for hver våpengren.

NORGESMESTERSKAPENE 2024 OG 2025

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Okt 2023

Bildet er fra Norgesmesterskapet i 2019 som ble arrangert av Stavanger FK. Foto: Norges Fekteforbund.

Det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskapene de to neste årene er tildelt Stavanger FK, Bergens FK og Bygdø FK.

Fekteforbundet inviterte i juni fekteklubbene til å søke om det tekniske arrangøransvaret for følgende Norgesmesterskap på kårde de neste to årene: 

 • Individuelt Junior og ungdoms NM for gutter og jenter i følgende aldersklasser: Junior (under 20 år), Kadett (under 17 år), Eldre ungdom (under 15 år) og Yngre ungdom (under 13 år*). Dessuten lagturnering i juniorklassen for jenter og gutter.

 • Individuelt Senior og veteran NM for kvinner og menn i følgende aldersklasser: Senior (over 20 år), og veteran i følgende aldersklasser: Over 70 år, Over 60 år, Over 50 år og Over 40 år. Dessuten lagturnering i seniorklassen for kvinner og herrer.

* Fordi U13-årsklassen i NM kun er åpen for de fekterne som fyller 13 samme år, skal teknisk arrangør av Ungdoms-NM også arrangerer et Landsstevne for barn mellom 11 og 13 år, slik at så mange som mulig samles samme sted.

Tildelingskriterier
For at Norgesmesterskapene skulle bli så gode som mulig, for både fekterne og publikum, samt brukes for å synliggjøre fekting og rekruttere flere til sporten, ble søkerklubbene oppfordret til å vedlegge en plan for arrangementene som går utover minstekravene. Last ned utlysningsbrevet her.

Tildeling
Etter at søknadsfristen var gått ut, var tildelingen av det tekniske arrangøransvaret for følgende Norgesmesterskap i 2024 og 2025 blant flere saker som ble behandlet på styremøtet i Norges Fekteforbund 2. oktober.

Basert på overnevnte og historikk, vedtok NF-styret følgende tildeling av det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskapene i 2024 og 2025:

År 2024:

 • Junior og ungdoms NM:    Bergens FK
 • Senior og veteran NM:      Bygdø FK

År 2025:

 • Junior og ungdoms NM:     Stavanger FK
 • Senior og veteran NM:       Bergens FK

Invitasjoner med informasjon om tidspunkter for mesterskapene vil bli publisert på Ophardt, og i  Fekteforbundets Terminliste.

Styreprotokollen er publisert sammen med de andre protokollene på Fekteforbundets nettside som kan leses via denne lenken.

 
NORSK SØLV I FINLAND

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Sep 2023

F.v: Benjamin Humlen Dahlbo (Norge), Markus Salm (Estland), Erik Tobias (Estland) og Marko Kuhta (Finland). Foto: Kupittaa Tournament.

Njårdfekteren Benjamin Humlen Dahlbo tok i helgen sølvmedaljen i Kupittaa Tournament i Finland. Han ligger nå godt an i forhold til sammenlagtseieren i årets Nordic Challenge.

Det andre stevnet i årets Nordic Challenge ble i helgen avholdt i Turku, Finland. Dahle tapte finalen mot Esteren Markus Salm, men kapret et flott sølvmedalje.

Med 9ende plassen i det første stevnet i Challenge Bernadotte i Stockholm, ligger Njårdfekteren Benjamin Humlen Dahlbo godt an i forhold til sammenlagtseieren i konkurranseserien Nordic Challenge. 

Det neste stevnet er Nordisk Mesterskap i Kääriku, Estland 7. oktober, før Nordic Challenge avgjøres med Oslo Cup i Bygdøhus 28. og 29. oktober. 

Norges Fekteforbund gratulerer med medaljen og ønsker Dahlbo lykke til i de to gjenstående stevnene i Nordic Challenge!

Bilder og film fra fekting i Norge
I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder finnes flere bilder fra Kupittaa Tournament i Finland.

I denne gruppen blir det også publisert bilder og film fra treningssamlinger og fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Gruppen holdes lukket og Fekteforbundet minner om Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no) 

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil som er åpen. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
FLOTT KONKURRANSEHELG

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Sep 2023

Siddis Cup ble arrangert i Stavanger FKs treningslokaler i Stavanger Ishall. Foto: Stavanger FK.

I helgen ble Siddis Cup arrangert i Stavanger. Dette var både sesongens første stevne i Norgescupen, og det første Norgescupstevnet for de yngre aldersklassene. Norske fektere deltok dessuten i helgens Challenge Bernadotte i Stockholm som var det første av fire stevner i årets Nordic Challenge.

På grunn av økende påmelding, og dermed større press på stevnegjennomføringen, blir Norgescupstevene denne sesongen delt i to som en prøveordning. Inndelingen av de ulike aldersklassene blir gjort på samme måte som på Norgesmesterskapene.

Helgens Siddis Cup ble derfor både sesongens første Norgescupstevne, samt det første Norgescupstevnet som kun arrangeres for de yngre aldersgruppene.

Konkurransen hadde 102 starter fra seks fekteklubber. I tillegg hadde stevnearrangøren Stavanger FK, laget en uhøytidelig konkurranse for de som er for unge til å delta i Norgescupen. I denne var alle vinnere og mottok deltakermedaljer.

Klassevinnere Siddis Cup 2023
Fektere fra tre klubber ble klassevinnere i helgens stevne. Vi gratulerer følgende med gullmedaljene i Siddis Cup 2023:

 • U20-årsklassene: Vilde Tengesdal, Bergens FK og Inge Sørum, Bygdø FK
 • U17-årsklassene: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK og Martin Aleksander Vik, Njård Fekting
 • U15-årsklassene: Liv Marhaug, Bergens FK og Abel Austbø Dahle, Njård Fekting

Alle resultater finnes via denne lenken

Som Norgescupstevne teller Siddis Cup med i Masters-serien. Finalene for de åtte beste fekterne, sammenlagt i alle aldersklasser gjennomføres i mai 2024. Mer informasjon om Masters her

Streaming av finaler
I tillegg til dommerne og de ansvarlige for stevnegjennomføringen, bidro frivillige fra arrangørklubben Stavanger FK i cafeen med god mat og drikke til både tilskuere og fektere. 

Finalene i de eldste aldersklassene ble dessuten streamet via Fekteforbundets Youtube-profil. Her kan man finne videoer til bruk i både profilering av med treningstips. Dette finnes via denne lenken

Dommerkurs
For å utvikle stevnene til det beste for både fektere og publikum, setter Fekteforbundet krav til antall dommere, og til deres kvalifikasjoner. I den forbindelse tilbyr Fekteforbundet dommerkurs i forbindelse med Norgescupstevnene, deriblant på Siddis Cup.

Deltakerne gjennomgikk teorikurs avholdt av leder av Fekteforbundets dommerkomite, Junjie Cao, og fikk mulighet til å praktisere som dommere på stevnet. Les mer om Fekteforbundets Dommerutdanning via denne lenken

Godt norsk resultat i Stockholm
Flere norske seniorfektere deltok også i helgens Challenge Bernadotte i Stockholm. Dette var det første stevnet i årets Nordic Challenge som avsluttes med Oslo Cup siste helgen av oktober.

Det var de norske herrene som gjorde det best. Med en 9ende og 12. plass er Njårdfekterne Benjamin Humlen Dahlbo og Morgen Westgaard fremdeles med i konkurransen om sammenlagtpremiene som avgjøres på Oslo Cup, siste helgen i oktober.

Bilder og film fra fekting i Norge
Les mer om og se flere bilder fra Siddis Cup på Facebookprofilen til Stavanger FK.

I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder blir det også publisert bilder og film fra treningssamlinger og fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Gruppen holdes lukket slik at man trygt kan publiserer bilder av barn, uten at disse kan spres uten godkjenning.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil som er åpen. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

 
STOR KONKURRANSEAKTIVITET PÅ WORLD FENCING DAY

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Sep 2023

Et knippe fektere som deltok på helgens Angelini Cup. Foto: Bygdø FK

I helgen arrangerte Bygdø FK Angelini Cup, sesongens første stevne i Ungdomsserien. Dessuten deltok Njårdfektere i Uppsala Cup. Dette resulterte i helnorsk finale i guttenes kadettklasse.

Fem Njårdfektere deltok i årets Uppsala Cup. Finalen i U17-årsklassen ble et helnorsk oppgjør mellom Martin Aleksander Vik og Filip Zeljkovic som førstnevnte vant. Fekteforbundet gratulerer!

Premiepallen i U17-årslassen på Uppsala Cup 2023. Gullmedaljør Martin Aleksander Vik og sølvmedaljør Filip Zeljkovic står som nummer tre og fire fra venstre. Foto: Njård Fekting.

Se alle resultater fra Uppsala Cup via denne lenken

Angelini Cup
I helgen ble Angelini Cup arrangert av Bygdø FK. Dette ble et meget vellykket arrangement med 78 starter fra seks fekteklubber. 

Angelini Cup var sesongens første i Ungdomsserien. Serien gjennomføres som regionale konkurranser i fire ulike klubber i Østlandsområdet.

Ungdomsserien skal være uhøytidelig, men også gi spennende opplevelser, og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. Målet er dessuten å skape et tettere samarbeid og stimulere til vennskap mellom fekterne i ulike byer og klubber.

Neste stevne i Ungdomsserien er Oslo FK sitt Zorro Cup som arrangeres 11. november.

Les mer om Ungdomsserien via denne lenken

Klassevinnerne i Angelini Cup 2023

 • Kadettklassen: Elisabeth Pilipenko og Vladislav Hunchenko, Bygdø FK
 • U15 år: Zion Lundesgaard, Drammen FK og Abel Austbø Dahle, Njård Fekting
 • U13 år: India Aarseth, Njård Fekting og Alexander Mørch Hellkås, Bygdø FK

Stevnet hadde også en barneklasse med åtte deltakere som alle var vinnere.

Finn alle resultatene via denne lenken

Fekteforbundet gratulerer klassevinnerne, og takker alle fekterne for god innsats, teknisk arrangør Bygdø FK for et flott stevne, og ikke minst alle de frivillige som bidro i gjennomføringen!

Word Fencing Day 
Word Fencing Day er et initiativ fra det internasjonale fekteforbundet for å feire og synliggjøre fektesporten.  Alle i fektesporten oppfordres til å dele bilder og videosnutter for å vise hva dette innebærer for dem

I år var dagen lørdag 9. september med temaet; fekting er for alle. Dagen ble blant annet godt markert i Bygdøhus under årets Angelini Cup, og filmer fra både Oslo FK og Bygdø FK ble delt av det Internasjonale fekteforbundet.

Se innlegg fra både Norge og utlandet via denne lenken

Bilder og film fra fekting i Norge
Les mer om og se flere bilder fra Angelini Cup på Facebookprofilen til Bygdø FK

I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder blir det også publisert bilder og film fra treningssamlinger og fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Gruppen holdes lukket slik at man trygt kan publiserer bilder av barn, uten at disse kan spres uten godkjenning.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil som er åpen. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
TO TRENINGSSAMLINGER I STAVANGER

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Aug 2023

En av flere tøffe fysiske økter som ble gjennomført utendørs på sesongens første samling for Utviklingsgruppen. Foto: Ada Sofie Gildernes.

Fekteforbundet arrangerte fra fredag til søndag årets fjerde treningssamling for utviklingsgruppen. Parallelt arrangerte forbundet også en regional treningssamling sammen med Stavanger FK som var åpen for andre fektere i regionen.

Dette var det første treningssamlingen for fekterne som er tatt ut i Utviklingsgruppen denne sesongen. Samlingen som ble avholdt i Stavanger ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki, med innleid bistand av Stavanger FKs trener Tomas Krasikovas. Treningen foregikk både utendørs og i Stavanger FKs fektesal.

God start på sesongen
Fordi Utviklingsgruppen i sommer har hatt et eget program for egentrening  hadde fekterne et godt treningsgrunnlag. Det var derfor lagt opp til tøffe økter med mye fysisk trening allerede på den første samlingen. På fredag var det fri fekting, men på både lørdag og søndag var det mange økter med fysisk trening i tillegg til tekniske og taktiske oppgaver, samt kamptrening.

Fekteforbundets Sommerprogram både har vært og er tilgjengelig for andre som ønsker å benytte de anbefalte øvelsene. Det er laget av Anatolij Gerej og Filip Broniszewski i samråd med Fekteforbundet. Begge var innleide trenere for utviklingsgruppen i forrige sesong.

Regional treningssamling
Parallelt med denne samlingen for utviklingsgruppen ble det også avholdt en regional treningssamling for andre fektere i regionen. Dette er den første ordinære etter de to samlingene som ble arrangert i Stavern og Ulvik i sommerferien.

Den regionale treningssamlingen ble ledet av de innleide trenerne Matthieu Bulteau (på bildet) og Alexey Skachov som begge har deltatt på Fekteforbundet Trenerutdanning. Foto: Norges Fekteforbund.

Flere felles økter
Mange av treningsøktene var felles for fekterne på de to samlingene. I tillegg til de 18 fekterne i utviklingsgruppen, deltok 14 fektere fra både Stavanger FK og Bergens FK på den regionale samlingen.

Planen fremover er å ikke bare avholde treningssamlingene for Utviklingsgruppen i Oslo. Ved å arrangere flere i regionene, kan Fekteforbundet samtidig avholde regionale treningssamlinger og legge opp til flere fellesøkter.

Målet at sparringen og dermed treningsutbyttet blir bedre for alle. Dessuten vil dette kunne motivere flere til å kvalifisere seg inn i Utviklingsgruppen, og stimulere til at både treningskultur og øvelser breddes ut til flere klubber og flere fektere.  

Fellesmåltider
Etter en lange og tøffe økter, ble det servert varm lunsj og middag på både fredag, lørdag og søndag for alle fekterne som deltok på samlingene.

En stor takk til Reinert Nordtvedt (bildet) og andre frivillige i Stavanger FK for fantastisk servering. Foto: Norges Fekteforbund.

Synliggjøring av norsk fekting
I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder blir det publisert bilder og film fra disse og andre treningssamlinger, samt fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Gruppen holdes lukket slik at man trygt kan publiserer bilder av barn, uten at disse kan spres uten godkjenning.

Vi oppfordrer derfor også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil som er åpen. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet takker alle som bidro, og håper at treningssamlingene både ga inspirasjon og en god start til den nye sesongen. Den gode stemningen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.

OSLO CUP OG NORDIC CHALLENGE 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Aug 2023

Årets Oslo Cup, som arrangeres 28 – 29 oktober, avslutter den nordiske konkurranseserien Nordic Challenge som i år har over 40 000 kroner i premiepotten.

Oslo Cup, med Bygdø FK som teknisk arrangør, er norsk fekting årlige stormønstring. Stevnet fikk status som et satelittstevne i verdenscupen for 20 år siden, men holdes i likhet med de andre tilsvarende stevnene i Norden i år utenfor verdenscupen for å unngå russisk og belarusisk deltakelse. 

Disse stevnene har imidlertid gått sammen i et eget Nordic Challenge med pengepremier for å opprettholde deltakerinteressen.

Stevneplan for Nordic Challenge 2023
Årets Nordic Challenge består av fire stevner, i fire ulike land med både dame og herreklasse.

 1. 16. og 17. september: Challenge Bernadotte, Stockholm, Sverige
 2. 23. og 24. september: Kupittaa Tournament, Turku/Åbo, Finland
 3. 7. oktober: Nordiska Mästerskapen, Kääriku, Estland
 4. 28. og 29. oktober: Oslo Cup, Norge

Prispenger i både dame- og herreklassen
For øke interessen for stevnene er det satt opp pengepremier for de beste sammenlagt i både dame og herreklassen.

 • Førsteplass:        1 000 Euro
 • Andreplass:           700 Euro
 • Tredjeplass:          300 Euro

Sammenlagtvinnerne vil være den fekteren i dame- og herreklassen som har det laveste sammenlagte plasseringsnummeret etter alle stevene. En ikke-start regnes som antall deltakere +1. Ved likt resultat etter alle fire stevner vinner den med flest førsteplasser, eventuelt antall andreplasser etc. Ved eksakt likt resultat avgjør plasseringen i Oslo Cup.

Påmelding på alle stevnene gjøres klubbvis via Ophardt. Deltakerne trenger kun nasjonal, og ikke internasjonal lisens for å delta.

Selv om Oslo Cup i år holdes utenfor verdenscupen, håper vi på stor deltakelse og at våre beste fektere får mulighet til å få vist seg frem mot internasjonale fektere på hjemmebane, og de mindre erfarne får stimulans og impulser til videre utvikling.

FEKTEFORBUNDET ARBEIDER FOR Å BEGRENSE KOSTNADENE

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Aug 2023

Fra en av treningssamlingene i regi av Fekteforbundet som ble avholdt i en av få anlegg som kun benyttes til fekting. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundets kartlegging av kostnader i norsk fekting viser at fekting ikke utmerker seg som en dyr idrett. For ytterligere å bidra til å redusere økonomiske barrierer for deltakelse, er det fleste av Fekteforbundets utviklingstiltak gratis for både klubber og deltakere.

I stadig flere idretter har ansatte trenere og administrative ressurser erstattet frivillig dugnadsinnsats. Den økte profesjonaliseringen medfører høyere medlemskontingenter og treningsavgifter.

De fleste norske fekteklubbene blir derimot drevet på frivillig basis. Treningene organiseres dessuten i kommunale anlegg som deles med andre idretter, men som enten er gratis eller som har lav husleie.

Fekteforbundets kartlegging av kostnadsnivået i norsk fekting, viser derfor at fekteutstyr, medlemskontingenter og treningsavgifter er rimeligere enn i mange andre idretter.

Les mer om Fekteforbundets kartlegging av kostnadene i norske fekting her

Fekteforbundet bidrar til å holde kostnadene nede
I tillegg til refusjonsordningene for merverdiavgift og for innkjøpskostnader til klubbutstyr som fekteklubbene har tilgang på som medlemmer av Norges idrettsforbund, bistår også Fekteforbundet fekteklubbene og deres medlemmer med både direkte og indirekte økonomisk støtte.  

Lave lisenser og kontingenter
Fektelisensen er gratis for de under 13 år, og kun kr. 100 for fektere i aldersgruppen 13 til 20 år. I flere andre idretter er lisensen godt over ti ganger så høy.

I motsetning til mange andre særforbund, innkrever heller ikke Fekteforbundet kontingent fra fekteklubbene, og betaler regningen fekteklubbenes lisens til administrasjonsverktøyet Ophardt.

Fekteklubbene som arrangerer stevner i Norgescupen og de som får tildelt det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskap, beholder dessuten alle inntektene fra startkontingenter og kiosksalg.

Rimelige utstyrskrav
Fekteforbundet bekoster utlånsutstyr til alle nyetablerte fekteklubber slik at alle kan tilby nye medlemmer å låne. Fekteforbundet har dessuten satt opp en offentlig Facebook-profil for bytte, kjøp og salg av brukt fekteutstyr som benyttes flittig.

For å holde kostnadene til utstyret så lave som mulig, har Fekteforbundet også vedtatt et særnorsk unntak fra det internasjonale fekteforbundets utstyrskrav.

Gratis kurs og treningssamlinger
Det som norsk fekting skiller seg mest ut på, er det gratis trenings- og kurstilbudet utover aktivitetene i fekteklubbene. Der mange særforbund tar betalt, er aktivitetene som tilbys barn og ungdommer i regi av Fekteforbundet gratis eller sterkt subsidierte.

Fekteforbundets regionale treningssamlinger for barn og ungdommer gratis. Dette gjøres for å skape et godt miljø på tvers av regionale- og klubbgrenser, og for at fektere i klubber uten faste trenere skal få så god instruksjon som mulig.

For å støtte klubbene er også dommer- og trenerkursene, samt stevneleder- og våpenstellkursene gratis.

Fekteforbundet betaler dessuten honorar og reisestøtte til reiseleder/trenerstøtte og pliktdommere på konkurransene som de norske fekterne deltar på i utlandet.

Fekteforbundet drifter, mot en egenandel, i tillegg nasjonale treningssamlinger og et eget opplegg for en utviklings-/langslagsgruppe. Gruppen består av unge og talentfulle fektere som er motiverte for å satse utover de respektive klubbtreningene.

Øvelser og treningsopplegg for denne gruppen tilbys gratis for alle fekteklubber som er interessert.

Viktig at medlemstallene øker
Da mange sluttet under pandemien, medførte også dette et inntektsfall. Selv om klubbenes innrapportering av medlemstall antyder at frafallet har stoppet, er antall fektere lavere enn på lenge.

Dette innebærer både reduserte medlemsinntekter til fekteklubbene, og lavere tilskudd til Fekteforbundet.

Dette kan både begrense aktivitetstilbudet i fekteklubbene, og på sikt mulighetene for den direkte og indirekte forbundsstøtten. Noe som kan føre til at norsk fekting må velge mellom et dårligere tilbud, eller høyere kostnader for de gjenværende medlemmene.

Fekteforbundet bistår fekteklubbene
Norges Fekteforbund sitt formål er å fremme fekteidretten i Norge. I tillegg til blant annet å organisere den norske konkurranseaktiviteten og representere norsk fekting i Norges Idrettsforbund og i de internasjonale fekteforbundene, arbeider også Fekteforbundet for at fekteklubbene fortsatt skal kunne tilby attraktive og konkurransedyktige aktivitetstilbud.

I tillegg til overnevnte er det derfor igangsatt en rekke nye tiltak for å bistå klubbene i arbeidet med å både ta vare på eksisterende og attrahere flere medlemmer.

Vi håper klubbene tar disse i bruk, og både arbeider like aktivt for både å beholde eksisterende medlemmer og rekruttere flere nye til norsk fekting.
SOMMERLEIRER I ULVIK OG STAVERN

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Aug 2023

Bilde fra sommerleiren i Stavern. En av årets to sommerleirer som ble arrangert med støtte av Fekteforbundet. Foto: Christian A. Dahle.

Med støtte fra Fekteforbundet er i det i sommer arrangert sommerleirer for barn og ungdommer i Stavern og i Ulvik.

Sommerleirene har samlet fektere fra klubbene på både Øst- og Vestlandet. Leiren på Vestlandet ble avholdt i Ulvik, Hardanger. Tilsvarende leir på Østlandet ble avholdt i Stavern.

Begge stedene har naturskjønne omgivelser. I tillegg til tekniske fekteøvelser og fysisk trening, ble det derfor avsatt tid til bading og sosiale aktiviteter utendørs.

Fekteforbundet har bidratt med finansiell støtte slik at deltakeravgiften skulle holdes på et minimum, og ikke være ekskluderende for bred deltakelse fra klubbene i regionene.

Bilder og film fra fekting i Norge
Les mer om og se flere bilder fra sommerleirene på Facebookprofilene til Bergens Fekteklubb og Njård Fekting

I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder blir det publisert bilder og film fra treningssamlinger og fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Gruppen holdes lukket slik at man trygt kan publiserer bilder av barn, uten at disse kan spres uten godkjenning.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil som er åpen. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet takker alle som bidro, og håper at treningssamlingene både ga inspirasjon og en god start til den nye sesongen. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene.
FEKTING ER INGEN DYR IDRETT

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Aug 2023

Bildet er fra en av Fekteforbundets treningssamlinger for ungdommer. Foto: Norges Fekteforbund.

Økonomiske barrierer for deltakelse i norsk idrett er dessverre blitt en stadig mer aktuell problemstilling. Fekteforbundet har gjennomført en kartlegging og funnet at fekting er en relativt rimelig sport. 

Norsk idrettens visjon er Idrettsglede for alle. Dette innebærer blant annet at alle barn og unge skal kunne delta i idrett, også fekting, uavhengig av familiens økonomi.

I en rapport om økonomi som barriere for idrettsdeltakelse utarbeidet for Kulturdepartementet av Oslo Economics i 2020, viste blant annet at de årlige kostnadene for 15-åringers idrettsdeltakelse i en rekke idretter den gang i gjennomsnitt var kr. 9 600,-.

I de siste årene har kostnadene for å drive med idrett økt ytterligere. Mange steder meldes det om barn og unge som ikke har råd til å være med. En kartlegging i 2023 gjort av  Aftenposten viste eksempelvis at treningsavgiften for å drive med fotball for 13-åringer i Oslo kan variere fra 100 til 18.000 kroner.

Dette tas på alvor i hele norsk idrett, og er et av det viktigeste områdene i Idretten vil! langtidsplanen for norsk idrett 2023–2027 som ble vedtatt på årets Idrettsting.

Fekteforbundets kostnadskartlegging
Etter en tid med stort medlemsfrafall er denne problemstillingen også noe norsk fekting må forholde seg til. Ett av de konkrete tiltakene i Fekteforbundets Langtidsplan var derfor å kartlegge hva det koster å drive med fekting.

Svarene skulle gjøre det enklere å sammenligne kostnadene i norsk fekting med andre idretter, og gi innspill i det videre arbeidet for å redusere eventuelle økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting. Dessuten kanskje også avlive noen myter om at fekting er en dyr idrett, og attrahere flere medlemmer.

I samråd med Norges Idrettsforbund ble det på tampen av 2022 sendt ut en undersøkelse for å kartlegge kostnadsnivået for barn og ungdom i de norske fekteklubbene.

16 av de totalt 23 norske fekteklubbene besvarte undersøkelsen. Disse klubbene har ulike størrelse og holder til ulike steder i Norge. Samlet representerer de 90 prosent av de aktive medlemmene i Norge*.

Kontingenter og treningsavgifter
I likhet med de fleste andre idretter betaler medlemmene i fekteklubbene medlemskontingenter og treningsavgifter.  

 • Nesten halvparten av fekteklubbene har medlemskontingent på under kr 300.-
  1. I ca. 30% koster kontingenten mellom kr 300,- og kr 600,-
  2. I ca. 20% koster kontingent mer enn kr. 600,-
 • 25 prosent av klubbene har en årlig treningsavgift under kr. 1 000,-.  
  1. I ca. 45% koster årlig treningsavgift mellom kr. 1 000 og kr. 3 000,-
  2. I ca. 30% koster årlig treningsavgift mellom kr. kr. 3 000,- og kr. 6 000
    
 • Ca. 63 prosent av klubbene beregner en årlig kostnad på under kr. 1 000 til personlig utstyr
  1. 27% beregner den til å være over kr. 2 000,-
 • Rundt halvparten av klubbene beregner de årlige kostnadene for å delta på klubbsamlinger, leirer og konkurranser til under kr. 1 000,-
  1. Ca. 31% av klubbene beregner dette til mellom kr. 1 000 og kr. 3 000
  2. Ca. 19% over kr. 3 000,-
 • Ca. 70 prosent av klubbene beregner kostnadene barn og ungdom har til fekting, utover hva som betales til medlemsklubben, til under kr. 1 000,-
  1. Bortsett fra en klubb, beregner resten av klubbene disse kostnadene til å være mellom kr. 1 000 og kr. 3 000,-
    
 • Ca. 90 prosent av klubbene tilbyr utlån av utstyr til medlemmer
 • Ca. 25 prosent har byttekvelder eller andre ordninger for å bytte utstyr.
 • Om lag halvparten av klubbene omfordeler midler internt for å holde kostnadene nede for barn og ungdom.

Fekteklubbenes bruk av støtteordninger
Det finnes en rekke støtteordninger, både innen idretten og utenfor. Både private og offentlige. Svarene viser at fekteklubbene i varierende grad benytter seg av disse for å redusere kostnadene:

Om lag halvparten av klubbene søker tilskudds- og støtteordninger og/eller har dialog med kommunen/NAV for å dekke kostander for enkelte barn og ungdommer. Kun en fjerdedel av klubbene søker på andre ordninger og løsninger. 

Om behovet øker, har dermed mange fekteklubber en lite benyttet mulighet til å få bistand får å unngå at noen slutter på grunn av økonomi. 

Kommentar
Selv om fekteklubbene har ulikt treningstilbud og dermed ulike priser, viser svarene at kostnadene for å drive med fekting er konkurransedyktig sammenlignet med andre idretter. Fektesporten utmerker seg uansett ikke som en dyr sport å drive med for barn og ungdom.

Dette vil nok komme enda mer tydeligere frem når Norges Idrettsforbund senere skal gjennomføre en stor undersøkelse med oppdaterte og sammenlignbare tall som vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med å inkludere flere i idretten.


* Følgende klubber deltok i undersøkelsen: Nøtterøy FK, Tordenskjold Trondheim FK, Holmlia Fekting, Bekkestua Fekting, Njård Fekting, NTNUI Fekting, Bærum FK, Fredrikstad FK, Bergens FK, Oslo FK, Nesodden FK, Stavanger FK, Titan FK og Drammen FK, samt at Molde FK og Bygdø FK besvarte nesten hele.
NY FEKTESESONG OG ET TETTPAKKET HALVÅR

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Aug 2023

Bilde fra en treningssamling i regi av Fekteforbundet. Foto: Norges Fekteforbund.

Etter et halvår med mye aktivitet og flere gode resultater, håper Fekteforbundet at alle er tilbake etter en god sommer og er klare en ny fektesesong.

Etter en eventyrlig vekst de siste ti årene, opplevde norsk fekting et stort frafall under pandemien. Selv om fekteklubbenes innrapportering av aktive medlemskap i 2022 antyder at nedgangen har stoppet opp, håper vi at arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer til fekteklubbene ikke stopper opp.

Vi oppfordrer derfor enda flere klubber til å ta i bruk hjelpemidlene som f.eks. rekrutteringsmanualen med beskrivelse av en rekke utprøvde aktiviteter. Dessuten det digitale årshjulet og malene for både drift og utvikling av fekteklubbene i NIFs forbedrete Klubbguide.

Medlemsundersøkelsen
For å hjelpe fekteklubbene med å kartlegge hva som er bra og hva som kan forbedres i hver enkelt klubb, minner vi om medlemsundersøkelsen.

Allerede har mange svart, men Fekteforbundet håper at fekteklubbene fortsetter å markedsføre undersøkelsen mot egne medlemmer slik at så mange som mulig deltar. Svarene som tilbys gratis til hver klubb mot slutten av året vil trolig gi klubbstyrene god styringsinformasjon i det videre arbeidet for å gjøre fekteklubbene enda bedre for både eksisterende og nye medlemmer.

Fornøyde klubbmedlemmer er dessuten gode ambassadører som vil bidra i markedsføring av både klubben og fektesporten for øvrig for nye medlemmer.

Utlån av utstyr
Nytt av sesongen er at Fekteforbundet nå tilbyr utlån av ramper, rullestoler og metallforklær til parafekting, samt introduksjonsutstyr til fekting for barn.

Vi håper at dette skal gjøre det enklere for flere fekteklubber å komme i gang med parafekting og intensivere arbeidet for å rekruttere flere barn.

Mye aktivitet resten av året
Fekteforbundet har nå publisert kalenderen som viser at det er noe som skjer nesten hver helg frem til jul. Oppdatert informasjon vil til enhver tid finnes i Fekteforbundets Terminliste. 

Ny organisering av Norgescupstevnene
På grunn av økende påmelding og dermed større press på stevnegjennomføringen vil Norgescupstevene bli delt i to grupper. Det vil bli arrangert egne stevner i Senior, Veteran og U23-årsklassene, og det samme for Junior, kadett og U13-årsklassene. Dette er samme inndeling som på Norgesmesterskapene. I tillegg er to av stevnene en del av Svensk Masters som betyr at vi kan regne med svensk deltagelse på norske stevner.

Oslo Cup – Nordic Challenge
Som et resultat av det fellesnordiske idrettspolitiske arbeidet etter den russiske invasjonen i Ukrainia, holdes Oslo Cup og de andre nordiske satellitt-stevene i Nordic Challenge i år utenfor FIE-kalenderen.

Vi oppfordrer at så mange som mulig deltar på stevene i Sverige, Estland og Finland, slik at så mange som mulig derifra også deltar på Oslo Cup som i år blir det avgjøres stevnet i Nordic Challenge den siste helgen i oktober.

Ungdomsserien
I norsk fekting defineres Norgesmesterskap og Norgescupstevner som nasjonale konkurranser. Norges Fekteforbund igangsatte høsten 2017 en ny regional konkurranseserie for ungdommer, kalt Ungdomsserien som gjennomføres som regionale konkurranser i fire ulike klubber i Østlandsområdet.

Ungdomsserien skal være uhøytidelig, men også gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser.

Det første stevnet i den nye sesongen er Angelini Cup 9. september. Vi oppfordrer så mange som mulig å melde seg på dette, og de andre stevnene i serien.

Veteran-ranking
Nytt for sesongen er at det blir innført veteranranking i Norge. Vi håper at dette kan skape mer aktivitet i veteranklassen, i tillegg til at vi får en fungerende rankingliste som kan brukes til seeding samt uttak til EM/VM.

Til å begynne med er det satt seks stevner på rankinglisten. Tre norske stevner (Stavanger, Oslo og NM), ett svensk stevne i Malmö og to europacupstevner i Turku og Gdansk. Hvilke stevner som er rankingstevner i alle klasser finnes i Terminlisten.

Påmelding til stevner
Påmelding av både fektere og pliktdommere til alle norske og nordiske stevner gjøres klubbvis via Ophardt. Påmelding til internasjonale stevner skal gjøres klubbvis som pre-inscription senest 30 dager før stevnestart.

Trener- og dommerkurs
Fekteforbundet har planer om å avholde både trenerkurs og dommerkurs i løpet av høsten.

Med hensyn til trenerkursing, har Fekteforbundet planer om å igangsette den første av tre kurshelger i Trener 2-kurset 2. - 5. oktober i Oslo. Trener 2-kurset er åpent for personer som er sertifiserte med Trener 1-kurs. Aktuelle kursdeltakere blir kontaktet direkte av Fekteforbundet for nærmere informasjon.

Dommerkursene planlegges å gjennomføres i forbindelse med stevner i Norgescupen. Kurskalenderen for dommerkurset vil bli publisert når denne er klar.

Nasjonale og regionale treningssamlinger
I tillegg til organisering av de nasjonale treningssamlingene for fekterne i Fekteforbundets utviklingsgruppe, arrangerer Fekteforbundet regionale treningssamlinger i samarbeid med fekteklubbene.

I sommer arrangeres to sommerleirer for fekterne på Østlandet og på Vestlandet. Deretter legges det opp til treningssamling i høstferien på Østlandet, og tilsvarende for fektere Vestlandet og Midt-Norge i november.

I tillegg planlegges det en egen samling for jentefektere i forbindelse med Oslo Cup. Mer informasjon om samlingene og påmeldingsinformasjon vil sendes ut til klubbene.

Synliggjøring av Fekteforbundets aktiviteter
Fekteforbundet ønsker i størst mulig grad å informere om aktivitetene som gjøres i regi av forbundet. I tillegg til den faste informasjonen som er tilgjengelig for både fektere og lederne i fekteklubbene på fekteforbundets nettside, er det hittil i år skrevet og publisert over 30 nyhetssaker.

Disse og andre saker er også delt på Fekteforbundets Facebook-profil. Vi oppfordrer alle til å følge, like og dele Fekteforbundets innlegg. Ved å gjøre det, holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder er det dessuten publisert mange flotte bilder av både barn og andre fra både stevner og samlinger. Denne gruppen er lukket for å unngå at bilder av barn ikke blir spredt uten godkjennelse.

Vi håper på en aktiv høst og oppfordrer alle til å ta kontakt med Fekteforbundet ved spørsmål!

FEKTEKLUBBENE TILBYS LÅN AV UTSTYR

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Aug 2023

Cathrine Bergan (t.v) og Felix Thorrud i aksjon på fektepisten under Fekteforbundets Masters 2023. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundet tilbyr nå utlån av ramper, rullestoler og metallforklær til parafekting, samt introduksjonsutstyr til fekting for barn. 

Etter søknad til Kulturdepartementet, har Fekteforbundet fått innvilget tippemidler til innkjøp av klubbutstyr til parafekting. Forbundet har dessuten fått bevilget midler fra Sparebankstiftelsen Øst til innkjøp av introduksjonsutstyr til fekting i plast som er tilpasset barn.

Utstyret til parafekting
Selv om alle fekteklubbene ønsker personer med funksjonsnedsettelser velkommen, har et fåtall av klubbene tilstrekkelig klubbutstyr til å organisere et fullgodt aktivitetstilbud innenfor parafekting.

Fekteforbund håper derfor at utlånet skal gjøre det enklere for flere fekteklubber å komme i gang med parafekting. 

Les mer om parafekting via denne lenken

Plastikkutstyr til rekruttering
Erfaringsmessig har det vist seg effektivt å benytte tilpasset utstyr av plastikk i introduksjonen av fekting for barn. Etter ønske fra flere fekteklubber, gikk derfor Fekteforbundet derfor til innkjøp av et sett til 12 personer for utlån til fekteklubber tidligere i år.

Dette har vært populært og gitt god effekt i rekrutteringsarbeidet. Med støtten fra Sparebankstiftelsen Øst kan Fekteforbundet nå også tilby utlån av ytterligere fire sett til mindre klubber på Østlandet som ønsker å benytte utstyret for å rekruttere flere barn.

Les mer om introduksjonsutstyret via denne lenken

Hvordan søke om lån av utstyret
Vi oppfordrer fekteklubbene til å sende en søknad om hva de ønsker å låne. Søknaden bør inneholde en plan for hvordan, og når utstyret skal benyttes av klubben for å gi økt aktivitet. 

Ta gjerne kontakt med utviklingsansvarlig Fredrik Backer for råd og tips. Inspirasjon og forslag til egnete rekrutteringstiltak finnes også i den tidligere distribuerte rekrutteringsmanualen som Fekteforbundet har utarbeidet for fekteklubbene.

Last ned Rekrutteringsmanualen via denne lenken

Søknaden sendes fredrik.backer@nif.idrett.no innen 1. september.
KLARE FOR UNIVERSIADEN I KINA

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Jul 2023

Fire norske fektere er tatt ut for å delta i Universiaden.

World University Games; Universiaden er et fleridrettsarrangement på linje med De Olympiske Leker. Mesterskapet arrangeres annethvert år i regi av det internasjonale studentidrettforbundet FISU og retter seg mot unge idrettsutøvere som kombinerer toppidrett og studier.

Mesterskapet skulle være vært arrangert i 2021, men ble utsatt på grunn av Covid. Det arrangeres derfor i år, i perioden 28. juli – 8. august i Chengdu, Kina. 

Les mer om World University Games Chengdu her

Følgende fire fektere er tatt ut for å representere Norge: Svend Markus Eeg, Tomas Geitung, Truls Straumøy og Arthur Grosse.

Vi ønsker alle fire lykke til!
STEVNEKALENDER OG UTTAKSKRITERIER

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Jun 2023

Utviklingsgruppen på en av mange treningssamlinger. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbund har nå publisert stevnekalenderen og uttakskriteriene stevne- og mesterskapsdeltakelser for neste sesong. Det er dessuten vedtatt nye uttakskriterier for Utviklingsgruppen og landslag fra og med sesongen 2024/25.

Stevenekalender
Kalenderen med både norske og internasjonale stevner for sesongen 2023/2024 er nå publisert. Kalenderen inneholder for øvrig også en plan for nasjonale og regionale treningssamlinger.

Det er gjort flere endringer i stevnekalenderen for å forbedre kvaliteten på stevnene. Blant annet blir Norgescupen inndelt i to alderskategorier. Fire Norgescupstevner blir arrangert i aldersklassene junior, kadett, U15 og U13. I tillegg blir det arrangert to separate Norgescupstevner i Senior-, Veteran- og U23-årsklassen. 

To av de norske norgescupsstevnene vil dessuten inngå i den svenske rankinglisten. Nytt av året er også at det blir etablert en egen norsk stevnekalender og rankingliste for veteranfektere. 

Fordi kalenderen er tilpasset den svenske, europeiske, og det internasjonale fekteforbundets terminlister, kan det komme endringer. Det er derfor viktig å følge med på stevnekalenderen i Ophardt.

Følg lenken til stevnekalenderen

Uttakskriterier for stevner og mesterskap
Uttakskriteriene til deltakelse på internasjonale mesterskap og til treningssamlinger samt til de andre sportslige aktivitetene i regi av Fekteforbundet er også publisert. 

Følg lenken til uttakskriteriene til stevner og mesterskap

Nye uttakskriterier til Utviklingsgruppen og til landslag
Fekteforbundet etablerte i 2021 en utviklingsgruppe. Denne vil i sesongen 2024/2025 spisses ytterligere, og det blir etablert et landslag.

Det er allerede etablert uttakskriterier for fektere som ønsker å inngå i disse. Det er verdt å merke seg at utøvere som ikke oppfyller uttakskriteriene gjennom sesongen fremover, mister plassen.

Følg lenken til uttakskriteriene til Utviklingsgruppen og landslag

Spørsmål til kalenderen kan rettes til Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki.
SOMMERHILSEN 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Jun 2023

Foto: Bergens Fekteklubb. 

Etter et halvår med mye aktivitet og flere gode resultater, ønsker Fekteforbundet alle en god sommer med en kort statusrapport. 

Norsk fekting har siden 2010 opplevd en eventyrlig vekst. Antall fekteklubber har økt, og i 2019 hadde antall aktive fektere økte med over 70 prosent.  

Underveis i denne perioden har fekting har vært en av de prosentvis raskest voksende idrettene i Norges Idrettsforbund (NIF). Det er blitt etablert nye klubber, på nye steder og det har vært ekstra gledelig at økningen primært har bestått av flere barn og ungdom.

Deretter stoppet veksten opp, med et påfølgende stort frafall under pandemien. Over 26 prosent av de aktive medlemmer ble borte fra 2019 til 2021. Som en følge av dette har også flere klubber opplevd at ildsjeler og frivillige i klubbstyrene har blitt borte.

Økt fokus på Klubbutvikling
For å bistå klubbene i å motvirke frafallet og rekruttere flere, har Fekteforbundet derfor satt klubbutvikling høyt på agendaen.

Fekteforbundet bekostet utdannelse av en klubbveileder under pandemien, og forsterket administrasjonen ytterligere med ansettelse av en utviklingsansvarlig på slutten av fjoråret. Disse har kunnet bistå klubbene med tips og råd innenfor både administrativ- og sportslig drift og utvikling.  

Videre er det blitt utarbeidet en manual der fekteklubbene finner tips og konkrete maler for gjennomføring av en rekke aktiviteter for både å rekruttere og beholde medlemmer.

Fekteforbundet har dessuten stått i bresjen for at NIF har utviklet et digitalt årshjul som kan tilbys gratis. Flere fekteklubber har tatt dette i bruk i planleggingen av egen drift. Noe som også har bidratt til kontinuitet og informasjonsoverføring ved utskiftninger i klubbstyrene.  

NIFs Klubbguide er dessuten blitt forbedret, og den nyttige informasjonen og gode maler innenfor både drift og utvikling av fekteklubbene er blitt enklere tilgjengelig.

Nå sist på Idrettstinget fikk også Fekteforbundet og flere andre mindre særforbund igjennom et forslag om å få lovfestet forenklet lovnorm for mindre klubber. Også dette for å gjøre det enklere for frivillige å starte opp, og å drifte mindre klubber.

Har gitt resultater
Etter pandemien har mange fekteklubber har tatt nevnte hjelpemidler i bruk, og intensivert arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer. Flere synliggjør fekting, og flere setter opp og markedsfører nybegynnerkurs.

Spenningen var derfor stor når tallene fra klubbenes innrapportering av aktive medlemskap i 2022 ble offentliggjort.

Tallene viser at antallet ligger på samme nivå som året før, så vi krysser fingrene for at dette tyder på at nedgangen har stoppet. 

Last ned oversikt over klubbenes utvikling i aktive medlemskap, samt kjønns- og aldersfordeling i perioden 2010 - 2022

Men, om norsk fekting skal komme opp på det medlemsnivået som var før pandemien, og fortsette den gode veksten som har vært de siste årene, er det viktig at arbeidet med å beholde eksisterende medlemmer og rekruttere nye ikke stopper opp.

Medlemsundersøkelse er igangsatt
For å hjelpe fekteklubbene med å kartlegge hva som er bra og hva som kan forbedres i hver enkelt klubb, har Fekteforbundet  i år også igangsatt en årlig medlemsundersøkelse. Resultatene tilbys gratis til hver klubb mot slutten av året.

Selv om undersøkelsen er anonym, vil svarene gjøre det enklere for klubbledelsene å iverksette målrettete tiltak for å forbedre klubbtilbudet og dermed forhindre frafall.

Fornøyde klubbmedlemmer er dessuten gode ambassadører som vil bidra i markedsføring av både klubben og fektesporten for øvrig for nye medlemmer.

Allerede har mange svart, men Fekteforbundet håper at fekteklubbene fortsetter å markedsføre undersøkelsen mot egne medlemmer slik at så mange som mulig deltar. Svarene vil trolig gi klubbstyrene god styringsinformasjon i det videre arbeidet for å gjøre fekteklubbene enda bedre for både eksisterende og nye medlemmer.

Bistand innenfor sportslig utvikling
Fekteforbundet har ellers hatt fullt trykk på trener- og dommerutdanningen. Hittil i år er det gjennomført ett Trener 1-kurs som har gått over flere helger, og tre dommerkurs.

For å hjelpe klubber og fektere til å vedlikeholde og reparere utstyr, har Fekteforbundet dessuten gjennomført et våpenstellkurs. Alle kursene har vært åpne, og gratis for deltakerne.

Fekteforbundet har dessuten avholdt tre nasjonale treningssamlinger for fekterne i Utviklingsgruppen, og fire regionale treningssamlinger for barn og ungdom i samarbeid med fekteklubbene.

I tillegg bidrar Fekteforbundet med støtte til to sommerleirer som skal være åpne for barn og ungdom i de respektive regionene der de gjennomføres. 

Alle treningssamlingene i regi av Fekteforbundet har som mål å både supplere klubbtreningene, men like fullt bidra til å skape et gode relasjoner på tvers av klubb- og regionale skiller i norsk fekting.

Samlingene ledes av noen av Norges beste trenere, og både treningsmetoder og øvelser blir spredt ut til alle klubbene. Både via et nyopprettet trenerforum for alle trenere i norsk fekting, og via videoer på Fekteforbundets Youtubekanal som markedsføres på forsiden av Fekteforbundets nettside.

Vi håper og tror at Fekteforbundets satsing på felles treningssamlinger har gitt godt resultater. Året begynte med én gull- fire sølv- og åtte bronsemedaljer på Kungsbacka Masters i Sverige. Senere har flere norske fektere fulgt opp med gode resultater i andre utenlandske stevner.

I tillegg til fekteklubbenes egne stevner, har Fekteforbundet dessuten avholdt den andre Masterfinalen, som kårer vinnerne av Norgescupen, og Norgesmesterskap for både ungdom, senior og veteran med Bergens FK og Stavanger FK som tekniske arrangører. 

Det bør også nevnes at Magrete Mørch er nytt medlem i Sportskomiteen. Med 13 senior-NM, nordisk juniormesterskap og sammenlagtvinner i juniorverdenscupen, samt OL-deltaker blir hun et godt tilskudd til det sportslige utviklingsarbeidet for hele norsk fekting.

Russisk og belarusisk deltakelse.
En viktig del av Fekteforbundets oppgave er å fremme fekteklubbenes interesser i den norske, den nordiske, den europeiske og den internasjonale fekteorganisasjonen.

De ulike høringssvarene i dette arbeidet og innen andre viktige idrettspolitiske temaer, blir offentliggjort fortløpende på Fekteforbundets nettside.

Etter en lang periode med stor fokus på mulighet for å aktivitet og støtte-/kompensasjonsordninger for fekteklubbene under pandemien, har Fekteforbundet også i år arbeidet aktivt med idrettspolitikk.  

Vi har blant annet tatt sterk avstand fra de russiske krigshandlingene i Ukraina, og arbeidet både nasjonalt og sammen med de andre nordiske og baltiske fekteforbundene for utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett for å vise sympati med Ukraina og de ukrainske fekterne.

Dette har blant annet resultert i at Oslo Cup holdes utenfor FIE-kalenderen i år. Stevnet vil allikevel inngå i Nordic Challenge, sammen med tilsvarende stevner i Sverige og Finland, som også nekter russere og belarusere å delta.

Fekteforbundet vil dessuten kun sende norske fektere på stevner der russere og belarusere stiller innenfor de nøytralitetsvilkårene som er stilt av den internasjonale olympiske komiteen (IOC) og det internasjonale fekteforbundet (FIE).

Sommerferie - neste sesong
Fekteforbund har publisert stevnekalenderen og uttakskriteriene stevne- og mesterskapsdeltakelser for neste sesong som begynner etter sommerferien. Det er til informasjon også vedtatt nye uttakskriterier til deltakelse i Utviklingsgruppen og til landslag fra og med sesongen 2024/25.

Synliggjøring av Fekteforbundets aktiviteter
Fekteforbundet ønsker i størst mulig grad å informere om aktivitetene som gjøres i regi av forbundet. I tillegg til den faste informasjonen som er tilgjengelig for både fektere og lederne i fekteklubbene på fekteforbundets nettside, er det hittil i år skrevet og publisert over 30 nyhetssaker.

Disse og andre saker er også delt på Fekteforbundets Facebookprofil. I Facebook gruppen Fektebilder er det dessuten publisert mange flotte bilder fra både stevner og samlinger.

Vi oppfordrer alle til å følge, like og dele Fekteforbundets innlegg. Ved å gjøre det, holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Til informasjon holder forbundskontoret stengt i juli, og vi ønsker derfor alle en god sommer. Norsk fekting er helt avhengig av frivillige, så en stor takk sendes derfor også til alle tillitsvalgte på både klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle som bidrar på ulike måter!
SESONGENS SISTE SAMLING FOR UTVIKLINGSGRUPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Jun 2023

Antatolij Gerej gjennomgår Fekteforbundets sommerprogram for egentrening. Foto: Norges Fekteforbund.

Norges Fekteforbund arrangerte i helgen sesongens tredje og siste treningssamling for Utviklingsgruppen. Samlingen ble gjennomført i Bygdøhus, men mest utendørs. 

Lørdagen startet med en felleslunsj der fekterne fikk presentert agendaen for helgs samling. Deretter var full aktivitet hvor alle gjennomførte Fekteforbundets testbatteri med åtte øvelser. 

Følg linken til å se video av øvelsene som benyttes i testingen

Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki og utviklingsansvarlig Fredrik Backer sto for testingen som varte hele dagen. Etter en lang og tøff økt, var det en sliten gjeng som hadde et hyggelig fellesmåltid. 

God evaluering
Søndagen startet med en evaluering av sesongen som har vært. Fekterne ble inndelt i grupper der de først diskuterte, og deretter presenterte hva som har vært bra og hva som kan gjøres bedre. Både samlingene og gjennomføringen av de norske stevnene ble omtalt. 

Denne sesjonen ble avsluttet med at sportslig leder viste utkast av stevnekalender, uttakskriterier og hvilke endringer som vil komme neste sesong.

 Fekterne jobbet sammen i grupper for å evaluere sesongen. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundets Sommerprogram
Etter en lunsjpause gjennomførte Anatolij Gerej en økt der Fekteforbundets sommerprogram ble gjennomgått. Disse øvelsene er utviklet av Anatolij Gerej og Filip Broniszewski, som har vært innleide trenere for utviklingsgruppen i denne sesongen, i samråd med Fekteforbundet.

Disse øvelsene kan med fordel brukes av hele fekte-Norge, og er et minimum av hva som forventes av utøverne i utviklingsgruppene. 

Se lenke til treningsplan med video av øvelsene her

Samlingen ble avsluttet med en intens fotballkamp på stor bane før Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki takket alle fekterne og de innleide trenerne for innsatsen og ønsket god sommer.


SOMMERSTØTET BLE EN FLOTT AVSLUTNING PÅ UNGDOMSSERIEN

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Jun 2023

Finalene på Sommerstøtet ble fektet på utendørspister på Bogstad Gård. Foto: Norges Fekteforbund.

I helgen ble Sommerstøtet, sesongens siste stevne i Ungdomsserien arrangert. Selv om Njård Fekting på kort varsel overtok arrangøransvaret, ble det et flott stevne og en verdig avslutning på serien med finale og andre aktiviteter på Bogstad Gård.

Fekteforbundet har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene, og stimulere til vennskap mellom fekterne med ulik geografisk tilhørighet. Ett av tiltakene var igangsettelse av Ungdomsserien for barn og ungdom i 2017.

Ungdomsserien skal være uhøytidelig, men også gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. Den er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som fire regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet hver sesong.

Fire stevner
Sesongens stevner har vært Bygdø FKs Angelini Cup i september 2022, Oslo FKs Zorro Cup, i november 2022, samt Njård Fektings Vårstøtet i mars 2023 og nå sist helges Sommerstøtet. Hvert stevne kårer stevenevinnere, men alle resultatene inngår i serien som i år ble avsluttet med helgens stevne Sommerstøtet

Vinnerne av sesongens Ungdomsserie
Vinnerne av sesongens Ungdomsserie er følgende fektere

 • Kadettklassen (U17 år): Ada Torske og Vladislav Hunchenko fra Bygdø FK
 • Eldre Ungdom (U15 år): Pandora Liv Solveig Stokke og Kristoffer Solvikaas fra Bygdø FK
 • Yngre Ungdom (U13 år): Nathia Kitchel Cellan fra Bygdø FK og Yahia Alizadeh fra Titan FK

Ler mer om Ungdomsserien og resultatene på Sommerstøtet og de andre stevnene via denne lenken

I tillegg til å gratulere alle vinnerne både helgens stevne og sammenlagtvinnerne av sesongens Ungdomsserie, ønsker Fekteforbundet å gi honnør til alle deltakere i sesongens Ungdomsserie.

Vi takker dessuten alle som har bidratt til gjennomføringen av stevnene. Spesielt Njård Fekting, som på kort varsel påtok seg arrangøransvaret for det siste stevnet i serien, og ikke minst arrangerte et flott stevne som både synliggjorde fekting og ble en fin serieavslutning!

Flott avslutning på Bogstad Gård
Mens de innledende rundene ble fektet i Njård Fekting sine lokaler i Njårdhallen, ble finalene avholdt i historiske omgivelser på Bogstad Gård i forbindelse med Bogstaddagen 2023.

Finalene ble fektet på utendørspister, med kommenterer fra styremedlem i Njård fekting og tidligere OL-deltaker Paal Frisvold. Finalene hadde rundt 200 tilskuere som klappet og fulgte ivrig med.

I tillegg til konkurransene fikk besøkende anledning til å prøve fekting, og det ble arrangert reaksjons-/og presisjonskonkurranser på en target-tavle. Det ble dessuten arrangert en oppvisningskamp mellom hovedtrener i Njård Fekting Antatoly Gerej og Fredrik Backer, utviklingsansvarlig i Fekteforbundet. Avslutningsvis var det premieutdeling og grilling.

Les også om Sommerstøtet i Akersposten.

Arrangøren Njård Fekting tok dessuten mange bilder og film som finnes på deres Facebookprofil.

Gode resultater i Malmø
I helgen deltok også en rekke seniorer og veteraner i det tradisjonsrike stevnet Malmö International. Her var det mange norske fektere som kom på premiepallen, både individuelt og i lagkonkurransen.

Blant annet fikk Janne Von Koss Torkildsen (t.v) fra Njård og Gregor Gilfillan fra Bygdø FK sølvmedaljer, og Pia Albertsson (midten) fra FFF Stockholm/Njård Fekting bronsemedalje.

Se alle resultater via denne lenken

Synliggjøring av norsk fekting
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra alle stevnene i sesongens Ungdomsserie. I denne gruppen finnes det også flere bilder fra andre stevner. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

VEDTAK OM ENKLERE KLUBBDRIFT PÅ IDRETTSTINGET 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Jun 2023

Visepresident i Fekteforbundet og delegat på Idrettstinget Ole Eeg på talerstolen for å argumentere for forslaget om videreføring av forenklet lovnorm for mindre klubber. Foto: Norges Fekteforbund.

Idrettstinget 2023 ble i helgen avholdt i Bergen. I tillegg til valg av president og Idrettsstyre, ble det vedtatt ny langtidsplan og en rekke andre saker med betydning for norsk fekting. 

Idrettstinget er den høyeste myndigheten i Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité (NIF). Tinget består av 168 representanter fra særforbundene, idrettskretsene, utøverkomiteen og Idrettsstyret. Basert på antall tilsluttete klubber, har Norges Fekteforbund én stemme.

Etter å ha gjennomgått sakspapirene i et styremøte, ga NF-styret visepresident Ole Eeg mandat til stemme på vegne av norsk fekting. Sammen med Ole Eeg stilte generalsekretær Claes H. Bendiksen.

Ny idrettspresident og nytt idrettsstyre
Zaineb Al-Samarai har vært Fekteforbundets kontakt i det avtroppende Idrettsstyret og deltatt på flere styremøter. Fekteforbundet kjenner derfor Zaineb godt, er er trygg på at hun kjenner til norsk fekting og våre behov og utfordringer.

NF-styret vedtok derfor å nominere henne til presidentvervet allerede før årsskiftet, og er meget fornøyd med at hun ble valgt til ny idrettspresident. 

Vi takker Berit Kjøll for innsatsen i perioden som har vært, og gratulerer Zaineb Al-Samarai, og hele det nye idrettsstyret lykke til og ser frem til et godt samarbeid!

Idrettsstyret 2023 - 2025. Foto: Geir Owe Fredheim

Les mer om det nye Idrettsstyret og tingvalgte utvalg her

Enklere klubbhverdag
Selv om presidentvalget har fått størst medieoppmerksomhet, var det også mange andre viktige saker som ble vedtatt. Blant annet Norges Fekteforbund og flere andre særforbund sitt forslag om at prøveordningen med forenklet lovnorm for mindre klubber blir videreført, og tatt inn i den oppdaterte lovnormen som trer i kraft fra neste årsskifte.

Av flere delegater, tok Ole Eeg ordet. Etter å hilse tingforsamlingen med «kjære ildsjeler», informerte han om prøveordningens positive effekt, og gjorde det klart at at dette vedtaket både vil gjøre det enklere å starte opp nye, og å drifte mindre særidrettslag innen fekting.

Flott gjensyn med OL-sølvet
Som ett av flere pauseinnslag ble det gjensyn med et de sterkeste øyeblikkene og mest overraskende OL-medaljen i norsk idrettshistorie. Den sto Bartosz Piasecki for under London-OL i 2012. Fekteforbundet håper derfor at vi både har lykkes med å synliggjøre fekting og å sette enklere klubbhverdag høyere på agendaen.

Se filmen som er publisert av Team Norway via denne lenken

Faksimile av filmen som ble vist på Idrettstinget. Video: IOC / Team Norway

Nye verdier og ny langtidsplan
Idrettsstinget vedtok dessuten nye verdier og en ny langtidsplan med fokus på «mangfoldig idrett for alle». Dette tolkes dithen at også mindre idretter bør få bedre rammebetingelser.

Norsk Idretts nye langtidsplan 2023-2027 Idretten Vil! har definert to hovedmål for den neste fire års perioden; «Livslang idrettsglede» og «Flere store prestasjoner». Fellesskap, mestring og ærlighet er idrettens nye aktivitetsverdier.

Planen er overordnet og retningsgivende for hele organisasjonen, og prioriterer fem områder som skal ha forrang og spesiell oppmerksomhet for norsk idrett de neste fire årene:

 1. Attraktivt og variert idrettstilbud 
 2. Gode og veldrevne idrettslag 
 3. Like muligheter 
 4. Idrettsanlegg for fremtiden  
 5. Bedre toppidrett 

Les hele Idretten vil - langtidsplan for norsk idrett 2023 - 2027 her

Styrking av anleggsarbeidet
Idrettstinget vedtok også å styrke anleggsarbeidet. Det ble vedtatt en nasjonal behovsvurdering av idrettsanlegg, og etablering av nasjonalt anleggspolitisk utvalg.

Les mer om nasjonalt anleggspolitisk utvalg her

Resolusjoner
I tillegg til vedtakssakene vedtok Idrettstinget følgende to viktige resolusjoner som begge dreier seg om økonomi og idrettens rammebetingelser: 

 1. Kommunene og idretten trenger hverandre
 2. Forutsigbare rammebetingelser holder kostnader nede

Ekstraordinært idrettsting i høst
Norsk idrett rakk ikke gjennom hele sakslisten på Idrettstinget. Delegatene vedtok derfor at de siste sakene skulle behandles på et ekstraordinært ting til høsten. Dette vil det bli informert nærmere om.

Podcaster og direktesending
Hele Idrettstinget ble sendt direkte og underveis ble det laget en daglig Podcast om følgende tre viktige idrettspolitiske temaer: «Deltakelse av russiske/belarusiske utøvere i internasjonal idrett», «Enklere hverdag for idrettslag - hvordan får vi til det?» Og «Hva vil idretten? Vi snakker om Idretten vil. Norsk idretts langtidsdokument».

Hør podcastene via denne lenken

Se hele det direktesendte Idrettstinget via denne lenken
KLAR FOR IDRETTSTINGET 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Jun 2023

Visepresident Ole Eeg stiller som Norges Fekteforbund sin delegat på Idrettstinget 2023. Foto: Norges Fekteforbund.

Idrettstinget holdes hvert annet år og er den høyeste myndigheten i Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité (NIF). Årets Idrettssting avholdes fra fredag 2. juni til søndag 4. juni i Bergen.

Selv om presidentvalget har fått størst medieoppmerksomhet, skal 168 representanter fra særforbundene, idrettskretsene, fra utøverkomiteen og fra Idrettsstyret behandle flere hundre saker i løpet av helgen.

Norges Fekteforbund har én stemme, og etter å ha gjennomgått sakspapirene har styret gitt visepresident Ole Eeg mandat til stemme på vegne av norsk fekting.

Håper å forenkle klubbdriften
En av sakene som skal behandles er Norges Fekteforbund og flere andre særforbund sitt forslag om at prøveordningen med forenklet lovnorm for mindre klubber blir videreført ut 2023, og tatt inn i den oppdaterte lovnormen som trer i kraft fra 01.01.24.

Dette vil blant annet innebære at mindre klubber selv kan velge om de ønsker flere enn tre valgte styremedlemmer, og ikke trenger kontrollutvalg og valgkomite. Målet er å forenkle hverdagen for mindre klubber med begrenset muligheter for å rekruttere frivillige.

Direktesendt podcast under Idrettstinget
Under Idrettstinget kan man også følge podcasten Idretten vil som har tre direktesendte sendinger om viktige idrettspolitiske temaer.

 • Fredag kl. 1400: Deltakelse av russiske/belarusiske utøvere i internasjonal idrett
 • Lørdag kl. 1400: Enklere hverdag for idrettslag - hvordan får vi til det?
 • Søndag kl. 1400: Hva vil idretten? Vi snakker om Idretten vil. Norsk idretts langtidsdokument.


Hør podcasten via denne lenken

Idrettstinget kan sendes dessuten direkte uten kommentarer via denne lenken
ÅPENT BREV TIL DET INTERNASJONALE FEKTEFORBUNDET

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Jun 2023

Norsk og nordisk reaksjon på det Internasjonale fekteforbundets pålegg om endringer i gjennomføring av årets Europamesterskap og den europeiske OL-kvalifiseringen. 

Den Internasjonale fekteforbundet (FIE) har på kort varsel pålagt å det Europeiske fekteforbundet (EFC) å flytte den individuelle konkurransen i årets EM fra de Europeiske Lekene i Krakow, til et eget mesterskap i Plovdiv 14. - 18. juni. Dette vil gjøre det enklere for russiske og belarusiske fektere å delta og dermed kvalifisere seg til OL i 2024. 

Les mer via denne lenken

Som en reaksjon på dette har Norges Fekteforbund og de andre nordiske og baltiske fekteforbundene i Nordisk Fekteunion (NFU) sendt et åpent brev til FIE for å få omgjort beslutningen og akseptere at den individuelle konkurransen i de Europeiske Lekene gjelder som individuell konkurranse i EM 2023 og dermed inkluderes i OL-kvalifiseringen. 

I det åpne brevet oppfordres alle de andre europeiske fekteforbundene om å gjøre det samme, og dessuten ta kontakt med sine respektive nasjonale olympiske komiteer slik at saken også tas opp vis a vis den internasjonale olympiske komiteen (IOC). 

Les det åpne brevet fra NFU til FIE via denne lenken

Den svenske og finske olympiske komiteen vil ta dette opp med den Internasjonale Olympiske Komiteen (IOC), og Norges Fekteforbund vil gjøre tilsvarende overfor Norges Olympiske Komite (NIF). 

Les flere nyheter om de norske reaksjonene på krigshandlingene via denne lenken
FLOTT AVSLUTNING PÅ NORGESCUPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Mai 2023

F.v.: Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki, Vladislav Hunchenko, Bygdø FK, Ada Sofie Gildernes, Bergens FK, Kristina Osharova, Bergens FK, Alexander Allport Fossum, Bygdø FK, Franz Philip Pap Holmen, Bygdø FK og Fekteforbundets utviklingsansvarlig Fredrik Backer. Foto: Norges Fekteforbund. 

Fekteforbundets Masters ble avholdt på lørdag 13. mai i Bygdøhus. I løpet av helgen ble det dessuten avholdt oppvisningskamp i parafekting og et stevnelederkurs.

For å øke statusen og interessen for Norgescupen, lanserte Fekteforbundet i 2022 et nytt og annerledes stevne, kalt Fekteforbundets Masters.

Dette er et finalestevne hvor kun de åtte høyeste rangerte fekterne i ungdomsklassene deltar for å kåre sesongvinnerne av Norgescupen sesong 2022/23. Lørdagens deltakere var derfor de fekterne som har samlet flest ranking-poeng etter deltakelse i Vinterstøtet, Bergens Cup, Siddis Cup, Åpent Østlandsmesterskap, og Norgesmesterskapet.

Tøff og jevn konkurranse
Konkurranseformen er at det først fektes i puljer med fire fektere i hver aldersklasse. Puljene settes opp bakgrunn av rangeringen fra de foregående Norgescupstevnene og Norgesmesterskapet og foregår med fekting til 15 støt. Etter puljerunden går de to beste fra puljen videre til semifinaler med direkte eliminasjon til 15 støt. 

Vinnere av Norgescupen 2022/23
Fektere fra syv fekteklubber hadde kvalifisert seg til årets Master. Etter mange jevne og spennende kamper, var det fektere fra Bergens FK og Bygdø FK som gikk av med seierne. Spesielt imponerende var bergensfekteren Ada Sofie Gildernes seier i både U20- og U17-årsklassen. I tillegg til heder år ære, mottok vinnerne diplom og pokal, samt at navnene inngraveres på Fekteforbundets vandrepokaler.

 • Vinnere U20 år: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK og Franz Philip Pap Holmen, Bygdø FK
 • Vinnere U17 år: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK og Vladislav Hunchenko, Bygdø FK
 • Vinnere U15 år: Kristina Osharova, Bergens FK og Alexander Allport Fossum, Bygdø FK

Alle resultater via denne lenken.

Alle finalene ble streamet. Se kampene via denne lenken

Flott oppvisning av parafekting
I forkant av Mastersfinalene ga drammensfekterne Cathrine Bergan (t.v) og Felix Thorrud tilskuerne en flott og spennende oppvisningskamp i parafekting.

Som Norges første parafekting, deltok Cathrine Bergan fra Drammen Fekteklubb på et internasjonalt stevne i Estland i 2019. Deretter ble hun den første norske parafekting som deltok i et europamesterskap i 2022. Felix Thorrud, som kun er 12 år, viste gode takter og en fekter vi kommer til å høre mer fra.

Cathrine Bergan (t.v) og Felix Thorrud  i aksjon på fektepisten under Masters. Foto: Norges Fekteforbund.

Parafekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. Fekting er en relativt liten sport i Norge. I 2019 igangsatte Drammen Fekteklubb et tilbud, og nå har også Molde FK og Tordenskiold Trondheim FK parafekting . Alle ønskes velkommen. Både de som vil konkurrere, og de som kun ønsker å trene.

Fekteforbundet arrangerte i en egen stand som flere var innom for å prøve rullestolfekting. Foto: Norges Fekteforbund. 

Norges Fekteforbund håper at synliggjøringen av parafekting fører til at flere vil prøve. Les mer om parafekting via denne lenken

Stevnelederkurs
For å øke kvaliteten på fektestevnene i Norge er det behov for økt kompetanse innenfor stevneledelse. Av den grunn hadde Fekteforbund invitert til et stevnelederkurs i forbindelse med Masters. 

Samuil Kaminski som er en erfaren stevneleder på Stevnelederkurset. Foto: Norges Fekteforbund. 

Kurset besto av en teoridel på fredag kveld i forkant av konkurransen. Her ble deltakerne kurset i alle elementene innenfor stevneledelse. Fra forberedelsene via gjennomføring til etterarbeid. Deltakerne fikk deretter praktisk opplæring ifm. lørdagens konkurranse.

Kurslederne, fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki, og mangeårig stevneleder, og innleid stevneleder på Fekteforbundets Masters Samuil Kaminski gjennomgikk blant annet utforming av stevneinvitasjon, stevneregler, oppsett av pister og utforming av konkurransearena, dommeroppsett og ikke minst opplæring av stevnelederprogrammet Ophardt Touch.

Treningsdag på søndag
På søndag arrangerte Fekteforbundet dessuten en treningsdag for alle deltakerne. Det ble gjennomført tre økter. Den første var å hjelpe til med nedrigging, før deltakerne roet ned i utendørs i solen med volleyball og basketball. Dagen ble avsluttet med parfekting med én av hvert kjønn på hvert lag.

Synliggjøring av norsk fekting
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra både Masters og de andre stevnene i Norgescupen. I denne gruppen finnes også bilder fra Norgesmesterskapene, fra treningssamlinger og fra konkurranser i utlandet. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet takker alle som stilte opp og  bisto Fekteforbundet for å gjøre  Master til noe mer enn kun en konkurranse. Caroline Piasecka og Maria Kaminski gjorde en flott jobb med streaming, Tatjana og Samuil Kaminski på det tekniske, samt alle dommere og kantinepersonale som bidro til at dette ble en flott sesongavslutning der det også var flere barn og voksne innom for å se på og få prøve fekting, både med plastkårder og vanlige kårder.

SUNN MAT - SUNNE FEKTERE

Postet av Norges Fekteforbund den 10. Mai 2023

En av huskereglene for Sunn Idrett er at hovedmåltider skal inneholde de 3 B`er: Bensin, Byggesteiner og Beskyttelse: Foto: Sunn Idrett 

Ett av satsingsområdene i Fekteforbundets langtidsplanen er sunt kosthold. Dette har stor betydning for både fekteres prestasjoner og helse. 

I langtidsplanene er det definert to helt konkrete tiltak. Både at det skal tilbys sunn og næringsrik mat for utøvere på konkurranser og treningssamlinger i regi av Fekteforbundet, og at klubbene skal få tilgang på et hefte med oversikt over sunn mat som kan benyttes av stevnearrangører.

På treningssamlingene etterstrebes det at det serveres en sunn lunsj som gjerne består av frukt i tillegg til den varme maten etter treningsøktene. På stevnene selges det stort sett mat som er tilberedt eller innkjøpt av stevnearrangørene. 

For å gi tips til alle, også foreldre og fekterne selv, anbefaler Fekteforbundet å benytte kunnskapen som er tilgjengelig via Sunn Idrett. 

Sunn Idrett
Sunn idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund. Målet er nettopp å spre kunnskap om idrettsernæring, og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.

Sunn idrett tilbyr blant annet kurs for trenere i kommunikasjon rundt mat, kropp og vekt. Gir råd til utøvere som er skadet og Sunn idrett og holder «Spis smart-foredrag" både for unge idrettsutøvere, foreldre og trenere.

Se opptak av digitalt Spis smart-foredrag og andre foredrag via denne lenken

Planlegg mat som du planlegger trening
Det anbefales at de som trener mye, spiser mange ganger om dagen.  Uansett krever et godt kosthold planlegging.

Følg lenken for fem tips til hvordan du kan få til dette i en travel hverdag

Restitusjon
En idrettsutøver er avhengig av best mulig balanse mellom trening, hvor kroppen «brytes ned», og restitusjon, hvor kroppen «bygges opp» igjen. Restitusjon i idrettssammenheng handler altså om å gjenopprette normale tilstander etter den belastningen kroppen har vært utsatt for via trening eller konkurranse.

Restitusjonstrappen forteller om hvilket trinn som alltid bør ha mest fokus, uavhengig av om man er en ung utøver i breddeidretten eller en voksen eliteutøver.

Les mer om restitusjonstrappen via denne lenken

E-læringskurs for både idrettsutøvere og trenere
Sunn idrett har utarbeidet et eget e-læringskurs som er særlig tilpasset ungdomstrenere og som passer for alle idretter. Målet med dette kurset er å gi teoretisk og praktisk kunnskap om idrettsernæring, hvordan fremme sunne idrettsmiljøer og å forebygge spiseforstyrrelser.

Gjennomfør kurset via denne leken

Smarte oppskrifter til sunn mat
Sunn Idrett har laget en rekke oppskrifter til god og sunn mat. Her finnes oppskrifter til frokost, kosemat, lunsj, matpakkemat, middagsretter og restitusjonsmåltid.

Finn tips og oppskrifter via denne lenken

Norges Fekteforbund håper dette vil inspirere foresatte, trenere, stevnearrangører og ikke minst fekterne til å ha et sundt og godt kosthold. 

 

 
TRENERKURS OG REGIONAL TRENINGSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Mai 2023

På bildet underviser Kjell André Ringdal fra Røde Kors deltakerne på Trener 1-kuret i hjerte- og lungeredning (HLR). Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundet arrangerte i helgen regional treningssamling for barn og ungdommer på Østlandet. Parallelt med treningssamlingen ble den siste kurshelgen for årets kull i Trener 1-utdanningen avholdt.

Helgens aktiviteter i regi av Norges Fekteforbund ble gjennomført i Njårdhallen. Den regionale treningssamlingen, som var årets fjerde, hadde samlet 30 deltakere fra fem fekteklubber på Østlandet.

De innleide trenerne Julia og Filip Broniszewski, ledet fekterne gjennom to økter på både lørdag og søndag. Disse inneholdt blant annet leker og spill ute, fekting, øvelser i par, hinderløyper, koordinasjon og motorikk.

Siste helgesamling i Trener 1-utdanningen
Parallelt med treningssamlingen ble den siste helgesamlingen i årets Trener 1-kurs avholdt.

Som Trener 1 skal man kunne gi innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, samt utvikle fysiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå. Det er også avgjørende å kunne ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Fekteforbundets Trener 1-kurs har derfor både en generell del og en fektespesifikk del. 

Denne kurshelgen hadde fokus på fekting og fekteteknikk. Deltakerne ble kurset i øvelser innen posisjonering/avstand, skritt, angrep/motangrep, sammensatte angrep, parader og treffpunkter. 

Førstehjelp
I tillegg til fekteteknisk kursing, ble deltakerne drillet i førstehjelp. Etter flere tilfeller med hjertestans i norsk idrett, også i norsk fekting, har Fekteforbundet valgt å inkludere hjerte- og lungeredning (HLR) på trenerkurset. Opplæringen gjort av Kjell André Ringdal fra Røde Kors.

Praksis
Praksis er en viktig del av trenerutdanningen. Deltakerne fikk derfor praktisere som hjelpetrenere på den regionale treningssamlingen innen fekteteknikk og beinarbeid. For å få godkjent kurset og bli sertifisert som Trener 1, gjenstår dessuten 45 timers godkjent trenerpraksis i egen klubb.

I tillegg skal kursdeltakerne gjennomføre en rekke e-læringer og kurs som Barneidrettstrener i regi av Idrettskretsen.

Årets kull består av ni deltakerne fra syv fekteklubber og blir ledet av Fekteforbundets utviklingsansvarlige, Fredrik Backer.

Les mer Trener 1-kurset og Fekteforbundets trenerutdanning via denne lenken.

Bilder fra samlinger og stevner
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flotte bilder fra disse, og andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
FLOTT NM 2023 I NY FEKTESAL

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Mai 2023

Norgesmestere og kongepokalvinnere Tomas Geitung, Bergens FK og Irina Aschehoug, Njård Fekting. Foto: Tom-Helge Vik.

Norgesmesterskapet i kårdefekting for seniorer og veteraner ble i helgen arrangert i Stavanger Fekteklubb sine nye treningslokaler i Siddishallen. Med god deltakelse.

Irina Aschehoug fra Njård Fekting og Tomas Geitung fra Bergens Fekteklubb vant gullet i seniorklassene. I tillegg til gullmedaljene, fikk de overbrakt Hans Majestet Kongens Pokal, "Kongepokalen", av presidenten i Norges Fekteforbund, Bjørn Faye.

God deltakelse
Årets individuelle konkurranser hadde 125 starter fra 12 fekteklubber. Dette er en økning på nærmere syv prosent fra i fjor og mer enn dobling fra 2020. Dette er også en økning fra forrige gang Norgesmesterskapet ble arrangert i Stavanger. Den gang under NM-veka 2019, med 108 starter. 

Mye tyder derfor på at konkurranseaktiviteten er tilbake på nivået før nedstengingen, som medførte begrensninger på både trenings- og konkurransemulighetene for norsk fekting.

For å få gjennomført alle konkurransene, ble U23-årsklassen arrangert på fredagen. Resten av de individuelle konkurransene ble avholdt på lørdagen. I tillegg til U23-årsklassen, ble det kåret norgesmestere i seniorklassen og i veteranklassene for herrer over 40 år, over 50 år, over 60 år og over 70 år. 

I søndagens lagkonkurranser stilte seks damelag og 17 herrelag. Selv om flere av klubbene stilte med flere lag, var det flere jevne og spennende oppgjør. 

Som i fjor ble begge konkurransene vunnet av Njård Fekting. Finalene i både dame- og herreklassen ble vunnet over lagene fra Bygdø Fekteklubb.

Norgesmestere individuelt:

 • Senior: Irina Aschehoug, Njård Fekting og Tomas Geitung, Bergens FK
 • U23 år: Vilde Tengesdal, Bergens Fekteklubb og Emilis Krasikovas, Stavanger FK
 • Veteraner over 40 år: Sturla Blanck Torkildsen, Njård Fekting
 • Veteraner over 50 år: Robert-David Gough, Oslo FK
 • Veteraner over 60 år: Paal Frisvold, Njård Fekting
 • Veteraner over 70 år: Cordt von Brandis, Stavanger FK

Norgesmestere lag:

 • Damer: Mie Selinger, Irina Aschehoug, Thale Hille-Dahl og Pia Albertson, Njård Fekting
 • Herrer: Benjamin Humlen Dahlbo, Sturla Blanck Torkildsen, Anatolij Gerej og Fredrik Backer, Njård Fekting

Norgesmesterne i lag fra Njård. Foto: Njård Fekting

Flere klubber med i medaljestatistikken
Som i fjor topper Njård Fekting medaljestatistikken. Både med tanke på antall gull og totalt antall medaljer. Men i år tok fektere fra åtte klubber medaljer. En økning fra seks i fjor.

Det er dessuten verdt å nevne at fekterne fra arrangørklubben Stavanger Fekteklubb vant hele elleve medaljer totalt. Mer enn enn en dobling fra 2022.  


GULLSØLVBRONSETOTALT
Njård Fekting51511
Stavanger FK23611
Bergens FK2136
Oslo FK12
3
Bygdø FK
314
Drammen FK
1
1
Trondheim FK

1
1

Følg denne lenken for å se alle resultater

Norges Fekteforbund gratulerer
Fekteforbundet gratulerer de nybakte norgesmesterne og alle medaljevinnerne! En stor takk til den teknisk arrangøren Stavanger FK der en rekke frivillige arrangerte et flott mesterskap i klubbens nye treningslokaler.

Dette, som er Norges største fektesal har kommet på plass gjennom godt samarbeid mellom Norges Fekteforbund, Norges Bueskytterforbund og Norges Bordtennisforbund, de lokale klubbene og Stavanger Idrettsråd.

Dommere og tekniske delegater på Norgesmesterskapet 2023. Foto: Stavanger FK.

Synliggjøring av norsk fekting
Det ble i løpet av helgen tatt mange bilder med inntrykk fra Norgesmesterskapet. I tillegg til å publisere disse på klubbenes nettsider og Facebookprofiler, oppfordres alle til å publisere disse i Facebookgruppen FEKTEBILDER.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
GJØR KLART FOR ÅRETS MASTERS

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Apr 2023

Masters er et finalestevne hvor kun de åtte beste i ungdomsklassene deltar for å kåre vinnerne. Dette ble lansert i 2022 og har økt både statusen og interessen for NorgesCupen. 

Årets finaler går av stabelen på lørdag 13. mai Bygdøhus. På fredag kveld arrangerer Fekteforbundet stevnelederkurs, og på søndag et utviklingsseminar. Gjør dere klare for en fullspekket fektehelg på Bygdøhus!

Konkurransen
Masters gjennomføres for begge kjønn, i eldre ungdom (U15), kadett (U17) og for junior (U20). Det legges opp til to puljer med fire fektere i hver aldersklasse. Puljene settes opp bakgrunn av rangeringen fra de foregående Norgescupstevnene og Norgesmesterskapet.

Puljene foregår med fekting til 15 støt. Etter én puljerunde går de to beste fra puljen videre til semifinaler med direkte eliminasjon til 15 støt. I tillegg til diplomer, settes det opp vandrepokaler som graveres med navnet på vinnerne.

Konkurransen starter lørdag 13. mai kl. 09.00 og finaler går fra kl. 16.00

Stevnelederkurs
For å øke kvaliteten på fektestevnene i Norge arrangerer Fekteforbundet denne helgen et stevnelederkurs. Kurset vil ha en teoridel fredag kveld kl18.00-21.00 og praksis på lørdag ifm konkurransen.

Kurset som holdes av Bartosz Piasecki og Samuil Kaminski vil inneholde blant annet:

 • Utforming av invitasjon
 • Stevneregler
 • Oppsett av pister og hall
 • Forberedelser
 • Gjennomføring
 • Dommeroppsett
 • Generell stevneledelse
 • Ophardt

Påmelding sendes samlet og klubbvis til fredrik.backer@nif.idrett.no innen 5.5. - Kurset er gratis!

Utviklingsseminar
Flere trenere og klubber har etterspurt et utviklingsseminar hvor nye og erfarne trenere kan få faglig påfyll. Dette vil nå arrangeres ifm Masters. Seminaret vil ha en teoridel på søndag 14. mai kl11.00-13.00 med påfølgende praksis fra kl13.00-14.30/15.00 med utøvere som deltar i konkurransen på lørdag.

Tema for seminaret vil være aldersrelatert styrketrening. Kursholder vil være Sondre Nysether fra Olympiatoppen.

Seminaret krever ingen påmelding og vi håper alle trenere og aktuelle representanter fra alle klubber blir med.

Trening for deltagere på Masters søndag 14. mai.
På søndagen arrangeres det trening for deltagerne på Masters. Første trening fra kl10.00-12.00 vil inneholde fekterelatert trening. Andre trening fra 13.00-15.00 vil være en del av den praktiske delen til utviklingsseminaret og handle om aldersrelatert styrketrening.

Rekrutteringsstand med mulighet for å teste rullestolfekting
Det vil settes opp en stand med mulighet for å teste rullestolfekting. Noen av våre lovende rullestolfektere vil også vise hvordan det gjøres gjennom oppvisningskamper. I tillegg vil det være mulige å utfordre seg selv på ulike utfordringer.
UTVIKLINGSGRUPPEN PÅ TRENINGSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Apr 2023

På bildet fra Bygdø FKs fektesal er Ellen Vokes, varamedlem i Fektestyret flankert av Filip Broniszewski (t.v.) og Bartosz Piasecki. Foto: Norges Fekteforbund. 

Fekteforbundet arrangerte i helgen samling for Utviklingsgruppen. Dette var årets andre, og sesongens femte samling for fekterne i Fekteforbundets ungdomssatsing.

Treningssamlingen ble avholdt i hos Bygdø Fekteklubb, og ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki med innleid bistand fra ekteparet Filip Broniszewski, trener i Bygdø FK og Julia Broniszewska, trener i Oslo FK. 

Utviklingsgruppen trente på teknikk og taktikk, samt flere økter med fysisk trening og ballspill. Både på lørdag og søndag ble trening avsluttet med kamptrening.

Bilder fra samlinger og stevner
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flotte bilder fra denne, og andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publisere egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
SENDER IKKE NORSKE FEKTERE TIL STEVNER MED RUSSISK ELLER BELARUSISK DELTAKELSE

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Apr 2023


Blant flere saker som ble behandlet på det siste styremøtet i Norges Fekteforbund, var reaksjon på det internasjonale fekteforbundet (FIE) sitt vedtak å tillate russisk og belarusisk deltakelse.

Sammen med resten av norsk idrett, har Norges Fekteforbund tatt sterk avstand fra de russiske krigshandlingene i Ukraina. Koblingene mellom det statlige militære og idrett i Russland og Belarus er sterke. Fekterne er finansiert av staten, og statlig finansiering er statlig representasjon.

Les mer om de norske reaksjonene på krigshandlingene via denne lenken

Fordi russiske fektere må anses som en en del av det russiske forsvaret og militæret, har Fekteforbundet siden invasjonen arbeidet både nasjonalt og sammen med de andre nordiske fekteforbundene for utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett for å vise sympati med Ukraina og kravet om fred.

Etter at flertallet på kongressen i det internasjonale fekteforbundet (FIE) vedtok å åpne opp for russere og belarusere igjen, har styret i Fekteforbundet derfor vedtatt å ikke sende fektere til stevner og mesterskap med russisk eller belarusisk deltakelse.

Les fektepresident Bjørn Faye sin kommentar til NRK om FIE-vedtaket her

Oslo Cup utenfor verdenscupen
I tillegg ble det vedtatt å ikke arrangere det årlige norske satelittstevne i verdenscupen. Bygdø Fekteklubb skal istedenfor arrangere et stevne utenfor den FIE-styrte verdenscupen som vil inngå i et Nordic Challenge i samarbeid med Sverige og Finland, som har gjort tilsvarende vedtak for sine stevner i verdenscupen.  

Les hele styreprotokollen via denne lenken
Masters - En fullspekket fektehelg!

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Apr 2023

Gjennom Masters-finalene ønsker Norges Fekteforbund å øke statusen og interessen for NorgesCupen. Masters er et finalestevne hvor kun de åtte beste i ungdomsklassene deltar for å kåre vinnerne. Fredag 12. mai blir det stevnelederkurs, lørdag 13. mai fektes det Masters-finaler og på søndag 14. mai arrangeres det trening og utviklingsseminar. Gjør dere klare for en fullspekket fektehelg på Bygdøhus!


Masters gjennomføres for begge kjønn, i eldre ungdom (U15), kadett (U17) og for junior (U20). Det legges opp til to puljer med fire fektere i hver aldersklasse. Puljene settes opp bakgrunn av rangeringen fra de foregående Norgescupstevnene og Norgesmesterskapet.

Puljene foregår med fekting til 15 støt. Etter én puljerunde går de to beste fra puljen videre til semifinaler med direkte eliminasjon til 15 støt. I tillegg til diplomer, settes det opp vandrepokaler som graveres med navnet på vinnerne.

Konkurransen starter lørdag 13. mai kl09.00 og finaler går fra kl16.00

Stevnelederkurs

For å øke kvaliteten på fektestevnene i Norge arrangerer Fekteforbundet denne helgen et stevnelederkurs. Kurset vil ha en teoridel fredag kveld kl18.00-21.00 og praksis på lørdag ifm konkurransen.

Kurset vil bli holdt av Bartosz Piasecki og Samuil Kaminski og vil inneholde blant annet:

 • Utforming av invitasjon
 • Regler
 • Oppsett av pister og hall
 • Forberedelser
 • Gjennomføring
 • Dommeroppsett
 • Generell stevneledelse
 • Ophardt
 • Mye mer!

Påmelding sendes samlet og klubbvis til fredrik.backer@nif.idrett.no innen 5.5. - Kurset er gratis!

Utviklingsseminar
Flere trenere og klubber har etterspurt et utviklingsseminar hvor nye og erfarne trenere kan få faglig påfyll. Dette vil nå arrangeres ifm Masters. Seminaret vil ha en teoridel på søndag 14. mai kl11.00-13.00 med påfølgende praksis fra kl13.00-14.30/15.00 med utøvere som deltar i konkurransen på lørdag.

Tema for seminaret vil være aldersrelatert styrketrening. Kursholder vil være Sondre Nysether fra Olympiatoppen.

Seminaret krever ingen påmelding og vi håper alle trenere og aktuelle representanter fra alle klubber blir med.

Trening for deltagere på Masters søndag 14. mai.
På søndagen arrangeres det trening for deltagerne på Masters. Første trening fra kl10.00-12.00 vil inneholde fekterelatert trening. Andre trening fra 13.00-15.00 vil være en del av den praktiske delen til utviklingsseminaret og handle om aldersrelatert styrketrening.

Rekrutteringsstand med mulighet for å teste rullestolfekting
Det vil settes opp en stand med mulighet for å teste rullestolfekting. Noen av våre lovende rullestolfektere vil også vise hvordan det gjøres gjennom oppvisningskamper. I tillegg vil det være mulige å utfordre seg selv på ulike utfordringer.
BERGENSJENTENE DOMINERTE UNGDOMS-NM 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Mar 2023

På bildet i midten er norgesmesteren i U17-årsklassen Vladislav Hunchenko fra Bygdø FK. Han var er én av seks ukrainske flyktninger som har funnet seg til rette i norsk fekting. Foto: Bergens FK

Årets Ungdoms-NM ble i helgen arrangert i Haukelandshallen, Bergen. Fekterne fra arrangørklubben preget mesterskapet. Blant annet gjorde Bergensfekterne rent bord på jentesiden. 

Årets mesterskap i kårdefekting, med Bergens FK som teknisk arrangør, hadde god deltakelse. De individuelle konkurransene hadde 147 starter. Dette er en god økning fra fjorårets mesterskap som ble avholdt i Oslo. 

Fektere fra syv av ni deltakende klubber vant medaljer, og fektere fra fire klubber ble norgesmestere. Ekstra hyggelig var de at de ukrainske flykningene Kristina Osharova og Vladislav Hunchenko ble norgesmestere. De er to av seks ukrainske flyktninger som deltok på årets mesterskap. Sammen med flere andre har de blitt godt tatt i mot av norsk fekting, og blitt gode tilskudd i fekteklubbene. 

Bergensjentene er best
Selv om Bygdø- og Bergensfekterne vant like mange medaljer totalt, vant fekterne fra arrangørklubben flest gull. Dette var takket være Bergensjentene som vant alle gullmedaljene i jenteklassene, både individuelt og lagkonkurransen. Det er derfor ingen tvil om hvilken klubb som dominerer på jentesiden i de aldersbestemte klassene i norsk fekting.

Norgesmestere individuelt

 • U20 år: Vilde Tengesdal, Bergens FK og Emilis Krasikovas, Stavanger FK
 • U17 år: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK og Vladislav Hunchenko, Bygdø FK
 • U15 år: Kristina Osharova, Bergens FK og Kristoffer Mikael Solvikaas, Bygdø FK
 • U13 år: Liv Marhaug, Bergens FK, Yahia Alizadeh, Titan FK

Norgesmestere lag under 20 år

 • Jenter: Bergens FK (Vilde Tengesdal, Ada Sofie Gildernes, Tuva Haugsdal, og Tone Karstensen)
 • Gutter: Bygdø FK (Franz Philip Pap Holmen, Viktor Jarl Hagen Breivik, Inge Sørum og Erik Hoff)

Se alle resultatene via denne lenken

Medaljeoversikt

FekteklubbGullSølvBronseTotalt
Bergens FK55212
Bygdø FK31812
Stavanger FK1124
Titan FK1

1
Njård Fekting
347
Oslo FK

11
Drammen FK

11

Innslag på NRK-Vestlandsrevyen
NRK tok turen innom Haukelandshallen for å ta tempen på mesterskapet. Blant annet ble nybakt norgesmester Vilde Tengesdal fra Bergens FK intervjuet.

Se innslaget på Vestlandsrevyen via denne lenken

Faksimile fra NRK-innslaget på Vestlandsrevyen mandag 27. mars 2023. 

Landsstevne for barn
Parallelt med norgesmesterskapet arrangerte Bergens FK et landsstevne for de som er for unge til å delta i et norgesmesterskap. Deltakelsen tyder på god rekruttering av de yngste til fektesporten.

Bankett
I tillegg til en betjent kiosk med god mat og drikke, organiserte Bergens FK en åpen bankett med felles middag på Peppes Pizza etter lørdagens konkurranse. Hele 95 personer fra seks fektekubber deltok. 

Synliggjøring av norsk fekting
Det ble i løpet av helgen tatt menge bilder og videosnutter som er delt på private og klubbenes profiler i sosiale medier. Selv om dette er med på å synliggjøre norsk fekting, minner vi om Retningslinjer for publisering av bilder og film.

Er man i tvil om bildene strider mot retningslinjene, oppfordres alle til å publisere bildene i Facebookgruppen FEKTEBILDER. Dette er en lukket gruppe, hvor medlemmene må søke om å få tilgang for å unngå uønsket spredning. 

Norges Fekteforbund gratulerer både de nybakte norgesmesterne og alle medaljevinnerne! Vi takker også Bergens FK med alle de frivillige som bisto i avviklingen av norgesmesterskapet!
SØK STØTTE VIA UTSTYRSORDNINGEN

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Feb 2023

Fekteklubbene kan nå søke refusjon av kostnadene til innkjøp av utstyr i 2022. Søknadsfristen er 15. mars.

Ordningen gjelder innkjøpskostnader til utstyr som er tilgjengelig for alle klubbmedlemmene. Både våpen og personlig beskyttelsesutstyr til utlån, og nytt fellesutstyr:

 • Ramme for rullestol
 • Komplett beskyttelsesutstyr
 • Våpen
 • Apparater til å registrere støt
 • Fektematter (pister)

Hvordan søke
Klubber søker om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett. Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:

 • Særidrettsgrupper: Leder, daglig leder, adm. leder og org. ansvarlig KL/BL.
 • Allidrettsgrupper: Leder og org. ansvarlig KL/BL

Har den som skal søke på vegne av klubben aldri vært innlogget i Min idrett kan man registrere seg via siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Om man har glemt brukernavn eller passord, klikker man på «Glemt brukernavn/passord?»

Husk kvitteringer
Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. For å lette behandlingen av søknadene skal fakturaer som også inneholder kjøp som ikke er søknadsberettiget merkes slik at det tydelig kommer frem på fakturaene hvilket utstyr og kostnader som inngår i søknaden. Merverdiavgiften skal inkluderes i søknadssummen.

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger. Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Erfaringsmessig søker mange de siste dagene, og dette kan gi stor belastning på systemet. Alle oppfordres derfor til å være tidlig ute med søknaden.

Les mer om Utstyrsordningen og søk via denne lenken

Les om klubbøkonomi og om flere støtte- og tilskuddsordninger via denne lenken

Support
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no. Ved spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer for hva som kan godkjennes av type utstyr, ikke nøl med å kontakte Norges Fekteforbund.

KLART FOR KADETT- OG JUNIOR-EM 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Feb 2023

Årets Junior- og Kadett-EM arrangeres 21. - 28. februar i Tallinn, Estland.Kadettene skal fekte i perioden 21. - 24. februar, og juniorene skal fekte i perioden 25. -28. februar.

Fekteforbundets reiseledere er Filip Broniszewski (kadettene) og Tomas Krasikovas (juniorene).

Flere av de norske fekterne har i det siste oppnådd gode resultater i både Europa- og juniorverdenscupen. Dette blir derfor et spennende mesterskap.

Vi ønsker de norske kadettene og juniorene som skal representere Norge lykke til!

De norske kadettene med reiseleder og coach, Filip Broniszewski. Foto: Norges Fekteforbund.

De norske juniorene med reiseleder og coach Tomas Krasikovas. (Vilde Tengesdal var ikke tilstede da bildet ble tatt) Foto: Norges Fekteforbund.

Konkurranseprogram:

 • 21. februar: Kårde gutter kadett individuelt
 • 22. februar: Kårde jenter kadett individuelt
 • 23. februar: Kårde gutter kadett lag
 • 24. februar: Kårde jenter kadett lag
 • 25. februar: Kårde herrer junior individuelt
 • 26. februar: Kårde damer junior individuelt
 • 27. februar: Kårde herrer junior lag


INFORMASJON OM MESTERSKAPET OG RESULTATER FINNES VIA DENNE LENKEN.

GODT RESULTAT I JUNIORVERDENSCUPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Feb 2023

Njårdfekteren Aleksander Malvik. Foto: FIE.

Norske fektere deltok i helgen på stevner i Frankrike og Serbia. Det beste norske resultatet ble Aleksander Malvik sin 13. plass i Star Kup.

Norske juniorer deltok i helgen på to stevner i Juniorverdenscupen. Jentene fektet i Beauvais, mens guttene konkurrerte i Vrsac.

Det beste resultatet kom i Star Kup i Vrsac, Serbia. Dessverre fikk det norske laget P-svart kort etter å ha misforstått reglene for hvilke aksjoner som resetter minuttet uten at det har vært støt, men Njårdfekteren Aleksander Malvik en god 13. plass i den individuelle konkurransen med 134 fektere.
Vi gratulerer!


 

 

 
DELTA I MEDLEMSUNDERSØKELSEN

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Feb 2023


Norges Fekteforbund har igangsatt en årlig undersøkelse for å kartlegge medlemmenes tilfredshet. Alle medlemmene i de norske fekteklubbene oppfordres til å delta. 

Fordi mange sluttet med fekting under pandemien, ønsker Norges Fekteforbund å bidra til at fekteklubbene intensiverer og systematiserer arbeidet med å beholde og rekruttere medlemmer.

For å bistå fekteklubbene har Fekteforbundet blant annet igangsatt en årlig medlemsundersøkelse.

Hjelp klubben din til å bli enda bedre
Undersøkelsen skal kartlegge hvor fornøyde medlemmene er med medlemskapet. Selv om man deltar anonymt, vil svarene synliggjøre både utfordringene og forbedringspotensialet til hver enkelt klubb.

Fornøyde medlemmer er både gode ambassadører for egen klubb, og for fektesporten for øvrig. Vi håper derfor at resultatene skal bidra i arbeidet med å skape gode klubbmiljøer. Dette forhindrer at nåværende medlemmer slutter, og vil gjøre fekting enda mer attraktivt for flere nye medlemmer. 

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer over 16 år besvare undersøkelsen. Foresatte for klubbmedlemmer under 16 bes besvare undersøkelsen sammen med sine barn.

VENNLIGST BESVAR SPØRSMÅLENE VIA DENNE LENKEN

Ved spørsmål om undersøkelsen, ta kontakt med utviklingsansvarlig i Fekteforbundet, Fredrik Backer


VÅPENSTELLKURS 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Feb 2023

Norges Fekteforbund inviterer til kurs i våpenstell i forbindelse med Åpent Østlandsmesterskap.

Det gis stadig gule kort før kampene har startet på de norske stevnene. Flere av disse skyldes at våpen og annet personlig beskyttelsesutstyr ikke fungerer i henhold til reglementet.

For å unngå unødvendige forsinkelser setter Fekteforbundet opp et kurs i våpenstell i forbindelse med Åpent Østlandsmesterskap. 

Kurset avholdes i fektesalen i 2. etg. i Bygdøhus 11. mars, fra kl. 1830 og så lenge det er behov. Foreldre, våpenforvaltere og utøvere som konkurrerer oppfordres til å delta.

Kursprogram
Kursholder, Fekteforbundets utviklingsansvarlig Fredrik Backer vil gjennomgå følgende: 

 • Feilsøking på våpen og ledning/opprull
 • Enkle reparasjoner på kårde
  • Bytte og justere spiss
  • Lime ledning som har løsnet
  • Stramme løse elementer (håndtak, klokkekontakt, spiss og skruer)
 • Forberedelse til konkurranse (sjekking og finjustering med lodd og bladmål)
 • Reparasjon av kroppsledning (hvis tid)

Alle deltagere MÅ ha med kårde, ledning, testapparat, lim og reparasjonsutstyr. Ta gjerne med utstyr som behøver reparasjon, som kan benyttes som eksempler og repareres på kurset. 

Påmelding
Kurset er gratis og krever ingen påmelding.  
GODT RESULTAT I EUROPACUPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Feb 2023

Bygdøfekteren Viktor Jarl Breivik Hag. Foto: Bygdø FK.

De norske fekterne deltok i helgen på stevner i Spania, Tyskland og Polen. Det beste resultatet kom i Krakow. 

Damene deltok på et verdenscupstevne i Barcelona, og herrene i Berlin. Kadettfektere av begge kjønn deltok på Europacupstevner i Krakow. Det beste norske resultatet var 11. plass i kadettklassen på Europacupstevnet i Krakow. Gratulerer til Bygdøfekteren Viktor Jarl Breivik Hagen!

ALLE RESULTATER:
UNISONT NEI TIL RUSSISK OG BELARUSISK DELTAKELSE

Postet av Norges Fekteforbund den 10. Feb 2023

NF-styret 2022 - 2024 f.v: Ole Eeg, visepresident, Bjørn Faye, president, Katherina Malvik, Siri-Mette Amble og Ragnhild Andenæs, styremedlemmer, Ellen Vokes og Guy Kværnberg varamedlemmer. Foto: Norges Fekteforbund.

Blant flere saker som ble behandlet på det siste styremøtet, var et samlet styre enige om fortsatt utestengelse av russere og belarusere. 

Sammen med resten av norsk idrett, har Norges Fekteforbund tatt sterk avstand fra de russiske krigshandlingene i Ukraina. Siden invasjonen har forbundet arbeidet både nasjonalt og sammen med de nordiske fekteforbundene for utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett.

IOC åpner for russisk og belarusisk OL-deltakelse
I slutten av januar åpnet Den internasjonale olympiske komité (IOC) for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i neste års sommerleker under særlige betingelser. Deriblant at det må skje under nøytralt flagg. Det til tross for den pågående krigen i Ukraina.

Utspillet har skapt mye diskusjon både i Norge og internasjonalt. Etter en oppfordring fra Polen og de baltiske landene, sendte de de nordiske olympiske komiteer, paralympiske komiteer og idrettsforbund derfor nylig et brev til IOC og de andre olympiske komiteene der de fastslo at det er uakseptabelt med russisk og belarusisk deltakelse i idretten så lenge krigen i Ukraina pågår.

FIE vurderer russisk og belarusisk deltakelse
Også på den ordinære kongressen i det internasjonale fekteforbundet (FIE) i november 2022 ble eventuell opphevelse av utestengelsen tatt opp til behandling. Etter mye diskusjon, ble man enige om å utsette beslutningen til en ekstraordinær kongress 10. mars i år.

I styremøtet 6. februar ble president Bjørn Faye utnevnt til delegat til denne kongressen, med mandat til å stemme nei til opphevelse av utestengelsen. I lys av hendelsen på den forrige FIE-kongressen som også har fått stor medieoppmerksomhet, kan dette bli nok et spennende møte.

Fekteforbundet fremmer forslag på Idrettstinget
I tillegg til overnevnte, ble også flere andre saker behandlet på styremøtet. Blant annet vedtok styret å gjøre noen justeringer i Stevne- og NM-reglementet for å unngå misforståelser.

Dessuten vil Fekteforbundet, sammen med flere andre særforbund, fremme forslag om videreføring av den forenklete lovnormen for idrettslag på Idrettstinget. Dette for å imøtekomme behovet for forenklinger hos små klubber der rekrutteringsgrunnlaget av tillitsvalgte er lite.

Les hele protokollen fra dette og andre styre- og komitemøter via denne lenken.

 

 
TRENERKURS OG TO REGIONALE TRENINGSSAMLINGER

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Feb 2023

Fekteforbundets president, Bjørn Faye bidro som innleid trener i Haukelandshallen. Foto: Berges FK.

Over 70 barn og ungdommer fra åtte fekteklubber deltok i helen på regionale treningssamlinger på Vest- og Østlandet. Fekteforbundet gjennomførte dessuten den første helgesamlingen for årets kull i Trener 1-utdanningen.

Fekteforbundet arrangerer alle de regionale treningssamlingene i samarbeid med de lokale fekteklubbene. For at disse skal være gratis for barn og ungdom, står Fekteforbundet for innleie av trenere, og eventuelt kostnadene til mat og leie av treningslokaler. 

Helgens samlinger var for barn og ungdommer på både Øst- og Vestlandet. Fekterne fra klubbene på Østlandet var Bygdøhus i Oslo, mens Vestlandsfekterne var i Haukelandshallen i Bergen.

Samlingene ble ledet av de innleide trenerne Vitalii Osharov, Bård Vonen og Bjørn Faye, Bergens FK, samt Filip Broniszewski, Bygdø FK og Julia Broniszewska, Oslo FK. Dessuten stilte det opp en rekke frivillige som bidro som både hjelpetrenere og som støttepersonell på samlingene.

God stemning
Samlingene vekslet mellom aktivitet og trening i grupper og i fellesskap. I tillegg til trening og fekting inneholdt også samlingene både lek og konkurranser.

Dette var årets første regionale treningssamlinger. Ambisjonen er at det i 2023 til sammen skal arrangeres seks samlinger slik at alle som ønsker kan være med. 

Fekteforbundet takker alle som bidro, og håper at treningssamlingene både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingene viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionene.

Fornøyd fektegjeng i Bygdøhus. Foto: Norges Fekteforbund.

Trener 1-kurs igangsatt
Parallelt med treningssamlingen i Bygdøhus, arrangerte Fekteforbundet den første kurshelgen for deltakerne av årets Trener 1-utdanning. Inkludert i kursingen, fikk deltakerne prøve seg som trenere for deltakerne på treningssamlingen.

F.v. Fredrik Backer (Fekteforbundet), Fabian Caicedo (Titan FK og Bekkestua Fekting), Magnus Breimo (NTNUI Fekting), Vilje Regine Knarvik Nordby (OSI Fekting), Leila Chvalier (Stavanger FK), Alexey Skachkov (Stavanger FK), Morten Westgaard (Njård og Bekkestua Fekting), Gladys Markussen (AIK Skjetten Fekting), Celine Agnethe Hegle-Hilton (Trondheim Tordenskjold). Marcus Brobakken (Njård Fekting) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundets Trener 1-kurs har både en generell del og en fektespesifikk del. Som Trener 1 skal man kunne gi innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, samt utvikle fysiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå. Det er også avgjørende å kunne ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Fekteforbundets trenerutdanning ledes av Fredrik Backer. Det er ni deltakerne fra syv fekteklubber på årets Trener 1-utdanning.

Les mer Trener 1-kurset og Fekteforbundets trenerutdanning via denne lenken.

Bilder fra samlinger og stevner
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flotte bilder fra disse, og andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

LANSERING AV REKRUTTERINGSMANUAL OG MEDLEMSUNDERSØKELSE

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Feb 2023

Fredrik Backer, utviklingsansvarlig i Norges Fekteforbund har utarbeidet rekrutteringsmanualen og skal følge opp den årlige medlemsundersøkelsen. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundet lanserer nå en manual med tips og råd til klubbenes arbeid med å rekruttere og beholde medlemmer. I tillegg igangsettes en årlig undersøkelse for å kartlegge medlemmenes tilfredshet. 

Med ansettelsen av en utviklingsansvarlig, ønsker Fekteforbundet å bidra til at fekteklubbene intensiverer og systematiserer arbeidet med å rekruttere og beholde medlemmer.

Klubbmanual – rekruttere og beholde
Fekteforbudet er kjent med at en del fekteklubber har få ressurser til å gjøre særlig utover organisering av den ordinære klubbtreningen. I dialog med klubbledelsen i flere fekteklubber, og ikke minste etter innspill fra fektetrenere i det nyetablerte Trenerforumet, lanserer Fekteforbundet nå derfor en rekrutteringsmanual som skal gjøre dette arbeidet enklere for klubbene. 

Større medlemsmasse gir klubbene flere inntekter fra medlemskontingenter og treningsavgifter. Dessuten øker også Hodestøtten og Lokale Aktivitetsmidler (LAM) som alle klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund mottar.

I tillegg til gode råd for klubbdriften, inneholder manualen derfor konkrete tips for planlegging og gjennomføring av en rekke aktiviteter som både øker medlemsantallet, og som forhindrer frafallet. Flere av er godt utprøvd i fekteklubber, mens andre har gitt gode resultater i andre idretter.

Blant annet inneholder manualen informasjon om hva som er viktig for medlemmene i norsk idrett. For de fleste er det viktigste å drive med aktiviteten, fellesskapet og vennskapet, mestring og å ha det gøy. Å konkurrere og vinne konkurranser kommer lenger ned på prioriteringslisten.

Årlig medlemsundersøkelse
For at antall aktive fektere skal øke, må man først forhindre at de nåværende slutter. Fekteklubbene bør derfor tilpasse seg til medlemmenes behov, og målene de har for å drive med fekting. Dette kan variere, både innen hver klubb, og fra klubb til klubb.

Først når klubbtilbudet tilfredsstiller de nåværende medlemmenes forventninger, er man trygg på at medlemskapet er attraktivt for nye. Dette forhindrer igangsettelse av bortkastete rekrutteringstiltak, og gjør arbeidet mer effektivt. Fornøyde medlemmer er dessuten gode ambassadører og markedsfører både klubben og fektesporten.

Det er derfor viktig å ha god og oppdatert kunnskap om hva medlemmene synes er bra, og hva de mener bør forbedres. Fordi få fekteklubber gjennomfører regelmessige medlemsundersøkelser, igangsetter Fekteforbundet nå også en årlig survey. Undersøkelsen er anonym, men resultatene skal synliggjøre utfordringene og forbedringspotensialet i hver enkelt klubb.

Resultatene tilbys gratis til hver klubb mot slutten av året. Dette skal gjøre det enklere å planlegge og iverksette målrettete og effektive tiltak for å forhindre frafall, samt gjøre klubbene mer attraktive for nye medlemmer.

Vi ber derfor at hver klubb markedsfører undersøkelsen, og også sender lenken til sine medlemmer. Gjerne med påminnelser slik at så mange som mulig får gitt sine tilbakemeldinger.

Planlegging og evaluering
Fekteforbundet håper at manualen gir inspirasjon til å jobbe for å beholde medlemmene og til å rekruttere enda flere, dessuten at svarene fra den årlige medlemsundersøkelsen skal gjøre det enklere å evaluere tiltakene som gjøres. 

I likhet med det andre arbeidet som gjøres i fekteklubbene, anbefaler vi bruk av det nylige lanserte årshjulet. Dette er et gratis hjelpemiddel som bidrar til god planlegging og mer forutsigbarhet på viktige aktiviteter gjennom året. Ikke minst vil årshjulet kunne bidra til kontinuitet i klubbdriften ved utskiftninger i styre og ledelse.

Vi ber derfor om at klubbene spiller inn sine erfaringer, og gjerne nye ideer slik at disse verktøyene bidrar til kontinuerlig forbedring og veksten i hele fekte-Norge.

LAST NED MANUALEN VIA DENNE LENKEN

BESVAR UNDERSØKELSEN VIA DENNE LENKEN

LAST NED ÅRSHULET VIA DENNE LENKEN

Ved spørsmål om manualen eller undersøkelsen, ta kontakt med utviklingsansvarlig i Fekteforbundet, Fredrik Backer, på fredrik.backer@nif.idrett.noÅRETS FØRSTE TRENINGSSAMLING FOR UTVIKLINGSGRUPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Jan 2023

Lars Rune Haslestad fra Olympiatoppen Øst ledet en treningsøkt og holdt foredrag om målrettet fysisk trening og føring av treningsdagbok. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundet arrangerte i helgen samling for fekterne i Utviklingsgruppen. Dette var årets første, og sesongens fjerde samling for fekterne som er tatt ut til å være med i Fekteforbundets satsing på unge talenter fra hele landet.

Treningssamlingen ble avholdt hos Njård Fekting, og ledet av de innleide klubbtrenerne Anatolij Gerej fra Njård Fekting og Filip Broniszewski fra Bygdø Fekteklubb. I tillegg var både Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki og utviklingsansvarlig Fredrik Backer tilstede på deler av samlingen.

Fordi Europamesterskapet for kadetter og juniorer nærmere seg, hadde samlingen mest fokus på fektetrening for å forberede fekterne som skal representere Norge.

Årets mesterskap arrangeres i Tallin, Estland. Juniorene skal fekte i perioden 25. -28. februar, og kadettene skal fekte i perioden 21. - 24. februar.

Les mer om Europamesterskapet via denne lenken

Besøk fra Olympiatoppen
Helgens samling hadde også besøk av Lars Rune Haslestad, fagkonsulent kraft/styrke og motorikk/ferdighetsutvikling på Olympiatoppen Østlandet. Han har en mastergrad fra Norges Idrettshøyskole og jobber også som fysisk trener i Drammen Håndballklubb.

I tillegg til å lede en fysisk treningsøkt, holdt han et foredrag om sammenhengen mellom god teknikk og fysisk trening i fekting. Han fokuserte dessuten på viktigheten av at alle har en treningsplan som samsvarer med hver enkelt fekter sin målsetting, og ikke minst føring av treningsdagbok for finne ut hva som gir ønsket effekt.

Økt oppfølging av trenere og fektere
Å fylle ut treningsdagbok regelmessig for å dokumentere treningsmengde er et av flere kriterier for å få være med i utviklingsgruppen. Denne består nå av 32 fektere fra Bygdø FK, Njård Fekting, Stavanger FK, Bergens FK og Oslo FK. 

Sportslig leder, Bartosz Piasecki følger opp fekterne månedlig for å vite at disse har trent nok i henhold til kriteriene for utviklingsgruppen. De som har glemt eller ikke ført regelmessig, får en ny mulighet fra 1. februar. Sammen med de andre kriteriene vil dette bli brukt som grunnlag for uttak til utviklingsgruppen for sesongen 2023/2024.

Fekteforbundet vil også følge opp fekternes klubbtrenere i deres arbeid treningsplaner, og er blant annet i gang med utviklingen av en utviklingstrapp og til relevante øvelser via det nyetablerte Trenerforumet.

Neste samling for utviklingsgruppen er 15-16 april.

Bilder fra samlinger og stevner
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flott bilder fra denne, og andre treningssamlinger. Dessuten fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.
SIDDIS CUP I FLOTT NY FEKTESAL

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Jan 2023

Flott stilstudie fra Siddis Cup 2023. Foto: Brian Tallman.

Denne helgen ble det arrangert Norgescupstevne i Stavanger. Den årlige Siddis Cup ble i år arrangert i Stavanger FK sine nye og flotte treningslokaler.

Årets Siddis Cup var årets første, og det tredje stevnet i sesongens Norgescup. Stevnet hadde 150 starter, fra syv ulike fekteklubber. I tillegg til de ordinære aldersklassene i Norgescupen, arrangerte klubben en uhøytidelig konkurranse for de under 11 år. Her ble det utdelt deltakermedaljer til alle.

Dette ble et topp gjennomført arrangementet. Blant annet ble finalistene i flere finaler ropt opp sammen med dommerne, slik det gjøres i Europa- og verdenscupstevnene. Dette medførte at nærmere 50 personer samlet seg rundt pisten for å følge finalene.

I tillegg til dommerne og de ansvarlige for stevnegjennomføringen, bidro frivillige fra arrangørklubben Stavanger FK i cafeen med god mat og drikke til både tilskuere og fektere.

Som Norgescupstevne teller Siddis Cup med i Masters-serien. Finalene for de åtte beste fekterne, sammenlagt i alle aldersklasser gjennomføres i mai 2023.  Mer informasjon om Masters her.

Vinnere fra fire klubber
Fektere fra fire fekteklubber av totalt syv klubber som hadde deltakere sto øverst på premiepallen.

Vi gratulerer følgende personer med gullmedaljene i Siddis Cup 2023:

 • Seniorklassene: Vilde Tengesdal, Bergens FK og Benjamin Humlen Dahlbo, Njård Fekting
 • U20-årsklassene: Vilde Tengesdal, Bergens FK og Emilis Krasikovas, Stavanger FK
 • U17-årsklassene: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK og Viktor Jarl Hagen Breivik.
 • U15-årsklassene: Sofia Yelis, Stavanger FK og Kristoffer Mikael Solvikaas, Bygdø FK
 • U13-årsklassene: Liv Marhaug, Bergens FK og Dima Hlyten, Bergens FK

Alle resultater finnes via denne lenken.

Flott ny fektesal
Årets Siddis Cup ble arrangert i Stavanger Ishall, Stavanger Fekteklubb sin nye fektesal. Dette er Norges største fektesal med mulighet for hele elleve fektepister til bruk på klubbtreningene.

I forbindelse med Siddis Cup og nytt anlegg har NRK Rogaland vært på besøk. De lager en reportasje som kommer senere.  I tillegg har Stavanger Aftenblad laget en reportasje fra Siddis Cup.

Last ned en pdf av Stavanger Aftenblads reportasje fra Siddis Cup 2023 her

Godt norsk resultat i Finland
Flere norske kadettjenter deltok i på Europacupstevnet i Espoo i Finland i helgen. Det beste norske resultatet sto njårdfekteren Elsa von Koss Hellebø for. Hun fikk en god 20. plass i konkurranse med 75 fektere. 

Se alle resultatene fra Espoo Fencing challenge her

Trenerforum
Fekteforbundet har som mål å øke den sportslige kompetanseoverføringen mellom Fekteforbundet og alle klubbene, og ikke minst på tvers av regionale- og klubbgrenser.

Fredrik Backer som er Fekteforbundets utviklingsansvarlig, har derfor etablert et trenerforum der alle klubbtrenerne er invitert med. Det første forumet ble avholdt under Siddis Cup med syv trenere fra seks fekteklubber.

Dette skal være et forum for diskusjon og konstruktivt arbeid for å skape felles forståelse av trenerrollen og treningsfilosofi. Ikke minst en mulighet for å øke samarbeid, og gjerne få på plass en felles utviklingsplan for norske fektere. I arbeidet med utviklingsgruppene benytter Fekteforbundet for eksempel et øvelsesutvalg som gjerne deles og videreutvikles med innspill fra klubbtrenerne.

I tillegg til overnevnte temaer, presenterte Fredrik sine tanker om en sammenstilling av tips og råd innenfor arbeidet med å beholde og rekruttere fektere. Dessuten en årlig undersøkelse som skal være en temperaturmåler for hvor fornøyde medlemmene er, og gi nyttig info til klubbene. Mer informasjon om dette vil komme snart. 

Trenerne som deltok spilte inn sine synspunkter og erfaringer, og det ble en vellykket start. Fekteforbundet tar med seg nyttige synspunkter og erfaringer fra møtet og vil ta dette med i det videre utviklingsarbeidet, gjerne i samarbeid med trenerne fra enda flere klubber.

Dommerkurs
For å utvikle stevnene til det beste for både fektere og publikum, setter Fekteforbundet krav til antall dommere, og til deres kvalifikasjoner. I den forbindelse tilbyr Fekteforbundet dommerkurs.

Årets første dommerkurs ble avholdt i forbindelse med Siddis Cup med seks deltakere. Disse gjennomgikk teorikurs avholdt av leder av Fekteforbundets dommerkomite, Junjie Cao, og fikk mulighet til å praktisere som dommere på stevnet. Det neste dommerkurset blir arrangert i forbindelse med Vårstøtet. 

Les mer om kursene og eksamen via denne lenken

Del bilder og synliggjør fekting
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere flotte bilder fra dette og fra andre stevner og mesterskap i inn- og utland. Samt fra treningssamlingene i regi av Norges Fekteforbund. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil.

Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting. Bilder som blir delt og likt på sosiale medier både motiverer og bidrar til å gjøre fektesporten mer attraktiv for både nye utøvere og sponsorer. Vi oppfordrer derfor flere til å bidra. Gjerne allerede på det neste stevnet i Norgescupen, Vårstøtet 4. og 5. mars.
NM 2023 I STAVANGER OG BERGEN

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Jan 2023

Bygdøfekteren Caroline Piasecka, regjerende Norgesmester. Foto: Norges Fekteforbund. 

Helgen 14. og 15. januar avholdt Fekteforbundet seminar og årets første styremøte. Blant annet ble det tekniske arrangøransvaret for årets Norgesmesterskap tildelt. 

På lørdagens arbeidsseminar var sportslige årsplan og Fekteforbudets bistand i klubbenes arbeid med å beholde og rekruttere flere fektere øverst på agendaen. I tillegg til styret og administrasjonen, har også komiteene kommet med sine innspill til møtet.

Ulike tiltak for å sikre at fekteklubbene raskere tar i bruk f.eks. Trenerattester og andre føringer og anbefalinger, samt kompetansebyggende tilbud fra både Fekteforbundet og Norges Idrettsforbund ble også diskutert.  

Samlet dannet dette grunnlaget for budsjettet 2023, som ble diskutert og justert, før det ble vedtatt i søndagens styremøte.

NM 2023
Det var kun to søkere til det tekniske arrangøransvaret for årets Norgesmesterskap. Både Njård Fekting og Bergens FK søkte imidlertid kun om ansvaret for Junior/Ungdoms-NM med tilhørende landsstevne.

NF-styret tildelte Bergens FK ansvaret for dette. Etter å ha blitt forespurt på styremøtet, ble Stavanger FK tildelt arrangøransvaret for Senior- og veteran-NM.

NM for kadetter og juniorer blir arrangert i 25. og 26. mars, mens NM for U23, senior og veteran blir arrangert 29. og 30. april. Påmelding gjøres via Ophardt. 

Ny struktur for gjennomføring av NC-stevner
For å forbedre opplevelsen for fektere, trenere, dommere og tilskuere, har sportslig leder arbeidet frem et forslag til en ny struktur for gjennomføring av Norgescup-stevnene.

Etter å ha forankret dette med arrangørklubber, ble dette presentert på seminaret. Den nye strukturen ble deretter vedtatt på styremøtet som en prøveordning i sesongen 2023/24. Hva dette innebære, vil det bli informert nærmere om.

Justert NM- og Stevneregler
Fekteforbundet har tidligere informert om de nye passivitetsreglene som ble vedtatt på fjorårets FIE-kongress i november. 

Fordi Norges Fekteforbund sitt Stevne- og NM-reglement forholder seg til FIEs reglement, og ikke alle som deltar på norske stevner og mesterskap har FIE-ranking, er det nødvendig å gjøre noen presiseringer i reglementet. Dette ble vedtatt gjort i styremøtet, og er nå publisert. 

Det oppdaterte Stevne- og NM-reglement og andre lover og bestemmelser kan leses via denne lenken

Ny fekteklubb
AIL Skjetten Sportsklubb ønsker å igangsette et fektetilbud. Dette er et område uten et nåværende tilbud, og Norges Fekteforbund ønsker dette svært velkomment. Innmeldingen krever imidlertid et formelt vedtak, som NF-styret gjorde på styremøtet. Fekteforbundet vil bistå i oppstarten, og håper aktiviteten raskt kommer godt i gang. 

Styreprotokollen og budsjettet for 2023 er publisert på Fekteforbundets hjemmeside og kan leses via denne lenken
NORSK GULL OG TOTALT 13 MEDALJER I KUNGSBACKA

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Jan 2023

Bygdøfekteren Inge Sørum på toppen av pallen og klubbkamerat Viktor Jarl Hagen Breivik med bronsemedaljen i U20-årsklassen. Foto. Bygdø FK.

De norske fekterne leverte igjen gode resultater på et svensk stevne. Fasiten etter helgens stevne i Kungsbacka ble en gull- fire sølv- og åtte bronsemedaljer.

Kungsbacka Masters er et tradisjonsrikt stevne som har vært på den norske terminlisten i lang tid. Det er lenge siden de norske fekterne har levert like godt på dette stevnet. Det er ekstra gledelig at helgens resultater også er en forbedring fra de gode norske resultatene i  Uppsala i september 2022. Da ble det en gull-, to sølv-, og fem bronsemedaljer.

Fekteforbundet gratulerer både nedenstående medaljevinnerne og deres trenere!

Gullmedalje:

 • Inge Sørum (Bygdø FK) U20

Sølvmedaljer:

 • Vilde Tengesdal (Bergens FK) Senior og U20
 • Emilis Krasikovas (Stavanger FK) Senior
 • Alexander Allport Fossum (Bygdø FK) U15

Bronsemedaljer:

 • Hanne Bragstad (Drammen FK) Senior
 • Tone Karstensen (Bergens FK) Senior
 • Elsa von Koss Hellebø (Njård Fekting) U17
 • Didrik Nordtveit (Stavanger FK) Senior
 • Olav Eikanger (Bergens FK) Senior
 • Tinius Jacobsen (Oslo FK) U13
 • Viktor Jarl Hagen Breivik (Bygdø FK) U20
 • Kristoffer Solvikaas (Bygdø FK) U15

Se alle resultatene via denne lenken

Synliggjøring av norsk fekting
I Facebook gruppen Fektebilder er det publisert flere bilder konkurranser og treningssamlinger. Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publisere egne bilder og videosnutter.

Vi oppfordrer også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting
KVALIFISERING TIL DE OLYMPISKE OG PARALYMPISKE LEKENE I PARIS 2024

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Jan 2023

Kvalifiseringen til fektekonkurransen i det neste OL i Paris 2024 starter 3. april. 

De neste Olympiske og Paralympiske sommerlekene foregår i Paris, Frankrike. Fektekonkurransene skal etter planen gjennomføres i Grand Palais. Det skal utdeles både lag- og individuelle medaljer i alle våpengrenene for både kvinner og menn i OL. 

Internasjonal OL-kvalifisering
Kvalifiseringen i lag- og de individuelle OL-konkurransene i fekting følger et eget sone- og kvotesystem basert på resultatene i perioden 3. april 2023 til 1. april 2024. 

Les mer om FIEs OL-kvalifisering via denne lenken

Internasjonal kvalifisering til Paralympics
Uttaket til Paralympics gjøres utfra rankingen. Utgangspunktet er at de 21 høyest rangerte på den individuelle rankinglisten etter de offisielle IWAS-stevnene i kvalifiseringsperioden 1. oktober 2022 til 31. mai 2024 er kvalifisert. Men kvalifiseringen har noen betingelser som er beskrevet nedenfor:

Les mer om kvalifiseringen til Paralympics i Paris 2024 via denne lenken

Mulighet for norsk kvalifisering
Dersom Norge verken kvalifiserer seg gjennom lagrankingen eller gjennom den individuelle rankingen, kan Norge stille med én fekter i den europeiske sone-kvalifiseringen. Dette er et stevner der vinneren blir kvalifisert til OL.

Norges Fekteforbund, ved Sportskomiteen, har besluttet at høyeste norske rangerte fekter på FIE-listen i hver klasse får muligheten til å delta i den europeiske OL-kvalifiseringen, så lenge han/hun har oppnådd minst 2 WC-poeng. Fekteforbundets uttak til kvalifiseringsstevnet gjøres 1. april 2024. 

Les protokollen om uttaket i SPK-protokollen her.

Endelig norsk uttak
Det endelige norske uttaket til både de Olympiske og Paralympiske lekene gjøre av Norges Olympiske og Paralympiske Komité. 

Les mer om Norges Olympiske og Paralympiske Komité sine uttakskriterier via denne lenken
UTTAK TIL JUNIOR-EM 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Jan 2023

Norges Fekteforbund har nå tatt ut fekterne som skal representere Norge i neste års Europamesterskap i juniorklassen.  

Juniorene skal fekte i perioden 25. -28. februar, og kadettene skal fekte i perioden 21. - 24. februar.

Basert på vedtatte uttakskriterier ble følgende fektere tatt ut til å representere Norge i juniorklassen:

Kårde Damer Junior:

 • Vilde Tengesdal (Bergens Fekteklubb)

Kårde Herrer Junior:

 • Aleksander Malvik (Njård Fekting)
 • Emilis Krasikovas (Stavanger Fekteklubb)
 • Olav Eikanger (Bergens Fekteklubb)
 • Franz Philip Pap Holmen (Bygdø Fekteklubb)

Fekteforbundets reiseleder blir Tomas Krasikovas

Vi gratulerer fekterne med uttaket og ønsker alle lykke til!

Konkurranseprogram:
25. februar: Kårde herrer junior individuelt
26. februar: Kårde damer junior individuelt
27. februar: Kårde herrer junior lag

Les mer om mesterskapet via denne lenken

Les protokollen fra møtet i Sportskomiteen via denne lenken.

Les uttakskriteriene for sesongen 2022/2023 via denne lenken..
DOMMERKURS OG EKSAMEN I 2023

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Jan 2023

For å utvikle Norgescupstevnene til det beste for både fektere og tilskuere, setter Norges Fekteforbunds Dommerreglement krav til antall dommere og til deres kvalifikasjoner. I den forbindelse tilbyr Fekteforbundet dommerkurs.

Antall deltakere på Norgescupstevnene har økt. For at klubbene skal kunne stille med tilstrekkelig antall kvalifiserte pliktdommere, har dommerutdanning derfor vært ett av Fekteforbundets satsingsområder. Forbundet stiller med kursledere og lokaler, mens klubbene betaler evt. reise og opphold. Kursene avholdes imidlertid på flere steder, for å unngå lang reisevei. 

Regional og Nasjonal fektedommer
For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre følgende fire trinn:

 • Trinn 1 og 2: 4 timer teori med teori, pluss praksis på stevne.
 • Trinn 3 og 4: 2 timer repetisjon, pluss en times skriftlig eksamen.

Ved å fullføre trinn 1 og 2 er man utdannet regional dommer. Ved å gjennomføre trinn 3 og bestå eksamen (trinn 4) er man utdannet nasjonal dommer. 

Fekteforbundet arrangerer dessuten et eget kurs, Trinn 0 for de som ikke har noen forkunnskaper om fekting. Dette kurset gir et godt grunnlag for videre dommerutdanning. 

Les mer om Fekteforbundets dommerutdanning her

Dommerkurs og eksamen for 2023
Fekteforbundet har i år lagt opp til følgende kurs.

1. halvår: (gjennomført)

 1. Trinn 1 og 2: Fredag 20/1 - søndag 22/1 ifm. Siddis Cup (Kursholder: Junjie Cao)
 2. Trinn 0: Fredag 3/3 og søndag ifm. Vårstøtet (Kursholder: Kristian S. Christensen) 
 3. Trinn 1 og 2: Fredag 10/3 - søndag 12/3 ifm. ÅØM (Kursholder: Kristian S. Christensen)

2. halvår:

 1. Trinn 1: Lørdag 16/9 ifm. Siddis Cup (Kursholder: Junjie Cao)
 2. Trinn 1 og 2: Fredag 3/11 - søndag 5/11 ifm. Vinterstøtet AVLYST PGA INGEN PÅMELDTE
 3. Trinn 3 og 4: Fredag 24/11 - søndag 26/11 ifm. Bergens Cup AVLYST PGA INGEN PÅMELDTE
 4. Trinn 1 og 2: Lørdag og søndag ifm. regional treningssamling i Trondheim (Kursholder: Junjie Cao)

Påmelding
Påmelding til dommerkursene skal skje samlet fra hver klubb i rimelig tid før hvert kurs til fredrik.backer@nif.idrett.no

NB! Påmeldingen skal inneholde fullt navn, epostadresse og telefonnummer til hver deltaker. 

Se oversikten over norske dommere, les mer om dømming og dommerkurs, samt nyttig materiell for dommere her