STYREUTNEVNTE KOMITEER:

Instruks for styreoppnevnte komiteer i Norges Fekteforbund

Sportskomiteen (SPK)

MANDAT SPORTSKOMITEEN

Komiteleder: Bartosz Piasecki
Epost til komiteleder

Sekretær: Fredrik Backer

Komitemedlemmer: Karl Anders Sletsjøe,  Margrete Mørch og Tomas Kersten.
NF-styrets observatør og kontaktperson: Ole Eeg 


Dommerkomiteen (DK)

MANDAT DOMMERKOMITEEN

Komitemedlemmer: Andras Borsodi, Junjie Cao, Kristian Schønberg Christensen og Dan Lundesgaard
NF-styrets observatør og kontaktperson: Siri-Mette Amble

Visjon for Dommerutvikling 2019


Kvinnekomiteen (KK)

MANDAT KVINNEKOMITEEN

Komitemedlemmer:  Irina Aschough, Thale Hille-Dahl og Vilje Regine Knarvik Nordby
NF-styrets observatør og kontaktperson: Katherina MalvikTINGVALGTE KOMITEER OG UTVALG:


Valgkomité

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

Komiteleder: Nina Steenland

Epost komiteleder

Komitemedlemmer: Stig Herbern, Theodor Barndon Helland og Camilla Draugedalen (vara).

VEILEDER FOR VALGKOMITÉ

TIPS TIL VALGKOMITEEN


Kontrollutvalg

KONTROLLUTVALGETS ANSVAR

Utvalgsmedlemmer: Maria Kaminski, Junjie Cao, Ove Mo og Sturla Torkildsen (vara).
Utvalget velger selv leder