Uttakskriterier

Alt uttak til landslag, til deltakelse på internasjonale mesterskap og til samlinger samt de andre sportslige aktivitetene i regi av Fekteforbundet, gjøres av Sportskomiteen (SPK) med mandat fra styret i Norges Fekteforbund. 

Uttakskriteriene for sesongen 2023/2024 ble vedtatt av SPK 6. juni 2023.


Uttakskriterier 2023/2024 (oppdatert: 04/10/23)