Hvordan melde skade

For å melde skade, skal utøver gå til følgende nettside: www.gjensidige.no/idrettsforsikring

Ikke ring, via nettet får man raskere hjelp og skademeldingen er enkel og rask og fylle ut. 


Barneidrettsforsikring

Alle barn under 13 år som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringspremien betales av NIF.

Mer informasjon om barneidrettsforsikringLisensforsikring

Alle som fekter, er trener eller dømmer skal ha gyldig nasjonal fektelisens (NF-lisens). Lisensen dekker lisensforsikring gjennom Gjensidige. Forsikringen gir erstatning ved ulykkesdødsfall og medisinsk invaliditet, samt dekker behandling av tannskader og utgifter til undersøkelse/ behandling av akutte skader herunder til lege, medisiner, billeddiagnostikk (MR, CT, utralyd, røntgen) og reise til/fra behandlingssted.

Avtalen har forsikringsnummer: 85308003

Last ned forsikringsbevisForsikring for representasjonsutøvere

Fektere som fekter internasjonalt på vegne av NF er reiseforsikret gjennom Gjensidige.
Forsikringsnummer: 84397257.
Ta kontakt med NF ved spørsmål.