Ungdomsidrettens visjon er for, av og til ungdommen: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.

Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, ledere, dommere, styremedlemmer, organisatorer og frivillige. Som et særforbund i Norges Idrettsforbund skal både Norges Fekteforbund forholde seg til NIFs retningslinjer for ungdomsidrett.

UNGDOMSLØFTET
For å hjelpe klubbene har NIF, i samarbeid med 30 særforbund utviklet en nettside med 30 ulike reportasjer og filmer som gir råd og tips om god ungdomsidrett. På nettsiden forteller utøvere, trenere, foreldre og idrettslag selv hvordan de har løst utfordringene knyttet til ungdomsidrett.

Budskapet, som kan brukes på tvers av både ulike idretter og lokalmiljøer er tydelig og Norges Fekteforbund oppfordrer alle fekteklubbene til å bruke nettsiden UNGDOMSLØFTET aktivt i sitt ungdomsarbeid.