LENKE TIL RANKINGLISTENE

Rankinglister

1. Regler for utregning av rankingpoeng

Forbundet har fastsatt regler for hvilke stevner som kvalifiserer for rankingpoeng, og hvordan poengene regnes ut avhengig av hvilket resultat man har oppnådd under konkurransen.

Nedenfor vises rankingtabell og bestemmelser for poengberegning.

Rankingbestemmelser

** I World Cup Senior er det 4 poeng for plasseringene 65-96, 2 poeng for plasseringene 97-160 og 1 poeng for 161-

1.1. Stevnegrupper:

  • Gruppe A: Junior-Senior World Cup (WC) / U17-U23 Europa Cup (EC)
  • Gruppe B: Nordic Challenge (NDC) / Nordisk Mesterskap (NDM) / Veteran Europa Cup (VEC)
  • Gruppe C: Norges Mesterskap (NM) / Svensk Ranking (SR) / Svensk Masters (MAS)
  • Gruppe D: Norges Cup (NC)

1.2. SL bestemmer før sesongen hvilke stevner som skal telle som rankingstevner. Dette vil komme klart frem på Norges Fekteforbunds terminliste. Resultater fra stevner som ikke er utpekt som rankingstevner kan telle i skjønnsmessige vurderinger ved uttak, men ikke gi rankingpoeng.

1.3. Rankinglisten for senior/u23/junior/kadett/ungdom består av 12 stevner, hvor av 8 resultater teller (3 stevner fra gruppe A og 5 stevner fra gruppe B/C/D). Rankinglisten for veteran består av 6 stevner, hvor av 5 beste resultater teller.

1.4. Rankinglistene rulleres slik at listene inneholder stevner fra de siste 12 måneder. Stevner som ikke er utpekt som rankingstevner sesongen etter vil elimineres etter ett år. Samme stevne kommende år erstatter samme type stevne sesongen før. For eksempel: NM i april 2020 erstatter NM fra mars 2019.

1.5. Ved færre enn seks deltakere i en klasse, slås den sammen med en annen klasse, for eksempel ved at damene fekter sammen med herrene. Da skal den minste gruppen ha poeng etter totalplassering i den felles konkurransen. Det blir ikke utdelt rankingpoeng med mindre enn seks deltakere.

1.6. Både junior og kadett kan få poeng på sine respektive rankinglister ved deltakelse på seniorstevner, hvis det blir opplyst på forhånd at konkurransene blir arrangert sammen. De får da det antall poeng de oppnår i konkurransen og ikke etter innbyrdes plassering (jfr. 1.5.).

1.7. Hvis to individuelle konkurranser arrangeres i en helg (en på lørdag og en på søndag), skal poeng i begge konkurransene summeres og deles på to. Resultatet vil bli oppført på rankinglisten.


LENKE TIL ALLE RANKINGLISTER