FEKTEFORBUNDETS JULEHILSEN 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Des 2021

I likhet med i fjor ble også 2021 et utfordrende år. Vi følger uansett opp tradisjonen med en oppsummering av fekteåret, og kaster et blikk fremover.

Pandemien har også i år preget både klubbenes og Fekteforbundets aktiviteter. Helt og delvise nedstengninger har gjort det vanskelig for klubbene å organisere treninger, samt arrangere konkurranser, treningssamlinger, og kurs i regi av Fekteforbundet. 

Utover aktivitetene som gjøres for fekterne i satsingsgruppen, som er unntatt de mest inngripende begrensningene, kom dessverre ikke dommer- og trenerutdanningen, regionale samlinger og konkurransene i gang for fullt før etter sommerferien.

Pandemien har også vært krevende for trenerne og de tillitsvalgte i klubbstyrene. Selv om noen klubber har opprettholdt engasjementet og økt medlemstallet, viste samordnet rapportering at norsk fekting totalt har hatt en markant nedgang i antall aktive medlemmer.

Gjenåpning av idretten
Da de ble mulig å igangsette aktivitetene igjen etter sommerferien, ble den fellesidrettslige kampanjen #tilbaketilidretten lansert.

I tillegg til økonomiske støtteordninger, inneholdt kampanjen blant annet en verktøykasse med gode råd og tips for å få tilbake fektere som hadde blitt borte, og i rekrutteringen av nye medlemmer.

I tillegg lanserte Fekteforbundet en nye profil-/ rekrutteringsfilm som fekteklubbene, og alle andre i norsk fekting fritt kunne benytte for å synliggjøre fekting på nettsider og sosiale medier.

Økonomisk bidrag
På grunn av de pålagte begrensningene i aktiviteten, med dertil ekstra kostnader pga. smittevern og tiltak for å forhindre frafall, valgte Fekteforbundet igjen å ikke innkreve den nasjonale fektelisensen for 2021. Lisensforsikringen for alle aktive fektere over 13 år ble derfor som i 2020 dermed dekket av Fekteforbundet. 

Hektisk halvår
På grunn av utsettelsene første halvår, ble 2. halvår svært hektisk. I tillegg til deltakelse på Europa- og Verdenscupen, ble det arrangert både NM i junior- og senior-/veteranklassene og stevner i Norgescupen og i Ungdomsserien.

Til tross for nedstengningen, maktet Fekteforbundet å arrangere 10 hel- eller delvis digitale, samtfysiske nasjonale, og tre fysiske regionale treningssamlinger i år. 

I tillegg har Fekteforbundet avholdt to dommerkurs, og to helgesamlinger i trenerutdanningen. Dette har resultert i flere regionale dommere, og hele åtte nye som er kvalifisert som Trener 2.  

Sammen med de andre kampidrettsforbundene har det dessuten vært avholdt et åpent webinar for klubbene om anlegg, og det har stort aktivitet med tips og råd i Fekteforbundets Facebook grupper for trenere og dommere.

Fekteforbundet har for øvrig gjennomgått hele trenerutdanningen, og kan fra og med 2022 tilby hele tre trenerkurs. Dette gjør at enda flere kan gå trenerløypa, og komme ut enda bedre kvalifisert med Trener 3-kompetanse.

Godt internasjonalt nivå
Fordi det har vært vanskelig å få gjennomført alle elementene i den sportslige planen, var det spesielt spennende å se hvordan de norske fekterne lå an internasjonalt.

Tre individuelle medaljer i Nordisk Mesterskap i Helsinki, og kadettlagets tre plasseringer blant de ti beste i Europacupen, inkludert femteplassen i det siste stevnet i København, viser heldigvis at norsk fekting hevder seg godt og er i fremgang.

Idrettspolitikk
Den mest synlige delen av Fekteforbundets arbeid er av naturlige årsaker organiseringen av stevnekalenderen og Norgesmesterskap, nasjonale- og regionale treningssamlinger, samt dommer- og trenerkursene.

En annet viktig, men kanskje ikke like synlig oppgave er å fremme fekteklubbens interesser i den norske og de internasjonale idrettsorganisasjonene. 

Verdiarbeidet både nasjonalt og internasjonalt blir stadig viktigere. Ikke minst gjelder også dette arbeidet for våre interesser som en liten idrett nasjonalt, og en liten fektenasjon internasjonalt. 

Det som står helt sentralt uansett nivå, er å bidra til at norsk fekting og tilsluttete klubber vokser og blir mer robuste, både sportslig og administrativt. Målet er å fremme norsk fekting og gjøre hverdagen enklere for fekteklubbene som er relativt små særidrettslag som styres av få ildsjeler på frivillig basis.

Holde på aktiviteten
Den viktigste saken i år har allikevel vært å få mulighet til holde flest mulig i gang på trening, og synliggjøre konsekvensene av nedstengingen slik at innrettingen på de økonomiske kompensasjonspakkene ble så relevante som mulig for norsk fekting.

Det har i 2021 vært avholdt seks styremøter, og åtte komitemøter i Norges Fekteforbund.

Følg lenken til styre- og komiteprotokoller her  

Det har også vært avholdt ting og kongresser i både Norges Idrettsforbund, Nordisk Fekteunion, det Europeiske Fekteforbundet (EFC) og det internasjonale Fekteforbundet (FIE). Sammen med egne nyheter blir all relevant informasjon synliggjort på fekteforbundets nettside.

Informasjonsarbeid
I tillegg til kontinuerlig oppdatering av den faste informasjonen som skal være til hjelp for klubbstyrene, har Fekteforbundet publisert over 55 nyhetssaker på nettsiden. 

Disse og flere andre, totalt 190 saker, er delt på Fekteforbundets offisielle Facebook profil.

For å gjøre det så enkelt som mulig å finne relevant informasjon, har vi også samlet alle viktige lenker til saker som omhandler pandemien i en egen nyhetssak som er blitt oppdatert fortløpende. 

I 2022 har vi i denne saken publisert 56 lenker.

Vi innser at dette har vært mye informasjon å måtte forholde seg til, men vi håper at vi har klart å svare opp de spørsmålene som har kommet fra tillitsvalgte, og fra fekterne og deres foresatte. 

Dessuten håper vi har ved å skrive om hva som skjer i norsk fekting, bidrar til å synliggjøre aktivitetene våre for de som allerede er en del av fektingen, og overfor nye potensielle fektere.

Følg lenken til nyhetsarkivet for 2021 her 

Oppfølging av klubbene
I tillegg til bistanden som klubbene kan få fra både forbundskontoret og idrettskretsene, har hvert av styremedlemmene fått ansvar for kontakt med et utvalg klubber. Fekteforbundet har dessuten for første gang fått utdannet en Klubbveileder, og legger fremover opp til økt fokus på Klubbutviklingsarbeid i egen regi.

Håpet er at dette skal gjøre det enklere å få hjelp, og ikke minst forankre Fekteforbundets arbeid for å avhjelpe fekteklubbenes behov og utfordringer, både sportslig og idrettspolitisk så godt som mulig. 

Usikkert 2022
På grunn av det nye viruset er det per nå vanskelig å planlegge for 2022. Vi håper uansett vi så raskt som mulig kommer i gang med normal aktivitet, men ber klubbene om å ikke vente med å gjøre hva de kan for å holde på medlemmene og deres motivasjon for fekting.

Som hjelp i dette arbeidet har Fekteforbundet tidligere publisert treningstips, og gitt konkrete innspill til hvordan klubbstyrene kan utnytte nedstengningen til utvikling og administrative oppgaver som ellers blir nedprioritert.

Fekteting i 2022
I årets siste styremøte, ble det bestemt at det skal avholdes Fekteting 22. mai i Oslo. Nærmere detaljer kommer i innkallingen. 

Målet er at tinget skal kombineres med en åpen klubbdag, den samme helgen som Fekteforbundet arrangerer de nye Mastersfinalene i Norgescupen.

Forbundskontoret vil være stengt i julen, så vi ønsker også alle god jul og godt nytt år! Vi benytter også anledningen til å takke alle som bidrar for norsk fekting i en ekstra krevende tid, og ikke minst for den dugnadsinnsatsen som er fremvist for å stå samlet for å redusere smitte
NYE NASJONALE KORONATILTAK fra 15. desember

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Des 2021

På grunn av det høye smittenivået, og usikkerheten knyttet til Omikron-viruset, innfører myndighetene flere nye nasjonale pålegg og anbefalinger som også gjelder norsk fekting.

Fra og med onsdag 15. desember 2021 gjelder nye nasjonale smittevernregler som også berører idrettshverdagen. Regjeringen skal vurdere reglene 14. januar 2022, men de kan endre seg underveis, og hver enkelt kommune kan innføre strengere lokale tiltak om nødvendig. 

Les regjeringens pressemelding her

Organisert trening

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organisert trening. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. Alle stevner hvor barn fra ulike steder samles anbefales avlyst.
 • Voksne kan kun trene utendørs, maks 20 personer og en meter avstand.

Begrensninger for arrangement
Alle innendørs arrangement for voksne anbefales avlyst. Innendørs arrangement for barn og ungdom kan gjennomføres med følgende begrensning for hvor mange som kan være til stede samtidig:

 • Maks 20 personer hvis det ikke er faste tilviste sitteplasser.
 • Maks 50 personer hvis man har faste tilviste sitteplasser. Det skal være 2 meters avstand mellom kohortene.
 • Det kan gjennomføres flere arrangement i en idrettshall eller ishall dersom det er fysiske skiller mellom arrangementene, og minst 2 meter avstand mellom arrangementene.
 • Arrangementer skal har en person som er utpekt med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. Den ansvarlige skal:
  • Sørge for at alle til stede kan holde 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære
  • Ha oversikt over alle til stede på arrangementet, og registrere de tilstedeværende med kontaktopplysninger. Registreringen skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. 
  • Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Maks antall som er tillatt å ha til stede inkluderer også utøverne. Unntatt fra totalantallet er funksjonærer som står for gjennomføringen av arrangementer, f.eks. trenere, dommere og sekretariat.

 Generelle råd

 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Vask hendene ofte, og unngå håndtrykk og klemmer
 • Reduser antall nærkontakter
 • Bruk munnbind hvis det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre
 • Gjennomfør aktiviteter utendørs så langt det er mulig.
 • Kom ferdig skiftet til trening for å begrense garderobebruk 
 • Hold mest mulig aktivitet lokalt. Det handler om å redusere antall nærkontakter, og gjøre mest mulig innenfor et fåtall kohorter.

Toppidrett
Toppidrettsutøvere, som fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe kan drive idrettsaktivitet både utendørs og innendørs, innenfor nærmere angitt regelverk. 

Kravene følger av den statlige Covid-19-forskriften og kan leses her

Mer info finnes på regjeringens nettsider her 

Praktisering av smitteverntiltak for idretten og oppdaterte smittevernveiledere kan leses her
DEN TIENDE OG ÅRETS SISTE TRENINGSSAMLNIG

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Des 2021

Reaksjon- og koordinasjonstrening fra treningssamlingen fra Bygdøhus. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundet samlet i helgen Satsingsgruppen i Bygdøhus til årets tiende treningssamling. Dette var den siste treningssamlingen i 2021. 

Det deltok kun 22 fektere i ulike aldersklasser fra syv fekteklubber på samlingen. Dette er ikke alle som er tatt ut til Satsningsgruppen for sesongen 2021/22. 

Selv om alle i satsingsgruppen har forpliktet seg til å delta på samlingene i regi av Fekteforbundet, og for øvrig følge blant annet trenings- og konkurranseplaner, fikk studentene eksamensfri. Fordi samlingen ble gjennomført etter smittevernrådene holdt dessuten alle med forkjølelsessymptomer seg hjemme.

Fokus på fysisk- og konkurransetrening
Treningssamlingen inneholdt både fektetekniske øvelser og et stort innslag av fysisk trening. Blant annet ble det organisert styrke- og sirkeltrening og det ble dessuten arrangert to treningskonkurranser. 

Fekterne som ikke er hjemmehørende i Oslo, var innlosjert på Olympiatoppen. På lørdag ble det arrangert felles middag for alle.

Treningssamlingen ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki med innleid bistand fra trener i Bygdø FK, Samuil Kaminski og tidligere landslangsfekter Fredrik Backer fra Njård Fekting. 

Takk for et spesielt år!
Dette var årets tiende og siste treningssamling for satsingsgruppen. På grunn av endrete smittevernsbegrensninger har samlingene vært organisert helt- og delvis digitalt, samlet og i ulike kohorter. Både planlegging og gjennomføring av samlingene har vært vanskelig. Allikevel har alle involverte vært fleksible og positive. 

Vi benytter derfor anledningen til å takke både fekterne og de innleide trenerne for tålmodigheten og engasjementet som er vist til tross for et spesielt år.

Vi håper at 2022 blir et mer normalt år, og ønsker alle en god jul før den neste samlingen arrangeres 14.-16. januar 2022.

Deling av satsingsgruppen
Vi minner om at fra sesongen 2022/23, altså etter sommerferien i 2022, blir satsingsgruppen delt i to. Det blir fremover et Elitelag og en Satsingsgruppe med ulike uttakskriterier. Les mer om dette via denne lenken.
NYE NASJONALE KORONATILTAK fra 7. desember

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Des 2021

På grunn av det høye smittenivået, og usikkerheten knyttet til Omikron-viruset, innfører myndighetene nye nasjonale pålegg og anbefalinger som også gjelder norsk fekting.

Regjeringen informerte 7. desember om de nye tiltakene. Disse gjelder fra og med natt til torsdag 9. desember, og foreløpig i 4 uker. Underveis kan imidlertid de nasjonale tiltakene endre seg, og hver enkelt kommune kan innføre strengere lokale tiltak om nødvendig. 

Fortsatt aktivitet
Det meste kan gjennomføres med de nye tiltakene. Alle klubbene oppfordres derfor til å opprettholde fektetilbudet så langt det er mulig. Den viktigeste endringen nå er antallsbegrensning på trening for voksne, og for stevner og andre arrangementer. Alle arrangører har dessuten et særskilt ansvar for at smittevernsreglene overholdes.

De viktigste huskereglene

 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Vask hendene ofte, og unngå håndtrykk og klemmer
 • Reduser antall nærkontakter
 • Bruk munnbind når du ikke fekter hvis det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre
 • Tren ute om det er mulig og kom ferdig skiftet til trening om du kan for å begrense bruken av garderober så mye som mulig.
 • Voksne bør holde avstand til trening innendørs der det er mulig. 

Stevnearrangørenes plikter

 • Ha en person som er utpekt med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. Denne skal legge til rette for at man skal kunne holde 1 meters avstand.
 • Ansvarlig person skal ha oversikt over alle til stede på arrangementet, og registrere de med kontaktopplysninger 
 • Registreringen skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Begrensninger for arrangement innendørs

(med forbehold om justeringer når Covid-19-forskriften blir oppdatert)

Innendørs arrangement kan gjennomføres med følgende begrensning for hvor mange som kan være til stede samtidig:

 • Maks 50 personer hvis det ikke er faste tilviste sitteplasser
 • Maks 200 x 3 kohorter hvis man har faste tilviste sitteplasser. Det skal være 2 meters avstand mellom kohortene
 • Maks antall som er tillatt å ha til stede inkluderer alle i idrettshallen, også utøverne. Unntatt fra totalantallet er funksjonærer som står for gjennomføringen av arrangementer, f.eks trenere, dommere og sekretariat. Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media er heller ikke medregnet.
 • Alle tilstedeværende skal holde en meters avstand til hverandre, og munnbind er sterkt anbefalt. Unntaket er fekterne, trenere og dommere under kamp- og treningsaktivitet.
 • For sosiale samlinger og sammenkomster innendørs er det ikke tillatt å ha flere enn 20 personer fysisk til stede samtidig.
 • Toppidrettsutøvere kan drive normal idrettsaktivitet både utendørs og innendørs.

Karantene:

 • Karanteneplikt for nærkontakter med en bekreftet smittet hvor det er mistanke om omikron, utvides til også å gjelde øvrige nærkontakter, ikke bare husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. (Om dette inkluderer alle på trening eller stevne sjekkes ut og oppdateres når vi har mer informasjon)
 • Les mer om nærkontakter og karantene via FHIs nettsider

Kravene følger av den statlige Covid-19-forskriften og kan leses her

Mer info finnes på regjeringens nettsider her 

Praktisering av smitteverntiltak for idretten og oppdaterte smittevernveiledere kan leses her
KADETTLAGET STABILT MOT TOPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Des 2021

F.v. Samuil Kaminski, Coach, Franz Philip Pap Holmen, Bygdø FK, Aleksander Malvik, Titan FK, Didrik Nortveit og Emilis Krasikovas, Stavanger FK, Foto: Svetlana Pap Holmen. 

Kadettlaget oppnådde en god femteplass i helgens Europacupstevne i København. Nok en god plassering gir grunn til å tro at laget er i ferd med å etablere seg i toppen. 

Selv om noen av de beste fekterne ikke deltok på kadettstevnet i København, var femteplassen i konkurransen med 25 lag allikevel en forbedring fra 10. plassen i det forrige kadettstevnet Challenge Bertrand Dedieu i Grenoble. 

Vi håper med dette at laget har etablert seg like under toppen, og at dette motiverer til videre innsats og progresjon.

Sliter individuelt
Individuelt sliter de norske fekterne med å komme like langt. De beste plasseringene var Ada Sofie Gildernes fra Bergens FK og Emilis Krasikovas som fikk henholdsvis 20. og 29. plass. 

I tillegg til kadettene, konkurrerte juniorene på et verdenscupstevne i Luxenbourg. På dette stevnet; Memorial Jean Link et Ally Doerfel var de beste norske juniorene Vilde Tengesdal fra Bergens FK og Marcus Vokes Brobakken fra Njård Fekting med henholdsvis 107. og 76. plass.

Se alle resultatene fra Juniorverdenscupen i Luxenbourg her

Beste karakter som dommer
Tord Fjermestad fra Bygdø FK som er nasjonal dommer, reiste med de norske fekterne som pliktdommer. I evalueringen som alle dommere får, fikk han toppkarakteren 5. Sett i lys av at han ikke har hatt dommeroppdrag i Europacupen på syv år, er dette godt gjort.

Om man får karakteren 5 tre ganger eller 4 eller 5, fem ganger innen en to-årsperiode kvalifiserer dette til den europeiske C-lisensen. 

Vi gratulerer og håper Tord vil stille opp på dommeroppdrag for Fekteforbundet igjen!

Mange flotte bilder
Det ble tatt mange flotte bilder fra begge stevnene som er publisert i Facebook-gruppen Fektebilder. I denne gruppen finnes det også bilder fra andre samlinger fra stevner, og fra både klubb- og egentreninger. 

Bli medlem av gruppen, lik, del og publiser gjerne flere bilder av denne og andre stevner for å bidra i synliggjøringen av norsk fekting. Dette bidrar både positivt for motivasjon og fekteglede, samt stimulerer til både nyrekruttering og videre vekst i norsk fekting.

 

FORBEDRET TRENERUTDANNING

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Des 2021

F.v: Jon Grydeland, NIFs rådgiver innen Trenerutvikling, Bartosz Piasecki, sportslig leder i NF, Antero Wallinus-Rinne, seniorrådgiver for NIFs Trenerløypa, Claes H. Bendiksen, generalsekretær NF og Kari Vanebo, seniorrådgiver i NIFs Breddeavdeling. Foto: NIF.

Fekteforbundet forbedrer trenerutdanningen, og kan fra 2022 tilby tre ulike trenerkurs. I den nye kursinndelingen kreves det ikke god fekteteknikk for å kunne delta på Trener 1-kurs. Samtidig blir utdanningen lengre og bedre ved innføring av et Trener 3-kurs. 

Trenere er essensielle for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall. De skal ikke bare instruere teknikk, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk og sosialt for å skape positive opplevelser, uansett nivå.

Behov for flere trenere
Mange fekteklubber har behov for flere kvalifiserte trenere. Kun et fåtall av klubbene har imidlertid tilstrekkelig med medlemmer som genererer nok inntekter til å ansette noen på fast basis. 

Norges Fekteforbund tilbyr derfor gratis trenerutdannelse for å bistå fekteklubbene. Flere kvalifiserte trenere kan dermed både kunne bidra som trenere i egen, eller bistå i andre klubber. Målet er at treningstilbudet skal bli så godt som mulig for så mange medlemmer som mulig, og samtidig stimulere den sportslige utviklingen i hele norsk fekting.

Fra to til tre nivåer
Fekteforbundet har tidligere kun tilbudt Trener 1- og Trener 2-kurs. Deltakelse på Trener 1-kurset har imidlertid krevd gode tekniske ferdigheter. Dette har vanskeliggjort deltakelse fra for eksempel foreldre og foresatte og andre som ikke har drevet med fekting.  

For å kunne tilby en trenerutdanning som også er tilpasset de frivilliges mulighet til å bidra som trenere i klubbene, samt klubbenes behov for trenere i ulike alders- og fektenivåer, justeres trenerutdanningen og gjøres samtidig lengre og bedre.

Fra 2022 kan Fekteforbundet derfor tilby Trenerkurs 1, 2 og 3. 

LES MER OM FEKTEFORBUNDETS TRENERUTDANNING VIA DENNE LENKEN 

I forhold til sertifiseringen til de som har gjennomgått Trener 2-kurset, vil de kunne bli sertifisert som Trener 3 etter å ha gjennomført Olympiatoppens fellessamling.

Kursplan og informasjon om påmelding til de ulike kursene, vil komme så raskt Fekteforbundets årsplan og ikke minst kalenderen for 2022 er ferdigstilt.
ÅTTE NYE MED TRENER 2-UTDANNING

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Nov 2021

Bak f.v.: dr. Michal Morys, Mariusz Piasecki, Bartosz Piasecki, Fredrik Backer og Matthieu Bulteau. Foran f.v: Anna Rostkowska, Katherina Malvik og Gryta Krasikoviene.

Norges Fekteforbund arrangerte i helgen den siste og avsluttende kurssamlingen i årets Trener 2-utdanning på Bygdøhus i Oslo. Åtte personer fra fem fektekubber ble sertifisert. 

Før pandemien gjorde det umulig å gjennomføre den påbegynte utdanningen i henhold til kursplanen, ble det kun gjennomført to helgesamlinger i 2020. Utdanningen ble først igangsatt etter sommerferien i år, med den tredje helgesamlingen parallelt med Oslo Cup i oktober. 

I helgen ble den siste samlingen gjennomført, som tidligere ledet av Fekteforbundets trenerkurslærer, Mariusz Piasecki. 

Etter at Fekteforbundet utviklet Trener 2-utdaningen og den fikk godkjent av Norges Idrettsforbund i 2017, har kun en person gjennomført utdanningen; Zoltán Michael Kramarics, trener i Holmlia Fekting.

Fekteforbundet gratulerer nå derfor også Anna Rostkowska og Bartosz Piasecki fra Bygdø FK, Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau fra Stavanger FK, Otthar Krohn og Fredrik Backer fra Njård Fekting, samt Katherina Malvik fra Titan FK og Dan Lundesgaard fra Drammens FK med gjennomført Trener 2-utdanning!

Både teori og praksis
Den siste kurshelgen var en videreføring av den forrige, der kursdeltakerne ble gjort kjent med analyseverktøyene til den tidligere landslagstrener for kvinnelandslaget i Polen, med doktorgrad i fekting, dr. Michal Morys. 

Som lekse og forberedelse til den siste kurssamlingen fikk deltakerne i oppgave å analysere semifinaler og finaler fra WC-stevnet i Kazan mars 2021. Dette for å analysere og sammenligne dame- og herrefekting slik som Michal Morys gjorde i sin doktorgradsavhandling. Denne måten å analysere fekting på, ga ytterligere innsikt til å både å kunne leksjonere og coache fektere på en bedre måte for de nybakte trenerne. 

I tillegg gjennomgikk kursdeltakerne følgende:  

 • Reaksjonstrening på fektesalen i forbindelse med ikke fekterelatert trening (lek og spill), og fekterelatert trening og beinarbeid
 • Individuelle leksjoner og øvelser med partner for å bygge opp leksjoner for viderekommende
 • Forelesninger og praksis med dr. Michal Morys om forberedende fekteaksjoner, samt planlagte-, uplanlagte og delvis planlagte fekteaksjoner
 • Rollestolfekting; teori og praksis. Differanse i metodikk mellom vanlig fekting og rullestolfekting.

Samlingen ble avsluttet med en oppsummering av hele trenerkurset og kursleder Mariusz Piasecki og Fekteforbundets generalsekretær Claes H. Bendiksen ønsket alle sammen lykke til videre med arbeidet i egne eller i oppdrag for andre fekteklubber. 

Om fekteforbundets trener 2-kurs
Norges Idrettsforbund har utviklet et felles rammeverk for trenerutdanning i hele norsk idrett som heter Trenerløypa. Målet med utdanningen er å øke trenernes kompetanse slik at aktiviteten ute i klubbene blir så god som mulig. 

I 2019 gjennomførte 15 personer fra åtte fekteklubber Fekteforbundets Trener 1-utdannelse. I mars 2020 startet Fekteforbundet Trener 2-kurs. Nivå 2 i den NIF-godkjente «Trenerløypa» bygger videre på kompetansen og praksisen fra Trener 1-kurset. 

Deltakerne på Trener 2-kurset skal ha bestått Fekteforbundets Trener 1-kurs, eller har fått godkjent tilsvarende utdanning. Kurset består av fire intensive helgesamlinger. I tillegg skal deltakerne gjennomføre e-læringskurs som selvstudium og gjennomføre praksis i fekteklubbene.

Trener 2-utdanningens hovedtemaer er fektemetodikk og fekteteori. Fokuset er fortsatt på deltakelse, men med mer vekt på utvikling av fektere med nye momenter om selve treningsprosessen enn Trener 1-kurset. 

En autorisert Trener 2 skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta fekterens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Målet er at en trener på dette nivået skal kunne utvikle fekternes tekniske og taktiske ferdigheter, samt fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på klubbnivå frem til juniorlandslagsnivå.

Les mer om Fekteforbundets Trenerutdanning via denne lenken.

ENDELIG BERGENS CUP IGJEN

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Nov 2021

Bildet er premiepallen i guttenes konkurranse i aldersklassen under 17 år. F.v: Sølvmedaljør Didrik Nordteveit og gullmedaljør Emilis Krasikovas fra Stavanger FK, bronsemedaljørene Franz Philip Pap Holmen og Viktor Jarl Hagen Breivik fra Bygdø FK. Foto: Tomas Kersten.

Årets Bergens Cup, det andre stevnet i sesongens Norgescup hadde 116 starter fra seks fekteklubber i aldersklassene senior, under 20 år, under 17 år og under 15 år for begge kjønn. Stevnet var godt arrangert, og både fektere og andre besøkende var fornøyd med at Bergens Cup igjen var på kalenderen igjen etter forårets koronaavlysning. 

Fektere fra fem fekteklubber var på premiepallen. Det var allikevel arrangørklubben, Bergens FK som vant flest medaljer totalt, og i alle valører. 

Fekteforbundet gratulerer alle og spesielt følgende gullmedaljører: Tone Karstensen, Ada Sofie Gildernes (både i årsklassene U20 og U15 år) og Julius Edelmann fra Bergens FK. Pia Albertson, Benjamin Humlen Dahlbo og Marcus Vokes Brobakken fra Njård Fekting, samt Emilis Krasikovas fra Stavanger FK. 

Alle resultater finnes via denne lenken

Mange flotte bilder
Det ble tatt mange flotte bilder fra årets Bergens Cup. Mange av disse publisert i Facebook-gruppen Fektebilder. I denne gruppen finnes det også bilder fra andre samlinger fra stevner, og fra både klubb- og egentreninger. 

Bli medlem av gruppen, lik, del og publiser gjerne flere bilder av denne og andre stevner for å bidra i synliggjøringen av norsk fekting. Dette bidrar både positivt for motivasjon og fekteglede, samt stimulerer til både nyrekruttering og videre vekst i norsk fekting.

Dommerkurs
På fredagen, i forkant av helgens stevne, arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs i Trinn 1 og 2 i dommerutdanningen. Kurset ble avholdet av Ole Eeg, leder av Fekteforbundets Dommerkomite. 

Ni personer gjennomgikk kurset og åtte av disse fikk dømt tilstrekkelig mye til at de nå klassifiserer som regionale dommere. Les mer om Norges Fekteforbund sin dommerutdanning her.

Neste dommerkurs vil bli arrangert i ifm. Ungdoms NM i 2022. Eksamen for å bli kvalifisert som nasjonal fektedommer vil bli gjennomført ifm. Senior/veteran NM i 2022. Endelig dato for dette vil bli oppdatert på denne nyhetssaken om Fekteforbundets Dommerutdanning for sesongen 2021/22.

Masters
Bergens Cup var det andre av fem NC-stevner, og den nye Masters-seien for sesongen 2021/2022. Finalene for de åtte beste fekterne i alle aldersklasser gjennomføres i mai 2022.

Finn mer informasjon om Fekteforbundets Masters her.

Fekteforbundet gratulerer alle medaljevinnerne, og ikke minst arrangørklubben Bergens Fekteklubb med gjennomføringen av et flott arrangement!
EDELT METALL I ØREBO

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Nov 2021

Ada Sofie Gildernes, Bergens FK på toppen av premiepallen i U15-årsklassen. Foto: Susanne Rislå Andersen. 

En helg med stor aktivitet og gode resultater er over. Norske fektere konkurrerte i Sverige, Frankrike og Sveits. Dessuten arrangerte Fekteforbundet regional treningssamling i Trondheim. 

I tillegg til den regionale treningssamlingen i Trondheim, deltok norske fektere i ulike aldersklasser på Masterstevne i Ørebo, på Europacupstevne i Grenoble og på Verdenscupstevne i Bern. 

Det ble tatt mange flotte bilder fra de ulike stevene. Mye er publisert i Fekteforbundets Facebook-gruppe FEKTEBILDER. I denne gruppen finnes det også bilder fra andre samlinger fra stevner, og fra både klubb- og egentreninger. 

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til fortsatt å dele bilder og filmsnutter. Både i denne grupper, og andre personlige og offisielle profiler og nettsteder. På denne måten kan alle bidra i synliggjøringen av norsk fekting. 

Lik og del, for å bidra positivt for motivasjon og fekteglede, samt stimulere til både nyrekruttering og videre vekst i norsk fekting!

Edelt metall i Ørebro
De norske fektere gjorde det best i årets Örebro Masters i Sverige. Vi gratulerer Ada Sofie Gildernes, Bergens FK og Viktor Jarl Hagen Breivik, Bygdø FK med gull i henholdsvis U15- og U17-årsklassene. 

Ada Sofie vant dessuten sølvmedalje i U17-årsklassen. I tillegg fikk Njårdfekterne Marcus Brokakken og Vahab Fatullaev bronsemedaljer i senior- og U15-årsklassen.  

Se alle resultatene fra Örebro Masters her

Gode resultater i Grenoble
Beste nordmann ble Aleksander Malvik, Titan FK med 21. plass av 223 kadetter i Challenge Bertrand Dedieu i Grenoble. 

Kadettlaget, som i tillegg til Alexander Malvik, besto av Franz Philip Holmen, Bygdø FK, samt Emilis Krasikovas og Didrik Nordtveit, Stavanger FK, fikk dessuten en god tiendeplass i konkurranse med 37 lag. 

Se alle resultater fra Challenge Bertrand Dedieu her

Tissot Grand Prix i Bern
De norske senior herrene deltok i helgen på sitt første Verdenscupstevne på lenge. Ingen nordmenn hevdet seg i toppen, og laget havnet langt nede på listen under lagkampene. 

Den beste individuelle plasseringen sto Njårdfekteren Arthur Grosse for. Han havnet på 90 plass av 265 deltakere. 

Se alle resultater her fra Tissot Grand Prix her

Regional treningssamling i Trondheim
I samarbeid med de regionale fekteklubbene, arrangerte Fekteforbundet en regional treningssamling i Trondheim. 

Totalt 16 fektere fra Trondheim FK og Kristiansund FK deltok, på treningssamlingen som ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki.  

Samlingen startet lørdag kl.12:00. I tillegg til litt lek og ballspill hadde den første økten fekteteknisk fokus inkludert beinarbeid og tekniske/taktiske oppgaver. 

Etter en times lunsj, besto resten av dagen fri fekting før dagen ble avsluttet med en hyggelig fellesmiddag. Søndagen ble startet med en liknende økt, før det hele ble avsluttet med en treningskonkurranse. 

Fekteforbundet håper at treningssamlingen ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.

Fekteforbundet takker alle som bidro i gjennomføringen, spesielt til Irina Aschehoug fra Trondheim som bisto som hjelpetrener.   

INKLUDERINGSKONFERANSEN BELYSTE BÅDE ANSVAR OG MULIGHETER

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Nov 2021

Faksimile fra Fekteforbundets nye rekrutteringsfilm: EN GARDE - BEGYNN Å FEKTE - YouTube 

Temaet for årets inkluderingskonferanse var hvordan øke bevisstheten, kompetansen og innsatsen for å få økt deltakelse som speiler hele mangfoldet i samfunnet. Ikke minst at økt inkludering på alle nivåer bør anses å være en ressurs. 

Idrettspresident Berit Kjøll åpnet konferansen med å minne om at regjeringen har utfordret idretten til å ta et krafttak for mangfold. I løpet av de tre neste årene skal idretten bruke 30 millioner kroner på å gjøre det lettere for idrettslag og særforbund å speile mangfoldet i samfunnet. 

Det er behov for å samle et bedre kunnskapsgrunnlag for status, dessuten finne indikatorer og utvikle verktøy og ressurser som gjør det lettere og mindre tidskrevende for idrettslag å jobbe med mangfold. 

Målet er å gjøre det enklere å speile samfunnet på kjønn, landbakgrunn, hudfarge, seksuell orientering, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon, og familiens økonomi for å skape idrettsglede for alle.

Les mer om konferansen og den i opptak via denne lenken

Ta idrettens e-kurs om inkludering
De fleste klubbene er flinke til å inkludere barn og unge i sine aktiviteter, og gjør større eller mindre tiltak for å legge til rette for å tilpasse aktiviteter og rekruttere nye barn og unge. 

Dette e-kurset gir tips og råd om hvordan klubber også kan få et større mangfold i medlemsmassen sin. 

Kurset tar 50-60 minutter og omfatter dessuten refleksjon og fakta om inkludering av barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og barn og ungdom fra lavinntektsfamilier.

Les mer om e-kurset om inkludering via denne lenken
ZORRO CUP 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Nov 2021

Medaljevinnerne kom fra flere fektekubber under helgens Zorro Cup hos Oslo Fekteklub. Foto: Njård Fekting. 

Helgens Zorro Cup var sesongens andre stevne i Ungdomsserien. Stevnet som ble arrangert av Oslo Fekteklub i Hovseterhallen, hadde 66 starter fra seks fekteklubber på Østlandet. 

66 starter er 21 flere enn det var på Agelini Cup i september. Fekteforbundet håper og tror at økningen betyr at norsk fekting nærmer seg normalen etter pandemien. 

Klassevinnerne i Zorro Cup 2021
Norges Fekteforbund gratulerer følgende klassevinnere:

 • U17 år: Mie Selinger, Njård Fekting og Aleksander Malvik, Titan FK
 • U15 år: Elisabeth Pilipenko, Bygdø FK og Johannes Øistad, Oslo FK
 • U13 år: Pandora Liv Solveig Stokke, Bygdø FK og Zakaria Alizadeh, Titan FK

Finn alle resultatene via denne lenken. 

Ungdomsserien
Ungdomsserien er ett av tiltakene Fekteforbundet har igangsatt for å å øke aktiviteten blant barn og unge. Målet er dessuten å skape et tettere samarbeid og stimulere til vennskap mellom fekterne i ulike byer og klubber. 

Ungdomsserien består av fire stevner i fire klubber på Østlandet. Alle stevnene er åpne for alle som ønsker å delta. Neste stevne er Vårstøtet, som arrangeres av Njård Fekting 12- 13 mars.  

Les mer om Ungdomsserien via denne lenken.

Synliggjøring av norsk fekting
Det ble tatt mange fine bilder på Zorro Cup som er publisert i den lukkete Facebook-gruppen Fektebilder via denne lenken. Vi oppfordrer alle til å publisere flere bilder, både i denne gruppen og i andre profiler på sosiale medier, både personlige, og på fekteklubbenes offisielle profiler. På denne måten kan alle bidra i synliggjøringen av norsk fekting. 

Lik og del, for å bidra positivt for motivasjon og fekteglede, samt stimulere til både nyrekruttering og videre vekst i norsk fekting!

Fekteforbundet takker fekterne for god innsats, teknisk arrangør Oslo FK, og ikke minst de frivillige som bidro i gjennomføringen!

SESONGENS FØRSTE NC-STEVNE GJENNOMFØRT

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Nov 2021

Bilde fra Vinterstøtet: Foto: Ellen Vokes

Hele 163 starter fra ti fekteklubber deltok på årets Vinterstøtet i Njårdhallen. Det er 30 flere starter enn i fjor hvor stevnet ble gjennomført midt i pandemien med svært strenge smittevernregler. 

Følgende personer vant gull i Vinterstøtet 2021: Victoria Frivik, Njård Fekting, Bartosz Piasecki, Bygdø FK, Leila Chevalier, Stavanger FK, Alexander Malvik, Titan FK, Elsa Hellebø, Njård FK, Franz Philip Pap Holmen, Bygdø FK, Ada Sofie Gildernes, Bergens FK, Johannes Øistad, Oslo FK, Liv Marhaug, Bergens FK og Zakaria Alizadeh, Titan FK.

Njård Fekting hadde også et tilbud for de som er for unge til å delta i Norgescupen. I dette arrangementet deltok 9 fektere.

Alle resultater finnes via denne lenken. 

Fekteforbundet gratulerer alle medaljevinnerne, og ikke minst arrangørklubben Njård Fekting med gjennomføringen av et flott arrangement!

Bilder
Ellen Vokes har publisert mange flotte bilder fra konkurransen på Facebook-siden Fektebilder. Bli medlem av gruppen, lik, del og publiser gjerne flere bilder av denne og andre stevner.

Dommerkurs
På fredagen, i forkant av helgens stevne, arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs i Trinn 1 og 2 i dommerutdanningen. Totalt 4 personer fra Njård Fekting og Oslo Fekteklubb deltok på kurset som ble holdt av medlem av Dommerkomiteen, Junjie Cao. 

Alle fire fikk anledning til å praktisere som dommere på Vinterstøtet i løpet av helgen, og ble derfor lisensiert som regionale dommere. 

Se oversikten over lisensierte dommer via denne lenken. 

Flere dommerkurs
Neste dommerkurs blir i Haukelandshallen i forbindelse med Bergen Cup.

Se oversikt over Fekteforbundets dommerkurs og påmeldingsinfo via denne lenken. 

Masters
Vinterstøtet var første NC-stevne sesongen 2021/2022 og teller dermed i den nye Masters-serien. Finalene for de åtte beste fekterne i alle aldersklasser gjennomføres i mai 2022.

Mer informasjon om Masters her
ERFARING VAR UTSLAGSGIVENDE I NORGESMESTERSKAPET 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Nov 2021

Årets norgesmestere og kongepokalvinnere Sturla Blanck Torkildsen og Pia Albertson, fra Njård Fekting. Foto: Norges Fekteforbund.

Norgesmesterskapet i kårdefekting for seniorer og veteraner ble i helgen arrangert i Bygdøhus i Oslo. Mens det i fjor var første-års seniorer som vant seniorklassene, var det i år de erfarne fekterne Pia Albertson og Sturla Blanck Torkildsen som var best.

I tillegg til seniorklassen, ble det på lørdag konkurrert i aldersklassen under 23 år for begge kjønn. Dessuten i veteranklassene over 40 år, over 50 år og over 60 år for herrer. På søndagen var det lagkonkurranser i herreklassen. 

Erfarne fektere mottok Kongepokal
Pia Albertson og Sturla Blanck Torkildsen vant både sine respektive veteranklasser, og seniorklassene. I tillegg til to gullmedaljer, ble de tildelt Hans Majestet Kongens Pokal, Kongepokalen. Denne ble overbrakt av visepresident i Norges Fekteforbund, Ragnhild Andenæs.

Begge to er erfarne fektere fra Njård Fekting. Pia Albertson har tidligere representert Sverige, men er nylig blitt norsk statsborger. Selv om hun har bodd i Norge i en årrekke og er tidligere Norgesmester i 2016, ønskes hun varmt velkommen som norsk statsborger. 

Sturla Blank Torkildsen er tidligere landslagsfekter, og kan skilte med både Norgesmestertitler fra 2016 og 2017. Han har representert Norge med flere gode resultater, og deltok blant annet Norge i OL i Sydney i år 2000. 

I lagkonkurransen var det også erfarne Bygdøfektere som stakk av med seieren etter jevne kamper mot både bronsemedaljør Bergens Fekteklubb og sølvmedaljør Njård Fekting.

Økende deltakelse
I likhet med fjorårets mesterskap, var også årets senior- og veteran-NM utsatt på grunn av pandemien. Bortsett fra fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe, som har vært unntatt treningsrestriksjonene, var nok trenings- og konkurransegrunnlaget til de fleste deltakerne relativt kort. 

Nedstengningen av idretten under pandemien påvirket nok også antall deltakere. Allikevel var det presumtivt de beste norske fekterne tilstede, og prestasjonene til vinnerne var derfor ikke mindre imponerende.

De individuelle konkurransene hadde i år 98 starter fra 10 fekteklubber. Til tross for at det i lagkonkurransen kun deltok syv herrelag fra fire fekteklubber, er antall individuelle starter nesten doblet, og fra én fekteklubb mer enn i fjor. 

I år var det Njård Fekting og Bygdø Fekteklubb som tok de fleste medaljene. Allikevel var det fektere fra syv fekteklubber på premiepallen. 

Kadettguttene prioriterte sesongstart i Europacupen
De beste guttene i kadettklassen som vanligvis også deltar individuelt og i lagkonkurransen, prioriterte i år Hartmann Cup i Heidenheim. Dette stevnet var det første og markerte dermed sesongstarten i Europacupen. 

Selv om dette reduserte antallet deltakere i Norgesmesterskapet, var nok prioriteringen riktig. 

Kadettene leverte svært god fekting og kom til kvartfinalen med en syvendeplass i lagkonkurransen. Individuelt kom laget, som besto av Aleksander Malvik, Didrik Nordtveit og Emilis Krasikovas på henholdsvis 16. plass, 31. plass og 35. plass av 204 deltakere. Se alle resultatene fra Hartmann Cup via denne lenken.

MEDALJEVINNERNE I NORGESMESTERSKAPET 2020:

HERRER SENIOR:

 • Gull: Sturla Blanck Torkildsen, Njård Fekting
 • Sølv: Tomas Geitung, Bergens FK
 • Bronse: Claus Mørch, Bygdø FK og SKACHKOV Alexey Skachkov, Stavanger FK

DAMER SENIOR: 

 • Gull: Pia Albertson, Njård Fekting
 • Sølv: Fanni Lundgren, Bygdø FK
 • Bronse: Thale Hille-Dahl, Njård Fekting og Caroline Piasecka, Bygdø FK

HERRER UNDER 23 ÅR:

 • Gull: Benjamin Humlen Dahlbo, Njård Fekting
 • Sølv: Alexey Skachkov, Stavanger FK
 • Bronse: Adrian Grandal, Oslo FK og Emil Friis Ruud, Bygdø FK

DAMER UNDER 23 ÅR:

 • Gull: Vilde Tengesdal, Bergens FK
 • Sølv: Armina Nuksa, Njård Fekting
 • Bronse: Leila Chevalier, Stavanger FK og Victoria Frivik, Njård Fekting

VETERAN HERRER OVER 40 ÅR:

 • Gull: Sturla Blanck Torkildsen, Njård Fekting
 • Sølv: Patrick Merky, Njård Fekting
 • Bronse: Gregor Duncan Gilfillan og Harald Irgens-Jensen, Bygdø FK

VETERAN HERRER OVER 50 ÅR: 

 • Gull: Endre Kolbjørnsen, Bygdø FK
 • Sølv: Dan Lundesgaard, Drammen FK
 • Bronse: Justin Griffin og Claes Harald Bendiksen, Bygdø FK

VETERAN HERRER OVER 60 ÅR: 

 • Gull: Jan Falck-Ytter, Bygdø FK
 • Sølv: John Hugo Pedersen, Fredrikstad FK
 • Bronse: Cordt von Brandis, Stavanger FK og Knut Jorfald, Oslo FK 

LAG HERRER: 

 • Gull: Bygdø FK (Bartosz Piasecki, Claus Mørch, Stian Herbern og Kai Håkon Eriksen)
 • Sølv: Njård Fekting (Sturla Black Torkildsen, Benjamin Humlen Dahlbo, Marcus Vokes Brobakken og Otthar Andras Krohn)
 • Bronse: Bergens FK (Tomas Geitung, Truls Straumøy, Fabian Alfheim og Casper Bergh)

Følg lenken til å se alle resultater.

Synliggjøring av norsk fekting
Det ble i løpet av helgen tatt menge bilder med inntrykk fra Norgesmesterskapet. Vi oppfordrer alle til å publiserer like og dele disse i sosiale medier. Både på klubbenes egne profiler, og på Fekteforbundets Facebookgruppe FEKTEBILDER.

Norges Fekteforbund gratulerer de nybakte norgesmesterne og alle medaljevinnerne! Norges Fekteforbund takker dessuten teknisk arrangør, Bygdø Fekteklubb der Samuil, Mariusz og Tatjana og en rekke frivillige arrangerte et flott Norgesmesterskap!
FIRE NORSKE MESTERSKAPSMEDALJER I NORDISK

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Okt 2021

Martin Aleksander Vik (t.v) med sølvmedaljen i U15-årsklassen. Foto: Njård Fekting.

Årets Nordiske Mesterskap for ungdommer ble i helgen avholdt i Espoo, Finland. De norske fekterne vant fire individuelle medaljer; det høyeste antallet på svært mange år. 

På grunn av pandemien ble mesterskapet ikke avholdt i fjor. Dette var dermed det første Nordiske Mesterskapet siden 2019, da det ble avholdt på hjemmebane i Sandefjord.

Det ble både konkurrert om mesterskapstitler i sabel og kårde. Nordmennene stilte kun i kårde i aldersklassene under 20 år, under 17 år og under 15 år. 

Stort og vellykket arrangement
Mesterskapet hadde totalt 21 klasser, som ble gjennomført på 33 pister. Tre fekteklubber sto som teknisk arrangører og 102 frivillige, samt 42 dommere bidro. I gjennomføringen av konkurransene ble det benyttet 19 computere og 14 informasjonsskjermer ga både deltakere og tilskuere løpende oppdateringer. Arrangørene tok dessuten smittefaren på alvor. Blant flere benyttet alle dommere ansiktsmasker og det gikk med 50 beholdere med håndsprit.

Totalt var det individuelle 416 starter i kårdeklassene fra Danmark, Sverige, Finland, Latvia, Estland og Litauen. Dette er enda flere enn i Sandefjord, som da med 399 individuelle starter gjorde mesterskapet til den største fektekonkurransen som noensinne er arrangert i Norge.

Fire norske medaljer
Selv om de estiske fekterne var i en særklasse og dominerte premiepallene i de fleste aldersklassene, var det jevnt mellom de andre landene. 

De norske fekterne fikk med seg fire medaljer fra Mesterskapet. Dette er flere medaljer enn i Sandefjord, men uten gull. Det norske guttelaget i U20-årsklassen, som den gang fikk gull, kom denne gang inn på fjerdeplass. 

Allikevel hadde vi flere gode prestasjoner og det er ekstra gledelig at nordmenn fra flere ulike klubber gjorde det bra i flere aldersklasser. 

Vi gratulerer Martin Aleksander Vik fra Njård Fekting med sølvmedalje i U15-klassen. Vilde Tengesdal, Bergens FK og Marcus Vokes Brobakken, Njård Fekting gratuleres med bronsemedaljer i U20-årsklassen, og Aleksander Malvik, Titan FK for bronsemedalje i U17-årsklassen. 

Se alle resultater via denne lenken.

Medaljefordeling i kårdeklassene

LandGullSølvBronseSum
Estland441018
Sverige3
14
Litauen1

1
Finland
213
Norge
134
Latvia
112

Synliggjøring av norsk fekting
Det ble i løpet av helgen tatt menge bilder og videosnutter med inntrykk fra både Norgesmesterskapet og fra Landsstevnet. Vi oppfordrer alle til å publiserer like og dele disse i sosiale medier. Både på klubbenes egne profiler, og på Fekteforbundets Facebookgruppe FEKTEBILDER. 

Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar samtidig i synliggjøringen av norsk fekting. 

Kongress i Nordisk Fekteunion
Parallelt med mesterskapsavviklingen arrangerte det Finske Fekteforbundet kongress i Nordisk Fekteunion (NFU). President i Norges Fekteforbund, Bjørn Faye stilte som delegat digitalt med åpent mandat på vegne av norsk fekting. 

Nordic Fencing Festival
Blant vedtakene på kongressen var å lage et nytt arrangement; Nordic Fencing Festival for alle de tre våpengrenene i alle aldersklasser. Festivalen skal gjennomføres fra onsdag til søndag i Danmark i slutten av august 2022. Det danske forbundet har estimert mellom 1 000 og 1 200 starter i konkurransen. 

I tillegg skal det avholdes workshops med ulike fektefaglige og kulturelle temaer for både fektere, trenere og andre tilreisende til festivalen. 

Les mer om Nordisk Fekteunion via denne lenken. 

Fra årets kongress i Nordisk Fekteunion (NFU). Foto: NFU. 

GRATIS WEBINAR OM ANLEGG

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Okt 2021

Norges Fekteforbund har gjennom flere år hatt et tett administrativt og politisk anleggssamarbeid med de andre kampidrettsforbundene. Torsdag 11. november arrangeres det et gratis webinar for alle klubbene som er tilsluttet forbundene. 

I Norge er det seks kampidrettsforbund som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Dette er Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Kickboxing Forbund og Norges Fekteforbund.

For bedre å ta tak i anleggsutfordringene har Norges Fekteforbund etablert et anleggssamarbeid med de andre kampidrettene. Målet er samle kreftene i arbeidet for at alle våre klubber skal ha tilgang til anlegg som er tilpasset vår idrett.

Anleggsstrategi, nettside og veileder for anlegg
For å nå målene har forbundene en felles Anleggsstrategi, en felles nettside og dessuten utviklet en veileder for Kulturdepartementet som kan brukes for planlegging, bygging og drift av anlegg for kampidrett.

Gratis webinar
Alle tilsluttete klubber ønskes nå velkommen til webinaret. Her vil man få nyttige innspill til hvordan din klubb kan komme i gang med et større anleggsprosjekt, og å få vite mer om det felles anleggssamarbeidet.  

Webinaret arrangeres 11. november fra kl. 19:00-20:00, via Zoom. Webinaret ledes av Martin Kaasgaard Nielsen, kampidrettsforbundenes felles anleggskonsulent. Det vil være flere innledere, blant annet Torstein Busland som er ansvarlig for anlegg i Norges Idrettsforbund. 

Program
19:00: Introduksjon og velkomst
19:05: Kampidrettsanlegg – presentasjon av ulike løsninger og anleggstyper
19:20: Fra ide til virkelighet
19:40: Økonomi og finansiering
20:55: Spørsmål og svar
20:00: Avslutning

Påmelding til webinaret gjøres innen 10. november via denne lenken.

Alle påmeldte vil få lenke til webinaret tilsendt på epost oppgitt i påmeldingen på formiddagen 11. november.
MASTERSFINALER SKAL AVGJØRE NORGESCUPEN FOR UNGDOM

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Okt 2021

Norges Fekteforbund ønsker å øke statusen og interessen for NorgesCupen. Det innføres derfor et nytt og eget stevne, kalt Fekteforbundets Masters. Dette blir et finalestevne hvor kun de åtte beste i ungdomsklassene deltar for å kåre vinnerne. 

Masters, som arrangeres i sin helhet av Norges Fekteforbund er uten startkontingenter. Konkurransen vil stå mellom de åtte fekterne som har samlet flest poeng i hver kjønn- og aldersklasse i de tellende stevnene i NorgesCupen og Norgesmesterskapet. Ved poenglikhet legges plasseringen i Norgesmesterskapet til grunn.

Fekteforbundets Masters skal avholdes som et eget stevne i mai og blir sesongens siste høydepunkt. Parallelt med stevnet er målet å arrangere andre sosiale og faglige samlinger for f.eks. tillitsvalgte i klubbene, foreldre og foresatte.

Konkurranseform
Masters gjennomføres for begge kjønn, i eldre ungdom (U15), kadett (U17) og for junior (U20). Det legges opp til to puljer med fire fektere i hver aldersklasse. Puljene settes opp bakgrunn av rangeringen fra de foregående Norgescupstevnene og Norgesmesterskapet.

Puljene foregår med fekting til 15 støt. Etter én puljerunde går de to beste fra puljen videre til semifinaler med direkte eliminasjon til 15 støt. I tillegg til diplomer, settes det opp vandrepokaler som graveres med navnet på vinnerne.

Tellende stevner inkl. NM
NorgesCupen, inkludert Norgesmesterskapet arrangeres over fem helger i sesongen 2021-2022. 

 • 6-7 november 2021 – I: NC Vinterstøtet. Arrangør: Njård Fekting
 • 27-28 november 2021 – II: NC Bergen Cup. Arrangør: Bergens Fekteklubb
 • 15-16 januar 2022 – III: NC Siddis Cup. Arrangør: Stavanger Fekteklubb
 • 12-13 mars 2022 – IV: NC Åpent Østlandsmesterskap. Arrangør: Bygdø Fekteklubb
 • 26-27 mars 2022 – V: Norgesmesterskapet. Arrangør: Bygdø Fekteklubb
 • 21 mai 2022 – Norges Cup finalene 2021-2022. Arrangør: Norges Fekteforbund i Bygdøhus

Poengberegning
Poeng for plasseringene i Norgescupsstevnene og Norgesmesterskap i egen aldersklasse:

PlasseringRankingpoeng i NCRankingpoeng i NM 
1. plass20 poeng30 poeng
2. plass16 poeng24 poeng
3. plass12 poeng18 poeng
5. - 8. plass8 poeng12 poeng
9. - 16. plass4 poeng6 poeng
17. - 32. plass2 poeng3 poeng
33. - 64. plass1 poeng2 poeng

JEVNT I TOPPEN UNDER UNGDOMS-NM

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Okt 2021

Premiepallen i guttenes lagkonkurranse i U20-årsklassen. F.v: sølvmedaljørene fra Bygdø FK Inge Sørum, Franz Philip Pap Holmen, Andreas Klaveness og Erik Hoff, deretter gullmedaljørene fra Njård Fekting Marcus Vokes Brobakken, Benjamin Humlen Dahlbo og Henrik Christopher Walle, samt bronsemedaljørene fra Bergens FK Olav Eikanger, Brage Dyrseth og Henning Karlsen. Foto: Njård Fekting. 

Norgesmesterskapet i kårdefekting for ungdommer ble i helgen arrangert i Sandslihallen, Bergen. Resultatene viser at det nå har jevnet seg ut mellom de tre største klubbene. Selv om Bergensfekterne vant flest gull, vant Njårdfekterne flest medaljer totalt, med Bygdøfekterne hakk i hel. 

Årets Junior-NM ble i likhet med fjorårets mesterskap utsatt til etter sommeren på grunn av pandemien. Dette innebar at konkurransen ble gjennomført med forrige sesongs aldersklasser. 

I motsetning til i fjor, var det imidlertid ikke nødvendig med like strenge smitteverntiltak. Den tekniske arrangøren Bergens Fekteklubb gjennomførte derfor et flott arrangement med full fokus på det sportslige. 

De individuelle konkurransene hadde i år 128 starter fordelt på de ulik aldersklassene. Dette er på høyde med antallet i fjor. Dessverre representerte fekterne kun seks fekteklubber. I fjor var hele ti klubber representert. 

I søndagens lagkonkurranse stilte totalt 11 lag i jente- og gutteklassen under 20 år. Selv om dette kun er ett lag færre enn i fjor, håper vi at de mindre klubbene nå har kommet i gang igjen med klubbtrening, og fremover deltar på de ordinære Norgescupstevnene, og også stiller på neste års Norgesmesterskap.

De store klubbene dominerer
Selv om fekterne fra Bergens FK vant flest gullmedaljer, er det i motsetning til de foregående årene mye jevnere i toppen. Bergens FK er fremdeles best på jentesiden, mens Njård- og Bygdøfekterne har tatt hegemoniet på guttesiden. 

At det var jevnt mellom klubbene kom godt frem i lagkonkurransene i under 20 årsklassen. Der vant jentene fra Bergen og guttene fra Njård. Begge med fektere fra Bygdø som finalemotstandere.

To sterke enkeltresultater
Det er spesielt to fektere som utmerket seg i dette mesterskapet. Først og fremst Ada Sofie Gildernes fra Bergens FK. Hun er kun 14 år og vant i tillegg til sin egen årsklasse; U15-, også U20-klassen, samt sølv i U17-årsklassen. Hun var dessuten på jentenes vinnerlag i lagkonkurransen. 

Den andre er Franz Philip Pap Holmen fra Bygdø FK. Han vant også gull i en høyere aldersklasse i tillegg til i egen aldersklasse, samt på sølvlaget i lagkonkurransen.  

Norgesmestere individuelt:

 • Jenter U20 år: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK
 • Gutter U20 år: Benjamin Humlen Dahlbo, Njård Fekting
 • Jenter U17 år: Vilde Tengesdal, Bergens FK
 • Gutter U17 år: Franz Philip Pap Holmen, Bygdø FK
 • Jenter U15 år: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK
 • Gutter U15 år: Franz Philip Pap Holmen, Bygdø FK
 • Jenter U13 år: Elisabeth Pilipenko, Bygdø FK
 • Gutter U13 år: Vahab Fatullaev, Njård Fekting

Norgesmestere for lag under 20 år: 

 • Jenter U20 år: Bergens FK (Ada Sofie Gildernes, Vilde Tengesdal og Tone Karstensen)
 • Gutter U20 år: Njård Fekting (Benjamin Humlen Dahlbo, Marcus Vokes Brobakken og Henrik Christopher Walle)

Medaljeoversikt:


GullSølvBronseSum
Bergens FK4239
Njård Fekting33612
Bygdø FK33511
Titan FK
2
2
Stavanger FK

44

FØLG DENNE LENKEN TIL ALLE RESULTATENE 

Landsstevne for barn
Parallelt med norgesmesterskapet arrangerte Bergens FK et landsstevne for de som er for unge til å delta i et norgesmesterskap. Deltakelsen tyde på god rekruttering av de yngste til fektesporten.  

Tøff fekter gjør seg klar til dyst på Landsstevnet 2021. Foto: Andreas Flo.

Synliggjøring av norsk fekting
Det ble i løpet av helgen tatt menge bilder og videosnutter med inntrykk fra både Norgesmesterskapet og fra Landsstevnet. I tillegg til på klubbenes nettsider og Facebookprofiler, er mange av disse også publisert i Facebookgruppen FEKTEBILDER.  

Vi oppfordrer alle både fektere og deres foresatte til å følge overnevnte profil, og publisere like og dele bilder. Det samme gjelder bruk av klubbenes nettsider, samt fekteres egne og fekteklubbenes profiler på sosiale medier, og ikke minst Fekteforbundets offisielle Facebookprofil.  

Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar samtidig i synliggjøringen av norsk fekting. Lik og del, for å bidra positivt for både nyrekruttering og videre vekst!

Norges Fekteforbund gratulerer både de nybakte norgesmesterne og alle medaljevinnerne! Vi takker også Bergens FK og alle de frivillige som bisto i avviklingen av flott Norgesmesterskap!

 

 

ARBEIDSHELG FOR NF-STYRET OG ADMINISTRASJONEN

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Okt 2021


 

I helgens samlet styret og administrasjonen seg på Ullvaal stadion for et fysisk arbeidsmøte med påfølgende styremøte.

Etter at Fekteforbundets president, Bjørn Faye, hadde ønsket velkommen til lørdagens arbeidsmøte ga sportslige leder, Bartosz Piasecki en status på arbeidet med en ny sportslig plan. 

Visepresident Ragnhild Andenæs delte deretter sine tanker om hensiktsmessige evalueringskriterier og -periode for å evaluerer den sportslige planen hittil og fremover. 

Videre informerte styremedlem og ny-utdannet Klubbveileder, Adam Flåten, om utdanningen, og kom med sine tanker om hvordan arbeidet med klubbutvikling kan inkluderes best mulig i handlingsplanene fremover. 

Med dette som bakteppe startet arbeidet med en ny langtidsplan som skal presenteres for fektetinget i løpet av 1. halvår 2022.

Styremøte
På søndag ble de avholdt styremøte. Av de viktigste sakene kan det nevnes at Fekteforbundet i år igjen, ikke vil avkreve NF-lisens fra klubbene. Målet er at dette kan støtte fekteklubbenes økonomi i en tid med ekstra kostnader pga. smittevern og lavere inntekter grunnet frafall. 

Styret tildelte også det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskapene i 2022, og vedtok nytt Dommerreglement. 

Det nye Dommerreglementet skal anses om et supplement til det nye sammenslåtte Stevne- og NM-reglementet, og være gjeldene fra vedtakstidspunktet. Unntaket er ungdoms-NM i Bergen, der påmeldingsfristen er gått ut. For dette mesterskapet gjelder det som står om dømming i invitasjonen

Følg lenken til alle protokoller, inkludert den siste

Følg denne lenken til alle lover og bestemmelser, inkludert det nye Dommerreglementet
REGIONAL TRENINGSSAMLING I STAVANGER

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Okt 2021

En sliten, men fornøyd gjeng etter samlingen. Foto: Stavanger Fekteklubb. 

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Stavanger Fekteklubb regional treningssamling for Vestlandsklubbene 9. – 10. oktober i Tastahallen.

Treningssamlingen som var gratis, ble ledet av Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau. Begge er trenere i Stavanger Fekteklubb, og deltar for tiden i Fekteforbundets Trener 2-kurs. De fikk god hjelp og assistanse av Andreas Flo, juniorfekter i arrangørklubben. 43 barn- og ungdomsfektere fra Bergens FK, Sørlandet FK og fra Stavanger FK deltok. 

Trening og lagbygging
I tillegg til tekniske fekteøvelser og fysisk trening, ble det langt vekt på sosialt samvær og lagbygging. På programmet sto beinarbeid, teknisk trening, og treningskonkurranser. Dessuten fikk deltakerne servert varm mat. 

Fekteforbundet håper at treningssamlingen ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Ikke minst at samlingen var en fin oppkjøring til Norgesmesterskapet i Bergen. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.

Flotte bilder og film
Det ble tatt mange flotte bilder og film fra samlingen. Mye er publisert i Fekteforbundets Facebook-gruppe FEKTEBILDER.  

I denne gruppen finnes det også bilder fra andre samlinger fra stevner, og fra både klubb- og egentreninger.

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier.

Fekteforbundet takker alle som bidro. Både trenerne og et stor gjeng som sørget for mat, servering, logistikk og transport!
UTSATT TRENER 2-KURS IGANGSATT

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Okt 2021

F.v: Anna Rostkowska (Bygdø FK), Mariusz Piasecki (kursansvarlig), Michal Morys (gjesteforeleser), Otthar Krohn (Njård Fekting), Bartosz Piasecki (Bygdø FK), Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau (Stavanger FK). Foto: Norges Fekteforbund.

Parallelt med helgens Oslo Cup, arrangerte Norges Fekteforbund den første av de to utsatte helgesamlingene i Trener 2-utdanningen. 

Før pandemien satte en stopper for Trener 2-kurset, ble det gjennomført to helgesamlinger i 2020. Det var derfor gledelig at kurset nå har startet opp igjen. Den tredje helgesamlingen ble gjennomført i Bygdøhus, parallelt med Oslo Cup. 

Fem av de ni kursdeltakere som går på trenerkurset deltok på samlingen. Katherina Malvik (Titan FK), Fredrik Backer (Njård Fekting), Dan Lundesgaard (Drammen FK) og Anton Ræder (Bygdø FK) får tilgang på presentasjonene og skal gjøre de samme oppgavene til den neste samlingen.

Kursdeltakerne ble først undervist i øvelser for reaksjonstrening på fektesalen av Fekteforbundets kursleder, Mariusz Piasecki  Han viste deltakerne eksempler på flere fekterelaterte øvelser, og andre nyttige øvelser som ikke er like åpenbart fekterelaterte som kan benyttes for å øke fekternes reaksjonsevne.  

Polsk gjesteforeleser
For å gi kursdeltakerne innsikt i fekteanalyse, hadde Piasecki invitert sin venn og trenerkollega Michal Morys til dele sin kunnskap. Morys har doktorgrad med tema fekteanalyse fra Universitet i Katowice, Polen. Han er dessuten tidligere polsk landslagssjef for de kvinnelige kårdefekterne. 

I tillegg til undervisning om reaksjonstreningen, holdt Morys tre foredrag i løpet av helgen. I tillegg til å dele sine analysefunn i doktorgradsavhandlingen, foredro han om trenerens rolle på fektestevner. Han presiserte at treneren ikke bare har oppgaver som coach under konkurransen. For å gjøre en god jobb, må treneren ha et bevisst forhold til trenerrollen helt fra avreise, og til gjenkomst etter konkurransen. 

I sitt siste foredrag ga han deltakerne spennende innsikt i fekteteknisk og -taktisk utvikling, samt kunnskap om og nyttige maler for kampobservasjon og -analyse. 

På bakgrunn av kursingen og tilgangen på ulike maler fra Mory, fikk kursdeltakerne observasjonsoppgaver og konkrete oppgave innen kampanalyse av fektingen på Oslo Cup. Det ble en hektisk kurshelg med svært mye nyttig og spennende innsikt i trenerfaget. 

Om fekteforbundets trener 2-kurs
I mars 2020 startet Fekteforbundet Trener 2-kurs. Nivå 2 i den NIF-godkjente «Trenerløypa» bygger videre på kompetansen og praksisen fra Trener 1-kurset. Deltakerne på Trener 2-kurset skal ha bestått Fekteforbundets Trener 1-kurs, eller har fått godkjent tilsvarende utdanning. Trener 2-kurset består av fire intensive helgesamlinger. I tillegg skal deltakerne gjennomføre e-læringskurs som selvstudium og gjennomføre praksis i fekteklubbene.

Kursets hovedtemaer er fektemetodikk og fekteteori. Fokuset er fortsatt på deltakelse, men med mer vekt på utvikling av fektere med nye momenter om selve treningsprosessen enn Trener 1-kurset. En autorisert Trener 2 skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta fekterens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Målet er at en trener på dette nivået skal kunne utvikle fekternes tekniske og taktiske ferdigheter, samt fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på klubbnivå frem til juniorlandslagsnivå.

Neste og den siste kurshelgen avholdes på Bygdøhus 27. og 28. november.

Les mer om Fekteforbundets trenerutdanning via denne lenken.
FINSK OG SVENSK SEIER I OSLO CUP 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Okt 2021

Thale Hille-Dahls (t.v) 7. plass var beste norske plassering i Oslo Cup 2021. Foto: OkKyong Park-Bhasin. 

Bygdø Fekteklubb og Norges Fekteforbund arrangerte i helgen årets Oslo Cup i Bygdøhus. 75 fektere fra 13 nasjoner deltok. 

Selv om mange nasjoner var representert, er 51 fektere i herreklassen og 24 fektere i kvinneklassen færre enn tidligere år. En viktig årsak kan være manglende trenings- og konkurransegrunnlag, og skepsis til å reise på fektestevner i andre land under pandemien.

Allikevel var de som deltok blant de beste i sine respektive land, og en god test for våre fektere. Dessuten var årets Oslo Cup en etterlengtet mulighet til å få konkurrere på et høyt nivå, og møtes på tvers av landegrensene etter en lang periode uten stevner i det hele tatt. 

Finland og Sverige best
Beste norske plassering ble Thale Hille-Dahl fra Njård Fekting med en 7. plass i kvinneklassen. Til tross for sterke deltakere fra flere land utenfor Norden, var det de finske og svenske fekterne som var best i begge klasser. 

Vi gratulerer Emelie Mumm fra Sverige og Niko Vuorinen fra Finland! 

Se alle resultater via denne lenken.

F.v: Christopher Kelly, Sverige, Niko Vuorinen, Finland, Arnas Salokas, Litauen og Axel Mattson, Sverige. Foto: Norges Fekteforbund.

F.v: Elvira Mårtensson, Sverige, Leonore Praxmarer, Østerrike, Anna Salminen, Finland og Emelie Mumm, Sverige. Foto: Norges Fekteforbund. 

Nordic Challenge
Oslo Cup, som er kjent for god stevnegjennomføring og høyt sportslig nivå, fikk for 21 år siden status som et FIE-satellitt-stevne. Også årets stevne fikk denne statusen, men valgte på grunn av FIEs strenge krav til smittevern å gjennomføre konkurransen som et ordinært stevne, med nasjonale smittevernkrav. 

Den samme vurderingen ble gjort av fekteforbundene og de tekniske arrangørene av tilsvarende stevner i Sverige og Finland. 

For å gjøre det attraktivt å delta, organiserte man allikevel et Nordic Challenge, og premiere den sammenlagt beste kvinne- og herrefekter etter Challenge Bernadotte i Stockholm, Oslo Cup og Kupittaa Tournament i Turku. 

Spennende avslutning i Turku
Det var dessverre ingen norsk deltakelse på Challenge Bernadotte forrige helg, som var det første stevnet i Nordic Challenge. Ingen av de norske fekterne har derfor mulighet til å være med å konkurrere om premiepotten for sammenlagtseieren i Turku neste helg. 

Som vinner av både Challenge Bernadotte og Oslo Cup ligger Emelie Mumm godt an før det avgjørende stevnet i Turku. På herreside blir det også spennende. Etter Oslo Cup ligger danske Patrick Jørgensen og Niko Vourinen likt. Vi ønsker alle lykke til! 

Norges Fekteforbund takker
Vi takker Mariusz Piasecki, Samuil og Tatjana Kaminski for god stevneledelse. Dessuten takkes alle de frivillige som har stilt opp i gjennomføringen av stevnet. 

Vi ønsker dessuten å takke Ellen Vokes og de andre som har tatt og delt mange flotte bilder i Fekteforbundets Facebookgruppe Fektebilder. 

Bilder som blir delt og likt på sosiale medier både motiverer og bidrar til å gjøre fektesporten mer attraktiv for både nye utøvere og sponsorer. Vi oppfordrer derfor flere til å bidra. 
ÅRETS NIENDE TRENINGSSAMLING FOR SATSINGSGRUPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Sep 2021

Fra samlingen i nyoppusset og -opprustet fektesal i Njårdhallen. Foto: Norges Fekteforbund. 

Fekteforbundet samlet i helgen Satsingsgruppen til årets niende treningssamling. Samlingen, som ble arrangert i Njårdhallen, ble en god forberedelse til helgens Oslo Cup og etter hvert til både Norges og Nordisk Mesterskap.

Det deltok 36 fektere i ulike aldersklasser fra syv fekteklubber. Disse er tatt ut til Satsningsgruppen for sesongen 2021/22 og har forpliktet seg til å delta på samlingene i regi av Fekteforbundet, og for øvrig følge blant annet trenings- og konkurranseplaner, samt tilfredsstille krav til både egentrening og utvikling på fysiske tester.  

Treningen inneholdt både fektetekniske øvelser og et stort innslag av fysisk trening. Blant annet ble det organisert sirkeltrening og ulike turnøvelser. Både Njård Fektings nyoppussete og -opprustete fektesal, samt Njårds nye turnhall ble benyttet. Fekterne som ikke er hjemmehørende i Oslo, var innlosjert på Olympiatoppen. På lørdag ble det arrangert felles middag for alle.

Gjenåpning og #tilbaketilidretten
På lørdag, parallelt med samlingen ble kampanjen #tilbaketilidretten igangsatt for fullt. Fekteforbundet håper så mange klubber som mulig fikk arrangert åpne dager eller tilsvarende for å markere kampanjen og for å ønske nye og gamle medlemmer velkommen til fektesporten. 

Til hjelp i planleggingen av denne type aktivitetsdager og til rekruttering for øvrig, er det utarbeidet en verktøykasse med ulike maler samt råd og tips for rekruttering av både medlemmer og frivillige. I tillegg har Fekteforbundet laget en ny rekrutteringsfilm til fri bruk for alle fekteklubbene. Les mer om dette via denne lenken. 

Ny hovedtrener i Njård Fekting
Treningssamlingen ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki og gjennomført med innleid bistand fra tidligere landslangsfekter Fredrik Backer og turntrener Oliver Grytten fra Njård. 

I tillegg var det en stor glede for Fekteforbundet å også kunne engasjere Njård Fektings nye hovedtrener Antolij Gerej. Han er tidligere ukrainsk landslangsfekter som har deltatt i flere Olympiske leker, sist i Tokyo. Han er nå ansatt  full tid, etter at tidligere hovedtrener Frederic Roqueta har flyttet tilbake til Frankrike. 

Fekteforbundet ønsker ham velkommen tilbake! Han har tidligere vært litt engasjert i Njård har vunnet Oslo Cup. Vi både håper og tror Anatolij både blir et fint tilskudd til både Njård Fekting og til norsk fekting for øvrig. 

Anatolij Gerej, nyansatt hovedtrener i Njård Fekting. Foto: Norges Fekteforbund.

Endringer i uttakskriterier fra 2022/23
På treningssamlingen ble fekterne informert om at satsingsgruppen fra sesongen 2022/23 vil bli delt i et Elitelag og en Satsingsgruppe med ulike uttakskriterier. Les mer om dette via denne lenken. 

Se, lik og del bilder
Det finnes bilder og filmsnutter fra denne og andre samlinger, samt fra både klubb- og egentreninger, dessuten fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER.

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier.

Vi takker alle som bidro i gjennomføringen av samlingen. Nå ser vi fremover til flere fysiske samlinger og konkurranser både i Norge og internasjonalt.

FØRSTE KLUBBVEILEDER I NORSK FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Sep 2021

Norges Fekteforbund gratulerer Adam Flåten som utdannet klubbveileder, og den første i norsk fekting som har gjennomgått utdanningen!

Norges Fekteforbund har satt fokus på klubbutvikling, og ønsker også å i større grad gjøre dette i egen regi. Sammen med 24 andre har Adam Flåten nå fullført idrettens felles veilederutdanning for klubbutvikling. Adam er tidligere aktiv fekter i Njård, og nå styremedlem i Norges Fekteforbund. 

Siden 2006 har 195 veiledere fullført utdanningen, og i flere særforbund er det etablert interne nettverk med gode veiledere. Les mer om utdanningen via denne lenken. 

Dette i tillegg til at hvert styremedlem har fått oppfølgingsansvar for et utvalg klubber, skal bidra til at Fekteforbundet kan ha økt fokus på å bidra til utvikling i fekteklubbene, i tillegg til bistanden som tilbys klubbene av NIFs Idrettskretser og av Fekteforbundets administrasjon. 

Les mer om klubbutvikling via denne lenken

DOMMERKURS SESONGEN 2021/22

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Sep 2021

For å utvikle stevnene til det beste for både fektere og publikum, setter Fekteforbundet krav til antall dommere, og til deres kvalifikasjoner. I den forbindelse tilbyr Fekteforbundet dommerkurs. 

For at hver klubb skal kunne stille med tilstrekkelig antall kvalifiserte dommere som kreves, har dommerutdanning vært ett av Norges Fekteforbund (NF) sine satsingsområder. 

NFs dommerutdanning
For å bli utdannet nasjonal dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn:

 • Trinn 1 og 2: 4 timer teori med teori pluss praksis på stevne.
 • Trinn 3 og 4: 2 timer repetisjon, pluss en times skriftlig eksamen.

Ved å fullføre trinn 1 og 2 er man utdannet regional dommer. Ved å gjennomføre trinn 3 og bestå eksamen (trinn 4) er man utdannet nasjonal dommer.

Dommerkurs og eksamen for sesongen 2021/22
På grunn av nedstengningen har ikke dommerkursingen vært mulig. Nå igangsettes følgende nye kurs med eksamen. 

 1. Trinn 1 og 2, fredag 5. november kl. 19-23 i Njårds klubbhus i Jensmessveien 2. ifm. Vinterstøtet i Njårdhallen, med praksis lørdag 6. og søndag 7. november. 
 2. Trinn 1 og 2, fredag 26. november kl. 18-22 ifm. Bergens Cup i Haukelandshallen, med praksis lørdag 27. og søndag 28. november.
 3. Trinn 3 og 4, (eksamen) fredag 28. januar kl. 18-22 ifm. Siddis Cup i Tastahallen
 4. Dommerkurs "light" fredag 4. mars kl. 1800 ifm Vårstøtet i Njårdhallen (Klubbhuset)
 5. Trinn 1 og 2, ifm. Ungdoms NM i 2022 (nærmere informasjon om hvor og når kommer)
 6. Trinn 3 og 4, (eksamen) fredag 22. april kl. 18 i i Njårds klubbhus i Jensmessveien 2 ifm. Senior/veteran NM

Påmelding
Påmelding til dommerkursene skal skje samlet via hver klubb i rimelig tid før hvert kurs. Forbundet stiller med kursledere, mens klubbene/kandidatene betaler reise og opphold selv.

Påmelding til kurs og eksamen i Njårdhallen sendes på epost til smamble@hotmail.com
Påmelding til kurset i Haukelandshallen sendes på epost til susanneris@gmail.com
Påmelding til eksamen i Tastahallen sendes på epost til post@stavangerfekteklubb.no

Se oversikten over norske dommere, les mer om dømming og dommerkurs, samt nyttig materiell for dommere her

ENDELIG STEVNE DA ANGELINI CUP BLE ARRANGERT I HELGEN

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Sep 2021

Helgens Angelini Cup i Bygdøhus var det første norske stevnet i 2021. Foto: Norges Fekteforbund.

For første gang i 2021 var det i helgen full aktivitet på konkurransepistene da Bygdø Fekteklubb arrangerte det tradisjonsrike stevnet Angelini Cup. 

Stevnet er oppkalt etter Enrico Angelini. Han var Bygdø Fekteklubb sin (første) trener i perioden 1964 til 1977. På grunn av nedstengningen var dette det første norske stevnet i 2021. Med 45 starter fra seks fekteklubber på Østlandet, var dette lavere deltakelse enn før pandemien. Fekteforbundet håper og tror at antall deltakere vil ta seg opp, når vi kommer tilbake til normalen.

Klassevinnerne i Angelini Cup 2021
Norges Fekteforbund gratulerer følgende klassevinnere:

 • Kadettklassen:  Mie Selinger, Njård Fekting og Aleksander Malvik, Titan FK
 • U15 år:  Tora Røynesdal og Martin Aleksander Vik, Njård Fekting
 • U13 år: Olympia Signe Solfrid Stokke, Bygdø FK og Ricardo Alexander Aires, Titan FK

Finn alle resultatene via denne lenken.

Les mer om Ungdomsserien via denne lenken.  

Ungdomsserien
Angelini Cup inngår i Ungdomsserien. Denne serien er ett av tiltakene Fekteforbundet har igangsatt for å å øke aktiviteten blant barn og unge. Målet er dessuten å skape et tettere samarbeid og stimulere til vennskap mellom fekterne i ulike byer og klubber. 

Ungdomsserien består av fire stevner i fire klubber på Østlandet. Alle stevnene er åpne for alle som ønsker å delta. Neste stevne er Zorro Cup, som arrangeres av Oslo Fekteklub 13-14 november.

Fektebilder
Se bilder fra Angelini Cup på Facebook-gruppen Fektebilder via denne lenken. Her finnes også mange andre bilder fra både treninger og konkurranser. Vi oppfordrer alle til å publisere egne bilder og videosnutter, samt like og dele fra gruppa.

Fekteforbundet takker fekterne for god innsats, teknisk arrangør Bygdø FK for et flott stevne, og ikke minst de frivillige som bidro i gjennomføringen! 

NY FEKTEKLUBB PÅ HOLMLIA

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Sep 2021

Holmlia Sportsklubb Fekting i gang med trening. Foto: Zoltan Michael Kramarics. 

Norsk fekting har nå fått et nytt og spennende tilfang. Holmlia Sportsklubb har opprettet en fektegruppe som drives av den erfarne fekteren og treneren Zoltan Michael Kramarics. Dette innebærer at fektesporten breddes ut i et folkerikt område av Oslo som hittil ikke har hatt et tilbud. 

Fektegruppen startet så smått rett før pandemien, men så ble det hele lagt i bero. Nå er fektegruppen tilsluttet Norges Fekteforbund, og i gang med aktivitet i Rosenhallen, gymsalen på Rosenholm skole. 

Som en del av et fleridrettslag som allerede er en del av Norges Idrettsforbund, kan Zoltan konsentrere seg om det sportslige og organisering av treningene. Alt administrativt arbeid gjøres av styret og administrasjonen i Holmlia Sportsklubb. Dette er en fordel for små og nyetablerte klubber.

Allerede nå er det ti gutter og jenter mellom 9 og 12 år som følger treningene på tirsdager og torsdager kl. 18:00 - 19:30. Klubben merker økt interesse, og vil innen kort tid ha fylt opp med treningene med 16 personer.

Kompetent trener
Zoltan er både en erfaren fekter og fektetrener. Han vært norgesmester i to omganger, både i 2008 og 2013. Han har dessuten flere medaljer fra Nordisk mesterskap og har fektet aktivt i både Europa- og Verdenscupen. 

Videre ble han i 2017 den første i norsk fekting som ble godkjent som Trener 2, den høyeste utdanning som per nå tilbys av Fekteforbundet. Han har tidligere både vært trener i Bygdø Fekteklubb og i fektegruppen til Oslostudentenes Idrettsklubb ved universitet i Oslo.

God og sikkert utstyr
Støtte fra både Sparebankstiftelsen og fra Norges Fekteforbund gjør at klubben har utlånsutstyr til medlemmene av topp kvalitet. Dette gjør det mulig å begynne å fekte, uten å måtte kjøpe eget utstyr. Klubben har også helt nye trådløse meldeapparater. Slik er enkle å flytte og rigge og anbefales til alle klubbene som har lite plass og/eller som deler treningsareal med andre idretter.

Ta kontakt for å bli med
Den erfarne treneren har et høyt fokus på individuell oppfølging på treningene. Alle skal med og legger opp treningene slik at de skal være et morsomt og trygt sted å være. 

Interesserte bør derfor raskt ta kontakt med Zoltán Michael Kramarics. Enten på telefon 402 19 004 eller på epost kramarics@hotmail.com.

Klubben kan også følges på Facebook: https://www.facebook.com/hskfekting

 

DOBBELSEIER TIL ALEKSANDER I UPPSALA

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Sep 2021

 Aleksander Malvik, Titan Fekteklubb med to gullmedaljer i Uppsala Cup 2021. Foto: Titan FK.

I helgen ble det arrangert Uppsala Cup. Kun fire nordmenn stilte til start. Allikevel ble det tre norske medaljer, derav to gull.  

Vi gratulerer Aleksander Malvik fra Titan Fekteklubb med gull i aldersklassene U20 og U17 og Markus Vokes Brobakken fra Njård Fekting med bronse i U20-klassen!

Se alle resultatene her. 
MINNEORD FOR PÅL SKOGEN

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Sep 2021

Pål Skogen, 1969 - 2021. Foto: Endre Kolbjørnsen. 

Det er med stor sorg at vi har fått melding om at Pål Skogen har gått bort bare 52 år gammel etter kort tids sykeleie.

Pål ble tildelt Kongepokalen i 1994 da han vant Norgesmesterskapet i senior. Han deltok på landslaget i VM, og var i mange år fast på det norske militærlandslaget. I tillegg til det individuelle mesterskapet bidro han til at Bergens Fekteklubb tok en rekke lagmesterskap.

Våre tanker går til hans nærmeste familie og venner, og lyser fred over Pål Skogens minne.  

- Bjørn Faye, president Norges Fekteforbund

 
GOD NORSK HELG I MALMØ

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Sep 2021

Bergens Fekting med sølv og Njård Fekting med bronse i lagkonkurransen. Foto: Junjie Cao. 

Som første konkurranse på lenge, ble Malmö International - Nordic Championships 2021 arrangert i helgen. Resultatene ble et godt pekepinn på at de norske fekterne hever seg helt i toppen. 

I lagkonkurransen ble det sølv på laget fra Bergens FK. Laget besto av Tomas Geitung og Fabian Alfheim. Dessuten stilte Marcus Brobakken fra Njård Fekting på laget. 

Bronselaget til Njård Fekting besto av av Otthar Krohn, Benjamin Humlen Dahlbo og Sturla Blanck Torkildsen. 

Sturla Blanck Torkildsen vant dessuten veteranklassen over 40 år, og tok bronse i seniorklassen. Pia Albertson, også fra Njård vant dameklassen for de over 50 år. Det bør også nevnes at Tomas Geitung fra Bergens FK og Thale Hille-Dahl fra Njård Fekting gikk ut i kvartfinalene i seniorklassene. 

Se alle resultater via denne lenken.  

Vi gratulerer fekterne med de gode resultatene! 
WORLD FENCING DAY 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Sep 2021

Word Fencing Day er et initiativ fra det internasjonale fekteforbundet, Fédération Internationale d'Escrime (FIE) for å feire fektesportens bidrag til idrett, kultur og historie.  

Årets World Fencing Day foregår søndag 11. september. Årets tema er  "We Are Fencing". Dette er valgt for å fremheve hvor inkluderende og global fektesporten er. Etter et år hvor samholdet i internasjonal fekting har vært tydelig, oppfordres alle til å være ambassadører for sporten, og formidle positive budskap om fekting til verden.

Les mer om Word Fencing Day 2021 ved å klikke her. 

Vis hvem du er og hvilken rolle du har 
I år ønsker man også å fremheve alle som bidrar. Være seg frivillige, fektere, foreldre, tillitsvalgte, ansatte, trenere og dommere. 

Uansett hvor du bor, uansett våpen, og hvordan du bidrar så er du en viktig del av fektesporten. Legg ut en video eller et bilde på sosiale medier som viser rollen din, og tagg #WEAREFENCING

Åpne dager og rekruttering
Vi oppfordrer fekteklubbene til å benytte Word Fencing Day som en del av gjenåpningskampanjen #tilbaketilidretten. 

I tillegg til den nye rekrutteringsfilmen for fekting, er det utarbeidet en verktøykasse der klubbene finner tips og verktøy for rekruttering og andre arrangementer får å synliggjøre fekting. 

Les mer om og finn nyttige tips og rekrutteringsmateriell ved å klikke her.
HUSK Å BESTILLE LISENSER

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Aug 2021

Nytt kalenderår innebærer at alle må fornye den nasjonale fektelisensen (NF-lisens). 

Denne lisensen er må være på plass for å kunne bli påmeldt på stevner. NF-lisensen er også nødvendig for å være dekket av idrettsforsikringen. Dette betyr at også fektere som kun trener i klubben, og ikke konkurrerer må ha denne lisensen i tilfelle skader eller ulykker på trening. Fektere under 13 år skal også ha NF-lisens, selv om den er gratis for denne aldersgruppen. 

Bestilling av NF-lisens
Hver klubb har utpekt en ansvarlig for Ophardt-systemet, der både lisensbestillinger og påmeldinger på stevner skal gjøres. Denne personen må foreta en samlebestilling til NF der alle som skal ha lisens registreres. 

Klubbene blir fakturert samlet basert på innrapporterte aktivitetstall på den siste samordnete rapporteringen. 

Les mer om lisenser og hvordan disse skal bestilles her

NORDIC CHALLENGE 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Aug 2021

På grunn av de omfattende smittevernskravene som stilles til gjennomføring av stevner med FIE-status, har de svenske, finske og norske fekteforbundene i samråd med arrangørklubbene besluttet at å gjennomføre nasjonale stevner som inngår i årets Nordic Challenge.

Les mer om det det svenske stevnet her

Les mer om det finske stevnet her

Les mer om det norske stevnet her

 
GJENÅPNINGSKAMPANJE #TILBAKETILIDRETTEN

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Aug 2021

Siden 2010 har antall fektere økt med om lag 70 prosent. Til tross for den økende interessen, har mange blitt borte under pandemien. Nå bør alle gode krefter arbeide for å få tilbake den positive utviklingen i norsk fekting.

Medlemsrapporteringen viser at antallet aktive medlemmer nå er tilbake på 2017-nivå. Rett over hva som kreves for kunne organisere fekting i et eget særforbund i Norges idrettsforbund.

Heldigvis tyder alt på at fekting kan igangsette som normalt. Dette innebærer klubbtreninger i alle aldersgrupper, nasjonal og internasjonal konkurranseaktivitet og trener- og dommerkurs samt regionale og nasjonale treningssamlinger etc. i regi av Fekteforbundet.

Vær proaktive
Vi oppfordrer nå alle til å være proaktive for å vise frem det beste av norsk fekting. Ta kontakt med de som har blitt borte, og sett opp nybegynnerkurs og gjennomfør annet lokalt rekrutteringsarbeid mot nye medlemmer. 

Det er også viktig å komme i gang med miljøskapende aktiviteter utover det sportslige. Gode klubbmiljøer og samhold på tvers av klubb- og geografiske grenser er både viktig for sportslig utviklingen og rekruttering av tillitsvalgte på både klubb- og forbundsnivå.

Rekrutteringsfilm til fekting
For å bistå i arbeidet med å synliggjøre fekting har Fekteforbundet laget en ny rekrutteringsfilm. Vi takker Katharina Malvik og Adam Flåten for flotte fektescener, og Tord Fjermestad for tøff musikk. 

Filmen er kort og poengtert for å egne seg deling, både på fekteklubbenes og på alle medlemmenes profiler i sosiale medier.

Filmen er publisert på og kan deles fra Fekteforbundets Youtube-konto her.

Kampanjen #tilbaketilidretten
Fekteforbundet og resten av den organiserte idretten har gått sammen for å gjennomføre en sentral kampanje. Foruten arbeid for gode rammevilkår og viktige strategiske prioriteringer fra myndighetene, kommunene og idretten selv er det utarbeidet rekrutteringsmateriell til fri benyttelse.

Les mer om #tilbaketilidretten her

Åpen dag
Lørdag 25. september planlegges en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med åpne idrettsarrangementer i hele landet. 

Fekteklubbene oppfordres til å sette av dagen og invitere til åpne dager for nye og gamle medlemmer.

Verktøykasse for klubber
Til hjelp i planleggingen av en aktivitetsdag er det utarbeidet en verktøykassen for klubber. Det er også utarbeidet råd og tips for rekruttering av nye medlemmer og frivillige. 

Tips for rekruttering av nye medlemmer og frivillige

Tips for planlegging og gjennomføring av åpne arrangement  

Bistand til klubbutviklingsarbeid
For å komme enda tettere på klubbene, har hvert av styremedlemmene fått oppfølgingsansvar for et utvalg klubber. Målet er at Fekteforbundets arbeidet for å fremme fekteklubbenes behov og utfordringer, både sportslig og idrettspolitisk skal være så godt forankret som mulig. Se oversikten her. 

Fekteforbundet har dessuten vedtatt økt fokus på Klubbutvikling i egen regi. I tillegg til bistanden fra forbundskontoret og idrettskretsene blir Adam Flåten fra Njård Fekting ferdig utdannet Klubbveileder i regi av Norges idrettsforbundet og vil kunne bistå klubbene i klubbutviklingsarbeidet fra september.

En Garde - vi håper alle tar ansvar slik at både nye og gamle medlemmer føler seg velkommen til et hyggelig og utviklende miljø!
SATSINGSGRUPPENS SOMMERLEIR

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Aug 2021

Fra treningskonkurransen som avsluttet årets sommerleir for Fekteforbundets Satsingsgruppe. Foto: Norges Fekteforbund. 

Fekteforbundet arrangerte i år en fire dagers sommerleir for Satsingsgruppen på Bygdøhus i Oslo. Dette er den åttende treningssamlingen i år, og en god oppstart etter sommerferien.

I likhet med den siste treningssamlingen før sommerferien, var også denne samlingen åpen for fektere som ønsket å bli tatt ut til Satsingsgruppen. Det deltok derfor hele 39 fektere fra syv fekteklubber. Endelig uttak til Satsingsgruppen vil gjøres i løpet av august. 

Sommerleiren, som varte fra torsdag til og med søndag, ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki. Han ble bistått av Samuil Kaminski, Fredrik Backer og Matthieu Bulteau.

Fysiske tester
Sommerleiren startet med en stor test av fekternes fysikk. Etter gjennomgangen av ulike fysiske øvelser som er relevante for fekting, er det tydelig at alle fekterne har forbedringspotensial. Dette vil nå følges opp, både individuelt av hver enkelt, i fekteklubbene og på de fremtidige treningssamlingene i regi av Fekteforbundet. Se testen her.

Mye fekting
Etter en lang periode begrensete muligheter for å fekte med flere enn klubbkamerater i samme kohort, ble fekting og fekteteknikk vektlagt på resten av samlingen. Samlingen inneholdt imidlertid også et variert treningsprogram som inkluderte fysisk trening, samt felles måltider og sosiale aktiviteter. 

Se, lik og del bilder
Det finnes bilder og filmsnutter fra denne og andre samlinger, samt fra både klubb- og egentreninger, dessuten fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER.

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier.

Vi takker alle som bidro i gjennomføringen av sommerleiren. Nå ser vi fremover til flere fysiske samlinger og konkurranser både i Norge og internasjonalt.
REGIONAL TRENINGSSAMLING I OSLO

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Aug 2021

Fra samlingen med den italienske treneren Francesco Nazzani i Hovseterhallen i Oslo. Foto: Titan Fekteklubb. 

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Titan Fekteklubb regional treningssamling for fekterne på Østlandet. Ti barn fra arrangørklubben samt Njård Fekting og Bygdø Fekteklubb deltok.

Den regionale treningssamlingen for fektere født mellom 2002 og 2010 ble gjennomført i Hovseterhallen fredag 6. august – Søndag 8. august. 

Samlingen som var gratis, ble ledet av Katherina Malvik og den italienske treneren Francesco Nazzani. De ble assistert av Alexander Malvik. 

På programmet sto beinarbeid, teknisk trening, fektegymnastikk, yoga og treningskonkurranser. Dessuten fikk deltakerne servert varm lunsj.

Fekteforbundet takker alle som bidro, og håper at treningssamlingen ga læring og inspirasjon, samt stimulerer samholdet på tvers av fekteklubbene i regionen. 
REGIONAL TRENINGSSAMLING I ULVIK

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Aug 2021

Deltakerne på årets regionale treningssamling i Ulvik for klubbene i region vest. Foto: Bergens FK. 

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Stavanger FK og Bergens FK regional treningssamling for Vestlandsklubbene siste uken i juli. 50 barn og ungdommer deltok.

Treningssamlingen ble avhold over fire dager i naturskjønne omgivelser i Ulvik, Hardanger. I tillegg til tekniske fekteøvelser og fysisk trening, ble det rikelig med tid til bading og sosiale aktiviteter utendørs. 

Samlingen ble ledet av Tomas Krasikovas, Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau fra Stavanger Fekteklubb. I tillegg til trenerne bidro en stor gjeng med frivillige som sørget for mat, servering logistikk og transport. 

Se film fra samlingen Bergens Fekteklubb sin Facebook- profil her. 

Fekteforbundet takker alle som bidro, og håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og en god start til den nye sesongen. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.
SOMMERHILSEN FRA FEKTEFORBUNDET

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Jun 2021

Etter en lang tid med store begrensinger, har vi tro på full gjenåpning av både trening og konkurranser for alle aldersgrupper etter sommerferien. 

Siden 2010 har antall aktive medlemmer økt med om lag 70 prosent. Til tross for den økende interessen for fekting i Norge, har mange blitt borte under pandemien.

Det blir fremover viktig å raskt få tilbake de som har sluttet, og samtidig intensivere arbeidet med å skape gode klubbmiljøer og samhold på tvers av klubb- og geografiske grenser i fekte-Norge. Et godt og inkluderende miljø gjør det enklere å holde på både aktive og tillitsvalgte. Ikke minste gjør dette fekting mer attraktivt for enda flere. God kultur er også viktig for sportslig utvikling av den nye fektegenerasjonen som har kommet de siste årene.

Re-rekruttering og nyrekruttering
Vi oppfordrer derfor alle fekteklubbene til så raskt som mulig ta kontakt med medlemmer som har sluttet, iverksette tiltak for klubbmiljøet, og sette opp nybegynnerkurs og øke fokuset på annet rekrutteringsarbeid overfor nye medlemmer i klubbenes nedslagsområder.

Forbundsaktiviteter fremover
På grunn av pandemien, er ennå ikke den internasjonale konkurransekalenderen lansert. Så raskt den er på plass, vil Fekteforbundet utarbeide vår nasjonale aktivitetskalender. I tillegg til stevner i Norgescupen, vil denne inkludere Ungdomsserien og to utsatte Norgesmesterskap. Dessuten vil Fekteforbundet gjenoppta både trener- og dommerutdanningen, nasjonale og regionale treningssamlinger, samt kurs og samlinger for både fektere, trenere og tillitsvalgte.

#tilbaketilidretten med verktøykasse for klubber
I tillegg til arbeidet Fekteforbundet og hver klubb må gjøre, er det planlagt en felles kampanje som skal bistå hele idrettens gjenåpning og rekrutteringsarbeid.

Rett etter sommerferien, blir det opprettet en kampanjeside på idrettsforbundet.no. På denne siden vil klubbene finne nyttig informasjon, maler og digitale verktøy:

 • Digitalt verktøy for påmelding til arrangement
 • Råd og tips til en vellykket åpen dag/uke
 • Felles nasjonalt trenerseminar til inspirasjon for nye og gamle trenere
 • Diverse maler (pressemelding, invitasjonsbrev med mer)
 • Kampanjemateriell som filmer, bilder, flyers, plakater, bannere med ferdige budskap til bruk for profilering på egne digitale og fysiske flater

Ny fektefilm for rekruttering
Fekteforbundet har dessuten laget en egen «reklamesnutt» som fritt kan benyttes av fekteklubbene for å synliggjøre fekting generelt og klubbens tilbud spesielt. Stor takk til Katherina Malvik og Adam Flåten som stilte opp som fektere, og ikke minst Tord Fjermestad som har laget musikken.

Filmsnutten er publisert på Fekteforbundets Youtube-kanal og kan enkelt deles på alle digitale kanaler: 

SE FILMEN VIA DENNE LENKEN

Idrettens dag
Lørdag 25. september planlegges en landsomfattende markering av idrettens gjenåpning med åpne idrettsarrangementer for store og små over hele landet. Fekteforbundet tar sikte på å arrangere et stevne i Ungdomsserien denne dagen, og markedsføre denne mot barn og ungdom. 

Vi oppfordrer også alle klubber til å benytte denne dagen til å gjøre noe spesielt for å synliggjøre fektingen for nye og gamle medlemmer.

Tettere kontakt med klubbene
For å komme enda tettere på klubbene, har hvert av styremedlemmene fått oppfølgingsansvar for et utvalg klubber. Målet er at arbeidet som gjøres for å fremme fekteklubbenes behov og utfordringer, både sportslig og idrettspolitisk skal være så godt forankret som mulig. Se oversikten her

Fekteforbundet har dessuten vedtatt økt fokus på Klubbutvikling i egen regi. Adam Flåten fra Njård Fekting er utdannet Klubbveileder og skal kunne bistå klubbene i tillegg til hjelpen til klubbdrift som klubbene kan få av NIFs Idrettskretser.

Etablering av satsingsgruppe
Til tross for store begrensinger har Fekteforbundet i tråd med den sportslige planen etablert en satsingsgruppe. Hittil i år har vi gjennomført syv treningssamlinger for fekterne som ønsker å satse treningen i egen klubb. Samlingene er ledet av forbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki, med god bistand fra dedikerte fagressurser.

I henhold til endrete smittevernregler har samlingene både blitt gjennomført i ulike geografiske kohorter, og til sist med alle samlet ett sted på Bygdøhus i Oslo.

På den siste samlingen deltok det 41 fektere fra syv fekteklubber fra ulike regioner. I tillegg til satsingsgruppen, deltok også fekterne som ønsker å bli tatt ut til gruppen neste sesong. Uttaket til satsingsgruppen blir offentliggjort etter sommerferien.

Økt fokus på rullestolfekting
Tidligere har det kun vært sporadiske forsøk på å starte opp aktivitet innenfor rullestolfekting. Drammen FK har de siste årene både utviklet et tilbud, og rekruttert en utøver som har konkurrert på stevner i utlandet. 

Dette har gitt økt kunnskap om rullestolfekting i både klubben og i Fekteforbundet. Klubbleder Dan Lundesgaard sitter nå i Norges Fekteforbund sin Sportskomite slik at denne grenen får økt fokus på forbundsnivå og for at kunnskapen kommer til nytte i norsk fekting for øvrig.

Delegatene ble på forrige Fekteting informert om klubbens, og Fekteforbundets ambisjoner for å øke utbredelsen i Norge. Se presentasjonen via denne lenken. 

Dette har fått støtte fra Stiftelsen Dam til et tre-årig prosjekt. Målet er flere medlemmer og organiserte stevner for rullestolfektere på lik linje som for funksjonsfriske.

Norsk fekting er også helt avhengig av frivillige. En stor takk sendes derfor til tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, samt til trenere, dommere og alle som bidrar på ulike måter. Uten dere hadde norsk fekting ikke vært mulig! 

Forbundskontoret vil være stengt i resten av juli. Vi ønsker derfor alle en god sommer, og takker for at alle har bidratt i den felles dugnaden for å redusere risiko for økt smittespredning i samfunnet.
STIFTELSEN DAM STØTTER RULLESTOLFEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Jun 2021

Dan Lundesgaard, leder og trener i Drammen FK og Cathrine Bergan, parafekter i Drammen FK. Foto: Drammen FK. 

Norges idrettsforbund har mottatt over 11 millioner kroner fra Stiftelsen Dam til rekordmange 13 nye idrettsprosjekter. Deriblant kr. 1 320 000,- til Drammen fekteklubb sin satsing på rullestolfekting. 

Midlene fra stiftelsen Dam skal gå til prosjekter for å inkludere mennesker som er mindre representert i idretten. Denne støtten gjør det mulig å jobbe enda mer fokusert for norsk rullestolfekting. 

Paralympisk gren
Rullestolfekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. Både kvinner og menn konkurrerer i alle våpengrenene i to ulike klasser avhengig av bevegelighet. Rullestolene er festet i spesielt tilpassete rammer på ordinære fektepister.

Status for rullestolfekting i Norge
Fekting er en relativt liten sport i Norge. Med få unntak er sporten organisert i små klubber med knappe ressurser. Av den grunn har det tidligere kun vært sporadiske forsøk på å starte opp egen aktivitet innenfor rullestolfekting.

Drammen Fekteklubb har ikke bare utviklet et tilbud, men har også en fekter som har deltatt på stevner i utlandet. Dette har gitt erfaring og kunnskap om rullestolfekting tilbake til klubben, og til norsk fekting for øvrig.

Planer for å øke utbredelsen
Klubbleder Dan Lundesgaard informerte på det siste Fektetinget om hvordan Drammen FK arbeider med rullestolfekting, og hvilke planer som foreligger på forbundsnivå for å øke utbredelsen i Norge. Om flere begynner, og flere klubber oppretter et tilbud, vil forbundet kunne organisere stevner for rullestolfektere på lik linje som for funksjonsfriske.

Arbeidet er beskrevet i et eget prosjekt. Den tre-årige planen inneholder både lokale tiltak for å forbedre klubbens tilbud, og tiltak for å etablere en kompetansebase for videre utbredelse i andre klubber i samarbeid med Fekteforbundet. Les mer via denne lenken.

Dan Lundesgaard sitter nå i Norges Fekteforbund sin Sportskomite. I tillegg til prosjektstøtten fra Stiftelsen Dam, blir dette et sentralt verv i oppbyggingen av et kompetansesenter for rullestolfekting, og dermed et godt utgangspunkt for spredning av idretten til andre fekteklubber, og til andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

På bakgrunn av dette prosjektet vil klubben motta støtten over tre år.

Les prosjektbeskrivelsen av Paraidrett for alle her

Les mer om bevilgningen via denne lenken.

Les mer om Stiftelsen Dam via denne lenken. 

Les mer om Fekteforbundets arbeid med Rullestolfekting her
SYVENDE TRENINGSSAMLING I 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Jun 2021

Fekterne på samlingen etter endt økt. Foto: Samuil Kaminski.

Fekteforbundet arrangerte i helgen den syvende treningssamlingen for fekterne i satsingsgruppen. På grunn av lettelsene i smittevernet var alle fekterne samlet fysisk i Bygdøhus i Oslo. 

Til tross for store begrensinger har fekteforbundet i tråd med den sportslige planen etablert en satsingsgruppe, og hittil gjennomført seks treningssamlinger i år. Samlingene er ledet av Bartosz Piasecki fra Oslo via Teams, mens fekterne har trent sammen i ulike geografiske kohorter med dedikerte fagressurser i tråd med smittevernreglene.

Dette var den siste samlingen før sommerferien, og årets først der alle fekterne var samlet ett sted. Fordi det skal gjøres nytt uttak til satsingsgruppen, deltok det også fekterne som ønsker å bli tatt ut. Totalt deltok derfor hele 41 fektere fra syv fekteklubber på samlingen.

Program
Fekterne ble delt inn i grupper og gjennomgikk de samme fire øktene, men på ulike tidspunkter gjennom helgen. Dette var løpetrening og løpeteknikk, som ble ledet Philip Jason Omollo fra Wang, reaksjonstrening og beinarbeid som ble ledet av Tomas Krasikovas og Matthieu Bulteau, tekniske og taktiske oppgaver ledet av Samuil Kaminski, samt styrke- og spensttrening ledet av Andreas Suoranta fra Wang. I tillegg var det ballspill og kamptrening og felles måltider.  

Se, lik og del bilder 
Det finnes bilder og filmsnutter fra denne og andre samlinger, samt fra både klubb- og egentreninger, dessuten fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER 

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Vi takker alle som bidro i gjennomføringen av nok en flott treningssamling, denne gangen fysisk. Nå se vi fremover og vil komme tilbake til uttak til satsingsgruppen, og ikke minst forhåpentligvis til konkurranser både i Norge og internasjonalt etter sommerferien. 

STOR NEDGANG I ANTALL AKTIVE MEDLEMMER

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Jun 2021

2020 har vært et utfordrende år grunnet Korona-pandemien. Nedstengning, og påfølgende usikkerhet om oppstartstidspunkter har begrenset aktiviteten. Ikke overraskende viser fekteklubbenes medlemsrapportering at antallet aktive medlemmer er sterkt redusert.

Det var 23 fekteklubber som hadde aktivitet i 2020. Til sammen hadde de 1 574 aktive medlemmer. Som innendørsidrett har alle fekteklubbene har vært helt eller delvis nedstengt på grunn av smittevernstiltakene. Fekteforbundet har imidlertid fått toppidrettsunntak for satsingsgruppene, og etter hvert har det blitt mulig å gjennomføre organiserte klubbtreninger, om enn kun utendørs, for barnepartiene. 

Ikke uventet har antall aktive medlemmer gått ned ca. 13 prosent fra 2019.

Se oversikten over fekteklubbenes aktive medlemmer her

Se de foreløpige tallene for hele idretten her.

Les NIFs pressemelding om alarmerende nedgang i antall medlemskap i norsk idrett

Krevende å opprettholde aktiviteten
Fekteforbundet har under pandemien blant annet laget en øvelsesbank, og gir råd og tips til hvordan klubbene bedre kan organisere klubbdriften. Flere klubber og fektere har dessuten fulgt Fekteforbundets oppfordring til å drive egentrening, og til å dele bilder og videoer av dette i sosiale medier. I tillegg til å holde formen og oppmuntre flere til å gjøre det samme, har hensikten vært å vedlikeholde fekteinteressen til så mange som mulig.

Ikke alle klubbene har kunnet være like tilpasningsdyktige, og funnet nye måter å bedrive alternativ aktivitet på for å holde på medlemmene. Endringen i antall aktive medlemmer fordeler seg derfor ulikt i fekteklubbene. Trondheim FK, Nøtterøy FK, Titan FK, Kristiansund FK og Sandefjord FK har økt antall medlemmer. Bortsett fra Drammen FK som har beholdt sine aktive medlemmer har de resterende klubbene hatt frafall.

Det er fremdeles kun noen få klubber som dominerer i størrelse. De fire største har nå ca. 64 prosent av det totale antall aktive medlemmer. Dette er en økning på to prosentpoeng fra året før.

Grafen viser utviklingen i antall aktive medlemmer i perioden 2010 til 2020. Kilde Samordnet rapportering.

Stavanger Fekteklubb er nå størst
Selv om Stavanger Sabelklubb er borte, har fekteaktiviteten økt i Stavanger. Ikke bare er Stavanger FK en av klubbene med størst vekst, dette er nå den største klubben målt i antall aktive medlemmer.

Klubben har på kort tid utviklet seg fra å være mellomstor til å bli en stor fekteklubb. Klubbleder Ole Eeg ga tips til effektive synliggjørings- og rekrutteringstiltak, samarbeid med Idrettskrets og -Råd på det siste Fektetinget. Han poengterte dessuten betydningen av å involvere de yngre fekterne i klubbdriften, og ga eksempler på hvordan klubben har bygget et godt og inkluderende klubbmiljø, uansett nivå og tiltakene som er gjort for å forhindre frafall. Les hans presentasjon her.

Avhengig av en aktiv gjenåpning
Siden 2010 har antall aktive medlemmer i norsk fekting inntil i fjor økt med om lag 70 prosent. Dette har tydet på en økende interesse for sporten vår.

For å beholde og få tilbake både aktive fektere og de frivillige klubbene, er norsk fekting helt avhengig av å komme tilbake til ordinær drift. Dette gjelder både konkurranseaktiviteten nasjonalt og internasjonalt, men også klubbtreninger i alle aldersgrupper. Det blir fremover dessuten enda viktigere å skape gode klubbmiljøer for å holde på, og utvikle den nye fektegenerasjonen.

Rekrutteringsaktiviteter
Norsk idrett jobber nå sammen for å få til et idretts- og frivillighetsløft. Dette inkluderer blant annet en sentral kampanje, og en verktøykasse som klubbene kan bruke fritt i eget rekrutteringsarbeid. Parallelt vil fekteforbundet arbeide med synliggjøring og ikke minst gjenoppta utviklingstiltakene som er blitt satt på is, og igangsette enda flere for å bistå klubbene og deres medlemmer. Dette vil bli nærmere presentert. 

Selv om pandemien ikke er over, er det gode utsikter for at det etter sommerferien blir mulig å komme i gang med klubbtreninger og ikke minst nybegynnerkurs og annet lokalt rekrutteringsarbeid. Det er derfor viktig at også hver enkelt fekteklubb legger en plan for få tilbake tapte medlemmer, og gjerne intensiverer arbeidet med å rekruttere nye – uten å miste fokuset på allerede eksiterende medlemmer.
SJETTE TRENINGSSAMLING I 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 31. Mai 2021

Fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe deltok i helgen på årets sjette og sesongens nest siste treningssamling. På grunn av pandemien ble samlingen ledet fra Oslo via Teams, mens fekterne trente sammen, inndelt i to kohorter.

Samlingen for toppfekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe bestod av fellesøkter som ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki. Fekterne i satsingsgruppen fra Oslo og Nøtterøy trente inne i Bygdøhus og utendørs på Huk. Fekterne fra Stavanger, Kristiansand og Bergen trente i Tastahallen.

Samlingen bestod av både fysiske økter og fekteøkter. De fysiske øktene ble ledet av henholdsvis Andreas Suoranta fra Wang i Stavanger og Fredrik Backer. I tillegg bidro Tomas Krasikovas, Matthieu Bulteau, Otthar Andreas Krohn og Bartosz Piasecki på fekteøktene. 

Basisøktene bestod av varierte øvelser innen både hurtighet, utholdenhet, styre og spenst. Fekteøktene inneholdt både tekniske elementer i form av teknikk i par, beinarbeid og leksjoner, og taktiske elementer i form av ulike fekteoppgaver, i tillegg til ren kamptrening.

På lørdag ettermiddag samles alle over Teams. Her viste sportslig leder 20 ulike klipp av vanskelige dommersituasjoner. Fekterne ble delt opp i grupper på 3-4 og fikk i oppgave å diskutere de ulike situasjonen å komme til en konklusjon over hva som var riktig å dømme. 

Formålet med økten var ikke bare å diskutere ulike fektesituasjoner, men også å vise frem hvilke situasjoner en dommer møter i en kamp og hvor vanskelig det til tider kan være å treffe en riktig avgjørelse på kort tid.

Se, lik og del bilder 
Det finnes bilder og filmsnutter fra denne og andre samlinger, samt fra både klubb- og egentreninger, dessuten fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER.  Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Til tross for utfordringene pandemien gir, ble det en god treningssamling. Mye på grunn av de foresatte som bisto Fekteforbundet på de ulike treningsstedene. Så tusen takk til alle bidro i gjennomføringen av nok en flott treningssamling. Sesongens siste treningssamling er 18 - 20 juni i Oslo.
BESTILL ÅRETS SOMMERFERIE

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Mai 2021

Thon Hotel Lofoten, Business room. 

Fekteforbundets samarbeidspartner, Thon Hotels, tilbyr medlemmene i fekteklubbene 25% rabatt på opphold, og full fleksibilitet på bestillingen i sommer. 

Som en av Fekteforbundets samarbeidspartnere gir Thon Hotels Fekteforbundets klubber og deres medlemmer deres gunstige priser på overnatting på Thon Hotels i hele Norge. Mange av Fekteforbundets arrangementer skjer derfor på Thon Hotels, og vi anbefaler alltid opphold på disse hotellene ifm. stevner.

I likhet med idretten, er også reiselivet sterkt preget av pandemien. Nedstengningen har ført til stengte hoteller og permitteringer av ansatte. Selv om den gradvise gjenåpningen av samfunnet varierer med hvor man bor, gjør smittevernstiltakene og den pågående vaksineringen at vi nå kan skimte et lys i horisonten. 

Benytt anlegningen til å oppleve Norge
Uavhengig av vaksinasjonstakten, og utviklingen av vaksinepass vil det trolig komme færre utenlandske turister til Norge i sommer. Om du vurderer å ferie i Norge, benytt derfor anledningen til å få et godt tilbud og samtidig støtte vår samarbeidspartner Thon Hotels. 

Les mer og bestill via denne lenken

 
FEMTE TRENINGSSAMLING I 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Mai 2021

Bildet viser noen av Stavangerfekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe. Foto: Reinert Nordtveit. 

Fekteforbundets satsingsgruppe deltok i helgen på årets femte treningssamling. På grunn av vanskelighetene med å få leie kommunale anlegg 1. mai helgen, deltok kun fekterne fra Oslo og Stavanger. Bergensfekterne gjennomfører samlingen neste helg. Det var av den grunn ingen fellesøkter på Teams.

Samlingen for fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe bestod av både basisøkter og fekteøkter. Fekterne i satsingsgruppen fra Oslo var delt i to kohorter. De trente både inne i Bygdøhus og utendørs. Fekterne fra Stavanger og Kristiansand trente i Tastahallen. 

Gruppen som trente utendørs hadde oppvarming, ballspill, bakkeintervaller, beinarbeid og sirkeltrening fordelt over to økter. Gruppen som trente innendørs hadde treningskonkurranse som strakk seg over to dager. Stavanger kjørte lignende opplegg sine to dager.

Bruk av Fekteforbundets trenerutdanning
I tillegg til Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki bisto hovedtrener i Bygdø Fekteklubb Samuil Kaminski. I tillegg ikke minst Otthar Krohn i Oslo og Gryta Krasikoviene som ledet samlingen i Stavanger med hjelp av Matthieu Bulteau. 

Både Gryta, Otthar og Matthieu har gjennomgått Fekteforbundets Trener 1-utdanning, og mangler kun den siste helgesamlingen før de også har gjennomført Trener 2-utdaningen som er utsatt på grunn av pandemien.

Wang i Stavanger
I tillegg bidro Andreas Suoranta fra Wang igjen. I tillegg til å lede gjennomføringen av styrke- og basisøktene, med blant annet gode slyngeøvelser for å trene kjernemuskelaturen, ga dette fekterne mulighet til å benytte Wangs lokaler i Stavanger.

Se, lik og del bilder
Det finnes bilder og filmsnutter fra denne og andre samlinger, samt fra både klubb- og egentreninger, dessuten fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER. 

Otthar Krohn leder utetreningen i Oslo. Foto: Ellen Margrete Vokes.

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Til tross for utfordringene pandemien gir, ble det en god treningssamling. Mye på grunn av de foresatte som bisto Fekteforbundet på de ulike treningsstedene. Så tusen takk til alle bidro i gjennomføringen av nok en flott treningssamling. Neste treningssamling er 28-30 mai.

 
SAMORDNET RAPPORTERING

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Apr 2021

Husk den årlige samordnet registrering til Norges Idrettsforbund. Forbered gjerne rapportering i god tid før fristen 30. april. Det gjør det enklere å få bistand ved behov.  

Alle idrettslag som er tilsluttet Norges idrettsforbund skal årlig rapportere sine medlemstall. Rapporteringen gir nødvendige tallgrunnlag for å følge opp medlemsutviklingen, og er basis for tildeling av tilskudd til både klubbene og til forbundet.

På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av rapporteringen.

I tillegg til å besvare noen spørsmål om anlegg, skal hver fekteklubb registrere følgende: 

 • Medlemstall og aktivitetstall per 31.12.20.
 • Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader. 
 • Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført). 
 • Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført). 
 • Registrere søknad om momskompensasjon (husk registrering i frivillighetsregisteret). 
 • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

Hvem skal foreta rapporteringen og hvor?
Den personen som får ansvaret i hver klubb, må først sørge for å ha en egen profil i MinIdrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin. 

Det er både laget hjelpeverktøy og det arrangeres webinarer for de som skal foreta registeringen: 

LES MER OG START RAPPORTERINGEN VIA DENNE LENKENFJERDE TRENINGSSAMLING I 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Apr 2021

Bildet er fra en basisøkt utendørs på Bygdø ledet av Fredrik Backer (t.h.). Foto: Norges Fekteforbund.

Fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe deltok i helgen på årets fjerde treningssamling. På grunn av pandemien ble samlingen ledet fra Oslo via Teams, mens fekterne trente sammen, inndelt i fire kohorter.

Samlingen for toppfekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe bestod av fellesøkter som ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki. Som tidligere med god bistand fra tidligere landslagsfekter Fredrik Backer. Fekterne i satsingsgruppen fra Oslo var delt i to kohorter. De trente både inne i Bygdøhus og utendørs. Fekterne fra Stavanger og Kristiansand trente i Tastahallen, Bergensfekterne var i Haukelandshallen, mens Nøtterøyfekterne trente ute i en hage.

Fra Nøtterøy. Foto: Nøtterøy Fekteklubb

Samlingsstart på Teams
Samlingen startet fredag ettermiddag med en fellesseanse på Teams. Selv om Norge i år ikke stilte på Junior-Kadett VM i Kairo, fikk fekterne blant annet mulighet til å se og sammen analysere de direktesendte finalekampene fra Junior VM. Mesterskapsresultatene finnes via denne lenken. 

En fagressurs per kohort/treningssted
Lørdagens program bestod av både fekteøkter og basisøkter. Det ble gjennomført felles fekteøkter med beinarbeid, taktiske oppgaver, samt fektetrening ledet av klubbtrenere på de lokale treningsstedene. Basisøktene ble ledet av eksterne fagressurser på oppdrag av Fekteforbundet. 

Mesternes Mester
I tillegg til overnevnte, gjennomførte kohortene i Oslo og på Nøtterøy et opplegg med øvelser fra nrk-programmet Mesternes Mester. Fekterne ble testet i fem ulike øvelser, derav 90 graderen. Fekteforbundets sportslige leder Bartosz var med i sesong 8 i 2017, og til informasjon klarte de aller fleste å sitte lenger enn hva han presterte da...

Stressmestring og forberedelse til konkurranser
Etter lørdagstreningen, ble det servert mat, før alle fekterne igjen samlet seg på Teams for et felles opplegg ledet av Andreas Suoranta fra Wang Kampidrett. Han ledet fekterne gjennom fire moduler med ulike temaer, blant mental trening. Etter hver modul ble det gjennomført gruppediskusjoner med deling av egne erfaringer og hvordan informasjonen kan benyttes i fekting og i eget forbedringsarbeid.  

Søndag hadde et lignende opplegg som på lørdag. Dagen inneholdt en basisøkt og dessuten en fekteøkt med både tekniske øvelser og kamptrening. 

Se, lik og del bilder 
Det finnes bilder og filmsnutter fra denne og andre samlinger, samt fra både klubb- og egentreninger, dessuten fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER.  

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Til tross for utfordringene pandemien gir, ble det en god treningssamling. Mye på grunn av de foresatte som bisto Fekteforbundet på de ulike treningsstedene. Så tusen takk til alle bidro i gjennomføringen av nok en flott treningssamling. Neste treningssamling er 30 april - 2 mai.

TRINNVIS NASJONAL GJENÅPNINGSPLAN

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Apr 2021

Bildet er fra lagkampen i fekting under Alliansloppet i 2018. Foto: Norges Fekteforbund.

Regjeringen presenterte onsdag 7. mars en nasjonal gjenåpningsplan. Planen består av fire trinn, og inneholder en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn.

Gjenåpningen av Norge planlegges ikke rundt konkrete datoer, men tydeliggjør hvilke forutsetninger som må være til stede for å kunne åpne opp. Før det blir aktuelt å gå fra ett trinn til et annet, vil det bli gjort vurderinger av smittesituasjonen og sykdomsbyrde, kapasitet i helsevesenet og antall vaksinerte.  

Barn, ungdom og breddeidrett
Det første trinnet vil være å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påsken. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv. For første gang er dessuten breddeidrettsutøvere over 20 år inkludert i en gjenåpningsplan for idretten. 

Trinn 1:
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter. Unntak fra 1-metersregelen.

Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idrettsarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.

Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, der publikum sitter på faste tilviste plasser.

Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter på faste tilviste plasser.

Dersom barn og unge trener i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme krets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Trinn 2:
Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer som samler deltakere fra samme kommune med inntil 100 personer (i hovedsak barn og unge) innendørs.

Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

Voksne bør ikke drive med organisert aktivitet med flere enn 20 personer innendørs og utendørs. Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

Trinn 3:
Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.

Antall deltakere vurderes fortløpende, også for voksne.

I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

Trinn 4:
Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.

Fremdrift
Gjenåpningsplanen planlegges ikke etter konkrete datoer, men statsministeren signaliserte at trinn tre kan være fullført innen slutten av juni. Fekteforbundet håper med dette at vi så snart som mulig kan komme i gang med normal trenings- og konkurranseaktivitet, først lokalt, dernest regionalt. 

Se full tabell med lettelser her

Les mer på Regjeringens nettsider

DEN INTERNASJONALE SPORTSDAGEN FOR UTVIKLING OG FRED

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Mar 2021

Marker årets internasjonale idrettsdag og delta i årets #WhiteCard-kampanje ved vise hvordan fektingen har bidratt positivt for deg. 

Idrettens positive verdier og enorme utbredelse kan bidra til å fremme positive endringer. For å markere arbeidet som utføres av idrettsorganisasjoner, idrettsutøvere, trenere for å fremme dialog, forståelse, sosial inkludering og fred over hele verden erklærte FNs generalforsamling i 2013 6. april som den internasjonale idrettsdagen for utvikling og fred. 

Gi hvitt kort til idretten
Som en referanse til gult og rødt kort, skapte organisasjonen Peace and Sport #WhiteCard i 2014. Hvert år gjennomføres en #WhiteCard-kampanje for å mobilisere idrettsbevegelsen, og ikke minst regjeringer og sivilsamfunn for å feire den den internasjonale idrettsdagen.

Årets kampanje
Årets kampanje fokuserer på idrettens betydning for enkeltpersoner og samfunn under pandemien. Budskapet er at det bak hvert #WhiteCard finnes en unik historie om hvordan idretten har hjulpet oss til å overvinne utfordringer.

Hvordan delta
Ta et bilde av deg selv mens du holder et hvitt kort, registrer historien din på www.April6.org-plattformen og del den på alle dine sosiale nettverk ved hjelp av hashtaggen #WhiteCard og taggen @peaceandsport.

Les mer om årets kampanje her
FEKTEFORBUNDET GJØR TRENERATTESTEN OBLIGATORISK

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Mar 2021

NF-styret: (f.v) Styremedlem Adam Flåten, varamedlem Siri Mette Amble, president Bjørn Faye, visepresident Ragnhild Andenæs, styremedlem Theodor Barndon Helland og varemedlem Tomas Kersten. Med på Teams på skjermen bak er styremedlem Katharina Malvik. Foto: Norges Fekteforbund.

Norges Fekteforbund gjennomførte et arbeidsseminar og styremøte helgen 6. og 7. mars. Av flere saker som ble behandlet, besluttet styret å gjøre den ny-lanserte Trenerattesten obligatorisk i norsk fekting. 

Med unntak av Katharina Malvik som deltok via Teams, møttes hele forbundsstyret og administrasjonen fysisk på Thon Hotel Oslo Airport. Zaineb Al-Samarai, NFs kontaktperson i Idrettsstyret, hilste også på via Teams og ga en grundig presentasjon av seg selv og informerte om aktuelle idrettspolitiske saker.

Obligatorisk trenerattest
Trenerne på alle nivåer er svært viktig for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall. Målet er derfor at alle fekteklubbene skal kunne tilby medlemmene et så godt aktivitetstilbud som mulig.

Fordi kun et fåtall av fekteklubbene har økonomi til å ansette egne trenere, har Norges Fekteforbund i de siste årene fokusert på utdanning av flere trenere Les om Fekteforbundets utdanningsløp for trenere her.

Norsk idrett lanserte 1. mars en digital trenerattest skal bidra til å løfte kompetansen til alle barne- og ungdomstrenere. Løsningen som er gratis, er nå vedtatt å være obligatorisk for dem som trener barn og ungdommer i norsk fekting. Les mer om Trenerattesten her.


"Det er svært gledelig at Norges Fekteforbund har besluttet å gjøre Trenerattesten obligatorisk for sine trenere. Vi ønsker at alle trenere som blir engasjert i norsk idrett gjennomfører Trenerattesten. Dette sikrer at norsk idrett har en felles kompetanseplattform for alle våre engasjerte trenere. Den vil bidra til å gjøre trenerne bedre og idrettsmiljøet tryggere"

– Karen Kvalevåg, generalsekretær i NIF.


Bartosz Piasecki fortsetter som sportslig leder
Som tidligere kommunisert har Bartosz Piasecki trukket sin oppsigelse, og fortsetter i stillingen som Fekteforbundets sportslige leder med ny arbeidsinstruks. Forbundsstyret vedtok dessuten å nedlegge Teknisk Komite og omdøpe Trenerkomiteen til Sportskomiteen. Styret vedtok samtidig nye mandater til Sportskomiteen og til Dommerkomiteen, og utnevne de som skal sitte i komiteene. Les mer om komiteene i Fekteforbundet her. 

Nytt sammenslått stevne- og NM-reglement
Fekteforbundet har inntil nå hatt ett sett regler for gjennomføring av NM, og ett regelsett for gjennomføring av ordinære stevner.

Fordi det har oppstått spørsmål under avviklingen av NM som arrangørene har måtte ta stilling under arrangementet, har det vært behov for å tydeliggjøre reglene.

Med bakgrunn i det siste Fektetingets vedtak om å gi NF-styret mandat til å slå sammen disse regelsettene, og gjøre endringer i begge, er det gjennomført høringer der alle komiteene og alle fekteklubbene har kunnet komme med sine kommentarer.

På bakgrunn av svarene, vedtok forbundsstyret følgende nye Stevne- og NM-reglement som finnes via denne lenken.

Videre arbeid med Klubbutvikling
Fekteforbundet har besluttet å øke fokuset på klubbutvikling i norsk fekting. I tillegg til informasjonen som tidligere er tilgjengelig innenfor dette temaet via denne lenken, har hvert av styremedlemmene fått ansvar for kontakt med et utvalg klubber. Se fordelingen via denne lenken.

I tillegg er Adam Flåten godt i gang med NIFs Veillederutdanning. Dette vil gjøre Fekteforbundet enda bedre i stand til å bistå klubbene, utover det som hittil kun har vært et tilbud via idrettskretsene.

Oppstart etter Pandemien
Ennå vet vi ikke når vi kan komme tilbake til normal aktivitet. Håpet er at vaksineringen gjør det mulig å starte opp for fullt med klubbtreninger og konkurranser, samt og kurs og treningssamlinger etter sommerferien. 

Arbeidet med å synliggjøre konsekvensene av nedstengingen slik at innrettingen på de økonomiske kompensasjonspakkene og stimulanseordningene blir så gode som mulig pågår kontinuerlig. Målet er å få på plass tiltak, både i regi av hele den organiserte idretten, og i regi av fekteforbundet og klubbene for reversere frafall under pandemien og igangsatt klubbaktiviteten igjen.

Følg denne lenken til protokollene.

 

TREDJE TRENINGSSAMLING I 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Mar 2021

Fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe deltok i helgen på den tredje treningssamlingen i 2021. På grunn av pandemien ble samlingen ledet fra Oslo via Teams, mens fekterne trente sammen i fire ulike kohorter.

Samlingen bestod av fellesøkter som ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki med bistand fra tidligere landslagsfekter Fredrik Backer. Fektegruppen fra Oslo og Østlandet var samlet i to kohorter; Njårdhallen og Bygdøhus, fekterne fra Stavanger og Kristiansand var i Tastahallen, mens Bergensfekterne var i Haukelandshallen.

Samlingsstart på Teams
Samlingen startet fredag ettermiddag med en oppsummering av forrige samling, og gjennomgang av planen for denne samlingen. Deretter fikk fekterne velge mellom to ulike økter. Enten en løpe-økt eller en økt med basistrening.

En fagressurs per kohort/treningssted
Første post på lørdagens program var basistrening. Hver av gruppene ble fulgt opp av dedikerte fagressurser som på oppdrag av Fekteforbundet var fysisk var til stede for å rettlede. 

Oslogruppen hadde turntrening og bakkeintervaller. Turningen ble ledet av Bror Marcus Ramsøe fra Njård Turn, mens øktene med bakkeintervaller ble ledet av Fredrik Backer. Bergensgruppen sin trening ble ledet av en representant fra Olympiatoppen Vest, mens Stavangergruppens økt ble ledet av Andreas Suoranta som er trener for kampsportelevene på Wang. 

I tillegg ble det gjennomført felles fekteøkter med beinarbeid og taktiske oppgaver, samt kamptrening. Disse ble ledet av fektetrenerne Samuil Kaminski, Frederic Roqueta, Vitaliy Ageyev og Tomas Krasikovas.

Forebyggende antidoping-arbeid
Etter lørdagstreningen, var ble det servert mat før alle fekterne igjen samlet seg på Teams for et foredrag med Hans Jørgen Kvåle fra Antidoping Norge (se illustrasjonsbilde). 

Fekteforbundet har ingen forhistorie med dopingsaker, men er opptatt av at det skal drives et godt forebyggende arbeid for blant annet å bygge kunnskap om risikoen om ubevisst doping. 

Kvåle foredro både om Antidoping Norge (ADNO) og knyttet dette opp i mot Fekteforbundet sitt ansvar som sertifisert Rent Særforbund og fekterne sitt ansvar som Rene Utøvere og del av satsingsgruppen. 

Sertifiseringsordningen Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre antidopingkunnskap, og krever tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger. 

Les Fekteforbundets handlingsplan for antidoping som forplikter utøvere, ansatte og tillitsvalgte i både fekteforbundet og i fekteklubbene her.

Søndag hadde et lignende opplegg som på lørdag. Dagen inneholdt en basisøkt og dessuten en fekteøkt med både tekniske øvelser og kamptrening.

Se, lik og del bilder 
Det finnes bilder og filmsnutter fra både klubb- og egentreninger, fra samlinger og fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER.  

Vi oppfordrer alle, både fekterne og deres foresatte og andre frivillige til å bidra med bilder og filmsnutter, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Til tross for utfordringene pandemien gir, ble det en god treningssamling. Mye takket være de foresatte som bidro på de ulike treningsstedene. Neste treningssamling er 9-11 april.
ANDRE SAMLING FOR SATSINGSGRUPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Feb 2021

Satsningsgruppen fra Bergen i Haukelandshallen. Foto: Bergens Fekteklubb

Fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe deltok i helgen på den andre treningssamlingen i 2021.  På grunn av pandemien ble samlingen ledet fra Oslo via Teams, mens fekterne oppholdt seg på tre ulike steder i landet. 

Samlingen bestod av fellesøkter som ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki med bistand fra tidligere landslagsfekter Fredrik Backer. Fektegruppen fra Oslo og Østlandet var samlet i Njårdhallen, fekterne fra Stavanger og Kristiansand var i Tastahallen, mens Bergensfekterne var i Haukelandshallen.

Samlingsstart på Teams
Samlingen startet på fredag ettermiddag med en oppsummering av forrige samling, og en status på egentreningen for hver enkelt. Deretter fulgte en presentasjon om treningsplanlegging, før dagen ble avsluttet med en basisøkt med beinarbeidselementer. 

Stavangerfekterne i satsingsgruppen gjør beinøvelser i Tastahallen. Foto: Stavanger FK

En fagressurs på hvert treningssted
Første post på lørdagens program var basistrening. Hver av gruppene ble fulgt opp av dedikerte fagressurser som fysisk var til stede for å rettlede. 

Oslogruppen hadde turntrening med Bror Marcus Ramsøe fra Njård Turn. Bergensgruppen sin trening ble ledet av  en representant fra Olympiatoppen Vest, mens Stavangergruppens økt ble ledet av Andreas Suoranta som er trener for kampsportelevene på Wang. 

I tillegg ble det gjennomført felles fekteøkter med beinarbeid og taktiske oppgaver, samt kamptrening.

Turntrening for Oslofekterne i Njårdhallen. Foto: Ellen M. Vokes

Foredrag, fellesmåltider og trening
Etter lørdagstreningen, var det mat før fekterne igjen samlet seg på Teams for felles møte. Temaet var erfaringer fra toppidrettslivet. Fredrik Backer og Bartosz Piasecki fortalte om sine egne erfaringer og ga nyttige tips fra både ungdoms- og seniorklassen. Deretter ble lørdagen avsluttet med kursing i kampobservasjoner. 

Søndag hadde et lignende opplegg som på lørdag. Dagen inneholdt en basisøkt og dessuten en fekteøkt med både tekniske øvelser og kamptrening.

Stavangerfekterne følger med på Teams. Foto. Stavanger FK.

Deling og gjenbruk av øvelser
På samme måte som i den forrige samlingen er treningsprogrammet gjort tilgjengelig slik at alle som ønsker kan ta i bruk øvelsene. Dette er samlet i Fekteforbundets ØVELSESBANK. 

Fekteforbundet oppfordrer spesielt klubbtrenere  til å engasjere seg i Facebook-gruppen NORSKE FEKTETRENERE I Denne gruppen skal være et fagforum for både kunnskapsdeling og diskusjon. Det blir dessuten jevnlig publisert filmer med øvelser som trenerne kan bruke i sine respektive klubbe

Det finnes dessuten bilder og filmsnutter fra både klubb- og egentreninger, fra samlinger og fra stevner i Facebook-gruppen FEKTEBILDER
Vi oppfordrer alle, ikke minst foresatte og andre frivillige til fortsatt bidra, og ikke minst like og dele det som blir publisert for å synliggjøre fekting i sosiale medier. 

Til tross for utfordringene pandemien gir, ble det en god treningssamling. Mye takket være de foresatte som bidro på de ulike treningsstedene. Neste treningssamling er 5-7 mars.

 

 

SØK REFUSJON PÅ UTSTYRSINNKJØP FRA 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Feb 2021

Fekteklubbene kan nå søke om spillemidler til refusjon av innkjøpskostnadene til godkjent utstyr som har fakturadato i 2020. Søknadsfristen er 10. mars. 

Det skal fordeles 34 millioner kroner. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Det er ingen endringer i årets opplegg sammenlignet med siste søknadsrunde. Det søkes via SportsAdmin. Særidrettslagene lever en samlet søknad for idrettslaget, mens i fleridrettslagene søkes det gruppevis.

Hvilke type utstyr
Tilskuddet gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr som skal være tilgjengelig for alle klubbmedlemmene. Det gis ikke tilskudd til driftsutstyr og personlig utstyr. Fekteklubbene kan søke om refusjon for innkjøp av følgende nytt fellesutstyr:

 • Ramme for rullestol 
 • Komplett beskyttelsesutstyr 
 • Våpen
 • Apparater til å registrere støt
 • Fektematter (pister)

Hvor mye kan det søkes om
Tilskuddet beregnes basert på faktiske kostnader. Tilskuddssatsen settes til maksimalt en tredel av utstyrskostnaden. Minimum søknadsbeløp er 3 333 kroner, som tilsvarer en innkjøpskostnad på kr. 10 000,- per klubb. Maksimalt tilskudd til en søker settes til 300 000 kroner per utstyrstype. Utstyr til aktiviteter for barn og unge (6-12 år) og ungdom (13-19 år) prioriteres.

Ved kjøp av utstyr fra utlandet dekkes ikke frakt og toll. Unntak gjøres for utstyr som ikke er til salgs i Norge. Eventuelle montasjekostnader dekkes ikke. Søker må være eier av utstyret i minimum fem år.

Hvordan søke
Klubber søker om utstyrsmidler i SportsAdmin, hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Man benytter samme brukernavn og passord som man ellers bruker i Min idrett. 

Har den som skal søke på vegne av klubben aldri vært innlogget i «Min idrett» kan man registrere seg via siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Om man har glemt  brukernavn eller passord, klikker man på «Glemt brukernavn/passord?»

Kvitteringer
Det hender at noen av klubbene kjøper utstyr direkte i butikk og betaler kontant eller med bruk av kort og kun får en kvittering/kassalapp. Dersom en slik kvittering skal godkjennes må det ligge ved et skriv fra klubben om at dette utstyret er kjøpt inn til klubben, og det må framkomme på kvitteringen hva slags utstyr dette dreier seg om. 

Det forutsettes at dette gjelder relativt små beløp og at ikke klubbene kjøper utstyr for tusenvis av kroner kontant eller ved bruk av kort. Ved kjøp fra utlandet hvor tradisjonell faktura ikke finnes så ta kontakt med NIF.

Support
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no

Ved spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer for hva som kan godkjennes av type utstyr, ikke nøl med kontakte Norges Fekteforbund. 

Søknadsfristen er 10. mars 2021 og tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april. Erfaringsmessig søker mange de siste dagene, og dette kan gi stor belastning på systemet. Alle oppfordres derfor til å være tidlig ute med søknaden!

Se oversikt og flere støtte- og tilskuddsordninger via denne lenken 
TRENING FOR BARN OG UNGE

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Jan 2021

Regjeringen tillater at barn og unge under 20 år kan trene som normalt igjen innendørs i fekteklubbene. Det vil imidlertid være lokale begrensinger.

Mandag kom regjeringen med nye bestemmelser. De fleste nasjonale tiltak blir videreført, men barn og unge under 20 år kan fra onsdag 20. januar trene som normalt igjen.

Dette betyr i utgangspunktet at ordinær treningsaktivitet i fekteklubbene for de unge kan igangsettes. 

Voksne over 20 år anbefales  å trene utendørs med en meters avstand inntil videre. Unntaket er de som er en del av Fekteforbundets satsingsgrupper og definert innenfor toppidretten. Alle stevner, uansett alder må imidlertid fremdeles avventes. 

Les mer via denne lenken.

Lokale bestemmelser
Det kan fortsatt være  lokale tilpasninger med strengere bestemmelser i kommuner med høyt smittepress. Fekteforbundet ber derfor hver klubb om å holde seg orientert om dette via egen informasjon fra respektiv idrettskrets/kommune.  

Fekteforbundet er fornøyd med at regjeringen gir de unge anledning til å  trene som normalt igjen. Fekteklubbene har tatt smittevern på alvor hele veien og vi er ikke kjent med noen smittetilfeller som kan relateres til fekting. Vi fortsetter derfor arbeidet for å få tilrettelagt for at også de over 20 år kan trene igjen så raskt som mulig.

 FØLG RELEVANTE KORONANYHETER VIA DENNE LENKEN
SAMLESIDE MED FEKTERELEVANT INFO OM PANDEMIEN

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Jan 2021

På grunn av økt informasjonsbehov i takt med spredningen av koronaviruset, har Norges Fekteforbund etablert denne nyhetssiden, Innholdet oppdateres med relevant informasjon for både fektere, foresatte og de ansvarlige i fekteklubbene. 

For å aktivt bidra til å begrense spredningen av viruset ber Fekteforbudet de ansvarlige i fekteklubbene og medlemmene om å ta vare på hverandre.

Alle ansvarlige oppfordres til å holde seg orientert om, og følge fektingens koronavettregler og vår protokoll for godt smittevern, ikke minst myndighetenes råd og pålegg, både nasjonalt og lokalt:

Mer informasjon og svar på ofte stilte spørsmål finnes via nedenstående lenker: 

Informasjon i kronologisk rekkefølge
12, mars ble all organisert trening og konkurranser forbudt. 2. april ble det igjen åpnet opp for organisert aktivitet med retningslinjer for maksimalt fem personer med minimum to meters avstand. På bakgrunn av dette publiserte Fekteforbundet 3. april egne retningslinjer, såkalte Koronavettregler for norsk fekting. 

Videre informasjon som er er ekstra relevant for norsk fekting er samlet i kronologisk rekkefølge i lenkene nedenfor:  (se nedenfor).

27. februar 2020:

11. mars 2020:

12. mars 2020:

13. mars 2020:

16. mars 2020:

18. mars 2020:

20. mars 2020:

23. mars 2020:

24. mars 2020:

27. mars 2020:

31. mars 2020:

1. april 2020:

2. april 2020:

3. april 2020:

6. april 2020:

7. april 2020:

8. april 2020:

13. april 2020:

14. april 2020:

15. april 2020:

20. april 2020: 

21. april 2020: 

22. april 2020: 

28. april 2020:

30. april 2020:

7. mai 2020:

11. mai 2020:

12. mai 2020:

13. mai 2020:

20. mai 2020: 

28. mai 2020:

29. mai 2020: 

2. juni 2020:

9. juni 2020: 

12. juni 2020: 

15. juni 2020:

19. juni 2020: 

23. juni 2020:

27. juni 2020:

30. juni 2020: 

3. juli 2020: 

10. juli 2020: 

16. juli 2020: 

30. juli 2020: 

7. august 2020:

10. august 2020: 

14. august 2020:

17. august 2020: 

20. august 2020: 

1. september 2020:

24. september 2020:

6. oktober 2020: 

12. oktober 2020: 

19. oktober 2020:

23. oktober 2020:

27. oktober 2020:

28. oktober 2020:

30. oktober 2020:

2. november 2020:

5. november 2020:

6. november 2020: 

9. november 2020: 

13. november 2020:

17. november 2020: 

27. november 2020: 

16. desember 2020: 

3. januar 2021: 

4. januar 2021: 

5. januar 2021:

6. januar 2021:

14. januar 2021:

18. januar 2021:

20. januar 2021: 

23. januar 2021:

27. januar 2021:

29. januar 2021: 

30. januar 2021:

6. februar 2021:

9. februar 2021:

10. februar 2021:

15. februar 2021:

18. februar 2021: 

19. februar 2021:

3. mars 2021:

10. mars 2021:

18. mars 2021: 

26. mars 2021: 

7. april 2021:

13. april 2021: 

14. april 2021:

16. april 2021:

23. april 2021:

27. april 2021: 

28. april 2021:

5. mai 2021:

20. mai 2021:

21. mai 2021: 

25. mai 2021: 

28. mai 2021:

29. mai 2021: 

2. juni 2021: 

8. juni 2021: 

17. juni 2021: 

 18. juni 2021: 

20. juni 2021: 

28.juli 2021:

25.september 2021:

3. desember 2021:

7. desember 2021: 

13. desember 2021:

21. desember 2021:

5. januar 2022:

10. januar 2022:

13. januar 2022:

27. januar 2022:

1. februar 2022:
RE-SERTIFISERT SOM RENT SÆRFORBUND

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Jan 2021


Antidoping Norge (ADNO) har re-sertifisert Norges Fekteforbund som Rent Særforbund. Sertifiseringen gjelder for to år, og stiller krav til hele fekte-Norge. 

Sertifiseringsordningen Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre antidopingkunnskap, og krever tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger. 

Fekteforbundet har ingen forhistorie med dopingsaker, men er opptatt av at det skal drives et godt forebyggende arbeid. Fekteforbundet ble første gang sertifisert som Rent Særforbund i 2018. 

Ny handlingsplan
ADNO har både vurdert Fekteforbundets oppfølging av handlingsplanen for forbyggende antidoping arbeid de to foregående årene, og gjennomgått en oppdatert risikovurdering med handlingsplan og konkrete tiltak som skal gjennomføres i løpet av de neste to årene. 

Handlingsplanen forplikter både utøvere, ansatte og tillitsvalgte i fekteforbundet og til fekteklubbene.

Last ned handlingsplanen via denne lenken 

Les mer om Fekteforbundets antidoping arbeid via denne lenken
DIGITAL TRENINGSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Jan 2021

32 fektere fra seks fekteklubber deltok på Fekteforbundets første treningssamling i 2021. På grunn av smittesituasjonen ble samlingen avholdt digitalt. 

Treningssamlingen er den første som blir arrangert for fekterne i de nye satsingsgruppene. Deltakerne representerer aldersklassene fra kadett til og med U23, og kommer fra Njård Fekting, Bygdø FK, Stavanger FK, Bergens FK, Nøtterøy FK og Sørlandet FK. 

Alle deltakerne har meldt sin interesse for å satse utover treningen i egen klubb, og har i dialog med foresatte og egen klubb, forpliktet seg til å følge oppsatte trenings- og konkurranseplaner i regi av Norges Fekteforbund. 

De vil bli fulgt opp  av Fekteforbundets sportslige leder og den nyetablerte Trenerkomiteen. Målet er både å heve det generelle treningskvaliteten i norsk fekting, og forbedre de norske prestasjonene internasjonalt.

Oppstart på fredag
Fekterne logget seg på Teams fredag ettermiddag, og ble ønsket velkommen til samlingen av Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki. 

Alle  gjennomførte AntiDoping Norge sin Ren utøver, og er nå sertifiserte som dette som er i henhold til  Fekteforbundets handlingsplan mot doping. 

Alle lastet dessuten ned Skadefri appen for fekting, og gjorde et utvalg av øvelsene i denne.  I tillegg til å få informasjon om flere av verktøyene som ligger tilgjengelig under menypunktet "Om toppidrett" på fekteforbundets nettside, opprettet alle en egen profil i Treningsdagboken Bestr 

De eldste og mest erfarne fekterne fikk dessuten i oppgave til å dele gode treningsopplegg som skal lastes opp til Øvelsesbanken som er ett av verktøyene tilgjengelig på Fekteforbundets nettside. 

Trening lørdag og søndag
Tidligere landslagsfekter og medlem i Fekteforbundets Trenerkomite, Fredrik Backer fra Njård Fekting hadde ansvaret for den fysiske treningen på samlingen. Han viste og instruerte selv øvelsene i en fektetilpasset sirkeltrening som alle som alle gjorde samtidig hver for seg over Teams.  I tillegg ble det løpt både langtur og gjennomført intervalltrening. 

Bartosz Piasecki hadde ansvar for den fektetekniske treningen. Både lørdag og søndag ledet han øvelser i beinarbeid, og gjennomgikk tips for  kampobservasjon og analyse. Begge dagene ble avsluttet med litt Yoga ledet av tidligere landslagsfekter Katherina Malvik fra Titan FK

Info om satsingsgrupper og innholdet i samlingen 
For at alle som ønsker kan få ta i bruk øvelsene som ble brukt i treningssamlingen, og få innsyn i planene fremover for arbeidet med satsingsgruppene har Fekteforbundet laget en oppsummering. 

Last ned innholdet fra Treningssamling #1 2021 her

Treningssamlinger fremover
Fekteforbundet har i første omgang planlagt for syv treningssamlinger  det første halvåret. I utgangpunktet er samlingene tenkt lagt til å foregå i ulike fekteklubber. Om også disse vil måtte foregå digitalt avhenger av smittesituasjonen og hensynet til smittevern på selve samlingene og reisene til og fra. 

Neste samling blir 5-7 februar. Fekteforbundet vil se av om også denne må gjennomføres digitalt.

Fekteforbundet takker både lederne og deltakerne som sporty tok utfordringen om å gjennomføre samlingen digitalt og bidro konstruktivt til oppstarten av den nye sportslige satsingen i norsk fekting!

REGJERINGEN ANBEFALER AT INNENDØRSIDRETT UTSETTES TOM. 18. JANUAR

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Jan 2021

2021 startet dessverre med økt smitte og nye innstramminger i smittevernet. Blant annet anbefaler regjeringen at innendørsidrett utsettes til etter 18. januar. Fekteforbundet ber alle fekteklubbene om å følge anbefalingene.  

På grunn av den negative smitteutvikling, ber regjeringen samtidig om at alle unødvendige reiser i inn- og utland unngås. De fleste arrangementer vil av den grunn ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger, og bør derfor også utsettes eller avlyses. 

Norges idrettsforbund tar myndighetenes anbefalinger til etterretning, og ber alle sine organisasjonsledd om å følge disse. Fekteklubbene bes dessuten om å holde seg orientert om eventuelle lokale regler og anbefalinger som kan komme i tillegg til de nasjonale. 

Utendørstrening
Innstrammingene setter  begrensninger for både tradisjonelle klubbtreninger i fektesalen og for aktivitetene i regi av Fekteforbundet. Klubbene oppfordres imidlertid til å tilrettelegge for alternative treninger utendørs. Dette er fullt mulig så lenge man kan opprettholde avstand på minimum en meter fra hverandre. 

Digital treningssamling
Koronatiden har vist at det kan være godt for samholdet å holde kontakt via Teams og andre digitale plattformer. Dette kan også være gode plattformer for deling av treningstips og ikke minst felles treninger.

For eksempel vil Fekteforbundets første treningssamling i år, første helgen i januar, gjennomføres digitalt. Forberedelsene er ferdig, og vi håper dette blir en god start på forbundets nye sportslige plan. Dessuten er målet at samlingen skal gi gode treningstips til flere klubbtrenere og utøvere.

Det handler nå om å finne alternative treningsformer som bidrar til at smittepresset avtar, slik at vi så raskt som mulig kan komme tilbake til normalen igjen.