ANGELINI CUP, KLUBBSEMINAR OG FEKTETING

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Sep 2020

Det nyvalgte styret i Norges Fekteforbund: F.v. varamedlemmer Siri Mette Amble og Tomas Kersten fra Njård Fekting, visepresident Ragnhild Andenæs fra Bygdø FK og president Bjørn Faye fra Bergens FK, styremedlemmer Katherina Malvik fra Titan FK, Adam Flåten fra Njård Fekting og Theodor Barndon Helland fra Sørlandet FK. Foto: Norges Fekteforbund.

Etter lang og spesiell periode, var det i helgen igjen full fekteaktivitet på konkurransepistene, og for de tillitsvalgte på klubbseminar og fekteting. 

Søndagens tingforhandlinger med valg til styre og utvalg ble gjennomført innen tidsfristen. 
11 fekteklubber, som til sammen representerer 76 prosent av de aktive medlemmene, stilte med delegater. Det nye styret har flere nye medlemmer, blant annet to som er yngre enn 26 år.Det avtroppende styret takkes av, og det nye styret som skal ledes av Bjørn Faye ønskes lykke til!

"Det nye styret gleder seg til å ta fatt på alle oppgaver og utfordringer som venter. For meg som nyvalgt president, er det gledelig at det nye styret har så mange unge medlemmer. Det er en fornyelse norsk Fekting trenger" 
- Bjørn Faye, nyvalgt president i Norges Fekteforbund.

Presentasjon av langtidsplan
På lørdag ble det avholdt et klubbseminar på Ullevål Stadion for delegatene som skulle delta på det utsatte tinget til Norges Fekteforbund.

En viktig del av seminaret var det avtroppende styrets presentasjon av sitt arbeid med den forrige langtidsplanen, og ikke minst sitt forslag til ny langtidsplan og -budsjett. I denne seansen fikk også delegatene komme med innspill, som det nye styret tar med seg i arbeidet for å utvikle konkrete handlingsplaner for tingperioden. 

Presentasjoner på klubbseminaret
I tillegg til det avtroppende styrets, presenterte også fekteforbundets sportslige leder sine tanker om nødvendige grep for å nå målene i langtidsplanen. 
Dessuten inneholdt seminaret en lærerik presentasjon om hvordan norsk alpinsport har utviklet seg til å bli verdensledende, inspirasjonsinnlegg fra to fekteklubber samt en presentasjon av små fekteklubbers gleder og hjertesukk:

Stavanger Fekteklubb har på kort tid utviklet seg fra å være mellomstor til å bli en stor fekteklubb. Klubbleder Ole Eeg ga tips til effektive synliggjørings- og rekrutteringstiltak, alene og med bistand fra Idrettskrets og -Råd. Dessuten poengterte han betydningen av å involvere de yngre fekterne i klubbdriften, og ga eksempler på hvordan klubben har bygget et godt og inkluderende klubbmiljø, uansett nivå og tiltakene som er gjort for å forhindre frafall.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Avtroppende visepresident Camilla Draugedalen fra Nøtterøy Fekteklubb presenterte små fekteklubbenes gleder og hjertesukk på grunn av knappe ressurser og få ildsjeler. Allikevel mener hun fekting har et stort vekstpotensial i alle aldersgrupper, uansett nivå om sporten synliggjøres mer og bygger en sterkere samholdskultur som motvirke frafall.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Klubbleder Dan Lundesgaard informerte om hvordan Drammen FK arbeider med rullestolfekting, både i klubben og for å etablere seg som en kompetansebase for videre utbredelse av denne paralympiske øvelsen i Norge i samarbeid med Fekteforbundet. Presentasjonen er laget i ettertid.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Tomas Kersten fra Njård Fekting, med bakgrunn fra alpint, ga så et spennende innsyn i hvilke grep som ble gjort for at norsk alpinsport, på tross av dårligere ressurser enn konkurrentene, har hevet seg fra å være en middelmådig nasjon til å bli den ledende i verden.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki presenterte deretter en plan for hvordan Fekteforbundet kan organisere treningssamlinger og stevnedeltakelse i regi av Fekteforbundet på en måte som bedre involverer klubber og klubbtrenere.
Planen inkluderer også hvordan Fekteforbundet kan øke satsingen på trenerutdanning, og bidra til kunnskapsdeling i trenerforum for også å heve nivået på klubbtreningene.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Første stevne etter nedstengningen
Parallelt med Fektetinget, ble det avholdt fektestevne i Oslo. Bygdø Fekteklubb sitt årlige barne- og ungdomsstevne Angelini Cup i Bygdøhus hadde i år 68 starter fra hele åtte fekteklubber på Østlandet. 

Dette stevnet var det første stevnet i Ungdomsserien etter nedstengningen, og alle fekterne var ivrige etter å igjen kunne konkurrere. 

Takk til Bygdø FK for et godt arrangement! Se alle resultatene via denne lenken.

Bilder på FB-gruppa "Fektebilder"
Det ble sikkert tatt mange bilder av Angelini Cup. Noen er også delt i Facebookgruppen Fektebilder. 

Her finnes også mange andre bilder fra både treninger og konkurranser. Vi oppfordrer alle til å publisere egne bilder og videosnutter, samt like og dele fra gruppa.