UNISONT NEI TIL RUSSISK OG BELARUSISK DELTAKELSE

Postet av Norges Fekteforbund den 10. Feb 2023

NF-styret 2022 - 2024 f.v: Ole Eeg, visepresident, Bjørn Faye, president, Katherina Malvik, Siri-Mette Amble og Ragnhild Andenæs, styremedlemmer, Ellen Vokes og Guy Kværnberg varamedlemmer. Foto: Norges Fekteforbund.

Blant flere saker som ble behandlet på det siste styremøtet, var et samlet styre enige om fortsatt utestengelse av russere og belarusere. 

Sammen med resten av norsk idrett, har Norges Fekteforbund tatt sterk avstand fra de russiske krigshandlingene i Ukraina. Siden invasjonen har forbundet arbeidet både nasjonalt og sammen med de nordiske fekteforbundene for utestengelse av all russisk og hviterussisk idrett.

IOC åpner for russisk og belarusisk OL-deltakelse
I slutten av januar åpnet Den internasjonale olympiske komité (IOC) for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i neste års sommerleker under særlige betingelser. Deriblant at det må skje under nøytralt flagg. Det til tross for den pågående krigen i Ukraina.

Utspillet har skapt mye diskusjon både i Norge og internasjonalt. Etter en oppfordring fra Polen og de baltiske landene, sendte de de nordiske olympiske komiteer, paralympiske komiteer og idrettsforbund derfor nylig et brev til IOC og de andre olympiske komiteene der de fastslo at det er uakseptabelt med russisk og belarusisk deltakelse i idretten så lenge krigen i Ukraina pågår.

FIE vurderer russisk og belarusisk deltakelse
Også på den ordinære kongressen i det internasjonale fekteforbundet (FIE) i november 2022 ble eventuell opphevelse av utestengelsen tatt opp til behandling. Etter mye diskusjon, ble man enige om å utsette beslutningen til en ekstraordinær kongress 10. mars i år.

I styremøtet 6. februar ble president Bjørn Faye utnevnt til delegat til denne kongressen, med mandat til å stemme nei til opphevelse av utestengelsen. I lys av hendelsen på den forrige FIE-kongressen som også har fått stor medieoppmerksomhet, kan dette bli nok et spennende møte.

Fekteforbundet fremmer forslag på Idrettstinget
I tillegg til overnevnte, ble også flere andre saker behandlet på styremøtet. Blant annet vedtok styret å gjøre noen justeringer i Stevne- og NM-reglementet for å unngå misforståelser.

Dessuten vil Fekteforbundet, sammen med flere andre særforbund, fremme forslag om videreføring av den forenklete lovnormen for idrettslag på Idrettstinget. Dette for å imøtekomme behovet for forenklinger hos små klubber der rekrutteringsgrunnlaget av tillitsvalgte er lite.

Les hele protokollen fra dette og andre styre- og komitemøter via denne lenken.