Påmelding til stevner og Norgesmesterskap

Påmelding av fektere og pliktdommere til konkurranser gjøres klubbvis via Ophardt. Her bestilles også lisensene som er nødvendig for å delta. Hver fekteklubb skal ha en en dedikert person som har tilgang til systemet.

TRYKK PÅ DENNE LENKEN FOR Å BESTILLE LISENSER OG FOR FORETA PÅMELDINGER

NB! Lisensene innløses manuelt. Vennligst gi administrasjonen beskjed om det haster å få innløst lisensen.

Aldersgrenser for påmelding til konkurranser
Ophardt er et felles internasjonalt verktøy som ikke tar hensyn til de særnorske Bestemmelser om barneidrett. 

  • Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurransetilbudet for barn til og med det året de fyller 12 år.
  • De omhandler også reiseavstand, type konkurranser, premiering, rangering og bruk av resultatlister for barn i norsk fekting. 

Alle tilknyttet norsk fekting er pliktige til å følge bestemmelsene, og eventuelle overtredelser kan bli sanksjonert.
Arrangører, påmeldingsansvarlige og fekternes foresatte bør derfor gjøre seg godt kjent med bestemmelsene.

Bestemmelsene om barneidrett forholder seg til kalenderår, mens fektesesongen går fra sommer til sommer. Påmelding til blant annet Norgesmesterskap krever derfor ekstra varsomhet. 

Ta kontakt med klubbens Barneidrettsansvarlige, Idrettskretsen eller Fekteforbundets administrasjon ved spørsmål. 

Les mer om lisenser via denne lenken