Klubbhåndbok

Fekteforbundet anbefaler fekteklubbene å utarbeide en klubbhåndbok. Innholdet skal besvare de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i klubben ved utskiftninger i styre og ledelse.

NIF har utarbeidet en mal som dekker områder som de fleste klubber har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted. Deler av håndboken foreslår konkret tekst eller en rutine som klubben kan benytte slik den er. Noen steder må klubben gjøre egne avklaringer, eller fjerne innhold som ikke er aktuelt for deres klubb.

Mer informasjon og mal for klubbhåndboken kan lastes ned via denne lenken