NORDISK FEKTEUNION

Den Nordiske Fekteunionen består av Island, Litauen, Finland, Estland, Sverige, Latvia, Danmark og Norge. Unionens formål er å gjennom et idrettspolitisk og sportslig samarbeid å få gjennomslag for våre verdier i internasjonale organisasjoner, arrangere nordisk mesterskap og promotere fektesporten i medlemslandene.  

LENKE TIL DEN NORDISKE FEKTEUNIONEN

KONGRESSPROTOKOLLER (minutes)