Uttak


Alle uttak som gjøres av Fekteforbundet er basert på vedtatte uttakskriterier. Sportsjef er ansvarlig for uttaket, som skal baseres på uttaksriterier som er vedtatt av Sportskomiteen (SPK).


Les vedtatte uttakskriterier – sesongen 2023/2024 her


Uttak sesongen 2023/2024: