ØKONOMIRUTINER - TRENINGSSAMLINGER, REISER OG OPPDRAG

Fekteforbundet er medarrangør for regionale treningssamlinger i samarbeid med fekteklubbene. Denne fra en regional treningssamling på Vestlandet. Foto: Bergens Fekteklubb.

For å holde orden på økonomien benytter Fekteforbundet Visma Expense, og har etablert rutiner for fakturering og utbetaling av utlegg og honorarer. 

Rutinene har betydning for både klubber som er teknisk arrangører av for eksempel treningssamlinger, men også for personer som gjør oppdrag for eller som har krav på refusjon fra Fekteforbundet. Dette kan for eksempel være landslagsutøvere, reiseledere, dommere og kursledere.

REGIONALE TRENINGSSAMLINGER
For å unngå misforståelser og sørge for lik praksis for planlegging, kvalitetsmessig gjennomføringen og kostnadsrefundering av de regionale treningssamlingene i NF-regi er det utviklet følgende kjøreregler. I disse er også faktureringsrutinene beskrevet.

Les og last ned følgende skjema: 

INFORMASJON OM HVA SOM KREVES FOR TRENINGSSAMLINGER I REGI AV FEKTEFORBUNDET

SØKNADSSKJEMA TIL UTFYLLING FOR TRENINGSSAMLINGER I REGI AV FEKTEFORBUNDET

REISER OG OPPDRAG FOR FEKTEFORBUNDET
For å besørge rett økonomisk håndtering for de som påtar seg oppdrag for Fekteforbundet, eller som har krav på refusjon av reise og andre kostnader, er det implementert nye rutiner for utbetaling av utlegg og honorar.

Dette innebærer at de som har krav på utlegg og skal motta honorar må registrere seg i, og ta i bruk Expense. Utbetalingene skjer to ganger per måned; den 10 og den 25.

Les mer om rutinene og hvordan det nye systemet skal tas i bruk via lenkene nedenfor:

RUTINER FOR UTBETALING AV REFUSJON OG BETALING AV OPPDRAG FOR FEKTEFORBUNDET

HVORDAN BRUKE EXPENSE