-

Idrettsernæring/toppidrettstrening


Når man er bevisst på sine matvaner og spiser riktig i forhold til  treninger og konkurranser, kan man i stor grad påvirke prestasjonsevnen. Dette gjelder alle idrettsutøvere, uansett nivå.

Interessen for idrettsernæring har naturlig nok økt betraktelig de siste årene. Norges Fekteforbund anbefaler alle de norske fekterne å benytte rådene fra Ernæringsavdelingen på Olympiatoppen. 

Ernæringsavdelingen i Olympiatoppen utviklet 18 faktaark som omhandler ulike og viktige aspekter ved idrettsernæring.

Les Faktaarkene her

Norges Fekteforbund anbefaler for øvrig Olympiatoppen sitt fagstoff om alle elementene ved toppidrettstrening.

Fagstoffet finnes via denne lenken

Sunn Idrett
Norges Fekteforbund anbefaler også alle aktive fektere å finne informasjon hos SUNN IDRETT

Sunn Idrett er et samarbeidsprogram mellom Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges Friidrettsforbund, med støtte fra Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen. Sunn Idrett jobber for å forebygge spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere og spre kunnskap om idrettsernæring.

Gratis e-læringskurs
Sunn Idrett har blant annet et gratis e-læringskurs for både idrettsutøvere og trenere, foreldre og støtteapparat. Kursportalen er koblet til Minidrett.no. Dette betyr at det kun er brukere med brukernavn/passord fra Minidrett.nif.no som får tilgang til kursportalen. Har du ikke brukerkonto der kan du lage en ved i kursportalen.

Idrettsutøvere får tilgang til kurs om idrettsernæring, bestående av to moduler med tilhørende tester. Trenere, foreldre og øvrig støtteapparat vil i tillegg til kurs om idrettsernæring, få tilgang til kurs om idrett og spiseforstyrrelser. 

Gå til kursportalen her