Kosthold

Kosthold

Norges Fekteforbund mener det er viktig å etablere gode matvaner hos unge fektere så tidlig som mulig. Et bidrag for å oppnå dette er å arbeide for at "stevnekiosken" får et større og mer variert tilbud slik at stevnedeltakere skal ha muligheten til å velge sunn og god mat  når de konkurrerer.

Det er en større bevissthet rundt kosthold i dag, og barn, trenere og andre besøkende ønsker å ha mulighet til å velge blant flere sunne alternativ. Norges Fekteforbund oppfordrer alle klubber arrangører av stevner og treningssamlinger til å sette kosthold og sunn idrettsmat på agendaen. 

Smart Idrettsmat
Aktivitet og et godt kosthold hører sammen, og et bredere tilbud gir alle muligheten til å gjøre gode valg når det trengs. Norges Fekteforbund anbefaler derfor alle klubber om å vurdere konseptet "Smart Idrettsmat". 

Dette er et konsept fra TINE, som flere særforbund i Norges Idrettsforbund bidratt inn i. Målet er at utvalget i kiosken på idrettsarenaen får et større og mer variert tilbud og samtidig kan bidra til at både voksne og barn gjør gode valg når sulten melder seg. 

Gode rabatter på kjente merkevarer, gratis utlån av kjøleskap og dispensere samt direktelevering av varer er bare noen av fordelene fekteklubben kan vurdere når klubben skal organiserer kiosksalg.

Se hvordan fekteklubben kan komme i gang med Smart Idrettsmat her.