Idrettsskoler
Kampidrettsavtale med Wang Toppidrett
Norges Fekteforbund har samarbeidsavtale med Wang Toppidrettsgymnas. Til sammen er områdene Oslo, Fredrikstad, Tønsberg og Stavanger dekket gjennom dette samarbeidet.

Et toppidrettstilbud til elever på videregående er en viktig del av Fekteforbudets strategi for å utvikle topp senior utøvere for landslaget. Vi anbefaler derfor utøvere som vil kombinere videregående skole med toppidrettssatsing å søke på en av skolene som samarbeidet er omfattet av.  

FAKTA Kampidrettssamarbeidet med WANG Toppidrett:

 • Geografi: Oslo, Fredrikstad, Tønsberg og Stavanger
 • Antall plasser for fektere: Varierer fra år til år. Inntak basert på 50 % skoleresultater og 50 % idrettsresultater
 • Samarbeid med lokale klubber: Trening på kveldstid i samarbeid med lokal klubb
 • Skolene tilbyr generell og spesiell studiekompetanse
 • Skolepenger: Fra 19.600, - til 24.500, - (i tillegg kommer utgifter til årlig treningssamling)
 • Søknadsfrist alle skoler: 1. mars hvert år

Mål for elevene
Utøverne skal etter 3 års utdanning, når de kommer til senioralderen, ha nok teoretisk og praktisk kunnskap om basistrening til å kunne ta ansvar for egen trening og utvikling, ha en god utviklet fysisk grunnkapasitet for å tåle de belastninger som er krav for seniorutøvere pluss har en utdanning som gjør de i stand til å bli hva de vil og studere hvor de vil.

Idrettstilbudet

 • Treninger 4x per uke. Målrettet trening mandag, onsdag og fredag. Generell trening tirsdager
 • Treningsleir 1 uke i utlandet med alle elever innen kampidrett
 • Testbatteri gjennomføres 2 ganger hvert år, på slutten av skolehalvåret

Oppfølging
Alle skolene har en egen ansvarlig sportssjef som både har kampsporterfaring og bred kunnskap innen idrett generelt. Kampidrettene har en egen koordinator som i samarbeid med sportslig ledelse i kampidrettsforbundene og aktuelle utøvere, legger en klar og konkret plan for den enkelte utøvers videre idrettssatsing som senior utøver og følger opp hver skole innenfor følgende områder: 

 • at Fekteforbundets utviklingstrapp ligger til grunn for trening og læring
 • at treningen har fokus på fysisk basistrening tilpasset kravene i Fekteforbundets utviklingstrapp
 • at toppidrettskulturen utvikler selvstendige utøvere med fokus på det hele mennesket
 • At teoretisk og praktisk idrettsfaglig undervisning er slik at utøverne kan ta selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av egen trening

Idrettskoler i Bergen
Norges Fekteforbund har ingen avtaler med idrettskoler i Bergen. De siste årene har fektere fra Bergens Fekteklubb gått på Tertnes videregående skole og Stend videregående skole


Idrettskoler i Trondheim
Trondheim toppidrettsgymnas. Nyoppstartet tilbud med kampsport som egen linje.