Utviklingstrapp U11 og U13

Barn skal utøve idrett gjennom lek og moro. All forskning viser at allsidig og variert aktivitet gagner barnets utvikling best. Fekting i Norge skal følge NIF sine retningslinjer, og hovedfokus på trening for barn er derfor at alt skal være lekbetont. Det er viktig at treninger og øvelser tilpasses barnas nivå og alder. Gjennom dette vil alle barn få rett mengde med utfordringer og mestringsfølelse. Dette vil igjen føre til idrettsglede og fornøyde utøvere.

Mål

Et av hovedmålene til NIF og NF er «Flere, lengre, bedre». Dette gjøres gjennom å fremme langsiktig utvikling med fokus på fysisk-, motorisk- og teknisk- repertoar fremfor kortsiktig resultatoptimalisering. Noe som kan resultere i stagnasjon, lavere motivasjon og/eller skader. Gjennom lekbetont allsidig grunn- og fektetrening trening med fokus på «å ha det gøy» vil gi flere barn muligheten til å oppnå sitt potensiale. Grunnlaget for å oppnå målet legger vi på trener 1- og trener 2-kursene til NF, samlinger og andre arenaer gjennom NIF.

Fekteøvelser

For barn har vi fokus på den grunnleggende teknikken. Vi lærer fekteposisjon, skritt fremm og tilbake, angrep og motangrep, sammensatte angrep, parader og treffpunkter gjennom fekterelaterte leker, fektekamper, benarbeid og leksjoner. Det legges lite fokus på den taktiske biten. Den kan læres gjennom fekting med enkle tilbakemeldinger fra trener. Gjennom dette vil utøver lære seg hva man må tenke på før man gjennomfører elementer i en fektekamp.

Kroppsbeherskelse/Koordinasjon/Motorikk

Koordinasjon er den evnen nervesystemet og muskelsystemet har til å samordne bevegelser, både ift hverandre og ift omgivelsene. Vi kan ofte skille mellom 6 koordinative evner: Romorientering, balanseevne, rytmefølelse, reaksjonsevne, øye-hånd/øye-fot og tilpassing av kraftinnsats.

Motorikk er bevegelse, og handler som samspill mellom nerver og muskler. God motorikk er å mestre bevegelser under ulike forhold. For å øve motorikk er det da viktig å drive allsidige bevegelser på ulike typer underlag.

Det vi populært kaller «motorisk gullalder» er den perioden vi er mest mottakelig for å lære motorikk og teknikk(ca 8-12 årsalder). Utvikling av koordinasjon og motorikk bør gjøres gjennom fri og variert lek. Det er viktig at vi i denne perioden fokuserer ekstra på utvikling av disse ferdighetene. Det er nemlig helt avgjørende at barnet får øve mye på de grunnleggende bevegelsene og at de automatiseres.

Mange parøvelser handler om å prøve ut krefter, og her er det viktig å bekrefte styrken ovenfor en partner eller motstander. Barn skal oppleve at de klarer å mobilisere stor styrke selv om de vet at partneren/motstanderen er sterkere. Stabiliseringsøvelser og bryteleker kan være fin styrketrening, og om den sterkeste tar i ”akkurat passe” vil aktiviteten kunne vare i f. eks. 30 sekunder i stedet for å være over på fem.

Vi har en del fundamentale øvelser: Gå, løpe, hoppe, hinke, åle, krabbe, rulle, bære, henge, svinge, kaste, fange, klatre, snurre, skyve, dra og sparke. Som sagt, så er en av de viktigste periodene for motorisk utvikling er fra 8-12-årsalderen. Da er barn utviklingsmessig klare for å tilegne seg grunnleggende ferdigheter knyttet til de ulike idrettene. I denne perioden (fra 8-12 år) skal barnet altså dels videreutvikle de fundamentale ferdighetene, og dels begynne innlæring av generelle ferdigheter knyttet til idrettsgrenen. Hvis ikke de fundamentale ferdighetene er utviklet før puberteten setter inn, minskes barnet muligheter for å nå hans eller hennes fulle potensial.

Konkurranse

Det anbefales ikke å starte med konkurranser for tidlig. Forskning viser dessuten at dette kommer langt ned på prioriteringslisten for barn og unge i organisert idrett. Dette kan dog være veldig individuelt. Det er viktig at utøver har lyst til å delta på konkurranser og ikke føler seg presset. Som en del av NIF må Fekteforbundet følge NIF sine lover og barneidrettsbestemmelser. Dette kan dere lese mer om Barneidrettsbestemmelsene her. Når barn, på eget initiativ, ønsker å delta i konkurranser, anbefaler vi at de deltar i lokale- og klubbkonkurranser.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skadeforebyggende

Tusenvis av barn, unge og voksne utsettes for idrettsskader hvert år. Idrettsskader er hovedårsaken til at barn og unge ikke kan delta på trening eller i kamp og konkurranse, at de ikke når de målene de har satt seg eller at de i verste fall må slutte med den idretten de elsker.

Resultater fra flere studier viser at over halvparten av de som opplever en korsbåndsskade utvikler slitasjegikt (artrose) i kneet 10-15 år etter skaden. Derfor er det så viktig å unngå den første skaden!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litteratur

"Den coachende treneren - om å coache begynnere" er skrevet av Frank Abrahamsen og Erlend Gitsøe.

"Barneidrettstreneren" er skrevet av Inger Marie Vingdal.

"Treningslære for idrettene" er skrevet av Jostein Hallén og Lars Tore Ronglan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------