ORGANISERING

Norges Fekteforbund (NF) er medlem av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), samt det internasjonale fekteforbundet, Federation Internationale d’Escrime (FIE) og er tilknyttet det europeiske fekteforbundet EFC og Nordisk Fekteunion.


Fektetinget
Fektetinget er NFs høyeste myndighet og avholdes annethvert år (neste gang i 2020). På Fektetinget har de tilsluttete fekteklubbene og medlemmene av NF-styret stemmerett. Fektetinget velger et styre som er høyeste myndighet i perioden mellom to Fekteting. På Fektetinget velges også kontrollkomité, revisor, valgkomité og lovutvalg. Alle disse rapporterer til Fektetinget og er ikke under NF-styrets instruksjonsmyndighet.


Organisasjon
Fekteforbundet er en sentral organisasjon med kontor på Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo. Forbundskontoret ledes av generalsekretær i full stilling med en sportslig leder ansatt i 20 prosent stilling. NF og de tilsluttete klubbene er organisert i henhold til de samme lover og bestemmelser som den organiserte idretten for øvrig.

Norges Fekteforbund har ingen organisatoriske eller administrative ledd mellom forbundet sentralt og klubbene. 

Alle fekteklubbene er medlemsstyrte og basert på frivillighet. Dette gjør idretten til en god skole i demokratibygging. Fektingens egenart, kultur og bestemmelser gjør at sporten også kan være en god skole mht. å utvikle høflighet og hensyn til andre mennesker. 

TALSMANNSMATRISE FOR NORGES FEKTEFORBUND


Levert av IdrettenOnline