Treningsdagbok


Norges Fekteforbund anbefaler bruk av treningsdagboken Bestr for våre utøvere. For landslagsutøvere blir dette være obligatorisk, og en måte å følge opp utøverne på. 

En treningsdagbok er et viktig verktøy for alle som ønsker å systematisere treningen sin, og en god måte for å få bedre kontroll over treningshverdagen. Dette gir bedre oversikt og større kontroll over belastningen man utsetter kroppen sin for. Ved å loggføre treningstid, intensitet og treningsfrekvens kan man passe på at den totale treningsmengden blir stor nok, men ikke for stor. 

En grundig treningsdagbok legger også til rette for at man kan analysere seg frem til hvordan treningen har påvirket prestasjonsevnen. Dersom de ønskede resultatene uteblir, er det gunstig å kunne se på treningen som er gjort for å finne ut hva som ikke har fungert. På samme måte er det fint å kunne se tilbake på hva slags trening som faktisk har fungert, slik at man kan gjøre enda mer av det.

Kort oppsummert kan en treningsdagbok både virke motiverende og gi utøverne bedre kontroll over treningen sin.

Hvilken treningsdagbok anbefales?
En treningsdagbok er enkelt og greit bare en logg hvor man holder styr på hva, når og hvordan man har trent. Dagboken kan være i form av en spesiallaget app, det kan være et hjemmelaget Excel-skjema, eller det kan være en god, gammeldags notisblokk som man skriver i for hånd.

Bruken av treningsdagboken Bestr blir obligatorisk for landslagsutøverne, men Fekteforbundet anbefaler også andre utøvere å bruke denne treningsdagboken om de ønsker:

Hvordan komme i gang med Bestr?

  1. Gå inn på www.bestr.no og registrer en bruker
  2. Lag et enkelt brukernavn som er lett å huske, f.eks. fornavn.etternavn
  3. Fyll ut nødvendig informasjon og velg kampsport som sport

Hvordan fylle ut treningsdagboken?
Fyll ut treningstiden i antall minutter. Den gjøres deretter automatisk om til timer.

Hvilken trening bør registreres?
I tillegg til teknisk trening, og kamptrening på fektesalen, anbefaler vi også å registrere det som gjøres av skadeforebyggende øvelser, og øvelser som gjør hver enkelt utøver til en bedre fekter.

For eksempel:

Skadeforebygging
Til dette anbefaler vi utøverne å benytte treningsprogrammet som Fekteforbundet har utviklet i samarbeid med Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøyskole. Gjøres disse øvelsene regelmessig, kan dette halvere skaderisikoen.

Les mer om Skadefri og se øvelsene via denne lenken

Øvelsene er også tilgjengelig på en gratis App som kan nedlastes via App Store.

Prestasjonsfremmende øvelser
Sammen med Olympiatoppen er Fekteforbundet i gang med å utvikles et treningsopplegg med ulike øvelser som utvikler de fysiske og motoriske parameterne som er nødvendig for å bli gode fektere. Samtidig vil NF laget et testopplegg for finne forbedringspotensialene og registrere fremgang.

Målet er at øvelsene skal gjøres tilgjengelig for klubbene slik at også fektere som ikke deltar på treningssamlingene i regi av Fekteforbundet kan benytte disse. Uansett er det helt naturlig at også denne trening registreres i treningsdagboken.

Les mer om dette her