NORGES FEKTEFORBUND MENER

IDRETTSPOLITIKK

I tillegg til å ha ansvar for lover og regler, ranking og uttak til landslag og internasjonale mesterskap, gjennomføring av Norgesmesterskap, påmelding til i verdens- og europacupstevner samt en rekke egne aktiviteter som treningssamlinger og utviklingskurs beskrevet i Fekteforbundets langtidsplan - er også ivaretakelse av norsk fekting sine interesser i idrettspolitiske og administrative saker nasjonalt og internasjonalt en viktig oppgave for Norges Fekteforbund.

Synlige og tydelige
Norsk idrett og norsk fekting ikke kun skal utmerke seg på idrettsarenaen, men også som en tydelig og engasjert stemme i det nasjonale og internasjonale idrettssamarbeidet. 

Norges Fekteforbund er en liten aktør i både det Europeiske Fekteforbundet og i det Internasjonale Fekteforbundet. Norsk fekting og Fekteforbundet er også en liten sport i Norge og et lite særforbund i Norges Idrettsforbund. 

For å fremme fekteklubbene og deres medlemmers interesser, både nasjonalt og internasjonalt må vi derfor være ekstra synlige og tydelige i alle relevante fora som har betydning for de norske fekteklubbene og medlemmene. Dette fordrer aktivitet på både politiske og administrative møteplasser, som for eksempel å svare på høringer - gjerne i samarbeid med andre andre særforbund nasjonalt og internasjonalt i saker der det er hensiktsmessig.

Internasjonal strategi og veileder
Norges Fekteforbund har  tilsluttet seg Norges idrettsforbunds internasjonal strategi. Denne angir prioriteringer for norsk idretts internasjonale engasjement. Alle norske representanter er dessuten pålagt å følge NIFs Etiske leveregler for internasjonal representasjon. 

På bakgrunn av den internasjonale strategien, og levereglene, er det utarbeidet en veileder for internasjonalt arbeid. Denne skal bistå både tillitsvalgte og representanter i internasjonale idrettsorganisasjoner, utøvere og støtteapparat som representerer Norge internasjonalt.

Nasjonale høringssvar
Fekteforbundet ønsker så godt det er mulig også å synliggjøre det idrettspolitiske arbeidet som gjøres av Fekteforbundet for fekte-Norge. Skriftlige høringsuttalelser og politiske saker Fekteforbundet engasjerer seg i, er derfor samlet nedenfor:

2023:


2022:

2021:

2020: 

2019:

2018: