Norges Fekteforbund

Norges Fekteforbund (NF) ble stiftet i 1911 og er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

NF er dessuten medlem av  Det internasjonale fekteforbundet (FIE), Nordisk Fekteunion (NFU), Den Europeiske fektekonfederasjonen (EFC), Det internasjonale rullestolfekteforbundet (IWAS) og Europeiske Veteranfektere

Norges Fekteforbund organiserer idrettslag som organiserer aktivitet innenfor olympisk sportsfekting som er tatt opp i Norges Idrettsforbund (NIF) og i Norges Fekteforbund (NF). 

NF er den høyeste faglige myndighet i saker som omfatter fekting i Norge og representerer norsk fekting i henhold til NIFs lover. Unntatt er spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idretter, spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett og økonomisk kontroll. 

NFs sitt formål er å fremme fektesporten i Norge, og representerer norsk fekting internasjonalt gjennom å utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at den imøtekommer de krav og utfordringer medlemmene, norsk og internasjonal idrett stiller innenfor allmenne over og regler.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

LAST NED FEKTEFORBUNDETS JUBILEUMSSKRIV TIL 100-ÅRSMARKERINGEN.  


BESØKSADRESSE: Idrettens Hus Ullevål, Sognsveien 73, 0854 Oslo, NORWAY
POSTADRESSE: 
Postboks 5000, 0840 Oslo

FAKTURAADRESSE: Fakturaer sendes enten som en EHF-faktura eller på e-post til 971483997@autoinvoice.no

TLF SENTRALBORD(+47) 21 02 90 00
TLF. FORBUNDSKONTOR: 
(+47) 22 89 55 99

E-POST: post@fekting.no

BANKKONTO SPAREBANK1: 1813 73 42525

ORGANISASJONSNUMMER: 971 48 3997Generalsekretær og daglig leder

Claes H.M. Bendiksen

Mob: (+47) 480 66 623

E-post: claes.bendiksen@nif.idrett.no

GENERALSEKRETÆR/DAGLIG LEDERS STILLINGSINSTRUKSSportsjef

Bartosz Piasecki

Kontordager: Mandager kl.08:30-12:00

Mob: (+47) 911 21 274

E-post: bartosz.piasecki@fekting.no

STILLINGSINSTRUKS SPORTSLIG LEDERUtviklingsansvarlig

Fredrik Backer

Mob: (+47) 455 16 394

E-post: fredrik.backer@nif.idrett.no

FUNKSJONSBESKRIVELSE UTVIKLINGSANSVARLIG