Rent idrettslag

Norges Fekteforbund følger NIFs lover og alle anbefalinger som gjøres for å unngå doping. Fekteforbundet ble dessuten sertifisert som Rent Særforbund i november i 2018. 

Sertifiseringen innebærer at alle fekteklubber med landslagsfektere skal være sertifisert som Rent Idrettslag. Dette samme kreves av klubber for å bli tildelt det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskap.
Doping i fekting
Fekting er verken en typisk utholdenhetsidrett, eller en idrett som krever mye styrke. Det er derfor få tilfeller av bevisst doping i fektesporten. Allikevel finnes det en risiko for ubevisst doping. Dette kan forårsakes av reseptfrie medisiner som står på dopinglisten som brukes uten å ha søkt om medisinsk fritak, eller av kosttilskudd ol. som både inneholder forbudte og skadelige substanser. Dessuten kan både aktivt eller passivt inntak av ulike typer rusmidler på fest slå ut på dopingtester.

RENT IDRETTSLAG
E-læringsprogrammet "Rent Idrettslag" er et forebyggende antidopingprogram rettet mot landets over 11 000 idrettslag. Sertifiseringen utfordrer klubbene til å diskutere utfordringer og risikoer i egen klubb, og til syvende og sist utforme en handlingsplan med konkrete tiltak.

Trykk på denne lenken for å sertifisere fekteklubben som Rent Idrettslag

Programmet som tar en til to timer å gjennomføre, ender med en sertifisering som idrettslaget beholder i to år.

Mer informasjon om Fekteforbundets Antidopingarbeid finnes via denne lenken