Fekteforbundets Utviklingsgrupper 2022-2023

For å bli med på Fekteforbundets Utviklingsgrupper stilles følgende kriterier: Uttakskriterier til landslag og utviklingsgrupper.

Les mer mer om Utviklingsgruppene via denne lenkenHoldninger og adferd

Norske fektere, både landslagsutøvere og andre deltar fra ung alder på stevner i utlandet. På stevner der fekterne blir påmeldt av NF, og hvor NF stiller med reiseleder anses disse til å representere Norge. 

For å klargjøre ansvaret til både NF, reiseleder og utøvere eksisterer en instruks for reiseledere og klarer retningslinjer, såkalte spilleregler for både holdninger og adferd for alle utøverne. NF håper at disse vil klargjøre ansvar og hva som forventes av både utøvere som representerer Norge. Spesielt for de yngste sine foresatte kan dette være en trygghet.

LANDSLAGSKONTRAKT FEKTEFORBUNDET

SPILLEREGLER FOR UTØVERE I FEKTEFORBUNDET SIN UTVIKLINGSGRUPPER

INSTRUKS FOR REISELEDERE I REGI AV NORGES FEKTEFORBUND