LANSERING AV REKRUTTERINGSMANUAL OG MEDLEMSUNDERSØKELSE

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Feb 2023

Fredrik Backer, utviklingsansvarlig i Norges Fekteforbund har utarbeidet rekrutteringsmanualen og skal følge opp den årlige medlemsundersøkelsen. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundet lanserer nå en manual med tips og råd til klubbenes arbeid med å rekruttere og beholde medlemmer. I tillegg igangsettes en årlig undersøkelse for å kartlegge medlemmenes tilfredshet. 

Med ansettelsen av en utviklingsansvarlig, ønsker Fekteforbundet å bidra til at fekteklubbene intensiverer og systematiserer arbeidet med å rekruttere og beholde medlemmer.

Klubbmanual – rekruttere og beholde
Fekteforbudet er kjent med at en del fekteklubber har få ressurser til å gjøre særlig utover organisering av den ordinære klubbtreningen. I dialog med klubbledelsen i flere fekteklubber, og ikke minste etter innspill fra fektetrenere i det nyetablerte Trenerforumet, lanserer Fekteforbundet nå derfor en rekrutteringsmanual som skal gjøre dette arbeidet enklere for klubbene. 

Større medlemsmasse gir klubbene flere inntekter fra medlemskontingenter og treningsavgifter. Dessuten øker også Hodestøtten og Lokale Aktivitetsmidler (LAM) som alle klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund mottar.

I tillegg til gode råd for klubbdriften, inneholder manualen derfor konkrete tips for planlegging og gjennomføring av en rekke aktiviteter som både øker medlemsantallet, og som forhindrer frafallet. Flere av er godt utprøvd i fekteklubber, mens andre har gitt gode resultater i andre idretter.

Blant annet inneholder manualen informasjon om hva som er viktig for medlemmene i norsk idrett. For de fleste er det viktigste å drive med aktiviteten, fellesskapet og vennskapet, mestring og å ha det gøy. Å konkurrere og vinne konkurranser kommer lenger ned på prioriteringslisten.

Årlig medlemsundersøkelse
For at antall aktive fektere skal øke, må man først forhindre at de nåværende slutter. Fekteklubbene bør derfor tilpasse seg til medlemmenes behov, og målene de har for å drive med fekting. Dette kan variere, både innen hver klubb, og fra klubb til klubb.

Først når klubbtilbudet tilfredsstiller de nåværende medlemmenes forventninger, er man trygg på at medlemskapet er attraktivt for nye. Dette forhindrer igangsettelse av bortkastete rekrutteringstiltak, og gjør arbeidet mer effektivt. Fornøyde medlemmer er dessuten gode ambassadører og markedsfører både klubben og fektesporten.

Det er derfor viktig å ha god og oppdatert kunnskap om hva medlemmene synes er bra, og hva de mener bør forbedres. Fordi få fekteklubber gjennomfører regelmessige medlemsundersøkelser, igangsetter Fekteforbundet nå også en årlig survey. Undersøkelsen er anonym, men resultatene skal synliggjøre utfordringene og forbedringspotensialet i hver enkelt klubb.

Resultatene tilbys gratis til hver klubb mot slutten av året. Dette skal gjøre det enklere å planlegge og iverksette målrettete og effektive tiltak for å forhindre frafall, samt gjøre klubbene mer attraktive for nye medlemmer.

Vi ber derfor at hver klubb markedsfører undersøkelsen, og også sender lenken til sine medlemmer. Gjerne med påminnelser slik at så mange som mulig får gitt sine tilbakemeldinger.

Planlegging og evaluering
Fekteforbundet håper at manualen gir inspirasjon til å jobbe for å beholde medlemmene og til å rekruttere enda flere, dessuten at svarene fra den årlige medlemsundersøkelsen skal gjøre det enklere å evaluere tiltakene som gjøres. 

I likhet med det andre arbeidet som gjøres i fekteklubbene, anbefaler vi bruk av det nylige lanserte årshjulet. Dette er et gratis hjelpemiddel som bidrar til god planlegging og mer forutsigbarhet på viktige aktiviteter gjennom året. Ikke minst vil årshjulet kunne bidra til kontinuitet i klubbdriften ved utskiftninger i styre og ledelse.

Vi ber derfor om at klubbene spiller inn sine erfaringer, og gjerne nye ideer slik at disse verktøyene bidrar til kontinuerlig forbedring og veksten i hele fekte-Norge.

LAST NED MANUALEN VIA DENNE LENKEN

BESVAR UNDERSØKELSEN VIA DENNE LENKEN

LAST NED ÅRSHULET VIA DENNE LENKEN

Ved spørsmål om manualen eller undersøkelsen, ta kontakt med utviklingsansvarlig i Fekteforbundet, Fredrik Backer, på fredrik.backer@nif.idrett.no