For å øke kvaliteten på fektestevnene i Norge arrangerer Fekteforbundet med jevne mellomrom stevnelederkurs. Kurset vil ha en teoridel og en praktisk del ifm med stevne.

For å unngå unødvendige utsettelser, problemer og trygg gjennomføring av stevner er det viktig at alle som arrangerer stevner i Norge har nødvendig kunnskap om hvordan et stevne gjennomføres.

Kursene som holdes vil inneholde blant annet:

  • Utforming av invitasjon
  • Regler
  • Oppsett av pister og hall
  • Forberedelser
  • Gjennomføring
  • Dommeroppsett
  • Generell stevneledelse
  • Ophardt

Informasjon og påmelding til disse kursene vil sendes ut i forkant av hvert kurs.

Last ned presentasjon om generell stevneledelse

Last ned presentasjon Ophardt

Last ned tips til Ophardt "Quickstart Ophardt"