NORSKE FEKTEKLUBBER


Det er 25 aktive fekteklubber som er tilsluttet Norges idrettsforbund og Norges Fekteforbund. 

Fekteklubbene er fordelt over følgende byer og tettsteder: Askjer, Bergen, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Kristiansand, Kristiansund, Nesodden, Nøtterøy, Oslo, Sandefjord, Skjetten, Stavanger og Trondheim. 

Kontaktinformasjon til de ulike klubbene på de ulike stedene finnes i oversikten nedenfor.


ASKER

Asker Fekteklubb

Kontaktperson: Erik Rival Storelv
Epost: askerfekteklubb@gmail.com
Mob: +47 465 22 200

Treninger i Sykkelvelodromen i Asker
Mandag 16:30-18:30
Onsdag 16:00-19:00 

www.askerfekteklubb.no


BERGEN

Bergens Fekteklubb (BF)

c/o Bård Vonen

Søreidneset 70

5251 Søreidgrend
 

Tlf: 55 12 61 65

Tlf: 55 29 99 56

Mob: 906 10 887 (Bård Vonen)

Mob: 957 61 241 (Bjørn Faye)

E-post: info@bergensfekteklubb.org

E-post: bvonen@broadpark.no

E-post: bjorn.faye@gmail.com

URL: www.bergensfekteklubb.org

Facebook: www.facebook.com/bergens.fekteklubb

Treningslokaler: Haukelandshallen


BERGEN

Bergenstudentenes Allianseidrettslag (BSI)

Parkveien 1, 5007 Bergen

Leder: Cecilie Boman Danielsen; Send epost

E-post: fekting@bsi.no

URL: www.fekting.bsi.no

Facebook: www.facebook.com/bsifektingBÆRUM

Bekkestua Fekting (BEFE)

Treninger på Ramstad skole og Sandvika Videregående skole

Lenke til nettside: www.bekkestuafekting.no

Styreleder:  Erik Storelv, telefon 465 22 200

E-post: baerumfekting@gmail.com

E-post: erik.storelv@online.no 

Trener: Viktor Krylov 
E-post: viktorkrylov111@gmail.com

 


BÆRUM

Bærum Fekteklubb (BRUM)

v/Øivind Trandem

Brekkeski 17, 1349 Rykkinn

Mob: 400 43 513

E-post: oivindt@viken.noDRAMMEN

Drammen Fekteklubb (DF) 

v/Dan Lundesgaard 

Mob: 995 40 874

E-post: coach.drammen@gmail.com

E-post: drammenfekteklubb@gmail.com


FREDRIKSTAD

Fekteklubben Fredrikstadfekterne (FF)

Treningssted: Tøihusloftet i Gamlebyen
Trening for barn: Tirsdager kl. 18-19.
Trening for voksne: Tirsdager og torsdager kl. 19-21.

Facebook: www.facebook.com/fredrikstad-fekteklubb

Kontaktperson:
John Hugo Pedersen
Urtevn. 1, 1621 Gressvik
Mob: 916 85 502
E-post: hugo.pedersen@elpress.se


GJØVIK

Gjøvik Fekteklubb (GFK)

Mob: +47 975 06 732 (leder: Christoffer Irgens)

Anders Frydenberg Mob: 936 30 591 Epost: afrydenberg@tutanota.com

E-post: christoffer.irgens@hotmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/gjovikfekteklubbKRISTIANSAND

Kristiansand Fekteklubb (KFK)

Kontakt: Aniko Szirmai / Gunn Osaland

E-post: krsfekteklubb@gmail.com

URL: www.krsfekteklubb.wordpress.com


KRISTIANSUND

Kristiansund Fekteklubb (KuF)

v/Douglas Wilmot

Mob: 476 63 427 (leder: Douglas Wilmot)

Mob: 996 04 922 (trener: Vidar Benjaminsen)

E-post: douglas.wilmot@nordmore.museum.no

E-post: vibenja@online.no

Facebook: www.facebook.com/groups/212329525491667

Treningslokaler: Goma Barneskole, Røsslyngveien 17, 6511 Kristiansund, torsdager 18-20:30


NESODDEN

Nesodden Idrettsforening (NeIf)

Berger Stadion, Postboks 188, 1451 Nesoddtangen

Kontaktperson: anita.jenstad.heide@gmail.com

URL: www.nesoddenif.no/blog/category/nif-fekting


 


NØTTERØY

Nøtterøy Fekteklubb (NøF)

Svend Foyns gate 39, 3112 Tønsberg

Hovedkontakt: Thomas Brenno Strandli 

E-post: junesoon72@gmail.com

E-post: post@nofk.no

URL: www.nofk.no

Facebook: www.facebook.com/Notteroyfekteklubb

Andre kontaktpersoner

Tlf: 33 38 52 13 (Tore Aarholt)

Mob: 900 93 095 (Kjetil Draugedalen)

E-post: kjetil.draugedalen@gmail.comOSLO

Bygdø Fekteklubb (BYF)

v/Samuil Kaminski

Postboks 17 Bygdøy, 0211 Oslo

Mob: 951 95 103

E-post: samuil@bygdofekting.no

URL: www.bygdofekting.no

Facebook: www.facebook.com/bygdofekting

Treningslokaler: Bygdøhus, Huk Aveny 45


OSLO

Fekteklubben Affekt (AFF)

v/Fredrik Luihn

Sognsveien 4c, 0451 Oslo

E-post: post@affekt.no

Nettside: www.affekt.no


OSLO

Holmlia IL Fekting (HOF)

Treningssted: Rosenhallen (Gymsalen på Rosenholm skole, Nordåsveien 160, 1251 Oslo)
Trening for barn: Tirsdager og torsdager kl. 18:00 -19:30.

Facebook: https://www.facebook.com/hskfekting 

Kontaktperson: Emil Friis Ruud
Mob: 975 45 634
E-post: emilfriisruud@gmail.com


OSLO

Thales B.I.L (THA)

Thales sitt bedriftsidrettslag Fekting

Kontaktperson Mathias Eckholdt

Tel: 22 63 83 00


OSLO

Njård Fekting (NJF)

Sørkedalsveien 106, 0378 Oslo

Kontaktpersoner: Paal Frisvold og Christian Dahle

Eposter paal@frisvold.eu og christiandahle@gmail.com

Web: https://fekting.njaard.no/

Facebook: www.facebook.com/njardfekting.no


OSLO

Oslo Fekteklub (OF)

Postadresse: Oslo Fekteklub Co/ Yngve Eliassen, Villaveien 20F, 1385 ASKER

E-post: oslofekteklub@gmail.com

E-post: yngeli@selvaagbolig.no  (leder: Yngve Eliassen) 

URL: http://oslofekteklub.no/

Facebook: www.facebook.com/OsloFekteklub

Treningslokaler:

Sentrum, Oslo øst: Kuben Yrkesarena Kabelgata 10-12, Økern,  0606 OSLO. Flerbruks hallen samt, fektesal i Bi- Kuben


OSLO

Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI)

Postboks 94 Blindern, 0314 Oslo

Leder: Alexander Levorsen

Tel.nr: 938 59 881. 

E-post: fektestyret@osi.uio.no

Følg lenken til nettsiden

Følg lenken til Facebookprofil

Følg lenken til InstagramkontoOSLO

Titan Fekteklubb (TF)
Hovseterveien 76
0768 Oslo
Norge

Treningslokaler: Hovseterhallen

Kontaktperson: Natalia Koneva
Epost:hei@titanfencing.no

URL: http://www.titanfencing.no/ 

Facebook: https://www.facebook.com/titanfencingOslo/SANDEFJORD

Sandefjord Fekteklubb (SAF)

Treningssted: Breidablikk Ungdomsskole, Frøyas vei 33, 3216 Sandefjord

Klubbleder: Benjamin Brinckmann

Mob: 484 50 669

Epost: sandefjord@fekteklubb.no

Nettadresse: www.sandefjord.fekteklubb.no 

Facebook: www.facebook.com/sandefjordfekteklubb/


SKJETTEN

AI Skjetten (AIS)

v/Anna Rostkowska

E-post: fekting@ssk.no

Mob: 908 33 449

Nettadresse: www.skjettenfekting.no

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089579290255


STAVANGER

Stavanger Fekteklubb (STF)

v/Ole Eeg

Mob: 472 76 034

E-post: O.Eeg@conocophillips.com

Nettadresse: https://fekte.info/

Facebook: www.facebook.com/stavangerfekteklubb


TRONDHEIM

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening (NTNUI)

Leder: Sondre H. Johansen
epost: fekting-leder@ntnui.no

Nestleder: Frøya Sol Håkonsen
epost: fekting-nestleder@ntnui.no

Kasserer: Omer Babiker
epost: fekting-kasserer@ntnui.no

URL: https://ntnui.no/fekting/

Facebook: www.facebook.com/ntnuifekting


TRONDHEIM

Tordenskiold Trondheim Fekteklubb (TTF)

Leder: Leif Alexandre Aschehoug 

E-post: leder@trondheimfekteklubb.no

E-post: post@trondheimfekteklubb.no

E-post: styret@trondheimfekteklubb.no

URL: www.trondheimfekteklubb.no

Facebook: www.facebook.com/TrondheimFekteklubb