GOD JUL OG GODT NYTT FEKTEÅR

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Des 2020

2020 har vært et utfordrende år grunnet Korona-pandemien. Vi følger uansett opp tradisjonen med en oppsummering av fekteåret, og kaster blikket fremover. 

Pandemien har preget både klubbenes og Fekteforbundets aktiviteter. Vi har slitt med nedstengning, og påfølgende usikkerhet om når vi kunne starte opp igjen. 

Dette har vært krevende for alle. Både for klubbene og trenerne, men ikke minst for de aktive som ikke har fått utøve idretten sin og treffe venner de har fått gjennom fektingen.

God begynnelse på året
Men det startet bra. Allerede i romjulen i fjor deltok ti norske fektere på treningsleir i Sverige. Deretter, den første helgen i januar, avholdt Fekteforbundet årets første nasjonale treningssamlingen i aldersklassene U23, juniorer og kadetter.

Forberedelsene ga resultater. I begynnelsen av februar oppnådde juniorlaget med Truls Straumøy, Tomas Geitung, Svend Markus Eeg og Benjamin Humlen Dahlbo en syvendeplass i Beograd. Dette tangerte den beste norske plasseringen siden oppstarten av juniorverdenscupen.

Kadettlaget med Olav Eikanger, Elias Draugedalen, Henning Karlsen og Emil Draugedalen fulgte opp med en flott 3. plass på europacupstevnet i Espoo.

Individuelt oppnådde dessuten Elias Draugedalen en femteplass på et Europacupstevne for kadetter i Krakow, og Cordt von Brandis vant et veteranstevne i Kiev.

Videre ble det arrangert regionale treningssamlinger i Stavanger og Kristiansund, før Stavanger FK arrangerte Siddis Cup. Deretter ble Vårstøtet, inkludert stevne i Ungdomsserien arrangert av Njård Fekting. 

Norges Fekteforbund kom dessuten i gang med Trener 2-kurset, og fikk gjennomført to workshops i samarbeidsprosjektet med Olympiatoppen før pandemien traff oss for fullt.

Full stans
I likhet resten av den organiserte idretten ble fekting stengt ned 12. mars. Dette innebar at også alle de planlagte aktivitetene i regi av Fekteforbundet måtte utsettes.  

Våren skulle ha vært den mest hektiske perioden i 2020. Tre dommerkurs, ett landsstevne, to norgescupstevner, tre treningssamlinger og norgesmesterskapene for både juniorer og for seniorer og veteraner måtte legges på is.  

På grunn av smittesituasjonen ellers i verden, ble også både alle stevnene i Europa- og Verdenscupen, samt EM og VM avlyst.

Gradvis gjenåpning
Deretter fulgte en tid med intens møtevirksomhet med de andre særforbundene i NIF. Målet var å stå samlet i arbeidet for å ivareta idrettens interesser generelt, og fekteklubbenes spesielt.

Det gjaldt å få på plass Koronavettregler for å berede grunnen til å igjen kunne drive med fekting. Parallelt ble det blant annet jobbet med å få synliggjort konsekvensene av nedstengingen slik at innrettingen på de økonomiske kompensasjonspakkene ble så relevante som mulig for norsk fekting. 

3. april ble det åpnet opp for begrenset aktivitet med klare retningslinjer. Gradvise lempninger med endringer i smittevernreglene gjorde det mulig å holde en viss aktivitet i klubbene, men uten mulighet for stevner eller treningssamlinger.

For å gi klubbene verktøy for å holde motivasjonen oppe og forhindre frafall av medlemmer, publiserte Fekteforbundet treningstips for fektere, og ga konkrete råd til hvordan klubbstyrene kunne utnytte nedstengningsperioden til utvikling, og til administrative oppgaver som ellers blir nedprioritert.

Koronavettregler og rutiner for godt smittevern
Etter at Fekteforbundet fikk aksept for at fekting ikke er kontaktidrett, og godkjent en egen sjekkliste for godt smittevern, ble det fra 17. august mulig å igangsette tilnærmet normal aktivitet i alle aldersgrupper.

I tiden frem til idretten igjen ble stoppet, ble det avholdt NM for både juniorer og seniorer/veteraner. Den andre kurshelgen i Trener 2-utdanningen ble gjennomført, dommerkurs, Angelini Cup, regionale treningssamlinger i Bergen og Vinterstøtet i Oslo med et landsstevne for fektere som er for unge til å konkurrere i norgescupen ble også arrangert.

Ting og valg av nytt styre
I tillegg ble det gjennomført fekte-ting med valg av nytt styre. Det nye forbundsstyret består nå av følgende personer: 

President Bjørn Faye fra Bergens FK, visepresident Ragnhild Andenæs fra Bygdø FK Katherina Malvik fra Titan FK, Adam Flåten fra Njård Fekting og Theodor Barndon Helland fra Sørlandet FK er styremedlemmer. Varamedlemmer er Siri-Mette Amble og Tomas Kersten fra Njård Fekting.

Mye informasjon til klubbene
En viktig del av Fekteforbundets oppgave er å fremme fekteklubbens interesser i idrettsorganisasjonen. En annen er å bistå klubbene med viktig informasjon og følge opp krav som stilles for medlemskapet i NIF. Dessuten synliggjøre fekting eksternt, og informere aktivitetene som gjøres i regi av Fekteforbundet.

Siden Fekteforbundet publiserte fjorårets julehilsen, er det skrevet og publisert over 60 nyhetssaker på forbundets hjemmeside. Viktige lenker til saker som omhandler pandemien spesielt er samlet i en egen nyhetssak som er blitt oppdatert fortløpende. Siden 27. februar er 80 lenker delt.

Vi innser at dette har vært mye informasjon å måtte forholde seg til. Det har vært krevende for klubbene og stadig endre treningsrutinene for å kunne etterleve de stadige endrete smittevernrådene. At det etter hvert har kommet ulike retningslinjer, avhengig hvor i landet klubben er, har ikke gjort dette enklere.

Vi håper imidlertid at vi har klart å svare opp de spørsmålene som har kommet, og bidratt med råd og oppklaringer som underveis. 

Uansett så ønsker vi å takke for forståelsen, og ikke minst den dugnadsinnsatsen som er fremvist for å stå samlet for å redusere smitten!

I tillegg til nyhetssaker, jobber Fekteforbundet kontinuerlig for at den faste informasjonen på nettsiden er så relevant som mulig. For å gjøre det noe enklere å finne frem har vi i år blant annet laget en snarvei fra forsiden til kalenderen. Via denne finner man til enhver tid en oppdatert oversikt med invitasjoner til stevnene de neste 100 dagene på kalenderen.

Et usikkert 2021
Ennå vet vi ikke når vi kan komme tilbake til normal aktivitet. Håpet er at vaksineringen gjør det mulig å starte opp for fullt med klubbtreninger og konkurranser, samt og kurs og treningssamlinger i løpet av våren.

Uavhengig av dette, fortsetter arbeidet med å fremme norsk fekting. 

Det skal jobbes med størrelsen, og innrettingen på den varslete stimulansepakken fra myndighetene. Idrettens modernisering- og omorganiseringsprosess fortsetter. Blant annet er tilskuddordningene og kravene til både klubber og særforbund som er tilsluttet Norges Idrettsforbund i endring. 

Dette stiller både krav til drift og utvikling, men også til det idrettspolitiske arbeidet som gjøres av Fekteforbundet.

For å komme enda tettere på klubbene, har hvert av styremedlemmene fått ansvar for kontakt med et utvalg klubber. Håpet er at arbeidet som gjøres for å fremme fekteklubbenes behov og utfordringer, både sportslig og idrettspolitisk skal være så godt forankret som mulig.

Sportslig plan 2.0
Det ville vært å underslå en viktig sak å ikke nevne at det på tampen av året kom en veldig lei beskjed fra Fekteforbundets sportslige leder.

Det er i den forbindelse viktig å informere om at den sportslige planen som er presentert, skal gjennomføres, og at styret har vedtatt nødvendige mandater og ansvarsfordeling av oppgavene for at denne kan iverksettes.

Styret vil dessuten gjøre hva som er mulig for at sportslig leder vil fortsette i stillingen.

Norsk fekting er også helt avhengig av frivillige. Vi ønsker i år som tidligere år, å takke både tillitsvalgte på klubb- og forbundsnivå, trenere og dommere som stiller opp. Uten dere hadde norsk fekting ikke vært mulig. 

Norges Fekteforbund ønsker alle en god jul, og krysser det vi kan for at 2021 blir bedre enn 2020!

Følg lenken til nyhetsarkivet for 2020 her 

Følg lenken til ting- og styre- og komiteprotokoller her  
#STOPP RASISME OG ALLE FORMER FOR DISKRIMINERING

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Des 2020

Norsk fekting står sammen med resten av idretten og sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. Fekteforbundet oppfordrer alle til å bidra. 

For å lykkes med idrettens visjon «idrettsglede for alle», kreves klare retningslinjer for hva som ikke er akseptabelt og holdningsskapende arbeid for å forebygge alle former for diskriminering.

 #STOPP-konseptet
For å tydeliggjøre idrettens standpunkt, og bidra til en massiv mobilisering, har NIF laget en samleside med både nedlastbart materiell og informasjon om temaet. 

Fekteforbundet oppfordrer alle fektere, trenere, foreldre og klubber til å gjøre seg kjent med innholdet, og til å spre budskapet på nettsider, sosiale medier og i fektesalene. 

FINN TEMASIDEN OG LAST NED MATERIELL FOR #STOPP HER

Andre aktuelle temasider mot trakassering og diskriminering i norsk idrett finnes via nedenstående lenker:

Nulltoleranse i norsk fekting
Norges Fekteforbund har nulltoleranse for alle former for rasisme, diskriminering, trakassering og overgrep. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.  

Finn retningslinjene og varslingsrutiner i norsk fekting via denne lenken

VINN PENGER TIL FEKTEKLUBBEN

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Nov 2020

400 000 kroner skal i årets Klubben I Mitt Hjerte ut til idrettslag over hele landet. Dette er en god mulighet til å fylle på klubbkassen i en vanskelig tid.

Klubben i mitt hjerte er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, P4, SpareBank 1 og Spleis. Alle klubber som oppretter Spleis kan være med å stemme frem sin favorittklubb. Kampanjen varer frem til 27. november. 

Slik foregår konkurransen
Hvem som helst kan starte en spleis for at klubben skal være med i konkurransen. Én klubb kan ha flere spleiser. 

Man kan stemme i perioden 12-26. november. Fra 14.-27. november trekkes det to dagsvinnere, av de som har fått flere enn 50 stemmer, som hver mottar 10.000 kroner. 

Klubben som mottar flest stemmer totalt vinner hovedpremien på 50 000 kr. Andreplass vinner 40 000 kr og tredjeplass 30 000 kr. Konkurransen avsluttes kl. 23.59, 26. november.

Lykke til!

OPPRETT EN SPLEIS HER


TRENINGSTIPS FOR FEKTERE

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Nov 2020

Fektehverdagen er endret, og innstramminger gjør at ikke alle kan være like aktive som normalt. Det er imidlertid mye som kan gjøres for å holde formen vedlike. 

Selv om fektingen i likhet med hele den organiserte idretten både i Norge og internasjonalt er begrenset, er det viktig å huske at situasjonen er forbigående.

Erfaring tilsier at nivåforskjellene kan bli store i perioder med trenings- og konkurranseopphold. Noen holder treningen vedlike på egenhånd, mens andre gjør mindre i påvente av organisert trening. Fekteforbundet anbefaler derfor spesielt konkurransefekterne å holde seg i aktivitet for å være forberedt til å komme tilbake til normalen igjen.

Treningstips og gode innspill til teknisk øvelser
De aller fleste godt av å ta en løpetur eller gjøre øvelser for å styrke mage og rygg. Det finnes også muligheter til å gjøre tekniske og fysiske øvelser på egenhånd eller i mindre grupper uten å bryte myndighetenes råd og pålegg.

Nedenfor er en rekke med lenker til tips til øvelser som kan gjøres på egenhånd, eller som klubbtrenere kan benytte for å lage felles treningsopplegg for fekterne:

Øvelsesbank
For å gi klubbene gode tips og ideer til klubbtreninger, anbefales også øvelsene som blir tilgjengeliggjort i Øvelsesbanken som er ett av verktøyene tilgjengelig på Fekteforbundets nettside.

Lik og del tips
Fektere i hele verden er nå i samme situasjon, og mange deler tips og ideer på sosiale medier. Hashtags som blir brukt er  #fencing #sportsstayathome #staysafe #stayhealthy #stayactive

Allerede har noen norske fektere delt kreative innspill i Facebook-gruppen "Fektebilder"

Ikke nøl med å dele flere kreative tiltak som kan bidra til å holde motet oppe. Det gjelder nå å motivere så mange som mulig til å holde seg i form, og ikke minst til forkorte ventetiden til alle igjen kan møtes som normalt på fektepistene. 

I mellomtiden ber vi alle om å følge myndighetenes råd, samt holde hodet kaldt og hjertet varmt.OPPDATERINGER I DEN NASJONALE SMITTEVERNVEILEDEREN FOR IDRETT

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Nov 2020


Mandag 9. november kom nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett. 

I veilederen gis det råd om hvordan fekteklubber på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte under utøvelse av idrettsaktivitet.

En av endringene gjelder arrangementer innendørs:

 • Innendørs er det en grense på 50 personer ved arrangement uten fastmonterte seter, og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Se endringsloggen her

Generelle tiltak nasjonalt
Rådene i Smittevernveilederen er basert på og de nasjonale innstrammingene som ble innført 5.november.

Se oversikten over nasjonale tiltak fra 5. november her.

På bakgrunn av dette gis følgende råd til idretten: 

 • Klubbene må holde seg løpende oppdatert over hvilke ev. restriksjoner som gjelder i sin kommune og i sin region.
 • Fektere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk skal ikke reise ut av egen kommune/region for å konkurrere. 
 • Nasjonale breddearrangementer bør ikke gjennomføres før det lettes på smittevernrådene fra myndighetene. 
 • Det er viktig at alle tar inn over seg alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene, men vil anvende forsiktighetsprinsippet.

Kommunale tiltak
Det er viktig å merke seg at flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. De ansvarlige i hver fekteklubb bes sjekke nettsiden til sin kommune for informasjon om lokale tiltak. For eksempel har Oslo kommune fattet vedtak om vesentlig skjerpede smitteverntiltak som gjelder frem til 30. november.

Koronavettregler for fekting
I tillegg til de nasjonale og lokale tiltakene, har hver idrett utarbeidet egne særidrettslige protokoller som gjelder for utøvelse av idrett i de enkelte særforbundene. Lenker til våre finnes nedenfor:

Varslingsrutiner ved smitte
Dersom noen tester positivt for smitte, har helsepersonellet ansvar for å rapportere til lokal helsemyndighet (kommuneoverlegen), som igangsetter smitteoppsporing, og iverksetter nødvendige tiltak. 

Om fekteklubbene blir varslet, skal de informere Fekteforbundet, som igjen informerer NIF. For å sikre personvernet, er det ikke nødvendig å informere om mer enn alder og kjønn på den smittete. 

Idrettens Koronavettkurs
Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Kurset tar 10-15 minutter. Fekteforbundet oppfordrer fektere, deres foresatte, samt trenere og tillitsvalgte og ikke minst de smittevernansvarlige i klubbene til å ta kurset.

Følg lenken til informasjon om Koronavettkurset her

Hvem har ansvaret for hva?

 • Fekteforbundet har ansvar for å utarbeide egne koronavettregler for fekting og at aktivitet i regi av forbundet er forsvarlig og i henhold til gjeldene krav og retningslinjer
 • Fekteklubbene, ved styret har ansvar for at all aktivitet i klubben er forsvarlig og i henhold til gjeldende krav og retningslinjer
 • Fekterne og fekternes foresatte/verger har ansvar for at fekterne følger gjeldende krav og retningslinjer

Spørsmål om Korona
Mange klubber har spørsmål om korona. Norges Idrettsforbund har laget en temaside med relevante spørsmål og svar.

Følg lenken til spørsmålssiden her


FLOTT GJENNOMFØRING AV VINTERSTØTET 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Nov 2020

Bilde fra Vinterstøtet: Foto: Massimo Barberi

Hele 132 starter fra åtte fekteklubber deltok på årets Vinterstøtet i Njårdhallen. Til tross for strenge smittevernregler, arrangerte Njård Fekting et flott stevne.

Som en av de første idrettene ble både fektekonkurranser og klubbtreninger tillatt i alle aldersgrupper allerede i august. Det er ikke meldt om noe smittespredning, så det virker som fektingens Koronavettregler og våre smittevernsrutiner fungerer godt. 

På grunn av de siste nasjonale og kommunale innstrammingene, ble Vinterstøtet arrangert med et svært begrenset antall publikummere. Allikevel var stemningen god, med høyt nivå på fektingen i alle klassene.

Resultater
Følgende personer vant gull i Vinterstøtet 2020: Katherina Malvik, Titan FK, Fabian Alfheim, Bergens FK, Vilde Tengesdal, Bergens FK, Morten Westgaard, Njård Fekting, Aleksander Malvik, Titan FK, Ada Sofie Gildernes, Berges FK, Franz Philip Pap Holmen, Bygdø FK, Tora Røynesdal, Njård Fekting og Kristoffer Solvikaas, Bygdø FK.

Njård Fekting hadde også et tilbud for de som er for unge til å delta i Norgescupen. I dette arrangementet var alle de 16 fekterne som deltok vinnere.

Alle resultater finnes via denne lenken. 

Fekteforbundet gratulerer alle medaljevinnerne og ikke minst arrangørklubben Njård Fekting med gjennomføringen av flott og ekstra krevende arrangement!

Streaming og bilder
På grunn av begrensningene på antall publikummere, ble mange av kampene streamet på Njård Fekting sin Facebookprofil. Disse er fremdeles tilgjengelige via denne lenken. 

Njård Fekting og andre fekteklubber har dessuten publisert mange flotte bilder fra konkurransen på klubbenes profiler på Facebook.

Flere deltakere og tilskuere har dessuten delt bilder og videosnutter på Facebook-profilen Fektebilder. Bli medlem av gruppen, lik, del og publiser gjerne flere bilder av denne og andre stevner.

Dommerkurs
På fredagen, i forkant av helgens stevne, arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs i Trinn 1 og 2 i dommerutdanningen. 

Totalt 22 personer fra Oslo Fekteklubb, Bygdø FK, Njård Fekting og Stavanger FK deltok på kurset som ble holdt av leder av Dommerkomiteen, Ole Eeg. Av disse var det syv som fikk anledning til å praktisere som dommere på Vinterstøtet i løpet av helgen, og ble derfor lisensiert som regionale dommere. De resterende trenger praksis før de kan bli godkjent som regionale dommere.  

Se oversikten over lisensierte dommer via denne lenken. 

Flere dommerkurs
Neste dommerkurs blir Trinn 3 og 4 i Haukelandshallen i forbindelse med Bergen Cup.

Se oversikt over Fekteforbundets dommerkurs og påmeldingsinfo via denne lenken. 


TRENERKOMITEEN I GANG MED KARTLEGGINGEN

Trenerkomiteen i samtale med interesserte utøvere på Vinterstøtet. Foto: Norges Fekteforbund. 

Den nyetablerte trenerkomiteen var tilstede på Vinterstøtet for å svare på spørsmål om den nye sportslige satsingen. Opplegget har allerede fått stor oppmerksomhet, og komiteen har mottatt mange henvendelser fra både fektere og fra fekteklubbene.  

Det første steget i satsingen er å kartlegge hvilke utøvere, født 2006 eller tidligere, som både ønsker og som kan forplikte seg til å satse utover treningstilbudet i egen klubb. 

Informasjon om satsingen, både hva Fekteforbundet tilbyr og hva som forventes av fekterne som får delta er sendt til alle fekteklubbene. Flere fekteklubber har allerede sendt inn oversikt over aktuelle fektere. 

Fristen for å melde sin interesse til sportslig leder, Bartosz Piasecki er satt til fredag 13. november. 

Etter dette vil alle de interesserte bli invitert til en samtale om planene og hva som forventes av hver enkelt. Ikke alle som melder sin interesse kommer med i de nasjonale treningsgruppene. Uttaket gjøres etter kartleggingen og samtalen med trenerkomiteen.

FØRSTEÅRS SENIORER BLE NORGESMESTERE

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Okt 2020

Norgesmester Tomas Geitung til høyre mot Bartosz Piasecki i finalekampen. Foto: Bergens Fekteklubb.

Norgesmesterskapet i kårdefekting for seniorer og veteraner ble i helgen arrangert i Bergen. Førsteårsseniorene Katherina Malvik og Tomas Geitung vant seniorklassene. 

Årets senior- og veteran-NM, som ble utsatt på grunn av pandemien, ble i helgen gjennomført i Haukelandshallen. Til tross for strenge smitteverntiltak, ble mesterskapet meget godt gjennomført av den tekniske arrangøren, Bergens Fekteklubb

De individuelle konkurransene hadde i år totalt 59 starter fra ni fekteklubber. I lagkonkurransen stilte totalt 12 lag i herre- og dameklassen. Dette er noe lavere enn normalt, men allikevel tilfredsstillende med tanke på de spesielle omstendighetene, og tilstrekkelig til at det ble tildelt Kongepokal til Tomas Geitung i herreklassen.

Unge vinnere
Begge vinnerne i de individuelle konkurransene er første års seniorer. Fekterne har imidlertid vært godt etablere toppen av de aldersbestemte klassene. Katherina Malvik fra Titan FK er regjerende norgesmester i U23-årsklassen. Tomas Geitung fra Bergens FK er regjerende norgesmester i både junior og U23-årsklassen.

"Selv om det aldri er morsomt å tape, spesielt ikke en mesterskapsfinale, må jeg innrømme at jeg som sportslig leder i Fekteforbundet, er glad for at så unge fektere allerede hevder seg i seniorklassen" - Bartosz Piasecki. 

Fyldig reportasje på TV Vest
TV Vest har laget en fyldig reportasje med intervjuer med Tomas Geitung og Vilde Tengesdal, samt Bartosz Piasecki og president i Norges Fekteforbund, Bjørn Faye.

Se tv-reportasjen via denne lenken

Les også om mesterskapet og se bilder på Bergens FK sin nettsider via denne lenken 

Norges Fekteforbund gratulerer både de nybakte norgesmesterne og alle medaljevinnerne. Vi takker også Bergens Fekteklubb, som ble den mestvinnende klubben og alle de frivillige som bisto i avviklingen av flott Norgesmesterskap som i år var ekstra krevende!

MEDALJEVINNERNE I NORGESMESTERSKAPET 2020:

SENIOR HERRER:

 1. Tomas Geitung, Bergens FK
 2. Bartosz Piasecki, Bygdø FK
 3. Joakim Vonen, Bergens FK og Tord Fjermestad, Bygdø FK

SENIOR DAMER: 

 1. Katherina Malvik, Titan FK
 2. Vilde Tengesdal, Bergens FK
 3. Jiayi Wen, Bergens FK og Maud Grand, Oslo FK

VETERAN HERRER:

 1. Ivar Schjøtt, Bergens FK
 2. Geir Stoutland, Bygdø FK
 3. Pierre Labes, Stavanger FK og Henrik Paus Affekt FK

LAG HERRER: 

 1. Bygdø FK
 2. Bergens FK
 3. Bergens FK 2 

LAG DAMER: 

 1. Bergens FK
 2. Bergens FK 2
 3. BSI Fekting

SE ALLE RESULTATER VIA DENNE LENKENREGIONAL TRENINGSSAMLING I BERGEN

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Okt 2020

Bilde fra den regionale treningssamlingen i Haukelandshallen, Bergen. Foto: Bergens Fekteklubb.

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Bergens Fekteklubb regional treningssamling for Vestlandsklubbene fire dager i høstferien. 25 ungdomsfektere fra Bergen og Stavanger deltok.

Treningssamlingen ble avholdt i Haukelandshallen i Bergen. Dette ble et flott arrangement for fekterne i Bergens og Stavanger Fekteklubb. 

I tillegg til tekniske fekteøvelser og fysisk trening, blant annet en krevende treningstur opp til Ulriken, ble det langt vekt på sosialt samvær og lagbygging. Dette inkluderte lagkonkurranse i Fangene på Fortet og restitusjon i svømmeanlegget på AdoArena.

Samlingen ble ledet av Matthieu Bulteau fra Stavanger Fekteklubb og Vitaliy Ageev fra Bergens Fekteklubb. I tillegg til trenerne bidro en stor gjeng med frivillige som sørget for mat, servering  logistikk og transport. 

Se bilder og beskrivelser av samlingen på Bergens Fekteklubb sin nettside her. 

Fekteforbundet takker alle som bidro, og håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.


 


NYE DOMMERKRAV OG DOMMERKURS

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Okt 2020

T.v. Andras Borsodi, medlem av NFs Dommerkomite og eneste norske dommer med FIE-lisens (Foto: FIE)

For å utvikle stevnene for både fektere og publikum har Fekteforbundet vedtatt en gradvis skjerping av kravene til antall dommere, og til deres kvalifikasjoner.

Det første steget i den trinnvise endringen ble innført i fjor. Dette gjaldt kravene til antall pliktdommere som klubbene må stille med, og til deres kvalifikasjoner. Fra og med denne sesongen innføres det siste trinnet. 

Les mer om dette via denne saken..

Mat og betaling
Fekteklubbene skal fortsatt stille med én (1) dommerdag for hver seks starter, første gang syv starter totalt per klubb. En dommer som er tilgjengelig både lørdag og søndag vil telle som to dommerdager. 

Gebyret for manglende pliktdommer økes imidlertid til kr. 2 000,- per dommerdag.

For å gjøre det enda mer attraktivt å dømme, skal stevnearrangørene dessuten stille med mat og drikke til alle dommerne og betale dem følgende per dommerdag: De som har nasjonal dommerlisens kr. 500,- og kr. 800,- til de dommerne som har EFC C-lisens, FIE B-lisens eller FIE-A-lisens.

Se de gjeldene stevnereglene for sesongen 2020/21 her

Dommerkurs
For å hjelpe klubbene til å kunne stille med et tilstrekkelig antall dommere, har Fekteforbundet satt opp følgende gratis dommerkurs i forbindelse med fremtidige stevner og mesterskap: 

 • 30. oktober 2020: Trinn 1 og 2 hos Njård Fekting
 • 27. november 2020: Trinn 3 og 4 hos Bergens FK
 • 15. januar 2021: Trinn 1 og 2 hos Stavanger FK
 • 12. februar 2021: Trinn 3 og 4 hos Bygdø FK 
 • 19. mars 2021: Trinn 1 og 2 hos Bergens FK
 • 8 mai 2021: Trinn 3 og 4 hos Bygdø FK 

Påmelding til kursene gjøres direkte til stevneledelsen på de forskjellige stevnene - senest en uke før det aktuelle kurset.  

Les mer om Fekteforbundets dommerutdanning her

Praktisering utenom stevner
Dømming er ferskvare og det kreves trening for å bli en god dommer. For å gi dommerne muligheter til å praktisere, har Fekteforbundet avtalt med Bygdø FK at dommere kan få bruke klubbens Onsdagsserie som arena for dommertreninger. 

Det er gjenstår to konkurranser år; 18 november og 9 desember. 

Oppmøte kl.19:45 på Bygdøhus. Konkurransen er ferdig ca. kl. 21:00. Klubben låner ut nødvendig domerutstyr som lodd, bladmål og kort.

På grunn av begrensingene på antall mennesker, er det kun mulighet for maksimalt fire personer per konkurranse. 

Påmelding, etter først til mølla-prinsippet gjøres til Samuil Kaminski – samuil@bygdoyfekting.no

BERGENS-FEKTERNE SUVERENE I UNGDOMSKLASSENE

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Sep 2020

Norgesmesterskapet i kårdefekting for ungdommer ble i helgen arrangert i Njårdhallen i Oslo. Som i de to foregående årene var det fekterne fra Bergens Fekteklubb som både stakk av med flest NM-titler og med flest medaljer totalt. 

Årets Junior-NM som ble utsatt på grunn av koronaviruset, ble i helgen gjennomført i Njårdhallen. Til tross for strenge smitteverntiltak, ble mesterskapet godt gjennomført av den tekniske arrangøren, Njård Fekting.

De individuelle konkurransene hadde i år 132 starter fordelt på de ulik aldersklassene. Ti fekteklubber var representert, deriblant den nye Bekkestua Fekting. I søndagens lagkonkurranse stilte totalt 12 lag i jente- og gutteklassen under 20 år.

Bergensfekterne dominerer
Medaljeoversikten i ungdomsklassene domineres fremdeles av fektere fra Bergens Fekteklubb. Av totalt åtte individuelle gullmedaljer, ble fem vunnet av Bergensfekterne. 

I tillegg ble også lagkonkurransene, både for jentene og guttene, vunnet av lag fra Bergen Fekteklubb. 

Norgesmestere individuelt:

 • Jenter U20 år: Vilde Tengesdal, Bergens FK
 • Gutter U20 år: Tomas Geitung, Bergens FK
 • Jenter U17 år: Vilde Tengesdal, Bergens FK
 • Gutter U17 år: Elias Draugedalen, Nøtterøy FK
 • Jenter U15 år: Tone Karstensen, Bergens FK
 • Gutter U15 år: Aleksander Malvik, Titan FK
 • Jenter U13 år: Ada Sofie Gildernes, Bergens FK
 • Gutter U13 år: Martin Aleksander Vik, Njård Fekting

Norgesmestere for lag under 20 år: 

 • Jenter U20 år: Bergens FK (Vilde Tengesdal, Louise Smøraas og Jiayi Wen)
 • Gutter U20 år: Bergens FK (Tomas Geitung, Henning Karlsen, Olav Eikanger og Tilman Dierkes)

Se alle resultatene her

MEDALJEOVERSIKT:

KLUBBGULLSØLVBRONSE
Bergens FK7 (inkl. 2 i lag)34
Njård Fekting14 (inkl. 2 i lag)5
Titan FK11
Nøtterøy FK1

Bygdø FK
13 (inkl. 1 i lag)
Stavanger FK

2
Oslo FK

1

Landsstevne for barn
Parallelt med norgesmesterskapet arrangerte Njård Fekting et landsstevne for de som er for unge til å delta i et norgesmesterskap. Deltakelsen tyde på god rekruttering av de yngste til fektesporten.  

Synliggjøring av norsk fekting
Det ble i løpet av helgen tatt menge bilder og videosnutter med inntrykk fra både Norgesmesterskapet og fra Landsstevnet. 

I tillegg til på klubbenes nettsider og Facebookprofiler, er mange av disse også publisert i Facebookgruppen FEKTEBILDER og på Fekteforbundets Instagramprofil.

Vi oppfordrer alle både fektere og deres foresatte til å søke opp, og følge overnevnte profiler, samt Fekteforbundets offisiselle Facebookprofil.

Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar samtidig i synliggjøringen av norsk fekting. 

Det samme gjelder bruk av klubbenes nettsider, samt fekteres egne og fekteklubbenes profiler på sosiale medier. Lik og del, for å bidra positivt for både nyrekruttering og videre vekst!

Norges Fekteforbund gratulerer både de nybakte norgesmesterne og alle medaljevinnerne! Vi takker også Njård Fekting og alle de frivillige som bisto i avviklingen av flott Norgesmesterskap som i år var ekstra krevende på grunn av kravet til smittevern!


 
ANGELINI CUP, KLUBBSEMINAR OG FEKTETING

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Sep 2020

Det nyvalgte styret i Norges Fekteforbund: F.v. varamedlemmer Siri Mette Amble og Tomas Kersten fra Njård Fekting, visepresident Ragnhild Andenæs fra Bygdø FK og president Bjørn Faye fra Bergens FK, styremedlemmer Katherina Malvik fra Titan FK, Adam Flåten fra Njård Fekting og Theodor Barndon Helland fra Sørlandet FK. Foto: Norges Fekteforbund.

Etter lang og spesiell periode, var det i helgen igjen full fekteaktivitet på konkurransepistene, og for de tillitsvalgte på klubbseminar og fekteting. 

Søndagens tingforhandlinger med valg til styre og utvalg ble gjennomført innen tidsfristen. 
11 fekteklubber, som til sammen representerer 76 prosent av de aktive medlemmene, stilte med delegater. Det nye styret har flere nye medlemmer, blant annet to som er yngre enn 26 år.Det avtroppende styret takkes av, og det nye styret som skal ledes av Bjørn Faye ønskes lykke til!

"Det nye styret gleder seg til å ta fatt på alle oppgaver og utfordringer som venter. For meg som nyvalgt president, er det gledelig at det nye styret har så mange unge medlemmer. Det er en fornyelse norsk Fekting trenger" 
- Bjørn Faye, nyvalgt president i Norges Fekteforbund.

Presentasjon av langtidsplan
På lørdag ble det avholdt et klubbseminar på Ullevål Stadion for delegatene som skulle delta på det utsatte tinget til Norges Fekteforbund.

En viktig del av seminaret var det avtroppende styrets presentasjon av sitt arbeid med den forrige langtidsplanen, og ikke minst sitt forslag til ny langtidsplan og -budsjett. I denne seansen fikk også delegatene komme med innspill, som det nye styret tar med seg i arbeidet for å utvikle konkrete handlingsplaner for tingperioden. 

Presentasjoner på klubbseminaret
I tillegg til det avtroppende styrets, presenterte også fekteforbundets sportslige leder sine tanker om nødvendige grep for å nå målene i langtidsplanen. 
Dessuten inneholdt seminaret en lærerik presentasjon om hvordan norsk alpinsport har utviklet seg til å bli verdensledende, inspirasjonsinnlegg fra to fekteklubber samt en presentasjon av små fekteklubbers gleder og hjertesukk:

Stavanger Fekteklubb har på kort tid utviklet seg fra å være mellomstor til å bli en stor fekteklubb. Klubbleder Ole Eeg ga tips til effektive synliggjørings- og rekrutteringstiltak, alene og med bistand fra Idrettskrets og -Råd. Dessuten poengterte han betydningen av å involvere de yngre fekterne i klubbdriften, og ga eksempler på hvordan klubben har bygget et godt og inkluderende klubbmiljø, uansett nivå og tiltakene som er gjort for å forhindre frafall.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Avtroppende visepresident Camilla Draugedalen fra Nøtterøy Fekteklubb presenterte små fekteklubbenes gleder og hjertesukk på grunn av knappe ressurser og få ildsjeler. Allikevel mener hun fekting har et stort vekstpotensial i alle aldersgrupper, uansett nivå om sporten synliggjøres mer og bygger en sterkere samholdskultur som motvirke frafall.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Klubbleder Dan Lundesgaard informerte om hvordan Drammen FK arbeider med rullestolfekting, både i klubben og for å etablere seg som en kompetansebase for videre utbredelse av denne paralympiske øvelsen i Norge i samarbeid med Fekteforbundet. Presentasjonen er laget i ettertid.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Tomas Kersten fra Njård Fekting, med bakgrunn fra alpint, ga så et spennende innsyn i hvilke grep som ble gjort for at norsk alpinsport, på tross av dårligere ressurser enn konkurrentene, har hevet seg fra å være en middelmådig nasjon til å bli den ledende i verden.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki presenterte deretter en plan for hvordan Fekteforbundet kan organisere treningssamlinger og stevnedeltakelse i regi av Fekteforbundet på en måte som bedre involverer klubber og klubbtrenere.
Planen inkluderer også hvordan Fekteforbundet kan øke satsingen på trenerutdanning, og bidra til kunnskapsdeling i trenerforum for også å heve nivået på klubbtreningene.
Last ned presentasjonen via denne lenken.

Første stevne etter nedstengningen
Parallelt med Fektetinget, ble det avholdt fektestevne i Oslo. Bygdø Fekteklubb sitt årlige barne- og ungdomsstevne Angelini Cup i Bygdøhus hadde i år 68 starter fra hele åtte fekteklubber på Østlandet. 

Dette stevnet var det første stevnet i Ungdomsserien etter nedstengningen, og alle fekterne var ivrige etter å igjen kunne konkurrere. 

Takk til Bygdø FK for et godt arrangement! Se alle resultatene via denne lenken.

Bilder på FB-gruppa "Fektebilder"
Det ble sikkert tatt mange bilder av Angelini Cup. Noen er også delt i Facebookgruppen Fektebilder. 

Her finnes også mange andre bilder fra både treninger og konkurranser. Vi oppfordrer alle til å publisere egne bilder og videosnutter, samt like og dele fra gruppa.

FEKTING; EN LIDENSKAP, ÉN FAMILIE

Postet av Norges Fekteforbund den 10. Sep 2020

Word Fencing Day er i år lørdag 12. september. Årets motto er "Fekting; en lidenskap, en familie" og alle oppfordres til å delta i feiringen.

World Fencing Day er et initiativ fra det internasjonale fekteforbundet, Fédération Internationale d'Escrime (FIE) for å feire fektesportens bidrag til idrett, kultur og historie.  

“Fencing, a Passion, a Family”
Årets tema henspiller til at lidenskapen til fekting bringer mennesker sammen på tvers av alle grenser. At vi er en global familie som med respekt og vennskap skal overvinne dagens utfordringer sammen.  

Synliggjør lidenskapen til fekting
I år inviteres alle til å delta i en kreativ og virtuell feiring for å synligjøre fektesporten og våre verdier. Dette gjøres ved å dele bilder og videoer merket med #fencingday #FencingAPassionAFamily på sosiale medier. 

Fekteforbundet oppfordrer alle som deler lidenskapen til fekting om å delta for å vise at vi fektere er én familie som ønsker alle velkommen, og som sammen er klare for å møte fremtiden!

Les mer om feiringen og last ned bildemateriell ved å klikke på denne lenken.
PRØVEORDNING FOR ENKLERE KLUBBDRIFT

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Sep 2020

NIF har nå vedtatt en prøveordning med forenklet tilknytning til norsk idrett. Dette er gjort for å forenkle driften i mindre klubber. Fekteforbundet anser dette som en viktig milestein i arbeidet som gjøres for å bistå de mindre fekteklubbene.

Uansett størrelse på klubben det de samme formaliteter og krav som gjelder ved og etter opptak i Norges Idrettsforbund (NIF). Klubbdriften er regulert gjennom NIF sine lover og regler, enten det har 10 eller 10 000 medlemmer.

Liten sport med små klubber
Et fåtall av fekteklubbene er tilsluttet et fleridrettslag, med de stordriftsfordelene som felles styre og administrasjon kan gi. De fleste klubbene er organisert som særidrettslag, hvor de aller fleste er relativt små. Av 19 fekteklubber som ikke er fleridrettslag, har 11 færre enn 75 medlemmer. 

Få ildsjeler som gjør "alt"
Svarene i Fekteforbundets klubbundersøkelse viste at mange klubber er helt avhengige av noen få ildsjeler. I tillegg til å organisere klubbtreninger og konkurransedeltakelse, sliter mange med å få tid til det administrative arbeidet. Dette kan blant annet føre til at klubbene ikke får utnyttet alle fordelene og støtteordningene som er tilgjengelige via medlemskapet i NIF.

Fekteforbundet fremmer fekteklubbenes interesser
For å bistå fekteklubbene, har Fekteforbundet samlet råd og tips, samt med lenker til maler og til ulike kurs under hovedmenypunktet "Klubbservice" på nettsiden.

Noe som er like viktig, er arbeidet Fekteforbundet gjør vis a vis NIF for å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer. Målet er at det tas hensyn til fekting og til fekteklubbenes behov i sentrale beslutninger og i utvikling av nye digitale verktøy for idrettslag. 

Fekteforbundet anser derfor denne prøveordningen som en viktig milestein i arbeidet med å synliggjøre fekteklubbenes utfordringer og fremme deres interesser.

Se informasjon om Fekteforbundets arbeid med idrettspolitikk her.

Beskrivelse av prøveordningen
Det legges opp til at prøveordningen blir gjeldende frem til Idrettstinget 2023. Dette forutsetter at Idrettstinget i 2021 aksepterer en videreføring av muligheten for å dispensere fra NIFs lov, slik det er gitt anledning til i prøveordningen. 

Prøveordningen vil bli gjenstand for løpende følgeevaluering. Fekteklubber som blir en del av denne ordningen, må vite at det kan komme justeringer i lovnormen i eller etter prøveperioden.

Lovnorm for enklere idrettslag
Denne lovnormen kan benyttes av fekteklubber som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder for nye så vel som for eksisterende klubber. Ordningen medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

 • Kun krav om tre styremedlemmer 
 • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
 • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
 • Begge kjønn skal være representert i styret
 • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret 
 • Kontrollkomiteens ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet.  Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet 

Det innføres krav til rapportering av bruttoomsetning i forbindelse med samordnet rapportering, og det legges også opp til en årlig oppfølging av de klubbene som har avvik fra kriteriene.

Hvordan komme i gang
For å komme i gang med ordningen, må fekteklubben fatte vedtak om endring av lovnorm på årsmøtet eller på et ekstraordinært årsmøte. Årsmøtene kan gjennomføres både fysisk og digitalt. NIF har utarbeidet hjelpedokumenter til bruk for de idrettslag som ønsker å delta i prøveordningen. Se her.

Endring av lovnorm gjøres direkte via KlubbAdmin. Her vil klubbene bli bedt om å bekrefte at de oppfyller kriteriene, samt laste opp protokoll fra årsmøtet. Se nærmere om hvordan dette gjøres her.

Nye klubber som ønsker å bli tatt opp etter forenklet ordning, skal tas opp på nøyaktig samme måte som ordinære idrettslag i NIF. Idrettskretsene skal henvise små klubber som ønsker å bli tatt opp etter forenklet lovnorm, til ordinære idrettslag dersom det er mulig og formålstjenlig.

Særlige krav til bruk av digitale løsninger
Det påhviler klubbene som tilknyttes prøveordningen et særlig ansvar for at de løpende oppdaterer opplysninger om personer, enten i idrettens felles medlemssystem eller medlemssystem med integrasjonsavtale med NIF, jf. forskrift om medlems- og organisasjonsregistrering. Videre forutsettes det at klubbene overholder krav til årlig rapportering, håndterer krav til internkontroll og fører regnskap via idrettens regnskapskontor eller i et NIF-godkjent regnskapssystem.

Oppfølging av klubbene
Det etableres rapporter i idrettens felles innsikt- og analyseløsning som viser idrettslag fordelt på de ulike lovnormene, samt egne oppfølgingsrapporter med eventuelle avvik i forbindelse med årlig rapportering.

Oppfølging av klubber i ordningen følger i hovedsak samme prinsipper som for ordinære idrettslag, men endring av lovnorm håndteres heldigitalt.

Representasjon og tilskuddsordninger
Klubber tilknyttet prøveordningen har de samme rettigheter og plikter som ordinære idrettslag mht. f.eks. beregningen av representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd, samt tilskuddsordninger.

Har du spørsmål? Kontakt idrettskretsen.
TA IDRETTENS KORONAVETTKURS

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Sep 2020

Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Kurset tar 10-15 minutter. Fekteforbundet oppfordrer fektere, deres foresatte, samt trenere og tillitsvalgte og ikke minst de smittevernansvarlige i klubbene til å ta kurset.

Kunnskap om smittevern i idrettsdeltakelse er et effektivt våpen mot smittespredning, og avgjørende for at vi kan ha fektingen i gang over hele landet. 

E-kurset som gir grunnleggende smittevernkunnskap for å kunne drive idrettsaktivitet, er for utøvere fra 13 år og oppover. Og for foreldre og foresatte til utøveren til og med 12 år. Foresatte må også legge inn egne barn i sin profil i Minidrett for at utøvere på 13-14 år skal kunne ta kurset. 

De som allerede har tatt «Fotballens koronavettkurs», trenger ikke å gjennomføre dette kurset. 

Vi oppfordrer også klubbtrenere og ikke minst de som er smittevernansvarlige i klubbene til også å gjennomføre kurset..

DU FINNER E-KURSET VED Å TRYKKE PÅ DENNE LENKEN

Engelsk versjon
Det er utarbeidet en engelsk versjon og informasjon på engelsk.

Les mer om denne via denne lenken

Hvem har ansvaret for hva?

 • Fekteforbundet har ansvar for å utarbeide egne koronavettregler for fekting.
 • Fekteklubbene, ved styret har ansvar for at all aktivitet i klubben skjer slik det står i Fekteforbundets koronavettregler og smittevernveileder for idretten.
 • Trenerne har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitet som er slik  det står i retningslinjene.
 • Fekterne og fekternes foresatte/verger har ansvar for at enkeltutøveren følger de krav og retningslinjer som er gjeldende for aktiviteten.

Fekteforbundets Koronavettregler
I tillegg til å ta kurset, bør alle som er involvert i fekting gjøre deg godt kjent med våre koronavettregler og og holde seg oppdatert om innholdet på idrettsforbundets nettsider om koronaviruset.

Vær en god ambassadør!
Gjennom å være nøye med smittevern kan idretten unngå smittespredning. Hvis det oppstår smittespredning i idrettsmiljøet, kan vi oppleve at idretten igjen må stenge ned. Ved å hele tiden følge opp smittevernet, kan vi unngå en slik situasjon. 

Vær en god smittevernambassadør for fekting. Husk at det du utsetter deg selv for, utsetter du også dine fektevenner og deres familie og omgangskrets for.
NASJONAL TRENINGSSAMLING OG TRENER 2-KURS

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Aug 2020

På bildet viser kursansvarlig Mariusz Piasecki deltakerne på Trener 2-kurset leksjoneringsteknikk på Bygdøhus. Foto: Norges Fekteforbund. 

Sesongens første nasjonale treningssamling ble i helgen gjennomført i kombinasjon med den andre helgesamlingen i Fekteforbundets Trener 2-utdanning. 

På grunn av begrensningen på 20 deltakere i treningsgrupper, ble samlingen delt i to grupper. Guttene i junior- og U23-årsklassen, og alle jentene trente i Njårdhallen under ledelse av Frederic Roqueta. Guttene i kadett- og U15-årsklassen trente i Bygdøhus under ledelse av Mariusz Piasecki. 

Totalt deltok 36 fektere fra seks fekteklubber (Bygdø FK, Bergens FK, Njård Fekting, Stavanger FK, Nøtterøy FK og Titan FK). 

Utsatt helgesamling i Trener 2-kurset
Parallelt med treningen på Bygdøhus, ble de ni deltakerne på årets Trener 2-kurs undervist, av kursansvarlig for Fekteforbundets trenerutdanning, Mariusz Piasecki.

Dette var den andre av fire helgesamlinger i årets Trener 2-kurs. Denne kurshelgen skulle vært avholdt i mai, men ble utsatt på grunn av Koronapandemien. 

Ett av fokusområdene på denne samlingen var reaksjonselementer. Det ble dessuten jobbet med kampobservasjon for å trene kursdeltakerne til kjenne igjen ulike tekniske elementer i kampsituasjoner. 

I tillegg til undervisningen fikk kursdeltakerne rikelig anledning til å trene på leksjonering med deltakerne på treningssamlingen.

I tillegg til et fullpakket fysisk program ble det rom til sosialt samvær med pizza på lørdagskvelden.

Bilder på FB-gruppa "Fektebilder"
Takket være Ellen hos Njård, finnes det mange bilder av denne treningssamlingen i Facebookgruppen Fektebilder. Her finnes også mange andre bilder fra både treninger og konkurranser. Vi oppfordrer alle til å publisere egne bilder og videosnutter, samt like og dele fra gruppa.

Vi takker Frederic og Mariusz for en godt gjennomført jobb, og ønsker alle lykke til med sesongen. Vi minner også om det utsatte NM i Njårdhallen 19. og 20. september. 

 
KORONAVETTREGLER OG GODT SMITTEVERN I FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Aug 2020


Fekteforbundet har utarbeidet og fått godkjent nye Koronavettregler og en sjekkliste for godt smittevern. Om klubbene og stevnearrangører utnevner en smittevernansvarlig, og følger overnevnte kan fektingen igangsettes i alle aldersgrupper.

Til tross for å være en kampsport, er ikke kroppskontakt tillatt i fekting. Våpnene gir god avstand mellom fekterne, som dessuten er godt beskyttet med både tykk drakt, hanske og maske. 

Forutsatt at fektingens Koronavettregler og Sjekklisten for godt smittevern følges, kan klubbtrening og konkurransene i stevnekalenderen for 2020-2021 igangsettes for alle aldersgrupper:

LAST NED FEKTINGENS KORONAVETTRELGER FRA 17. AUGUST HER

LAST NED SJEKKLISTE FOR GODT SMITTEVERN HER

LAST NED SKJEMA FOR SMITTESPORING HER

Hvem har ansvar for hva?

 • Fekteforbundet har ansvar for å utarbeide egne koronavettregler for fekting.
 • Fekteklubbene, ved styret har ansvar for at all aktivitet i klubben skjer slik det står i Fekteforbundets koronavettregler og Smittevernveilederen for idretten.
 • Trenerne og smittevernansvarlige har ansvar for å planlegge og gjennomføre aktivitet som er slik  det står i retningslinjene.
 • Fekterne og fekternes foresatte/verger har ansvar for at enkeltutøveren følger de krav og retningslinjer som er gjeldende for aktiviteten.

Smittevernansvarlig
Arrangøren av trening, konkurranser og kurs må nå utnevne en person som er smittevernsansvarlig. Denne personen, med eventuell bistand ved behov er ansvarlig for å overholde de til enhver tid gjeldene regler og smitteverntiltakene. Navnet på den ansvarlige må stå i stevneinvitasjonen sammen med navnet på stevnelederen.  

For å sørge for eventuell smittesporing skal smittevernansvarlig sørge for å få navn og telefonnummer til alle som er til stede på både klubbtreninger og på stevner. 

For å sørge for tilstrekkelig smittevern har Fekteforbundet utarbeidet en sjekkliste som den smittevernansvarlige skal følges. Denne er basert på helsemyndighetenes sjekkliste, som er en del av Smittevernveilederen.

Generelle regler
Folkehelseinstituttets oppfordring til å være hjemme i tilfelle symptomer, holde én meters avstand, og vaske hendene hypping skal alltid følges. Arrangøren har rett til å avvise i samråd med ansvarlig helsepersonell dersom fekteren har symptomer som stemmer overens med covid-19.

Om halldrifter og kommunen har laget lokale regler som går ut over de nasjonale retningslinjene skal disse også følges. Et eksempel på dette er Koronareglene for kommunale idrettsanlegg i Oslo. 

Unntak fra regelen om håndhilsning etter kamp
Fektereglementets regel om at fekterne skal håndhilse etter en kamp gjelder inntil videre ikke. I stedet takker fekterne hverandre og dommeren etter kampen med en salutt med våpnene fra guardlinjen. 

Fekterne skal også unngå nærkontakt i form av «high fives», og jubling i klynger. De skal heller ikke låne masker eller klær av hverandre, og må ikke dele vannflasker, munnbind og lignende som kan overføre smitte.

Avstand over én-meter
For de som er eldre enn 20 år gjelder avstandskravet på én-meter, både på trening og i konkurranser. Selv om det er åpnet for tettere kontakt for de under 20 år, vil den generelle anbefalingen om minst én meters avstand fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå. 

Antall personer på klubbtreninger, treningssamlinger og kurs
På klubbtreninger og på kurs og treningssamlinger med deltakere fra flere klubber skal det maksimalt være 20 personer per gruppe. Dersom det er flere grupper av 20 deltakere, skal både gruppen og deltakerne i hver gruppe holdes adskilt. 

Bortsett fra barn og ungdom, som har fått unntak, skal alle, både deltakere og trenere overholde minst én-meters avstand i alle sammenhenger. 

Stevner og arrangementer
For enkeltstående arrangementer som for eksempel stevner, skal det maksimalt være 200 personer til stede. Bortsett fra barn og ungdom, skal alle deltakere, trenere og tilskuere holde min en meters avstand. 

Utenlandske deltakere har lov til å delta i den grad de ikke omfattes av reisebegrensninger fra norske myndigheter eller myndighetene i hjemlandet.

Varslingsrutiner ved smitte
Dersom noen tester positivt for smitte, har helsepersonellet ansvar for å rapportere til lokal helsemyndighet (kommuneoverlegen), som igangsetter smitteoppsporing, og iverksetter nødvendige tiltak. Om fekteklubbene blir varslet, skal de informere Fekteforbundet, som igjen informerer NIF. For å sikre personvernet er det ikke nødvendig å informere om alder og kjønn på den smittete. 

Fekteforbundet ber derfor om at alle fekteklubbene som driver organisert trening gjør seg kjent med myndighetenes smittevernveileder for idrettslig aktivitet og reglene som gjelder for norsk fekting. 

Ved usikkerhet oppfordres alle til å utvise et godt skjønn for å unngå smittespredning.

Vær en god ambassadør!
Gjennom å være nøye med smittevern kan idretten unngå smittespredning. Hvis det oppstår smittespredning i idrettsmiljøet, kan vi oppleve at idretten igjen må stenge ned. Ved å hele tiden følge opp smittevernet, kan vi unngå en slik situasjon. 

Vær en god smittevernambassadør for fekting. Husk at det du utsetter deg selv for, utsetter du også dine fektevenner og deres familie og omgangskrets for.

Spørsmål om Korona
Mange klubber har spørsmål om korona. Norges Idrettsforbund har laget en temaside med relevante spørsmål og svar.

Følg lenken til spørsmålssiden her 

TO TRENINGSSAMLINGER SAMLET 71 FEKTERE

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Aug 2020

Den siste uken før skolestart arrangerte Stavanger FK/Bergens FK regional treningssamling på Vestlandet, og Njård Fekting/Bygdø FK på Østlandet. Totalt deltok 71 jenter og gutter fra seks fekteklubber på samlingene. 

Etter en spesiell tid med nedstengning, var treningssamlingene for barn og ungdom under 20 år etterlengtete. På treningssamlingen på Østlandet deltok 28 jenter og gutter fra Njård Fekting, Bygdø FK, Oslo FK og Titan FK. På samlingen på Vestlandet deltok 43 fektere, derav 15 nybegynnere fra Bergens FK og Stavanger FK. 

Samlingen ble avholdt etter gjeldende smittevernregler og Fektingens Koronavetteregler. 

Viktige møteplasser
I tillegg til det sportslige utbyttet er de regionale treningssamlingene også viktige for samhold, trivsel og treningsglede for å holde på fekterne.

Se bilder fra samlingen på Østlandet på Facebookgruppen Fektebilder.

Selv om Fekteforbundet bekoster utgifter til mat, til trenere og leie av treningssalene på disse og andre regionale treningssamlinger, er dugnadsinnsatsen fra foreldre og tillitsvalgte i fekteklubbene uunnværlig.

Norges Fekteforbund takker derfor alle som bidro, inkludert trenerne på Østlandet Frederic Roqueta, Samuil Kaminski og Mariusz Piasecki og på Vestlandet Gryta Krasikoviene, Tomas Krasikovas og Matthieu Bulteau. 

UTVIDET KOMPENSASJONSORDNING

Postet av Norges Fekteforbund den 16. Jul 2020

Regelverket for ny koronatiltakspakke er lagt ut på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside. 

Regjeringen har satt av én milliard kroner til den tredje krisepakken for idrettslag, som gjelder fra 1. september til 31. desember 2020, og idrettslag kan nå søke om kompensasjon for bortfalte inntekter i denne perioden. Fra 1. november justeres ordningen for også å stimulere til aktivitet.

Lenke til informasjon om Krisepakke 3

Tidligere krisepakker
Selv om medlemsinntekter, pengegaver, sponsor- og reklameinntekter ikke omfattes, dekker den nye ordningen flere inntektstap som følge av nedstengning, avlysning eller utsatte arrangementer og aktiviteter. Det kan nå også søkes kompensasjon for arrangementer som er gjennomført, men nedskalert som følge av pålegg gitt av statlige myndigheter. 

Tilbakevirkende kraft
Ordningen har tilbakevirkende kraft og omfatter arrangementer mellom 12. mars og fram til 31. august. Av den grunn er det tilrettelagt for en overgangsordning for søknader som fikk avslag i perioden 5.mars til -12.mars. 

Dersom klubben har tap av inntekter utover det som ble kompensert i den første ordningen, kan man nå altså søke på nytt så lenge det er innenfor det denne ordningen dekker. 

Forlenget ordning
I pressekonferanse 20. august ble det meddelt at ordningen forlenges til å vare ut 2020. 

Les mer om dette her

Enklere å søke
Alle klubber som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke og det skal nå også være enklere for klubber å søke.

Fortløpende utbetalinger
Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen Det er fortløpende utbetalinger, med siste søknadsfrist 15. september.

Følg denne lenken for informasjon om ordningen

Følg denne lenken for å søke

Lotteri- og stiftelsestilsynet kan også kontaktes på post@lottstift.no eller telefon 57828000 ved beho

Svar på relevante spørsmål
Informasjon om hvordan klubbene kan innrapportere økonomiske tap og hvordan behandle pandemiens konsekvenser for medlemskontingenter og treningsavgifter finnes via denne lenken:

Følg denne lenken for relevant informasjon om økonomiske tap


 
SOMMERHILSEN MED INFO FØR NY SESONG

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Jun 2020

Etter at all idrettsaktivitet har vært stengt, kan barn og ungdom nå både trene normalt og gjennomføre lokale og regionale konkurranser fra 1. august. Gitt at smittesituasjonen er under kontroll, arbeider Fekteforbundet for at det også åpnes opp for ordinær aktivitet for voksne. 

Koronapandemien har ikke bare hindret norsk fekting, men har påvirket hele verden. For å hindre smittespredning ble all organisert trening i klubbene, samlinger og konkurranser forbudt 12. mars. Norges Fekteforbund besluttet derfor å utsette alle planlagt arrangementer i regi av forbundet ut mai. 

Dette omfattet to Norgesmesterskap, Østlandsmesterskap, og avslutningen av Ungdomsserien, flere dommer- og trenerkurs, samt treningssamlinger for jenter, for ungdommer og for landslaget. 

Senere ble også VM for kadetter/juniorer, lag-EM for veteraner og både Europa- og Verdenscupstevnene utsatt på ubestemt tid. 

Gradvis gjenåpning
Med NIF i spissen har Fekteforbundet og de andre særforbundene jobbet iherdig vis av vis myndighetene. Både for å gjenåpne idretten, og for å få på plass kompensasjonsordninger og tilpasse disse for fekteklubbene. 

For å bidra til å vedlikeholde fekteinteressen, har Fekteforbundet publisert forslag til øvelser for egentrening, og øvelser som klubbene kunne benytte til felles treningsopplegg uten å bryte myndighetenes råd og pålegg. Fekterne er dessuten oppfordret til å dele egne treningstips og ideer på sosiale medier. 

For å utnytte tiden uten aktivitet har Fekteforbundet dessuten gitt fekteklubbene konkrete tips til å gjennomføre konkrete klubbutviklingstiltak for å forbedre klubbdriften.

Koronavettregler
Underveis har smittevernreglene gradvis blitt lempet på. Fordi fekting er en kampidrett, har disse stilt større krav til oss enn til idretter med lengre avstand mellom utøverne. Dette har blitt beskrevet i fektingens Koronavettregler. 

Per nå er det kun lov for barn og ungdom under 20 år å trene ordinært. Fra 1. august kan denne aldersgruppen også ha stevner innenfor samme idrettskrets.

For de eldre gjelder fremdeles avstandsregelen om minst én-meters regelen mellom maskene. Fekterne kan imidlertid gjøre øvelser i par og kvalifiserte trenere kan gi leksjoner med øvelser der man kun treffer hånd, arm og eventuelt kropp uten å bryte én-meters regelen. 

Arbeid for ytterligere lettelser
Målet er at den felles dugnadsinnsatsen vil resultere i ytterligere lettelser, slik at alle kan komme tilbake til normalen så raskt som mulig. 

Fekteforbundet har derfor publisert en foreløpig kalender for den kommende sesongen. Kalenderen inneholder en tentativ plan for Norgesmesterskap og ranking stevner, dommerkurs, samt nasjonale og regionale treningssamlinger. 

Kalenderen forutsetter lettelser i de norske smittevernreglene, og må etter hvert også tilpasses den svenske, europeiske, og det internasjonale fekteforbundets terminlister når disse kommer på plass. I og med at fekting skiller seg fra andre kampsporter, både med hensyn til beskyttelsesutstyr og kroppskontakt, vil Fekteforbundet arbeide for ytterligere lettelser i smittevernreglene.

Viktig å holde på fekterne
Siden 2010 har antall aktive medlemmer i norsk fekting økt med om lag 70 prosent. Dette har tydet på en økende interesse for sporten vår.

Medlemstallene fra 2019 kan imidlertid tyde på at veksten har stoppet opp. Det er derfor nå viktigere enn noen gang å skape gode klubbmiljøer for å holde på, og utvikle den nye fektegenerasjonen som har kommet de siste årene. På grunn av koronasituasjonen blir det viktig å raskt komme i gang med nybegynnerkurs og annet rekrutteringsarbeid i fekteklubbene, og gjenoppta utviklingstiltakene i forbundsregi etter sommeren.

PÅMINNELSER FOR DEN NESTE SESONGEN:
Vi har tidligere publisert følgende nyhetssaker som det kan være greit å få en påminnelse om:

Forbundskontoret vil være stengt i resten av juli. Vi ønsker derfor alle en god sommer, og takker for at alle har bidratt i den felles dugnaden for å redusere risiko for økt smittespredning i samfunnet!

Vi oppfordrer foreldre, trenere, og andre voksne om å opprettholde og etterleve smittvernsrådene, og krysser fingrene for at den gradvise gjenåpningen forsetter og at vi at vi snarest mulig kan få til en full gjenåpning, ikke får nye innskjerpinger på grunn av økt smitte.
HVA ER VÅR TOPPIDRETT VERDT?

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Jun 2020

I fellesskap har kampidrettsforbundene forfattet nedenstående kronikk om den økonomiske situasjonen for våre toppidrettsutøvere. Kronikken er signert av presidentene i forbundene, og ble – i forkortet utgave – publisert av Aftenposten 25. juni.

Her i Norge liker vi å anse oss selv som en vellykket og ressurssterk idrettsnasjon. Senest under OL for to år siden florerte det med kronikker og reportasjer i både inn- og utland om Norges suksess som vinteridrettsnasjon. Når skattelistene publiseres, figurerer også gjerne våre kjente idrettsprofiler på oversiktene over de best betalte. Inntrykket er at det er riktig så godt å være utøver i idrettsnasjonen Norge. 

Alle som jobber i norsk idrett, soler seg delvis i denne glansen. Men vi i kampidrettsforbundene vet at det også finnes en bakside ved de norske medaljene, og ønsker nå en debatt om den vedvarende underfinansieringen av toppidretten vår. 

Som særforbund vil vi spørre norske politikere:  

Hva er våre toppidrettsutøvere egentlig verdt?

Som flere utspill i media den siste tiden understreker, jobber mange særforbund innbitt for å holde motivasjonen vedlike hos utøvere med inntekt under fattigdomsgrensen. Dette er et arbeid som aldri har vært mer krevende enn nå under korona-perioden. Vi er klar over at et betydelig ansvar for drift og utvikling av toppidrett vil ligge på den enkelte idrettsorganisasjon. Vi forventer på ingen måte at alt løses via stipend og tilskuddsordninger. Allikevel håper vi at det er rom for å drøfte en langvarig skjevfordeling av ressurser innen norsk idrett

Vil Norge toppidrett?
Det at norske utøvere hevder seg så godt innen mange av vinteridrettene, er selvsagt flott. Det samme er oppmerksomheten og inntektene disse utøverne mottar. Vi i kampidrettsforbundene nyter i likhet med andre seere hvert eneste rørende TV-øyeblikk, og unner utøvere som Johaug sportslig suksess og gode sponsorinntekter som følge av dette.

Allikevel er det ikke til å komme unna at Norge har mange utøvere innen sommeridrettene hvis prestasjoner ikke samsvarer med anerkjennelsen her hjemme. Prestasjonene til kampidrettsutøvere står i våre øyne ikke i samsvar med den økonomiske støtten de mottar via stipender, eller som særforbundene kan skaffe til veie. Prestasjonene står heller ikke i samsvar med oppmerksomheten som fås i mediene – med de private sponsorinntektene dette gjerne medfører.

Olympiatoppens toppidrettssjef Tore Øvrebø har ved flere anledninger stilt spørsmålet «Vil Norge toppidrett?» Øvrebø har også selv vedgått at det fattigste vinteridrettsforbundet har bedre økonomiske rammer til toppidrettsutvikling enn det rikeste sommeridrettsforbundet. 

Spørsmålet er om dette er en situasjon hele norsk idrett og norske politikere har et reelt ønske om å endre – også på sikt?

Lider under konkurranseforbudet
Som en følge av våre særforbunds knappe ressurser er utøverne våre helt avhengige av begrensede stipendordninger, som de kvalifiserer for gjennom resultater fra internasjonale konkurranser.

Vi priser oss lykkelige over at våre utøvere har levert gjennom en årrekke. 

Et godt eksempel på flotte prestasjoner er Bartosz Piaseckis sølvmedalje i London OL. NRK Dagsrevyen ble flyttet, og fektefinalen ble sett av nesten 900.000 nordmenn. Bartosz drev toppidrett ved siden av studiene, uten individuell støtte. Selv om Fekteforbundets mottok noe prosjektstøtte for å bygge et lag frem mot OL i 2012, er sølvmedaljen ansett å være en av de «billigste» norske OL-medaljene.

Det kan også nevnes at bare i 2018 og 2019 har norske brytere tatt hele 15 medaljer i internasjonale mesterskap. I EM og VM i kickboxing har norske seniorutøvere de siste årene tatt over 20 medaljer. Norge er også eneste nordiske nasjon som har klart å ta OL-medaljer i taekwondo.

Disse resultatene har holdt toppidrettssatsingen hos våre særforbund flytende – om enn så vidt. Det er også lettere for våre utøvere å holde seg motivert når man tar medaljer i internasjonale mesterskap. Da får det heller være at prestasjonene forbigås i stillhet i norske medier, og at bankkontoen står i minus. Som løsningsorienterte utøvere allerede har fortalt om i mediene finnes det tross alt kanskje et soverom man kan leie ut, eller en bil man kan selge.

Situasjonen akkurat nå er dog verre, og som en følge av korona-situasjonen er vi mer bekymret for fremtiden innen toppidretten enn noensinne. Vi vet ikke når våre utøvere kan konkurrere igjen. Det vi derimot vet er at motivasjonen hos flere er svekket, både som følge av OL-utsettelsen, usikkerheten som følge av korona-situasjonen, samt av å leve med en inntekt under fattigdomsgrensen over lang tid.

Behov for endringer også på sikt
Toppidrettsutøvere har ingen støtteordninger de kan søke på som en følge av korona-situasjonen, og er i likhet med kulturarbeidere og frilansere hardt rammet. Vi er derfor glade for at flere i norsk idrett bidrar til å rette søkelyset på den økonomiske situasjonen frem mot OL for mange av våre medaljehåp. Dette vil i seg selv hjelpe motivasjonen for våre utøvere i en krevende periode: Som Arne Jørstad Riise, fagansvarlig for idrettspsykologi ved Olympiatoppen har påpekt – det er ingen andre yrkesgrupper som har blitt bombardert i media med hvor uviktig det de driver med er akkurat nå.

Vi håper allikevel at korona-situasjonen og utsettelsen av OL ikke bare medfører en kortsiktig krisepakke for å hjelpe utøvere frem mot neste år. De vanskelige økonomiske betingelsene for mange sommeridrettsutøvere har vedvart over lang tid, og må bedres hvis Norge skal fortsette å produsere medaljekandidater også blant kampidrettene i årene fremover.

Det er ingen tvil om at toppidrett skaper inspirasjon – noe som i seg selv har verdi i et samfunn. Dette er en av årsakene til at vi vil fortsette det krevende arbeidet med å utvikle toppidrettsutøvere. Dette er et ansvar vi ønsker å påta oss! Vi håper allikevel også at våre utøvere får forholdene lagt bedre til rette for at de får fortsette å inspirere også i fremtiden.

 • Kjell Sivertsen, President, Norges Kampsportforbund
 • Ørjan Wenberg, President, Norges Bryteforbund
 • Odd Haktor Slåke, President, Norges Bokseforbund
 • Bjørnar Sæther, President, Norges Kickboxingforbund
 • Jørgen Hillestad, President, Norges Judoforbund
 • Junjie Cao, President, Norges FekteforbundINNKALLING OG SAKSLISTE TIL FEKTETING 13. SEPTEMBER 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Jun 2020

Styret i Norges Fekteforbund har innkalt til ordinært ting i Norges Fekteforbund. Tinget avholdes søndag 13. september på møterom Ullevaal Panorama, Ullevål Stadion. Registreringen starter kl. 09.30, og tinget kl. 10.00.

Etter at tinget har blitt utsatt på grunn av Koronapandemien, har styret satt dato for tinget. Tinget vil bli avholdt på Ullevaal Panorama. med de smitteverntiltak som er gjeldene på tingtidspunktet. Det tas imidlertid forbehold om påkrevde endringer om smittesituasjonen tilsier det.

Inngang Ullevaal Panorama
Vennligst benytt inngang A1, rett ved butikken Milslukeren. Døren er åpen. Se også veibeskrivelse via denne lenken: https://www.meet-ullevaal.no/veibeskrivelse/

Innsending av saker
Gjennomføring av tinget gjøres iht. til bestemmelsene i Lov for Norges Fekteforbund. 

Frist for innsending av saker til post@fekting.no for tingbehandling var senest fire uker før tinget. Nedenfor finnes sakslisten og forslagene. Av hensyn til miljøet vil vi ikke skrive ut lesekopier på tinget, og oppfordrer alle til å forholde seg til dokumentene digitalt.

LAST NED TINGPAPRIENE HER:

Saksliste Fektetinget 2020
Vedlegg 1: Foreslått forretningsorden
Vedlegg 2: Årsrapport for 2018
Vedlegg 3: Årsrapport 2019
Vedlegg 4: Innkomne forslag fra Bekkestua Fekting
Vedlegg 5: Innkomne forslag fra Kristiansand Fekteklubb
Vedlegg 6: Styrets forslag til langtidsplan og -budsjett 2021 - 2024
Vedlegg 7: Valgkomiteens innstilling til styre, lovutvalg, kontrollutvalg og hederstegnråd

Delegater
Delegatfordelingen er beregnet utfra antall aktive medlemmer i siste registrerte samordnete rapportering til NIF. Fekteklubbene må formelt utnevnte sine representanter med stemmerett. 

Vi ber om at klubbene fyller ut og returnerer delegatskjemaet innen 15. august. Dette er spesielt viktig i år for å kunne planlegge for ivaretakelse av smittevernet.  

LAST NED DELEGATSKJEMAET HER

Klubbseminar lørdag 12. september
Det vil bli avholdte et klubbseminar for delegatene på lørdag 12. september på samme sted som tinget; Ullevaal Panorama, Ullevål Stadion. Seminaret starter kl. 13 slik at det skal være mulig å reise samme dag for å spare en overnatting. Det blir servert en enkel lunsj og middag på MEET Ullevaal etter seminaret, ca. kl. 1930. 

LAST NED FORELØPIG AGENDA FOR KLUBBSEMINARET HER

Smittevernstiltak
Vi ber alle delegatene være oppmerksomme på reiserådene, og fylle inn kontaktinformasjonen til sine delegater som skal delta på klubbseminaret i et eget smittesporingsskjema og returnerer det som en Excel-fil post@fekting.no innen 4. september kl. 1200. Dette skjemaet vil også anses som påmelding på seminaret og på middagen 12. september.

LAST NED SMITTESPORINGSSKJEMAET HER

Refusjon av reiseutgifter
Fekteforbundet vil refundere reise- og oppholdskostnader med inntil kr. 3 000,- for 1. rep., kr. 2 000,- for 2. rep og kr. 1 500,- for 3 rep. Refusjon for 2. og 3. representant forutsetter at klubben har tilsvarende antall delegater.

Delegater som kan dokumentere at de på grunn av reisebegrensninger er avhengig av en ekstra overnatting, kan få opptil kr 1 000 refundert per delegat ekstra.

Refusjonen gjelder kun reise til Oslo (fly, tog, buss) og overnatting mot fremviste kvitteringer via Expense. Mat og lokal transport refunderes ikke. Reisestøtten forutsetter dessuten at representanten(e) deltar både på klubbseminaret og på tinget.

Tips til hotell- og flybestilling
Thon Hotels gir Fekteforbundets klubber og medlemmene deres gunstige priser på overnatting. Man er automatisk pålogget med Fekteforbundets prisfordeler ved å klikke på Thon-logoen via Fekteforbundets hjemmeside.

Ved bestilling av fly kan SAS Sportsreiser benyttes. Dette gir mulighet for endring/kansellering hvis tinget må flyttes på grunn av endringer i smittesituasjonen. Klikk på denne lenken for å bestille. Bruk Fekteforbundets kode FEKT999. 

På vegne av styret og administrasjonen ønskes vel møtt!


TENTATIV KALENDER FOR SESONGEN 2020/21

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Jun 2020

En foreløpig kalender for den kommende sesongen er nå publisert. Kalenderen inneholder en tentativ plan for Norgesmesterskap og rankingstevner, dommerkurs, samt nasjonale og regionale treningssamlinger. 

Kalenderen må anses som midlertidig. Den forutsetter lettelser i de norske smittevernreglene, og må etter hvert også tilpasses den svenske, europeiske, og det internasjonale fekteforbundets terminlister. Disse er ennå ikke på plass etter at Europa- og Verdenscupen ble stoppet på grunn av Koronapandemien.

Holdes oppdatert
Norges Fekteforbund deltar aktivt i det fellesidrettslige arbeidet med NIF vis av vis myndighetene i den gradvise åpningen av den organiserte idretten i Norge. Hva dette innebærer for fekte-Norge kommuniseres kontinuerlig via fektingens Koronavettregler

Vårt mål er at den felles dugnadsinnsatsen vil resultere i ytterligere lettelser, slik at vi kan komme tilbake til normalen så raskt som mulig. 

Fekteforbundet holder også tett kontakt med det europeiske og internasjonale fekteforbundet, og vil også sørge for at lenkene til de utenlandske terminlistene, og stevnekalenderen i Ophardt blir oppdatert. Fekteklubbene vil bli informert ved endringer. 

Uttak
Prosessen rundt uttakskriterier til landslag, og deltakelse på internasjonale mesterskap vil først bli satt i gang når den europeiske og internasjonale kalenderen blir kjent.

Regionale treningssamlinger og trenerkurs
Norges Fekteforbund vil så snart som mulig også utarbeide en ny plan for gjennomføring årets helgesamlinger i årets Trener 2-utdanning. Deltakerne vil bli kontaktet direkte.

Per nå er det satt opp to regionale treningssamlinger i kalenderen. Fekteklubbene i de ulike regionene avtaler seg imellom hvilke tidspunkter som passer, og følge retningslinjene for organisering av samlingene i planlegging av flere andre regioner. Les mer om organisering av de regionale treningssamlingene her

Husk at Fekteforbundet skal orienteres i god tid, slik at samlingene kan tilpasses kalenderen.

Spørsmål til kalenderen, og til planlegging av regionale treningssamlinger kan rettes til Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki.


  
LITE ENDRING I ANTALLET AKTIVE MEDLEMMER

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Jun 2020

Samordnet Rapportering for 2019 viser at totalt antall aktive medlemmer holdt seg på omtrent samme nivå som i 2018. Fekteklubbenes registrering av 1 774 aktive fektere viser en liten nedgang på 1 prosent.

De innrapporterte 1 774 aktive fekterne er i 2019 fordelt på 24 særidrettslag (fekteklubber) eller fleridrettslag med egen fekteaktivitet, som er tilknyttet Norges Fekteforbund (NF). 

Endringen i antall medlemmer fordeler seg ulikt i fekteklubbene. Det siste året har én fekteklubb, Ålesund FK, som hadde syv aktive medlemmer i 2018, blitt borte. I 2019 er det dessuten kun åtte klubber som har hatt vekst. Disse klubbene er de mindre og mellomstore, blant annet den relativt nystartete klubben Bekkestua Fekting. De mindre og mellomstore klubbene hadde også den største prosentvise økningen i 2017, men som stabiliserte antallet i 2018.

Store størrelsesforskjeller
Det er fremdeles kun noen få klubber som dominerer i størrelse og på resultatlistene. Til sammen utgjør antall aktive medlemmer i de fire største fekteklubbene hele 62 prosent av det totale antall aktive medlemmer i Norge

De tre største fektekubbene (Njård Fekting, Bygdø FK og Stavanger FK) hadde en nedgang. Den fjerde største (Bergens FK) har økt med to aktive medlemmer, og kan dermed sies og holde seg stabil.

Potensiale for videre vekst
Siden 2010 har antall aktive medlemmer i norsk fekting økt med om lag 70 prosent. Dette har tydet på en økende interesse for sporten vår. Fremdeles er barn og ungdom under 20 år den største gruppen. Som i 2018 er andelen 67 prosent. Kvinneandelen holder seg stabil på 29 prosent, og bør kunne økes.

Dessverre har koronapandemien hindret mye aktivitet i 2020. Allikevel har tyder veksten i de siste årene på at både store og små fekteklubber har et vekstpotensial. Det er derfor nå viktigere enn noen gang å holde på, og utvikle den nye fektegenerasjonen som har kommet de siste årene, og samtidig fortsette rekrutteringsarbeidet i fekteklubbene.

LAST NED ALLE AKTIVITETSTALLENE FRA 2019 HER

Finn tilsvarende tall fra 2018 her
STUDENT-OL I CHENGDU 2021

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Mai 2020

Student-OL i Chengdu, Kina blir trolig verdens største fleridrettsarrangement i 2021. Det er ventet over 12 000 deltakere fra 120 nasjoner i 18 ulike idretter, blant annet fekting. 

Student-OL, som heter Universiaden, arrangeres av det internasjonale studentidrettsforbundet. Sommerlekene i 2021 arrangeres i Chengdu som ligger i Kina.

Deltakelse på Universiaden krever at man satser internasjonalt samtidig som man studerer. Arrangementet vil dermed kunne være et satsningsmål, og en del av en utviklingstrapp på veien mot OL. Til informasjon var hele 94 medaljører i London-OL i 2012 tidligere Universiadedeltakere.

Lenke til sommeruniversiaden i 2021 sin offisielle nettside

Studentfekting i Norge
Det kan være vanskelig å motivere seg til fortsatt satsing når man går fra junior til seniorklassen. Mange velger også å flytte for å studere. Fordi det da blir for lang vei til fekteklubben man er medlem av, legges fektingen på is.

Det er i den forbindelse viktig å vite at flere studentidrettslag organiserer fekting. Disse er både medlemmer av Fekteforbundet og av Norges studentidrettsforbund (NSI)

Se oversikt over de norske fekteklubbene her.

Praktisk informasjon
Norges studentidrettsforbund (NSI) står som ansvarlig forbund for den norske troppen til Chengdu. Selve uttaket gjøres imidlertid i samarbeid med de aktuelle særforbundene.

Mer informasjon fra NSI om uttakskriterier og kostander kan lastes ned her.

På grunn av planlegging ønsker Studentidrettsforbundet å få en oversikt over mulige deltakere før sommeren. Ta derfor kontakt med klubben din og meld din interesse via den til Fekteforbundet så raskt som mulig og innen 29. mai.

RETNINGSLINJENE FOR NORSK FEKTING FRA 1. AUGUST

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Mai 2020

Etter regjeringens beslutning om å åpne for trening i barne- og ungdomsidretten fra 1. juni og konkurranser for denne aldersgruppen innen kretsen fra 1. august, minner Fekteforbundet om retningslinjene; Koronavettreglene for norsk fekting.

Det er fremdeles smittevernregler for utøvelse av all idrettslig aktivitet. De ansvarlige i fekteklubbene bes derfor om holde seg orientert om disse og hygienekravene som settes av halldrifter, og eventuelle lokale regler som går ut over de nasjonale retningslinjene.

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19. Denne har endret seg, og på bakgrunn av dette har hver idrett utarbeidet og justert sine Koronavettregler:     

Skille mellom barn og voksne
Det skilles mellom voksne og barn/ungdom når det gjelder kontaktreduserende tiltak. Med barn/ungdom menes personer til og med 19 år. 

Regler for barn og ungdom
Fra 1. juni fikk barne- og ungdomsidretten unntak fra en-metersregelen for trening i grupper inntil 20 personer. Fra 1. august gis det ytterligere unntak fra avstandskravet for konkurranser innenfor de respektive idrettskretsene.

Regler for voksne
For voksne gjelder fremdeles avstandsregelen om minst én-meters regelen mellom maskene.

Kvalifiserte trenere kan imidlertid gi leksjoner med øvelser som tar hensyn avstandsregelen. Dette vil også gjelde for øvelser i par for tilstrekkelig øvete fektere, der man kun treffer hånd, arm og eventuelt kropp uten å bryte én-meters regelen mellom maskene.

Maks 20 i treningsgrupper
For ordinære treninger gjelder samling av maksimalt 20 personer i en gruppe. Flere slike grupper av maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt, og de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. Dette gjelder både innendørs og utendørs.

Trafikklysmodell
Som det fremgår av veilederen har direktoratet etablert en trafikklysmodell, som per 1. juni settes til gult nivå:

Jobber for ytterligere oppmykninger
Fektestevner for voksne, og stevner for barn og ungdom med deltakelse fra flere idrettskretser er inntil videre ikke lov. Videre oppmykning med gode smitteverntiltak er imidlertid et prioritert arbeid for Fekteforbundet i det fellesidrettslige arbeidet med NIF vis av vis myndighetene i den gradvise åpningen av den organiserte idretten.

Målet er at den felles dugnadsinnsatsen vil resultere i ytterligere lettelser, slik at vi så snart som mulig kan komme tilbake til normalen. Der også voksne kan fekte i klubbene, og at det åpnes opp for konkurranser på tvers av idrettskretser uansett alder.

Fekteforbundet ber derfor om at alle fekteklubbene som driver organisert trening gjør seg kjent med, og følger rådene i smittevernveilederen og Koronavettreglene for norsk fekting. Ved usikkerhet oppfordres alle til å utvise et godt skjønn for å unngå smittespredning.

2,5 TIMER OM BARTOSZ OG OL-SØLVET PÅ EUROSPORT NORGE

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Mai 2020

Eurosports OL-ekspert Jørn Sundby og programleder Pål Gordon Nilsen (med kårde) omkranser Bartosz Piasecki etter opptaket til den tre timer lange sendingen om veien til sølvmedaljen under London-OL i 2012. Foto: Eurosport. 

I serien Magiske OL Øyeblikk på Eurosport er Bartosz Piasecki den første som  blir portrettert. Det 2,5 timer lange programmet på mandag 11. mai inneholder gjensyn med kampene og spennende historier fra veien mot OL-finalen i London 2012. 

Inkludert finalen i de Olympiske sommerlekene i 2012, fektet Bartosz fem kamper. Disse har kun blitt vist én gang, direkte på NRKEurosport har nå overtatt rettighetene til OL. Tv-sendingen blir derfor en unik mulighet til å få se kampene igjen, og denne gang også med Bartosz sine kommentarer. 

Programmet, som ledes av Pål Gordon Nilsen og Eurosports OL-ekspert Jørn Sundby, varer i hele 2,5 timer. Programmet blir derfor også en mulighet til å bli bedre kjent med Bartosz. 

Hold derfor av tiden fra klokken 13 på førstkommende mandag, 11. mai!

Om Bartosz Piasecki
I tillegg til sølvmedaljen i de olympiske leker i London i 2012, har Bartosz bronsemedalje fra Europalekene i 2015. Fra tidligere har han blant annet EM-bronse i aldersklassen under 23 år i 2009, og blitt Nordisk mester i 2012,2013, 2014 og 2016.

Selv om han nå har trappet ned som aktiv internasjonalt, fekter han ennå i Bygdø Fekteklubb, og er regjerende norgesmester fra 2019. Fra tidligere har han også vunnet og mottatt Kongepokalen i 2011, 2012 og 2018.

Bartosz er utdannet på Universitetet i Oslo, og arbeider i dag som lærer i matematikk og IT på Wang Videregående skole. Til glede for nye talenter i norsk fekting, jobber han dessuten også deltid som Fekteforbundets sportslige leder.

Spennende og lærerikt innblikk
Bortsett fra å få se igjen de spennende kampene, vil seerne altså få et interessant innblikk i hvordan Bartosz tenkte og vurderte kampene mens det sto på. I tillegg inneholder sendingen mye informasjon om fekting generelt.

Et redigert opptak av sendingen vil sannsynligvises i reprise. Fekteforbundet håper allikevel at så mange som mulig får mulighet til å se hele programmet. Dette vil gi gode minner, og være inspirerende i en vanskelig tid inntil vi kan møtes som normalt igjen på fektepistene.

Spør Bartosz
Om noen, både de som kan tenke seg å begynne å fekte, etablerte fektere, foresatte eller andre interesserte har spørsmål om OL, eller som ønsker tips og råd om fekting generelt, så har Bartosz sagt seg villig til å besvare disse. Spørsmålene kan sendes per epost til: post@fekting.no
STØTT FEKTEKLUBBEN DIN MED GRASROTANDELEN

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Apr 2020

Norsk idrett og norsk fekting i særdeleshet er i stor grad finansiert av overskuddet fra Norsk Tipping. En stadig større del av dette går direkte til klubber via Grasrotandelen. Støtt derfor fekteklubben din ved å legge den inn som mottaker når du spiller. 

Hele syv prosent av det man spiller for, går nå direkte til den grasrotmottakeren man bestemmer seg for. Dette gjøres for å gi spillerne større mulighet til å bestemme hva tippemidlene skal gå til, og for å gi klubbene større mulighet til å bestemme hvordan midlene skal benyttes for å skape aktivitet.

Inntektspotensial
Ennå er det mange av Norsk Tippings to millioner kunder som ikke har valgt seg en mottaker. Det er derfor fremdeles et inntektspotensial for fekteklubber som ennå ikke har registrert klubben som mottaker, og markedsført ordningen overfor sine medlemmer.

En fekteklubb som har gjort en god vervejobb, kan dermed sikre seg en relativt stabil sum som kommer inn på konto tre ganger i året, hvert år. 

Les mer om Grasrotandelen og finn vervemateriell via denne lenken

Behov for å øke Grasrotandelen
På bakgrunn av NIFs kartlegging av de samlende økonomiske konsekvensene av koronasituasjonen for norsk idrett, har NIF blant annet spilt inn likviditetspakke i størrelsesorden 300 millioner kroner i ekstra grasrotstøtte til idrettslagene til revidert nasjonalbudsjett

Andre støtte- og tilskuddsordninger for klubber
Klubbdrift er som oftest basert på frivillig arbeid. Økonomi kan være en utfordring, men det finnes mange støtte- og tilskuddsordninger, både innenfor og utenfor norsk idrett.

Fekteforbundet har samlet de viktigste via denne lenken
NORSK FEKTING GIS 25% RABATT PÅ NORGESFERIEN

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Apr 2020

Thon Hotel Lofoten. Foto: Thon Hotels.

Medlemmene i norsk fekting får 25% rabatt på opphold hos Thon Hotels i sommer – og full fleksibilitet på bestillingen. 

Thon Hotels er en av Fekteforbundets største samarbeidspartnere. Hotellkjeden som har 70 hoteller i hele Norge gir til vanlig alle fekteklubbene gunstige priser på overnatting i forbindelse med stevner, mesterskap og til andre arrangementer i forbunds- og klubbregi. 

Tiden vi er inne i har medført en del stenging av hoteller og permitteringer av ansatte. Det jobbes nå for å få disse menneskene tilbake i jobb og hotellene opp i drift igjen.

I og med at det sannsynligvis blir restriksjoner på utlandsferier i sommer, oppfordrer Fekteforbundet derfor alle til å benytte denne muligheten til å oppleve alt det fine Norge har å by på, og samtidig støtte en god samarbeidspartner. 

Les mer om tilbudet og foreta bestilling via denne lenken
UTNYTT KORONAPERIODEN TIL Å GJENNOMFØRE KLUBBUTVIKLINGSTILTAK

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Apr 2020

For å forbedre klubbdriften, oppfordres fekteklubbene til å utnytte Koronaperioden til å gjennomføre klubbutviklingstiltak. 

I likhet med samfunnet for øvrig, er norsk fekting er inne i en vanskelig periode. Forbud og strenge smittevernregler har ført til utsettelser av stevner, kurs og treningssamlinger i regi Fekteforbundet, og ikke minst til at det er umulig med ordinær aktivitet i klubbene.

Likevel er dette en periode klubbene kan bruke til utvikling, og til administrative oppgaver som man ikke får tid til ellers i sesongen. 

Her følger fem klubbutviklingstiltak som kan gjennomføres uten å bryte smittevernreglene som vil gjøre klubbene bedre rustet når ordinær aktivitet i klubbene kan gjenopptas:

1. Opprette/revidere klubbhåndbok
En klubbhåndbok inneholder informasjon om klubben, hvilke retningslinjer som gjelder og ikke minst en oversikt over viktige oppgaver.

En klubbhåndbok gjør det enkelt å finne frem og bidrar til kontinuitet ved utskiftninger av tillitsvalgte, og nyansettelser. Et viktig element kan være oppgavebeskrivelser slik at disse kan fordeles, og gi hvert enkelt styremedlem hjelp i arbeidet. 

Følg denne lenken til å finne maler til klubbhåndbok og til blant annet:

 • Årshjul
 • Innkallinger/protokoller
 • Ansettelsesavtaler

God økonomistyring er også en viktig forutsetning for å sikre god klubbdrift. Se NIFs temaside om økonomi for viktige prinsipper og malverk til økonomihåndbok.

Husk søknadsfrist for momskompensasjon innen 15. august. Oversikt over andre støtteordninger som klubben kan søke på finnes via denne lenken.

2. Oppdater klubbens kontaktinformasjon
Ligger det rett kontaktinformasjon på klubbens egen nettside, i KlubbAdmin, i klubboversikten på Fekteforbundets nettside og i Brønnøysundregistret? Har hvert styremedlem tilgang til MinIdrett

Bruk gjerne tiden til å sikre gjennomgå all kontaktinformasjon som sikrer god kommunikasjonsflyt til fekteklubben. 

3. Gjennomføre e-læringen Bedre klubb og Innføring i styrearbeid for idrettslag
Bedre klubb er et utviklingsverktøy som skal gjøre det lettere å drive og utvikle klubben. Gjennom spørsmål om driften avdekkes hvilke områder klubben bør utvikle seg på. Dette tar ca. 10 - 15 minutter. 

Uansett om man er nyvalgt eller et erfarent styremedlem anbefales også alle tillitsvalgte å gjennomføre e-læringsmodulen «Innføring i styrearbeid for idrettslag»

4. Sertifiser fekteklubben som Rent Idrettslag
For å forebygge bevisst og ubevisst doping skal alle fekteklubber med landslagsfektere og klubber som tildeles det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskap skal være sertifisert som Rent Idrettslag. Fekteforbundet oppfordrer også de andre fekteklubbene til å gjennomføre sertifiseringen.

Det er fullt mulig  å gjennomføre Rent Idrettslag ved hjelp av et videomøte i klubbens styre og ledelse. Les mer hvordan dette kan gjøres via denne lenken. 

5. Bli bedre kjent med Fekteforbundets nettside
Alle styre- og utvalgsprotokoller blir publisert fortløpende på nettsiden. I tillegg til fast informasjon om fekting, om fekteforbundet, om konkurranser og toppidrett er det etablert et eget menypunkt for klubbservice for klubbene.

Sjekk også nyhetsarkivet. Årlig publiseres i underkant av 100 nyhetsartikler om norsk fekting som både tillitsvalgte i klubbene, fekterne og deres foresatte bør følge med på.
EN ANNERLEDES PÅSKEHILSEN

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Apr 2020

Vi er inne i en krevende tid, og Fekteforbundet håper det etter forholdene står bra til med alle tillitsvalgte, fektere, trenere, dommere, frivillige og deres familier! 

Det virker lenge siden 27. februar da Fekteforbundet innførte fritak for håndhilsing under Vårstøtet. Senere ble all organisert trening og konkurranser i Norge forbudt, og internasjonale stevner og mesterskap avlyst eller utsatt. 

De planlagte dommer- og trenerkursene, treningssamlingene, Ungdomsserien, det åpne Østlandsmesterskapet og to Norgesmesterskap, som skulle vært avholdt i april og mai, har dessuten blitt utsatt på ubestemt tid for å hindre spredningen av Koronaviruset. 

Selv om myndighetene nylig gjenåpnet for organisert aktivitet, er dette underlagt strenge retningslinjer. Både fra myndighetene og fra idretten selv, som for eksempel Fekteforbundets Koronavettregler. Disse innebærer blant annet at aktiviteten skal begrenses til grupper bestående av maksimalt fem personer, som minimum holder to meters avstand. Reglene, som inntil videre gjelder til 15. juni, legger derfor store begrensinger på fekting.

Hold på interessen og motvirk frafall
Fekteforbundet har underveis oppfordret alle fekterne til å drive egentrening, og til å dele bilder og videoer av dette i sosiale medier. I tillegg til å holde formen, og oppmuntre flere til å gjøre det samme, har hensikten vært å vedlikeholde fekteinteressen til så mange som mulig.

Det er viktig at også fekteklubbene følger opp medlemmene sine. Dette kan både gjøres ved å organisere aktivitet uten å bryte smittevernreglene, og/eller ved å anbefale treningsopplegg som fekterne kan gjøre på egenhånd. Målet må være at alle vender tilbake til fektesalene når pandemien er over.

Til hjelp har Fekteforbundets publisert lenker til anbefalte treningstips. Flere fekteklubber har dessuten bidratt med forslag til øvelser og treningsopplegg som både kan gjøres alene eller i mindre grupper med god avstand. 

Alle tipsene, som fritt kan benyttes, er publisert samlet, med #Fektekarantene, på Fekteforbundets nettside.

Kreative innspill
Bygdø Fekteklubb har laget en nettbasert quiz om norsk fekting som også anbefales for å holde interessen vedlike. 

Oslo Fektklub har på sin Facebookprofil startet en "stafett" der man utfordres til å dele historien om hvorfor og hvordan man begynte å fekte. 

Økonomisk bistand
Selv om fektesalene har vært stengt, har Fekteforbundet oppfordret alle til å betale treningsavgifter og medlemskontingenter som normalt for å støtte fekteklubbene i påvente av at klubbtreningene kan gjenopptas.

For å kompensere på eventuelle økonomiske tap etter bortfall av blant annet billettinntekter, har særforbundene og Norges Idrettsforbund jobbet sammen vis a vis myndighetene og fått på plass en tiltakspakke.

Fekteklubber som kan vise til relevante inntektstap, kan fra 14. april derfor søke om kompensasjon for koronaavlyste, utsatte eller stengte arrangementer som var planlagt avholdt fra og med 5. mars til og med 30. april. Søknadsfristen er 21. april. 

Arbeidet med å få på plass tilsvarende ordninger som gjelder lengre frem i tid pågår. Vi kan også nevne at tre stiftelser har åpnet opp for ekstra tildelinger som fekteklubbene også kan søke støtte fra i forbindelse med koronasituasjonen. 

Sammen fremover
Uansett hvor lenge Koronaviruset utgjør en helserisiko, så må vi sammen gjøre hva vi kan for å begrense skadevirkningene av pandemien. I tillegg til å følge myndighetenes råd og pålegg, håper vi derfor at enda flere fekteklubber oppfordrer medlemmene til å benytte seg av de foreslåtte øvelsene, og at de bidrar til at flere bilder og videoer også deles på nettet.

Ikke nøl med å dele flere kreative tiltak som kan bidra til å holde motet oppe. Dette er den beste måten vi sammen kan holde på fekterne og på deres fekteinteresse inntil den ordinære aktiviteten kommer i gang igjen. 

Mer informasjon om overnevnte, samt lenker til ytterligere fekterelevant informasjon om blant annet om klubbdrift og krav til årsmøter og rapporteringer, er samlet i én nyhetssak på Fekteforbundets nettside som oppdateres.

Dette ble en annerledes hilsen, men vi ønsker god påske og håper alle holder hodet kaldt og hjertet varmt!

Med vennlig hilsen,
Norges Fekteforbund
HUSK SAMORDNET RAPPORTERING FØR MAI

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Apr 2020

Alle fekteklubbene er pliktige til å rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til Norges Idrettsforbund (NIF) innen 30. april 2020. Vi anbefaler at klubbene starter med dette i god tid før fristen. Dette vil gjøre det enklere å få bistand ved behov.   

Fekteklubbene skal rapportere følgende nøkkelopplysninger:

 • Antall medlemmer
 • Antall aktive medlemmer
 • Oppdatere styre og verv (etter årsmøte er gjennomført, frist 15. juni)
 • Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøte er gjennomført, frist 15. juni)
 • Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret)
 • Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig

I tillegg skal klubbene besvare noen spørsmål om anlegg, og som i fjor så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

Medlemstall
Medlemmer som per 31.12.19 har betalt medlemskontingent til fekteklubben skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2020 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt.

Aktive medlemmer 
Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i fekteklubbens ordinære treningsaktivitet, eller representerer fekteklubben i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.  

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.  

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i fekteklubben.  

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer. 

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig:
Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig 

Hva skjer hvis klubben ikke foretar den samordnete registreringen?
Registreringen er et krav som følger av medlemskapet i NIF. Klubber som ikke gjennomfører rapporteringen blir satt som passive, og kan risikere å miste økonomisk støtte og andre fordeler som f.eks. halltid tildelt av kommunen.  

Hva om klubben har utsatt årsmøtet pga Koronapandemien?
På grunn av Koronapandemien er fristen for gjennomføring av årsmøter utsatt til 31. desember 2020.

For å gjøre det lettere for idrettslag å gjennomføre årsmøtet har Idrettsforbundet nå laget tre ulike veiledere som forteller hvordan idrettslaget gjennomfører skriftlige, digitale eller fysiske årsmøter. Mer om dette kan leses via denne leken.

Hvem skal foreta rapporteringen og hvor?
Den personen som får ansvaret i hver klubb, må først sørge for å ha en egen profil i MinIdrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin.

Informasjon om hva som skal rapporteres, hvordan og når kan leses via denne lenken

Support
Ved problemer, spørsmål og veiledning, ta kontakt med NIF Digital Support.  

START RAPPORTERING VIA DENNE LENKEN
REGISTRING AV OG KOMPENSASJON FOR KORONAVIRUSETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Mar 2020

Norges idrettsforbund sendte mandag 23. april ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge Koronavirusets aktivitetsmessige og økonomiske konsekvenser. Svarene vil ligge til grunn for målrettete hjelpetiltak. 

Målet med rapporteringen er å få et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser. Selv om dette ikke er en tilbakebetalingsløsning, er svarene nødvendige i dialogen med lokale og nasjonale myndigheter for å få på plass målrettete tiltak som bidrar til at også fekteklubbene er rustet til å levere aktivitet etter at koronakrisen er over.

Hvordan fekteklubben kan svare
Fekteforbundet ber derfor alle fekteklubbene legge inn estimerte tapstall for inneværende måned (mars), kommende april, mai og juni i den digitale løsningen via Min Idrett:

Lenke til den digitale rapporteringsløsningen

Det er mulig å etterregistrere informasjonen, men Fekteklubbene oppfordres til å rapportere de kan før påskehelgen. 

Utfyllende informasjon om rapporteringen, hvem som har ansvaret, frist og brukerstøtte, finnes via lenkene nedenfor og i tilsendt skriv fra NIF.

Se PDF med mer informasjon om rapporteringen, hvem som kan rapportere og når og hvordan dette skal gjøres her. 

Les mer om kartleggingen og den videre prosessen på NIFs nettside

NB! Om noen fekteklubber ikke har mottatt informasjonen fra NIF, må dette gis beskjed om så snart som mulig.

Forskrift om kompensasjon
Fredag 03. april kom den endelige forskriften om kompensasjon for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av Covid-19-utbruddet. Total ramme for ordningen er 700 millioner kroner.

Det er Lotteri- og stilftelsestilsynet som vil forvalte ordningen og behandle søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader. 

Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig 14. april. Søknadsfrist er satt til 21. april. 

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider. 

NIF utarbeider veileder
NIF avventer ytterligere klargjøring av forskriften fra Lotteri- og stilftelsestilsynet. Det vil blant annet bli utarbeidet en veileder til utfyllingen av et Excelark som er det økonomiske grunnlaget for søknaden.

Dette vil bli lagt ut før påske, mens selve søknadsskjemaet vil først være klart 14. april. NIF vil informere våre medlemmer om både Excelark som grunnlag for søknadsskjema og veilederen når disse foreligger før påske.


FEKTING I KORONAENS TID

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Mar 2020

Fektehverdagen er endret, og mange lengter tilbake til normalen i fekteklubbene. Det er allikevel mye man kan gjøre for å holde seg aktiv, alene eller i mindre grupper.

Vi vet at mange også hadde gledet seg til å delta på trener- og dommerkurs, til flere treningssamlinger, til avslutningen av Ungdomsserien, til det åpne Østlandsmesterskapet og ikke minst til årets to Norgesmesterskap. 

Alle som driver organisert trening må imidlertid følge smittevernreglene og norsk fektings egne "Koronavettregler" for å hindre spredningen av Koronaviruset. 

Gradvise lempinger
Etter at organisert aktivitet ble forbund 12. mars, ble det 3. april åpnet opp for organisering av en begrenset aktivitet med klare retningslinjer. Det er nå varslet om lempninger i disse fra og med 7. mai. Blant annet er det ventet at avstandsbegrensningen reduseres fra to til minimum én meter, og at maksimalt antall personer i aktivitet blir økt fra fem til 50 så fremt det det tas smittevernhensyn som blir nærmere spesifisert.

Oppdatering av Koronavettreglene for fekting
På bakgrunn av myndighetenes endringer i smitteverntiltakene, vil NIF oppdatere de fellesidrettslige anbefalinger, og hvert særforbund sine særidrettslige kjøreregler. Norges Fekteforbund vil kommunisere våre oppdaterte koronavettregler så raskt disse er ferdigstilte, kort tid etter 7. mai.

På samme måte vil idrettskretsene og kommunene komme med informasjon vedrørende åpning av kommunale idrettshaller.

Ikke bli inaktiv og stillesittende
Selv om fektingen i likhet med hele den organiserte idretten begrenses, er det viktig å huske at situasjonen er forbigående.

Fekteforbundet jobber sammen med NIF og de andre særforbundene for en gradvis gjenåpning av norsk idrett. Vi håper derfor at vi så snart som mulig er i gang igjen, i takt med åpningen av samfunnet for øvrig.

Inntil videre finnes det en rekke alternative øvelser for fekterne, og klubbutviklingstiltak som klubbstyrene kan gjøre inntil klubbdriften igjen kan normaliseres.

Gode innspill til øvelser
De aller fleste godt av å ta en løpetur eller gjøre øvelser for å styrke mage og rygg. Det finnes også muligheter til å trene fekting på egenhånd, eller i mindre grupper med påkrevd avstand uten å bryte myndighetenes råd og pålegg.

Fekteforbundet anbefaler derfor alle til å gå inn på nedenstående lenker. Her finnes en rekke tips til øvelser som kan gjøres på egenhånd, eller som klubbtrenere kan benytte for å lage felles treningsopplegg for fekterne:

Lik og del tips
Fektere i hele verden er nå i samme situasjon, og mange deler tips og ideer på sosiale medier. Hashtags som blir brukt er #fencing #sportsstayathome #staysafe #stayhealthy #stayactive

Allerede har noen norske fektere delt kreative innspill i Facebook-gruppen «Fektebilder».  For å motivere flere til å holde seg i form oppfordrer vi flere til å gjøre det samme. 

Kreative tiltak
Drammen Fekteklubb organiserer beinarbeidsøvelser utendørs, og Oslo Fektklub har startet en stafett hvor man deler historien om hvordan og hvorfor man begynte å fekte. Bygdø Fekteklubb har laget en fektequiz om norsk fekting som også anbefales. 

Ikke nøl med å dele flere kreative tiltak som kan bidra til å holde motet oppe. Det gjelder nå å motivere så mange som mulig til å holde seg i form, og ikke minst til forkorte ventetiden slik at fekteinteressen vedlikeholdes inntil alle igjen kan møtes på fektepistene. 

I mellomtiden ber vi alle om å følge myndighetenes råd, og holde hodet kaldt og hjertet varmt. 

Trykk på denne lenken for å få mer informasjon om den pågående pandemien. 
REGIONAL TRENINGSSAMLING I KRISTIANSUND

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Mar 2020

Faksimile fra Tidens Krav 13. mars 2020. 

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Kristiansund Fekteklubb regional treningssamling den 7. og 8. mars. Totalt deltok 20 fektere fra arrangørklubben og fra Trondheim Fekteklubb. 

Lokalavisen Tidens Krav (se faksimile) melder om en vellykket samling med fokus på både trening og sosialt samvær. Treningen ble ledet av Emil Friis-Ruud, som i tillegg til å være en aktivt fekter, i fjor ble lisensiert Trener 1, og som deltar på årets Trener 2-utdanning. 

Regionale treningssamlinger
I tillegg til de nasjonale treningssamlingene for de mer etablerte fekterne, tilrettelegger Norges Fekteforbund også for regionale treningssamlinger for barn og ungdom.

Foruten å forbedre fekteferdighetene og gi tips til klubbtreningene, skal disse samlingene bidra til et tettere samarbeid og erfaringsoverføring mellom de tillitsvalgte i de regionale klubbene. Dessuten er det et mål at samlingene skal bidra til et godt og inkluderende miljø mellom fektere med ulik klubbtilhørighet. 

Fekteforbundet håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i Nordmøre og Trøndelag.


FEKTEFORBUNDET UTSETTER ALLE ARRANGEMENTER UT MAI

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Mar 2020

På grunn av økt informasjonsbehov i takt med spredningen av koronaviruset, har Norges Fekteforbund etablert denne nyhetssiden. Innholdet oppdateres med relevant informasjon for både fektere, foresatte og tillitsvalgte i fekteklubbene.

For å aktivt bidra til å begrense spredningen av viruset ber Fekteforbudet de ansvarlige i fekteklubbene og medlemmene om å ta vare på hverandre ved å holde seg orientert om og følge myndighetenes råd og pålegg, både nasjonalt og lokalt.

Fekteforbundet utsatte alle aktiviteter ut mai
For å bidra til å hindre smittespredning, besluttet Norges Fekteforbund  å utsette alle planlagte arrangementer i regi av forbundet ut mai 2020. Dette innebar at følgende utsettes:

 • Filming hos OLT (Oslo, 12 mars)
 • Dommerkurs Trinn 1 og 2 (Oslo, 20 mars)
 • NM juniorer og landsstevne (Oslo, 21-22 mars)
 • Helgesamling Trener 2 kurs (Oslo, 28-29 mars)
 • Ungdomssamling (Oslo, 4-5 april)
 • Jentesamling (Bergen, 18-19 april)
 • Dommerkurs Trinn 1 og 2 (Bergen, 24 april)
 • NM senior og veteran (Bergen, 25-26 april)
 • Dommerkurs Trinn 3 og 4 (Oslo, 8 mai)
 • Åpent Østlandsmesterskap (Oslo, 9-10 mai)
 • Avslutning Ungdomsserien (Nøtterøy, 30-31 mai)

Hvor lenge arrangementene utsettes, avhenger av hvor lenge Koronaviruset utgjør en helserisiko, og myndighetenes vedtak. Fekteforbundet beklager, men hensynet til liv og helse går foran andre hensyn i denne situasjonen. 

VM for kadetter/juniorer og lag-EM for veteraner utsettes
FIE har informert om at all aktivitet i regi de neste fem ukene utsettes. Tilsvarende gjelder aktivitet i regi av EFC. Samt lag-EM for veteraner.

Dette inkluderer VM for kadetter og juniorer i USA, samt lag-EM for veteraner i Belgia. 

For å hindre smittespredning ble all organisert trening, samlinger og konkurranser forbudt fra og med 12. mars.

Organisert trening
12, mars ble all organisert trening og konkurranser forbudt.

2. april ble det igjen åpnet opp for organisert aktivitet med retningslinjer for maksimalt fem personer med minimum to meters avstand. På bakgrunn av dette publiserte Fekteforbundet 3. april egne retningslinjer, såkalte Koronavettregler for norsk fekting (se nedenfor).

Retningslinjene vil i første omgang være gjeldende inntil 15. juni

Fekterelevant informasjon er samlet i kronologisk rekkefølge i lenkene nedenfor: (oppdateres fortløpende):

27. februar 2020:

11. mars 2020:

12. mars 2020:

13. mars 2020:

16. mars 2020:

18. mars 2020:

20. mars 2020:

23. mars 2020:

24. mars 2020:

27. mars 2020:

31. mars 2020:

1. april 2020:

2. april 2020:

3. april 2020:

6. april 2020:

7. april 2020:

8. april 2020:

13. april 2020:

14. april 2020:

15. april 2020:

20. april 2020: 

21. april 2020: 

22. april 2020: 

28. april 2020:

30. april 2020:

7. mai 2020:

11. mai 2020:

12. mai 2020:

13. mai 2020:

20. mai 2020: 

28. mai 2020:

29. mai 2020: 

2. juni 2020:

9. juni 2020: 

12. juni 2020: 

15. juni 2020:

19. juni 2020: 

23. juni 2020:

27. juni 2020:

30. juni 2020: 

3. juli 2020: 

10. juli 2020: 

16. juli 2020: 

30. juli 2020: 

7. august 2020:

10. august 2020: 

14. august 2020:

17. august 2020: 

20. august 2020: 

1. september 2020:

24. september 2020:

6. oktober 2020: 

12. oktober 2020: 

19. oktober 2020:

23. oktober 2020:

27. oktober 2020:

28. oktober 2020:

30. oktober 2020:

2. november 2020:

5. november 2020:

6. november 2020: 

9. november 2020: 

13. november 2020:

17. november 2020: 

27. november 2020: 

16. desember 2020: 

3. januar 2021: 

4. januar 2021: 

5. januar 2021:

6. januar 2021:

9. november 2021:
JNM OG LANDSSTEVNET UTSETTES

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Mar 2020

På grunn av koronaviruset utsettes JNM og landsstevnet som var planlagt gjennomført i Njårdhallen 21. og 22. mars. 

Spredning av koronavirus har allerede en rekke alvorlige konsekvenser i samfunnet. Norges Fekteforbund har vært tydelige på at vi følger de rådene og retningslinjene som til enhver tid kommer fra helsemyndighetene. 

Dette gjelder også de nye retningslinjene og innstrammingene som kom nå har kommet. Folkehelseinstituttet gikk tirsdag ettermiddag ut med en anbefaling om å avlyse eller utsette alle arrangementer med 500 eller flere deltagere. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. 

Dette har etter publiseringstidspunktet blitt skjerpet i Oslo. Begrensningene på hvor mange personer som det offentlige anbefaler som et maksantall som bør samles, reduseres stadig i takt med smittespredningen. 

Utsettes på ubestemt tid
Selv om det planlagte NM-arrangementet og landsstevnet i fekting hos Njård 21. og 22. mars ikke overstiger det antallet deltakere som medfører automatisk avlysning, vurderes allikevel risikoen for smitte i et tett innendørsarrangement, og kravene til en skjerpet beredskap og smitteverntiltak dithen at Njård og Norges Fekteforbund har valgt å utsette arrangementet inntil videre. Hvor lenge, avhenger av hvor lenge Koronaviruset vil utgjøre en helserisiko.

Vi beklager at det har blitt sånn, men hensynet til liv og helse må gå foran andre hensyn i denne situasjonen.

Følg rådene fra helsemyndighetene
For å begrense spredningen ber vi alle, både de ansvarlige i fekteklubbene og medlemmene om å holde seg orientert og følge rådene som gis av helsemyndighetene.

Finn mer informasjon om dette via denne lenken.


ÅRETS TRENER 2-KURS HAR STARTET

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Mar 2020

F.v: Kursansvarlig Mariusz Piasecki, Anna Rostkowska (Bygdø FK), Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau (Stavanger FK), Viktor Krylov (Bekkestua Fekting), Katherina Malvik (Titan FK), Bartosz Piasecki (Bygdø FK), Otthar Krohn og Fredrik Backer (Njård Fekting) samt Dan Lundesgaard (Drammen FK). Foto: Norges Fekteforbund. 

I helgen startet Fekteforbundet årets Trener 2-kurs. Ni deltakere fra seks fekteklubber deltok på den første av fire helgesamlinger. 

Trener 2-kurset består av fire intensive helgesamlinger. I tillegg skal deltakerne gjennomføre e-læringskurs som selvstudium og gjennomføre praksis i fekteklubbene. 

Seks av deltakerne gjennomgikk fjorårets Trener 1-kurs, mens resten har gjennomgått kurset eller har fått godkjent tilsvarende utdanning fra tidligere. Det er spesielt positivt for rekrutteringen av jenter til fektingen at tre av deltakerne er kvinner.

Kurset avholdes i Bygdøhus, med Mariusz Piasecki som kursleder. Både lørdagen og søndagen hadde et tettpakket program med både teori og mye praksis med veiledning. 

Trener 2-kurset
Nivå to i den NIF-godkjente «Trenerløypa» bygger videre på kompetansen og praksisen fra Trener 1-kurset.

Kurset har hovedemner; fektemetodikk og fekteteori. Fokuset er fortsatt på deltakelse, men med mer vekt på utvikling av fektere med nye momenter om selve treningsprosessen. 

En autorisert Trener 2 skal ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta fekterens behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. Treneren skal kunne utvikle fekternes tekniske og taktiske ferdigheter, samt fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på klubbnivå frem til juniorlandslagsnivå.

Les mer om Fekteforbundets trenerutdanning via denne lenken.

Undervisningen består av teori og mye praksis med øvelser i par under veiledning av kursholder Mariusz Piasecki. Foto: Norges Fekteforbund.
SØRLANDETS FEKTEKLUBB I STØTET

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Mar 2020

Faksimile fra NRK Sørlandet, onsdag 4. mars 2020. 

Kristiansand Kårdeklubb har endret navn og profil for å rekruttere flere medlemmer. Med det nye navnet; Sørlandets fekteklubb, håper klubben å nå bredere ut - også utenfor Kristiansand. 

Fektemiljøet på Sørlandet har ikke vokst i like stor fart som i fekte-Norge for øvrig. Dette ønsker nå klubbens medlemmer å gjøre noe med. 

Med navnebyttet ønsker de å signalisere at flere, uansett våpen innenfor olympisk sportsfekting, er velkommen. Dette gjelder også for de som bor i andre byer enn Kristiansand, for eksempel i Arendal og Grimstad. 

Starten på en fektebølge
I gårsdagens nyhetssending på NRK Sørlandet ble både treneren Ida Pettersen og Cagatay Kurt intervjuet. Etter å ha fått en demonstrasjon, avsluttet NRKs journalist med å si at dette kunne være starten på en ny fektebølge:

Se NRK Sørlandets nyhetsinnslag om Sørlandets fekteklubb via denne lenken

Tidligere omtalt av NRK
Cagatay Kurt er tyrkisk flyktning som tidligere har representert hjemlandet på ungdomslandslaget i fekting.

NRK sin sak om Cagatay Kurt sin dramatiske flukt fra Tyrkia, og hvordan han har blitt tatt i mot av det norske fektemiljøet og fikk delta i fjorårets Norgesmesterskap etter kun åtte måneder i Norge, ble en av de mest leste nyhetssakene i forbindelse med fjorårets NM-veka.

Sørlandets fekteklubb
Sørlandets fekteklubb trener hver tirsdag og onsdag kl. 18:00-20:00 i Gimlehallen i Kristiansand. Å prøve fekting er helt gratis og fullstendig uforpliktende.

Mer informasjon om klubben finnes via denne lenken

Interessert kan ta kontakt med leder Theodor Barndon Helland på tlf. 478 80 799 eller mail theodorhelland@outlook.com.

Sørlandets fekteklubb sin logo. 
NORSK GULL I UKRAINA

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Mar 2020

Cordt von Brandis med trofeet over hodet i Kiev. Foto: Privat. 

Fekteforbundet gratulerer Stavangerfekteren Cordt von Brandis med gullmedalje i aldersklassen over 70 år i helgens veteranstevne i Kiev, Ukraina! 

Den europeiske veteranfektingen organiseres av European Veterans Fencing (EVF). Formålet er å utvikle europeisk konkurransefekting for kvinner og menn over 40 år. Kyiv Open ble arrangert av Armeyets Fencing Club, i samarbeid med det Ukrainske Fekteforbundet.

Økende interesse og deltakelse
Siden etableringen av EVF i 1991 har interessen for og deltakelsen på veteranstevnene og mesterskapene økt betraktelig. I tillegg til VM i regi av det internasjonale fekteforbundet (FIE), og EM i regi av EVF arrangeres det jevnlige både regionale og nasjonale fektestevner for veteraner i Europa. 

Norges Fekteforbund har publisert kalenderen sammen med stevnekalendrene i de andre aldersklassene under menypunktet Terminlister.

Fekting for hele livet
Stevnene og mesterskapene for veteraner er gode eksempler på at fekting både er en sport som kan bedrives som trening og som en konkurranseidrett, uansett alder. Dette er konkurranser på høyt nivå, og gode anledninger til å møte gamle og få nye fektevenner.

Norsk Veteranfekting
Norske fektere har tidligere oppnådd flere gode resultater i internasjonal veteranfekting. Blant annet med VM-bronse i 2017, og sist med to Cordt von Brandis sin seier i et finsk veteranstevne.

Fekteforbundet håper derfor at flere veteraner, fra flere norske fekteklubber vil delta fremover. Det er opprettet en Facebookgruppe, Norsk Veteranfekting for å stimulere interessen og som derfor norske veteranfektere anbefales i bli medlemmer av.
VM-UTTAK 2020 FOR KADETTER OG JUNIORER

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Mar 2020

Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadetter og juniorer som skal delta på årets VM i Salt Lake City, USA i april. 

Etter forrige ukes Europamesterskap, og de vedtatte uttakskriteriene har Norges Fekteforbund tatt ut følgende kårdefektere: 

 Jenter Kadett: 

 1. Vilde Tengesdal (Bergens Fekteklubb)

Gutter Kadett: 

 1. Elias Draugedalen (Nøtterøy Fekteklubb)

Herrer Junior: 

 1. Tomas Geitung (Bergens Fekteklubb) 
 2. Truls Straumøy (Bergens Fekteklubb)
 3. Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting)
 4. Svend Markus Eeg (Stavanger Fekteklubb)

Norges Fekteforbund sender med Frederic Roqueta som leder av den norske troppen.

Program for de norske fekterne:

 • 9. april: Kårde herrer junior individuelt 
 • 10. april: Kårde jenter/gutter kadett individuelt 
 • 11. april: Kårde herrer junior lag

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om uttaket:

Vi gratulerer med uttaket og ønsker lykke til!

VM-UTTAK 2020 FOR KADETTER OG JUNIORER

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Mar 2020

Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadetter og juniorer som skal delta på årets VM i Salt Lake City, USA i april. 

Etter forrige ukes Europamesterskap, og de vedtatte uttakskriteriene har Norges Fekteforbund tatt ut følgende kårdefektere: 

 Jenter Kadett: 

 1. Vilde Tengesdal (Bergens Fekteklubb)

Gutter Kadett: 

 1. Elias Draugedalen (Nøtterøy Fekteklubb)

Herrer Junior: 

 1. Tomas Geitung (Bergens Fekteklubb) 
 2. Truls Straumøy (Bergens Fekteklubb)
 3. Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting)
 4. Svend Markus Eeg (Stavanger Fekteklubb)

Norges Fekteforbund sender med Frederic Roqueta som leder av den norske troppen.

Program for de norske fekterne:

 • 9. april: Kårde herrer junior individuelt 
 • 10. april: Kårde jenter/gutter kadett individuelt 
 • 11. april: Kårde herrer junior lag

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om uttaket:

Vi gratulerer med uttaket og ønsker lykke til!


GOD STEMNING PÅ VÅRSTØTET

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Mar 2020

Alle de yngste fekterne som deltok i Ungdomsserien blir premiert. Foto: Ellen Vokes, Njård Fekting.

Vårstøtet, inkludert det tredje stevnet i Ungdomsserien, ble i helgen arrangert i Njård Fekting sine lokaler i Njårdhallen. 

Vårstøtet samlet 94 starter fra syv fekteklubber i fire aldersklasser for barn og ungdommer. Den yngste aldersklassen, som er en del av sesongens Ungdomsserie, hadde hele 31 deltakere. 

Selv om det i år deltok fektere fra færre klubber enn i fjor, er dette allikevel nesten en dobling av fjorårets deltakertall i denne aldersklassen.  Ikke bare var det flere deltakere, de unge fekterne holdt også et nivå som lover godt for fremtiden.

I tillegg til fekterne fra arrangørklubben Njård, kom fekterne fra Bygdø FK, Oslo FK, Titan FK, Nøtterøy FK, Drammen FK og Bekkestua Fekting. 

Vinnere i Vårstøtet:

 • U17 (17 deltakere): Armina Nuksa (Njård) og Emil Draugedalen (Nøtterøy)
 • U15 (22 deltakere): Claribella Tallis (Njård) og Franz Philip Pap Holmen (Bygdø)
 • U13 (24 deltakere): Tora Røynesdal (Njård) og Vahab Fatullaev (Njård)

Se alle resultater her

Ungdomsserien
Som en del av Vårstøtet ble det tredje stevnet i Ungdomsserien avholdt. Ungdomsserien ble igangsatt av Norges Fekteforbund høsten 2017, og er åpen for fektere som er for unge til å konkurrere i de eldre aldersklassene. 

Serien er uhøytidelig, men skal samtidig gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. 

Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som fire regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet hver sesong. 

Sesongens serie startet med Angelini Cup hos Bygdø Fekteklubb og fortsatte med Zorro Cup hos Oslo Fekteklub. Diplomutdeling og feiring skjer i forbindelse med Nøtterøy Cup i mai som er det siste stevnet i årets serie. 

Lik og del bilder og video
I Facebookgruppen Fektebilder er det publisert mange flotte bilder fra Vårstøtet. I denne gruppen finnes det også flere bilder fra andre stevner. 

Bli gjerne medlem av gruppen for å se andres, og publiserer egne bilder og videosnutter. 

Norges Fekteforbund gratulerer medaljevinnerne og berømmer alle som deltok. Både fekterne, dommerne og de frivillige fra arrangørene gjorde en fenomenal innsats! JUSTERT LOV OG TIDSPUNKT FOR ÅRETS FEKTETING VEDTATT

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Feb 2020

Helgen 15. og 16. februar avholdt Fekteforbundet styreseminar og årets første styremøte. Blant flere saker som ble behandlet, vedtok styret justert NF-lov, og satte tidspunktet for årets Fekteting.

På lørdagen var det seminar for både styret og administrasjonen. På agendaen var status på økonomi og drift, antidopingarbeid og en vurdering av hvordan forbundets ansvarsoppgaver løses av både styret og administrasjonen. Arbeidet med langtidsplanen som skal fremlegges Fektetinget ble også igangsatt. 

Justert lov for Norges Fekteforbund
På søndagens styremøte var de viktigste sakene vedtak av en justert lov for Norges Fekteforbund. Endringene er tråd med vedtakene i fjorårets Idrettsting, og sikrer at NF-loven samsvarer med NIFs regelverk med de vedtatte endringene i lovnormen for særforbund. 

Kommentarer og forklaringer på endringene kan leses via denne nettsiden

På samme måte skal også fekteklubbene sørge for at egen lov er i samsvar med endringene i lovnormen for idrettslag. På samme måte som for særforbund, gis også klubbene anledning til å gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. Både den justerte NF-loven, og lovene for hver enkelt fekteklubb skal være gjeldene fra og med 1. januar 2020.

Den reviderte loven er publisert på Fekteforbundets nettside

Fekteting med klubbseminar
I følge NF-loven skal det avholdes Fekteting innen 15. juni i 2020. NF-styret vedtok at årets Fekteting avholdes i Oslo, på Idrettens Hus 14. juni, med et klubbseminar dagen før; 13. juni. Det ble i det samme vedtaket dessuten besluttet å justere beløpene for hvor mye Fekteforbundet refunderer av delegatenes reise- og oppholdskostnader.

Styreprotokollen er publisert på Fekteforbundets hjemmeside og kan leses via denne lenken  
ANBEFALTE FORHOLDSREGLER MOT KORONASMITTE

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Feb 2020

Mange idrettsarrangementer har blitt flyttet eller avlyst på grunn av Koronasmitten. I forhold til hvordan fekteklubbene, utøvere og andre skal forholde seg til viruset, henviser Fekteforbundet de norske helsemyndighetene.

På publiseringstidspunktet så regnes spredningen av viruset å være utbredt i fastlands-Kina, og at spredningen regnes å være lokalisert i Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. 

Dette endrer seg og smitten har kommet til Norge og flere har blitt innlagt på sykehus. 

Les mer om hvordan norsk idrett forholder seg til situasjonen på Norges Idrettsforbunds nettside via denne lenken (saken oppdateres).

Utover dette, forholder Fekteforbundet seg til rådene fra de norske helsemyndighetene, og anbefaler fekteklubbene om å gjøre det samme.

Generelle råd
Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise og la være å gå på trening hvis man er syk.

Angående håndhilsning i fekting
Selv om håndhilsning, i tillegg til å hilse med våpenet for å takke for kampen, er påkrevd, tillater Fekteforbundet at det gjøres et unntak fra regelverket under Vårstøtet og på andre offisielle stevner og mesterskap inntil videre.

Dette er i tråd med anbefalingene som er gitt av FIE

Dommere og stevnearrangører er informert om dette, slik at hilsning med våpenet inntil videre er tilstrekkelig, og anbefales for å takke for kampen - også på klubbtreninger.

Generelle forebyggende råd på reiser

 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte.
 • Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Generelle råd etter reiser
Har man kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), bes man straks holde seg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen eller legevakten.  

Egen temaside for arrangementer i Norge
Ved arrangementer og samlinger med mange mennesker er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko.

Etter ønske fra Norges Idrettsforbund (NIF) har Folkehelseinstituttet har etablert en temaside for arrangement.

Denne siden skal oppdateres med nyttig informasjon knyttet til planlegging, risikovurdering, organisering og hygienetiltak i alle type arrangementer.

Lenke til temasiden finnes her


Faksimile av plakat under Vårstøtet 2020.
SVÆRT GODE EM-FORBEREDELSER

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Feb 2020

Den norske troppen på trening i fekteklubben Escrime Levallios. I rødt f.v. Benjamin Humlen Dahlbo, Tomas Geitung, Sven Marcus Eeg og Truls Straumøy, samt Ole Magnus Olkvam. Foran er lagleder og coach, Frederic Roqueta. 

Som forberedelse til Europamesterskapet i Porec, har det norske juniorlaget deltatt på to internasjonale stevner, og hatt et intensivt treningsopphold i Frankrike. Målet er kvartfinaleplass i lagkonkurransen under EM.

Takket være lagleder Frederic Roqueta og støtte fra Fekteforbundet, har juniorlaget fått mulighet til å trene sammen med noen av verdens beste fektere og fektetrenere i Paris. 

Rett etter juniorverdenscupstevnet Trophée de Bâle/Epée d’Or i Basel, der bestemann, Tomas Geitung fikk en 20. plass og laget en 15. plass, reiste juniorfekterne til Paris. Der ventet to daglige treningsøkter sammen med både franske og utenlandske fektere. 

Høy kvalitet
På dagtid trente guttene i fekteklubben Saint Maur, hos den anerkjente franske treneren Daniel Levavasseur. Han har trent flere verdens- og olympiske mestere. Den siste var brasilianske Nathalie Moelhaussen som vant VM-gull i Budapest i 2019. 

På kveldene fikk guttene matchtrening i fekteklubben Escrime Levallois, som er en av verdens største fekteklubber. 

På bildet er lagleder Frederic Roqueta og den norske troppen ytterst til høyre. Daniel Levavasseur med våpen, og Nathalie Moelhaussen står ytterst til venstre.

God konkurransetrening
I tillegg til treningsoppholdet i Paris, har de fleste på det norske herrelaget deltatt på to internasjonale stevner for å toppe konkurranseformen.

I tillegg til overnevnte stevne i Basel, deltok tre av guttene også på det tradisjonsrike tyske seniorrankingstevnet Weisser Bär i Berlin forrige helg. Her ble den beste norske plasseringen en meget god 16. plass til Tomas Geitung. 

EM i Porec
Det er kun Katherina Malvik som stiller i den individuelle dameklassen. Hun fekter fredag 28. februar. Guttenes individuelle konkurranse er på torsdag 27. februar, og lagkonkurransen er på søndag 1. mars.

Følg alle resultatene her

Se live streaming her

Norges Fekteforbund takker juniorlagets lagleder og coach Frederic Roqueta for den flotte oppkjøringen til Europamesterskapet i Porec!
SVÆRT GODE EM-FORBEREDELSER

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Feb 2020

Den norske troppen på trening i fekteklubben Escrime Levallios. I rødt f.v. Benjamin Humlen Dahlbo, Tomas Geitung, Sven Marcus Eeg og Truls Straumøy, samt Ole Magnus Olkvam. Foran er lagleder og coach, Frederic Roqueta. 

Som forberedelse til Europamesterskapet i Porec, har det norske juniorlaget deltatt på to internasjonale stevner, og trent med noen av verdens beste fektere og fektertrenere i Paris. Målet er kvartfinaleplass i lagkonkurransen.

Takket være lagleder Frederic Roqueta og støtte fra Fekteforbundet, har juniorlaget fått mulighet til å trene sammen med noen av verdens beste fektere og fektetrenere i Frankrike. 

Rett etter juniorverdenscupstevnet i Basel, der bestemann, Tomas Geitung fikk en 20. plass og laget fikk en 15. plass, gikk derfor turen til Paris. Der ventet to daglige treningsøkter sammen med både franske og utenlandske fektere. 

Høy kvalitet
På dagtid trente guttene i fekteklubben Saint Maur, hos den anerkjente franske treneren Daniel Levavasseur. Han har trent flere verdens- og olympiske mestere. Den siste var brasilianske Nathalie Moelhaussen som vant VM-gull i Budapest i 2019. 

På kveldene trente guttene i fekteklubben Escrime Levallois, som er en av verdens største fekteklubber. 

På bildet er lagleder Frederic Roqueta og den norske troppen ytterst til høyre. Daniel Levavasseur med våpen, og Nathalie Moelhaussen står ytterst til venstre.

God stevnetrening
I tillegg til treningssamlingen, har de fleste på det norske herrelaget deltatt på to internasjonale stevner for å toppe konkurranseformen.

I tillegg til overnevnte stevne i Basel, deltok tre av guttene også på det tradisjonsrike tyske seniorrankingstevnet Weisser Bär i Berlin forrige helg. Her ble den beste norske plasseringen en meget god 16. plass til Tomas Geitung. 

Norges Fekteforbund takker juniorlagets lagleder og coach Frederic Roqueta for den flotte oppkjøringen til Europamesterskapet i Porec. Den individuelle konkurransen er på torsdag 27. februar, og lagkonkurransen er på søndag 1. mars. 

Følg resultatene her

FEKTING PRESENTERT PÅ IDRETTENS FESTAFTEN I DRAMMEN

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Feb 2020

Klubbleder Dan Lundesgaard og Christian Platou ble intervjuet sammen med Cathrine Bergan, og flere av klubbfekterne hadde fekteoppvisning på scenen i Drammen Teater. Foto: Drammen Fekteklubb. 

Fekting og Drammen Fekteklubb ble for første gang presentert på årets Idrettens Festaften for Buskerudidretten i Drammen Teater. Både klubbens representanter og flere unge fektere var flotte representanter for fektesporten. 

Idrettens Festaften er et samarbeid mellom Buskerud idrettskrets, Sparebanken Øst og Drammens Tidende. Arrangementet var den 11. i rekken der målet var å lage en verdig og gallapreget kveld for å løfte opp og hedre mange verdige og flotte representanter for Buskerudidretten.

I tillegg til prisutdelinger, sceneshow, livemusikk og humoristiske innslag bidro fektere fra Drammen FK med fekteoppvisning på scenen. 

Se flere bilder og video på Drammen Fekteklubb sin Facebookprofil

Flere bilder og streaming er tilgjengelig for abonnenter på Drammens Tidende

FEKTEKLUBBENES ÅRSMØTE OG SAMORDNET RAPPORTERING

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Feb 2020

Den organiserte idrettens rapporteringskrav og digitale verktøy er ett av flere områder som er under endring for å gjøre det enklere for medlemslagene. Husk kravet til godkjent medlemssystem.

Det nærmer seg tiden hvor alle fekteklubbene, i likhet med alle de andre idrettslagene som er tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF), skal avholde årsmøte og gjennomføre pliktig rapportering. 

Norges Fekteforbund vet at denne oppgaven kan være gjenstand for frustrasjon i enkelte fekteklubber. Allikevel må vi gjøre oppmerksom på at dette er krav som følger av fekteklubbens medlemskap i NIF, og at unnlatelse derfor kan få konsekvenser for medlemskapet.

Nedenfor følger mer informasjon og nyttige linker for å hjelpe klubbene i gjennomføring av årsmøtet, og for å foreta den samordnete rapporteringen, inkludert søkt om Momskompensasjonen for varer og tjenester innen fristene.

Årsmøte innen 31. mars
Alle Fekteklubbene skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 2020. Til hjelp anbefales følgende samleside for gjennomføring av årsmøte i idrettslag. 

I særlige tilfeller kan det søkes om utsatt frist til utgangen av april for å avholde årsmøtet.
Dette gjøres direkte til fekteklubbens idrettskrets.

Samordnet rapportering innen 30. april
I samordnet rapportering må fekteklubbene innrapportere antall medlemmer og aktive medlemmer per. 31.12.19.

Dessuten skal fekteklubbene rapportere hvem som har styreverv og som er Barneidretts- og Politiattestanvarlig, samt laste opp signert årsmøteprotokoll. 

På lik linje med fjoråret er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av Samordnet rapportering. Dette kan være et viktig tilskudd til klubbøkonomien.

Viktig å rapportere både antall medlemmer og antall aktive medlemmer
Fekteforbundet ber om at fekteklubbene husker å rapportere inn både antall medlemmer, og antall aktive medlemmer.

Antall medlemmer er alle som hadde betalt medlemskontingent per 31.1219, mens antall aktive medlemmer er betalende medlemmer som tilhører minst en av følgende kategorier:

 1. Deltatt regelmessig gjennom sesongen på fekteklubbens trening, og/eller på stevner.
 2. Har verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. 
 3. Er trener eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i fekteklubben.

Det er også viktig at klubbene er nøye med å plassere medlemmene i de ulike kjønns- og alderskategoriene, samt rapporterer antall aktive medlemmer med fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, hørsels- eller synshemming i kolonnen for antall funksjonshemmede.

Disse tallene danner både grunnlaget for klubbens driftstilskudd, og hva Fekteforbundet mottar til drift og forbundsvise aktiviteter.

Hjelp og support
Det kan være lurt å være ute i god tid for å foreta Samordnet rapportering. Erfaringsmessig er det stor pågang på systemet og ikke minst på NIFs supporttjeneste når fristen nærmer seg.

Det åpnes derfor for mulighet for å gjennomføre Samordnet rapportering og søke om momskompensasjon i KlubbAdmin allerede 1. april 2020. 

Ikke nøl med å stille spørsmål til Norges Fekteforbund, men vi ber klubbene rette tekniske spørsmål til og få mer informasjon om rapporteringen fra Idrettens Support 

For en enkel egensjekk på hvordan fekteklubben jobber med ulike organisasjonsspørsmål for øvrig, anbefaler Fekteforbundet klubbutviklingsverktøyet Bedre klubb

REGIONAL TRENINGSSAMLING I STAVANGER

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Feb 2020

Bildet viser fektetrener i Stavanger Matthieu Bulteau som gir kyndig instruksjon under treningssamlingen i Stavanger. Matthieu Bulteau fullførte Fekteforbundets Trener 1-kurs i 2019, og skal videreutdanne seg i på årets Trener 2-kurs. Foto: Stavanger Fekteklubb. 

Med støtte fra Fekteforbundet arrangerte Stavanger Fekteklubb regional treningssamling den første helgen i februar. Totalt deltok 20 fektere fra Stavanger Fekteklubb og Kristiansand Kårdeklubb. 

Det ble et flott arrangement og en helg med mye idrettsglede, fekting og hyggelig sosialt samvær. Fordi åtte av deltakerne var nybegynnere, ble opplegget tilpasset både disse og de mer erfarne fekterne. 

Fredagscup
Helgen startet med at Stavanger Fekteklubb arrangerte en fredagscup i tilknytning til treningssamlingen. Dette er en uhøytidelig klubbkonkurranse som Stavanger Fekteklubb arrangerer fire av i hver sesong.

Innholdsrik treningssamling
På lørdagen ble det gjennomført totalt fire treningsøkter, med frukt og matpauser imellom. Første økt var relatert til oppvarming og annen idrettslek, men det i den andre økten ble fokusert på fotarbeid og andre fektetekniske øvelser.

I den tredje økten ble det mye fektetrening. Både med øvelser i par, og kamptrening med veiledning fra trenerne.  

Spennende foredrag
Siste økt på lørdag var et spennende foredrag om betydningen av fysisk trening. Andreas Suoranta fra WANG gav et inspirerende foredrag om hvor viktig fysisk trening er i konkurranseidrett. Han fikk god respons og interaksjon, både fra nybegynnerne og fra de mer erfarne fekterne.

Treningskonkurranse 
Søndagen besto av to økter. Før lunsj var det oppvarming, par-øvelser og andre fektetekniske øvelser. Deretter ble det arrangert en uhøytidelig treningskonkurranse med en egen nybegynnerklasse.

Både sportslig og sosialt utbytte
Stavanger Fekteklubb stilte med gode trenere flotte fasiliteter. Det ble rigget totalt 10 konkurransepister og alle fikk servert lunsj og mellommåltid.

Fekteforbundet håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen.

Norges Fekteforbund takker Stavanger Fekteklubb, og spesielt Tomas Krasikovas, Gryta Krasikoviene og Matthieu Bulteau som var ansvarlige trenere.

NOK ET GODT ARBEIDSMØTE HOS OLYMPIATOPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Feb 2020

F.v. Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki, fekterener Anna Rostkowska, fagkonsulenter for teknikk-/motorikk innenfor olympiske idretter på Olympiatoppen, Claude Lebreux og Eirik Bergheim Hole samt tidligere landslagsfekter og fektetrener, Fredrik Backer. Foto: Olympiatoppen. 

Det andre arbeidsmøtet i forbedringsprosessen med Olympiatoppen ble gjennomført i går. Det utarbeides nå en bevegelsesbank med motoriske øvelser for oppvarming, og øvelser som forbedrer styrke og eksplosivitet til bruk i for- og etterkant av teknisk trening. 

Det jobbes også videre med å velge ut egnete par-øvelser som kan stimulere de taktiske og tekniske ferdighetene for angreps- og forsvarsaksjoner. Samt lekne øvelser som stimulere/tvinger kroppen til å komme med tekniske løsninger for å utvikle fekternes motoriske plattform.

Hensikten er å finne de beste øvelsene for å opparbeide gode bevegelsesbaner med økt styrke og mobilitet i ankler, bein og hofter. Dessuten øvelser som bygger en god base for å kunne utføre stabile utfall i god balanse med økt eksplosivitet.

Øvelsesbank på film
For å gjøre det så enkelt som mulig å implementere øvelsene i fekteklubbene, skal alle øvelsene filmes og samles i en øvelsesbank på samme måte som ble gjort for å vise de fektespesifikke øvelsene i Skadefri

Sammen med Olympiatoppen skal det også utarbeides en plan for hvordan øvelsene skal formidles videre og implementeres i den daglige trening i fekteklubbene. 

Les mer om bakgrunnen for samarbeidet med, og det første arbeidsmøtet hos Olympiatoppen. 
FLOTT FEMTEPLASS I POLEN

Postet av Norges Fekteforbund den 10. Feb 2020

Elias Draugedalen (Nøtterøy FK), nummer fire f.v. fikk femteplass i helgens Europacupstevne for kadetter i Krakow. Foto: Norges Fekteforbund.

Norske fektere deltok i helgen i verdenscupen for seniorer, og i Europacupen for kadetter. Det beste resultatet var Elias Draugedalens flotte femteplass i Polen. 

Draugedalen tapte med kun ett støt (15-14) i kvartfinalen i årets Wawel Dragon Trophy i Krakow. Motstanderen hans, tsjekkeren Frantisek Coufal, vant senere finalen og kapret gullmedaljen i det som var sesongens siste kadettstevne i Europacupen.

Kvalifisert til kadett-VM
Wawel Dragon Trophy er et stort stevne som hadde hele 205 deltakere i gutteklassen. Med denne plasseringen har Elias Draugedalen kvalifisert seg til VM som arrangeres i Salt Lake City i april.

Vi gratulerer både Elias og hans trener Mariusz Piasecki, og ønsker lykke til i VM! 

Den beste norske plasseringen i jenteklassen fikk Njårdfekteren Leila Fatullaeva. Hun kom inn på 41. plass av 172 deltakere.  

Like bra gikk det ikke i for de norske kvinnene verdenscupstevnet for seniorer i Barcelona. Beste norske, Thale Hille-Dahl, endte allikevel på en 148-plass av 273 deltakere.

Resultater
Se alle resultatene i helgens stevner via lenkene nedenfor:

Gutter og jenter kadetter i Krakow

Damer senior i Barcelona

Fektebilder
Se de flotte bildene fra Europacupstevnet i Krakow i Facebookgruppen Fektebilder. Publiser også gjerne egne bilder i denne gruppen, og ikke glem å "like og dele".

UTSTYRSORDNINGEN FOR 2019 ER ÅPNET FOR SØKNADER

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Feb 2020

Fekteklubbene kan nå søke om spillemidler til refusjon av innkjøpskostnadene til godkjent utstyr som har fakturadato i 2019. 

Utstyrsordningen er en av flere støtteordninger for tilsluttete idrettslag i Norges Idrettsforbund. Se informasjon om flere støtteordninger her.

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har for 2019 satt av til sammen 34 millioner kroner som skal tildeles norsk idrett for å refundere innkjøp av utstyr. Informasjon om utstyrsordningen er sendt fra NIF til alle fekteklubbene. 

Nedenfor er de viktigste punktene:

INFORMASJON 
Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner blir sendt til klubbene og finnes på NIFs hjemmeside under overskriften klubbguiden og temasiden for støtteordninger.

KOPI AV FAKTURAER
Nytt av året er at kopier av fakturaene som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden.

Det finnes også en veileder her.

Godkjent utstyr 2019.

HVEM KAN SØKE
Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet: Styreleder, daglig leder og adm. leder

HVOR SØKER MAN
Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Benytt samme brukernavn og passord som i MinIdrett.

Har den ansvarlige i klubben aldri vært innlogget med sin MinIdrett-bruker før, må vedkommende gå til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har man tidligere vært innlogget, men glemt brukernavn eller passord, klikker man på «Glemt brukernavn/passord?» 

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger. Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes

SUPPORT
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no 

Åpningstider for Idrettens Support er mandag-torsdag kl. 08:00-19:00 og fredag kl. 08:00-15:30.

Ved spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer for hva som kan godkjennes av type utstyr, ikke nøl med kontakte Norges Fekteforbund.

Søknadsfristen er 4. mars 2020 og tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april. Erfaringsmessig søker mange de siste dagene, og dette kan gi stor belastning på systemet. Alle oppfordres derfor til å være tidlig ute med søknaden!

JUNIORENE TIL EM 2020 ER TATT UT

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Feb 2020


Norges Fekteforbund har nå tatt ut juniorene til årets Europamesterskap.

Årets Europamesterskap for juniorer og kadetter arrangeres i Poreč, Kroatia 27. februar til 2. mars 2020. Fekteforbundets Tekniske Komite, som tidligere i år foretok kadettuttaket, og har nå også tatt ut juniorene som skal representere Norge:

Kårde gutter:

 • Truls Straumøy (Bergens Fekteklubb)
 • Tomas Geitung (Bergens Fekteklubb)
 • Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting)
 • Svend Markus Eeg (Stavanger Fekteklubb)

Kårde jenter: 

 • Katherina Malvik (Titan Fekteklubb)

Frederic Roqueta er med som leder på vegne av Fekteforbundet.

Norges Fekteforbund gratulerer fekterne med uttaket, og ønsker lykke til!

De individuelle kårdekonkurransene i juniorklassen er 27. februar for guttene, og 28. februar. Norges stiller kun med et guttelag i lagkonkurransen som avholdes 1. mars.

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om EM-uttaket:

Informasjon om mesterskapet

Hjemmeside for mesterskapet

Fekteforbundets uttakskriterier
TANGERING AV ÅRSBESTE I BEOGRAD

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Feb 2020

Det norske juniorlaget med f.v. Truls Straumøy og Tomas Geitung (Bergens FK), Svend Markus Eeg (Stavanger FK) og Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting). Foto: Frededric Roqueta. 

Det norske juniorlaget fulgte i helgen opp resultatene fra forrige stevne i Hellas. Nok en syvendeplass for lag er tangering av den beste norske plasseringen siden oppstarten av juniorverdenscupen.  

Årets første verdenscupstevne for juniorene ble avholdt i Beograd, Serbia. Dette er det siste stevnet før uttaket av juniorer årets Europamesterskap i Poreč, Kroatia

222 fektere stilte i den individuelle konkurransen, og 24 lag fra ulike land deltok i lagkonkurransen. Den beste norske plasseringen i lørdagens individuelle konkurranse ble en 64. plass til Marcus Vokes Brobakken fra Njård Fekting. 

Jevne kamper avgjorde
Før søndagens lagkonkurransen var det norske laget rangert som nummer ni. Etter å ha slått det tyrkiske laget forskriftsmessig i den første kampen, imponerte det norske laget i sin neste kamp mot Tyskland.

Tyskerne som fikk bronsemedalje i det forrige stevnet i Hellas, var bedre rangert og helt klart favoritt til å slå Norge. Det ble en forrykende kamp som Norge vant etter svært god fekting av alle på laget. 

Videre ble det to jevne tap. Først mot sølvmedaljevinneren USA, så mot Østerrike der kun ett støt var avgjørende. Deretter avsluttet nordmennene med å slå Storbritannia i kampen om 7. plassen.

Se alle resultatene her

Stabilisert seg blant de åtte beste lagene
Siden oppstarten av juniorverdenscupen i sesongen 2014/15 har det norske juniorlaget nå kommet inn blant de åtte beste lagene to ganger på rad. Dette kan tyde på at det norske juniorlaget har stabilisert seg blant de åtte beste juniorlagene i verden, og nok et tegn på at årets laggull i Nordisk Mesterskap ikke var et blaff. 

På det norske førstelaget fektet Truls Straumøy og Tomas Geitung (Bergens FK), Svend Markus Eeg (Stavanger FK) og Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting). Laget ble coachet av Frederic Roqueta.

Norges Fekteforbund gratulerer juniorfekterne og coachen Frederic Roqueta!

ÅRETS STØTTE- OG TILSKUDDSORDNINGER

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Jan 2020

Alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordningene som er gunstige for klubber i 2020 er nå samlet på ett sted. 

Det er krevende å drifte et idrettslag, og Fekteforbundets klubbundersøkelse viste at mange fekteklubber har økonomiske utfordringer knyttet til klubbdrift. 

Det finnes imidlertid en rekke ordninger som kan generere penger i klubbkassene. Fekteforbundet anbefaler derfor de ansvarlige i fekteklubbene å følge med på, og søke støtte fra de ulike støtte- og tilskuddsordninger som eksisterer i norsk idrett. 

Se oversikten og hvilke frister som gjelder for 2020.

Økt fokus på klubbutvikling
Klubbundersøkelsen viste også at mange tillitsvalgte har behov for økt kunnskap om klubbdrift for medlemsklubber i Norges Idrettsforbund. For å fortsette medlemsveksten, bør det derfor fokuseres mer på klubbutvikling.

Les mer om klubbutvikling her

Verktøyet Bedre Klubb
For å drive mer effektivt, og bedre håndtere både vekst og nedgang, anbefaler Norges Fekteforbund (NF) de tilsluttete fekteklubbene å ta i bruk klubbutviklingsverktøyet Bedre Klubb.

Les mer om Bedre Klubb herNORSK KADETTBRONSE I FINLAND

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Jan 2020

F.v. Olav Eikanger (Bergens FK), Elias Draugedalen (Nøtterøy FK), Henning Karlsen (Bergens FK) og Emil Draugedalen (Nøtterøy FK). Foto: Espoo Fencing Challenge. 

Kadettenes førstelag tok en flott 3. plass i søndagens lagkonkurranse i helgens Europacupstevne i Espoo. Dette var en god oppkjøring til EM som er om fire uker. 

Norge stilte med tre av totalt 30 lag i helgens lagkonkurransen i Espoo Fencing Challenge. Førstelaget fulgte opp bronsemedaljen i København på samme tidspunkt i fjor. 

Etter å ha fått walk over i første runde, vant guttene først over det danske laget og deretter over et sammensatt svensk lag. Etter tap mot sølvmedaljør Frankrike i seminfinalen, slo det norske laget Østerrike i bronsefinalen. Dette er en sterk prestasjon av det norske laget som var rangert som nummer syv.

På det norske førstelaget fektet Olav Eikanger (Bergens FK), Elias Draugedalen (Nøtterøy FK), Henning Karlsen (Bergens FK) og Emil Draugedalen (Nøtterøy FK). Laget ble coachet av Mariusz Piasecki. 

Det norske tredjelaget som var rangert som nummer 19 kom inn på en god 16. plass, mens andrelaget fikk 22. plass.

Ujevnt individuelt
I lørdagens individuelle konkurranser var det ujevne norske resultater på både jente- og guttesiden. De beste plasseringene fikk Elias Draugedalen med 12. plass i kadettklassen og Franz Philip Pap Holmen (Bygdø FK) med 13. plass i U14-årskonkurransen. Den beste norske plasseringen på jentesiden var Erika Bustnes sin 16. plass jentenes U14-årskonkurranse. Hun bor i England og fekter i Chelsea Fencing Club.

Se alle resultatene her

Norges Fekteforbund gratulerer fekterne og coachen Mariusz Piasecki, og ønsker lykke til i årets Europamesterskap i Kroatia!

Flotte bilder
Espoo Fencing Challenge var et stort og godt gjennomført stevne. Arrangøren har dessuten publisert mange flotte bilder på stevnets profil på Facebook. Lik og del gjerne.

Det finske europacupstevnet ble arrangert i Otahalli Sporthall i Espoo. Arrangørene var Espoo Fencing Club og Helsinki Fencing Club, i samarbeid med det Finske Fekte- og Pentathlon Forbundet. 
GOD OPPSTART HOS OLYMPIATOPPEN

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Jan 2020

F.v. Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki, tidligere landslangsfekter, Fredrik Backer fra Njård Fekting, fagkonsulent teknikk-/motorikk innenfor olympiske idretter på Olympiatoppen, Claude Lebreux og fektetrener i Bygdø Fekteklubb, Anna Rostkowska. Foto: Norges Fekteforbund. 

Samarbeidet med Olympiatoppen er i gang. Gårsdagens arbeidsmøte ble en god start for å sette mål og definere den videre prosessen.

Norges Fekteforbund innledet på tampen av 2019 et samarbeid med Olympiatoppen. Vårt ønske er å få tilgang på Olympiatoppens fagkunnskap, deres fasiliteter, og få lære mer av andre idretter som har kommet lengre i sitt systematiske treningsarbeid. 

Målet å tilby et bedre og mer målrettet treningsopplegg for landslangsfekterne for å nå Fekteforbundets sportslige mål. 

Etter ønske fra Olympiatoppen, har Fekteforbundet involvert Anna Rostkowska fra Bygdø Fekteklubb, og Fredrik Backer fra Njård Fekting i det videre arbeidet. Begge har høyere idrettsfaglig utdanning, og lang erfaring som både fektere og trenere. 

Stegvis prosess
Det første møtet var en workshop for å analysere hvilke fysiske egenskaper som kreves for å bli en god fekter. Sammen med Fekteforbundet, bidrar Anna og Fredrik med kunnskap og erfaring om fekting, mens Olympiatoppen vil sette fektekunnskapen i system og bidra med gode treningsrutiner, -øvelser og treningsmetodikk.

Gjøres tilgjengelig
For å få full effekt av en mer strukturert satsing er det ikke tilstrekkelig å kun involvere landslangsfekterne, og at disse kun forholder seg til Fekteforbundets treningsopplegg på treningssamlingene i regi av Fekteforbundet.

Utviklingsarbeidet må også følges opp på klubbnivå, og i det daglige treningsarbeidet i tett samarbeid med fektetrenerne. Ikke minst må dette tilgjengeliggjøres for flere klubbfektere som ønsker å satse og som på sikt aspirerer til landslagsplass. De ulike øvelsene vil derfor også bli tilgjengelig for alle, og dessuten bli implementert i Fekteforbundets trenerutdanning

Fekteforbundets mål er ha et opplegg klar i løpet av 1. halvår og etter hvert involvere flere trenere slik at opplegget kan tas i bruk bredt i fekteklubbene i løpet av året.

RULLESTOLFEKTING I MOLDE

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Jan 2020

Bildet er fra Molde Fekteklubb sin åpne trening der både personer med og uten funksjonsnedsettelser fikk prøve fekting. Foto: Møre og Romsdal Idrettskrets.

Molde Fekteklubb igangsetter nå et fast treningstilbud innen rullestolfekting. Fektingen vil inngå som en del av et ordinært treningstilbud for alle en gang i uken på dagtid. 

Rullestolfekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. Både kvinner og menn kan konkurrere i alle våpengrenene i to ulike klasser avhengig av bevegelighet. 

Idretten organiseres av et eget internasjonalt forbund: International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS). 

Se informasjonsfilm om rullestolfekting her

Rullestolfekting i Norge
Fekting er en relativt liten sport i Norge. Med få unntak er sporten organisert i små særidrettslag med relativt få medlemmer og ressurser, som kun driver med fekting.

Selv om alle fekteklubbene ønsker personer med funksjonsnedsettelser velkommen, har et fåtall av klubbene maktet å gi et særskilt aktivitetstilbud innen rullestolfekting.

I 2019 igangsatte Drammen Fekteklubb et tilbud for rullestolfekting på kårde. Tilbudet er både åpent for de som bare vil trene, og for de som også ønsker å konkurrere. Klubbens mål er å bli et kompetansesenter for rullestolfekting, og dermed skape et utgangspunkt for spredning av grenen til andre fekteklubber, og til andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Allerede har en av klubbens rullestolfektere skapt norsk fektehistorie ved å delta på stevne i utlandet.

Rullestolfekting i Molde
I Norge fekter de aller fleste med kårde, mens Molde Fekteklubb har ønsket å organisere sin aktivitet med basis i sabel.

Fremover ønsker klubben også personer med funksjonsnedsettelser velkommen til sabelfekting på dagtid. Treningene ledes av Molde Fekteklubb sin mangeårige trener og primus motor, Ton Hazes.

Se nærmere informasjon fra Molde Fekteklubb her.

Hjelp og bistand til fekteklubber
Både Molde Fekteklubb og Drammen Fekteklubb har fått hjelp og bistand fra sine respektive idrettskretser i oppstartsfasen.

«Det er prisverdig hva som nå skjer i norsk fekting. Det er svært positivt at personer med funksjonsnedsettelser også har et mangfold av idretter å velge mellom. Det finnes en rekke støtteordninger, og andre klubber som ønsker å igangsette tilsvarende tilbud kan ta kontakt med fagkonsulent paraidrett i sin respektive idrettskrets. 
- Per Einar Johannessen, Fagkonsulent paraidrett i Norges Idrettsforbund.

På nettstedet www.paraidrett.no ligger en oversikt over fagkonsulentene i idrettskretsene. Fagkonsulentene sitter også med en god oversikt over aktivitetstilbud og muligheter lokalt på tvers av idrettene. På nettstedet ligger i tillegg mye info om klassifisering, aktivitetsmateriell, oversikt over kurs, arrangementer og seminarer på landsbasis og hvordan søke midler. Det er også mulig å legge inn ønsker og behov elektronisk på paraidrett.no - så blir man kontaktet i etterkant.

Organisert konkurransetilbud
Norges Fekteforbund tror at flere vil kunne være interesserte i rullstolfekting, og håper at denne grenen sprer seg til flere fekteklubber, og andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

Selv om kårde- og sabelfekting, er ulike våpengrener med ulike regler, både innen ordinær- og rullestolfekting, er det positivt at flere klubber etablerer et tilbud innenfor paraidrett. Norges Fekteforbund tror dette både vil kunne øke de etablerte fekteklubbenes medlemstilfang og fektesportens generelle utbredelse i Norge.

Det tar tid å bygge opp et nytt treningstilbud, og det er viktig å være tålmodige i starten. Om flere klubber oppretter et tilbud og det blir flere aktive vil det på allikevel sikt være aktuelt å organisere konkurranseaktivitet for rullestolfektere i regi av Norges Fekteforbund på lik linje som for funksjonsfriske.
Uansatt så ønsker nå Norges Fekteforbund å søke om utstyrsmidler øremerket rullestolfekting for å bistå klubbene som igangsetter tilsvarende tilbud.

Personer som ønsker å prøve sporten kan ta direkte kontakt med en fekteklubb for å forhøre seg om hva som finnes av tilbud. Ta også gjerne kontakt med Norges Fekteforbund!

Les mer om fekting her


 
BERGENSK KVINNEDOMINANS I SIDDIS CUP

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Jan 2020

F.v. Bergensfekterne Louise Smøraas, Vilde Tengesdal, Jiayi Wen og Tone Karstensen med sine medaljer. Foto: Bergens Fekteklubb. 

I helgen ble Siddis Cup arrangert i Tastahallen i Stavanger. Stevnet som var kalenderårets første i Norgescupen hadde hele 190 starter fra elleve fekteklubber. 

På kvinnesiden fortsatte bergensdominansen. Selv om fektere fra fire forskjellige klubber tok medaljer, gikk hele 14 av 20 medaljer, inkludert alle av gull, til bergensjentene.
På herresiden var fordelingen jevnere. Fektere fra fire klubber tok gull, og seks klubber havnet på medaljestatistikken.

Følgende jenter, alle fra Bergen vant gullmedaljer: 
Vilde Tengesdal, Ada Sofie Gildernes (to hver) og Louise Smøraas.

Følgende gutter vant gullmedaljer: 
Anton Raeder (BYF), Benjamin Humlen Dahlbo (NjF), Elias Draugedalen (NøF), Emilis Krasikovas (Stav.FK) og Martin Aleksander Vik (NjF).

Se alle resultatene her

Hyggelig fellesmiddag
Hele 85 fektere, foreldre, trenere og dommere, samt andre tilreisende til Siddis Cup benyttet seg av Stavanger Fekteklubbs invitasjon til felles pizzamiddag på lørdag kveld. Det ble en hyggelig seanse med mange gode samtaler.

Et godt fektemiljø på tvers av klubb- og geografiske grenser motvirker frafallet, og stimulerer rekruttering av både utøvere og tillitsvalgte på både klubb- og forbundsnivå.
Norges Fekteforbund oppfordrer derfor flere stevnearrangører til å organisere tilsvarende fellesmiddager.

"Lik og del for norsk fekting"
Et positivt og engasjert miljø påvirker også hvordan fekting blir oppfattet utad.
Fekteforbundet håper derfor at både de tillitsvalgte i fekteklubbene, utøverne og deres foresatte, samt publikum fortsetter å liker andres og dele egne fekteopplevelser i sosiale medier.
Dette motiverer fekterne, og bidrar til å gjøre fektesporten mer synlig og attraktiv for nye fektere.

Mange flotte bilder
Det er også gledelig at Fekteforbundets nettside og offisielle Facebook-profil stadig engasjerer flere.

I løpet av helgen er det dessuten publisert mange bilder i Facebookgruppen Fektebilder. Stavanger Fekteklubb har for øvrig også publisert mange flotte bilder fra helgens konkurranse på klubbens Facebook-profil. 

Sjekk også egen de andre fekteklubbene sine nettsider og Facebook-profiler. Både for å like og for å dele egne bilder fra helgens opplevelser.

Dommerkurs
I forkant av helgens stevne, arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs med Bjørn Faye som kursholder. Kurset hadde fem deltakere.

Vi minner om skjerpende krav til antall pliktdommere og om dommerkursene som er satt opp i 1. halvår av 2020.

Norges Fekteforbund gratulerer både medaljevinnerne med resultatene og Stavanger Fekteklubb for flott stevnegjennomføring. Også takk til alle deltakere og trenere, samt til dommere og de frivillige som stiller opp som støtteapparat og publikum!Stavanger Fekteklubbs stevneledelse, f.v. Hans Berger, Ole Eeg og Pierre Labes sørget for et flott stevne. Foto: Stavanger Fekteklubb.
NORSK FEKTEHISTORIE

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Jan 2020

Bilde av Johannes B. Hjemgaard og hans pokaler i forbindelse med feiringen av hans 75-årsdag i 1964. Foto: privat

Fekteforbundet fikk i dag et spennende besøk. Ragnhild Marie Grøstad, datteren til den den tidligere fekteren Johannes B. Hjemgaard, delte fotografier og fortalte om sin fars fektekarriere. 

Fekteren Johannes Hjemgaard ble født 14. mai 1889, og fikk sine første fekteleksjoner som 17-åring i Hammerfest. Dette, som må ha vært Norges nordligste fektesal, er i dag dessverre uten noe fektemiljø. Få år etter at han begynte å fekte, flyttet han imidlertid til Oslo, og ble medlem i Oslo Fekteklub. Her ble grunnlaget for en lysende fektekarriere lagt med hjelp av Andre Drevons og Ola Elgård.

Kongepokal og et utall titler
Som normalt på den tiden, konkurrerte Hjemgaard i alle våpengrenene. Til sammen har han 23 norske og 2 nordiske mesterskapstitler. Han deltok dessuten i et utall av landskamper både i Norge og i utlandet.

Sin største triumf oppnådde han kanskje da han i 1922 vant NM og Kongepokalen på kårde foran Raoul Heide som to år senere ble verdensmester.

Opptog i forbindelse med Norges Fekteforbund sitt 25-års jubileum i 1931. Hjemgaard er fanebærer for Oslo Fekteklub. Foto: Privat

Besøk Norges Fekteforbund
Hjemgaards datter Ragnhild M. Grøstad satte stor pris på å få møte Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki som vant OL-sølv i 2012.

Hun hadde med stor iver sett de tv-overførte OL-sendingene fra London, og kunne fortelle at også hennes far, som motvillig måtte legge bort våpnene som 59-åring i 1948, fortsatte å følge med på norsk fekting til han døde i 1969. 

Norges Fekteforbund holder til på Idrettens Hus i Ullevål Stadion og tar gjerne i mot besøk og/eller tips om spennende historier og bilder som kan deles. Om noen drar kjensel på noen av fekterne i opptoget på bildet ovenfor så ikke nøl med å ta kontakt.

Ragnhild Marie Grøstad og Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki. Foto: Norges Fekteforbund.

Fektehistorie
Fekting er en relativt liten sport i Norge, men større i mange europeiske land, og utbredt i alle verdensdeler. Sporten er imidlertid ikke ny i Norge, og vi har stolte fektetradisjoner.

Forløperen til Norges Idrettshøgskole, Den Gymnastiske Centralskole for legemsøvelse og våpenbruk tok opp fekting i 1870. Den første norske fekteklubben utenfor fekting i militær regi, Studenternes Gymnastik- og Fægteforening, forløperen til Oslostudentenes Idrettsklubb ble stiftet 1882. Den første åpne klubben, Oslo Fekteklub ble deretter etablert i 1906. 

I 1911 ble Norges Fekteforbund etablert, og det første Norgesmesterskapet ble arrangert i 1913. Det samme året ble det internasjonale fekteforbundet, Fédération Internationale d'Escrime (FIE) stiftet, med Norge som ett av ni andre europeiske land som initiativtakere. 

Fekting er en av få grener som har vært olympisk idrett helt fra starten av i 1896. Norske fektere har deltatt i mange OL, sist da Bartosz Piasecki vant sølvmedalje i London i 2012. 

Fektingens historie starter selvfølgelig mye tidligere. Fekting i krig er kjent langt tilbake i historien, og duellering var ikke uvanlig i middelalderen. Moderne sportsfekting bygger på de samme prinsippene, og vi benytter ennå teknikker med tradisjoner tilbake til fekteskoler som oppstod i Italia, Spania og Frankrike på 1400-tallet. 

Les mer om fektingens spennende historie her.

Historieinteresserte kan også lese Fekteforbundets jubileumshefte som ble laget til 100-årsjubileet i 2011
REPETISJONSMODUL I REN UTØVER

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Jan 2020

Antidoping Norge har lansert en repetisjonsmodul i Ren Utøver. Den nye modulen gir mulighet for repetisjon uten at man må gjennomføre hele kurset på nytt.

Fekting er verken en typisk utholdenhetsidrett, eller en idrett som krever mye styrke. Det er derfor få tilfeller av bevisst doping i fektesporten. Allikevel finnes det en risiko for ubevisst doping. Dette kan forårsakes av reseptfrie medisiner som står på dopinglisten uten å søke om medisinsk fritak, eller av kosttilskudd ol. som inneholder forbudte substanser. Dessuten av aktivt eller passivt inntak av partydop eller andre rusmidler til fest.

Antidoping i norsk fekting
Norges Fekteforbund følger NIFs lover og alle anbefalinger som gjøres for å unngå doping. Fekteforbundet ble dessuten sertifisert som Rent Særforbund i november i 2018.

Sertifiseringen innebærer at alle med verv, eller som er ansatt i Fekteforbundet skal ha gjennomført Ren utøver, og kjenne Fekteforbundets handlingsplan mot doping.  

Dessuten skal alle utøverne som er på landslaget eller som representerer Norge, inkludert medisinsk og sportslig støtteapparat som reiser med landslaget ha gjennomført Ren utøver.

Les mer om hvordan bli sertifisert som Ren Utøver her

Rent Idrettslag
Fekteforbundet minner om at alle fekteklubber som har fektere på landslaget skal være sertifisert som Rent Idrettslag.

Dette samme kreves av de fekteklubbene som ønsker å bli tildelt det tekniske arrangøransvaret for Norgesmesterskap.

Les mer om hvordan bli sertifisering som Rent Idrettslag her

Mer informasjon om Fekteforbundets Antidopingarbeid finnes via denne lenken

KADETTENE TIL EM 2020 ER TATT UT

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Jan 2020


Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadettene til årets Europamesterskap.

Årets EM for kadetter og juniorer arrangeres i Poreč, Kroatia. De individuelle kårdekonkurransene for kadettene går av stabelen 22. februar (gutter) og 23. februar (jenter). Norge deltar kun i lagkonkurransen for kadettgutter som er 25. februar. 

Norges Fekteforbund har tatt ut følgende kadettfektere:

Kårde gutter: 

 • Henning Karlsen (Bergens Fekteklubb)
 • Olav Eikanger (Bergens Fekteklubb)
 • Elias Draugedalen (Nøtterøy Fekteklubb)
 • Alexander Burum-Auensen (Njård Fekting)

Kårde jenter: 

 • Vilde Tengesdal (Bergens Fekteklubb)
 • Louise Smøraas (Bergens Fekteklubb)

Mariusz Piasecki er med som leder på vegne av Fekteforbundet.

Norges Fekteforbund gratulerer fekterne med uttaket, og ønsker lykke til!

Junioruttak
Juniorene tas ut 3. februar etter guttenes juniorverdenscupstevne i Beograd og jentenes juniorverdenscupstevne i Dijon.

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om EM-uttaket:

Informasjon om mesterskapet

Uttakskriterier
UTTAK KADETT EM 2020

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Jan 2020

Norges Fekteforbund har nå tatt ut kadettene til årets Europamesterskap.

Årets Kadett-EM arrangeres i Poreč, Kroatia. De individuelle konkurransene går av stabelen 22.februar (gutter) og 23. februar (jenter). Lagkonkurransen for guttene er 25. februar. 

Norges Fekteforbund har tatt ut følgende fektere:

Kårde Gutter: 

 • Henning Karlsen (Bergens Fekteklubb)
 • Olav Eikanger (Bergens Fekteklubb)
 • Elias Draugedalen (Nøtterøy Fekteklubb)
 • Alexander Burum-Auensen (Njård Fekting)

Kårde Jenter: 

 • Vilde Tengesdal (Bergens Fekteklubb)
 • Louise Smøraas (Bergens Fekteklubb)

Mariusz Piasecki (Bygdø Fekteklubb) er med som leder.

Norges Fekteforbund gratulerer fekterne med uttaket og ønsker lykke til!

Se nedenstående lenker for ytterligere informasjon om mesterskapet og om uttaket:

Informasjon om mesterskapet

Uttakskriterier


LANDSLAGET TAR I BRUK TRENINGSDAGBOK

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Jan 2020

Bestr er en digital treningsdagbok som er tilgjengelig på både smarttelefon og tablet.

Som et ledd i Fekteforbundets arbeid for å heve prestasjonene, blir bruk av treningsdagboken BESTR obligatorisk for landslangsutøvere. Denne anbefales også for alle utøverne som ønsker å utvikle seg som fektere.

I tillegg til å få representere Norge i landslagsantrekk med flagget på brystet, får landslangsfekterne, deres reiseleder og en eventuell pliktdommer, refundert reise- og oppholdskostnader når de representerer Norge på stevner og samlinger.

For å bidra i større grad til at landslaget oppnår enda bedre resultater, og samtidig stimulere til økt innsats fra flere fektere i en stadig voksende ungdomsgruppe som aspirerer til landslagsplass, ønsker Fekteforbundet at flere elementer kommer på plass: 

Landslagskontrakter
Fekteforbundet innførte i 2019 landslagskontrakter. Kontraktene definerer både Fekteforbundets sportslige og økonomiske forpliktelser, men klargjør også hvilke krav som stilles til holdninger og adferd, og ikke minst til treningen og forberedelsene som gjøres av både landslangsfekterne og deres klubber.

Les mer om innføringen av landlagskontraktene her 

Mer målrettet trening
Internasjonal fekting har endret seg, og blitt mer fysisk og hurtigere. For å hevde oss må vi derfor fokusere på flere egenskaper enn kun tekniske ferdigheter og kamptrening.

Der norsk toppidrett har kommet langt, er norsk fekting bakpå. Fekteforbundet har tro på overføringsverdier, og mener norsk fekting har et stort forbedringspotensial innenfor de fysiske og motoriske parameterne som er nødvendig for å hevde seg internasjonalt.

Sammen med Olympiatoppen er Fekteforbundet derfor i gang med å utvikle et treningsopplegg med ulike øvelser som utvikler de egenskapene som er nødvendige for å bli gode fektere. Samtidig skal det lages et testopplegg for å kunne gjøre analyser og arbeide systematisk med forbedringspotensialene. Målet er å øke prestasjonsnivåkvalitet i treningsarbeidet, og utvikling av en felles prestasjonskultur.

Meningen er at øvelsene også skal gjøres tilgjengelig for klubbene slik at også fektere som ikke deltar på treningssamlingene i regi av Fekteforbundet kan benytte disse. 

Les mer om samarbeidet med Olympiatoppen her

Økt fokus på skadeforebygging
Fekting er en trygg idrett med få akutte skader. Fektere er imidlertid utsatt for belastningsskader, som langvarige plager i knærne, lyskene, ryggen og skuldrene. Parallelt med den prestasjonsøkende treningen er det derfor viktig å gjøre egne øvelser for å forhindre de mest vanlige belastningsskadene.

Fekteforbundet utviklet derfor et eget treningsprogram for fektere i samarbeid med Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøyskole. Om programmet og øvelsene, som ble lansert i 2017, gjøres regelmessig, kan dette halvere skaderisikoen.

Lenke til treningsprogrammet og øvelsene som er laget for fektere i Skadefri

Treningsprogrammet finnes også via en gratis App som kan nedlastes fra App Store. Denne appen har også blitt oversatt til engelsk, spansk, fransk, russisk, tysk og kinesisk, og brukes av utøvere over verden under navnet "Get Set".

Innføring av treningsdagboken BESTR
Både øvelsene i Skadefri, fektetreningen, og den fysiske treningen som gjøres for å forbedre fysikken for øvrig bør registreres i treningsdagboken.

Samlet vil dette innholdet bli et viktig analyseverktøy for å se hvordan treningen har påvirket prestasjonsevnen, og dermed være en fin måte å følge opp utøverne på.

Les mer om hvordan man kommer i gang med treningsdagboken BESTR via denne lenken.
ÅRETS FØRSTE TRENINGSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Jan 2020

Treningssamlingen ble avholdt i Bygdø Fekteklubb sin fektesal i Oslo. Foto: Norges Fekteforbund. 

20 fektere fra seks ulike fekteklubber, deltok på årets første nasjonale treningssamling i regi av Norges Fekteforbund for elite- og landslagsfekterne i aldersklassene U23, juniorer og kadetter.

Fekterne var samlet i tre dager, fredag 3. til søndag 5. januar på Bygdøhus i Oslo. Det ble gjennomført totalt fem treningsøkter under ledelse av Mariusz Piasecki. Samlingen ble avsluttet med en treningskonkurranse som ble vunnet av Truls Straumøy fra Bergens Fekteklubb.

Samlingen er det siste før kadettene skal delta i europacupstevnet i Bratislava neste helg. Dette er det tredje og siste uttaksstevnet før laget til Kadett-EM i Porec skal tas ut.

Fekteforbundet takker Mariusz Piasecki for vel utført jobb, og fekterne for god innsats. Fekteforbundet ønsker også alle lykke til videre i sesongen!

Godt miljø på tvers av klubbgrenser
Det var god stemning både på treningen og når fekterne fikk servert pizza etter avsluttet trening på lørdagen. Det ble i tillegg servert kake i forbindelse med at Emil Draugedalen fra Nøtterøy FK fylte 15 år, og Vilde Tengesdal fra Bergens FK fylte 16 år i løpet av helgen.


Bra resultat i juniorverdenscupen
Katherina Malvik, som var en av fire jenter som deltok på samlingen, dro etter den første økten til Italia for å delta på juniorverdenscupstevnet i Udine.

Norges Fekteforbund gratulerer henne med en god 32. plass, i tøff konkurranse med 161 fektere!

Katherina Malvik, Titan Fekteklubb kom inn blant de 32 beste i det italienske verdenscupstevnet i Udine. Foto: FIE.


Se resultatene her

ROMJULSSAMLING I KUNGSÄNGEN

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Jan 2020

Bak f.v: Olav Eikanger (Bergens FK), Marcus Brobakken (Njård Fekting), Elias Draugedalen (Nøtterøy FK), Henning Karlsen (Bergens FK), Alexander Bakke (Stavanger FK) og Aleksander Malvik (Titan FK), Foran f.v: Vilde Tengesdal (Bergens FK), Katherina Malvik (Titan FK), Louise Smøraas (Bergens FK) og Emil Friis Ruud (Bygdø FK). 

Ti norske fektere fra seks fekteklubber deltok i romjulen på treningsleir i Sverige. Samlingen ble arrangert av det Svenske Fekteforbundet, med bistand av det norske forbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki.

For 8. året på rad inviterte det Svenske Fekteforbundet til romjulssamling i Kungsängen. I fjor deltok kun fem norske gutter fra tre fekteklubber. Denne gangen deltok hele tre jenter og syv gutter fra seks norske fekteklubber. 

I tillegg til de norske fekterne deltok til sammen 39 svensker fektere, herav 15 jenter, i aldersklassene kadett, junior og senior på samlingen som varte fra 26. til 30. desember.

Tre økter hver dag
Fekterne deltok på tre treningsøkter hver dag. Det var lagt opp til mye teknisk trening, hvorav to av øktene også inneholdt beinarbeid og kamptrening.

Én av de daglige øktene var alltid fysisk trening. Den fysiske økten inneholdt løping, i form av langtur eller intervaller, og sirkeltrening.

God sesongoppkjøring
Fekteforbundet håper samlingen både gir en god start på sesongen, og ikke minst et godt bidrag i oppkjøringen mot årets høydepunkt: Kadett- og Junior-EM i Porec i månedsskiftet februar/mars, og til Kadett-Junior VM i Salt Lake City i april.

For å forberede fekterne best mulig, arrangerer også Fekteforbundet årets første nasjonale treningssamling allerede førstkommende helg, 3-5 januar, på Bygdøhus i Oslo.

Norsk deltakelse på den svenske treningsleiren i romjulen er blitt en tradisjon. Norges Fekteforbund takker det Svenske Fekteforbundet for denne muligheten, og ønsker alle fekterne lykke til videre i resten av sesongen!