Idrettsregistrering

Alle klubber er pålagt å ha et elektronisk medlemsregister og hvert år innrapportere antall medlemmer, antall aktive, samt blant annet kontaktinformasjon og politiattester i hver klubb. Rapporten ligger til grunn for støttemidler til både klubbene og til forbundet.

Fekteklubbene plikter årlig å avholde et årsmøte innen 31. mars og rapportering av medlemsopplysninger skal skje innen 30. april.

Les mer om medlemsregistrering


KlubbAdmin

NF anbefaler fekteklubbene å benytte KlubbAdmin, som er et gratis elektronisk medlemssystem for idrettslag. I KlubbAdmin kan fekteklubbene administrere medlemmer og kommunisere med disse via SMS eller e-post. Klubbene kan sende ut medlemskontingent/ treningsavgift eller andre avgifter elektronisk og få oversikt over alle inn- og utbetalinger.

KlubbAdmin er tilrettelagt for at idrettslag automatisk skal kunne rapportere aktive medlemmer årlig til NIF, i tråd med krav om rapportering. Gratis support på tlf: 03615 mellom 08 og 20 alle hverdager.

Les mer om KlubbAdmin

Brukerveiledninger