Mange av fekteklubbene som er tilsluttet Norges Fekteforbund har behov for flere kvalifiserte trenere. Trenerne skal skape positive idrettsopplevelser for utøverne på alle nivåer. De skal ikke bare instruere tekniske aspekter, men også bidra til å utvikle utøverne fysisk og sosialt. De skal dessuten bidra til å utvikle hele mennesker og utøvergruppene de er en del av. 

Kvalifiserte trenere er essensielt for fekteklubbenes drift og utvikling. Gode trenere påvirker ikke bare utøvernes nivå, men har også stor betydning for både rekruttering og frafall. Mange fekteklubber har behov for flere kvalifiserte trenere, men kun et fåtall har tilstrekkelig med medlemmer og dermed økonomi til å ansette noen. Norges Fekteforbund tilbyr derfor gratis trenerutdannelse for å bistå fekteklubbene. 

Norges Fekteforbund sin trenerutdannelse
Norges Fekteforbund har tilpasset fått godkjent Trener 1 Trener 2 og Trener 3-kurs til fekting. Kursene som er basert på Norges Idrettsforbunds felles mal for norsk trenerutdanning som heter Trenerløypa, har ulikt nivå og skal egne som for alle som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller i en annen fekteklubb.

Utdanningen gjennomføres både i samarbeid med andre idretter, via e-læringskurs, undervisning på helgesamlinger i fektesal, foredrag regi av Olympiatoppen, samt praksis i egen klubb.

Målet er at klubbenes tilbudet skal bli så godt som mulig for så mange medlemmer som mulig for å stimulere utviklingen av hele norsk fekting. 

Trener 1-kurs "Barnetrener"
Fekteforbundets Trener 1-kurs er for barnetrenere og tilsvarer NIFs grasrottrenerutdannelse. Dette kurset har både en generell del og en fektespesifikk del. Som Trener 1 skal man kunne gi innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter, samt utvikle fysiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå. Det er også avgjørende å kunne ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Generell del hvor deltakerne kurses sammen med trenere fra andre idretter innen følgende temaer: 

 • Kunnskap om barneidrettens verdigrunnlag og bestemmelser
 • Gjennomføring av trening i trygge rammer
 • Hvordan oppnå gode relasjoner i treningsgruppen 
 • Mestring og læringsmiljø
 • Tilpasning av treningen for unge
 • Treningsplanlegging og gjennomføring av planene

To fektespesifikke kurshelger med følgende temaer:

 • Undervisning i ulike fektespesifikke treningsformer og -metoder tilpasset alder og nivå
 • Grunnleggende fekteteknikk som beinarbeid, armstrekk, utfall, fleche og parader

Trener 2-kurs "Ungdomstrener"
Fekteforbundets Trener 2-kurs krever bestått Trener 1-kurs og gir bedre forståelse av treningsprosessen og gi de mer øvete et tilbud tilpasset både alder og nivå.

Generell del innen følgende temaer som kursdeltakerne gjennomfører som e-læring:

 • Kunnskap om trenerrollen
 • Hvordan forhindre skader i idretten 
 • Aldersrelatert trening (del 1 og 2) 
 • Idrettsernæring
 • Om spiseforstyrrelser
 • Kunnskap om antidoping inkl. gjennomføring av Ren utøver

 Tre fektespesifikke kurshelger med følgende temaer:

 • Beinarbeid og grunntrening for fektere
 • Fekteaksjoner, både angreps- og forsvarsaksjoner
 • Oppbygging av en individuell leksjon for nybegynnere

Trener 3-kurs "Konkurransefektertrener"
Fekteforbundets Trener 3-kurs krever bestått Trener 2-kurs, og har fokus på utvikling og prestasjon. En trener med Trener 3-kurs skal kunne analysere, og ha tilstrekkelig med praksis og teori for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

Generell fellessamling i regi av Olympiatoppen på tvers av alle idretter med følgende tema:

 • Strategi- og målprosesser
 • Prestasjonsernæring
 • Idrettscoaching
 • Idrettspsykologi

 Tre fektespesifikke kurshelger med følgende temaer:

 • Fektemetodikk, sammensatte angrep, kontratempo, finte i tempo
 • Oppbygging av en individuell leksjon for viderekommende
 • Observasjon av fektekamper, oppbygging av treningsplaner og årsplaner

Autorisasjonskrav
For å få autorisasjon og motta Fekteforbundets kursbevis som Trener 1, 2 og 3 må deltakerne ha:

 • Gjennomført de oppsatte e-læringskursene og fremvise diplomene for disse
 • Oppnådd gitte kompetansemål i den praktiske undervisningen
 • Deltatt på minimum 80% av undervisningen på fellessamlingene
 • Gjennomført praksis i klubb i samråd med kursleder


Nyttige lenker