ALLE SKAL MED


Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon. Alle skal oppleve idrett, mestring og utvikling i idrettens  trygge og gode fellesskap. Fekting skaper tilhørighet, livslange vennskap og er utviklende for kropp og sinn. Ingen skal måtte stå utenfor og sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i norsk fekting. 


Mål og tiltak for å redusere økonomiske barrierer
For å forhindre at noen må stå utenfor på grunn av familien økonomi, har Norges Fekteforbund blitt med på ALLEMED-stafetten, og sendt stafettpinnen videre til fekteklubbene. Hensikten er å finne gode løsninger på både forbunds- og klubbnivå som forhindrer økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting. 

Fekteforbundet har følgende mål for arbeidet:

  • Vi vil begrense kostnadene til trening og konkurranser
  • Vi ønsker gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom
  • Vi skal etterstrebe et enkelt og rimelig konkurransetilbud
  • Vi vil arbeide for å begrense innkjøpskostnadene til utstyr
  • Vi vil tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.

Virkemidler
Helt konkret oppmuntrer Norges Fekteforbund til privathospitering for å redusere kostnader til hotellovernattinger i forbindelser med stevner og treningssamlinger. Vi oppfordrer derfor alle stevnearrangører til å fasilitere privatovernatting.  I tillegg til å redusere kostandene, vil dette skape samhold og kameratskap på tvers av geografi og klubbtilhørighet.

Fekteforbundet tilstreber også å finne løsninger som innebærer så kort reisevei som mulig i planleggingen av stevnekalender og treningssamlinger. 

Formidling salg/bytte av brukt fekteutstyr

For å begrense innkjøpskostnadene til nytt fekteutstyr for barn og unge, oppfordrer Fekteforbundet alle å bytte eller kjøpe/selge brukt utstyr. Dette kan gjøres internt i hver klubb, eller på tvers av klubbene. 

Vi anbefaler alle å benytte den offentlige Facebookgruppen "Kjøp og salg av fekteutstyr"


Mål og tiltak for å forhindre rasisme og diskriminering
Det er nulltoleranse for rasisme for rasisme og diskriminering i norsk idrett. For å gjøre det lettere å si ifra om rasisme og diskriminering både for de som har blitt utsatt for det, og for de som ser, hører eller registrerer slike handlinger i idrettssammenheng er det utarbeidet en egen veileder.

Veilederen skal også gjøre det lettere for idrettslag å håndtere saker de mottar om rasisme og diskriminering.

Viktige overordnede prinsipper for håndtering av rasisme og diskriminering er ifølge veilederen:

  • Idretten skal alltid reagere på rasisme og diskriminering
  • Alle i idretten har et ansvar når de hører, ser eller registrerer rasisme og diskriminering. Hvis du ikke reagerer, støtter du i praksis handlingen
  • Rasisme og diskriminering skal alltid få en reaksjon
  • Alle henvendelser om rasisme og diskriminering skal tas alvorlig

LES VEILEDEREN HER