Utviklingstrapp U15 og U17

Mål

Hovedfokus i denne alderen er å utvikle evne til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige utviklingsmål. Utøver bør involveres mer enn tidligere i treningsplanleggingen. Utøverne skal i denne alderen lære å trene og konkurrere. For å oppnå dette må de lære å tåle mye trening, lære finkoordinerte teknikker, trene planmessig og utvikle generell styrke og utholdenhet. I tillegg må man konkurrere på et nivå som gir passe mengde med utfordring og mestring.

Treningsmengde

For U15 anbefaler vi 8-12 timer med organisert og uorganisert trening i uken. Fordelingen mellom det fektespesifikke og koordinasjon/fysikk/annen aktivitet bør være ca 50/50. Det bør fokuseres mest på motorikk/koordinasjon fremfor styrke på den ikke-fektespesifikke delen.

For U17 anbefaler vi 12-16 timer med organisert og uorganisert trening i uken. Fordelingen mellom det fektespesifikke og koordinasjon/fysikk/annen aktivitet bør være ca 50/50. Hvis teknikken i styrketreningen er på plass kan denne alderen fokusere mer på styrketrening som er formålstjenlig for fekterens utvikling.

Fekteøvelser

I denne alderen begynner utøverne å bli modne for mer avanserte øvelser. Det trenes mer på avanserte angrep, forsvar og bevegelser generelt. Det er viktig at utøverne får innføring i taktiske valg i konkrete situasjoner, og tilegner seg generell spilleforståelse. De må lære seg å analysere både egne og motstanderes kamper.

Kroppsbeherskelse/Koordinasjon/Motorikk

Koordinasjon er den evnen nervesystemet og muskelsystemet har til å samordne bevegelser, både ift hverandre og ift omgivelsene. Vi kan ofte skille mellom 6 koordinative evner: Romorientering, balanseevne, rytmefølelse, reaksjonsevne, øye-hånd/øye-fot og tilpassing av kraftinnsats.

Motorikk er bevegelse, og handler som samspill mellom nerver og muskler. God motorikk er å mestre bevegelser under ulike forhold. For å øve motorikk er det da viktig å drive allsidige bevegelser på ulike typer underlag.

I denne alderen begynner vi å jobbe spesifikt med koordinative og motoriske oppgaver basert på arbeidskrav og individuell teknisk screening. Vi har fokus på balanse og stabilitet.

Generell styrke- og utholdenhetstrening

Styrketrening med fokus på teknikk og lav belastning kan starte i aldergruppen U15. Baseøvelser som: knebøy, markløft, frivendinger, armhevninger ol. kan trenes på med lav belastning (minimum 15RM). Dette legger et godt grunnlag for senere spesifikk styrketrening. Generell utholdenhet for U15 gjøres gjennom annen idrett/lek, fektetrening og mer spesifikk aerob trening.

Styrketrening for U17 kan fokuserer på samme baseøvelser som U15, men kan øke belastningen. Det anbefales ikke høyere belastning enn 10RM. Det samme gjelder for utholdenhetstrening. Her øker man utfordringen med å øke puls, lengre økter og hardere økter.

For å unngå skader bør alle trene regelmessig skadeforebyggende trening med fokus på stabilisering og kjernemuskulatur. Dette kan dere lese mer om lenger ned.

Konkurranse

Det er viktig at utøver som ønsker å konkurrere får mulighet til å konkurrere på sitt nivå. Med en god blanding av utfordring og mestring vil utøver kjenne på både glede/mestring og frustrasjon/utfordring. Dette vil gi utøver god erfaring for videre fremgang. Anbefalte konkurranser for U15 er: klubb-, regionale-, nasjonale- og nordiske stevner. Anbefalte konkurranser for U17 er: nasjonale og nordiske stevner i alle klasser, Europa-cup, VM og EM (uttaksstevner).

Det viktigste er at alle utøvere konkurrerer på et nivå som passer for dem!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skadeforebyggende

Tusenvis av barn, unge og voksne utsettes for idrettsskader hvert år. Idrettsskader er hovedårsaken til at barn og unge ikke kan delta på trening eller i kamp og konkurranse, at de ikke når de målene de har satt seg eller at de i verste fall må slutte med den idretten de elsker.

Resultater fra flere studier viser at over halvparten av de som opplever en korsbåndsskade utvikler slitasjegikt (artrose) i kneet 10-15 år etter skaden. Derfor er det så viktig å unngå den første skaden!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Litteratur

"Den coachende treneren - om å coache begynnere" er skrevet av Frank Abrahamsen og Erlend Gitsøe.

"Barneidrettstreneren" er skrevet av Inger Marie Vingdal.

"Treningslære for idrettene" er skrevet av Jostein Hallén og Lars Tore Ronglan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------