ANLEGG FOR FEKTING

Nedenfor finnes nyttig informasjon om anleggsbehov og tekniske spesifikasjoner for fekting.

 

I Norge er det seks kampidrettsforbund som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF). Dette er Norges Bokseforbund, Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Kickboxing Forbund og Norges Fekteforbund. 

Til sammen har disse 6 kampidrettsforbundene ca. 65.000 medlemskap fordelt på over 600 klubber og mer enn 30 kampidrettsgrener. 

For bedre å ta tak i anleggsutfordringene har Norges Fekteforbund etablert et anleggssamarbeid med de andre kampidrettene. 

Mål for arbeidet
Kampidrettsforbundenes kjerneoppgave er å stimulere til organisert kampidrettsaktivitet under sunne og sportslige forhold og dermed fylle idrettsanlegg med aktivitet. For å redusere frafall og øke rekruttering er det viktig at medlemmene trives i de lokaler de trener i. Det forutsettes at treningsfasilitetene er praktisk innrettet både for funksjonshemmede og funksjonsfriske.

Mål: Alle kampidrettsklubber skal ha et godt sted å trene.

Utviklingsplan
For å nå målet har kampidrettene utarbeidet en Anleggsplan 2023 - 2024

Tiltak
For å bidra i klubbenes anleggsplaner, er det dessuten utviklet en veileder for Kulturdepartementet som kan brukes for planlegging, bygging og drift av anlegg for kampidrett:

Last ned Anleggsveileder for kampidretter

Det er dessuten blitt utarbeidet en egen nettside med hjelp i dette arbeidet: Kampidrettsanlegg.no

Klubber kan også benytte seg av informasjon via nettsiden Gode Idrettsanlegg og Tilrettelegging for fekting.