Hvordan starte en ny fekteklubb/-tilbud

Dersom man ønsker å starte et fektetilbud er det to ulike måter å gjøre dette på: Man kan enten ta kontakt med allerede eksiterende idrettslag for å søke om å opprette en fektegruppe der, eller stifte et eget selvstendig idrettslag. 

Den førstnevnte løsningen er i mange tilfeller å foretrekke da kravene til drift av aktiviteten blir enklere og en unngår de formaliakrav som kreves for å opprette og drifte et eget idrettslag.

Om man allikevel ønsker å stifte en ny klubb, og melde inn klubben i Norges Idrettsforbund (NIF) bør følgende fremgangsmåte (klikk på lenken) følges. 

Søknad og søknadsskjema
Utfylling av og innsending av søknadsskjema for opptak av idrettslag i NIF gjøres via SportsAdmin. Logg inn i min Min idrett-brukerkonto eller registrerer en ny bruker. Søknaden går til idrettskretsen som har ansvar for å behandle søknader og godkjenne opptak av idrettslag i Idrettsforbundet. 

Søknaden krever følgende vedlegg:

 1. Protokoll fra stiftelsesmøtet 
 2. Vedtatt lov/vedtekter 
 3. Medlemsliste (med navn, full adresse og fødselsdato).

Det tar noen tid å behandle søknaden (vanligvis 4-6 uker) fordi det skal være en høringsrunde til idrettsråd og til Norges Fekteforbund (NF). 

Hjelp- og oppstartsstøtte
Om du planlegger å starte en fekteklubb, eller et fektetilbud i et allerede eksisterende fleridrettslag, så ikke nøl med å ta kontakt med administrasjonen i NF for råd og vink. I tillegg til idrettens egne ordninger, kan Fekteforbundet innvilge å støtte klubben med utlånsutstyr.

Norges Fekteforbund har en sedvane om å støtte nye klubber med utstyr til en verdi av kr. 8 000,- per år, over 3 år, evt. til en verdi av kr. 24 000,- det første året. Om Fekteforbundet ikke disponerer tilstrekkelig utstyr, kan Fekteforbundet innvilge støtte til innkjøp der støttebeløpene er den totale innkjøpskostnaden inkl. frakt og mva.  

Utover at klubben/idrettslaget er tatt opp i Norges Idrettsforbund, må følgende kriterier være på plass:

 • Klubben må ha minimum 10 aktive medlemmer
 • Klubben må gjennomføre regelmessige treninger i et adekvat treningslokale
 • Klubben må være åpen for alle, og vise at de arbeider for å få flere aktive medlemmer
 • Om klubber som har mottatt oppstartstøtte oppløses, eller sammenslås med allerede etablerte klubber, skal utstyret tilfalle NF.


REGISTRERING AV KLUBBEN I OPHARDT TEAM SPORTEVENT

Ophardt Team Sportevent, er Fekteforbundets leverandør av stevne- og lisensadministrasjon. 

Hver klubb må ha én administrator som er ansvarlig for lisensbestillinger og stevnepåmeldinger. Denne personen (kun én per klubb)  må opprette en ny brukerkonto. Denne personen kan også overføre rettighetene til en annen person. Dette må da godkjennes av Fekteforbundet. Følg anvisningene nedenfor for registering den første gangen, og husk å godkjenne policyen for personvern. Les også gjerne på nytt de nye kravene som er satt til klubbene vedrørende de nye datasikkerhetsbestemmelsene (GDPR).

FREMGANGSMÅTE FOR Å OPPRETTE BRUKERKONTO: 

1. Gå inn via denne lenken og fyll inn feltene:  https://fencing.ophardt.online/no/register

2. Etter et par minutter mottar du en epost med en lenke som du trykker på for å bekrefte kontoen. (sjekk spamfilteret om du ikke mottar eposten)

3. Send en epost til post@fekting.no for å informere om ditt brukernavn og hvilken klubb du skal ha klubbrettigheten for. NF må godkjenne før kontoen kan benyttes.

4. Logg inn med brukernavn og passord via: https://fencing.ophardt.online/no/login.

5. Når du er logget inn, må du bekrefte at du er enig i personvern policyen. Les også gjerne på nytt tidligere publisert informasjon om GDPR, og hva dette medfører av krav til klubbene og utøverne. 


BRUK AV NYE OPHARDT ONLINE: 

 • Under min klubb/klubber kan du legge inn informasjon om blant annet kontaktpersoner, klubblogo og lenker til sosiale medier.
 • Under min klubb/athletes/referees/teams  kan du redigere informasjon og legge inn nye utøvere/dommere/lag under det siste feltet. (NB: endringer vil bli kontrollert)
 • Under min klubb/My events kan du sjekke alle stevner, bortsett fra FIE- og EFC-stevner hvor klubben deltar. Om det ikke ligger der, sjekk under "turneringer".
 • Under min klubb/access rights kan du legge inn flere administratorer
 • Under min klubb /Athletes så kan også andre personer bli invitert per epost til systemet. Velg bokstav ikonet i utøver listen. Dette kan også gjøres under min klubb /referees.
 • Påmelding til internasjonale stevner kan gjøres under Advance registration.
 • Meldinger til andre stevner kan gjøres under Report. Bekreftelse kan enten bli printet ut direkte eller bli sendt til din epostadresse. 

På høyre side på toppen under Help kommer man inn på Ophardts Wiki. Her vil du finne all dokumentasjon om Ophardt Online på engelsk.