Parafekting

Parafekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. 

Rullestolfekting er en paralympisk gren som utøves på alle våpengrenene.

I parafekting konkurrerer både kvinner og menn i alle våpengrenene i to ulike klasser avhengig av bevegelighet. Rullestolene er festet i spesielt tilpassete rammer på ordinære fektepister. 

Idretten organiseres av et eget internasjonalt forbund: International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS). 

Se informasjonsfilm om parafekting her

Parafekting i Norge
Fekting er en relativt liten sport i Norge. Med få unntak er sporten organisert i små særidrettslag (fekteklubber) med få medlemmer og ressurser. Selv om alle klubbene ønsker personer med funksjonsnedsettelser velkommen, har et fåtall av klubbene et eget aktivitetstilbud innenfor parafekting.

I 2019 igangsatte Drammen Fekteklubb et tilbud, og ønsker alle bevegelseshemmede velkommen. Både de som vil konkurrere, og de som kun ønsker å trene. Dette har resultert i at også Molde Fekteklubb, Stavanger Fekteklubb, Njård Fekting og Tordenskiold Trondheim Fekteklubb har gjort det samme. 

Norges Fekteforbund håper klubbenes synliggjøring av denne grenen fører til at flere vil prøve. Uansett tilfører klubbaktivitetene nyttig erfaring og kunnskap om parafekting til norsk fekting, og skaper forhåpentligvis et utgangspunkt for spredning av grenen til andre fekteklubber, og til andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund.

STRATEGIPLAN FOR INGANGSETTELSE AV PARAFEKTING I NORGE

Presentasjon til Introkurs for parafekting

Interesserte kan enten ta direkte kontakt med fekteklubbene eller Norges Fekteforbund.

Organisert konkurransetilbud
Om flere begynner, og flere klubber oppretter et tilbud, vil forbundet kunne organisere stevner for parafektere på lik linje som for funksjonsfriske.

Hvordan starte opp?
Personer som ønsker å prøve sporten kan ta direkte kontakt med en fekteklubb for å forhøre seg om hva som finnes av tilbud. Ta gjerne også kontakt med Norges Fekteforbund. Fekteklubber som ønsker å igangsette et tilbud kan også ta direkte kontakt med Dan Lundesgaard i Drammen Fekteklubb.

Med støtte fra Stiftelsen Dam skal klubben være et kompetansesenter for parafekting, og dermed et godt utgangspunkt for spredning av idretten til andre fekteklubber, og til andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Dan Lundesgaard kan derfor besvare spørsmål om hva slags utstyr klubben trenger og hvor man kjøper det, samt spørsmål om blant annet regelverk.

For klubber som ønsker å igangsette et tilbud så finnes det en rekke støtteordninger. Les mer om dette via denne lenken.

Hver idrettskrets har dessuten egne ansatte som kan bidra med hjelp og støtte i oppstartsarbeidet og utviklingen av klubbtilbudene.