Parafekting

Parafekting er en paralympisk gren som ble introdusert under de Paralympiske Lekene i Roma i 1960. 

Rullestolfekting er en paralympisk gren som utøves på alle våpengrenene.

I parafekting konkurrerer både kvinner og menn i alle våpengrenene i to ulike klasser avhengig av bevegelighet. Rullestolene er festet i spesielt tilpassete rammer på ordinære fektepister. 

Idretten organiseres av et eget internasjonalt forbund: International Wheelchair & Amputee Sports Federation (IWAS). 

Se informasjonsfilm om parafekting her

Parafekting  i Norge
Fekting er en relativt liten sport i Norge. Med få unntak er sporten organisert i små særidrettslag (fekteklubber) med få medlemmer og ressurser. Selv om alle klubbene ønsker personer med funksjonsnedsettelser velkommen, har et fåtall av klubbene hatt et aktivitetstilbud innenfor parafekting.

Godt initiativ
I 2019 igangsatte den nystartete Drammen Fekteklubb et treningstilbud innen parafekting. Klubben ønsket å bidra til at både flere etablerte fekteklubber og andre idrettslag som er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjorde det samme.

Fekteforbundet så dette som en mulighet og det ble laget en plan for å etablere Drammen Fekteklubb som en kompetansebase innen parafekting, og hvordan klubben kunne bidra for videre utbredelse av parafekting i Norge. 

Denne planen ble deretter presentert på Klubbseminaret i forbindelse med Fektetinget i 2020.

Støtte fra Stiftelsen Dam
På bakgrunn av overnevnte, ble det utviklet en tre-åring prosjektplan som Drammen FK ved Dan Lundegaard har mottatt årlig støtte på kr. 450 000,- fra Stiftelsen Dam for i 2021, 2022 og 2023. 

Selv om årene med pandemi og nedstengning har vært utfordrende, mener Lundesgaard at det har det vært noe fremdrift i prosjektet..

Støtte fra Fekteforbundet
Underveis har Fekteforbundet i tillegg til støtten fra Stiftelsen Dam bekostet Lundesgaards internasjonale dommerutdannelse, og støttet han med reisebidrag som reiseleder for norske parautøveres deltakelse på internasjonale stevner. 

Fekteforbundet har dessuten meldt seg inn i det internasjonale forbundet for rullestolfekting IWAS og innstilt Dan Lundesgaard som medlem i IWAS sin utviklingskommisjon.

For å bidra ytterligere, gikk Fekteforbundet i 2023 til innkjøp av spesifikt utstyr for parafekting. Dette ble tilbudt klubbene i august og er nå etter søknader utlånt til Stavanger FK, Trondheim FK og Njård Fekting.

Hvordan begynne med parafekting
Personer som ønsker å prøve sporten kan ta direkte kontakt med en fekteklubb for å forhøre seg om hva som finnes av tilbud. Ta gjerne også kontakt med Norges Fekteforbund eller direkte kontakt med Dan Lundesgaard i Drammen Fekteklubb.

For klubber som ønsker å igangsette et tilbud så finnes det en rekke støtteordninger. Les mer om dette via denne lenken.

Hver idrettskrets har dessuten egne ansatte som kan bidra med hjelp og støtte i oppstartsarbeidet og utviklingen av klubbtilbudene. 


STRATEGIPLAN FOR INGANGSETTELSE AV PARAFEKTING I NORGE

Presentasjon til Introkurs for parafekting