NM 2023 I STAVANGER OG BERGEN

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Jan 2023

Bygdøfekteren Caroline Piasecka, regjerende Norgesmester. Foto: Norges Fekteforbund. 

Helgen 14. og 15. januar avholdt Fekteforbundet seminar og årets første styremøte. Blant annet ble det tekniske arrangøransvaret for årets Norgesmesterskap tildelt. 

På lørdagens arbeidsseminar var sportslige årsplan og Fekteforbudets bistand i klubbenes arbeid med å beholde og rekruttere flere fektere øverst på agendaen. I tillegg til styret og administrasjonen, har også komiteene kommet med sine innspill til møtet.

Ulike tiltak for å sikre at fekteklubbene raskere tar i bruk f.eks. Trenerattester og andre føringer og anbefalinger, samt kompetansebyggende tilbud fra både Fekteforbundet og Norges Idrettsforbund ble også diskutert.  

Samlet dannet dette grunnlaget for budsjettet 2023, som ble diskutert og justert, før det ble vedtatt i søndagens styremøte.

NM 2023
Det var kun to søkere til det tekniske arrangøransvaret for årets Norgesmesterskap. Både Njård Fekting og Bergens FK søkte imidlertid kun om ansvaret for Junior/Ungdoms-NM med tilhørende landsstevne.

NF-styret tildelte Bergens FK ansvaret for dette. Etter å ha blitt forespurt på styremøtet, ble Stavanger FK tildelt arrangøransvaret for Senior- og veteran-NM.

NM for kadetter og juniorer blir arrangert i 25. og 26. mars, mens NM for U23, senior og veteran blir arrangert 29. og 30. april. Påmelding gjøres via Ophardt. 

Ny struktur for gjennomføring av NC-stevner
For å forbedre opplevelsen for fektere, trenere, dommere og tilskuere, har sportslig leder arbeidet frem et forslag til en ny struktur for gjennomføring av Norgescup-stevnene.

Etter å ha forankret dette med arrangørklubber, ble dette presentert på seminaret. Den nye strukturen ble deretter vedtatt på styremøtet som en prøveordning i sesongen 2023/24. Hva dette innebære, vil det bli informert nærmere om.

Justert NM- og Stevneregler
Fekteforbundet har tidligere informert om de nye passivitetsreglene som ble vedtatt på fjorårets FIE-kongress i november. 

Fordi Norges Fekteforbund sitt Stevne- og NM-reglement forholder seg til FIEs reglement, og ikke alle som deltar på norske stevner og mesterskap har FIE-ranking, er det nødvendig å gjøre noen presiseringer i reglementet. Dette ble vedtatt gjort i styremøtet, og er nå publisert. 

Det oppdaterte Stevne- og NM-reglement og andre lover og bestemmelser kan leses via denne lenken

Ny fekteklubb
AIL Skjetten Sportsklubb ønsker å igangsette et fektetilbud. Dette er et område uten et nåværende tilbud, og Norges Fekteforbund ønsker dette svært velkomment. Innmeldingen krever imidlertid et formelt vedtak, som NF-styret gjorde på styremøtet. Fekteforbundet vil bistå i oppstarten, og håper aktiviteten raskt kommer godt i gang. 

Styreprotokollen og budsjettet for 2023 er publisert på Fekteforbundets hjemmeside og kan leses via denne lenken