Kvalifiserte fektedommere har stor betydning for gjennomføring av stevner og kvalitetsutviklingen i fektingen. For å dømme i internasjonale mesterskap og konkurranser kreves derfor beståtte eksamener i regi av de internasjonale fekteforbundene. 

For å videreutvikle norsk fekting, ønsker Norges Fekteforbund å utdanne flere dommere som kan dømme i lokale, nasjonale og nordiske konkurranser. Av den grunn har Norges Fekteforbund utviklet en norsk dommerutdanning. Dette gir et praktisk og teoretisk fundament for  bedre kampledelse, og økt forståelsen for dommerens rolle. 

Fekteforbundet organiserer kursene, og stiller med kursledere. Fekteklubbene eller kandidatene betaler reise og opphold selv.

Dommerutdanning i Norge
I Norge og i den norske dommerutdanningen skiller vi mellom to dommernivåer:

  1. Regional dommer som kvalifiserer til dømming i lokale og nasjonale konkurranser
  2. Nasjonal dommer som kvalifiserer til dømming i norske og nordiske konkurranser

For å bli regional fektedommer må man gjennomføre et teoretisk kurs, for deretter dømme minst 50 kamper i lokale og nasjonale konkurranser i løpet av maksimum ett år. Dette kalles Trinn 1 og 2 i dommerutdanningen. 

Det er ikke satt noen krav til forkunnskap, men det kreves nasjonale fektelisens (NF-lisens) og dermed også medlemskap i en fekteklubb for å praktisere som dommer. Fekteforbundet arrangerer dessuten et eget kurs, Trinn 0 for de som ikke har noen forkunnskaper om fekting. Dette kurset gir et godt grunnlag for videre dommerutdanning.

For å bli nasjonal fektedommer må man først være godkjent som regional dommer, deretter gjennomføre et repetisjonskurs, og bestå en godkjent eksamen i regi av Norges Fekteforbund.  Dette kalles Trinn 3 og 4.

  • Trinn 1 (regional dommer): 4 timer teori med praksis på samling/stevne 
  • Trinn 2: 5 timer praksis med veiledning gjøres i et av  to utvalgte konkurranser. 
  • Trinn 3: Repetisjon og oppsummering i 2 timer
  • Trinn 4: 1 times skriftlig eksamen 

Regler og nyttig informasjon
Se nyttig informasjon for dommere og de som ønsker å bli fektedommer i lenkene nedenfor: