GOD JUL OG GODT NYTT FEKTEÅR!

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Des 2018


I tillegg til å stimulere til gode resultater, har Norges Fekteforbund som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene, og vennskap mellom fekterne med ulik klubb- og geografisk tilhørighet. 

Vi er således inne i en god trend. 

Antall aktive fektere har økt med over 50 prosent siden 2010. Det er de mindre og mellomstore klubbene som har vokst mest, og økningen er størst blant barn og ungdom. 63 prosent av de aktive fekterne er nå under 20 år.

2018 har vært et år med mye aktivitet, og mange lyspunkter. I løpet av det siste året er det blitt etablert flere nye fektetilbud, stevnedeltakelsen øker, Ungdomsserien har blitt en suksess, og det er gjennomført både nasjonale og regionale treningssamlinger med fektere fra de fleste klubbene.

Fra 2016 til 2017 økte antall aktive fektere med 17 prosent. Det blir spennende å se om veksten fortsetter etter den samordnete rapporteringen for 2018.

Hva skjer i 2019?
2019 blir nok et aktivt og spennende år. Fekting står på programmet under NM-Veka for første gang, og Fekteforbundet har arrangøransvaret for Nordisk Mesterskap for kadett- og juniorer.

For fortsatt å stimulere utviklingen av norsk fekting, har Norges Fekteforbund dessuten lagt opp til enda flere tiltak for barn og ungdom enn i 2018. I tillegg igangsettes nå flere kurs for å utdanne flere dommere og klubbtrenere.

AKTIVITETSPLAN FOR 2019:

 • 8 Regionale treningssamlinger
 • 4 Stevner i Ungdomsserien
 • 2 Talentsamlinger for U15
 • 2 Treningssamlinger for jenter
 • 4 Nasjonale bredde- og elite samlinger 
 • 2 Internasjonale treningssamlinger
 • 4 Treningssamlinger for sabel- og florettfektere
 • 6 Dommerkurs Trinn 1
 • 6 Dommerkurs Trinn 1-4
 • 2 Trener-1 kurs
 • 2 Trener-2 kurs

VIKTIGE IDRETTSPOLITISKE SAKER I 2019:
Det har vært mye diskusjon i forkant av, og etter Riksrevisjonens gjennomgang av bruken av spillemidler. Dette har resultert i økte rapporteringskrav som også får konsekvenser for Norges Fekteforbund. 

Fekteforbundet har derfor endret økonomisystemet, og rutinene for planlegging og gjennomføring av tiltak. 

Vi er for øvrig inne i en modernisering- og omorganiseringprosess som handler om forvaltningsordningene for fordeling av spillemidler, utarbeidelse av en ny anleggspolitikk, og ikke minst om en ny organisering av alle medlemsorganisasjonene som er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF). Dette kan innebære sammenslåinger, eller andre typer av allianser mellom mindre særforbund i NIF.

Det skal dessuten utarbeides en ny langtidsplan. Denne vil  bli styrende for hva Norges Fekteforbund, og fekteklubbene skal fokusere på, og måtte rapportere på de neste fire årene. 

Dette er viktige og tidkrevende prosesser som både handler om Fekteforbundets selvråderett, og våre muligheter til å påvirke rammebetingelsene for norsk fekting fremover.

PÅMINNELSER FOR 2019:
Ved inngangen til det nye året, håper vi de ansvarlige i klubbene leser igjennom nedenstående sjekkliste på viktige saker. For å komme godt i gang med et nytt år, bør dette enten  være på plass, eller saker som klubbene raskt bør ta tak i.

Vi takker alle de frivillige i fekte-Norge. Uten dere hadde det ikke vært mulig for klubbene å organisere aktivitet. 

Vi oppfordrer for øvrig fektere, tillitsvalgte i klubbene og foresatte til å holde seg orientert. Både ved å lese nyhetssakene, og den faste informasjonen som ligger på Fekteforbundets offisielle nettside. www.fekting.no

Om flere også liker, og deler sakene som publiseres på Fekteforbundets Facebookprofil, vil enda flere bli eksponert for fekting. 

Forbundskontoret vil fra og med i dag være delvis stengt i resten av julen. Norges Fekteforbund ønsker derfor alle en god jul, og et godt nytt fekte-år!NYE REGLER VEDTATT AV FIE-KONGRESSEN

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Des 2018


Andras Borsodi, Norges eneste dommer med FIE-lisens som dommer. (Foto: Norges Fekteforbund)

Informasjon om regelendringene som ble vedtatt på FIE-kongressen er nå publisert. Flere endringer trer i kraft allerede fra årsskiftet.

I en tidligere artikkel på fekting.no om årets FIE-kongress i Paris, ble det informert om at det er vedtatt regelendringer som har betydning for norsk fekting. 

Oppsummering av alle vedtakene fra kongressen er nå publisert, og kan lastes ned i sin helhet her: Vedtak på FIE-kongressen_2018_engelsk.pdf 

Andras Borsodi vil for øvrig informere om regelendringene på sesongens første norgescupstevne, Siddis Cup 19.-20. januar i Stavanger.  Dette følges opp på flere stevner fremover.

De viktigste endringene er som følger: 

Passivitet
Hovedprinsippet blir at kampen stoppes etter ett minutt uten støt. Om stillingen er lik, utdeler dommeren ut ett P-gult kort til begge fekterne. Er stillingen ikke lik, utdeles ett P-gult kort til den fekteren som ligger under. 

Hver gang det går ett minutt uten poeng utdeler dommeren kort, men etter det første P-gule kortet er det deretter P-røde kort med straffestøt som utdeles etter det samme prinsippet. Etter to P-røde kort er neste forseelse P-svart kort. Svart kort i denne sammenhengen gjelder kun kampstraff, og ikke utestengelse i 60 dager. 

Denne videoen gir et godt innblikk i den nye passivitetsregelen. Her utdeles både gule og røde passivitetskort i første periode:

Draktmerking
Det har blitt obligatorisk med bukseflagg, samt etternavn og nasjonalitet (NOR) på ryggen på alle FIE-stevner. Fektere som ikke har dette, får ikke delta.


 FEKTING PÅ SKAUGUM

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Des 2018


F.v. Bartosz Piasecki, Marte Stokstad, H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit og Jan Åge Fjørtoft. (Foto: Privat)

OL-sølvmedaljør og Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki, befant seg i går i rojale omgivelser. Han var invitert hjem til kronprinsfamilien for å fekte.

Bartosz ble godt mottatt i kronprinsfamiliens privatbolig på Skaugum gård i Asker, og kunne melde om en hyggelig, sporty og interessert gjeng.

Siden Kong Olav V som kronprins fektet, både i England og i Oslo Fekteklub, var nok dette den mest prominente samlingen på fektepisten i Norge. 

Bildet er fra London Fencing Club og viser et bilde av laget som representerte Oxford Universitet i et av de tradisjonsrike oppgjørene med Cambridge Universitet i 1926. Den gang kronprins Olav står som nummer to fra venstre. (Foto: E. Bacon/Topical Press Agency/Getty Images)

TAKKER FOR INVITASJONEN
Bartosz takker for invitasjonen, og synes det var en ære å få presentere fekting for kronprinsfamilien med venner!
Bartosz Piasecki gir H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit en hjelpende hånd med fektedrakten. (Foto: Privat)UTNYTT GRASROTANDELEN FRA NORSK TIPPING

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Des 2018


(Illustrasjonsfoto: HOWdesign)

Norsk idrett, og norsk fekting er i stor grad finansiert av overskuddet fra Norsk Tipping. Norsk Tipping presenterer i år nok et rekordoverskudd, og inntektsøkningen går nå direkte til lokale idrettslag og foreninger i hele landet.

Årsaken er at Grasrotandelen er økt fra fem til sju prosent. Dette beregnes av Norsk Tippings bruttoomsetning, og innebærer at klubber og foreninger som har registrert seg om mottakere av grasrotandelen får om lag 200 millioner kroner ekstra fra spillemidlene for 2018.

Dette er penger som går direkte til klubbene, og som de i stor grad selv kan bestemme bruken av for å skape aktivitet.

Stort potensial for fekteklubbene
Potensialet er fortsatt stort for fekteklubber som ennå ikke har registrert klubben som mottaker, og markedsført ordningen overfor sine medlemmer. Ennå er det over 900 000 av Norsk Tippings to millioner kunder som ikke har valgt seg en mottaker. 

En fekteklubb  som har gjort en god vervejobb, kan sikre seg en relativt stabil sum som kommer inn på konto tre ganger i året, hvert år. Grasrotgivere forblir nemlig trofaste når de først har valgt seg en mottaker. 

Les mer om Grasrotandelen og finn vervemateriell her

Fakta om Grasrotandelen:

 • Norsk Tippings kunder kan øremerke sju prosent av summen de selv spiller for til et frivillig lag eller forening som har registrert seg som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. 
 • For Oddsen, kasino- og bingospill er grasrotandelen 14 prosent av omsetningen etter at premier er trukket fra. 
 • En grasrotgiver genererer ca. 550 kroner i året. 
 • Det er ca. 30 000 registrerte grasrotmottakere
 • Ca. 1,2 millioner av Norsk Tippings 2 millioner kunder har valgt seg en grasrotmottaker.
 • I 2017 utbetalte Norsk Tipping 455 millioner kroner i grasrotandel. 
 • For 2018 er prognosen per. 14. desember på ca. 630 millioner kroner.
FEKTING PÅ STORTINGETS TALERSTOL

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Des 2018


Theodor Barndon Helland, Energi- og miljøkomiteen. Foto: Arne-Petter Lorentzen.

Norsk idrett og Norges Fekteforbund fikk i dag skryt for sin betydning for integrering fra Stortingets talerstol under behandlingen av Statsbudsjettet for 2019. Viktigheten av et mangfold av ulike idretter innenfor den organiserte idrettsparaplyen ble fremhevet for å lykkes i dette arbeidet.

Det var representanten Theodor Barndon Helland i Stortingets Energi- og miljøkomite som holdt innlegget. Barndon Helland bifalt regjeringens ønske om å i større grad mobilisere sivilsamfunnet i hverdagsintegreringen, og pekte på idrettens og kulturlivets betydning for å lykkes. 

Han fremhevet Norges Idrettsforbunds mål om at alle skal være med, og eksemplifiserte dette med historien til en flyktning fra Tyrkia som på kort tid har blitt en del av norsk fekting. Les mer om denne saken her. 

Barndon Helland sa at det er i møte med de med den samme idrettsinteressen hvor integreringen går raskest, og at det kanskje ikke er de typiske vinteridrettene som er mest tilgjengelige for asylsøkere eller flyktninger. Han påpekte derfor viktigheten av å sørge for et mangfold av ulike idretter innenfor den organiserte idrettsparaplyen.  

Gode argumenter i viktige prosesser
Norges Fekteforbund mener at dette er gode og viktige argumenter i evalueringen av forvaltningsordningene for fordeling av spillemidler, i arbeidet med ny anleggspolitikk, og i den pågående prosessen for modernisering og omorganisering av norsk idrett. 

Ikke minst fordi det i sistnevnte prosess har vært foreslått å slå sammen mindre særforbund, og dermed risikere å fjerne noe av selvråderetten for norsk fekting, er alle disse viktige saker som Norges Fekteforbund er svært engasjert i, og bruker mye tid på.

Se og hør Barndon Helland:

BRED MEDALJEFORDELING I BERGEN CUP 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Des 2018


(Foto: Njård Fekting)

Bergen Cup ble i helgen 8. og 9. desember arrangert i Haukelandshallen. Dette Norgescupstevnet, som var det siste i år, hadde 168 starter fra ni norske fekteklubber. Medaljene ble fordelt på fektere fra hele åtte fekteklubber fra syv ulike steder i Norge.

Det var allikevel fekterne fra Njård Fekting og arrangørklubben Bergens Fekteklubb som vant de fleste medaljene. Njårdfekterne vant flest, og totalt høstet disse to klubbene over halvparten av medaljene. Det var også disse klubbene som dominerte toppen av premiepallen. Bergensfekterne vant fire og Njårdfekterne tre, av totalt 10 utdelte gullmedaljer. 

Flere klubber markerer seg i toppen
Det er imidlertid oppløftende av også flere fektere fra mindre fekteklubber markerer seg på medaljeoversikten. Fektere fra både Stavanger Fekteklubb og Tordenskiold Trondheim Fekteklubb vant også gull i helgen. Dessuten vant fektere fra hele fem klubber sølvmedaljer. I tillegg til overnevnte klubber, kommer disse fra Kristiansund og Nøtterøy Fekteklubb. Det lover også godt for bredden i norske fekting at en fekter fra Kristiansand Kårdeklubb vant bronsemedalje. 

Vi gratulerer alle medaljørene og berømmer Bergens Fekteklubb for et godt arrangert stevne!

Se alle resultatene her

Bilder og videoklipp er tilgjengelig på Bergens Fekteklubb sin FacebookprofilFIE-KONGRESSEN 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Des 2018


Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund, var Fekteforbundet sin delegat på årets FIE-kongress. 
(Foto: Norges Fekteforbund) 

Årets kongress i det internasjonale fekteforbundet, Federation Internationale d’Escrime (FIE) ble avholdt i Pavillon d´Armenonville i Paris med delegater fra 136 nasjoner. Norges Fekteforbund ble representert av president Junjie Cao og generalsekretær Claes H. Bendiksen.

Av nye nasjoner har Amerikansk Samoa blitt valgt inn som nytt FIE-medlem. Dette betyr at FIE nå består av 153 land. 

Viktige vedtak
Det ble vedtatt at kadett- og junior-VM i 2021 skal arrangeres i Kairo, Egypt, og at veteran-VM 2021 vil foregå i Fort Lauderdale, USA. Fremdeles finnes det ingen søkere til senior-VM dette året. 

Kongressen vedtok også å endre beregningen av FIE-poeng på sonemesterskap, som for eksempel EM. Denne blir fremover lik poengberegningen på worldcupstevner. 

Etter påtrykk fra blant annet den internasjonale olympiske komité (IOC), ble det vedtatt nye passivitetsregler. Hensikten er å gjøre fekting mer seervennlig for tilskuere og tv-publikummet. Det vil ble informert nærmere om de nye reglene. 

Videre ble det vedtatt å heve kravet til kjønnsrepresentasjon fra 20 til minimum 30 prosent i komiteene som utpekes av FIE-styret. Forslaget om tilsvarende minstekrav for utvalgene som velges av kongressen ble ikke vedtatt. 

For øvrig ble det vedtatt en del språklige presiseringer i FIE-reglementet som ikke har betydning for norsk fekting.

Det har vært snakk om å fjerne det hvite lyset i florett- og gjeninnføre fleche i sabelfekting. Dette skal vurderes frem til Tokyo-OL, og eventuelle endringsforslag vil først komme etter kongressen i 2020. PROTOKOLL FRA STYREMØTET 28. NOVEMBER ER PUBLISERT

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Des 2018


NF-styret avholdt 28. november styremøte via Skype. Styreprotokollen er nå publisert på nettsiden under menypunktet "Om Forbundet/Protokoller" sammen med de andre styre- og komiteprotokollene.

Les styreprotokollen herNYE ØKONOMIRUTINER

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Des 2018


I forbindelse med at Norges Idrettsforbund og dermed Norges Fekteforbund endrer økonomisystem fra og med 1/1 2019, må rutinene for fakturering og utbetaling av utlegg, samt honorarer endres. 

Dette har betydning for både klubber som er teknisk arrangører av for eksempel treningssamlinger, men også for per personer som gjør oppdrag for Fekteforbundet. Dette kan for eksempel være reiseledere, dommere og kursledere.

Informasjon sendes til alle klubbene, og disse bes videresende dette til de enkeltpersonene som trenger informasjonen for å få tilbakebetalt utlegg. 

Se lenke for ytterligere informasjon. 

FEKTEFORBUNDET SERTIFISERT SOM RENT SÆRFORBUND

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Des 2018


Bildet viser overrekkelsen av sertifiseringsbeviset. Linda Olsen, fagrådgiver i Antidoping Norge overrakte blanketten til Claes H. Bendiksen, generalsekretær og Bartosz Piasecki, sportslig leder. Foto: Lars Vestad.

Antidoping Norge (ADNO) har evaluert Norges Fekteforbund (NF) sitt antidopingarbeid og har sertifisert NF som Rent Særforbund.

Sertifiseringsordningen Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre antidopingkunnskap i NF, og krever tydelige holdninger gjennom konkrete handlinger. Fekteforbundet har ikke noen forhistorie med dopingsaker, men er opptatt av at det skal drives et godt forebyggende arbeid.

Les nyhetssaken på Antidoping Norge sine nettsider.

LÆRERIK PROSESS
NF sin prosess startet allerede i 2017 ved at NF-styret vedtok å starte en prosess for å implementere minstekravene for dopingarbeid som var fastsatt av Idrettsstyret i Norges Idrettsforbund. Disse ble implementert i 2018. 

NF-styret vedtok deretter at NF skulle utarbeide en handlings- og beredskapsplan mot doping for å bli sertifisert som Rent Særforbund. Dette arbeidet har inntil sertifiseringen pågått i samråd med ADNO. 

ADNO gjorde sitt vedtak om sertifisering av NF 14. november i år. Sertifiseringen er gyldig frem til 31.12.2019.

SERTIFISERING KREVER HANDLING
For å bli sertifisert kreves tiltak av Norges Fekteforbund,  fekteklubbene og av utøverne. Planen skal som et minimum sikre at alle landslagsutøvere har gjennomført grunnleggende antidopingopplæring og kjenner sitt ansvar og sine forpliktelser.

Støtteapparatet skal også være omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom medlemskap og/eller avtale, og skal ha gjennomført grunnleggende antidopingopplæring og kjenner sitt ansvar og sine forpliktelser.

I tillegg skal også alle deltakere i arrangementer i regi av NF, alle forbundets medlemsorganisasjoner som fler- og særidrettslag (klubber) være omfattet av antidopingbestemmelsene gjennom medlemskap og/eller avtale med NF.

YTTERLIGERE INFORMASJON
Mer informasjon om sertifiseringen kan leses via lenken nedenfor. Både utøvere, klubber og støtteapparat for øvrig vil få nærmere informasjon om tiltakene. NF anbefaler imidlertid alle å ikke å vente med å gjennomgå Ren Utøver. Dette er et e-læringsprogram som gjennomføres på egen PC. Består av 7 moduler, og tar 30 minutter totalt å gjennomføre. Følg lenken nedenfor for å finne programmet. 

Les mer om NFs Antidopingarbeid og last ned vår handlingsplan for forebyggende antidopingarbeid og handlingsplan her. 

HISTORISK NM I SABELFEKTING OG NORSKE LYSGLIMT INTERNASJONALT

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Des 2018


(Bildet av deltakerne i Sabel-NM i 2018. Foto: Molde Fekteklubb)

Det ble i helgen arrangert NM i sabelfekting. Mesterskapet, som gikk av stabelen i Molde, er det første NM i sabelfekting siden 1973. 

Mens det i 1973 kun ble avholdt sabel-NM for menn, ble det i helgen arrangert konkurranser i både senior- og juniorklassen for både kvinner og menn, dessuten for lag av begge kjønn. Det deltok fektere fra Molde Fekteklubb og fra Kristiansand Fekteklubb. 

Det ble i forkant av mesterskapet både arrangert en regional treningssamling, og et dommerkurs for deltakerne. Treningssamlingen ble ledet av fektetrener Georges Derop fra Nederland. Ansvaret for dommerkurset ble delt mellom Ole Eeg, leder av fekteforbundets dommerkomite og direktøren i Nederlands Fekteforbund, Teun Plantinga. Platinga har FIE-lisens som sabeldommer, og ledet sabeldelen av dommerkurset.  

Norges Fekteforbund gratulerer alle vinnerne, og sier vel blåst til teknisk arrangør Molde Fekteklubb!

Se alle resultatene via denne lenken. 

Bilder vil bli publisert på Molde Fekteklubb sin Facebookprofil.

NORSKE UNGDOMMER INTERNASJONALT

Det var i helgen også norsk deltakelse i både juniorverdenscupen og i Europacupen for kadetter i kårdefekting. Mens norske juniorer fektet i Luxembourg, deltok kadettene på stevne i København.

Mens det ikke klaffet helt for de norske juniorene, klarte kadettene Ole Magnus Olkvam fra Njård Fekting og Olav Eikanger fra Bergens Fekteklubb å komme inn blant de 32 beste på kadettstevnet i København. Kadettlaget klarte dessuten en hederlig 15. plass av 36 lag. 

Dette var positivt!

Se resultatene fra juniorverdenscupstevnet i Luxembourg her.

Se resultatene fra Europacupstevnet for kadetter i København her.BESTE NORSKE RESULTAT PÅ SYV ÅR

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Nov 2018


(Elias Draugedalen, t.v i kamp mot sveitseren Matteo Wicht. Sveitseren vant kampen, og kapret til slutt bronsemedalje. Foto: Norges Fekteforbund)

Elias Draugedalen fra Nøtterøy Fekteklubb kom på 12. plass i helgens tyske Europacupstevne for kadetter; Tank und Rast Pokal i Bonn. Dette er det beste norske resultatet i dette stevnet siden 2011, og direktekvalifiserer Elias til deltakelse i kadett-EM og -VM i 2019.

Dette var et stort stevne med 216 deltakere fra 21 nasjoner. Med tanke på at Elias kun er 15 år, og er i sitt første år i kadettklassen, lover dette resultatet godt for fremtiden. 

De andre norske resultatene individuelt var ikke like gode. Det norske laget som i tillegg til Elias besto av Marcus Vokes Brobakken og Ole Magnus Olkvam fra Njård Fekting, samt Andreas Klaveness fra Bygdø Fekteklubb klarte imidlertid en 18. plass blant 31 lag i lagkonkurransen. 

Se alle resultatene her.

TRENING GIR RESULTATER
Elias Draugedalen er elev på Wang Ung, og er dessuten en av 20 utøvere som er tatt ut i stallen for Vestfold Toppidrett skoleåret 2018/19. Dette er et program i regi av Vestfold idrettskrets for å gi unge idrettsutøvere et løft på veien som fremtidige toppidrettsutøvere. Elias sine resultater viser at allsidig fysisk trening i tillegg til fekteteknikk gir resultater.

Norges Fekteforbund gratulerer Elias Draugedalen og Nøtterøy Fekteklubb med trener Mariusz Piasecki, og ønsker lykke til i EM og VM!

REPORTASJE OM FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Nov 2018

Norges Fekteforbund (NF) har en avtale med Neste Generasjon for å øke synligheten for fekting. Som et ledd i dette arbeidet ble det laget en reportasje om Oslo Cup og treningssamlingen for ungdommer som NF arrangerte parallelt med stevnet.

Neste Generasjon
Neste Generasjon jobber tett med Norges idrettsforbund og noen av deres kommersielle partnere. I tillegg har de gode samarbeid med en rekke særforbund, som for eksempel NF for å øke vår synlighet.

Neste Generasjon fokuserer på ungdom i alderen 15 – 23 år som forfølger sine drømmer. Drømmen om en gang å bli blant de beste, kanskje også den beste i sin idrett, men ikke nødvendigvis.

De er opptatt av å formidle hva som opptar våre unge utøvere, hvordan de trener, hva de gjør til daglig. Ikke minst ønsker de å formidle, gjennom en troverdig plattform, alt det positive som skjer på grasrota-nivå i norsk idrett.

Les mer om Neste Generasjon og se innslag om både fekting og andre idretter her. NY FEKTEKLUBB I BÆRUM

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Nov 2018


(Fektesalen til Bekkestua Fekting ligger i 2 etasje i Gjønneshallen. Den har god belysning, speil og god skap- og lagringsplass. Foto: Bekkestua Fekting)

I det siste året er det blitt etablert tre nye fekteklubber i Norge. I tillegg til Drammen Fekteklubb og Titan Fekteklubb, som har kommet godt i gang, er Bekkestua Fekting i Bærum det siste tilskuddet til norsk fekting.

Bekkestua Fekting ble nylig tilsluttet Norges Idrettsforbund og Norges Fekteforbund. I tillegg til Bærum Fekteklubb blir dette den andre klubben i Bærum.

Bekkestua Fekting ønsker alle nye fektere velkommen til treninger i 2. etasje i Gjønneshallen. Hallen ligger ved Gjønnes stasjon, rett i nærheten av Bekkestua. Klubben arbeider med å få flere treningstider, og kan inntil videre kun tilby treninger på tirsdager:

 • 8 - 12 år: kl. 16.30
 • 10 - 14 år: kl. 17.30

Samarbeid med Njård Fekting
Klubben har et tett samarbeid med Njård Fekting som bidrar med trenere og oppstartshjelp til utstyr og markedsføring. Sammen har klubbene dessuten tilbudt fekting på Aktivitetsskolen (AKS) til Bekkestua Barneskole i Nadderud Arena. I følge Bekkestua Fekting har totalt rundt 60 barn fektet regelmessig i klubben eller på AKS.

Integrering
Flere av klubbmedlemmene er elever på Oslo International School. Disse har ulik nasjonalitet. Bekkestua Fekting er derfor spesielt opptatt av å skape et miljø som bidrar til integrering.  

Norges Fekteforbund mener det bør være potensiale for flere fektere i begge Bærumsklubbene, og ønsker derfor Bekkestua Fekting lykke til!

Se oversikt over de norske fekteklubbeneREKORDDELTAKELSE PÅ VINTERSTØTET

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Nov 2018


(Faksimile fra midtsiden av Aftenposten, 12. november. Foto Stein J. Bjørge)

Med over 240 starter i helgen, var det rekorddeltakelse i årets utgave av Vinterstøtet. Fektere fra 14 norske fekteklubber deltok i dette Norgescupstevnet. Parallelt med stevnet ble det også arrangert en egen konkurranse for de yngste. 

Stevnet ble arrangert av Njård Fekting i Njårdhallen. Det var gratis inngang for publikum, og café med både mat og drikke for både tilskuere og fektere. Med så god deltakelse ble dette ble et stort arrangement som også vakte oppmerksomhet i media. Illustrasjonsbildet viser dagens midtside i Aftenpostens papirutgave.

RESULTATER
Fektere fra arrangørklubben vant de gjeveste medaljene i seniorklassen, mens Bergens Fekteklubb tok flest medaljer i de yngre aldersklassene. Allikevel ble det medaljer på fektere fra Nøtterøy Fekteklubb, Tordenskiold Fekteklubb fra Trondheim, Kristiansund Fekteklubb, Nesodden Fekting, Stavanger Fekteklubb, samt til Oslofektere fra Titan Fekteklubb og Bygdø Fekteklubb. 

Se alle resultatene her.

STREAMING
Alle finalene ble streamet via Njård Fekting sin Youtubekanal. Disse er fremdeles tilgjengelige via denne lenken .

TILBUD FOR DE YNGSTE
Njård Fekting hadde også et tilbud for de som er for unge til å delta i Norgescupen. Også på dette arrangementet var det stor deltakelse, og her var alle 22 som var med vinnere. Dette lover godt for fremtiden!

Se flere bilder fra arrangementet på Njård Fekting sin Facebookprofil.

NF gratulerer både medaljevinnerne og arrangørklubben Njård Fekting med gjennomføring av et stort og flott arrangement!
FEKTER HEDRET MED HEDERSTEGN I GULL

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Nov 2018


(Guy Thomas Kværnberg sammen med Cecilie Kappelslåen, visepresident i NSI og styreleder i OSI. Foto: Norges Studentidrettsforbund).

Guy Thomas Kværnberg er tildelt norsk studentidretts høyeste utmerkelse; hederstegnet i gull. 

Guy fikk utmerkelsen for sin innsats som fektetrener i Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) gjennom 20 år.

Det er estimert at minst 1 000 studenter har prøvd seg i OSI Fekting de siste 20 årene. Flere av dagens aktive fektere har kommet inn i sporten via et nybegynnerkurs ledet av Guy. 

Guy ble i 2006 æresmedlem i OSI Fekting, og æresmedlem i OSI tidligere i år. I dag er han ute av studentmiljøet, men er fremdeles et aktivt medlem i fekteklubben Affekt. 

Hederstegnet ble overrakt, sammen med hilsener fra Norges Fekteforbund, på årets ledersamling i Norges Studentidrettsforbund. 

Vi gratulerer Guy og takker for arbeidet han har gjort for studentfekting og dermed også for norsk fekting!

Les mer om Guys innsats og se flere bilder på Norges Studentidrettsforbunds hjemmeside. 
FØRSTE REGIONALE TRENINGSSAMLING I KRISTIANSAND

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Nov 2018


(På bildet ses Forbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki som ledet samlingen, sammen med noen av deltakerne. Foto: Jørund Føreland Pedersen).

I helgen arrangerte Norges Fekteforbund regional treningssamling i Kristiansand. 15 fektere deltok på det som var den første treningssamlingen i denne regionen. 

Det deltok fektere fra både Kristiansand Kårdeklubb og fra Stavanger Fekteklubb. Samlingen bestod av to treningsøkter både lørdag og søndag. På lørdag kveld var alle samlet til felles middag. Samlingen ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder og olympisk sølvmedaljør, Bartosz Piasecki. 

Norges Fekteforbund har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene, og stimulere til vennskap mellom fekterne med ulik geografisk tilhørighet. Vi håper denne samlingen bidrar, og at dette også kan støtte klubbenes rekrutteringsarbeid i regionen. 

Nyhetsoppslag i Fædrelandsvennen
Treningssamlingen vakte oppsikt lokalt og ble omtalt både på papir og på nettet.
Les avissaken om treningssamlingen her.

Rekrutteringsprosjekt
Kristiansand Kårdeklubb går i tillegg i gang med et skoleprosjekt for å rekruttere barn og ungdom til fektesporten. Som et ledd i dette arbeidet skal klubben presentere fekting på ungdomsskolene i byen. Vi ønsker lykke til, og håper at dette vil føre til at enda flere i regionen begynner å fekte. 

Fekteforbundet ønsker også å takke Bygdø Fekteklubb som har donert utstyr for å støtte Kristiansand Kårdeklubb sitt rekrutteringsarbeid! 

Se flere bilder fra treningssamlingen på Kristiansand Kårdeklubb sin Facebookside. STOR KARTLEGGING AV FEKTE-NORGE

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Okt 2018Norges Fekteforbund skal nå gjennomføre en klubbundersøkelse, og igangsetter en kontinuerlig evaluering av treningssamlingene.

På Norges Fekteforbund sitt klubbseminar lørdag 7. april, dagen før siste ordinære Fekteting, presenterte NF-styret ved president Junjie Cao en status på norsk fekting. Presentasjonen inneholder tilbakeblikk og peker på både utfordringer og muligheter for å utvikle norsk fekting, samt langtidsplanen som ble vedtatt på Fektetinget dagen etter.

Mål og middel
I tillegg til å stimulere til at nivået øker, har Fekteforbundet som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, drive klubbutvikling og stimulere til vennskap mellom fekterne fra ulike klubber og regioner for å bygge miljø og forhindre frafall.
De viktigste aktivitetstiltakene er regionale- og nasjonale treningssamlinger, samt Ungdomsserien. I tillegg skal det også igangsettes trener- og dommerkurs, dessuten klubbutviklingsprosjekter i samarbeid med idrettskretsene. 

Kartlegging
Ett av temaene som også ble godt tatt imot klubbseminaret, var gjennomføring av en temperaturmåling hos både fekterne og fekteklubbene. Av den grunn iverksettes nå følgende i regi av Fekteforbundet:

1. Klubbundersøkelse
For å kartlegge status og behov i fekteklubbene, ønsker NF å gjennomføre en undersøkelse i alle fekteklubbene. Forbundet ber derfor klubbstyrene fylle ut skjemaet som kan lastes ned nederst på denne siden.

Knytt gjerne kommentarer til hvert tema, og gjennomgå undesøkelsen som del av et styremøte der også andre involverte i klubbdriften kan bli invitert med. 

Det er vanskelig, og uhensiktsmessig å gjennomføre en anonym undersøkelse. NF vil imidlertid ikke offentliggjøre klubbenes besvarelser, kun hovedtall. Vi håper gjennomføringen og svarene i undersøkelsen både vil hjelpe NF og klubbene i utviklingsarbeidet fremover.

Vi ber derfor om at undersøkelsen returneres på epost til post@fekting.no så raskt som mulig og innen utgangen av november. 

2. Evaluering av samlingene
I tillegg til den store klubbundersøkelsen, ønsker NF å få tilbakemeldinger fra fekterne som deltar på de ulike treningssamlingene. Vi tester allerede ut et evalueringsskjema etter den regionale treningssamlingen i Kristiansund.

Ønsket er å ha en digital løsning oppe å stå fra og med årsskiftet. På denne måten kan vi kontinuering evaluere, og dermed også eventuelt forbedre treningssamlingene som gjennomføres i regi av NF.TRENINGSSAMLING I MIDTNORGE OG ZORRO CUP PÅ ØSTLANDET

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Okt 2018


(På bildet er fektetrener Frederic Roqueta som ledet treningssamlingen i Kristiansund. Foto: Kristiansund FK)

I helgen ble det både arrangert regional treningssamling i Kristiansund og Zorro Cup i Oslo.

Fekteforbundet har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene, og stimulere til vennskap mellom fekterne med ulik geografisk tilhørighet. To av tiltakene er Ungdomsserien for barn og ungdom og regionale treningssamlinger.

Regional samling i Kristiansund
På treningssamlingen deltok 22  fektere fra Kristiansund Fekteklubb og Tordenskiold Trondheim Fekteklubb. Dette var årets tredje regionale samling i regi av Norges Fekteforbund for fekterne i region Midt. Den første ble også avholdt i Kristiansund, mens den andre samlingen ble avholdt i Trondheim. 

Denne samlingen ble ledet av Frederic Roqueta, som til daglig er fektetrener i Njård Fekting. Det meldes om stort engasjement og god innsats på treningen. Samlingen inneholdt både teknisk trening, kamptrening og fellesmåltid.

I Tidens Krav
Treningssamlingen ble for øvrig  dekket av Tidens Krav som er lokalavisen i Kristiansund. Les saken og se bildene fra Tidens Krav her.

Se flere bilder fra samlingen på Kristiansund FK sin Facebookprofil.

Evaluering
Norges Fekteforbund har planer om videreføre de regionale treningssamlingene neste år. For å sørge for at treningssamlingene hele tiden er så gode som mulig, har Norges Fekteforbund laget et evalueringsskjema som skal fylles ut av deltakerne. Skjemaet blir distribuert via de deltakende fekteklubbene. Vi ber om fekterne returnerer svarene så raskt som mulig.  

Zorro Cup

Andre stevne i Ungdomsserien Zorro Cup ble i helgen arrangert av Oslo Fekteklub i Hovseterhallen.

Ungdomsserien ble igangsatt av Norges Fekteforbund høsten 2017. Serien er uhøytidelig, men samtidig gi spennende opplevelser, og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. 

Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet. 

Årets Ungdomsserie startet med Angelini Cup 30. september. Zorro Cup var dermed det andre stevnet av fire denne sesongen. Denne gang deltok 45 fektere fra fem fekteklubber. 

Sammenlagtlister fra Ungdomsserien er oppdatert her. 

Flere bilder fra Zorro Cup finnes på Oslo Fekteklub sin Facebooksider, Njård Fekting sine Facebooksider og Bygdø FK sine nettsider.

Det neste stevnet i serien er Vårstøtet, 9-10. mars i 2019 før serien avsluttes med  Nøtterøy Cup, 25-26. mai.  Norges Fekteforbund håper på økt deltakelse fra fekteklubbene i Sandefjord, Fredrikstad og på Nesodden. 

Nye masker
Som tidligere informert om vil det nye sikkerhetskravet for masker gjelde fra 01.01.2019. Det er ennå flere fektere som ennå ikke har fått på plass dette. Mer informasjon om det nye kravet finnes via denne lenken. 

Det første stevnet som vil kreve bruk av den nye sikkerhetsreimen er Norges Cup i Stavanger 19-20 januar 2019.PROTOKOLL FRA STYREMØTET 24. OKTOBER ER PUBLISERT

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Okt 2018


NF-styret avholdt 24. oktober styremøte via Skype. Styreprotokollen er nå publisert på nettsiden under menypunktet "Om Forbundet/Protokoller" sammen med de andre styre- og komiteprotokollene.

Les styreprotokollen her
NORSK SØLV OG BRONSE I NORDISK MESTERSKAP FOR UNGDOMMER

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Okt 2018


(Bildet viser Emilis Krasikovas på premiepallen for guttene under 14 år. Foto: Stavanger Fekteklubb)

Årets Nordiske Mesterskap for ungdommer under 20 år var lagt til Vilnius i Litauen. Mesterskapet samlet 400 fektere. Norge stilte med ett lag, og 20 individuelle starter fra seks ulike klubber. De norske ungdommene vant sølvmedalje for lag, og én individuell bronsemedalje.

Til tross for ujevne resultater individuelt, klarte guttene i den eldste aldersklassen (under 20 år) å vinne sølvmedaljen i lagkonkurransen. Finalen ble en jevn kamp mot svenskene.

Det norske laget bestod av Fabian Alfheim, Thomas Geitung og Jørgen Stormark fra Bergens Fekteklubb, samt Benjamin Dahlbo fra Njård Fekting. Vi mangler dessverre bilde av det norske laget, da de måtte reise hjem før premieutdelingen. 

Individuelt var det Emilis Krasikovas fra Stavanger Fekteklubb som gjorde det best. Han fikk bronsemedalje i aldersklassen under 14 år. 

Årets nordiske konkurranse i Vilnius ble en svensk triumf. Av åtte klasser vant svenskene syv medaljer, hvorav fire gull. 

Vi gratulerer de norske medaljevinnerne, og svenskene med flotte resultater! 

Se alle resultatene her

KONGRESS I DEN NORDISKE FEKTEUNIONEN
Parallelt med det nordiske mesterskapet, ble det avholdt kongress i den Nordiske Fekteunionen. Referat fra kongressen vil bli publisert på deres nettside
(Bildet viser representantene fra de nordiske medlemsforbundene med Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund, som nummer fire fra venstre)FEKTER HEDRET MED BYSTE

Postet av Norges Fekteforbund den 15. Okt 2018


Lørdag 6. oktober ble en byste av fekteren Sigurd Akre-Aas avduket i Rendalen. 

Sigurd Akre-Aas, som ble født i Rendalen i 1897 var fast på landslaget fra 1921 til 1946. Han deltok i Olympiske leker I Paris i 1924 og i Antwerpen i 1928. I tillegg har han flere nordisk mesterskap i florett, åtte norske mesterskap i kårde, florett og sabel.

Sigurd Akre-Aas var medlem i Oslo Fekteklubb og ble under avdukingen utnevnt til æresmedlem i fekteklubben. Akre-Aas bidro for øvrig til at Norges Fekteforbund ble stiftet i 1911, og at Norge var ett av ni land som etablerte det internasjonale fekteforbundet, FIE.

Les mer om Sigurd Akre-Aas og avdukingen på Oslo Fekteklub sine nettsider

DOBBELTSEIER TIL VILDE TENGESDAL I ÖREBRO MASTERS

Postet av Norges Fekteforbund den 14. Okt 2018


(Bildet viser seierspallen i U15-klassen for kvinner. Foto Bergens FK)

De norske fekterne vant hele syv medaljer i helgens Örebro Masters. Stevnet som arrangeres av Wadköpings Fäktarförening hadde 290 startende fra fem land. 

Vilde Tengesdal fra Bergens Fekteklubb imponerte igjen med å vinne i to ulike aldersklasser. Den ene gullmedaljen vant hun etter en helnorsk finale mot klubbkameraten Jiayi Wen.

Vi gratulerer Vilde og Benjamin samt de andre medaljevinnerne! 

Se alle resultatene via denne lenken

Se alle finalene på Youtube her

MEDALJEOVERSIKT:

GULL

 • Vilde Tengesdal (Bergens FK) U15
 • Vilde Tengesdal (Bergens FK) Kadett
 • Benjamin Dahlbo (Njård Fekting) Junior

SØLV

 • Jiayi Wen (Bergens FK) U15
 • Emil Draugedalen (Nøtterøy FK) U15

BRONSE

 • Ole Magnus Olkvam (Njård Fekting) Kadett
 • Marcus Brobakken (Njård Fekting) Kadett

Stavangerfekteren og italieneren Gianmaria De Vita vant for øvrig U13-klassen.STEM PÅ KLUBBEN I MITT HJERTE

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Okt 2018


Norges idrettsforbund, SpareBank1, P4 og Dagbladet sparker i gang Klubben i mitt hjerte lørdag 13. oktober. Kampanjen deler ut en halv million kroner frem til fredag 26. oktober!

Årets kampanje starter lørdag 13. oktober kl. 00.01 og slutter fredag 26. oktober kl. 12.00. Her har alle mulighet til å bidra til at fekteklubben kan vinne pengepremie. 

Les om reglementet på http://www.klubbenimitthjerte.no/ hvor fekteklubbene også kan laste ned annonsemateriale.

Vinnersjanse
Klarer din klubb å samle 50 stemmer eller mer i løpet av ett døgn, er klubben med på trekningen av to dagspremier på 10 000 kroner fra SpareBank 1. Med en gang et idrettslag har oppnådd 50 stemmer i løpet av én dag vil det bli offentliggjort på klubbenimitthjerte.no at idrettslaget er med i trekningen av 10 000 kroner. Et idrettslag som oppnår 50 stemmer hver dag i kampanjeperioden kan delta i totalt 14 trekninger. Vinnersjansene er derfor store. Alle idrettslag, samt bedrifts- og studentidrettslag deltar på lik linje.

På P4s formiddagssendinger og på klubbenimitthjerte.no vil dagsvinnerne offentliggjøres. Totalt deler SpareBank 1 ut 28 premier á 10 000 kroner og to hovedpremier på 50 000 kroner. På denne måten vil små idrettslag ha like store vinnersjanser som store idrettslag.

Ekstra Spleis-konkurranse
SpareBank 1 og Spleis gir også bort 100 000 kroner i en tilleggskonkurranse. Søk frem klubben og støtt spleisen som ligger på den siden, finnes det ingen kan du opprette én.

Hver hverdag i perioden trekkes det en vinner av klubbene som har passert 2000 kroner på sin spleis. Fredag 26. oktober trekkes enda to nye vinnere av 25 000 kroner hver blant alle klubbene som har samlet inn mer enn 2000 kroner. Det er kun spleiser opprettet fra klubbenimitthjerte.no som deltar i trekningene. Spleis tar vanligvis et gebyr, men «Klubben i mitt hjerte»-spleisene er gratis. Gå inn på klubbenimitthjerte.no og stem på din klubb!

Norges Fekteforbund oppfordrer alle fektere til å delta, og ønsker alle fekteklubbene lykke til!PROTOKOLL FRA STYREMØTET 3. OKTOBER ER PUBLISERT

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Okt 2018


NF-styret avholdt 3. oktober styremøte via Skype. Styreprotokollen er nå publisert på nettsiden under menypunktet "Om Forbundet/Protokoller" sammen med de andre styre- og komiteprotokollene.

Les styreprotokollen herSTOR FEKTEHELG I OSLO

Postet av Norges Fekteforbund den 1. Okt 2018


(F.v: Limardo Gascon, Herey, Mahringer, Islas Flygare, Cuomo, Bobrov og Lugo. Foto: Limardo Gascon)

Det var i helgen stor aktivitet i Bygdøhus. 75 fektere fra 17 nasjoner deltok i Oslo Cup, 22 ungdomsfektere fra seks klubber var samlet på treningssamling, og sesongens første stevne i Ungdomsserien, Angelini Cup hadde 72 starter. 

OSLO CUP
Som det eneste norske stevne med satellite-status i verdenscupen, er Oslo Cup norsk fektings stormønstring. I år deltok 75 fektere fra hele 17 nasjoner. Dessverre var det ingen av de norske fekterne som nådde helt opp i år. De beste nordmennene ble Benjamin Dahlbo og Bartosz Piasecki som gikk ut i 8-delsfinalen. 

Vinneren ble Ruben Limardo Gascon fra Venezuela. Han er godt kjent for norske fekteinteresserte. Det var han som vant OL-gullet i 2012 etter den spennende finalen mot Bartosz Piasecki. Limardo Gascon vant dessuten Oslo Cup det samme året. 

I finalen i årets Oslo Cup slo han  Anatoliy Herey fra Ukraina. Han er heller ikke ukjent for det norske publikummet. Ikke bare vant han Oslo Cup i 2013, Anatoliy er dessuten for tiden engasjert som trener i Njård Fekting.

TRENINGSSAMLING FOR LANDLAGET
På søndagen organiserte Norges Fekteforbund en treningssamling med fri fekting for deltakerne i Oslo Cup og de norske landslagsutøverne. Det deltok 22 deltakere, derav 11 utenlandske fektere fra fem nasjoner på treningen.  

Norges Fekteforbund takker teknisk arrangør Bygdø Fekteklubb og stevneleder Samuil Kaminski for et flott stevne, og for lån av fektesalen til både ungdomssamling og til landslagssamlingen på søndag. 

Se resultatene fra årets Oslo Cup

STREAMING
Alle finalene ble i år streamet. Dessuten ble både finalen og seminfinalene kommentert. Norges Fekteforbund takker Aron og Akos Buzinkay for streaming, og Caroline Piasecka for kommentering.

Se finalene på Fekteforbundets Youtube-profil

TRENINGSSAMLING FOR UNGDOMMER
Parallelt med Oslo Cup, arrangerte Fekteforbundet årets andre treningssamling for ungdommer i Bygdøhus. 22 fektere, både jenter og gutter mellom 13 og 15 år fra seks klubber deltok. 

Treningssamlingen ble ledet av Anna Rostkowska. Hun er til daglig trener  i Stavanger Fekteklubb, og er tidligere engasjert som leder av flere av Fekteforbundets treningssamlinger. 

Vi takker fekterne for god innsats, og Anna for et godt treningsopplegg. Anna, som har fem års utdannelse fra idrettshøyskole, går nå også i gang med Olympiatoppens trenerutdannelse. Fekteforbundet ønsker henne lykke til og håper hele fekte-Norge får glede av hennes kompetanse i tiden fremover!

TV2 SPORTSKANALEN
Det ble gjort videoopptak av både treningssamlingen, og deler av Oslo Cup. I tillegg til fektingen, ble det gjort flere intervjuer. Opptaket ble gjort av Parkas TV etter avtale med Fekteforbundet. Opptakene vil senere bli benyttet som et innslag på TV2 Sportskanalen. Fekteforbundet vil informerer om sendetidspunkt.  
Se en smakebit her

ANGELINI CUP
Fekteforbundet har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene, og stimulere til vennskap mellom fekterne med ulik geografisk tilhørighet. Ett av tiltakene er Ungdomsserien for barn og ungdom, som ble startet høsten 2017. 

Ungdomsserien skal være uhøytidelig, men samtidig gi spennende opplevelser, og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som fire regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet. 

Dette har vist seg som et vellykket tiltak. Det første året økte både antall fektere, og i antall deltakende klubber. Det siste stevnet i den første serien samlet 110 startende, og totalt deltok 150 barn og ungdommer.

Årets første stevne i Ungdomsserien, Angelini Cup hadde 72 starter. På samme måte som Oslo Cup ble også deler at dette stevnet streamet. 

Se streamingen på Fekteforbundets Youtube-profil

I samarbeid med arrangørklubbene, ønsker Norges Fekteforbund velkommen til de påfølgende stevnene i serien:

 • Zorro Cup, 27. oktober 2018 (kun lørdag)
 • Vinterstøtet, 9-10. mars 2019
 • Nøtterøy Cup, 25-26. mai 2019

Les mer om Ungdomsserien og se alle resultatene her. 
GRATULERER MED DAGEN MARIUSZ PIASECKI

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Sep 2018


Mariusz Piasecki, merittert fektetrener, tidligere landslagssjef og daglig leder i Norges Fekteforbund fyller i dag 60 år.

Mariusz Piasecki ble født 26. september 1958 i Polen. Som fekter har han til sammen 12 medaljer i det polske mesterskapet, og representerte Polen internasjonalt i mange år. 

Beste resultat som junior er 11. og 13. plass VM (1976 og 1977). I seniorklassen fikk han sølvmedalje i Universiaden i 1983, og syvendeplass i WC Heidenheim i 1985.

FRA POLEN TIL NORGE
Etter å ha avlagt eksamen på idrettshøyskolen i 1981, arbeidet Mariusz først som fektetrener i Gdansk. I 1988 kom han til Norge og Bygdø Fekteklubb som trener.

Se bilder og les mer om Mariusz sin historie som klubbtrener her.

I tillegg til trenerjobben i Bygdø Fekteklubb var han i den lange perioden 1991 til 2016 samtidig også utleid til Norges Fekteforbund. Først som landslagssjef, og senere også som daglig leder. Mariusz sa opp engasjementet i 2016, da han ble headhuntet til jobben som polsk landslagssjef. Mariusz er nå tilbake som fektetrener for både Bygdø Fekteklubb og Nøtterøy Fekteklubb.

"Det er få personer som har vært like lenge i Norges Idrettsforbund som Mariusz. Ikke bare har han bidratt til store idrettsprestasjoner, som under OL i London. Innad i NIF har han i jobben i Fekteforbundet også satt fekting på det norske idrettskartet. På vegne av NIF gratulerer jeg ham så mye med dagen."
- Øystein Dahle. Tidligere ass. generalsekretær, og nå rådgiver i Norges Idrettsforbund. 

MERITTER
Mariusz har trent utallige fektere, og bidratt med sin fektekompetanse på alle arenaer i norsk fekting. Han ble rikskjent i 2012 da Dagsrevyen ble utsatt, og istedenfor viste finalen da Bartosz Piasecki fikk OL-sølv i London. 

Dette er kun toppen av hans meritter som trener. Foruten utallige nasjonale og nordiske titler, kan flere av hans elever vise til mange store prestasjoner internasjonalt: 

Claus Severin Mørch:

 • 3.pl.- Senior-VM 2005
 • 3.pl.- Junior-VM 1995
 • 1.pl.- Junior-EM 1995
 • 3.pl.- Junior-EM 1994
 • 1.pl.- Kadett-VM 1993
 • 3.pl. -Kadett-VM 1991

Margrete Mørch: 

 • Sammenlagt vinner av juniorverdenscupen 1997

Damelandslaget (Margrete Mørch, Ragnhild Andenæs, og Silvia Lesoil):

 • 8.pl.- OL lag 2000,

Mariella Fossum:

 • 2.pl. - Kadett-VM 2005.

Pia Klafstad: 

 • 3.pl.- Kadett-VM 2007

Bartosz Piasecki:

 • 3.pl.- Europeisk OL 2015 
 • 2.pl.- OL 2012 
 • 3.pl. - U23-EM 2009

Norges Fekteforbund gratulerer Mariusz med dagen, og håper norsk fekting får glede av ham i lang tid fremover!VELLYKKET JENTESAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Sep 2018


Fekteforbundet ønsker at enda flere jenter og kvinner vil fekte. Nytt av året på NFs aktivitetsplan, er derfor en egen nasjonal treningssamling for jenter. Tiltaket, som både skal stimulere motivasjonen og forhindre frafallet, var såpass populært at det vil bli videreført.

Det var hele 26 jenter fra syv fekteklubber som deltok på Fekteforbundets første jentesamling. På grunn av stor påmelding fra Bergens FK, ble samlingen avholdt i Bergen slik at reisekostnadene ble holdt så lave som mulig.

BÅDE TRENING OG SOSIALT
Øktene inneholdt både fysisk øvelser, og teknikk- og kamptrening. Samlingen ble ledet av Anna Rostkowska fra Stavanger FK (t.v.). Hun ble bistått av Adele Karoblyte fra Tordenskiold Trondheim FK:

I tillegg til treningen, ble det på lørdag arrangert felles jentemiddag på restaurant:

VELLYKKET TILTAK
Hensikten med samlingen var foruten trening, også økt samhold på tvers av geografi og klubbtilhørighet for å motvirke frafall slik at så mange jenter som mulig fortsetter å fekte.

Alt tyder på at tiltaket har vært vellykket. NF har blant annet mottatt følgende tilbakemelding: "Alt har gått strålende! De tar vare på hverandre og er en super gjeng". 

REGIONAL TRENINGSSAMLING FOR GUTTER
I helgen ble det i Bergen også gjennomført nok en regional treningssamling for gutter. Denne besto av 20 kadett- og juniorfektere fra Stavanger FK og Bergens FK. Også denne samlingen inneholdt både trening, samt tiltak for å stimulere motivasjonen og kameratskapet på tvers av klubbene i regionen.

Treningen på regionsamlingen ble ledet av Vitaliy Ageyev som er tilknyttet Bergens FK.

Forbundet takker alle fekterne for god innsats, og trenerne på begge samlingene for flott gjennomføring!

NF-STYRET STARTET ALLEMED-STAFETTEN I FEKTE-NORGE

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Sep 2018


Styret i Norges Fekteforbund etter ALLEMED-dugnaden. (F.v. Theodor Helland, Elise Mo, Hege O`Wiidt, Ludvig Hillestad, Bjørn Faye og Junjie Cao. Camilla Draugedalen var forhindret)

Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon. Fekting skaper tilhørighet, livslange vennskap og er utviklende for kropp og sinn. Ingen skal måtte stå utenfor. 

Som en del sitt strategiseminar på Idrettens Hus på Ullevål Stadion, igangsatte Fekteforbundet ALLEMED-stafetten i fekte-Norge. Dette ble gjort ved å gjennomføre en dugnad for å finne gode løsninger som forhindrer økonomiske barrierer for deltakelse i norsk fekting. 

NF valgte følgende forbundstiltak som "Våre første steg":

 • Oppmuntre til privathospitering for å redusere kostnader til hotellovernattinger i forbindelser med stevner og treningssamlinger
 • Tilstrebe så kort reisevei som mulig i planlegging av stevnekalender og treningssamlinger
 • Oppmuntre til og tilrettelegge for bruktsalg av fekteutstyr

Les mer om tiltakene her

Stafettpinnes sendes videre til klubbene
Stafettpinnen sendes nå videre, og NF-styret utfordret styrene i Bygdø Fekteklubb, Njård Fekting, Bergens Fekteklubb, Oslo Fekteklub, Kristiansand Kårdeklubb og OSI Fekting til å gjennomføre dugnaden. De som blir utfordret må selv melde seg på stafetten som tar mellom 30-60 minutter.

Konkrete tiltak
Etter dugnaden skal klubbene sitte igjen med 1-3 konkrete handlinger for å hindre at økonomi blir en barriere for idrettsdeltagelse i klubben, og blitt enige om hvem som har ansvaret for at handlingene blir gjennomført. Dette kalles «våre første steg».  

Publiserer «Våre første steg» i enten sosiale medier med hashtag #ALLEMEDstafett, på klubbens hjemmeside, som nyhetsbrev eller e-post hvor klubben utfordrer tre andre klubber.
På denne måten spres arbeidet ut i hele fekte-Norge.

ALLEMED-stafetten startet under idrettens Ledermøte 2018
I 2015 vedtok Idrettstinget resolusjonen: "Alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi. På bakgrunn av dette, utfordret idrettspresident Tom Tvedt Norges Basketballforbund, Norges Skøyteforbund, Norges Skiforbund, Trøndelag idrettskrets og Telemark idrettskrets til å bli med på ALLEMED-stafetten under Ledermøtet på Gardermoen 26. mai 2018. Sammen med de fleste andre idrettskretser og særforbund forpliktet også Norges Fekteforbund seg til å delta.

Svært mange særforbund og idrettskretser, deriblant Norges Fekteforbund sin delegat, Camilla Draugedalen reiste seg og forpliktet seg til å delta på stafetten!

Les mer om:
PROTOKOLL FRA STYREMØTET 9. SEPTEMBER ER PUBLISERT

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Sep 2018


NF-styret avholdt 9. september styremøte på Idrettens Hus i Oslo.

Les styreprotokollen herGOD MEDALJEFANGST I UPPSALA CUP 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 10. Sep 2018


Bildet viser Vilde Tengesdal på toppen av pallen i U15-klassen. (Foto: Bergens FK)

Det var stor norsk deltakelse på helgens tradisjonsrike stevne; Uppsala Cup, i Sverige. De norske fekterne hevdet seg godt, og oppnådde mange gode resultater. Totalt ni norske medaljer lover godt for den nye fektesesongen. 

Totalt var det 65 norske starter i helgens Uppsala Cup. Dette stevnet  var som vanlig den første konkurransen på terminlisten for sesongen 2018/19. Det var mye god fekting i alle aldersklassene, og Fekteforbundet gratulerer medaljevinnerne. Vi takker også alle fekterne og de norske dommerne for god innsats. 

MEDALJEOVERSIKT:

GULL
- Vilde Tengesdal (Bergens FK) U15

SØLV
- Jiayi Wen (Bergens FK) U15
- Emil Draugedalen (Nøtterøy FK) U15
- Andreas Klaveness (Bygdø FK) Kadett 

BRONSE
- Vilde Tengesdal (Bergens FK) Kadett
- Katherina Malvik (Titan FK) Junior
- Jørgen Stormark (Bergens FK) Junior
- Arthur Grosse (Njård Fekting) Junior
- Benjamin Dahlbo (Njård Fekting) Senior

Følg lenken for alle resultaterWORLD FENCING DAY 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Sep 2018


Word Fencing Day er et initiativ fra det internasjonale fekteforbundet, Fédération Internationale d'Escrime (FIE) for å feire fektesportens bidrag til idrett, kultur og historie.  

I år feirer FIE sitt 105-års jubileum, og årets Word Fencing Day-kampanje på lørdag 8. september har mottoet "Sport For All".

Norges Fekteforbund oppfordrer alle norske fektere til å bli med i feiringen, og dermed bidra til å promotere fektesporten.

Dette gjøres ved å delta på den globale kampanjen der fektere fra hele verden deler foto og videoer på sosiale medier merket med #fencingday og #sportforall.

Følg gjerne eksempelet til Stavanger Fekteklubb fra fjorårets feiring. De fikk stor oppmerksomhet på Kvadrat kjøpesenter. Se videoen på deres Facebook-profil.

Det italienske fekteforbundet vil i anledning feiringen arrangere en flashmob på søndag 9. september. Følg gjerne aktiviteten på #fencingmob.

Les mer om årets World Fencing Day herGOD TRENINGSSAMLING GJENNOMFØRT

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Sep 2018


Sesongens andre nasjonale treningssamling for U23-, junior- og kadettfektere ble i helgen avholdt i Oslo. Samlingen var ment som oppkjøring til høstens stevner.

Det deltok 24 fektere fra seks ulike norske klubber. Treningene, som ble gjennomført i Njårdhallen, ble ledet av Njård sine hovedtrenere Frederic Roqueta og Anatoliy Herey. Det var første gang Anatoliy, som er tidligere ukrainsk landslagsfekter, deltok som trener på Fekteforbundets nasjonale samlinger.

Samlingen startet på fredag, og gikk over tre dager. Det ble organisert to økter hver dag. Før lunsj var det fokus på beinarbeid og tekniske/taktiske oppgaver, mens det etter lunsj var kamptreninger for å stimulere fekternes konkurranseform.

Nå venter en lengre stevneperiode med både norske, nordiske og internasjonale konkurranser. Høstens høydepunkt blir Nordisk mesterskap i Vilnius i midten av oktober.

Fekteforbundet takker alle for vel gjennomført samling, og ønsker lykke til i høstens stevner!


NY RUNDE AV UNGDOMSSERIEN IGANGSETTES

Postet av Norges Fekteforbund den 31. Aug 2018


Fekteforbundet har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene, og stimulere til vennskap mellom fekterne med ulik geografisk tilhørighet. Ett av tiltakene har vært igangsettelse av Ungdomsserien for barn og ungdom.

Ungdomsserien ble igangsatt av Norges Fekteforbund høsten 2017. Serien skulle være uhøytidelig, men samtidig gi spennende opplevelser, og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. 

Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet. 

STOR SUKSESS
Den første sesongen har serien bestått av konkurransene; Zorro Cup hos Oslo Fekteklub, Angelini Cup hos Bygdø Fekteklubb, Vårstøtet hos Njård Fekting, og ble avsluttet med Nøtterøy Cup hos Nøtterøy Fekteklubb. 

Etter det siste stevnet, ble det arrangert en avslutningsfest for både fekterne og deres foresatte. På festen fikk alle deltakerne overrakt diplomer fra Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki.

Stevnene har hatt en jevn økning i både antall fektere, og i antall deltakende klubber. Nøtterøy Cup samlet 110 startende, og totalt har 150 barn og ungdommer deltatt i serien.

Ungdomsserien har vist seg som et vellykket tiltak, og blir derfor videreført for sesongen 2018/19. 

I samarbeid med hver enkelt arrangørklubb, kan derfor Norges Fekteforbund ønske velkommen til følgende stevner i serien:

 1. Angelini Cup, 30. september 2018 (kun søndag)
 2. Zorro Cup, 27. oktober 2018 (kun lørdag)
 3. Vårstøtet, 9-10. mars 2019
 4. Nøtterøy Cup, 25-26. mai 2019

Mer info om ungdomsserien og informasjon om påmelding via denne lenken. 
NORGE VANT LANDSKAMP MOT SVERIGE

Postet av Norges Fekteforbund den 27. Aug 2018


Norske ungdomsfektere slo i helgen svenske fektere i en vennskapelig landskamp. Fekting var én av øvelsene i konseptet Nations Challenge, som er en del av rulleskistevnet Alliansloppet Action Week. 

Nations Challenge er en idrettslig duell mellom de to "erkefiendene" Sverige og Norge. Fekting, som er en ny øvelse på programmet, var en av 12 idretter som gir poeng i konkurransen. 

Vi gratulerer både Sverige, som vant Nations Challenge sammenlagt, og de norske ungdommene som vant fektekonkurransen.

VENNSKAPELIG KAPPESTRID
Selv om dette var en konkurranse, var hensikten like mye å gi ungdommene en annerledes fekteopplevelse. De svenske arrangørene hadde organisert et flott stevne der god atmosfære og vennskapelig kappestrid var viktigere enn resultatene. Det ble arrangert felles innmarsj, og presentasjon av alle fektere. Alle kampene foregikk på en pist med gode lys- og lydforhold.

OM FEKTEKONKURRANSEN
Konkurransedagen startet med en oppvisningskamp mellom den tidligere svenske landslagsfekteren og svensk mester, Philip von Platen, og OL-sølvmedaljør og NFs sportslige leder, Bartosz Piasecki. Det ble en jevn og spennende kamp med mye god fekting som Bartosz til slutt vant 15-13. 

Deretter var tiden inne for selve landskampen. Syv svenske, og syv norske ungdommer fektet mot hverandre til 3 støt. Etter totalt 49 tøffe kamper, gikk Norge av med seieren 105-70.

Dette ble en fin opplevelse på alle måter. Ungdommene gjorde en god figur, og selv om de kommer fra ulike norske fekteklubber, støttet de hverandre i alle lagkampene. Etter konkurransen, på vei hjem til Norge, inviterte Bartosz Piasecki, Fekteforbundets sportslige leder til en felles middag.

Norges Fekteforbund gratulerer alle på det norske laget: 

 • Chiara Kloster
 • Erik Hoff 
 • Henrik Walle   
 • Kasper Mathisen Heiberg         
 • Emil Draugedalen 
 • Marie Olsen Stenersen     
 • Gustav Göthlin               

BRA ARRANGEMENT
Fektekonkurransen ble arrangert av Fäktklubben Athos i Trollhättan i samarbeid med det Svenske og Vestsvenske Fekteforbundet samt Alliansloppet Action Week.

Det Norske Fekteforbundet takker for invitasjonen, og gratulerer arrangørene med gjennomføringen av en særdeles flott og hyggelig konkurranse!

BILDER OG VIDEO
Det finnes mange bilder og videoer på Alliansloppets Facebookprofil, Her ligger også intervju med både den svenske toppfekteren Emma Wertsen og Bartosz Piasecki. 

Se bilder

Se video

Mer informasjon om Nations Challenge via denne lenkenBAK MASKEN TIL MARIUSZ OG BARTOSZ PIASECKI

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Aug 2018

Far og sønn Mariusz og Bartosz Piasecki er som de første internasjonale gjestene blitt portrettert i "Bakom Masken på...". Dette er en svensk podcast laget av Henning Österberg. 

I podcasten får lytterne høre kjente fektepersonligheter fortelle om sitt forhold til fekting i samtale med Österberg. Österberg får både Mariusz og Bartosz til å fortelle om sin bakgrunn og opplevelser som gir lytterne spennende innblikk i kjente hendelser fra norsk fektehistorie. 

Mariusz eller Bartosz trenger ingen videre presentasjon, men gjør det selv i podcastene:

35 minutter i samtale med Bartosz Piasecki

35 minutter i samtale med Mariusz Piasecki

MANNEN BAK "BAKOM MASKEN PÅ..."
Henning Österberg, som er mannen bak "Bakom Masken På...", er en kjent profil i både svensk og internasjonal fekting. I tillegg til å ha fektet siden han var 13 år, har han sittet i styret i det svenske fekteforbundet, og er i dag aktiv som leder og trener i Djurgården Fäktning. 

Henning Österberg var for øvrig redaktør for det Svenska Fäktförbundets 100-årsjubileumsbok 2004 og har forfattet boken Korsade klingor. 

Norges Fekteforbund anbefaler alle som er interessert i fekting til å lytte på alle samtalene i "Bakom Masken På...", og lese boken som Henning Österberg har skrevet. 

For de som ikke har lest jubileumsheftet som ble laget i forbindelse med Norges Fekteforbund sitt 100 års-jubileum i 2011 kan lese det ved å trykke her. BARTOSZ PIASECKI HEDRES AV WANG

Postet av Norges Fekteforbund den 21. Aug 2018

I går ble den nye ungdomsskolen WANG Ung på Hasle i Oslo høytidelig åpnet av kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner. Fekteren Bartosz Piasecki hedres i de nye lokalene.

WANG Ung er en privat ungdomsskole for elever som vil kombinere skole med idrett. Skolen startet opp høsten 2016 med midlertidige lokaler i Oslo sentrum.

Som en del av utsmykningen i det nye skolebygget er det laget store bilder som hedrer tidligere elever på Wang som har lykkes i sine idretter.

En av disse er OL-sølvmedaljør med mer, Bartosz Piasecki. Han jobber for øvrig full tid som realfagslærer på Wangs videregående skole, og er i tillegg Fekteforbundets sportslige leder.

Skolebygget, som ligger på Vinmonopolets gamle tapperi på Hasle, er på 3 000 kvadratmeter over tre hele etasjer. Bygget har også en beplantet takterrasse med utsikt over hele byen. Utenfor er et atrium for trening, lek og fellessamlinger.

Les mer om WANG og WANG Ung herFEKTEFORBUNDETS ÅRLIGE SOMMERLEIR

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Aug 2018

32 fektere, både jenter og gutter i alderen 13-20 år, har den siste uken deltatt på Fekteforbundets sommerleir på Gdanska Szkoła Floretu i Polen. 

Fekteforbundets treningsleir om sommeren har blitt en tradisjon. I år deltok både jente- og guttefektere fra syv ulike fekteklubber i Norge.

Fekterne har gjennomført opptil fire harde treningsøkter hver dag. Øktene har inneholdt grunn- og teknikktrening, kamptrening samt fekting i par med taktikkoppgaver. I tillegg til treningen har også leiren sosiale aktiviteter på agendaen. Målet er både å gi fekterne en god oppkjøring før en ny sesong, og skape samhold og kameratskap på tvers av geografi og klubbtilhørighet.

Det ukelange treningsoppholdet ble avsluttet med en fektekonkurranse. Denne ble vunnet av Truls Straumøy (Bergens Fekteklubb), som slo Casper Muus Bendiksen (Bygdø Fekteklubb) i finalen.

FLOTTE TRENINGSFASILITETER
Fekteforbundet har i flere år benyttet Gdanska Szkola Floretu som ligger rett utenfor Gdansk i Polen. I tillegg til gode bevertnings- og innkvarteringsmuligheter, har denne skolen svært gode treningsfasiliteter for fekting.  

Fekteforbundets sportslig leder, Bartosz Piasecki var med på åpningsdagen, men resten av treningen ble ledet av Samuil Kaminski som til daglig er hovedtrener i Bygdø Fekteklubb. Som i fjor ble Kaminski bistått av fektetrener Michal Adamek. Han har tidligere vært på det polske fektelandslaget, og har flere medaljer fra internasjonale mesterskap. Adamek har mastergrad fra Idrettshøyskolen i Wroclaw, og jobber til daglig som trener for barn og ungdom i fekteklubben AZS AWF Wroclaw.

Norges Fekteforbund takker Samuil Kaminski og Michal Adamek for arbeidet de har bidratt med under, og i forkant av treningsleiren. En takk går også til fekterne for god innsats og godt humør.

Vi ønsker alle vel overstått sommer, og lykke til i den nye fektesesongen!VIKTIG INFORMASJON TIL KLUBBENE ANG. OPHARDT ONLINE

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Aug 2018

Ophardt Team Sportevent, som er Fekteforbundets leverandør av stevne- og lisensadministrasjon, lanserer innen kort tid et nytt system. 

For å få tilgang, må klubbene gjøre følgende: 

De klubbene som ikke har en administrator for Ophardt Online som er ansvarlig for lisensbestillinger og stevnepåmeldinger, må utnevne en person som skal ha dette ansvaret. 

Denne personen (kun én per klubb)  må opprette en ny brukerkonto. Følg anvisningene nedenfor, og husk å godkjenne policyen for personvern. Les også gjerne på nytt de nye kravene som er satt til klubbene vedrørende de nye datasikkerhetsbestemmelsene (GDPR).

FREMGANGSMÅTE FOR Å OPPRETTE BRUKERKONTO: 

1. Gå inn via denne lenken og fyll inn feltene:  https://fencing.ophardt.online/no/register

2. Etter et par minutter mottar du en epost med en lenke som du trykker på for å bekrefte kontoen. (sjekk spamfilteret om du ikke mottar eposten)

3. Send en epost til post@fekting.no for å informere om ditt brukernavn og hvilken klubb du skal ha klubbrettigheten for. NF må godkjenne før kontoen kan benyttes.

4. Logg inn med brukernavn og passord via: https://fencing.ophardt.online/no/login.

5. Når du er logget inn, må du bekrefte at du er enig i personvern policyen. Les også gjerne på nytt tidligere publisert informasjon om GDPR, og hva dette medfører av krav til klubbene og utøverne. 


BRUK AV NYE OPHARDT ONLINE: 

 • Under min klubb/klubber kan du legge inn informasjon om blant annet kontaktpersoner, klubblogo og lenker til sosiale medier.
 • Under min klubb/athletes/referees/teams  kan du redigere informasjon og legge inn nye utøvere/dommere/lag under det siste feltet. (NB: endringer vil bli kontrollert)
 • Under min klubb/My events kan du sjekke alle stevner, bortsett fra FIE- og EFC-stevner hvor klubben deltar. Om det ikke ligger der, sjekk under "turneringer".
 • Under min klubb/access rights kan du legge inn flere administratorer
 • Under min klubb /Athletes så kan også andre personer bli invitert per epost til systemet. Velg bokstav ikonet i utøver listen. Dette kan også gjøres under min klubb /referees.
 • Påmelding til internasjonale stevner kan gjøres under Advance registration.
 • Meldinger til andre stevner kan gjøres under Report. Bekreftelse kan enten bli printet ut direkte eller bli sendt til din epostadresse. 

På høyre side på toppen under Help kommer man inn på Ophardts Wiki. Her vil du finne all dokumentasjon om Ophardt Online på engelsk. 

 SOMMERHILSEN MED INFO FØR NY SESONG

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Jul 2018

I løpet av det siste året er det blitt etablert flere nye fektetilbud, andelen barn og ungdom er økende og fektere under 20 år står nå for 63 prosent av fekterne. Stevnedeltakelsen øker også, Ungdomsserien har blitt en suksess, og det er gjenført både nasjonale og regionale treningssamlinger med fektere fra de fleste klubbene

EN SPORT I VEKST
Norsk fekting fortsetter å vokse, og vokser stadig raskere. Antall aktive fektere har økt med over 50 prosent siden 2010, og det er de mindre og mellomstore klubbene som har vokst mest. Det er ingen grunn til å tro at veksten skal avta.

NYE FEKTERE ØNSKES VELKOMMEN
Norges Fekteforbund ønsker alle nye fektere velkommen, og de fleste klubbene arrangerer nybegynnerkurs i forbindelse med skolestart. Vi oppfordrer derfor alle interesserte til å ta direkte kontakt med fekteklubbene. Klubboversikt finnes via denne lenken.

BIDRA TIL Å SYNLIGGJØRE FEKTING
Fekteforbundet publiserer rundt seks nyhetssaker i måneden, og har vært aktive i sosiale medier med over 100 saker publisert på forbundets offisielle Facebook-profil siden juletider. Både fektere, tillitsvalgte og foresatte oppfordres til å holde seg orientert, samt like og dele saker for å eksponere enda flere for fekting.

PÅMINNELSER FOR NESTE SESONG
Vi har tidligere publisert følgende nyhetssaker som det kan være greit å få en påminnelse om:

Ny stevnekalender

Nye uttakskriterier til landslag og mesterskap

Nye sikkerhetskrav til maskene

Nye krav til personvern (GDPR)


Forbundskontoret vil være delvis stengt i resten av juli.

TAKK FOR EN FIN SESONG MED MANGE HØYDEPUNKTER, OG GOD SOMMER!NYE UTTAKSKRITERIER 2018/19

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Jun 2018

Teknisk Komité har vedtatt nye uttakskriterier for sesongen 2018/19. Kriteriene gjelder for uttak til internasjonale mesterskap, til verdenscupstevner og til kvalifisering for landslagsgruppene. 

Uttakskriteriene er publisert under menypunktet "TOPPIDRETT". Under dette menypunktet finnes også annen relevant informasjon for både klubbene og for de aktive fekterne.

MER UTFYLLENDE INFORMASJON
Inkludert i uttakskriteriene er det nå samlet mer relevant informasjon. Dette for å gjøre det enklere å se hva som ligger til grunn for uttakene. 

Spørsmål kan rettes til Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki.FEKTINGEN BETALTE UTDANNELSEN

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Jun 2018

Caroline Piasecka arbeider i dag som Business Development Manager i Viasat Norway. Hun holder fektingen vedlike som aktivt medlem i Bygdø Fekteklubb. I perioden 2010 til 2014 studerte hun økonomi ved Ohio State University i USA med idrettsstipend.

Caroline hadde tidligere flere gode plasseringer i juniorverdenscupen. Blant annet bronsemedaljer fra Bratislava og Helsinki i 2008. Under studiene ble hun NCAA Champion (Amerikansk collegemesterskap) med sitt lag i 2012. Etter studiene ble hun norgesmester og kongepokalvinner i 2015 og 2017.

GRATIS UTDANNELSE OG MYE FEKTNG
Studier i USA med fektestipend gir mulighet  til å trene på et profesjonelt nivå, samt en annerledes studietid med tilnærmet gratis utdannelse.

LES MER OM CAROLINES ERFARINGER OG HENNES RÅD OG TIPS OM HVORDAN MAN SKAL GÅ FREM OM MAN ØNSKER Å SØKE IDRETTSSTIPEND I USA.REGIONAL TRENINGSSAMLING I MIDT-NORGE

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Jun 2018

(FOTO: Kristiansund FK: Alle deltakerne fikk diplom for deltakelsen på den avsluttende treningskonkurransen)

Den andre regionale treningssamlingen i Midt-Norge gikk av stabelen i Trondheim 16. og 17. juni. Samlingen ble arrangert av Tordenskiold Fekteklubb i samarbeid med Norges Fekteforbund.

25 fektere, både jenter og gutter fra Kristiansund FK og Tordenskiold deltok på totalt fire tøffe treningsøkter. Treningen ble ledet av Fekteforbundets sportslige leder Bartosz Piasecki og Adele Karoblyte fra arrangørklubben. 

TO DAGLIGE TRENINGSØKTER
På lørdagen var det mest fokus på teknisk trening. Fekterne trente både beinarbeid og gjennomgikk tekniske øvelser i par. Dessuten ble det gjennomført ute-trening med trappeløp og diverse basisøvelser. 

Søndagens fokus var kamptrening. Det ble gjennomført to ulike konkurranser. Én ett-støts-konkurranse og en "vanlig" konkurranse med puljerunde og utslagning.

GOD STEMNING
I tillegg til treningen, ble det arrangert et hyggelig fellesmåltid utendørs på lørdagen kveld.

Fekteforbundet håper at treningssamlingen både ga inspirasjon og nyttige tips til øvelser som kan benyttes på klubbtreningene. Den gode stemningen på samlingen viser at tiltaket også stimulerer samholdet og miljøet på tvers av fekteklubbene i regionen. 

Neste regionale treningssamling i Midt-Norge blir arrangert i Kristiansund i august. 

Takk til de frivillige i Tordenskiold Fekteklubb for et flott arrangement! Også takk til fekterne for god innsats og godt humør!
FEKTING PÅ BISLETT STADION

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Jun 2018


Norges Fekteforbund deltok på GJENSIDIGE GAMES på Bislett Stadion lørdag 16. juni. Dette ga mulighet til å synliggjøre fekting for nærmere 1 000 barn og voksne.

GJENSIDIGE GAMES er et arrangement for Gjensidigeansatte og deres familier. Det deltok både personer bosatt i østlandsområdet, og tilreisende fra andre steder i Norge. Hensikten er å bygge intern stolthet, og samtidig presentere særforbundene og de idrettene Gjensidige har et sponsorsamarbeid med.

Dette ble et stort og vellykket arrangement. I tillegg til det sportslige, underholdt kjente musikere på en stor scene. Alt ble filmet og kommentert direkte på storskjerm. Dessuten ble det servert mat og drikke.

FEKTING POPULÆRT
Fekteforbundet var ett av 20 særforbund som deltok. Vår stand var godt besøkt gjennom hele dagen. Vi distribuerte informasjon om fekting generelt, og om de norske fekteklubbene. Ikke minst ga vi et stort antall barn og voksne muligheten til å forsøke å fekte. Enten med utstyr beregnet for kårdelek, eller i fullt fekteutstyr med elektrisk støtmarkering.

STORT POTENSIALE
Dette var veldig populært, og svært mange kunne tenke seg å prøve ut fekting i en klubb om det tilbys nybegynnerkurs. Dette gjelder trolig flere enn Gjensidigeansatte.
Vi vil derfor anbefale alle klubbene å sette opp kurs etter sommerferien. Husk å sørge for å gjøre tilbudet kjent i klubbens nedslagsfelt. En velutprøvd metode er for eksempel å distribuere informasjonen på skolene ved skolestart.

Fekteforbundet takker Bygdø FK for lån av utstyr, og for god bistand på standen. Av- og påkledning, og håndtering køen av interesserte som ville prøve å fekte, hadde ikke vært mulig uten velvillig hjelp fra juniorfekterne og fekterener Samuil Kaminski!

Også stor takk til Gjensidige for et godt sponsorsamarbeid, og for muligheten til å delta på Gjensidige Games!AVSLUTTET ARBEIDSUKEN MED IDRETTSPRESIDENTEN

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Jun 2018

Elias Draugedalen med Idrettspresident, Tom Tvedt

Elias Draugedalen er 14 år og går på Wang Ung i Tønsberg. I 9. klasse har elevene arbeidsuke. Elias har jobbet på forbundskontoret til Norges Fekteforbund i Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo. Her er Elias sin oppsummering av uken:

I arbeidsuken min fikk jeg jobb i Norges Fekteforbund. Her jobber Claes Bendiksen som generalsekretær. Bartosz Piasecki er Fekteforbundets sportslige leder ved siden av å arbeide som lærer på Wang. Jeg har fått prøve meg på både praktiske og skriftlige oppgaver. Tusen takk for en spennende uke Claes og Bartosz!

På mandag morgen tok Claes meg i mot for å hilse på de som jobber i resepsjonen i Idrettens Hus. Jeg fikk et eget adgangskort så jeg kunne gå inn og ut som jeg ville. Deretter fikk jeg se Fekteforbundets kontor, hvor jeg fikk min egen kontorpult.

Fekteforbundet deler kontor med de som jobber i Bueskytter-, Casting, Hundekjøring- samt Vannski- og Wakebordforbundet. De var hyggelige, og jeg ble også kjent med dem i løpet av uken. 

VARIERTE ARBEIDSOPPGAVER
På mandagen hjalp jeg først Claes med å skrive, og publisere en nyhetssak om Malmö International på fekteforbundets nettside. Det var ekstra artig fordi det var Bartosz Piasecki som vant for sjette gang.

Claes hadde laget en oversikt over arbeidsoppgaver jeg kunne hjelpe til med i løpet av uken. Når vi gikk igjennom denne, ble vi enige om at jeg startet med den obligatoriske ryddejobben som alle har i arbeidsuken.

Da jeg ryddet i kjellerboden til Fekteforbundet fant jeg morsomme og spennende antikviteter helt tilbake fra 1950-tallet. Det var en overraskende slitsom oppgave som tok på både ryggen og kreftene, men det var verdt å få det unna. Etter dette visste jeg at jeg nesten bare hadde morsomme oppgaver igjen for resten av uka.

På tirsdagen sendte jeg blant annet ut diplomer til alle klubbene som hadde med deltagere i Ungdomsserien, men som ikke hadde vært tilstede på avslutningen etter det siste stevnet på Nøtterøy der diplomene ble utdelt.  Sammen med diplomene sendte jeg et følgebrev som jeg hadde skrevet sammen med Claes. Her takket vi alle som hadde bidratt, og ba klubbene om å dele ut diplomene til fekterne. Jeg var også med å hentet en medalje som hadde vært til gravering. Da fikk jeg hilse på de som hjelper Fekteforbundet med dette. 

Senere tok Claes med meg på en runde på Idrettens Hus. På denne runden fikk jeg møte flere av de han arbeider med innenfor økonomi og regnskap, samt generalsekretærer i andre særforbund. Blant annet hadde jeg en prat med de som jobber i både Bryte- og Bokseforbundet. Vi fant ut at idrettene våre har mye til felles. 

ENKLERE ENN FORVENTET
På onsdag fikk jeg en skikkelig kontoroppgave. Jeg skulle finne ut om fekteklubbene hadde betalt lisenser for alle de aktive medlemmene sine. Først så regnet jeg ut hvor mange lisenser de skulle ha, basert på medlemstall for hver aldergruppe. Så ganget jeg ut hvor mye dette ble i kroner. Deretter gjennomgikk jeg en oversikt over alle bankinnbetalingene som klubbene hadde gjort for lisenskjøp for å finne differansen. 

I begynnelsen var jeg litt nervøs for en slik oppgave, men jeg ble overrasket hvor enkelt det var når jeg fikk det forklart og hvordan jeg kunne bruke Excel i utregningene. Det var også spennende fordi jeg fikk prøvd meg på en ordentlig kontorjobb. Jeg trodde egentlig jobben skulle være mye vanskeligere på grunn av at folk nok må utdanne seg til å gjøre akkurat dette her. 

På onsdag sneik vi oss også via mange ganger og låste dører ut på fotballbanen på Ullevål. Her var det mange som arbeidet med å gjøre alt klart til landskampen mot Panama.

FAGFORUM MED GRUPPEOPPGAVE
Torsdagen var absolutt den kuleste dagen. Vi startet dagen med å delta på et fagforum om barne- og ungdomsidrett. Det varte helt fra klokken ni til 14 på ettermiddagen. Det ble blant annet presentert resultater fra en undersøkelse som viser at deltakelse i mange idretter koster mye, og hvordan vi sammen bør hjelpe de som har lyst til å være med, men som ikke har råd.

Vi fikk også se forskningsrapporter som viste hvor viktig det er for både bredde- og toppidrett at barn og ungdom ikke spesialiserer seg i én idrett for tidlig. Flere store særidretter fortalte om hvordan de arbeider med allsidighet. Både for at utøverne skal bli så gode som mulig, og for at de ikke skal kjede seg og slutte.

Jeg deltok dessuten på en gruppeoppgave sammen med generalsekretærer fra flere andre særforbund, og organisasjonssjefer fra Idrettskretsene. Her diskuterte vi  utfordringene alle idrettene har med å legge opp kalendre og alle aktivitetene uten at dette ødelegger for mulighetene for at barn og ungdom får tid til å drive med flere idretter. 

UKENS HØYDEPUNKT
Så kom høydepunktet i arbeidsuken. Denne uken ble det arrangert S Games. Dette er en årlig konkurranse for å kåre  "Det Beste Særforbundet". S Games arrangeres av idrettsponsorene; Hertz, Choice Hotels, Green Hat People, Emirates, NeH og Norsk Tipping. 

Vi i Fekteforbundet; Claes, Bartosz og meg kalte laget vårt "De Tre Musketerer". Det var mange andre særforbund som deltok, og alle hadde artige navn. Noen hadde også kledd seg ut. 

SPENNENDE KONKURRANSE
Etter et møte der alle lagene fikk forklart reglene, fikk vi utdelt en bil fra Hertz med egen sjåfør. Konkurransen var et rebusløp med ulike poster rundt omkring i Oslo og Bærum. Her fikk vi poeng etter hvor flinke vi var.  Vi hadde oppgaver innenfor golf, softball, håndbak, ringspill, paddling, fekting, curling, bilbanekjøring, Kims lek, tårnbygging, div. quizer og lengdespytting. Det var ekstra kult å fekte. Her fikk jeg maksimalt med poeng! 

Stor takk til Samuil Kaminski, Caroline Piasecka og Ferdinand Eliassen fra Bygdø FK som hadde stilt opp for arrangørene. 17 særforbund deltok med 4-6 ansatte som på denne måten fikk se hvor vanskelig det er å få poeng mot en fekter!

Vi klarte alle oppgavene innenfor maksimaltiden, og gjorde det veldig bra. Det holdt allikevel ikke helt inn. Laget vårt endte på en sterk 2. plass, kun slått av laget fra Snowboardforbundet.

KREATIVT ARBEID
På fredagen gjorde vi ferdig en løpeseddel om fekting som Fekteforbundet skal gi til barna som deltar på Gjensidige Games på Bislett neste lørdag. Denne hadde jeg begynt på litt på tidligere i uken, men hadde latt den ligge litt for å gjøre den siste finishen sammen med Claes på fredagen. Barna til de som arbeider i Gjensidige, som er sponsor for blant annet Fekteforbundet, skal denne dagen blant annet få prøve fekting. Løpeseddelen inviterer alle til å begynne med fekting, og inneholder informasjon om hvor de kan finne mer informasjon om fekting, og om alle klubbene som de kan begynne i.

FIKK MØTE IDRETTSPRESIDENTEN
Vi har hver dag spist lunsj i kantinen på Idrettens Hus. Da har jeg sett hvor mange som arbeider der. Innimellom har jeg også sett kjente idrettsutøvere. På fredagen spiste Claes og jeg lunsj med Tom Tvedt. Han er presidenten i Norges Idrettsforbund som Fekteforbundet er ett av 54 særforbund i. 

Tom fortalte at han er gammel håndballspiller, og at han kjente seg igjen i det jeg fortalte om å være fekter. Han husket også godt at han hadde vært tilskuer på lag-NM i fjor, og at han hadde hatt æren av å utdele kongepokaler. Han spøkte også med at fekting noen ganger kunne minne om jobben man gjør som leder og politiker. 

På fredag ettermiddag kom Bartosz innom og hilste på. Etter at jeg hadde skrevet denne rapporten tok han meg med på en runde på jakt etter medaljevinnere. Det var ikke så mange vi fant.  Det kuleste bildet sånn sett var fra torsdagens curlingkonkurranse der jeg møtte Thomas Ulsrud. Han er skip på det norske curlinglandslaget, og har OL-sølv fra Vancouver i 2010:PROTOKOLL FRA STYREMØTET 4. JUNI ER PUBLISERT

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Jun 2018

Styret utnevnte blant annet medlemmer til TK og til Dommerkomiteen.

Les hele protokollen her.STEVNEKALENDER FOR SESONGEN 2018/19

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Jun 2018

(Foto: Oscar Larsson. Fra Malmö International 2018)

Neste sesongs stevnekalender er, med noen forbehold, ferdigstilt. Fordi FIE har flyttet flere av sine konkurranser, har arbeidet med den nye kalenderen vært et puslespill.

En nyhet er at alle WC Satellitt-stevner, inkludert Oslo Cup, skal avholdes i september og oktober. Av den grunn har EFC måttet endre sin kalender. Dette har medført at også en del svenske og norske stevner er flyttet i forhold til tidspunktene som har vært vanlige tidligere år.

TERMINLISTE 2018/19
Ranking-stevnene for den kommende sesongen er nå publisert under Terminliste. 

Her finnes også en fullstendig terminliste med datoer for både ranking-stevner og nasjonale treningssamlinger. Dessuten finnes det lenker til det Svenske, det Europeiske og det internasjonale fekteforbundets kalendere på denne siden.

Datoene for Ungdomsserien er også klare, men en fullstendig beskrivelse for dette vil komme senere.

REGIONALE TRENINGSSAMLINGER
Fekteklubbene i de ulike regionene må avtale seg imellom hvilke tidspunkter som passer. Fekteforbundet skal orienteres i god tid, slik at samlingene kan planlegges.

Fordi det kan komme endringer i de internasjonale kalendrene, kan Fekteforbundet være nødt til å gjøre flere endringer. I så fall, vil det komme informasjon om dette.

Spørsmål og kommentarer til kalenderen og til tidspunktene for de regionale treningssamlingene kan sendes til Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki
BARTOSZ TOK NOK EN GULLMEDALJE I MALMØ

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Jun 2018

Foto: Oscar Larsson. F.v: Patrick Jørgensen (DEN), Bartosz Piasecki, Kenneth Knudsen (DEN) og Frederik von der Osten (DEN).

Bartosz Piasecki (Bygdø FK) tok gullet i helgens Malmö International. I finalen slo han dansken Patrick Jørgensen som blant annet har VM-bronse fra 2015. 

Dette er Bartosz sin sjette gullmedalje i dette svenske tradisjonsrike stevnet.  Tidligere har han vunnet i 2009, 2012, 2013, 2014 og i 2016.

I seniorklassen var de nest beste norske plasseringene tiendeplass til Anton Ræder (Bygdø FK), 12. plass til Emil Friis Ruud (Bygdø FK), og 13. plass til Fabian Alfheim (Bergens FK). Emil er første års senior, mens både Anton og Fabian fremdeles er juniorer. Dette er derfor oppløftende plasseringer, som lover godt for fremtiden.

FLERE MEDALJER OG GODE PLASSERINGER
Det var også andre gode individuelle plasseringer i Malmö. Pia Albertson (Njård Fekting) tok bronse i dameklassen for seniorer, mens Gregor Gilfillan (Bygdø FK) og Robert Gough (Oslo FK) tok bronse i årsklassene 40+ og 50+ i veterankonkurransen på herresiden.

Norge hevdet seg også godt i lagkonkurransene. Både damelaget til Njård Fekting (Pia Albertson, Irina Aschehoug, og Thale Hille-Dahl), og førstelaget til Bygdø FK (Bartosz Piasecki, Anton Ræder og Emil Friis Ruud) vant bronsemedaljer.

I tillegg var det også flere andre norske fektere som fikk gode plasseringer:

Finn alle resultater her

Se de individuelle finalene fra Malmø her

For de fleste norske fekterne var dette det siste stevnet før sommeren. I tillegg til å gratulere Bartosz og de andre medaljevinnerne, ønsker vi å takke alle fekterne for god innsats gjennom hele sesongen. Vi gleder oss til fortsettelsen!ÅPENT ØSTLANDSMESTERSKAP 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Mai 2018

Fra v. Jørgen Stormark, Bergens Fekteklubb, gull i seniorklassen, og Benjamin Dahlbo, Njård Fekting, gull i både kadett- og juniorklassen. (Foto. Ellen Vokes).

Til tross for full sommer ute, hadde Åpent Østlandsmesterskap i kårdefekting 130 starter med fektere fra 11 fekteklubber. Alle fekteregionene var representert.  

Mesterskapet, som var sesongens siste i Norgescupen, ble arrangert av Bygdø Fekteklubb i Oslo. Konkurransene for begge kjønn, i alle aldersklassene til og med senior, pågikk både lørdag 26. mai og søndag 27. mai.

GOD MEDALJEFORDELING
Det ble utdelt 38 medaljer. Disse ble vunnet av fektere fra hele ti ulike klubber. Deriblant klubber som ikke er tilhørende på Østlandet. Det var dessuten fekterne fra Bergens Fekteklubb som vant flest.

Medaljefordelingen viser at den store medlemsveksten i de mindre og mellomstore klubbene også gir seg utslag på resultatlistene.

Se alle resultater i Åpent Østlandsmesterskap 2018

DOMMERKURS OG EKSAMEN
Parallelt med konkurransen, arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs og eksamen på lørdagen. De påmeldte vil få individuelle tilbakemeldinger når besvarelsene er gjennomgått av kurslederen, Bjørn Faye.

BILDER OG VIDEO
Vi ønsker å gjenta oppfordringen til både fektere og tilskuere om å dele bilder og videoer på sosiale medier. Dette gjelder ikke bare fine øyeblikk på konkurranser. Del gjerne inntrykk fra treninger og fra andre fektesammenhenger. Dette kan fint gjøres med egne mobiltelefoner, og vil være en fin måte å markedsføre fektesporten på.

Vi oppfordrer også hele fekte-Norge til å like og dele hva som blir publisert. Både hva som blir publisert på Fekteforbundets facebookprofil, men også hva klubbene og fekterne publiserer på sine profiler.  På denne måten bidrar man til at enda flere, også utenfor fekte-Norge, blir eksponert for fektesporten.

I den forbindelse anbefaler vi en kikk på alle bildene som ble tatt under Åpent Østlandsmesterskap, og som er publisert på Njård Fekting sin Facebookprofil. 

Norges Fekteforbund gratulerer medaljørene, og takker for øvrig alle deltakerne og tilskuerne for stor utholdenhet i sommervarmen. En stor takk går også til Bygdø Fekteklubbs ansatte og frivillige for et godt gjennomført arrangement!

NOK EN VELLYKKET UNGDOMSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Mai 2018

Norges Fekteklubb arrangerte i helgen nok en treningssamling for ungdommer. Dette var en nasjonal samling for fektere fra hele landet. 21 ungdommer, både gutter og jenter, fra seks ulike klubber deltok. 

Treningen, som ble gjennomført i Bygdøhus i Oslo, bestod av to økter hver dag. Samlingen ble  avsluttet med en felles treningskonkurranse på søndag. 

I tillegg til kamptrening, sto treningsøkter med beinarbeid, tekniske øvelser og fektegymnastikk på programmet. 

På lørdag organiserte Fekteforbundet et hyggelig fellesmåltid og quiz etter treningen. 

De ansvarlige for treningssamlingen var Anna Rostkowska fra Stavanger Fekteklubb og Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki (på bildet nedenfor)

Neste Ungdomssamling er planlagt avholdt 29-30 september.

Vi takker både Anna og Bartosz, samt alle fekterne for god innsats og godt humør!!PROTOKOLLER FRA STYREMØTENE 30. APRIL og 14. MAI ER PUBLISERTE

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Mai 2018

For å kunne følge med i vedtak publiseres en nyhetssak når styreprotokollene publiseres. Alle styre- og TK-protokoller blir publisert under menypunktet "OM FORBUNDET"

Styret har blant annet endret praksis for varamedlemmene som tar hensyn til kjønnsbalansen, og vedtatt å prolongere avtalen med sportslig leder. Styret vedtok dessuten å  videresende de tingvedtatte oversendelsessakene vedrørende dommerutdanning og dommerutvikling til dommerkomiteen.

 FORMIDABEL VEKST I NORSK FEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Mai 2018

(Bilde fra sesongavslutningen på Ungdomsserien 2017/18)

Samordnet rapportering for 2017 viser at norsk fekting fortsetter å vokse, og stadig vokser raskere. Fekteklubbenes rapportering viser at antall aktive fektere har økt med over 50 prosent siden 2010.

Det ble i 2017 registrert 1 605 aktive fektere. Dette er nesten 17 prosent flere enn året før. Til sammenligning var økningen 5,5 prosent fra 2015 til 2016. 

Kvinneandelen holder seg stabilt på i underkant av 30 prosent, men det er gledelig at andelen barn og ungdom under 20 år har økt fra 48 prosent til 63 prosent siden 2010.

FLERE SOLIDE FEKTEKLUBBER
Antallet klubber har holdt seg stabilt. Noen klubber har forsvunnet, og nye har blitt etablert. Det er fremdeles noen få store klubber, men det er gledelig at det er de relativt mindre og mellomstore klubbene som har vokst mest. Oslo Fekteklub, har for eksempel multiplisert antall aktive nærmere 28 ganger. I tillegg kan fekteklubbene i Stavanger, Fredrikstad, Kristiansund, Nesodden og Nøtterøy vise til formidable veksttall. Også Bergens Fekteklubb og Njård Fekting har hatt en solid vekst siden 2010.

I den aller siste tiden har det blitt etablert flere fektetilbud i Asker og Bærum, og nye fekteklubber i både Stavanger og Drammen er startet opp. Det blir spennende å se effektene av dette fremover.

SUKSESSFAKTORER
Klubbene har ulike strategier i forhold til rekruttering. De som har vært mest aktive og synliggjort fekting i nærmiljøet, og samtidig tilrettelagt for nye fektere med f.eks. nybegynnerkurs og kårdelek som er tilpasset ulike aldergrupper, har hatt gode resultater.

Felles for alle klubbene som har lykkes, har allikevel vært fokuset på å beholde eksisterende medlemmer. Fekting er en relativt smal idrett hvor fremgang krever mye tid og øvelse. Et godt miljø og samhold selve limet, og derfor en helt avgjørende faktor for å unngå frafall. Tiltak som skaper gode og åpne klubbmiljøer, og tilbud til både mosjonsfektere, og til de som ønsker å satse, har derfor god effekt.   

For å stimulere samhold i fektemiljøet har Fekteforbundet derfor i stadig større grad satset på å skape arenaer hvor fektere fra ulike klubber og ulike regioner møtes. Både de nasjonale- og regionale treningssamlingene, samlingene for barn og ungdom, og samlingene som kun er for jenter, samt etableringen av Ungdomsserien er i tillegg til å forbedre prestasjonene like mye tiltak for å skape et godt miljø på tvers av klubb- og geografiske grenser for å holde på fekterne.  

ØKT SYNLIGHET
Bartosz Piasecki sitt OL-sølv i London har betydd veldig mye i synliggjøringen av fekting. Det er midlertid vanskelig å få tilsvarende oppmerksomhet i nasjonale medier uten denne type resultater. Fektesporten har allikevel hatt flere gode oppslag i lokale medier, og vært tema i tv-programmene Hotel Cæsar, Golden Goal, Anno og Mesternes Mester. De aller fleste klubbene har dessuten tatt i bruk nettet, og er aktive i sosiale medier for å synliggjøre klubbenes tilbud. Fekteforbundet har på sin side implementert en ny og tidsriktig profil, lansert ny nettside og oppgradert forbundets offisielle profil på Facebook. Ved å øke antall publiserte nyhetssaker, bilder og filmsnutter fra både store og små øyeblikk som deles på Facebook, har dermed flere blitt eksponert for fekting.

STORT POTENSIALE
Trenden viser at norsk fekting fremdeles har et stort vekstpotensial. Kvinneandelen bør økes, og det er ennå noen få klubber som dominerer resultatlisten. Det er et generasjonsskifte på toppen, og det langt mellom gode internasjonale resultater på seniornivå.

Vi må allikevel glede oss over det som er positivt, og passe på den nye fektegenerasjonen som nå kommer for fullt fra flere klubber, fra flere steder i landet.

Fekteforbundet gratulerer klubbene med fremgangen og takker alle som står på for norsk fekting!

Se klubboversikten over antall aktive medlemmerVELLYKKET AVSLUTNING PÅ UNGDOMSSERIEN

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Mai 2018

(Foto: Fra diplomutdeling i U13-klassen, Ellen Vokes)

Fekteforbundets har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene og stimulere til vennskap mellom fekterne i ulike byer. Ett av tiltakene har vært igangsettelse av Ungdomsserien for barn og ungdom.

Ungdomsserien skal være uhøytidelig, men samtidig gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser.

Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som regionale konkurranser på Østlandet.

I den første sesongen har serien bestått av konkurransene; ZORRO Cup hos Oslo Fekteklub, Angelini Cup hos Bygdø Fekteklubb, Vårstøtet hos Njård Fekting før serien i helgen ble avsluttet med Nøtterøy Cup hos Nøtterøy Fekteklubb.

En suksess
Stevnene har hatt en jevn økning i både antall fektere, og i antall deltakende klubber. Nøtterøy Cup samlet 110 startende, og totalt har 150 barn og ungdommer deltatt i serien.

Ungdomsserien har vist seg som et vellykket tiltak, og blir derfor videreført for sesongen 2018/19. Nærmere informasjon om dette blir distribuert.

Lagkonkurranse for veteraner
I tillegg til Ungdomsserien, arrangerte Nøtterøy Fekteklubb en lagkonkurranse for veteraner. Dette var et positiv tiltak som stimulerer til økt aktivitet og samhold blant de eldre fekterne også. Forbundet håper dette vil bli videreført, og at også andre klubber inkluderer dette i sine arrangementer.

Hagefest
Konkurransene ble avsluttet med hyggelig hagefest som både fektere i de ulike alderklassene, og foreldrene deltok på.

RESULTATER NØTTERØY CUP

RESULTATER UNGDOMSSERIEN

Dommerkurs
Parallelt med konkurransen arrangerte Norges Fekteforbund dommerkurs. På dommerkurset, som ble ledet av Bartosz Piasecki deltok det 15 personer. Både foreldre og ungdommer fra de deltagende østlandsklubbene var representert på kurset. De som ikke fektet selv, praktiserte som dommere både lørdag og søndag.  

(Foto fra dommerkurset, Nøtterøy Fekteklubb)

Norges Fekteforbund takker fekterne for god innsats, teknisk arrangør Nøtterøy Fekteklubb for et flott stevne, og ikke minst de frivillige som bidro i gjennomføringen av både konkurransen og hagefesten!PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FEKTETING

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Apr 2018

Det nye styret: (f.v) Hege O`Wiidt, Bjørn Faye, Camilla Draugedalen, Ludvig Hillestad og Junjie Cao. Varamedlemmene Elise Mo og Theodor Helland var ikke tilstede under den improviserte fotoseansen etter tingforhandlingene.

Norges Fekteforbund gjennomførte ordinært ting, søndag 8. april i Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo. Flertallet støttet det forrige styrets forslag til ny langtidsplan med budsjett. Det samme gjaldt valgkomiteens innstilling til styre, utvalg og komiteer. Disse har derfor få endringer:

STYRET

 • Junjie Cao, OSI Fekting (president)
 • Camilla Draugedalen, Nøtterøy FK (visepresident)
 • Hege O`Wiidt, Bygdø FK
 • Bjørn Faye, Bergens FK
 • Ludvig Hillestad, Njård Fekting
 • Elise Mo, Oslo Fekteklub (vara)
 • Theodor Helland, Kristiansand Kårdeklubb (vara)

KONTROLLKOMITÉ

 • Ove Mo, Oslo FK
 • Sturla Torkildsen, Njård Fekting
 • Anna Ræder, Bygdø FK
 • John Hugo Pedersen, Fredrikstad FK (vara)

LOVUTVALG

 • Karsten Torkildsen, Njård Fekting
 • Karoline Faye, Bergens FK
 • Harald Irgens-Jensen, Bygdø FK
 • Claus Severin Mørch, Bygdø FK (vara)

VALGKOMITÉ

 • Stig Herbern, Bygdø FK
 • Bård Vonen, Bergens FK
 • Gina Albrigtsen, Njård Fekting
 • Ole Eeg, Stavanger FK (vara)  

LES HELE PROTOKOLLEN FRA TINGET HER

KLUBBSEMINAR
Dagen før Tinget ble det arrangert et klubbseminar med foredragsholdere fra Norges Idrettsforbund og Oslo Idrettskrets. Det avtroppende styret ga dessuten en status på norsk fekting og på styrearbeidet, samt en grundig presentasjon av den anbefalte langtidsplanen for den neste tingperioden. Seminaret ble avsluttet med en fellesmiddag. 

Presentasjoner fra klubseminaret:BYGDØ FEKTEKLUBB DOMINERTE I NM

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Apr 2018


(Foto: Ellen Vokes; fra damens lagfinale)

Norgesmesterskapet i fekting på kårde for seniorer og veteraner ble i helgen arrangert i Njårdhallen i Oslo. Mesterskapet var det hundrede i rekken, og markerte  således et jubileum for norsk fekting. 

DELTAKELSE

Den individuelle konkurransen på lørdag samlet 130 fektere fordelt på senior- og veteranklassene. 14 fekteklubber var representert, deriblant den nyopprettete Drammen Fekteklubb. I søndagens lagkonkurranse stilte dessuten hele 27 lag i seniorklassen for damer og herrer. 

RESULTATER
Fektere fra seks ulike klubber tok medaljer, men medaljeoversikten domineres av fektere fra Bygdø Fekteklubb. Halvparten av alle medaljene, hvorav fem av totalt seks gullmedaljer, samt kongepokalene i de individuelle seniorklassene gikk i år til Bygdøyfektere.

Norgesmestere individuelt: 

 • Damer senior: Anne Morvik, Bygdø FK (Kongepokalvinner)
 • Herrer senior: Bartosz Piasecki, Bygdø FK (Kongepokalvinner)
 • Herrer over 40 år: Harald Irgens-Jensen, Bygdø FK
 • Herrer over 50 år: Claes H. Bendiksen, Bygdø FK

Norgesmestere lag: 

 • Damer senior: Bygdø FK (Caroline Piasecka, Nicoline Stegerød, Fanni Lundgren og Katalin Lasetzky)
 • Herrer senior: Njård Fekting (Sturla Torkildsen, Ludvig Hillestad, Benjamin Dahlbo og Arthur Grosse

Alle resultatene finnes via denne lenken.


MEDALJEOVERSIKT

KLUBBGULLSØLVBRONSE
Bygdø FK         5         3         3
Njård Fekting         1         2         2
Bergens FK         1         2
Affekt FK         1
Fredrikstad FK         1
Oslo FK         1

STREAMING
Finalene ble filmet og streamet direkte på nettet. Sendingene er fremdeles tilgjengelige på Youtube via denne lenken

DOMMERSEMINAR

Under Norgesmesterskapet arrangerte Norges Fekteforbund dommerseminar. Seminaret var utformet som en workshop for nasjonale dommere, men var også åpent for andre interesserte.
Ansvarlig for kurset var Norges eneste internasjonale dommer, Andras Borsodi. Han gjennomgikk blant annet gjeldende regelverk, og informerte om mulighetene for å videreutdanne seg til godkjent europeisk-, og internasjonal dommer med FIE-lisens.

Både fektere som kun hadde interesse av å oppdatere seg på reglene, og de andre som var interessert i dømming, hadde nytte av seminaret.

Norges Fekteforbund gratulerer alle medaljevinnerne, og takker teknisk arrangør; Njård Fekting for et godt gjennomført arrangement!


2 Kommentarer

ALT KLART FOR DET 100ende NORGESMESTERSKAPET I KÅRDEFEKTING

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Apr 2018

I helgen arrangeres det norgesmesterskap i kårdefekting. Mesterskapet er det hundrede i rekken, og markerer således et jubileum for norsk fekting.

Norgesmesterskapet som arrangeres av Njård Fekting i samarbeid med Norges Fekteforbund har 156 starter fra hele landet og består av individuelle konkurranser for seniorer og veteraner av begge kjønn, samt lagkonkurranser. 

TILSKUERE/STREAMING
Det er fri entré for tilskuere og alle som ønsker å se fekting inviteres. Adressen til Njårdhallen finnes her.

Finalene vil også bli streamet på nettet. Mer informasjon som sendetider, og lenke til live-resultater vil bli publisert på  Fekteforbundet sin Facebookprofil.

Streaming via denne lenken

STEVNEPROGRAM:

Lørdag 21. April 2018

Senior herrer:

 • Start kl. 10:00
 • Finaler fra ca. kl. 17:30

Senior damer:

 • Start kl. 12:00
 • Finaler fra ca. kl. 17:30

Veteran herrer / damer:

 • Start kl. 14:00
 • Finaler fra ca. kl. 18:30

Søndag 22. April 2018

Senior lag menn:

 • Start kl. 10:00
 • Finaler fra ca. kl. 15.00

Senior lag damer:

 • Start kl. 11:00
 • Finaler fra ca. kl. 15:30

VELKOMMEN!NYE REGLER FOR PERSONVERN

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Apr 2018

Nye EU-regler og oppdatert norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet innebærer strengere grenser for hvilke data som kan samles inn og lagres. Personvernforordningen trer i kraft 20. juli. 

Hovedformålet med GDPR er å gi enkeltpersoner sterkere rettigheter og bedre personvern for å sikre at uvedkommende ikke får uautorisert tilgang til personopplysninger.

De nye reglene innebærer blant annet at personer i klubb eller forbund kun skal gis tilgang i henhold til prinsippene for tilgangsstyring. Dette får betydning for både fekteforbundet og for alle fekteklubbene. 

For de ansvarlige i fekteklubbene
Alle fekteklubbene behandler personopplysninger når de henter inn navn- og kontaktopplysninger, lagrer disse og bruker dataene som grunnlag for fakturering av kontingenter. Fekteklubbene må derfor ha et bevisst forhold til hvordan man lagrer og behandler disse opplysningene.

 1. Alle fekteklubber som kun benytter seg av Idrettens sentrale dataløsninger må lese "Veileder for informasjonssikkerhet i idretten"
 2. Fekteklubber som også benytter av eksterne datasystemer må i tillegg sette seg inn i "Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten"

Følgende endringer er allerede implementert på Klubb- og SportsAdmin:

 • Opprettelse av nye medlemmer krever e-postadresse
 • Redigering av personer krever e-postadresse på de medlemmer der det mangler
 • Nye personer som skal legges inn i klubbstyre og -ledelse må ha e-postadresse registrert

Hjelp for klubbene
NIF har fått bistand fra Deloitte advokatfirma til å utarbeide et malverk vedrørende internkontroll for behandling av personopplysninger i idrettslag etter at nytt personvernregelverk trådte i kraft 20. juli. Malverket er en minimumsløsning av hva som kreves for å etterleve regelverket.

Det er utarbeidet to ulike malverk som i hovedsak skiller på om idrettslaget har ansatte eller ikke. Det er viktig at idrettslaget har et bevisst forhold til hvilke av de to malverkene de er omfattet av.

NIF har sendt ut informasjon til alle idrettslag om malverket og hvor de kan finne dette i KlubbAdmin. Det er opp til det enkelte idrettslag å ferdigstille, og implementere malverket i sin organisasjon. 

Malverk 1 og 2 finner du her: https://idrettsforbundet.sharepoint.com/sites/GDPRMalsett

NB. Malverk 1 bør også kunne være et utgangspunkt for øvrige organisasjonsleddsarbeid med internkontroll og personvern, men dette malverket må tilpasses og videreutvikles av det aktuelle organisasjonsleddet i hvert enkelt tilfelle. Det understrekes at dette malverket ikke kan distribueres videre til andre. 

Ved spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet, ta kontakt med relevant Idrettskrets

Mer informasjon og FAQ, samt tilgang på ytterligere hjelp ifm de nye reglene her


FOR FEKTERE MED INTERNASJONALE LISENSER

Norsk Fekting er tett knyttet opp mot registre i FIE, EFC og Ophardt. Alle disse er også omfattet av de nye reglene, og fekteforbundet følger opp de ansvarlige i disse.

For å sikre at alle med lisenser er informert om og klar over hvordan personlige data benyttes av både Fekteforbundet, de internasjonale føderasjonene, samt stevnearrangører og anti-doping organisasjoner, ber vi om at alle fekterne bekrefter dette via nedenstående lenke til FIE så raskt som mulig: 

Fekterne må dessuten ut fylle ut skjemaet via nedenstående lenke og laste det opp sammen med bekreftelsen ovenfor. Skjemaet må også sendes til Norges Fekteforbund.

HUSK SAMORDNET RAPPORTERING

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Apr 2018

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund (NIF). Dette må gjøres innen 30. april 2018. Vi anbefaler at alle klubbene starter med dette i god tid før fristen. Dette vil gjøre det enklere å få bistand ved behov.

Rapporter både antall aktive medlemmer og medlemmer totalt
Begge tallene har betydning for hvor mye klubbene mottar i direkte tilskudd fra NIF og hvor mye Fekteforbundet mottar i tilskudd til drift og fellesaktiviteter for å utvikle norsk fekting. Medlemstallene gir også idrettspolitisk tyngde og gjennomslagskraft vis a vis relevante beslutninger i NIF.

Hvem kan registreres som et aktivt medlem?
Alle som regelmessig deltar i klubbens aktiviteter; som trenere, ledere, styremedlemmer, Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, eller som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget - og selvfølgelig utøverne kan og bør registres som aktive medlemmer i klubben.

Husk å registrere alle i rett aldersintervall. Spesielt viktig er det å registrere alle i aldersgruppene 6-19 år. Sammen med eventuell funksjonshemmede gir aktive medlemmer i denne aldergruppen størst økonomisk uttelling. 

Hva skal rapporteres?

 • Medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.17
 • Besvare noen spørsmål om klubbens drift
 • Registrere navn og fødselsnummer på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2017
 • Se over/oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene.
 • Vedlegge en signert årsmøteprotokoll fra det siste årsmøtet

Husk søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester
Når man gjennomfører rapporteringen, kan man samtidig søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Velg egen arkfane som heter «Momskompensasjon» og følg instruksjonen videre.

Hva skjer hvis klubben ikke foretar den samordnete registreringen?
Registreringen er et krav som følger av medlemskapet i NIF. Klubber som ikke gjennomfører rapporteringen blir satt som passive, og kan risikere å miste økonomisk støtte og andre fordeler som f.eks. hall-tid tildelt av kommunen.  

Hvem skal foreta rapporteringen og hvor?
Den personen som får ansvaret i hver klubb, må først sørge for å ha en egen profil i MinIdrett. Selve rapporteringen gjennomføres i KlubbAdmin.

Support
Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling på support@idrettsforbundet.no eller på telefon 03615. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.

Videoveiledning for samordnet rapportering finner du her.

OPPGRADERING AV MASKENE PÅKREVES

Postet av Norges Fekteforbund den 11. Apr 2018

Bilde av en maske med den nye sikkerhetsreimen. Foto: Allstar.

I november 2017 vedtok FIE-kongressen nye sikkerhetsbestemmelser for masker med nakkereim. Tidligere måtte masken ha et elastisk nakkebånd for å feste masken til hodet slik at den ikke faller av. I de nye bestemmelsene har FIE spesifisert kravene til nakkereimens styrke og bredde, samt til festet og til konstruksjonen av borrelåsen.

Bestemmelsen omfatter alle aldersklasser fra og med U15, inkludert veteran på stevner der FIE-merkede masker er obligatoriske. Norges Fekteforbund anbefaler at disse reglene også følges under trening.

Fra når gjelder de nye bestemmelsene? 
Reglene gjøres gjeldene på alle FIE-stevner fra neste sesong (2018/2019). Dette gjelder også svenske stevner fra og med 1. juli. Norges Fekteforbund ved Teknisk komite har besluttet at regelen skal gjøres gjeldene på norske stevner fra 01.01.2019. Men vil gjelde på Oslo Cup, 29 september 2018 fordi dette er et FIE-stevne.

Hva bør gjøres og hvordan?
Endringen kan ikke gjøres på egenhånd, og de fleste produsenter og forhandlere forbereder nå rutiner for oppgradering.  Hver fekter er ansvarlig for sikkerhetsutstyret, men Norges Fekteforbund anbefaler at hver klubb organiserer en felles oppgraderingen for sine medlemmer. Ta kontakt med leverandøren og avtal å sende maskene slik at de kan suppleres med den nye nakkereimen. De som har eldre masker bør benytte anledningen til å kjøpe en ny maske som er godkjent.

Denne endringen innebærer at mange fektere i hele verden må oppgradere fektemaskene sine. Erfaringsmessig skaper dette kø. 

Ikke vent med å komme i gang. Fekterne som skal fekte FIE- eller EEC-stevner må ha godkjente masker fra og med 1. juli!


Les mer om FIE-bestemmelsen

Les TK-protokoll med vedtakFEKTE-NORGE SAMLET SEG PÅ ORDINÆRT FEKTETING

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Apr 2018

Norges Fekteforbund gjennomførte ordinært ting, søndag 8. april i Idrettens Hus på Ullevål
Stadion i Oslo.  Dagen før ble det arrangert et klubbseminar med foredragsholdere fra Norges Idrettsforbund og Oslo Idrettskrets. Det avtroppende styret ga dessuten en status på norsk fekting og på styrearbeidet, samt en grundig presentasjon av den anbefalte langtidsplanen for den neste tingperioden.

På tinget samlet et stort flertall seg bak styret, og vedtok ny langtidsplan med budsjett. Det samme gjaldt også for valgkomiteens innstilling til styret og komiteer.  

NF-styret
Det nye NF-styret består av president: Junjie Cao (OSI), visepresident: Camilla Draugedalen (NØF). Styremedlemmer:  Bjørn Faye (BF),  Hege O`Wiidt (BYF) og Ludvig Hillestad (NJF). Varamedlemmer: Theodor Helland (KR.S Kårde), og Elise Kristine Mo (OF).

Elise Kristine Mo, Ludvig Hillestad og Theodor Helland er nyvalgte, og ønskes velkommen! Hilde Wilmot, Michaela Struck og Axel Moulin ønsket ikke gjenvalg, og takkes for innsatsen!

Det nye styret: (f.v) Hege O`Wiidt, Bjørn Faye, Camilla Draugedalen, Ludvig Hillestad og Junjie Cao. Varamedlemmene Theodor Helland og Elise Kristine Moe var ikke tilstede under den improviserte fotoseansen etter tingforhandlingene.

Protokoll fra tinget med vedtak og valg blir publisert når den er ferdig. 

Reisestøtte for delegatene:
Les informasjonen om reisestøtte og last ned NFs Utleggs- og reiseregningsskjema.BESTE LAGRESULTAT I JUNIOR-VM PÅ TI ÅR

Postet av Norges Fekteforbund den 4. Apr 2018

Det norske laget med (f.v) Benjamin Dahlbo (NjF), Tomas Geitung (BF), Ferdinand Eliassen (BYF) og Fabian Alfheim (BF) kom på en fin 12. plass etter god lagfekting i VM.

Til tross for beskjedne resultater i de individuelle konkurransene, løsnet det i lagkonkurransen 3. april. I T32 vant guttene med ett poeng (45/44) over Kazakhstan etter en spennende kamp. 

I T16 ble det tap mot Kina (40/36) etter en kamp som varierte veldig. Nordmennene kom bakpå fra start, men klarte å innhente kinesernes ledelse. Kun ett poeng skilte lagene da det gjensto ett minutt av kampen. Laget fra Kina sto imot de norske angrepene, men nærmere en kvartfinale har et norsk juniorlandslag ikke vært på ti år.

 I T9-16 ble det seier over Belgia (45/40), men deretter ble det tap for Brasil (41/45), og for Egypt (29/45).

Verdensmesterskapet ble vunnet av juniorlaget fra Ungarn, med lagene fra Frankrike og Italia på de neste plassene. 

Se alle resultatene fra mesterskapet her.


Bildet er lånt fra FIE sin offisielle hjemmeside. 
SAKSLISTE OG -DOKUMENTER TIL FEKTETINGET 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Mar 2018

Norges Fekteforbund har tidligere varslet organisasjonsledd som har representasjonsrett, samt kontroll- og valgkomiteen om ordinært ting, søndag 8. april i Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo.  Det har i tillegg blitt sendt ut supplerende informasjon per epost 2. mars.

I henhold til NIFs lovnorm § 14 pkt. 2 skal fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med innkomne forslag til særforbundstinget gjøres tilgjengelig senest to uker før tinget. Disse gjøres herved tilgjengelig.

Følg linken til alle dokumentene her.

Valgkomiteens innstilling

Av hensyn til miljøet vil vi ikke printe ut lesekopier på tinget, og oppfordrer alle til å forholde seg til dokumentene digitalt.

Delegater
Klubbene må formelt utnevnte sine representanter med stemmerett, og returnere fullmaktsskjema innen 1. april. For antall delegater, se side to av fullmaktsskjemaet Dette er beregnet utfra antall aktive medlemmer i siste registrerte samordnete rapportering til NIF.

Klubbseminar 
På lørdag 7. april vil det ble arrangert et klubbseminar Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo. Dagen avsluttes med felles middag klokken 19.00. Informasjon om dette ble sendt alle klubbene per epost 2. mars 2018.

AGENDA:


Reisestøtte
Norges Fekteforbund støtter med opptil kr. 2 500,- for 1. rep., kr. 1 500,- for 2. rep og kr. 1 000,- for 3 rep. Delegater som kan dokumentere at de på grunn av reisebegrensninger er avhengig av en ekstra overnatting, mottar i tillegg kr 1 000 per delegat. Støtten for 2. og 3. representant forutsetter at klubben har tilsvarende antall delegater. Støtten gjelder kun reise til Oslo (fly, tog, buss) og overnatting mot fremviste kvitteringer og utfylt NFs utleggs- og reiseregningsskjema. Mat eller lokal transport støttes ikke. Støtten forutsetter at representanten(e) deltar både på klubbseminar og på tinget.


Hotell- og flybestilling: 
Thon Hotels gir Fekteforbundets klubber og medlemmene deres gunstige priser på flyreiser og overnatting.  Man er automatisk pålogget med Fekteforbundets prisfordeler ved å klikke på Thon-logoen via Fekteforbundets hjemmeside: http://www.fekting.no/p/24271/...  Ved Telefonbestilling bruk kode FFAFEK eller kode TH87814. Ved bestilling av fly kan SAS Sportsreiser benyttes. Bruk Fekteforbundets kode FEKT999. 

Vi benytter anledningen til å ønske alle en god påske!

Med vennlig hilsen,
for styret i Norges Fekteforbund
Junjie Cao, president


3 Kommentarer

BERGENSFEKTERNE DOMINERTE PÅ HJEMMEBANE

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Mar 2018

Norgesmesterskapet i 2018 for junior, kadett og ungdom ble en stor suksess for den tekniske arrangøren, Bergens Fekteklubb. Medaljene ble spredt på fektere fra syv ulike klubber, men av de åtte NM-klassene i kårdefekting tok fekterne fra Bergensklubben hele seks gullmedaljer.

Blant annet kapret 14-åringen Vilde Tengesdal (bildet) hele tre NM-titler. Hun vant både U15 (ungdom), U17 (kadett) og U20 (junior). 

Fekterne fra Nøtterøy Fekteklubb markerte seg også kraftig. Til tross for at dette er en av de mindre fekteklubbene i Norge, plasserte klubben seg resultatmessig som Norges tredje beste fekteklubb. 

Parallelt med Norgesmesterskapet, arrangerte Bergens Fekteklubb også et landsstevne for de som er for unge til å delta i et NM. Totalt var derfor rundt 160 barn og ungdommer i aktivitet. Dette tyder på god rekruttering til fektesporten.  

Norges Fekteforbund gratulerer vinnerne, og alle som var i aktivitet i Haukelandshallen i helgen. Takk sendes også til Bergens Fekteklubb med alle de frivillige som bisto i avviklingen av arrangementene.

Se alle resultatene herUTTAK JUNIOR- OG KADETT-VM 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 13. Mar 2018

Årets verdensmesterskap avholdes i Verona, Italia i perioden 1. til 9. april. Følgende fektere er tatt ut til å delta:

Kårde Gutter Kadett:

 • Benjamin Dahlbo (Njård Fekting)

Kårde Herrer Junior:

 • Tomas Geitung (Bergens Fekteklubb)
 • Ferdinand Eliassen (Bygdø Fekteklubb)
 • Fabian Alfheim (Bergens Fekteklubb)
 • Benjamin Dahlbo (Njård Fekting)

Hvem skal reise som leder blir bestemt senere.  

Stevneprogram:

1. april: Kårde herrer junior

2. april: Kårde gutter kadett

3. april: Kårde herrer lag

Les mer om verdensmesterskapet her

Les mer om uttaket i TK-protokollen fra 12. marsFLOTT INNSATS PÅ VÅRSTØTET I UNGDOMSSERIEN

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Mar 2018

Norges Fekteforbund igangsatte høsten 2017 en ny konkurranseserie for ungdommer, kalt Ungdomsserien. Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet. 

Ungdomsserien skal være uhøytidelig, men også gi spennende opplevelser og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. Stevnene har hatt en jevn økning i både antall fektere og i antall klubber som sender fektere. 

Stevne nummer tre av fire i Ungdomsserien, Vårstøtet, ble avholdt i helgen 10. og 11. mars. Dette var Njård Fekting sitt bidrag, og stevnet hadde totalt 114 starter med fektere fra syv klubber. 

Norges Fekteforbund takker fekterne for god innsats, teknisk arrangør Njård Fekting for et flott stevne, og ikke minst de frivillige som bidro i gjennomføringen!

Diplomutdeling og feiring skal skje i forbindelse med det siste stevnet på Nøtterøy i samarbeid med Nøtterøy Fekteklubb, 5. og 6. mai 2018.

Les mer om stevnet, se flere bilder og finn resultatene på Njård Fekting sine hjemmesiderNULLTOLERANSE FOR SEKSUELL TRAKASSERING OG OVERGREP

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Feb 2018

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om Idrettsglede For Alle. Norges Fekteforbund har nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. 

Fekteforbundet følger idrettens egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på disse. Styret i hver klubb har ansvar for at retningslinjene blir gjort kjente og blir fulgt.

Les idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep og se filmene trenerens ansvar 1-5. 

SAMLESIDE MED INFORMASJON
Seksuelle overgrep er brudd på straffeloven, og skal anmeldes og etterforskes av politiet. For å gjøre det enklere å rapportere, håndtere, og reagere på trakassering og overgrep, er det utarbeidet en egen veileder og Norges idrettsforbund har laget en samleside om informasjon om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Nettsiden inneholder blant annet retningslinjer og hva idrettslag skal gjøre dersom man ønsker å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep.

Lenke til samleside om temaet her

EGEN KAMPANJE
Norges idrettsforbund og Norges Fekteforbund deltar aktivt i Europarådets arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Kampanjen #starttotalk er et felles europeisk løft, hvor man ønsker å redusere usikkerhet og frykt rundt et vanskelig tema. Kampanjefilmen har nå fått norsk tale og teksting. 

Les mer om kampanjen her
GOD OPPKJØRING TIL EM

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Feb 2018

Fra torsdag til søndag arrangerte Norges Fekteforbund treningssamling som forberedelse til det kommende Europamesterskapet for juniorer og kadetter i Sochi som starter 2. mars.

I tillegg til de ti som skal representere Norge i selve mesterskapet, deltok ytterligere ti sparringspartnere før å øke kvaliteten på treningen. Blant disse var blant annet sportslig leder Bartosz Piasecki. 

Treningene bestod av to økter daglig. På den første økten var treningen mer teknisk rettet, med fokus på beinarbeid og kamptrening med taktiske oppgaver. Fokuset på den andre økten var konkurransefekting.

Treningene foregikk på Bygdøhus, og ble ledet av Samuil Kaminski og Adam Flåten.

Vi takker både trenerne og sparringspartnerne, og ønsker de norske fekterne lykke til i Sochi!PROTOKOLL FRA STYREMØTET 12. og 19 FEBRUAR ER PUBLISERT

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Feb 2018

For å kunne følge med i vedtak publiseres en nyhetssak når styreprotokollene publiseres. Alle styre- og TK-protokoller blir publisert under menypunktet "OM FORBUNDET"

Styret har blant annet godkjent opptak av en ny fekteklubb i NF, Drammen Fekteklubb og behandlet beregning av antall delegater fra hver klubb som har stemmerett på tinget, og reisestøtte for disse ved Fekteforbundets ordinære ting 8. april i år.  UTDANNING AV DOMMERE I 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Feb 2018


Norges Fekteforbund har som mål å utdanne minst én ny FIE-dommer innen 2020. Målet er dessuten å organisere nasjonale konkurranser med kun regionale og nasjonale dommere fra og med 2020. Dette krever at hver klubb kan stille med nok utdannete dommere. 

For å nå målene har NF satt opp følgende delmål: 

 • Utdanne minst 10 regionale dommere årlig 
 • Utdanne minst 3 nasjonale dommere årlig

For å bli utdannet dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn. Fekteforbundet stiller med kursledere, mens klubbene / kandidatene betaler reise og opphold selv. 

Trinn 1 (regional dommer)
4 timer teori med praksis på samling/stevne arrangeres to ganger årlig i hver av de tre regionene.  

Tilbud i 2018
Trinn 1 skjer regionalt i forbindelse med regionale treningssamlinger eller under Ungdomsserien etter avtale mellom klubb og NF. Klubber som ønsker å gjennomføre dommerkurset bes ta kontakt med NF ved Claes Bendiksen.

Trinn 2
5 timer praksis med veiledning gjøres i et av to utvalgte konkurranser. 

Tilbud i 2018
Utdanning innen trinn 2 vil skje under Ungdoms NM i Bergen 17. og 18. mars, og under Vinterstøtet, høsten 2018. NF stiller med nasjonale dommere som veiledere. Påmelding gjøres til NF ved Claes Bendiksen senest 2 uker før stevnestart.

Trinn 3+4: (nasjonal dommer)
2 timer repetisjon + 1 time eksamen gjøres i et av to utvalgte konkurranser.

Tilbud 2018
Repetisjon og eksamen vil skje under Åpent Østlandsmesterskap 26. og 27. mai. Veiledning skjer under lørdagens fekting. Kurset begynner kl. 19:00, med skriftlig eksamen kl. 21:00.

Neste eksamen vil arrangeres under Bergen Cup, høsten 2018. Påmelding gjøres til NF ved Claes Bendiksen senest 2 uker før stevnestart.

Work Shop for nasjonale dommere
Fekteforbundet gjennomfører dessuten en Work shop for nasjonale dommere under Norgesmesterskapet for seniorer, 21. og 22. april i Oslo. Norges eneste internasjonale dommer, Andras Borsodi vil blant annet gjennomgå gjeldende regelverk, og informere om mulighetene for å videreutdanne seg til godkjent Europeisk-, og internasjonal dommer med FIE-lisens. Påmelding gjøres til NF ved Claes Bendiksen senest 2 uker før stevnestart. 

Les dommerkompendium og mer informasjon om dømming.SKADEFRI PROGRAMMET BLIR TILGJENGELIG INTERNASJONALT

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Feb 2018

Skadefri-appen med treningsprogram med øvelser for å unngå de mest vanlige belastningsskadene, i blant annet fekting, blir nå spredt internasjonalt.

Get Set-appen, den internasjonale varianten av Skadefri-appen, er nå oversatt engelsk, spansk, fransk, russisk, tysk og kinesisk.

Treningsprogrammet ble utviklet av Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøyskole i samarbeid med ulike særforbund, blant annet Norges Fekteforbund. 

Treningsprogrammet finnes på http://skadefri.no/idretter/fe... Nettsiden inneholder informasjon om fekting og de mest vanlige skadene i sporten. Dessuten et fullt beskrevet treningsprogram med anbefalte øvelser. Øvelsene finnes også via en gratis App som kan nedlastes fra App Store.

Programmet består av tre nivåer. Når du mestrer øvelsene på det første nivået, er det på tide å gå videre til neste. Alle øvelsene er godt beskrevet og illustrert med videoer. 

Det koreanske kultur- og idrettsministerium har gitt full økonomisk støtte og mandat til det IOC Research Center i Seoul og deres «Olympiatoppen» til å implementere Get Set på tvers av landet med et prioritert fokus på toppidrett i starten av deres lange perspektivet.

Se VIDEOEN om det koreanske prosjektet:VELLYKKET TRENINGSAMLING I MIDT-NORGE

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Feb 2018

Norges Fekteforbund har som mål  å øke aktiviteten blant barn og unge, skape tettere samarbeid mellom klubbene, og stimulere til vennskap mellom fekterne i ulike byer. 

Ett av tiltakene i Fekteforbundets plan for 2018, er å arrangere fem treningssamlinger i hver region. Først ut var helgens samling på Nordlandet ungdomsskole i Kristiansund. 

Under kyndig ledelse av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki, deltok 18 gutter og syv jenter fra Kristiansund Fekteklubb, og fra Trondheimsklubben Tordenskiold Fekteklubb. Yngste deltaker var 9, mens eldstemann var 55 år.

Motivasjon til videre trening
Etter registrering og felles lunsj, startet lørdagen med felles oppvarming og beinarbeid.  Deretter gjennomgikk fekterne kreative øvelser for teknikktrening. Hensikten var å vise fekterne og lederne i de to klubbene et utvalg nye øvelser som kan brukes i den daglige treningen. I tillegg fikk alle deltakere mulighet til å fekte med en olympisk medaljør. Første dag ble avsluttet med kamptrening, før det var sosialt samvær med pizza. 

Søndagen hadde det samme treningsfokuset, før samlingen ble avsluttet med en uhøytidelig treningskonkurranse som ble vunnet av Håkon Farstad. 

God effekt
Fekteforbundet håper samlingen vil bidra til å inspirere fekterne til videre trening, og skape vennskap på tvers av klubbene. Neste samling i regionen vil bli arrangert i løpet av mai/juni.

Samlingen fikk god dekning i lokalmedia. Fekteforbundet håper dette også  kan stimulere rekrutteringen i regionen. ( Se faksimile av forsiden på Tidens Krav nedenfor.  Illustrasjonsbildet i denne saken er lånt fra samme reportasje)

Fekteforbundet takker for god innsats hos fekterne, og fra de frivillige fra både Kristiansund- og Tordenskiold Fekteklubb som gjorde denne samlingen mulig!


Les saken her (krever abonnement)

Se bilder på Kristiansund Fekteklubb sine FacebooksiderUTTAK JUNIOR-EM 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Feb 2018

Årets europamesterskap avholdes i Sochi, Russland i perioden 7. til 11. mars. Følgende kårdefektere er tatt ut til å delta:

Jenter:

 • Katherina Malvik (Oslo Fekteklub)
 • Hanne Sofie Moberg (Bergens Fekteklubb)
 • Linn Helen Birkeland (Bergens Fekteklubb) 

Gutter:

 • Ferdinand Eliassen (Bygdø Fekteklubb)
 • Tomas Geitung (Bergens Fekteklubb)
 • Benjamin Dahlbo (Njård Fekting)
 • Fabian Alfheim (Bergens Fekteklubb) 

Leder:  Samuil Kaminski (Bygdø Fekteklubb)  

Stevneprogram:

 • 7. mars: Kårde damer individuelt
 • 8. mars: Kårde herrer individuelt
 • 10. mars: Kårde damer lag
 • 11. mars: Kårde herrer lag

Les mer om mesterskapet her

Uttaket ble gjort på grunnlag av Fekteforbundets uttakskriterier. Uttak til Junior- og Kadett-VM i Verona gjøres når EM er avsluttet.

Les mer om uttakskriteriene for EM og VMMEDALJERIK HELG I KUNGSBACKA MASTERS

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Feb 2018

Kungsbacka Fekteklubb, KF99, arrangerte i helgen sitt årlige Kungsbacka Masters. Det ble en medaljerik Sverigetur for de norske fekterne. 12 medaljer i ulike aldersklasser vunnet av både jente- og guttefektere fra fem norske klubber lover godt for norsk fekting.

Seniorklassen ble vunnet av Anna Tsoy fra Stavanger Fekteklubb (på bildet). I herreklassen tok Arthur Grosse og Bo Dahle fra Njård Fekteklubb bronsemedaljene.

Arthur Grosse, som har søkt om norsk statsborgerskap, kapret også gullet i juniorklassen, U20.

I kadettklassen, U17, ble det bronsemedaljer på Louise Smøraas og Vilde Tengesdal fra Bergens Fekteklubb. Det samme gjorde Andreas Klaveness fra Bygdø Fekteklubb og Elias Draugedalen fra Nøtterøy Fekteklubb.

I aldersklassen U15 tok Vilde Tengesdal sølv og Louise Smøraas bronse. Det samme gjorde Olav Eikanger i gutteklassen, også han fra Bergens Fekteklubb. Bronsemedalje ble det dessuten på Emilis Krasikovas fra Stavanger Fekteklubb i klassen U13.

I tillegg til mange medaljer, meldes det om mye god fekting av de som ikke nådde helt opp denne gangen.

Forbundet gratulerer både medaljevinnerne og de andre som deltok! Takk til trenere, dommere og de andre frivillige som hadde tatt turen til Sverige.

Se alle resultatene her  VARSEL OM ORDINÆRT TING

Postet av Norges Fekteforbund den 25. Jan 2018

Norges Fekteforbund har varslet organisasjonsledd som har representasjonsrett per epost om ordinært ting, søndag 8. april i Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo.  Varselet er også sendt til Kontroll- og valgkomiteen. 

Formell innkalling med fullstendig saksliste og nødvendige dokumenter til tinget kommer senest 14 dager før tinget. 

Klubbene må formelt utnevnte sine representanter med stemmerett. Følg lenken for å laste ned fullmaktsskjema med informasjon om representasjon.

Klubbseminar
På lørdag 7. april vil det ble arrangert et klubbseminar på samme sted. Mer informasjon om dette vil ble sendt til klubbene.

Hotell- og flybestilling:
Thon Hotels gir Fekteforbundets klubber og medlemmene deres gunstige priser på flyreiser og overnatting. 

Man er automatisk pålogget med Fekteforbundets prisfordeler ved å klikke på Thon-logoen via Fekteforbundets hjemmeside. Ved Telefonbestilling bruk kode FFAFEK eller kode TH87814.

Ved bestilling av fly kan SAS Sportsreiser benyttes. Bruk Fekteforbundets kode FEKT999. 
UTTAK AV KADETTER TIL EM 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 24. Jan 2018

Helgens Europacupstevne i København var det siste uttaksstevnet for kadettene til årets Europamesterskap i Sochi, Russland. Den individuelle konkurransen går av stabelen 3. mars, mens lagkonkurransen er satt opp 6. mars.

På bakgrunn av de oppsatt uttakskriteriene har Norges Fekteforbund tatt ut følgende kadettfektere:

Kårde Gutter:

 1. Benjamin Dahlbo (Njård Fekting)
 2. Elias Draugedalen (Nøtterøy Fekteklubb)
 3. Elias Degland Heiervang (Njård Fekting)
 4. Brage Dyrseth (Bergens Fekteklubb)

Frederic Roqueta (Njård Fekting) skal være med som leder.

For ytterligere informasjon om mesterskapet og om uttaket, se nedenstående lenker:

Informasjon om Europamesterskapet

TK-protokoll vedrørende uttaket

Uttakskriterier

Bildet: Guttene som havnet på pallen på Europacupstevnet i København ble tatt ut til Europamesterskapet.BRONSE TIL KADETTENE

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Jan 2018

Det norske førstelaget tok en fantastisk 3. plass i søndagens lagkonkurranse i helgens Europacupstevne i København.

På vei til bronsefinalen ble det seier mot Storbritannia 3 og Italia 3, før det ble tap for Italia 2 i semifinalen. Medaljen ble vunnet etter å ha slått Egypt 45-38 i bronsefinalen.

På det norske førstelaget fektet Benjamin Humlen Dahlbo (Njård), Elias Draugedalen (Nøtterøy), Brage Dyrseth (Bergen) og Elias Heiervang (Njård).

Norge stilte med tre av totalt 21 lag i lagkonkurransen. I lørdagens individuelle konkurranse, der 112 fektere deltok, fektet ti norske kadetter. Tre havnet blant de 32-, og fire havnet blant de 64 beste. 

Dette var det siste uttaksstevnet til kadett-EM i Sochi som er i begynnelsen av mars. Uttaket gjøres av TK, og publiseres på Fekteforbundets nettside onsdag 24. januar.

Vi gratulerer alle fekterne, og trenerne som var i København. Neste kadettstevne er Kungsbacka Masters om to uker. Fekteforbundet ønsker lykke til!

Se alle resultatene herUTLYSNING AV MIDLER FRA EXTRASTIFTELSEN

Postet av Norges Fekteforbund den 18. Jan 2018

ExtraStiftelsen lyser nå ut midler for 2018/19. Alle fekteklubbene kan selv søke midler til prosjekter som har mål om å tilrettelegge for og inkludere: 

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med lav betalingsevne
 • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år. 

Ta kontakt med Norges Fekteforbund for å avklare eventuelle spørsmål og informere om søknadene. 

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart høst 2018 er 15. februar 2018.

Egen epost er sendt til alle fekteklubbene.

Mer informasjon om ExtraStiftelsen finnes via fekteforbundets oversikt over aktuelle søknadsordningerVELLYKKET SIDDIS CUP MED TRENINGSSAMLING

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Jan 2018

Stavanger Fekteklubb arrangerte 6. og 7. januar  Siddis Cup 2018 i Tastahallen. Siddis Cup er et nytt regional stevne for barn og ungdom. Stevnet hadde 68 starter fra arrangørklubben, Bergens Fekteklubb og fra Tordenskiold Fekteklubb i Trondheim.

Arrangøren kombinerte stevnearrangementet med gjennomføring av en regional treningssamling som også inneholdt sosialt samvær.

Dette ble et vellykket arrangement og Norges Fekteklubb gratulerer både vinnerne og arrangøren!

Finn resultatene her

Se bilder og video på Stavanger Fekteklubb sin Facebookside