Klubbutvikling

I tillegg til at NF arrangerer ulike kurs, tilrettelegger også NIF ved idrettskretsene for klubbutvikling. NIF har ansvar for felles rammer og retningslinjer og har utviklet verktøy som er ulike klubbers behov og interesser.

Les mer om klubbutvikling og verktøyene som finnes.


E-læringskurs i styrearbeid for idrettslag

Kurset, som varer omkring en time, gir deltakerne grunnleggende innsikt i idrettens organisering, og hvilket ansvar man har som styremedlem i idrettslag. Kurset gir en oversikt på viktige lover og regler som styremedlemmer må forholde seg og deltakerne får i tillegg gode råd om verktøy til det praktiske styrearbeidet. Kurset kan både være en fin introduksjon for nye styremedlemmer, og være nyttig for de som har vært med i styret en stund.

For å gjennomføre kurset, må man logge seg inn ved hjelp av sin brukerkonto på Min Idrett via denne lenken    

Om man ikke har brukerkonto, kan også det opprettes via denne lenken.

 

Les mer om andre NIF-kurs på NIFs kursportal via denne lenken


Verktøykasse for økonomidrift av klubber

Det er utviklet en verktøykasse med råd og tips for å holde styr på økonomien i en klubb.
Verktøykassen inneholder de bestemmelser som fekteklubben er pålagt å følge samt ulike verktøy og hjelpemidler som kan tas i bruk, som vil forenkle hverdagen, og som vil bidra til å sikre at klubben følger de lover og bestemmelser som gjelder.

Nedenfor ligger det bestemmelser, veiledning, informasjon, forslag til interne rutiner, maler og verktøy tilgjengelig til bruk i fekteklubbene:

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser
Veileder til NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser
Økonomihåndbok og internkontroll
Regnskap, revisjon og kontrollkomité - maler og hjelpemidler
Regnskapssystem
Kurs
Skatt og avgift
Skattefradrag for gaver

Verktøykasse for generell klubbdrift

NIF har utviklet en verktøykasse med ulike maler for drift av klubber. NF anbefaler fekteklubbene å ta disse i bruk om ikke klubben har utviklet egne.

Nedenfor ligger det lenker til tilgjengelig maler som kan tas i bruk i fekteklubbene:

Mal innkalling til styremøte
Mal protokoll fra styremøte

Mal sjekkliste til årsmøte
Mal saksliste og saksdokumenter til årsmøte
Mal årsberetning til årsmøte
Mal protokoll fra årsmøte

Mal kommunikasjonsstrategi
Maler standardkontrakter for trenere

Maler etiske retningslinjer
Mal årshjul med faste oppgaver


Klubbundersøkelsen 2018

Norges Fekteforbund gjennomfører i 2018 en klubbundersøkelse for å kartlegge status og behov i fekteklubbene. Dette vil være til hjelp i arbeidet med å planlegge forbundsvise utviklingstiltak som i størst mulig grad støtter kubbene i sitt utviklingsarbeid.

Undersøkelsen bør besvares av klubbledelsen i fellessak. I tillegg til å gi Fekteforbundet god styringsinformasjon, vil også enkelt spørsmål kunne gi god input til diskusjon om videre utvikling av klubben.

Last ned skjemaet i lenken nedenfor. 

KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV I FEKTEKLUBBENE 2.docx


Levert av IdrettenOnline