NY RUNDE AV UNGDOMSSERIEN IGANGSETTES

Postet av Norges Fekteforbund den 31. Aug 2018


Fekteforbundet har som mål å øke aktiviteten blant barn og unge, skape et tettere samarbeid mellom klubbene, og stimulere til vennskap mellom fekterne med ulik geografisk tilhørighet. Ett av tiltakene har vært igangsettelse av Ungdomsserien for barn og ungdom.

Ungdomsserien ble igangsatt av Norges Fekteforbund høsten 2017. Serien skulle være uhøytidelig, men samtidig gi spennende opplevelser, og fungere som en introduksjon for deltakelse i større nasjonale og nordiske konkurranser. 

Serien er åpen for fektere fra hele landet, men gjennomføres som regionale konkurranser i fire ulike klubber på Østlandet. 

STOR SUKSESS
Den første sesongen har serien bestått av konkurransene; Zorro Cup hos Oslo Fekteklub, Angelini Cup hos Bygdø Fekteklubb, Vårstøtet hos Njård Fekting, og ble avsluttet med Nøtterøy Cup hos Nøtterøy Fekteklubb. 

Etter det siste stevnet, ble det arrangert en avslutningsfest for både fekterne og deres foresatte. På festen fikk alle deltakerne overrakt diplomer fra Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki.

Stevnene har hatt en jevn økning i både antall fektere, og i antall deltakende klubber. Nøtterøy Cup samlet 110 startende, og totalt har 150 barn og ungdommer deltatt i serien.

Ungdomsserien har vist seg som et vellykket tiltak, og blir derfor videreført for sesongen 2018/19. 

I samarbeid med hver enkelt arrangørklubb, kan derfor Norges Fekteforbund ønske velkommen til følgende stevner i serien:

  1. Angelini Cup, 30. september 2018 (kun søndag)
  2. Zorro Cup, 27. oktober 2018 (kun lørdag)
  3. Vårstøtet, 9-10. mars 2019
  4. Nøtterøy Cup, 25-26. mai 2019

Mer info om ungdomsserien og informasjon om påmelding via denne lenken.