TRENER 1-UTDANNING I 2024

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Feb 2024

Som et svar på behovet i de norske fekteklubbene, utdanner Norges Fekteforbund fektetrenere. 

Norges Fekteforbund igangsetter nå en ny runde med trenerutdanning. I 2024 settes det opp et Trener 1-kurs, og planlegger å følge opp med et Trener 2-kurs i 2025.

Det ikke er tilstrekkelig, og heller ikke nødvendig å være en god fekter for å bli en god trener. Trenere skal ikke bare instruere teknikk. De skal også bidra til å utvikle utøverne fysisk og sosialt for å skape positive opplevelser, uansett nivå og ambisjoner.

Gode trenere stimulerer derfor både den sportslige utviklingen og forhindrer medlemsfrafall slik at norsk fekting vokser. 

Gratis trenerutdanning
Kun et  fåtall av klubbene har et tilstrekkelig antall medlemmer, og dermed økonomi til å ansette utdannete trenere på fulltid. Stadig flere klubber engasjerer imidlertid trenere på timebasis. 

For å bistå fekteklubbene så treningstilbudet blir så godt som mulig, tilbyr derfor Fekteforbundet gratis trenerutdannelse.

Les mer om Fekteforbundet tre trenerkurs som bygger på hverandre via denne lenken

Trener 1-kurset
Første steget i Fekteforbundets trenerutdannelse er Trener 1-kurs. Dette kurset vil være obligatorisk for de som ønsker å gå videre og gjennomføre Trener 2 og 3-kursene senere. 

Kurset er gratis, men deltakerne eller klubbene deres betaler og organiserer selv reise og opphold.

Kurset er åpent for personer fra og med det året de fyller 16 år som er medlemmer av klubber som er tilknyttet Norges Fekteforbund, og som har gyldig NF-lisens samt  har gjennomført den obligatoriske Trenerattesten for alle trenere. 

Les mer om og ta trenerattesten via denne lenken

Trener 1-kurset egner seg godt for de som allerede bidrar som klubbtrenere og som ønsker økt kompetanse, men er åpent for alle som ønsker å bidra som trener i egen, eller i en annen klubb.

Kursprogram Trener 1 i 2024
Trener 1-kurset er oppdelt i flere deler,

1) Barneidrettstrener
Dette er et obligatorisk fellesidrettslig trenerkurs  "Barneidrettstreneren" som gjennomføres i regi av idrettskretsen der deltakeren hører hjemme.

Her gis grunnkunnskapene som kreves for å påta seg et treneransvar for barn. I tillegg får deltakere konkrete praktiske tips til aktiviteter og hvordan trenerne kan bygge opp en trening slik at barna opplever mestring og allerede gleder seg til neste trening 

Les mer om dette kurset via denne lenken.

2) Teori og praksis 
Fekteforbundet gir deretter 45 timer undervisning fordelt på to kurshelger. Kurset inneholder også 45 timer med praksis som må gjennomføres underveis, eller etter endt undervisning etter avtale med en fekteklubb.

Undervisningen vil foregå i Oslo, og blir ledet av Fekteforbundets utviklingsansvarlig, Fredrik Backer. Han er tidligere toppfekter, og er sertifisert Trener 2.   

Finn mer informasjon om Fredrik finnes via denne lenken.

Kurshelger i 2024
Første kurshelg som blir 27. og 28.4.har fokus på trenerrollen i fekting. Undervisningen består av både teori og praksis innenfor utholdenhet, styrke og spenst, hurtighet og reaksjon, bevegelighet, koordinasjon og motorikk.  

Andre kurshelg som arrangeres etter sommeren har fokus på fektemetodikk, og består av teori og praksis innenfor planlegging, gjennomføring og evaluering av fektetreninger.

Begge kurshelgene starer lørdag kl. 09:00, og avsluttes på søndag senest kl. 17:00. Det blir felles pizza på lørdag etter endt kursdag. Kursene gjennomføres hos en av fekteklubbene i Oslo. Nærmere informasjon om hvor kommer så raskt det er avklart. 

Praksis
I tillegg til kurshelgene må deltakerne kunne dokumentere at de gjennomfører 45 timer med praksis innen 18 måneder etter den første kurshelgen. Praksis er all planlegging, gjennomføring og evaluering av trening og oppfølging av fektere i klubb og annen form for instruksjon av utøvere. Minimum 35 timer av praksisen må være knyttet til aktivitet i egen klubb. Egentrening regnes ikke som godkjent praksis.

Autorisasjon som Trener 1
For å få autorisasjon som Trener 1 må deltakerne ha oppnådd gitte kompetansemål og deltatt på minimum 80 prosent av undervisningen, samt gjennomført praksis etter avtale med kursansvarlig. Etter endt kurs utsteder Norges Fekteforbund kursbevis.

Påmelding
Påmelding med fullt navn, epostadresse og telefonnummer til hver deltaker, sendes til Fekteforbundets utviklingsansvarlige og kursleder innen 31. mars på epost fredrik.backer@nif.idrett.no

Ta gjerne kontakt med ham ved spørsmål. 

REGIONAL TRENINGSSAMLING I VINTERFERIEN

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Feb 2024

God stemning i på Fekteforbundets regionale treningssamling i vinterferien. Foto: Norges Fekteforbund.

Hele 40 fektere fra syv fekteklubber på Østlandet deltok på Fekteforbundets regionale treningssamling i vinterferien. 

Treningssamlingen, som ble avholdt i Bygdøhus, ble ledet av Fredrik Backer som er Fekteforbundets utviklingsansvarlige. Med på laget hadde han Julia Broniszewska som til daglig er trener i Oslo FK. 

Deltakerne kom fra Njård Fekting, Bygdø FK, Nesodden Fekting, Holmlia FK, Bekkestua Fekting, Skjetten Fekting og Oslo Fekteklub. Disse fekterne prioriterte fekting i vinterferien, og fikk tre fartsfylte dager med masse fysisk trening, øvelser innen koordinasjon og balanse, samt fekteteknikk og mye fekting.

Fellesmåltider
For å bygge samhold og kameratskap på tvers av klubbene er fellesmåltider med tid til sosialisering en viktig ingrediens på Fekteforbundets regionale treningssamlinger. 

Fekterne under en av matpausene på den regional treningssamlingen. Foto: Norges Fekteforbund.

Den åpne samlingen var bekostet av Fekteforbundet og dermed gratis for fektere fra alle klubbene i regionen. Vi håper tiltaket var et godt alternativ for de som ikke som ikke sto på ski i ferien, og at samlingen ga inspirasjon og mersmak til mer trening og personlig utvikling på fektepisten.

Fekteforbundet takker alle som bidro. Både trenerne og deltagere for en fin samling.

Deling av bilder og film
Det publisert flere bilder fra denne samlingen, og fra andre samt fra stevner og mesterskap i inn- og utland i den lukkete norske Facebook gruppen Fektebilder. Fekteforbundet oppfordrer flest mulig av fekteklubbene, også både fekterne selv og deres foresatte til å dele bilder og film på sosiale medier. 

Gjerne også til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet minner om Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no) og dermed at film og bilder av barn tryggest gjøres i den lukkete norske Facebook gruppen Fektebilder

KRAV TIL GODKJENT MEDLEMS- OG FAKTURERINGSSYSTEM

Postet av Norges Fekteforbund den 22. Feb 2024

Noen fekteklubber tilfredsstiller ikke kravene til fakturering av medlemskontingenter og treningsavgifter fra godkjent medlemssystem. Dette må på plass i løpet av 2024.

Fekteklubber som ikke fakturerer medlemskontingenter og treningsavgifter gjennom KlubbAdmin eller annet medlemssystem med godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund, har nylig mottatt et varsel.

I første omgang fikk alle klubber beskjed om å ha på plass et godkjent medlemssystem innen utgangen av 2019. På grunn av pandemien ble fristen utsatt.

Dersom dette ikke er på plass senest 1. januar 2025, kan klubben risikere å miste medlemskapet i Norges Idrettsforbund, og dermed også tilknytningen til Norges Fekteforbund.

Alvorlige konsekvenser
I tillegg til at klubbens medlemmer ikke får delta på nasjonale og internasjonale konkurranser, eller kurs og utviklingsaktiviteter i regi av Fekteforbundet, vil fekteklubben miste retten til treningstider i offentlige anlegg, økonomiske tilskudd som lokale aktivitetsmidler (LAM), momskompensasjon, refusjon av kostnader til utstyr, og til andre støtteordninger i regi av den organiserte idretten.

Bakgrunn for kravet
Kravet om et medlemssystem som sikrer riktig medlemsregistrering kom som et resultat av Riksrevisjonens gjennomgang av Kultur- og likestillingsdepartementets oppfølging av Norges idrettsforbunds bruk av spillemidler i 2018.

Et nytt og tidsriktig medlemssystem skal dessuten gjøre det enklere for tillitsvalgte i klubbene, og samtidig bli et strategisk verktøy for å effektivisere og utvikle hele idrettsorganisasjonen.

Dette har derfor blitt et stort digitaliseringsprosjekt som finansieres som et spleiselag mellom NIF og særforbundene.

Hva må fekteklubbens styre gjøre før Samordnet rapportering i år?
De fekteklubbene som ikke fakturerte medlemskontingenter for 2023 gjennom idrettens medlemssystem eller et medlemssystem fra en leverandør med godkjent integrasjonsavtale med NIF, må dokumentere til sin idrettskrets at de faktisk fakturerte medlemskontingent.

Fekteklubben må samtidig redegjøre for hva som er gjort og planlegger å gjøre for å sikre at fekteklubben etterlever faktureringskravet per 1. januar 2025.

Support
Ved behov for hjelp, kontakt klubbens idrettskrets eller NIF Digital Support.

Dersom fektelubben allerede fakturerer i KlubbAdmin eller et medlemssystem fra en leverandør med godkjent integrasjonsavtale med NIF, men allikevel har fått varselet, ta også kontakt med idrettskretsen eller NIF Digital Support.
VALKYRIEN OSLO CUP 2024

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Feb 2024

God deltakelse og høyt nivå på Valkyrien Oslo Cup i Hovseterhallen. Foto: Norges Fekteforbund. 

I helgen arrangerte Oslo Fekteklub Valkyrien Oslo Cup i Hovseterhallen. Dette var et populært og vellykket tilskudd i Norgescupen.

Valkyrien Oslo Cup, som er et nytt stevne i Norgescupen, var årets andre Norgescupstevne for de eldre aldersklassene. Med 123 starter fra 13 fekteklubber var dette et vellykket tilskudd. 

Fektere fra syv fekteklubber tok medaljer. Bergens FK er best i kvinneklassene, mens herrene fra Bygdø FK vant flest gullmedaljer og antall medaljer totalt.

Norges Fekteforbund gratulerer alle vinnerne, og gir de frivillige fra Oslo FK med dommere honnør for et flott arrangert stevne!

Klassevinnere Valkyrien Oslo Cup 2024

 • Senior: Ada Sofie Gildernes (Bergens FK) og Inge Sørum (Bygdø FK)
 • U23 år: Vide Tengesdal (Bergens FK) og Emilis Krasikovas (Stavanger FK)
 • O40 år: Janne Von Koss Torkildsen (Njård Fekting) og Audun Halvorsen (Bekkestua Fekting)
 • O50 år: Ok Kyong Park-Bhasin (Njård Fekting) og Gregor Gilfillan (Bygdø FK)
 • O60 år: Geir Stoutland (Bygdø FK)
 • O70 år: Cord von Brandis (Stavanger FK)

Alle resultater finnes via denne lenken.

Økende antall starter
Det er gledelig at Valkyrien Oslo Cup, på samme møte som årets Åpent Østlandsmesterskap, hadde høy deltakelse. Det er grunn til å å tro at dette har sammenheng med en økning i antall aktive fektere.

Samtidig er det grunn til å være oppmerksom på at dyrtiden kan prege stevnepåmeldingen utenfor Østlandsområdet der de fleste klubbene er lokalisert. Tilbakemeldingene etter årets Siddis Cup var det var det økte prisene på reiser og opphold som begrenset deltakelsen på årets Siddis Cup.

Fekteforbundet håper imidlertid på god påmelding på både stevnene og på årets Norgesmesterskap.

Foredrag av Johan Harmenberg
Etter invitasjon fra Fekteforbundet holdt Johan Harmenberg foredrag om hva han mener skal til å for å lykkes moderne fekting. 

Harmenberg har analysert fekting og har samlet informasjonen i boken "Epee 2.0-2.6" som han har skrevet sammen med flere meritterte fektere og trenere. 

Foredraget ble streamet på Fekteforbundets Youtube-kanal, og var tilgjengelig for alle interesserte.

Presentasjonen kan lastes ned via denne lenken

Johan Harmenberg, tidligere olympisk gullmedaljør for Sverige holdt et informativt og tankevekkende foredrag om hvordan lykkes i moderne fekting. Foto: Norges Fekteforbund.

Deling av bilder og film
Det er flott at mange fekteklubber også publiserer bilder med gratulasjoner av klubbmedlemmene på egne nettsider og profiler i sosiale medier. Vi oppfordrer flest mulig, også både fekterne selv og deres foresatte, til å dele bilder og film på sosiale medier.

Følg, lik og del også innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet minner imidlertid om Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no) og om at film og bilder av barn bør gjøres i den lukkete norske Facebook gruppen Fektebilder. Men at det i denne gruppen også finnes mye fint fra treningssamlinger, stevner og mesterskap i inn- og utland.
EM-UTTAK AV KADETTER 2024

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Feb 2024

Fekteforbundet har nå også tatt ut kadettfekterne som skal representere Norge i årets Junior- og kadett-EM i Italia.

Junior- og Kadett-EM 2024 avholdes i Napoli, Italia med start 22. februar. I tillegg til juniorene er nå også følgende kadettfektere tatt ut:

 • Ada Sofie Gildernes (Bergens Fekteklubb)
 • Elisabeth Pilipenko (Bygdø Fekteklubb)
 • Martin Aleksander Vik (Njård Fekting)
 • Julius Edelmann (Bergens Fekteklubb)
 • Alexander Allport Fossum (Bygdø Fekteklubb)
 • Filip Zeljkovic (Njård Fekting)

 Fekteforbundets reiseleder blir Filip Broniszewski

Vi gratulerer fekterne med uttaket og ønsker alle lykke til!

Les mer om Europamesterskapet i Napoli via denne lenken

Les mer om uttaket og Fekteforbundets uttakskriterier for sesongen 2023/2024 via denne lenken

 
FLOTT NORSK EUROPACUPHELG I KRAKOW

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Feb 2024

Stilstudie fra Krakow. Et av flere bilder som er er tatt av Tom Helge Vik. 

De norske kadettene fortsetter å levere gode resultater i Europacupen. På helgens stevne i Krakow var det ikke bare guttelaget som hevdet seg. Også individuelt kom både jentene og guttene høyt på resultatlistene.

På helgens Europacupstevne i Krakow fikk det norske kadettlaget bestående av Julius Edelmann, Alexander Allport Fossum, Martin Aleksander Vik og Filip en fin 8. plass i konkurranse med 35 lag. Dette er på linje med femteplassen i Novi Sad for to uker siden. 

I helgen klaffet det bedre for de de norske fekterne individuelt. Bergensfekteren Ada Sofie Gildernes fikk en fin 7. plass i konkurranse med 189 fektere, og Bygdøfekteren Alexander Allport-Fossum med 14. plassen i konkurranse med 222 fektere.

Dette er en klar forbedring siden det forrige stevnet da de beste norske resultatene individuelt var Ada Sofie Gildernes sin 25. plass og Martin Aleksander Vik sin 29. plass.

Se alle resultater via denne lenken

Vi takker innleid reiseleder Filip Broniszewski for god oppfølging av hele den norske troppen og gratulerer alle sammen!

Deling av film og bilder
Tom Helge Vik har tatt en rekke flotte bilder, og video fra stevnet i Krakow. Disse er publisert på i lukkete norske Facebook gruppen Fektebilder.

Det er flott at mange fekteklubber også publiserer bilder med gratulasjoner av klubbmedlemmene på egne nettsider og profiler i sosiale medier. Vi oppfordrer flest mulig, også både fekterne selv og deres foresatte, til å dele bilder og film på sosiale medier.

Følg, lik og del også innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet minner imidlertid om Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no) og om at film og bilder av barn bør gjøres i den lukkete norske Facebook gruppen Fektebilder. Men at det i denne gruppen også finnes mye fint fra treningssamlinger, stevner og mesterskap i inn- og utland.
SØK PÅ SPILLEMIDLER TIL UTSTYR

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Feb 2024

Det er nå klart for en ny søknadsrunde for spillemidler til utstyr. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2023 (med fakturadato i 2023).

Alle fekteklubber skal nå ha mottatt en e-post med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen. Søknadsfristen er onsdag 6 mars 2024. 

Refusjonsordning
Denne ordningen fungerer som en refusjonsordning. Det vil si at klubbene kan søke om å få refundert innkjøp av godkjent utstyr som er tilgjengelig for alle klubbmedlemmene. 

Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning finnes på Norges idrettsforbunds nettsider:

Hvem kan søke
Den som søker må være registrert som Leder, Daglig leder, Adm. leder (ansatt) eller Org. ansvarlig (KL) i klubben. Om ikke vedkommende ikke har vært innlogget i Min idrett, eller glemt passordet kan dette løses på siden MinIdrett

Se brukerveiledning for å søke via denne lenken

Vær tidlig ute med søknaden
Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger. Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Erfaringsmessig søker mange de siste dagene, og dette kan gi stor belastning på systemet. Alle oppfordres derfor til å være tidlig ute med søknaden.

Support
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no. Ved spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer for hva som kan godkjennes av type utstyr, ikke nøl med å kontakte Norges Fekteforbund.
EM-UTTAK AV JUNIORER

Postet av Norges Fekteforbund den 6. Feb 2024

Fekteforbundet har nå tatt ut juniorfekterne som skal representere Norge i årets Junior- og kadett-EM i Italia.

Junior- og Kadett-EM 2024 avholdes i Napoli, Italia med start 22. februar. Basert på vedtatte uttakskriterier ble følgende juniorfektere tatt ut:

 • Vilde Tengsdal (Bergens Fekteklubb)
 • Elsa Von Koss Hellebø (Njård Fekting)
 • Emilis Krasikovas (Stavanger Fekteklubb)
 • Aleksander Malvik (Njård Fekting)
 • Inge Sørum (Bygdø Fekteklubb)
 • Viktor Jarl Breivik Hagen (Bygdø Fekteklubb)

Fekteforbundets reiseleder blir Tomas Krasikovas.

Vi gratulerer fekterne med uttaket og ønsker alle lykke til!

Kadettenes siste uttaksstevne er helgens Europacupstevne i Krakow. Kadettuttaket gjøres derfor mandag 12. februar, og vil deretter bli publisert etter at fekterne er blitt informert. 

Les mer om Europamesterskapet i Napoli via denne lenken

Les mer om uttaket og Fekteforbundets uttakskriterier for sesongen 2023/2024 via denne lenken
ÅPENT ØSTLANDSMESTERSKAP 2024

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Feb 2024

Premiepallen i jentenes U17-årsklasse besto kun av fektere fra Bergens FK. F.v: Kristina Osharova (sølv), Vlada Osharova (gull), Ada Sofie Gildernes og Liv Marhaug (bronse). Foto: Ellen Vokes.

Bygdø Fekteklubb arrangerte i helgen Åpent Østlandsmesterskap. I konkurranse med mange starter fra norske og svenske fekteklubber fikk fekterne fra Bergens FK både flest gullmedaljer og medaljer totalt.  

Årets mesterskap, som også var et Norgescupstevne, hadde konkurranser i aldersklassene under 20, under 17, under 15 og under 13 år. Fektere fra tre ulike klubber ble Østlandsmestere, og hele ni fekteklubber, inkludert to svenske tok medaljer.

I motsetning til i fjor, da de fleste medaljene gikk til de to største Oslo-klubbene, er det verdt å fremheve at hele fem av de åtte nybakte Østlandsmesterne er fra Bergens FK. Med fire sølv- og fire bronsemedaljer i tillegg ble Bergensklubben den desidert mestvinnende i år.

Vinnere i Åpent Østlandsmesterskap 2024

 • U20-årsklassen: Ada Sofie Gildernes og Julius Edelmann (begge Bergens FK)
 • U17-årsklassen: Vlada Osharova (Bergens FK) og Martin Aleksander Vik (Njård Fekting)
 • U15-årsklassen: Liv Marhaug og Philip Sæle-Meyer (begge Bergens FK)
 • U13-årsklassen: India Aarseth (Njård Fekting) og Kristian Husemoen-Zhang (Drammen FK)

Norges Fekteforbund gratulerer alle vinnerne, og takker både deltakerne og tilskuerne for god stemning. En stor takk går også til Bygdø FKs stevneleder Samuil Kaminski, og klubbens frivillige for et godt gjennomført arrangement!

Se alle resultater i Åpent Østlandsmesterskap 2024 her

Økende antall starter
Totalt var det 159 starter med fekterne fra 12 fekteklubber, deriblant to svenske med i årets Mesterskap. Dette innebærer en svært positiv økning i antall starter på om lag 20 prosent fra i fjor. 

Det er grunn til å tro at økningen har sammenheng med en økning i antall aktive fektere i klubbene, og derfor gledelig at økningen var størst i de yngre aldersklassene U15 og U17 år, og spesielt på jentesiden.

Fekteforbundet har fått tilbakemeldinger på at de økte prisene på reiser og opphold kan begrense stevnepåmeldingen. Dette var tilbakemeldingen fra flere klubber etter årets Siddis Cup som hadde færre deltakere enn tidligere. 

Dyrtiden er et problem i hele idretten og samfunnet for øvrig. Med få klubber og lang reisevei om man skal samle fektere, er dette noe som også kan prege fektesporten. 

Fekteforbundet håper på stor påmelding på både stevnene i Norgescupen og på årets Norgesmesterskap, men vil ha de økte prisene i mente i oppsett av stevnekalender og i planlegging av andre arrangementer fremover. 

Nest siste tellende konkurranse i Norgescupen
Det Åpne Østlandsesterskapet var den nest siste tellende konkurransen i Norgescupen. Den siste før Fekteforbundets Masters; finalestevnet hvor kun de åtte beste i ungdomsklassene deltar for å kåre vinnerne av sesongens Norgescup, er det kommende Norgesmesterskapet for ungdommer i Stavanger.

Les mer om Fekteforbundets Masters her

Deling av bilder og film
Det er flott at mange fekteklubber har publisert bilder med gratulasjoner av klubbmedlemmene på egne nettsider og profiler i sosiale medier. Vi oppfordrer flest mulig, også både fekterne selv og deres foresatte, til å dele bilder og film på sosiale medier.

Gjerne også til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norske fekting.

Fekteforbundet minner om Retningslinjer for publisering av bilder og film (idrettsforbundet.no) og om at film og bilder av barn også kan gjøres i den lukkete norske Facebook gruppen Fektebilder. I denne gruppen finnes det også mye fint fra treningssamlinger, stevner og mesterskap i inn- og utland.
KONGRESS I NORDISK FEKTEUNION

Postet av Norges Fekteforbund den 3. Feb 2024

Delegatene på årets kongress i Nordisk Fekteunion (NFU).

Nordisk Fekteunion (NFU) avholdt helgen 27. og 28 januar kongress i København. Det ble gjort flere vedtak som har betydning på norsk fekting. 

Opprinnelig skulle kongressen vært avholdt under fjorårets Nordiske Mesterskap. På grunn av tekniske problemer ble den utsatt. Dessverre kolliderte datoen med Fekteforbundets møtehelg. 

NFU som består av de fem nordisk landene og de tre baltiske skal arbeide for å fremme utviklingen av den olympiske fektesporten i medlemslandene, samarbeide idrettspolitisk og tildele Nordisk Mesterskap.

Kongressen består av medlemslandenes styreleder (president) eller den vedkommende utpeker. På grunn av møtekollisjonen deltok det ikke noen norsk delegat. På søndagens styremøte ble imidlertid visepresident Ole Eeg oppnevnt som Fekteforbundets representant i NFU fremover.

Nye mesterskapsregler
Av flere saker som ble vedtatt, var nye mesterskapsregler (Tournament rules).

Den største endringen er det fremover blir mesterskapsarrangøren (nasjonalt særforbund eller teknisk arrangørklubb) som får ansvar for å rekruttere og betale dommere. Dette skal finansieres ved å øke hver startavgift med fem Euro.

Det ble også vedtatt at fektere kun får starte i maksimalt to aldersklasser over sin egen, og at svarte kort skal rapporteres til fekterens nasjonale særforbund for videre håndtering.

Møtet fastholdt dessuten at Nordisk Mesterskap fortsatt skal være åpent, med unntak av arrangørlandets regler som gjelder fektere med russisk eller belarusisk pass. Samt at fektere uansett nasjonalitet kan bli Nordiske Mestere, både individuelt og på lag.

Det ble også vedtatt å registrere NFU som en juridisk enhet i Danmark. Der organisasjonens økonomi fremover vil administreres.

Nordisk Mesterskap 2024
NFU-kongressen gjorde følgende tildeling av Nordisk Mesterskap i kårde:

 Malmö International 25-26 mai:

 • Kårde senior, individuelt og lag
 • Kårde veteran

Örebro Masters i oktober (endelig dato ila våren)

 • Kårde junior, individuelt og lag
 • Kåre kadett, individuelt

Se lenken for fullstendig oversikt som også inneholder sabel og florett

Nordisk dommerkomite
NFU-kongressen vedtok også å opprette en egen Dommerkomite (Nordic Referee Commission, NRC). Denne komiteen skal bidra til bedre samarbeid i dommerspørsmål på tvers av medlemslandene, være en pådriver i medlemslandenes dommerutvikling og bistå arrangørene av Nordisk Mesterskap i rekruttering av dommere.

Oppdatert nettside
Etter en del forsinkelser er NFUs nye nettside lansert: https://nordicfencing.org/

Her vil det bli publisert mer innhold innen kort tid.

Protokollen fra NFU-kongressen og de nye Tournament rules er publisert på Fekteforbundets nettside: https://www.fekting.no/next/p/29921/nordisk-fekteunion
STRATEGISAMLING OG STYREMØTE I FEKTEFORBUNDET

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Feb 2024

NF-styret på styremøtet 28. januar 2024. F.v: Ole Eeg (visepresident) Guy Kværnberg (vara), Ellen Vokes, Katherina Malvik, Ragnhild Andenæs og Bjørn Faye (president). Foto: Norges Fekteforbund. 

Fekteforbundet avholdt helgen 27. og 28 januar strategisamling og styremøte. Av flere saker som ble behandlet, vedtok styret blant annet tidspunktet for årets Fekteting.

På lørdagens strategisamling med styret og administrasjonen, ble det jobbet med langtidsplan og -budsjett. Dessuten ble andre saker som styret vurderer å fremme på årets Fekteting diskutert. 

I følge NF-loven skal Fektetinget avholdes innen 15. juni i 2024. På søndagens styremøte, ble det derfor blant annet vedtatt at tinget avholdes i Oslo søndag 26. mai, med et åpent klubbledermøte 25. mai.

Nærmere informasjon kommer med innkallingen som vil sendes ut iht. Fekteforbundets lov. Med denne følger også invitasjon og agenda til klubbledermøtet.

Lov for Norges Fekteforbund er publisert på Fekteforbundets nettside, og kan leses via denne lenken

U23-NM i 2024
På grunn av endringer i Norges Fekteforbund sitt Stevne- og NM-reglement, er ikke det tekniske arrangøransvaret for årets Norgesmesterskapet i U23-årsklassen tildelt noen fekteklubb ennå. 

NF-styret er i dialog med aktuelle klubber, og vil så snart som mulig både tildele arrangøransvaret og informere om hvor og når Norgesmesterskapet i denne aldersklassen blir arrangert.

Oslo Cup 2024
NF-styret behandlet også en forespørsel fra Det Internasjonale Fekteforbundet (FIE) om hvorvidt Oslo Cup 2024 igjen skal inngå som satellitt stevne i verdenscupen. Da med forutsetning om at det ikke er noen begrensninger på hvilke nasjonaliteter som kan delta.

I denne saken var styret delt. Flertallet vedtok imidlertid å åpne opp for nøytrale individuelle utøvere fra Russland og Belarus i tråd med kriteriene for dette som er vedtatt av den Internasjonale Olympiske Komiteen (IOC). 

Dette innebærer at Oslo Cup 2024 igjen kan inngå som et satellitt stevne i verdenscupen. Sannsynligvis blir datoene 26. - 27. oktober i Bygdøhus, men dette vil fremkomme endelig i FIEs stevnekalender.

Styreprotokollen er publisert på Fekteforbundets nettside og kan leses via denne lenken