PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FEKTETING

Postet av Norges Fekteforbund den 30. Apr 2018

Det nye styret: (f.v) Hege O`Wiidt, Bjørn Faye, Camilla Draugedalen, Ludvig Hillestad og Junjie Cao. Varamedlemmene Elise Mo og Theodor Helland var ikke tilstede under den improviserte fotoseansen etter tingforhandlingene.

Norges Fekteforbund gjennomførte ordinært ting, søndag 8. april i Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo. Flertallet støttet det forrige styrets forslag til ny langtidsplan med budsjett. Det samme gjaldt valgkomiteens innstilling til styre, utvalg og komiteer. Disse har derfor få endringer:

STYRET

 • Junjie Cao, OSI Fekting (president)
 • Camilla Draugedalen, Nøtterøy FK (visepresident)
 • Hege O`Wiidt, Bygdø FK
 • Bjørn Faye, Bergens FK
 • Ludvig Hillestad, Njård Fekting
 • Elise Mo, Oslo Fekteklub (vara)
 • Theodor Helland, Kristiansand Kårdeklubb (vara)

KONTROLLKOMITÉ

 • Ove Mo, Oslo FK
 • Sturla Torkildsen, Njård Fekting
 • Anna Ræder, Bygdø FK
 • John Hugo Pedersen, Fredrikstad FK (vara)

LOVUTVALG

 • Karsten Torkildsen, Njård Fekting
 • Karoline Faye, Bergens FK
 • Harald Irgens-Jensen, Bygdø FK
 • Claus Severin Mørch, Bygdø FK (vara)

VALGKOMITÉ

 • Stig Herbern, Bygdø FK
 • Bård Vonen, Bergens FK
 • Gina Albrigtsen, Njård Fekting
 • Ole Eeg, Stavanger FK (vara)  

LES HELE PROTOKOLLEN FRA TINGET HER

KLUBBSEMINAR
Dagen før Tinget ble det arrangert et klubbseminar med foredragsholdere fra Norges Idrettsforbund og Oslo Idrettskrets. Det avtroppende styret ga dessuten en status på norsk fekting og på styrearbeidet, samt en grundig presentasjon av den anbefalte langtidsplanen for den neste tingperioden. Seminaret ble avsluttet med en fellesmiddag. 

Presentasjoner fra klubseminaret: