SAKSLISTE OG -DOKUMENTER TIL FEKTETINGET 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 23. Mar 2018

Norges Fekteforbund har tidligere varslet organisasjonsledd som har representasjonsrett, samt kontroll- og valgkomiteen om ordinært ting, søndag 8. april i Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo.  Det har i tillegg blitt sendt ut supplerende informasjon per epost 2. mars.

I henhold til NIFs lovnorm § 14 pkt. 2 skal fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med innkomne forslag til særforbundstinget gjøres tilgjengelig senest to uker før tinget. Disse gjøres herved tilgjengelig.

Følg linken til alle dokumentene her.

Valgkomiteens innstilling

Av hensyn til miljøet vil vi ikke printe ut lesekopier på tinget, og oppfordrer alle til å forholde seg til dokumentene digitalt.

Delegater
Klubbene må formelt utnevnte sine representanter med stemmerett, og returnere fullmaktsskjema innen 1. april. For antall delegater, se side to av fullmaktsskjemaet Dette er beregnet utfra antall aktive medlemmer i siste registrerte samordnete rapportering til NIF.

Klubbseminar 
På lørdag 7. april vil det ble arrangert et klubbseminar Idrettens Hus på Ullevål Stadion i Oslo. Dagen avsluttes med felles middag klokken 19.00. Informasjon om dette ble sendt alle klubbene per epost 2. mars 2018.

AGENDA:


Reisestøtte
Norges Fekteforbund støtter med opptil kr. 2 500,- for 1. rep., kr. 1 500,- for 2. rep og kr. 1 000,- for 3 rep. Delegater som kan dokumentere at de på grunn av reisebegrensninger er avhengig av en ekstra overnatting, mottar i tillegg kr 1 000 per delegat. Støtten for 2. og 3. representant forutsetter at klubben har tilsvarende antall delegater. Støtten gjelder kun reise til Oslo (fly, tog, buss) og overnatting mot fremviste kvitteringer og utfylt NFs utleggs- og reiseregningsskjema. Mat eller lokal transport støttes ikke. Støtten forutsetter at representanten(e) deltar både på klubbseminar og på tinget.


Hotell- og flybestilling: 
Thon Hotels gir Fekteforbundets klubber og medlemmene deres gunstige priser på flyreiser og overnatting.  Man er automatisk pålogget med Fekteforbundets prisfordeler ved å klikke på Thon-logoen via Fekteforbundets hjemmeside: http://www.fekting.no/p/24271/...  Ved Telefonbestilling bruk kode FFAFEK eller kode TH87814. Ved bestilling av fly kan SAS Sportsreiser benyttes. Bruk Fekteforbundets kode FEKT999. 

Vi benytter anledningen til å ønske alle en god påske!

Med vennlig hilsen,
for styret i Norges Fekteforbund
Junjie Cao, president


3 Kommentarer

Kommentarer

 • Norges Fekteforbund

  Fint om dere kan benytte skjemaet, og gi beskjed så raskt som mulig om hvilke delegater som Njård har gitt fullmakt. Dette for å slipp å bruke unødvendig lang på å få oversikt over delegatene, og dermed godkjenne de fremmøtte representantene på tinget. Lørdagens agenda er sendt til alle klubbene per epost, og dere har fått svar på spørsmål om denne i en egen epost i dag.

  04 april 2018
 • Njård - Fekting

  Det refereres på denne siden til en agenda for seminaret lørdag 7.april nedenfor. Vi kan imidlertid ikke se denne.

  03 april 2018
 • Njård - Fekting

  Det er ikke noe juridisk grunnlag for å sette en frist for å ha fullmaktsskjema. Sålenge en har det ved oppmøte har en møte- og stemmerett. Dette til orientering.

  03 april 2018

Logg inn for å skrive en kommentar.