Norske klubber

Norges Fekteforbund har per dags dato 26 klubber fordelt over 16 byer (Bergen, Bærum, Fredrikstad, Gjøvik, Kristiansand, Kristiansund, Molde, Nesodden, Nøtterøy, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Tromsø, Ålesund , Bodø og Trondheim )

BERGEN

Bergens Fekteklubb (BF)

Boks 5, 5251 Søreidgrend

Tlf: 55 12 61 65

Tlf: 55 29 99 56

Mob: 412 98 459 (Paal Bergh)

Mob: 906 10 887 (Bård Vonen)

Mob: 957 61 241 (Bjørn Faye)

E-post: info@bergensfekteklubb.org

E-post: paalbergh9@hotmail.com

E-post: bvonen@broadpark.no

E-post: bjorn.faye@gmail.com

URL: www.bergensfekteklubb.org

Facebook: www.facebook.com/bergens.fekteklubb

Treningslokaler: Haukelandshallen

BERGEN

Bergenstudentenes Allianseidrettslag (BSI)

Parkveien 1, 5007 Bergen

Mob: 412 50 158 (leder: Nicoline F. Stegerød)

E-post: nicolinesteg@hotmail.com

URL: www.fekting.bsi.no

Facebook: www.facebook.com/bsifekting

BERGEN

Fekteklubben Musketer (FM)

v/Pål Albro

Allegate 6, 5007 Bergen

BODØ

Bodø Flystasjons Fekteklubb (BoF)

v/Tommy Hirsti

132 Luftving, 8047 Bodø

Tlf: 75 56 35 88

Tlf: 75 53 79 66

Mob: 918 49 880

E-post: to-hir@online.no

BÆRUM

Bærum Fekteklubb (BRUM)

v/Øyvind Trandem

Brekkeski 17, 1349 Rykkinn

Mob: 400 43 513

E-post: oivind.trandem@rud.vgs.no

FREDRIKSTAD

Fekteklubben Fredrikstadfekterne (FF)

v/Gunnar Stavlund

Postboks 421, 1601 Fredrikstad

Tlf: 69 30 85 50 (jobb)

Mob: 913 53 125

E-post: gunnar@stavlund.no

Facebook: www.facebook.com/fredrikstad-fekteklubb

GJØVIK

Gjøvik Fekteklubb (GFK)

Mob: +47 975 06 732 (leder: Christoffer Irgens)

E-post: christoffer.irgens@hotmail.com


KRISTIANSAND

Kristiansand Fekteklubb (KFK)

v/Marianna Wilson

E-post: krsfencing@yahoo.no

URL: www.krsfencing.com

KRISTIANSAND

Kristiansand Kårdeklubb (KKF)

v/Theodor Helland

E-post: t.helland@me.com


KRISTIANSUND

Kristiansund Fekteklubb (KuF)

v/Douglas Wilmot

Mob: 476 63 427 (leder: Douglas Wilmot)

Mob: 996 04 922 (trener: Vidar Benjaminsen)

E-post: douglas.wilmot@nordmore.museum.no

E-post: vibenja@online.no

Facebook: www.facebook.com/groups/212329525491667

Treningslokaler: Goma Barneskole, Røsslyngveien 17, 6511 Kristiansund, torsdager 18-20:30


MOLDE

Molde Fekteklubb (MF)

v/Judith Molka-Danielsen

Mob: 454 58 385 (trener: Ton Hazes)

E-post: post@molde-fekteklubb.no

E-post: J.Molka-Danielsen@hiMolde.no

URL: www.molde-fekteklubb.no

Facebook: www.facebook.com/fekteklubbmolde


NESODDEN

Nesodden Idrettsforening (NeIf)

Berger Stadion, Postboks 188, 1451 Nesoddtangen

Mob: 986 44 999 (trener: Jonas Nordby)

E-post: k.j.nordby@khm.uio.no

URL: www.nesoddenif.no/blog/category/nif-fekting

NØTTERØY

Nøtterøy Fekteklubb (NøF)

Svend Foyns gate 39, 3112 Tønsberg

Tlf: 33 38 52 13 (Tore Aarholt)

Mob: 415 07 154 (Kjetil Draugedalen)

E-post: post@nofk.no

E-post: kjetil.draugedalen@gmail.com

URL: www.nofk.no

Facebook: www.facebook.com/Notteroyfekteklubb

OSLO

Bygdø Fekteklubb (BYF)

v/Samuil Kaminski

Postboks 17 Bygdøy, 0211 Oslo

Mob: 951 95 103

E-post: samuil@bygdofekting.no

URL: www.bygdofekting.no

Facebook: www.facebook.com/bygdofekting

Treningslokaler: Bygdøhus, Huk Aveny 45


OSLO

Fekteklubben Affekt (AFF)

v/Marius Bragli

Jacob Aallsgt. 9c, 0368 Oslo

E-post: post@affekt.no

URL: www.affekt.no

OSLO

Idrettslaget Krigsskolen (ILKS)

Utfartsveien 4b, 0517 Oslo

URL: www.mil.no/haren/ks

OSLO

Njård Fekting (NJF)

Sørkedalsveien 106, 0378 Oslo

Tlf: 23 22 22 50

E-post: erik.storelv@online.no (fektegruppeleder: Erik Storelv)

URL: www.njard.no

Facebook: www.facebook.com/njardfekting.no


OSLO

Oslo Fekteklub (OF)

Postadresse: Voksenhagen 5, 0770 Oslo

E-post: oslofekteklub@gmail.com

E-post: ove.fridtjof.mo@mfa.no (leder: Ove F. Moe)

URL: http://oslofekteklub.no/

Facebook: www.facebook.com/OsloFekteklub

Treningslokaler:

Sentrum, Oslo vest: Hovseterhallen, Hovseterveien 74

Sentrum, Oslo øst: Kabelgata 10-12 Kuben Yrkesarena, Økern


OSLO

Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI)

Postboks 94 Blindern, 0314 Oslo

E-post: fektestyret@osi.uio.no

URL: http://fekting.osi.no/


SANDEFJORD

Sandefjord Fekteklubb (SAF)

v/Reidar Helliesen

Brydedamveien 11, 3216 Sandefjord

Mob: 470 69 634

E-post: reidarhelliesen@gmail.com

URL: www.sandefjordfekteklubb.no

STAVANGER

Stavanger Fekteklubb (STF)

v/Ole Eeg

Mob: 472 76 034

E-post: o.eeg@cop.com

Facebook: www.facebook.com/stavangerfekteklubb

TROMSØ

Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI)

Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø

URL: site.uit.no/tsidrett/undergrupper/tsi-fekting

TRONDHEIM

Luftkrigsskolens Idrettslag (LKSK)

Trondheim MIL, 7004 Trondheim

URL: www.luftkrigsskolen.no

TRONDHEIM

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening (NTNUI)

NTNUI Fekting, Studpost 222, 7491 Trondheim

E-post: fekting-leder@ntnui.no (leder: Henrik Trandem)

URL: org.ntnu.no/fekting/site/

Facebook: www.facebook.com/ntnuifekting

TRONDHEIM

Tordenskiold Trondheim Fekteklubb (TTF)

v/Thorsten Hamann

E-post: leder@trondheimfekteklubb.no

E-post: thorsten.hamann@ntnu.no

URL: www.trondheimfekteklubb.no

Facebook: www.facebook.com/TrondheimFekteklubb

ÅLESUND

Ålesund Fekteklubb (ÅF)

v/Silvia Neu

Øggardsvegen 6, 6265 Vatne

Mob: 994 18 908

Mob: 480 97 530

E-post: aalesundfekt@outlook.com

E-post: tor-olag.olsen@subsea7.com (Tor-Ola Olsen)

URL: www.sandefjordfekteklubb.no

Treningslokaler: Largårdsringen 12, 6009 Ålesund, mandager 17:45-19:00

© 2016 www.fekting.no All Rights Reserved

NORGES FEKTEFORBUND

Sognsveien 73, 0855 OSLO
Post: Ullevål Stadion, 0840 OSLO
Tel: +47 22 89 55 99

Powered by: Bloc