Norske klubber

Norges Fekteforbund har per dags dato 26 klubber fordelt over 16 byer (Bergen, Bodø, Bærum, Fredrikstad, Gjøvik, Kristiansand, Kristiansund, Molde, Nesodden, Nøtterøy, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ålesund).

Bergen

Bergens Fekteklubb (BF)Bergens Fekteklubb (BF)
Boks 5, 5251 Søreidgrend
Treningslokaler: Haukelandshallen

Tlf: 55 12 51 65 & 55 29 99 56
Mob: 412 98 549 (Paal), 906 10 887 (Bård) & 957 61 241 (Bjørn)
E-post: paalbergh9@hotmail.com & Bjorn.Faye@gmail.com & bvonen@broadpark.no & info@bergensfekteklubb.org
URL: www.bergensfekteklubb.org

BSI Studentenes Idrettslag (BSI)Bergenstudentenes Allianseidrettslag (BSI)
Parkveien 1, 5007 Bergen

Mob: 412 50 158 (leder: Nicoline Fritzvold Stegerød)
E-post: nicolinesteg@hotmail.com
URL: fekting.bsi.no/no/

Fekteklubben Musketer (FM)
v/Pål Albro, Allegate 6, 5007 Bergen

Bodø

Bodø Flystasjons Fekteklubb (BoF)
v/Tommy Hirsti, 132 Luftving, 8047 Bodø

Tlf: 75 56 35 88 & 75 53 79 66
Mob: 918 49 880
E-post: to-hir@online.no

Bærum

Bærum Fekteklubb (BRUM)
v/Øivind Trandem, Brekkeski 17, 1349 Rykkinn

Mob: 400 43 513
E-post: oivind.trandem@rud.vgs.no

Fredrikstad

Fekteklubben Fredrikstadfekterne (FF)
v/Gunnar Stavlund, Postboks 421, 1601 Fredrikstad

Tlf: 69 30 85 50 (arbeid)
Mob: 913 53 125
E-post: gunnar@stavlund.no

Gjøvik

Gjøvik Fekteklubb (GFK)
Leder: Paul Olav Stadtler

Mob: 922 34 258
E-post: paulolav@stadtler.no

Kristiansand

Kristiansand Fekteklubb (KFK)Kristiansand Fekteklubb (KFK)
v/Marianne Wilson

E-post: krsfencing@yahoo.no
URL: www.krsfencing.com

Kristiansand Kårdeklubb (KKF)
v/Theodor Helland

E-post: t.helland@me.com

Kristiansund

Kristiansand Fekteklubb (KrF)Kristiansund Fekteklubb (KuF)
v/Douglas Wilmot

Mob: 476 63 427 (leder: Douglas Wilmot)
Mob: 996 04 922 (trener: Vidar Benjaminsen)
E-post: douglas.wilmot@nordmore.museum.no
E-post: vibenja@online.no
URL:www.home.himolde.no/~molka/Fekte/Kristiansund/k-f.htm

Treningslokaler: Goma Barneskole, Røsslyngveien 17, 6511 Kristiansund, torsdager 18-20:30

Molde

Molde Fekteklubb (MF)Molde Fekteklubb (MF)
v/Judith Molka-Danielsen

E-post: J.Molka-Danielsen@hiMolde.no
Tlf: 45 45 83 85 (trener: Ton Hazes)
E-post: post@molde-fekteklubb.no
URL: www.molde-fekteklubb.no

Nesodden

Nesodden Fekting (NeIf)Nesodden Idrettsforening (NeIf)
Berger Stadion, Postboks 188, 1451 Nesoddtangen

Tlf: 98 64 49 99 (trener: Jonas Nordby)
E-post: k.j.nordby@khm.uio.no
URL: nesoddenif.no/blog/category/nif-fekting/

Nøtterøy

Nøtterøy Fekteklubb (NØF)Nøtterøy Fekteklubb (NøF)
Postadresse: Svend Foynsgt. 39, 3112 Tønsberg

Tlf: 33 38 52 13 (Tore Aarholt)
Mob: 415 07 154 (Kjetil Draugedalen)
E-post: kjetil.draugedalen@gmail.com, post@nofk.no
URL: www.nofk.no

Oslo

Attaque Fekteklubb (ATT)Attaque Fekteklubb (ATT)
v/Henrik Paus, Tåsen alle 21 B, 0853 Oslo

E-post: henrik.paus@gmail.com
URL: www.pogostick.net/~attaque/

Bygdø Fekteklubb (BYF)Bygdø Fekteklubb (BYF)
v/Samuil Kaminski, Postboks 17 Bygdøy, 0211 Oslo. Besøkadresse: Oslo, Bygdøhus, Huk Aveny 45

Mob: 951 95 103
E-post: samuil@bygdofekting.no
URL: www.bygdofekting.no

Fekteklubben Affekt (AFF)Fekteklubben Affekt (AFF)
v/Marius Bragli, Jacob Aallsgt. 9c, 0368 Oslo

E-post: post@affekt.no
URL: www.affekt.no

IL Krigsskolen, Fektegruppen (ILKS)Idrettslaget Krigsskolen (ILKS)
Utfartsveien 4b, 0517 Oslo

Fax: 23 09 90 00
URL: www.mil.no/haren/ks

Njård Fekting (NjF)Njård Fekting (NjF)
Sørkedalsveien 106, 0378 Oslo

Tlf: 23 22 22 50
E-post: erik.storelv@online.no (fektegruppeleder: Erik Storelv)
URL: www.njard.no

Oslo Fekteklubb (OF)Oslo Fekteklub (OF)
Postadresse: Voksenhagen 5, 0770 Oslo
Treningslokaler: Hovseterhallen, Hovseterveien 74

Leder: Ove F. Moe
E-post klubb: oslofekteklub@gmail.com
E-post leder: ove.fritjof.no@mfa.no
URL: www.oslofekteklub.no

Oslo Studentenes Idrettsklubb (OSI)Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI)
Postboks 94 Blindern, 0314 Oslo

E-post: fektestyret@osi.uio.no
URL: www.osi.uio.no/fektegr

Sandefjord

Sandefjord Fekteklubb (SAF)Sandefjord Fekteklubb (SAF)
v/Reidar Helliesen, Brydedamveien 11, 3216 Sandefjord

Mob: 470 69 634
E-post: reidarhelliesen@gmail.com
URL: sandefjordfekteklubb.no

Stavanger

Stavanger Fekteklubb (STF)Stavanger Fekteklubb (STF)
Ole Eeg

Mob: 472 76 034
E-post: o.eeg@cop.com
URL: www.facebook.com/stavangerfekteklubb

Tromsø

Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI)Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI)
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø

URL: site.uit.no/tsidrett/undergrupper/tsi-fekting/

Trondheim

Luftkrigsskolens Idrettslag (LKSK)Luftkrigsskolens Idrettslag (LKSK)
Trondheim MIL, 7004 Trondheim

URL: www.luftkrigsskolen.noNorges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening (NTNUI)
NTNUI Fekting, Studpost 222, 7491 TrondheimNTNUI

Mob:
E-post: fekting-leder@ntnui.no (leder: Henrik Trandem)
URL: org.ntnu.no/fekting/site/

Tordenskiold Trondheim Fekteklubb (TTF)Tordenskiold Trondheim Fekteklubb (TTF)
Leder: Thorsten Hamann

Mob:
E-post:thorsten.hamann@ntnu.no leder@trondheimfekteklubb.no
URL: www.trondheimfekteklubb.no

Ålesund

Ålesund Fekteklubb (ÅF)Ålesund Fekteklubb (ÅF)
v/Silvia Neu, Øggardsvegen 6, 6265 Vatne. Besøkadresse:Largårdsringen 12, 6009 Ålesund. Mandager 17:45-19:00 . aalesundfekt@outlook.com, Tor-Ola Olsen tor-olag.olsen@subsea7.com

Mob:480 97 530 / 994 18 908
E-post: aalesundfekt@outlook.com

© 2016 www.fekting.no All Rights Reserved

NORGES FEKTEFORBUND

Sognsveien 73, 0855 OSLO
Post: Ullevål Stadion, 0840 OSLO
Tel: +47 22 89 55 99

Powered by: Bloc