NORSKE FEKTEKLUBBER


Det er 25 fekteklubber som er tilsluttet Norges idrettsforbund og Norges Fekteforbund. 

Fekteklubbene er fordelt over følgende byer og tettsteder: Drammen, Bergen, Bærum, Fredrikstad, Gjøvik, Kristiansand, Kristiansund, Molde, Nesodden, Nøtterøy, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Ålesund og Trondheim. 

Kontaktinformasjon til de ulike klubbene på de ulike stedene finnes i oversikten nedenfor.

BERGEN

Bergens Fekteklubb (BF)

c/o Bård Vonen

Søreidneset 70

5251 Søreidgrend
 

Tlf: 55 12 61 65

Tlf: 55 29 99 56

Mob: 906 10 887 (Bård Vonen)

Mob: 957 61 241 (Bjørn Faye)

E-post: info@bergensfekteklubb.org

E-post: bvonen@broadpark.no

E-post: bjorn.faye@gmail.com

URL: www.bergensfekteklubb.org

Facebook: www.facebook.com/bergens.fekteklubb

Treningslokaler: Haukelandshallen

BERGEN

Bergenstudentenes Allianseidrettslag (BSI)

Parkveien 1, 5007 Bergen

Mob: 411 08 746 (leder: Illimar Rekand) 

E-post: fekting@bsi.no

URL: www.fekting.bsi.no

Facebook: www.facebook.com/bsifekting


BÆRUM

Bærum Fekteklubb (BRUM)

v/Øyvind Trandem

Brekkeski 17, 1349 Rykkinn

Mob: 400 43 513

E-post: oivind.trandem@rud.vgs.no


Bekkestua Fekting (BEFE)

Treninger i Gjønneshallen på tirsdager

Styreleder:  Erik Storelv, telefon 465 22 200

E-post: baerumfekting@gmail.com

E-post: erik.storelv@online.no 


DRAMMEN


Drammen Fekteklubb (DF) 

v/Dan Lundesgaard 

Mob: 995 40 874

E-post: coach.drammen@gmail.com

FREDRIKSTAD

Fekteklubben Fredrikstadfekterne (FF)

Treningssted: Tøihusloftet i Gamlebyen
Trening for barn: Tirsdager kl. 18-19.
Trening for voksne: Tirsdager og torsdager kl. 19-21.

Facebook: www.facebook.com/fredrikstad-fekteklubb

Kontaktperson:
John Hugo Pedersen
Urtevn. 1, 1621 Gressvik
Mob: 916 85 502
E-post: hugo.pedersen@elpress.se

GJØVIK

Gjøvik Fekteklubb (GFK)

Mob: +47 975 06 732 (leder: Christoffer Irgens)

E-post: christoffer.irgens@hotmail.com


KRISTIANSAND

Kristiansand Fekteklubb (KFK)

Kontakt: Aniko Szirmai / Gunn Osaland

E-post: krsfekteklubb@gmail.com

URL: www.krsfekteklubb.wordpress.com

KRISTIANSAND

Kristiansand Kårdeklubb (KKF)

v/Theodor Helland

E-post: t.helland@me.com


KRISTIANSUND

Kristiansund Fekteklubb (KuF)

v/Douglas Wilmot

Mob: 476 63 427 (leder: Douglas Wilmot)

Mob: 996 04 922 (trener: Vidar Benjaminsen)

E-post: douglas.wilmot@nordmore.museum.no

E-post: vibenja@online.no

Facebook: www.facebook.com/groups/212329525491667

Treningslokaler: Goma Barneskole, Røsslyngveien 17, 6511 Kristiansund, torsdager 18-20:30


MOLDE

Molde Fekteklubb (MF)

v/Judith Molka-Danielsen

Mob: 454 58 385 (trener: Ton Hazes)

E-post: post@molde-fekteklubb.no

E-post: J.Molka-Danielsen@hiMolde.no

URL: www.molde-fekteklubb.no

Facebook: www.facebook.com/fekteklubbmolde


NESODDEN

Nesodden Idrettsforening (NeIf)

Berger Stadion, Postboks 188, 1451 Nesoddtangen

Mob: 986 44 999 (trener: Jonas Nordby)

E-post: k.j.nordby@khm.uio.no

URL: www.nesoddenif.no/blog/category/nif-fekting

NØTTERØY

Nøtterøy Fekteklubb (NøF)

Svend Foyns gate 39, 3112 Tønsberg

Tlf: 33 38 52 13 (Tore Aarholt)

Mob: 900 93 095 (Kjetil Draugedalen)

E-post: post@nofk.no

E-post: kjetil.draugedalen@gmail.com

URL: www.nofk.no

Facebook: www.facebook.com/Notteroyfekteklubb

OSLO

Bygdø Fekteklubb (BYF)

v/Samuil Kaminski

Postboks 17 Bygdøy, 0211 Oslo

Mob: 951 95 103

E-post: samuil@bygdofekting.no

URL: www.bygdofekting.no

Facebook: www.facebook.com/bygdofekting

Treningslokaler: Bygdøhus, Huk Aveny 45


OSLO

Fekteklubben Affekt (AFF)

v/Marius Bragli

Jacob Aallsgt. 9c, 0368 Oslo

E-post: post@affekt.no

URL: www.affekt.no

OSLO

Idrettslaget Krigsskolen (ILKS) UTEN AKTIVITET

Utfartsveien 4b, 0517 Oslo

URL: www.mil.no/haren/ks

OSLO

Njård Fekting (NJF)

Sørkedalsveien 106, 0378 Oslo

Epost: grosse.frederic@gmail.com (Styreleder Njård Fekting)

Web: https://fekting.njaard.no/

Facebook: www.facebook.com/njardfekting.no

OSLO

Oslo Fekteklub (OF)

Postadresse: CO/ Odin Øistad, Observatoriegaten 25, 0254 OSLO

E-post: oslofekteklub@gmail.com

E-post: odino@online.no (leder: Odin Øistad) 

URL: http://oslofekteklub.no/

Facebook: www.facebook.com/OsloFekteklub

Treningslokaler:

Sentrum, Oslo øst: Kuben Yrkesarena Kabelgata 10-12, Økern,  0606 OSLO. Fektesal i Bi- Kuben
OSLO

Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI)

Postboks 94 Blindern, 0314 Oslo

E-post: fektestyret@osi.uio.no

URL: http://fekting.osi.no/


OSLO

Titan Fekteklubb (TF)
Hovseterveien 76
0768 Oslo
Norge

Treningslokaler: Hovseterhallen

Kontaktperson: Natalia Koneva
Epost:hei@titanfencing.no

URL: http://www.titanfencing.no/ 

Facebook: https://www.facebook.com/titanfencingOslo/

SANDEFJORD

Sandefjord Fekteklubb (SAF)

C/o Geir Bergersen

Åsane 8
3231 Sandefjord

Mob: 480 34 183

E-post: g.bergersen@gmail.com

URL: www.facebook.com/sandefjordfekteklubb/

STAVANGER

Stavanger Fekteklubb (STF)

v/Ole Eeg

Mob: 472 76 034

E-post: o.eeg@cop.com

Facebook: www.facebook.com/stavangerfekteklubb

STAVANGER

Stavanger Sabelklubb (STS) 

Leder: Rune Alnes

E-post: svgsabel@gmail.com

TRONDHEIM

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening (NTNUI)

Leder: Polina Bravikova
epost: fekting-leder@ntnui.no

Nestleder: Helgi Freyr Jónsson
epost: fekting-nestleder@ntnui.no

Kasserer: Vidar Goldfine
epost: fekting-kasserer@ntnui.no 


URL: https://ntnui.no/fekting/

Facebook: www.facebook.com/ntnuifektingTRONDHEIM

Tordenskiold Trondheim Fekteklubb (TTF)

v/Otto Wittner

E-post: leder@trondheimfekteklubb.no

E-post: wittner@uninett.no

URL: www.trondheimfekteklubb.no

Facebook: www.facebook.com/TrondheimFekteklubb

ÅLESUND

Ålesund Fekteklubb (ÅF)

v/Silvia Neu

Øggardsvegen 6, 6265 Vatne

Mob: 994 18 908

Mob: 480 97 530

E-post: aalesundfekt@outlook.com

E-post: tor-olag.olsen@subsea7.com (Tor-Ola Olsen)

URL: http://home.himolde.no/~molka/Fekte/Aalesund/aalesund-fekteklubben-05.htm

Treningslokaler: Largårdsringen 12, 6009 Ålesund, mandager 17:45-19:00

Levert av IdrettenOnline