NYE REGLER FOR PERSONVERN

Postet av Norges Fekteforbund den 17. Apr 2018

Nye EU-regler og oppdatert norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet innebærer strengere grenser for hvilke data som kan samles inn og lagres.

Hovedformålet med GDPR er å gi enkeltpersoner sterkere rettigheter og bedre personvern for å sikre at uvedkommende ikke får uautorisert tilgang til personopplysninger.

De nye reglene innebærer blant annet at personer i klubb eller forbund kun skal gis tilgang i henhold til prinsippene for tilgangsstyring. Dette får betydning for både fekteforbundet og for alle fekteklubbene. 

For de ansvarlige i fekteklubbene
Alle fekteklubbene behandler personopplysninger når de henter inn navn- og kontaktopplysninger, lagrer disse og bruker dataene som grunnlag for fakturering av kontingenter. Fekteklubbene må derfor ha et bevisst forhold til hvordan man lagrer og behandler disse opplysningene.

  1. Alle fekteklubber som kun benytter seg av Idrettens sentrale dataløsninger må lese "Veileder for informasjonssikkerhet i idretten"
  2. Fekteklubber som også benytter av eksterne datasystemer må i tillegg sette seg inn i "Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten"

Følgende endringer er allerede implementert på Klubb- og SportsAdmin:

  • Opprettelse av nye medlemmer krever e-postadresse
  • Redigering av personer krever e-postadresse på de medlemmer der det mangler
  • Nye personer som skal legges inn i klubbstyre og -ledelse må ha e-postadresse registrert

Norsk Fekting er tett knyttet opp mot registre i FIE, EFC og Ophardt. Alle disse er også omfattet av de nye reglene, og fekteforbundet følger opp disse.

For fektere med FIE-lisens
For å sikre at alle med lisenser er informert om og klar over hvordan personlige data benyttes av både Fekteforbundet, de internasjonale føderasjonene, samt stevnearrangører og anti-doping organisasjoner, ber vi om at alle fekterne bekrefter dette via følgende lenke til FIE så raskt som mulig.

LENKE TIL BEKREFTELSEN

LAST NED FIE-SKJEMA SOM SKAL FYLLES UT OG VEDLEGGES BEKREFTELSEN OVERFOR


KLUBBSUPPORT:
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.