ØKONOMIRUTINER 


Idrettens Regnskapskontor, Norges Fekteforbund sin regnskapsfører implementerer fra og med 1/1 2019 Visma Global. 

I forbindelse med at Norges Idrettsforbund og dermed Norges Fekteforbund endrer økonomisystem fra og med 1/1 2019, må rutinene for fakturering og utbetaling av utlegg, samt honorarer endres. 

Dette har betydning for både klubber som er teknisk arrangører av for eksempel treningssamlinger, men også for per personer som gjør oppdrag for Fekteforbundet. Dette kan for eksempel være reiseledere, dommere og kursledere.

TRENINGSSAMLINGER
For å unngå misforståelser og sørge for lik praksis for planlegging, kvalitetsmessig gjennomføringen og kostnadsrefundering av treningssamlingene i NF-regi er det utviklet følgende kjøreregler. I disse er også faktureringsrutinene beskrevet. 

Les og last ned følgende skjema: 

ORGANISERING AV TRENINGSSAMLINGER I REGI AV FEKTEFORBUNDET
SKJEMA FOR TRENINGSSAMLINGER I REGI AV NF

OPPDRAG FOR FEKTEFORBUNDET
For å besørge rett økonomisk håndtering for de som påtar seg oppdrag for Fekteforbundet er implementeres nye rutiner for utbetaling av utlegg og honorar. Dette innebærer at de som har krav på utlegg og skal motta honorar må registrerer seg i, og ta i bruk Expence.  Les mer om rutinene og hvordan det nye systemet skal tas i bruk.

Les og last ned følgende skjema: 

RUTINER FOR DE SOM GJØR OPPDRAG FOR NF


Levert av IdrettenOnline