VETERANSØLV I HELLAS

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Apr 2024

F.v: Pia Albertson, Danijela Ilic, Iliana Diana Bonato og Catherine Hori. 

Flere veteraner deltok i helgen på et stevne i Athen, med gode resultater. 

Den beste plasseringen fikk Pia Albertson med sølv i aldersklassen over 50 år. Pia representerer FFF Stockholm, men bor i Norge og trener i Njård Fekting. 

Bygdøfekterne Geir Stoutland og Jan Falck-Ytter oppnådde også gode resultater med henholdsvis 8. og 9. plass i herreklassen over 60 år.

Vi gratulerer!

Se alle resultater via denne lenken
TRENER 1-KURSET IGANGSATT

Postet av Norges Fekteforbund den 29. Apr 2024

F.v: Zakaria Alizadeh (Titan Fk) Ricardo Alexander Aires (Titan FK) Yahia Alizadeh (Titan FK), Filip Zeljkovic (Njård Fekting), Martin Vik (Njård Fekting), Rune Ødegaard (Gjøvik FK), Christoffer Irgens (Gjøvik FK), Victoria Frivik (Njård Fekting) og Benjamin Humlen Dahlbo (Njård Fekting). Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundet har igangsatt en ny runde med Trener 1-utdanning. Ni kursdeltakere fra tre fekteklubber deltok på den første helgesamlingen i Njårdhallen.

Gode trenere instruerer ikke bare teknikk og leder den fysiske treningen i fekteklubbene. De motiverer og skaper også positive opplevelser for alle klubbmedlemmene, uansett nivå og ambisjoner. 

Utover sportslig utvikling, er derfor trenerne helt sentrale for å holde på medlemmene og gjøre klubbene attraktive for flere. 

Norsk fekting har behov for flere kvalifiserte trenere, men de fleste fekteklubbene har få få medlemmer til å ha økonomi til å ansette noen på fast basis. 

For å bistå, er derfor deltakelsen på Fekteforbundets NIF-godkjente trenerutdannelse gratis. 

Målet er at er at klubbmedlemmene som tar trenerutdanning skal kunne bidra i egne eller andre klubber, og dermed stimulere utviklingen av både toppen og bredden i norsk fekting.

Første helgesamling
Den første av to helgesamlinger i årets Trener 1-utdanning ble i helgen arrangert i Njårdhallen. Kursdeltakere fikk kunnskap om trenerrollen, og om utvikling av utholdenhet, styrke og spenst, bevegelighet, koordinasjon og motorikk, og hurtighet og reaksjon.

Kursleder var Fekteforbundets utviklingsansvarlige, Fredrik Backer. Undervisningen inneholdt diskusjoner, forelesning og praksis. På lørdag ble dagen evaluert over et felles måltid. Både kursdeltakerne og fekterne som hadde bidratt var fornøyde.

Ti fektere fra Njård fekting og Bekkestua Fekting stilte opp for å bistå kursdeltakerne på praksisdelen, der blant annet der de fikk ansvar for å avholde en treningsseanse med det de hadde lært.

Full fart under praksisdelen der fektere fra Njård og Bekkestua stilte opp som elever for kursdeltakerne. Foto: Norges Fekteforbund.

Fekteforbundets trenerutdannelse
Norges Fekteforbund har tilpasset fått godkjent Trener 1 Trener 2 og Trener 3-kurs til fekting. Kursene som er basert på Norges Idrettsforbunds felles mal for norsk trenerutdanning som heter Trenerløypa, har ulikt nivå og skal egne som for alle som kan tenke seg å bidra som trener i egen, eller i en annen fekteklubb.

Utdanningen gjennomføres både i samarbeid med andre idretter, via e-læringskurs, undervisning på helgesamlinger i fektesal, foredrag regi av Olympiatoppen, samt praksis i egen klubb.

Les mer om Fekteforbundets trenerutdannelse via denne lenken
NASJONAL TRENINGSSAMLING I BERGEN

Postet av Norges Fekteforbund den 8. Apr 2024

Vitalij Osharov og Anatolij Gerej med fektere på Utviklingsgruppens samling i Bergen. Foto: Susanne Rislå Andersen

Fekteforbundet arrangerte i helgen treningssamling for utviklingsgruppen. Samlingen som ble arrangert i Bergen, var sesongens femte og den andre utenfor Oslo.

Samlingen som ble ledet av de innleide trenerne Anatolij Gerej og Vitalij Osharov, var den andre som ble arrangert utenfor Oslo. I likhet med den forrige nasjonale treningssamlingen for Utviklingsgruppen som var i Stavanger, deltok det lokale fektere fra Bergens FK. 

Ved å arrangere flere av disse samlingene i regionene, ønsker Fekteforbundet nå å involvere flere klubber i det sportslige utviklingsarbeidet. Fekterne i Utviklingsgruppen får dessuten mer variert sparring, og flere fektere får tilgang på trening utover klubbtreningene. 

Fekteforbundet håper også at dette vil motivere flere til å kvalifisere seg inn i Utviklingsgruppen, og at dette vil stimulere til at både treningskultur og øvelser breddes ut til flere klubber.  

Treningsleir i Spania
Utviklingsgruppen var noe redusert på denne samlingen. Dette fordi fem av fekterne går på Wang Toppidrett, og er en del av Fekteforbundet og flere av de andre kampsportforbundene sitt kampidrettssamarbeid. Disse var på treningsleir i Spania, og hadde således gyldig fravær.

Bartosz Piasecki (t.v.), som er både Fekteforbundets sportsjef og Wang sin koordinator for Kampidrettsgruppen, deltar  på treningsleiren i Spania med fem av fekterne i Fekteforbundets Utviklingsgruppe. Foto: Norges Fekteforbund. 

Synliggjøring av norsk fekting
I den lukkete Facebook gruppen Fektebilder blir det publisert bilder og film fra disse og andre treningssamlinger, samt fra stevner og mesterskap i inn- og utland. Gruppen holdes lukket slik at man trygt kan publiserer bilder av barn, uten at disse kan spres uten godkjenning.

Vi oppfordrer derfor også både fektere og deres foresatte til å følge, like og dele innleggene på Fekteforbundets offisielle Facebookprofil som er åpen. Ved å gjøre dette holder man seg både orientert og bidrar i synliggjøringen av norsk fekting.

Fekteforbundet takker alle som bidro med mat og det praktiske! Deltakerne fikk servert varm lunsj og litt energipåfyll både lørdag og søndag. Vi håper at samlingen både var nyttig for fekterne i utviklingsgruppen og at den ga de andre inspirasjon til å bli en del av gruppen. 
SAMORDNET RAPPORTERING

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Apr 2024

Det er nå åpnet for den obligatoriske rapporteringen av medlemsopplysninger, og for søknader om momskompensasjon fra 2023.

Alle fekteklubbene plikter hvert år å rapportere nøkkelopplysninger om driften til Norges idrettsforbund innen 30. april. Det er kun personer som har en lederfunksjon, eller som er medlemsansvarlig som kan kan gjennomføre rapporteringen.

Det skal blant annet rapporteres om antall betalende medlemmer, antall aktive medlemmer, klubbens totalomsetning, hvilke personer som har styreverv og som har påkrevde roller, samt signert årsrapport fra det siste årsmøtet.

I tillegg til oppfølgingen av de lovmessige kravene for klubbenes medlemskap i Norges idrettsforbund, er medlemsrapporteringen grunnlaget for tildeling av tilskudd til både klubbene og til forbundet. Vi ber derfor fekteklubbene være nøye med å få innrapportert alle, både funksjonsfriske og parafektere.

Siste år med manuell medlemsregistrering
Muligheten for manuell registrering av medlems- og aktivitetstall fases ut, og automatiseres. 
De fekteklubbene som fakturerer via KlubbAdmin, kan laste ned rapporten over betalende medlemmer.

Klubber som ikke fakturerte medlemskontingenter og treningsavgifter fra godkjent medlemssystem i 2023, gis mulig til å registrere medlemstallene manuelt. Men må dokumentere at de faktisk fakturerte medlemmene, og redegjøre for planene for å etterleve faktureringskravet per 1. januar 2025. 

De aktuelle klubbene har mottatt informasjon om dette, og fått tilbud om bistand fra sin respektive idrettskrets. Les mer om kravet til godkjent medlems- og faktureringssystem via denne lenken.

DIREKTELENKTE TIL SAMORDNET RAPPORTERING I KLUBBADMIN

Momskompensasjon 
Fekteklubbene kan samtidig som de foretar Samordnet Rapportering også søke om kompensasjon av mva på innkjøp av varer- og tjenester i 2023. Frist for å søke om momskompensasjon er 15. august.

Support
Forbered gjerne rapportering i god tid før fristen 30. april. Det gjør det enklere å få bistand ved behov.
Finn utfyllende regler for rapporteringen, spørsmål og svar samt brukerveiledninger via denne lenken

Det er også satt opp webinar på Teams med gjennomgang av rapporteringen på onsdag 10. april kl. 20 – 21. Lenke til webinaret

Se hele webinaret i opptak  
SAMORDNET RAPPORTERING

Postet av Norges Fekteforbund den 2. Apr 2024

Det er nå åpnet for den obligatoriske rapporteringen av medlemsopplysninger, og for søknader om momskompensasjon for 2023.

Alle klubbene plikter hvert år å rapportere nøkkelopplysninger om driften til Norges idrettsforbund. Blant annet antall betalende medlemmer, antall aktive medlemmer, totalomsetning, personer i styreverv og i påkrevde roller, samt signert årsrapport fra siste årsmøte innen 30. april.

I tillegg til Idrettsforbundets oppfølging av de lovmessige kravene for klubbenes medlemskap, er medlemsrapporteringen grunnlaget for tildeling av tilskudd til både klubbene og til forbundet. Vi ber derfor fekteklubbene være nøye med å få innrapportert alle, både funksjonsfriske og parafektere.

Siste år med manuell medlemsregistrering
Muligheten for manuell registrering av medlems- og aktivitetstall fases ut, og automatiseres. 
De fekteklubbene som fakturerer via KlubbAdmin, kan laste ned rapporten over betalende medlemmer.

Fekteklubber som ikke fakturerte medlemskontingenter og treningsavgifter fra godkjent medlemssystem i 2023, gir mulig til dette for siste gang. Men de må dokumentere at de faktisk fakturerte medlemmene, og redegjøre for hva de planlegger å gjøre for å etterleve faktureringskravet per 1. januar 2025. De aktuelle klubbene har mottatt informasjon om dette, og tilbud om bistand fra sin respektive idrettskrets. 

Momskompensasjon 
Fekteklubbene kan samtidig som de foretar Samordnet Rapportering også søke om kompensasjon av mva på innkjøp av varer- og tjenester i 2023. Frist for å søke om momskompensasjon er 15. august.

DIREKTELENKTE TIL SAMORDNET RAPPORTERING I KLUBBADMIN

Support
Forbered gjerne rapportering i god tid før fristen 30. april. Det gjør det enklere å få bistand ved behov.
Finn utfyllende regler for rapporteringen, spørsmål og svar samt brukerveiledninger via denne lenken
Det er også satt opp webinar på Teams med gjennomgang av rapporteringen på onsdag 12. april kl. 20 – 21. Lenke til webinaret