FEKTE-NORGE SAMLET SEG PÅ ORDINÆRT FEKTETING

Postet av Norges Fekteforbund den 9. Apr 2018

Norges Fekteforbund gjennomførte ordinært ting, søndag 8. april i Idrettens Hus på Ullevål
Stadion i Oslo.  Dagen før ble det arrangert et klubbseminar med foredragsholdere fra Norges Idrettsforbund og Oslo Idrettskrets. Det avtroppende styret ga dessuten en status på norsk fekting og på styrearbeidet, samt en grundig presentasjon av den anbefalte langtidsplanen for den neste tingperioden.

På tinget samlet et stort flertall seg bak styret, og vedtok ny langtidsplan med budsjett. Det samme gjaldt også for valgkomiteens innstilling til styret og komiteer.  

NF-styret
Det nye NF-styret består av president: Junjie Cao (OSI), visepresident: Camilla Draugedalen (NØF). Styremedlemmer:  Bjørn Faye (BF),  Hege O`Wiidt (BYF) og Ludvig Hillestad (NJF). Varamedlemmer: Theodor Helland (KR.S Kårde), og Elise Kristine Mo (OF).

Elise Kristine Mo, Ludvig Hillestad og Theodor Helland er nyvalgte, og ønskes velkommen! Hilde Wilmot, Michaela Struck og Axel Moulin ønsket ikke gjenvalg, og takkes for innsatsen!

Det nye styret: (f.v) Hege O`Wiidt, Bjørn Faye, Camilla Draugedalen, Ludvig Hillestad og Junjie Cao. Varamedlemmene Theodor Helland og Elise Kristine Moe var ikke tilstede under den improviserte fotoseansen etter tingforhandlingene.

Protokoll fra tinget med vedtak og valg blir publisert når den er ferdig. 

Reisestøtte for delegatene:
Les informasjonen om reisestøtte og last ned NFs Utleggs- og reiseregningsskjema.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.