Informasjon om lisenser

Det finnes tre ulike typer lisenser:

Nasjonal lisens/NF-lisens ("national license") kreves for alle aktive utøvere og tillitsvalgte i klubbene. Lisensen kreves for klubbtrening og deltagelse på nasjonale konkurranser og dekker idrettsforsikring. Norsk fektelisens kreves også for at FIE- og Europeisk lisens skal kunne kjøpes gjennom NF. NF-lisensen varer i ett år og følger kalenderåret. Ny lisens må derfor bestilles i tide slik at de er på plass etter nyttårsskiftet hvert år.

FIE-lisens ("International License") kreves av fektere som deltar på Junior og senior WC/World Cup Satelite (som Oslo Cup) VM og EM.

Europeisk lisens ("Continental License") kreves for å kunne fekte i Europa Cup for kadetter og U23.

FIE- og den europeiske fektelisensen varer ett år og følger sesongen. Ny lisens må bestilles så raskt som mulig etter sommeren for å kunne melde seg på aktuelle stevner.


Hvordan bestille lisenser?

Fekterne har ansvar for å bestille nødvendige lisenser via sine klubber. Fekterne melder inn til sin klubb, og ansvarlig i klubben foretar samlebestilling for fekterne via Ophardt. Fekterne betaler lisensene til klubben. Klubben mottar faktura etter samordnet rapportering til NIF. Fektere under 13 år må også registreres for NF-lisens, selv om den er gratis for denne aldersgruppen. 

LISENSER KJØPES VIA DENNE LENKEN: https://fencing.ophardt.online/en/home


Se under for fremgangsmåte for kjøp av lisenser:


1. Trykk på for å bestille nye lisenser.

2. Velg hvilken lisenstype du vil kjøpe.

3. Trykk på for å bestille lisenser for dette året.

4. Trykk på for å gå videre.

5. Trykk SELECT på de fekterne du vil kjøpe lisens til.

Nye fektere (fektere som ikke er i arkivet) må legges til først ved å trykke på ADD NEW ATHLETE.

6. Trykk på NEXT for å gå videre.

7. Trykk på for å gjennomføre bestillinger.

8. Bestillingen blir automatisk sendt til Fekteforbundet.

9. Betal inn angitt sum til Fekteforbundet.

10. Lisensene blir løst ut av Fekteforbundet først etter at betalingen er mottatt.

Levert av IdrettenOnline