UTSTYRSORDNINGEN FOR 2019 ER ÅPNET FOR SØKNADER

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Feb 2020

Fekteklubbene kan nå søke om spillemidler til refusjon av innkjøpskostnadene til godkjent utstyr som har fakturadato i 2019. 

Utstyrsordningen er en av flere støtteordninger for tilsluttete idrettslag i Norges Idrettsforbund. Se informasjon om flere støtteordninger her.

Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund har for 2019 satt av til sammen 34 millioner kroner som skal tildeles norsk idrett for å refundere innkjøp av utstyr. Informasjon om utstyrsordningen er sendt fra NIF til alle fekteklubbene. 

Nedenfor er de viktigste punktene:

INFORMASJON 
Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner blir sendt til klubbene og finnes på NIFs hjemmeside under overskriften klubbguiden og temasiden for støtteordninger.

KOPI AV FAKTURAER
Nytt av året er at kopier av fakturaene som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden.

Det finnes også en veileder her.

Godkjent utstyr 2019.

HVEM KAN SØKE
Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet: Styreleder, daglig leder og adm. leder

HVOR SØKER MAN
Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». Benytt samme brukernavn og passord som i MinIdrett.

Har den ansvarlige i klubben aldri vært innlogget med sin MinIdrett-bruker før, må vedkommende gå til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har man tidligere vært innlogget, men glemt brukernavn eller passord, klikker man på «Glemt brukernavn/passord?» 

Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger. Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes

SUPPORT
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no 

Åpningstider for Idrettens Support er mandag-torsdag kl. 08:00-19:00 og fredag kl. 08:00-15:30.

Ved spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer for hva som kan godkjennes av type utstyr, ikke nøl med kontakte Norges Fekteforbund.

Søknadsfristen er 4. mars 2020 og tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april. Erfaringsmessig søker mange de siste dagene, og dette kan gi stor belastning på systemet. Alle oppfordres derfor til å være tidlig ute med søknaden!